به بهانه 28 اسد:
استقلال نداشته و آزادی به یغما رفته
حکومتی که زیر سلطه امریکا با سیاست تروریست پروری در آتش جنگ می سوزد و پای رقبای منطقه ای در مناسبات سیاسی باز، در پایکوبی از کدام استقلال، روزهای سرافکندگی و درد مردم را به تجلیل می نشیند؟ 
تاریخ انتشار:   ۰۹:۰۱    ۱۳۹۸/۵/۲۸ کد خبر: 159833 منبع: پرینت

به گزارش شبکه اطلاع رسانی افغانستان((afghanpaper، استقلالی که در یک قرن گذشته توسط دولتمردان و حکومت ها مورد تجلیل قرار می گیرد هیچ توجیه تاریخی در 28 اسد ندارد، در زمان امان الله خان 9 حوت بود و در دوران نادرخان 6 جوزا...

روز استقلالی که میراثی از امان الله خان برای افغانستان است پس از یک قرن تنها نامی از آن باقی مانده که حتی در زمان این شاهِ اصلاح طلب نیز چندان وجود خارجی نداشت، در دوران جدید نیز تسلط امریکا بر افغانستان بیش از دوران شوروی سابق کشور را بدل به یک مستعمره کرده در حالی که جشن و پایکوبی برای استقلال در تضاد کامل با اوضاع جاری کشور و مردم است.

زمانی استقلال معنا پیدا می کند که کشور با ثبات، از آزادی برخوردار و در اقتصاد شکوفا باشد اما کدام یک از این گزینه ها را حکومت وحدت ملی دارد؟

اشرف غنی که شیفته شاه امان الله خان می باشد و همواره خود را میراث دار این شاه و موظف به سرانجام رساندن اصلاحات آن دوران، طی سه سال گذشته عملکردی جز سلطه گری، براندازی اختلاف های قومی، فراهم کردن زمینه های قدرت یابی گروه های تروریستی و گسترش دامنه جنگ نداشته است.

اصلاحاتی که به دوران امانی معروف است در روزگاری که حتی برخوردار از امنیت یک قرن قبل نمی باشد توهم های مقامی را نشان می دهد که با انحصار قدرت، یک کشور را قربانی خواست های یک قومیت کرده در حالی که مردم پشتون نیز جز اولین قربانیان جنگ و ویرانی ها می باشند.

چه بیست و هشتم اسد به عنوان روز استقلال جشن گرفته شود و چه روز دیگر، برای سرزمینی که در سلطه کامل کشوری چون امریکا توسط سیاست تروریست پروری پاکستان هر روز در آتش جنگ می سوزد و پای رقبای منطقه ای در مناسبات سیاسی داخلی باز، در بزرگداشت از کدام استقلال، روزهای سرافکندگی و درد مردم را به تجلیل می نشیند؟

حتی در زمان شاه امان الله خان که به عنوان یک قهرمان برای افغانستان توسط دولتمردان معرفی می شود اصلاحات در میانه راه متوقف یا در راه فساد به سرانجام نرسید، تطبیق اصلاحات به اداره ای قوی و اقتصادی پویا نیاز داشت که افغانستان فاقد چنین امتیازهای و اردو و نهادهای دولتی در فساد همچون دوران جدید ضعیف و ناکارآمد بود.

همانگونه که امان الله خان خواهان شکوفایی و پاگذاشتن به دوران مدرن بود اما این سنت خودکامگی پادشاهان سبب شد که سلطه گری این شاه، مردم را روز به روز از حکومت دور و اعتراض ها گسترش یابد و سرانجام سنت و جامعه مذهبی بر اصلاحات ناقص برگرفته از قوانین کشورهای غربی غلبه کند.

اگرچه یک قرن از دوران به اصطلاح استقلال افغانستان می گذرد اما همچنان کشور با وجود برخورداری از امتیاز جغرافیای استراتژیک در سیاست قبیله ای رو به سقوط است و زیر سلطه امریکا و دخالت های پاکستان و دیگر کشورها، دم زدن از استقلال و خودکفایی تمسخری بیش نیست.

از حکومت دست نشانده امریکا گرفته تا اقتصادی راکد و جنگ نیابتی به دلیل وجود دولتمردانی ضعیف و معامله گر برای کشور می باشد که به منافعی جز شخصی و تباری نمی اندیشند و در نفی دیگر قومیت ها دلیل ریشه دواندن تروریسم هستند.

برای یک قرن هر ساله از روز استقلال چه در روزگار شاهان، دولتمردان وابسته به شوروی و دوران جدید تجلیل می شود در حالی که هیچ گاه افغانستان طعم استقلال و در درجه بالاتر آزادی را نچشید.

و اگر همچنان ارگ از چنین روزی با شکوه و عزت استقبال می کند برای بزرگ جلوه دادن رویدادی می باشد که در اکنون افغانستان وجود نداد و آن استقلال نداشته ملت است.

