تمایل محمد محقق برای پیوستن به تیم عبدالله
 
تاریخ انتشار:   ۱۰:۳۲    ۱۳۹۸/۵/۲۰ کد خبر: 159760 منبع: پرینت

محمد محقق برای پیوستن با تیم عبدالله عبدالله تمایل نشان داده‌است.
(این اقدام نیک آقای محققق یک اقدام شجاعانه ی است که در چنین شرایطی می توانست صورت بگیرد، بهتر است دیگر اعضای تیم صلح و اعتدال به این راه بپیوندند، نه برای اینکه حتما داکتر عبدالله بهتر از همه است بلکه جهت جلوگیری از فردی مانند اشرف غنی که غیر از خرابی، ادامه کشتار و شعار دادن های کادب چیزی دیگر در توبره ندارد)

به دنبال اعلان توقف مبارزات انتخاباتی از سوی تیم انتخاباتی محمد حنیف اتمر، شب گذشته محمد محقق معاون دوم این دسته‌ی انتخاباتی با عبدالله عبدالله نامزد انتخابات ریاست جمهوری و کریم خلیلی از متحدان کلیدی آقای عبدالله، دیدار کرده است.

آقای محقق با ارسال یک پیام کوتاه به رادیو آزادی می‌گوید: "تیم صلح و اعتدال به تعلیق رفته، تا هنوز هم احتمال فعالیت مجدد آن است، اگر شرایط انتخابات شفاف فراهم شود. در شرایطی که حنیف اتمر برای پراکنده نمودن شخصیت ها مطرح در انتخابات همه را بدامی انداخت که اشرف غنی برایش هدایت داده بود.

‏محمود منجم زاده


این خبر را به اشتراک بگذارید
تگ ها:
محقق
عبدالله
نظرات بینندگان:

>>>   برنده ازپیش معلوم است ویا اینکه انتخابات هم به نسبت برنامه خلیل زاد مانند تیم اتمربه تعلیق میرود

>>>   جناب منجم‌! اینها همه گروه های مافیایی فاسد اند ، هیچکدام شان بفکر ملت و کشور نیستند ، هدف شان قاپیدن و چاپیدن بیشتر بیت المال است و بس . وقتی پای منافع شان مطرح شود همه با هم متحد می شوند . در بین این گروه ها تا حدی گروه نبیل از دیگران بهتر است .
شمس تمنا

>>>   محقق و دوستم و عطا اگر عقل داشته باشند به تيم احمد ضيا مسعود ميپيوندند تا مقاومت دوباره جان بگيرد و كشور از بحران بيرون شود. اين ها نميدانم چه وقت هوش به سرشان مياييد. عبدالله هم پشتون است شك نيست طالب باشد.

>>>   آقائ محقق بنظرشماعبدالله بهترازکاندیدان دگراست درحالیک عبدالله دوبارامتحان خوده درمقابل ملت داده است میگویندکه آزموده راآزمودن خطاست این بارهرکس که به عبدالله رای بدهد خودش قبرخودراکنده وتیشه بریشه خودمیزنداین بار رای خودرابکس بدهیدکه لااقل آزمائش نشده باشد

>>>   خوب شد که آقای محقق فهمیدند.

>>>   این نبشته پر بها در چوکات دربچه فیسبوک، آری که کمی دراز است
مگر، اگر بخوانی و بدانی ارزش او را، سرنوشت ترا دگر ساز است

