اتمر، ماهیت معامله گری سیاسیون را آفتابی ساخت
 
تاریخ انتشار:   ۰۷:۵۲    ۱۳۹۸/۵/۱۸ کد خبر: 159737 منبع: پرینت

این واقعیت را باید ملت افغانستان درک نماید که مدعیان برخی رهبری سیاسی جوامع محروم چون : تاجیک ، هزاره وازبیک یک مشت معامله گرانی بیش نیستند. اینها تیم اتمر را نه بخاطردفاع اتمراز نظام متمرکز، بلکه بخاطر نرسیدن به کرسی قدرت وصدارت ترک گفتند. ازهمان لحظه ای که قانونی کشف نظام « نیمه ریاستی » را مطرح کرد واتمراعلامیه ضد آنرا صادر کرد. باید قانونی ، عطا و محقق می فهمیدند که داستان از چه قرار است؟

عطا ، قانونی و محقق قبل از پیوستن به اتمر، بدترین اتهامات را به آدرس اتمر حواله کردند. او را حامی انتخاریون، حامی طالبان، حامی داعش، مسوول توطیه ای قتل خود، مسوول نا امن سازی شمال و تمویل کننده تروریستان گفتند. اما بخاطر معامله یک شبه، راه هزارساله پیمودند. وقتی به تیم اتمر پیوستند، او را تقدیس کردند و چنان از او یک شخصیت سیاسی و ملی تصویر دادند که گویا او پیامبر پاکتر از مسیح و صاحب کرامات سیاسی هم است.

اتمر تا اینجایی کار نشان داد که مدعیان رهبری تاجیکها، هزاره ها و ازبیکها، کسانی نیستند که برمبنای خرد سیاسی، عقلانیت ملی و منافع امروزی جوامع شان عمل کنند. اینها در تیم من به چند دلیل آمده بودند:
- من رییس جمهور شوم عطا صدراعظم شود.
- از من پول دریافت کنند.
- توسط حمایت من غنی را از ارگ بیرون کنند.

اتمر به زبان بی زبانی نشان داد که این سیاسیون جوامع تاجیک ، هزاره وازبیک، سیاستمدار، نه ، بلکه یک مشت اربابان معامله گربا شیوه های ارباب منشی قریه های شان هستند. ورنه اینها که افتخار جهاد و مقاومت را یدک میکشیدند و سالها اتمر را بنام « خادیست » و « کمونیست » متهم میکردند، چگونه وجهه جهادی شان را کنار گذاشتند و تحت رهبری اتمر قرار گرفتند. اما اتمر ماهیت اینها را افشاکرد و سیمای معامله گری شان را با انحلال تیم خود ، به آفتاب افگند.

علی تقوایی


این خبر را به اشتراک بگذارید
تگ ها:
اتمر
عطا
قانونی
نظرات بینندگان:

>>>   به عطا محقق قانوني و اسمعيل خان شرم است كه معاون اتمر شده بودند در حاليكه هركدام شان به تنهايي كانديد ميكردند موفق ميشدند. اتمر جز خودش و فاميلش بيشتر راي ندارد. فعلا اين جنابان باييد به تيم احمد ولي مسعود بپيوندند . اگر باز به عبدالله پيوستند از اينها كرده يك طفل با عقل تر خواهد بود.

>>>   واقعا

>>>   میشود قضیه را طوری دیگری هم تحلیل وارزیابی نمود اوزبیکها وتاجیک ها وهزاره هاوسایر اقوام محروم ومظلوم از بیچارگی هر سرابی را اب وهرسریال ودرامه را واقعی پنداشته چون در اب غرق شده اند بخاطر نجات خود وملت شان به هر بته وخس وخاشاک که دست شان بند شود متوصل میشوند بیچاره ها نمیدانستند که غنی واتمر دو روی یک سکه ای مندرس وناچل وجزءی یک برنامه وتوطیه اند غنی وحکمتیار وسیاف واتمر وطالب وکرزی نقشه کشیده بودند تا این اقوام باهم برادر را متفرق ساخته ارای ملت شان رامنفسم نمایند درین میان جنرا ل کهنه کار وابدیده وباقی ماند از زمانه های دور نجیب وببرک سنجیده تر عمل کرد ومابقی چند صباحی به دنبال هر هرزه وبیکاره دویدند ولی دانستند که انها نیرنگ مینمایند ودر تلاش اختلاف اندازی وبراندازی اند کمی اگر دیر شده بازهم به موقع خطر را درک نمودند ولی هرجا که بروند ازین دسیسه نجات ندارند واقای عبدالله نیز با انها در یک پروگرام کار میکند ونیت شومتر از همه دارد وناجنس تر از همه است واین ماهی هارا به دام می افگند ومیرود