بخوان و بدان و برگزین راه آزادی را، هممیهن گرامی!
از خامه تفنگ شکن علی تقوایی:
«احیای اقتدار فرومانده سیاسی درگرو پیوستن به تیم دکتر پدرام!
************************************************
اشاره : نتوانستم که چنین مطلبی که ازنظرمن مهم می آید و هم برای تاریخ نوشته ام ، مختصر بنویسم. ازتطویل آن پوزش میخواهم. امید که تاآخربخوانید.علی تقوایی.
احیای اقتدار...
**********
فروپاشی تیم « صلح واعتدال » نشان داد که اتاق فکرخونتای ارگ در یک قرارداد نانوشته ازدوران عبدالرحمن تا اشرف غنی - اتمر، همچنان به عنوان کانون توطیه عمل کرده ومیکند. کنارزدن جوامع محروم از مشارکت ملی ، اعمال تبعیض سیستماتیک ، سرکوب بی رویه وسرانجام به حاشیه راندن نخبگان سیاسی این جوامع ازبسترقدرت سیاسی، بمثابه استراتژی حکا مان فاشیست قبیله، استمرار تاریخی داشته است.
از همان نخستین روزهای تشکیل تیم « صلح واعتدال » وافشای مکالمات تیلفونی آقای قانونی مبتنی برتعهد این تیم به نظام نیمه ریاستی وصدارتی ، حنیف اتمر بلافاصله طی اعلامیه ی واکنش نشان داد وگفت که :« ما به قانون اساسی کشور متعهد هستیم وپارا فراترازاین قانون نمیگذاریم .» یعنی ما نظام متمرکزریاستی که درقانون مسجل شده است، بدان وفادارمیباشیم ونه چیزی دیگر. اما آقای قانونی ، استاد عطا واستاد محقق هیچگونه واکنشی براین ردیه اتمر نشان ندادند. آنها بیشترروی صدراعظمی استاد عطا پا فشردند و ماهیت نظام استبدادی متمرکزریاستی را زیر سوال نبردند. بالاخره اتمربه تلویزیون طلوع آمد وگفت که ما نظام صدارتی دوران اعلیحضرت ظاهر شاه را میخواهیم. یعنی رئیس جمهورصلاحیت عزل ونصب صدراعظم را داشته باشد. ولی هم تیمی های تاجیک وهزاره وازبیک صلح واعتدال، به ظاهرمصاحبه اتمرچسپیدند که چرا درمصاحبه ودر پوسترهای تبلیغاتی ازاستاد عطا به عنوان صدراعظم آینده سخن گفته نشده وچرا عکس های اودرکنارمعاونان نیامده است؟
اما داستان فرو پاشاندن تیم « صلح واعتدال » از سوی اتمر، عمیقتر ازآنچیزی بود که درظاهرتصورمیشد. دریک نگاه گذرا، عملکرد اتاق فکرخونتای ارگ اززمان کرزی تا احمدزی میرساند که این اتاق با هوشمندی تمام برای به حاشیه راندن نخبگان سیاسی جوامع محروم، عمل کرده است که به فرازهای آن اشاره میکنیم :
- تشکیل جبهه ملی به رهبری احمد ضیاء مسعود، جنرال دوستم واستاد محقق وشرکت دونفرازسناتوران فدرال خواه امریکایی در جلسه این جبهه ، وسپس پاشاندن این جبهه توسط ایادی کرزی وممنوع الدخول کردن این دونفرسناتوردر افغانستان تا امروز.
- مقاومت وپیشروی استاد عطا دربلخ وکشانیدن گروه ، گروه برای حمایت از طرح های استاد عطا وحمایت مردم درقالب تجمعات گسترده وشعرهای توصیفی از استاد . سرانجام با فرستادن استانکزی وسلام رحیمی از سوی غنی به مشوره اتاق فکرخونتای ارگ، این مقاومت درهم شکست.
- تشکیل ائتلاف نجات درمحوراستاد عطا ، جنرال دوستم واستاد محقق وخلق امیدواری ها برای مهارفاشیزم از طریق این ائتلاف وسرانجام با دخول عناصر شناخته شده ای قبیله ، این ائتلاف ازهم پاشانده شد.
- توطیه ایشچی درپای جنرال دوستم ، تبعید وی به ترکیه وسرانجام با پادرمیانی استاد محقق واستاد عطا کشانیدن اودر کابل وسرانجام خلع کامل اوازفعالیت های اجرایی در حکومت به عنوان معاون اول رئیس جمهور، ودراین روزها راه اندازی توطئه ای قیصاری.
- امضای پروتوکول غنی با استاد عطا و پا گذاشتن غنی برهمه ماده های امضاء شده درمتن این تعهد نامه. که همان امضای نادرخان را برحاشیه قرآن با حبب الله خان تداعی میکرد.
اینها فرازهای بسیارروشنی ازعملکرد اتاق فکرخونتای ارگ برای به حاشیه راندان رهبران سیاسی جوامع تاجیک ، هزاره وازبیک بود که فقط به دانه درشت های آنها بسنده کردیم ولی دهها مورد دیگری هم وجود دارند که برای احتراز از تطویل کلام منصرف شدیم.
اما تشکیل تیم صلح واعتدال وفروپاشی آنرا هم باید دراین راستا فهم کردو مورد ارزیابی قرارداد. اتمردرهمسویی با غنی واتاق فکرخونتای ارگ، برای بزیر کشیدن اتوریته سیاسی رهبران جوامع محروم تاجیک ، هزاره وازبیک ، تیم صلح واعتدال را تشکیل داد وبعد ازهم پاشاند، تا به دوهدف اساسی دست یابد :
1- راه را برای پیروزی تیم غنی مساعد سازد.
2 - تمام اتهاماتی که از سوی استاد عطا، استاد محقق ، اسماعیل خان وگاهآ هم آقای قانونی چون : قبیله گرا، خادیست ، کمونیست، طالب پرور وداعش پرور، مزدورانگلیس، روسیه وپاکستان وغیره براتمروارد شده بود، به یکباره به عنوان رهبراین متقدان خویش تبدیل گردید و پس ازآن، آنها ازاو یک قدیس ساختند وشخصیت اورا کاریزماتیک تعریف کردند. چندی قبل استاد محقق واستاد عطا گفتند که درمورد اتمرصاحب اشتباه کرده بودیم. او شخصیت بزرگ سیاسی افغانستان می باشد.
حال که این تیم ازهم پاشیده است ، استاد عطا ، استاد محقق ، آقایان قانونی واسماعیل خان ودیگران اگر با عقلانیت سیاسی وبا هوشمندی تاریخی عمل نکنند، زمان کنونی که آبستن حوادث بسیاربزرگ درافغانستان است ، برآنها رحم نمیکند. اینبارتاوان بزرگ خواهند پرداخت. مهم این است که تنها به تیم های انتخاباتی باید فکر نشود، بلکه با توجه به امضای تواففقنامه طالبان با امریکا که شاید تا چندروزمحدود با آن فاصله داشته باشیم، اوضا ع سیاسی کشوربه شکل دراماتیک دگرگون خواهد شد. دراین میدان بازی اگرجوامع محروم تاجیک ، هزاره وازبیک، متحد وهمبسته وارد عرصه نشوند، مطمیین باشند که هرکدام بطورجداگانه مقدرات سیاسی مردم شان را به حراج میگذارند. این نفاق تاریخی سبب میشود که ملت در زیر تازیانه های خونین قداره بندان مذهبی وفاشیستی طالب، جدا ، جدا سرکوب گردد. آیا میتوان به چنین خطای بزرگ تاریخی وخیانت جبران ناپذیرمردمی، پاسخ مسئولانه داد ؟
این را باید بگویم که هرکدام شما پایگاه اجتماعی ومردمی خودرا دارید. تنها مشکل شما دراین است که با هوشمندی سیاسی عمل نمیکنید وبد بختانه غرورکاذبی ذهن ودماغ شما را فرا گرفته است که به مشوره های سیاسی سیاستگران جوامع تان ارزش نمیدهید وبه نحو دچارخود بزرگ بینی شده اید. نتیجه اش همان شد که سرگردانی سیاسی را برای شما رقم بزند. وبه سرگوشی های رو آورید که اگر به حرف های آنها باردیگر باور کنید، ازهمین اکنون فاتحه مطلق سیاسی خودرا نیزبخوانید. - منظورم سرگوشی دیروزاستاد عطا وقانونی با عمر داوود زی ورحمت الله نبیل بود -