درمیان قعر دریا تخته بندم کرده ای
باز میگوی که دامن تر مکن هوشیار باش
تبنگ چی

>>>   اولین کامنت دهنده محترم ! باید به داکتر صاحب پدرام بپیوندند نه به این وآن

>>>   شرم کلان را به کجا میبرند باز

>>>   بر فرضکه اتمر در انتخابات پیروز بر اید سکه ای دیگر غنی ( داعش)است بهتر است ویا صداقت عطا محققاتمر را رسوائ ساخت از نیمه را شکست وشرمنده بر می گردند باز خوب است که در کنار خلیلی ودستم قرار بیکرند اب اگر صد پاره گردد باز اب است

>>>   این احمق ها هیچ کاره نیستن فقط بخاطر منافع خود به آواز هر کس رقص میکنند مردی از قوم تاجک و مردی از قوم هزاره و مردی هم از قوم ازبک پیدا نخواهد شد که هر کدام این بی شخصیتهای اراذل را بجهم بفرستند . لعنت خداوند بر شما بی وجدان ها با این حماقت تان سگ پشتون را نسبت بشما ترجیح میدهیم لعنت خداوند ورسول و الناس بر شما باد ای ذلیل های تاریخ.

>>>   این واقغیتی چون آفتاب تابان است . اینها در پی حفظ قدرت برای بقای و مصؤنیت سرمایه های حرام شانن هستند .

>>>   آقای تقوایی خوب گفتی . قانونی در بستر جهاد پاکستانی با حمایت دالر امریکایی چنان از خود رفته بود که فکر میکرد کسی باشد . همیشه از جهاد و مقاومت حرف میزد . حالا جای پنهان شدن نمی یابد . مانیفیستت چه شد . معاونیتت چه شد . ای پوده ، ای نمک حرام ، کلدار و دالر را خورده میری و باز دم از مقاومت میزنی . کمی مرگ موش برایت کار است .

>>>   هرکدام اینها به نام قوم خود به مقام های بلند دولتی رسیدند، به نام قوم خود ملیون ها دالر های باد آورده را به شماره های بانکی خود در خارج جابجا کردند، دارائی های عامه را غضب کردند و...
اگر نصف همین پول های دزدی را برای رفاه قوم و آبادی منطقۀ خود به مصرف میرسانند، در طول این 18 سال هیچ یک قومی به اینهمه فقر و فلاکت مبتلا نمی بود.
اگر با تمام این تجربه های تلخ قوم اینها بار دیگر برای شان رای دهد، پس سزای قروت آب گرم، با بهتر بگویم، همین دیگ و همین سرپوش.

>>>   رفتن اینها در کنار اتمر کمونیست ننگ تاریخی است اما این تشتگان قدرت ننگ و ذلت نیم شناسند برای رسیدن به قدرت حاضرند با شیطان نیز بیعت کنند چنانکه در گذشته از هیچ تلاشی در راه رسیدن به قدرت دریغ نکردند. محقق شناسانی که از کاه کوه می ساختند و از «کوه تا شکوه می نوشتند» می نوشتند کجایند که باز کتاب بنویسند این بار از مور تا ملخ

>>>   بس که میران شبستان به خراسان یابم
ملک کیخسرو روز است خراسان چه عجب
که شبیخونگه پیران به خراسان یابم
من مرید دم پیران خراسانم از آنک
شهسواران را جولان به خراسان یابم آ
سمان نیز مرید است چو من ز آن گه صبح چاک این ازرق خلقان به خراسان یابم
چند جویم به کهستان که نماند اهل دلی
آنچه جویم به کهستان به خراسان یابم
حجرهٔ دل را کز کعبهٔ وحدت اثر است
در به فردوس و کلیدان به خراسان یابم
بختیان نفس من که جرس‌دار شوند
از دهان جرس افغان به خراسان یابم
نزد من کعبهٔ کعبه‌است خراسان که ز شوق کعبه را مجمره گردان به خراسان یابم
به ردای طلب احرام همی گیرم از آنک
عرفات کرم آسان به خراسان یابم
گرچه احرامگه جان ز عراق است مرا
لیک میقاتگه جان به خراسان یابم
بهر قربان چنین کعبه عجب نیست که من
عید را صورت قربان به خراسان یابم
بامدادان کنم از دیده گلاب افشانی
کاتشین آینه عریان به خراسان یابم
آسمان شیشهٔ نارنج نماید ز گلاب
کز دمش بوی گلستان به خراسان یابم
چون دم اهل جنان کان به جنان شاید یافت لذت اهل خراسان به خراسان یابم
آنچه گوئی به یمن بوی دل و رنگ وفاست
به خراسان طلبم کان به خراسان یابم صبح خیزان به یمن کز پی من خوان فکنند
شمهٔ لذت آن خوان به خراسان یابم
از خراسان مدد خون به یمن بینم لیک
از یمن تحفهٔ ایمان به خراسان یابم
غم ترکان عجم کان همه ترک ختن‌اند
نخورم چون دل شادان به به خراسان یابم
عشق خشکان عرب کان خنکان یمنند
نو کنم چون دم ایشان به خراسان یابم
گر خراسان پسر عالم سام است، منم
که ز عالم سر و سامان به خراسان یابم
گاو عنبر فکن از طوس به دست آرم لیک
بحر اخضر نه به عمان به خراسان یابم
به خراسان شوم انصاف ستانم ز فلک
کان ستم پیشه پشیمان به خراسان یابم
بر سر خوان جهان خرمگسانند طفیل
پر طاووس مگس ران به خراسان یابم
بازئی می‌کند این زال که طفلان نکنند
زال را توبه ز دستان به خراسان یابم
شکل در شکل نماید به من اوراق فلک
شکل‌ها را همه برهان به خراسان یابم
دل چو سی‌پاره پریشان شد از این هفت ورق جمع اجزای پریشان به خراسان یابم
اختران بینم زنبور صفت کافر سرخ
شاه زنبور مسلمان به خراسان یابم در بیابان سماوات همه غولانند
دفع غولان بیابان به خراسان یابم
این سویدای دل من که حمیرا صفت است صافی از تهمت صفوان به خراسان یابم