همچنان شما داکترعبدالله را در این 5 سال قدرتش، آزموده اید. او درآینده هم نمیتواند، نمایندگی واقعی ازمردم خود بکند . درافغانستان پرازخون وآتش، سیاستمدارعقیم نه تنها برای جامعه مفید نیست بلکه این عقامت پرده ستبری برجنایات فاشیزم قببلوی ومذهبی می اندازد. داکترعبدالله این سیاستمدارعقیم، دراین 5 سال ماهیت خودرا برملا ساخته است. ازسوی دیگرآقای احمد ولی مسعود در طی این سالها خود شا هد فاجعه ها ومصبیت ها وتراژیدی ها ی خونین زیر نام وحدت ملی بوده است. ولی اوبه زبان دیگروحدت ملی را به « وفاق ملی » ترجمه کرده وازسرعجزوبیچارگی گویا برای تیوریزه کردن این وفاق ملی ، اجندای ملی را هم به آن پیوند زده است وبه نظر خودش سنگ تمام برای نجات افغانستان گذاشته است. در حالیکه هرگونه ویرایشی که پیرامون وحدت ملی ارائه شود، ماهیت استبداد فاشیستی، اعمال تیعیض وستم بارگی حاکمان قبیله درهیاهوی کاذب وحدت ملی مستتر نمیشود، تا نظام ممترکز به نظام عدالت محور فدرالی تعویض نگردد، شعار وفاق ملی درواقع پوشش وحافظ نظام تک محور قبیله ای است وبس.
برای رقم زدن تاریخ فردا، برای رهایی از فاشیزم قبیلوی، برای جهیدن از بازیهای شیطانی، برای همسویی همگانی، برای نجات جوامع محروم ازهیولا های طالبی وداعشی وبرای جهیدن ازچنبره های خونتای ارگ، غنی، اتمر وعبدالله وسرانجام برای دفاع ازمام میهن وبخصوص جغرافیای شمال و مرکز، باید فراترازانتخابات که تدویرآن درمظان شک قرارگرفته است، فکر وعمل نماییم. اینبارباید آن جبهه پایداروشکست ناپذیررا درعرصه سیاسی و دفاعی طوری شکل بدهیم که همچون سد سکندرودیوارچین ازنفوذ دشمن درآن خبری نباشد.
برای جلوگیری ازسقوط سیاسی، برای زایل کردن شبهات پس ازفروپاشی تیم صلح واعتدال، برای پاسخگویی به پرسشهای نسل آگاه وجوان، برای رفع شایبه ها واتهامات همچون : معامله گری، تجارت سیاسی، تمایل به انباشت مالی دربانک های خارجی وغیره به اعضای فرومانده تیم صلح اعتدال تاجیک ، هزاره وازبیک پیشنهاد میکنم که به تیم « آزادی، امنیت وعدات » به رهبری دکتر پدرام بپیوندند.
چرا تیم آزادی، امنیت وعدالت ؟
درمیان همه کاندیدهای ریاست جمهوری که نامزد شده اند، تیم داکتر پدرام، برنامه محوربوده با اهداف بلند سیاسی واجتماعی از جمله تحقق نظام عدالت محور فدرالی درکشوروارد میدان شده است. نظام فدرالی که باری استاد عطا در بلخ از « شبه فدرالی » سخن گفت. آقای قانونی از نظام « نیمه ریاستی » حرف زد. امیر اسماعیل خان در صحبت های خصوصی خود بارها نظام فدرالی را ستوده است. استاد محقق میخواست که آخرین خط حرکت « جبهه ملی » ( زمان کرزی ) به سمت نظام فدرالی سوق داده شود. این دوستان هرکدام به نحو نسبت به نظام فدرالی بی میل نبوده اند. و درعمل تجربه کردند که حاکمان قبیله حتی حاضر به انتحار سیاسی میشوند ولی نمیخواهند که نظام تک محورریاستی ومتمرکزرا از دست بدهند. چون اقتدار حاکمیت شان درچنین نظامی ضمانت میشود. همچنان شهید مزاری یکی ازبنیاد گذاران اصلی طرح نظام فدرالی وخواستار جمهوری فدرال درافغانستان بود وبه همین مناسبت دستور تدوین قانون اساسی جمهوری فدرال وقانون اساسی ایالات فدرال را داد که در180 ماده تدوین گردید. اما تا امروز برای من محقق نشده است که چرا پیروان شهید مزاری این مساله مهم تاریخی را که درواقع ترسیم نقشه راه عدالت درکشور بود، کتمان کردند؟
دکتر پدرام وتیم اش، امروز یگانه سنگرسیاسی، پایگاه مطمیین عدالتخواهی، بلند گوی ابهت وعظمت تمدنی وفرهنگی خراسان، احیا گرفرازهای مبارزاتی داعیه داران ملی، رهرو جسورراه همه مبارزان قهرمان افغانستان است که در طول تاریخ این کشور برضد استبداد برخاستند وحماسه های ماندگارملی را با خون سرخ شان بردل تاریخ ثبت کردند. پدرام سخنگوی عدالت ملی است وعدالتی که در طی قرنهای اجحاف وکشتار وستمگستری فاشیزم، خونش را ریختاندند وبنام وحدت ملی تا امروزمیکشند و میدرند و تاراج میکنند. ویک فاشیست تمام عیاررا برسکوی قدرت نشانده اند. غنی درسخنرانی پکتیا با صراحت اعلام جهاد علیه « جنگسالاران » میدهد. عنوانی که درطی این سالها به شما مجاهدین دادند وزیرهمین نام بهترین هارا ترورهم کردند. پیوستن به تیم دکترپدرام را نباید شما کسرشان تان بدانید، چون پدرام هم حرفی برای گفتن دارد و جرات وجسارت اودربیان داعیه ملی برهمگان روشن است. رابطه او با جامعه بخصوص نسل دانشگاهی رابطه بسیارگسترده است. امروزدردنیای مجازی بدون آنکه خودش درآن دستی داشته باشد دهها صفحه ازنام اوایجاد شده است واندیشه هایش را تکثیرمیکنند. نباید ازپیوستن به تیم دکتر پدرام با نوعی بزرگ بینی برخورد گردد. عمده ترین دلیل شکست جوامع محروم این بوده که درعین سرکوب شدگی ازسوی فاشیزم به نحوی دردرون خود دچارخود بزرگ بینی میشوند. مراجعه خودی را ، ازنوع مراجعه سلطان به رعیتش فهم میکنند درحالیکه مراجعه به دستگاه فاشیزم آنهم درحد معاونیت، همچون آب خوردن برای شان آسان است. ازسوی دیگردردنیای سیاست یکی ازارکان مهم مبارزه سیاسی ایجاد رابطه درونی وارزش گذاری به سیاسیون خودی است. برای اینکه درک شود که اتاق فکرخونتای ارگ چگونه سیاست میکند به دومثال اکتفا میکنم :
1 - اشرف غنی بعد ازجنجال های انتخاباتی، خانه مولوی تره خیل رفت روی دوشک او نشست با اوچای خورد وازاین طریق زبان اورا بست وهمسویی قبیله ای خودرا برای مولوی تره خیل نشان داد.
2 - همین دیشب اشرف غنی در پروگرام لایف قاری عیسی مقیم آلمان آمد وسخن گفت ورسمآازقاری عیسی بخاطر فعالیت هایش تشکروقدردانی کرد.
باید ازاینها بیاموزیم وبرای فردای مغشوش افغانستان وآینده نامعلوم مردم مان، کنار هم بیاییم وبرنامه ها ی مشترک سیاسی - دفاعی را پی بریزیم. من این را به صراحت میگویم که درهرتیمی که بروید، اقتدارسیاسی گذشته تان را احیا کرده نمیتوانید به جزازپیوستن درتیم دکترپدرام. چون تنها مساله انتخابات مطرح نیست، بلکه حوادث بسیارمهمی درراه است که برای حراست از شمال ومرکز وکل افغانستان چه بایدکرد ؟ این چه باید کرد تنها راهش از تیم « آزادی ، امنیت وعدالت » میگذرد. ما این را برای تاریخ نوشتیم ، تا نسل امروز وفردا بدانند که توان وظرفیت حراست از مردم وجلوگیری ازفاجعه های درراه، وجود داشت اماسیاسیون جوامع محروم، درپناه جزیره های نفاق شان زیستند و به یکدیگر تمکین نکردند. برعکس اشرف غنی به عنوان رئیس جمهورافغانستان ازکوبیدن دروازه متعصب ترین ونافهم ترین افراد قبیله اش، اباء نورزید وبرای خود ننگ و عارهم ندانست.»