>>> گر ز شروان بدر انداخت مرا دست و بال خیروان بلکه شرف وان به خراسان یابم
ترک اوطان ز پی قصد خراسان گفتم
عوض سلوت اوطان به خراسان یابم
منم آن، موم که دل سوختم از فرقت شهد وصلت مهر سلیمان به خراسان یابم
گم شد آن گنج جوانی که بسی کم کم داشت از پی گم شده تاوان به خراسان یابم
گر بهین عمر من آمیزش شروان گم کرد
عمر گم بودهٔ شروان به خراسان یابم یافت
درد دل دارم از ایام و بتر آنکه مرا
نگذارند که درمان به خراسان یابم
هست پستان کرم خشک و من از انجم دل
فتح باب از پی پستان به خراسان یابم
مصحف عهد سراپای همه البقره است
حرف والناس ز پایان به خراسان یابم
آه صبح است مگر نحل که بر شه ره غار عورش افکنده و عریان به خراسان یابم

>>>   اتمر یک خادیست کار کشته تعلیم یافته توسط کا جی بی شوروی سابق است و پس از فرو پاشی حکومت داکتر نجیب اتمر خود را بدامن ای اس ای انداخت و از انطریق به ام اکس ای انگلیس راه یافت و در انجا هم درسهای استخباراتی را اموخت پس از حکومت جدید راهی کابل گردید و بکمک انگلیس در نظام جدید راه پیدا کرد و با راه یابی اش به حیث وزیر انکشاف دهات و معارف و داخله رفقای سابقه حزبی خود را به پست های کلان دولتی تعین و مقرر کرد و از طریق انها ملیون ها دالر را به جیب زد اتمر این بالا دست از شیطان رانده شده از جانب الله متعال با چاپلوسی که خصلت همیشگی ان است نظر امریکا را نیز بخود جلب کرد و مشاور شورای امنیت ملی غنی احمدزی خود را ساخت با مشوره های نادرست غلط غنی احمدزی را در ذهنیت مردم کشور ما وحتی در بعضی از کشور های دیگر کوبید و با یک زد و بند سیاسی از سمت مشاوریت غنی استعفاء کرد و با دشمنی قبلی که با مجاهدین و مسلمانان داردب با چاپلوسی و تمعلق و خط بینی کشیدن از خیانت های گذشته اش و دستبردن روی قرانکریم یگر بنفع ملت و نام کار میکند تا بنفع استخبارات بیگانگان رهبران جهادی که ایمان و عقیده خاص به قران دارند در تیم این خاین وطنفروش یکجا گردیدند اما اینرا درست درک نکرده بودند که اتمر مانند غنی نه بقران عقیده و باور مند هستند و نه انرا قبول دارند بلکه دستبردن بقران را در برابر مسلمانان باورمند به قران سوء ی استفاده میکنند حرف اتمر و غنی تعهد انها و سوگند انها حتاکه چم و خم انها از شیطانت و فریب جانب مقابل انها است نه از صداقت و ایمانداری و مردانگی انها .


مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده استپربیننده ترین اخبار 48 ساعت گذشته
کليه حقوق محفوظ ميباشد.
نقل مطالب با ذکر منبع (شبکه اطلاع رسانی افغانستان) بلامانع است