>>>   داکترعبدالله را در این 5 سال قدرتش، آزموده اید. او درآینده هم نمیتواند، نمایندگی واقعی ازمردم خود بکند . درافغانستان پرازخون وآتش، سیاستمدارعقیم نه تنها برای جامعه مفید نیست بلکه این عقامت پرده ستبری برجنایات فاشیزم قببلوی ومذهبی می اندازد. داکترعبدالله این سیاستمدارعقیم، دراین 5 سال ماهیت خودرا برملا ساخته است.

>>>   Sarwary
آمریکا بسیار هوشیار است یا ما بسیار نادان هستیم ؟

ببینید؛ ۳تا دانشجوی افغان-آمریکایی و ۳تا هم‌دوره...
اولی را زلمی‌خلیلزاد نامند که نماینده‌ی تام‌الاختیار آمریکا برای صلح این ماتمکده است؛
دومی را عباس استانکزی گویند که نماینده‌ی ترور و وحشت و جنگ و کشتار و خونریزی است؛
سومی را اشرف‌غنی نام است که کرسی‌نشین ارگ می‌باشد.

یعنی سرنوشت ما به دست همین ۳تا اندیوال، همدوره و تحصیل‌کرده‌ی آمریکا است؛ اونوقت ما از تاریخ پنجهزار ساله‌ی خود میلافیم و غرق جشن‌و‌پایکوبی یکصدسالگی استقلال خویش هستیم🤔

>>>   گاه به آغوش این گاه به آغوش آن
دل شده از دست تو، تنگ به بَر دیگران
در سابق به این نوع سیاسیون روسپی سیاسی می گفتند.

>>>   اتمر در تيم غني هست . اوغاناي فاشيست با برنامه ي از قبل طراحي شده به اي خيال بودند تا محقق را از صفحه سياست حذف كنند . به نظرم وقت آن رسيده تا هزاره در اي انتخابات متحد باشند . ضمنا محقق آنقدرها بدبخت نشده كه دنباله رو مسعود باشد

>>>   Ariaie
حرفى كه ما هميشه تاكيد كرده ايم. فرزندان تان را فداى اجنداى ناپاك قبيله نسازيد. اين جنگ ميهنى نيست. جنگ ميهنى مقاومت بود وممكن باز تكرار شود. خون خود را در راه تحكيم و يا
اختلاف نظر قبيله نريزانيد
فريب شعار هاى ناسيونالستى مكاران قدرت و مزدوران فرا قومى انها را نخوريد. اگر فردا جاى انها در قدرت معلوم شود با طالب مشكل نخواهند داشت.

>>>   خارجی ها به عقل وخرد ملت عزیز ما تمسخر مینمایند به بهانه ای محو تروریزم ومواد مخدر و تطبیق دموکراسی امدند ولشکر کشی وتجاوز خودرا زیر غطای اجازه ای سازمان ملل توجیه نمودند تقریبا ۴۶کشور را باخود درین غنیمت شریک ساختند ولی به هیچ کدام سهم اساسی ندادند چین وهند وروس را هم درین مساله فریب دادندوانچه را عنوان نمودند ظاهرا به قناعت رقیب ها دست یازیدند واز ضعف وپراگندگی روس وچین استفاده ای اعظمی کردند وخود در چیز های که ضروری می پنداشتند دست برد نمودنداگرچه در اهداف بزرگترچوناشعال اسیای میانه وهرچه بیشترضربه زدن به روس وچین ناکام ماندند ولی در مسایل اقتصادی وچپاول دارای های ملی ما با دست باز عمل کردند از یک طرف مزدوران نیکتای پوش خود رابرگرده های مردم سوار وحکومت های موقت وانتصابی تشکیل دادند وباز طالب وداعش وحکمتیار را همدر عقب صحنه وکارزار تقویت نمودند اما باید گفت که مزدور مزدور است هیچ کدام بردیگری اولویت وارجحیت ندارد عبدالله عین غنی وغنی عین حکمتیار وسیاف است وروی پدرام وسایرین همکمتر از دیگران سیاه نیست ودر خدعه ونیرنگ شان چنان سکس وبی پرده عمل مینمایند که طفل گهواره وشبان دشت وصحرا همبهدوروی ودورنگی وتقلب ودست بازی های انها در مسایل کشوری ولشکری را همه میدانند بعد ازین که سم ناپاک اسپ انها درینجا رسیددر حالی که هردو طرف <طالب های بی نیکتای وبا نیکتای>از خودشان بود بیش تر از یک ملیون افغان رابه جرم مسلمان بودن وازادیخواهی ظلم وبیداد نمودندواین ملت را بیهوده به قتل رسانیدند وتا هر قدر توانستند بستند وکشتند وتباهی بار اوردند در همچو یک شرایط هیچ مهره ای براءت نداردهرکه باهر که برود ودر پهلوی هرکدامش صف بکشد درحق وطن ودین واسلام وملت جفا ورزیده است
تبنگچی

>>>   Salam
برای خارجی ها تنها یک هدف مهم است و آن اینکه افغانستانِ آینده تهدیدی به منافع شان نباشد ، اگر این هدف را طالبان بر آورده سازند، بدون شک امارت طالبان را به رسمیت خواهند شناخت . دموکراسی و حقوق بشر تنها یک ابزار سیاسی برای شان است اگر در جای کارا نبود برای شان مقدس نیست . کشور سعودی یکی از کار آمد ترین دموکراسی ها برای منافع خارجی ها است !

>>>   مشکل اصلی ذهنیت قبیلوی کرزی و غنی و اتمر است.
ملت به همه رای دهید به جز غنی
فرزندان ما در جهات شهید میشوند و غنی فاشیست از زندان امنیت تروریست ها را رها میکند در حالیکه دخترش و پسرش مصروف خدمت رسانی به آمریکایی ها است
....

>>>   من اگر جای عبدالله بودم اصلا پیوستن محقق را به تیم همگرایی نميپذرفتم.چونکه یک ماه قبل یکی از هزاره های هوا دار محقق در اينستاگرام به عبدالله و هوا داران عبدالله راتوهین می نمود.وبا زخم زبان زدن منحت می گذاشت.که ماها بودیم که عبدالله برنده انتخابات قبل شده بود.این احيوان اینقدر تحقیر و توهین.فحش وبدوبيراه ميگفت.که تحمل نمودن اش خیلی سخت بود

>>>   این را قبول داریم که در این آشفته بازار آمریکا و متحدان شان دست بهر عمل شیطانی زدن و میزنند.ایراد ندارد.حالا اگر دست به قاچاق مواد مخدر ویا به استخراج معدنيات زیرزمینی میزنند.نوش جان شان چون در این کشور زحمت کشیده اند.مردم هم ناراحت نیستن .اما اینکه پشت پرده اعمال خصمانه و شیطانی را انجام می دهند ازطالب وداعش ودیگر تروریستها حمایت می کند و انها را تقویت میکنند واقعا اشک مردم را درمیاورند مردم افغانستان خیلی نگران آن هستند که هر روز درحمله های انتحاری ناجوانمردانه قتل عام می شوند.بهترین فرزندان شان که به عنوانی سرباز در ارتش وپولیس ملی خدمت میکنند هر روز به شهادت می رسند واقعا اصلا قابل بخشش نیست.چون هردو طرف مردم افغانستان کشته میشوند هم طرف طالب وهم طرف حکومت.تاحالا دلیل آن را به مردم افغانستان وامریکا توضیح ندادن که چرا این کار میکنندچون در این اعمال پست هم سرباز آمریکایی و سربازان افغانی وهم افراد تحت امر طالب کشته میشوند این امریکاهی ها سران کثیف حکومت.افغانستان و سر کرده های حرام زاده طالبان را بادالر شان خریدن.درصورت که همه این ها آگاه اند حتی برای یک دفه هم تا حالا از سردمداران آمریکا انتقاد نکردند که برای چه چنین سیاستی بيشرفانه را پیش گرفته

>>>   محقق دیگر کوه نیست بلکه کاه است. جایش در کاهدان است دیگر آرزوی وزرات و صدارت را به گور ببرد.


مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده استپربیننده ترین اخبار 48 ساعت گذشته
کليه حقوق محفوظ ميباشد.
نقل مطالب با ذکر منبع (شبکه اطلاع رسانی افغانستان) بلامانع است