امان الله خان نه قهرمانی برای افغانستان است و نه شاهی اصلاح طلب بلکه به مانند تمامی قدرتمندان این سرزمین خودکامه بود و قوم گرا و حال پس از یک قرن و تجربه های تلخ بیشمار، همچنان رهبران پشتون سلطه جویان قدرت هستند با سیاست خاک گرفته قوم برتر.

کد (18)


این خبر را به اشتراک بگذارید
تگ ها:
استقلال
28 اسد
نظرات بینندگان:

>>>   استقلال وتجليل ودفاع از امان الله خان غازی وارمانهايش واقعاً قابل قدر هست.
امّا بعد از غازی امان الله خان چه کارهای نا پسندي در حاکمان ناپسند افغانستان روخ داده که درتاريخ رنجديده افغانستان نمايان هست.
استقلال ازنظر واقعيتها.
بخصوص در حکومت محمد اشرف غنی احمد زی،جنگ وانتهار، درتمام نقاط افغانستان برهبری حنیف اتمر ومعصوم استانگزی صلاحی وکوچ دادن وقتل عام اقوام غیر .......بنام قوم ومزهب برهبری اشرف غنی احمد زی،ومحکوم کردن نمادي توسط اشرف غنی احمد زی؟ به یغما بردن تمام زخائیر کشور، وچپاول کمگهای خارجی درحکومت قبیله، و ویران کردن زیربناهای کشور وبیتفاوت بودن حکومت درمقابل قتل عامها ملّت، وادعای گل بدین حکمیار،به یگ امیر عبدا لرحمن خان ديگربراي حزف باقي اقوام کشور....؟ این هست از نظر حکومت قبیله استقلان افغا نستان.
امّا گلدین هوشیارباشد که خنایت وانسان کشی تو کمتر از عبدالرحمن نبوده ،در اینده کاره ای جز مهره سوخته پیش نیستی.ولی محمد اشرف غنی احمد زی همرای ستون پنجم ارگ تلاش دارد وقانون عبدالرحمن خائين را پیاده کند وکرده،شاید سرنوشتش مسل صدّام وقضافی شود.
نابود تاریگ اندیشان وخائينین.
بلال.ازغزنی.

>>>   رهبر فار سی زبا نان را ما نو ر صا حسب انتخا ب می کنیم و ما تا اخرین قطره خو ن در پشت تو قرار داریم ما ع بی غیرت را نمی خو اهم ما ابر مرد تاریخ نو ر صا حب بعد از این مانند امر صا حب مسعود ترا بدرقه می نمایم
اینکه تو وکیل مهمند افغا ن غو ل را همین رقم جزا دادی خو ب کردی یک چند نفر دیگر شا ن را که مانند همین چزا بدی دیگر قصه این افغا نک ها ی کو چی را مفت می کنی

>>>   او مردم دیگر سا ده نشو ید با لای این دو رهبر یعنی ع وغ فریب کاران زیرا در این روز 28 اسد یکی چر به روسیه رفته و دیگرش به هرات این هر دو فقط خو د را زنده نگاه می کنند در غم ملت و در مردم نیستند چرا شما بهو ده فریب این دو یهو دی را می خو رید به پا خیزید علیه این غلا مان حلقه به گوش غرب در غیر ان شما را خداوند نمی بخشد

>>>   آمریکا به دعوت شر و فساد واشرار به افغانستان آمده اند
وطنپرست

>>>   افغانستان استقلال داشته و دارد و دایم همینطور استقلال طلب خواهد بود کسی که این سخنان را در ذهنیت دارد در اصل انها نی وطن دارد و نی میداند که استقلال یعنی چی اهمیت استقلال را کسی میداند که انها وطن داشته باشد نه اینکه یک روز به یکی چشم امید بګرداند و باز برای دیګر برای انها استقلال هیچ مفهوم ومعنایی ندارد.

>>>   نِق زدن و انتقاد کردن کاری را به جائی نمی برد. اگر مرد هستی به پا خیز و استقلال کشورت را از امریکا به دست آر. در غیر آن خاموش باش و به زندگی ننگین برده گی ات ادامه بده.

>>>   در اراده و عمل شاه امان الله در حصول استقلال سیاسی افغانستان شکی وجود ندارد.
او (شاه امان الله دشمن شکن ) شاه مدرن و در مقیاس همان
زمان مرد اندیشه و عمل بود .انکار ازان چشم پوشی از حقایق تاریخ است
اما اینکه : به دسیسه چینی های یک قشر از ملا های متعصب و افراد کوتاه
بین و قدرت طلب اسباب سقوط آن فراهم گردید و عیار مرد شمالی شاه حبیب الله کلکانی
را پیش آهنگ قیام نظامی ساختند و او به اصطلاح گوشت دم توپ قرار گرفت
اما درکمتر از چندماه دوام پادشاهی اورا به خاطر اینکه او یک تاجک تبار است زیر سوال بردند
وبر چسپ های توهین آمیز به وی زدند و با نا جوانی و خیانت به تعهد قرانی اورا کشتند .

در تحلیل علوم اجتماعی و منطق صوری این یک پرادوکس قابل بحث و
پیچیده است . اگر شاه حبیب الله تاجک تبار با چشم پوشی از تهور آن به
خاطر اینکه تاجک است وپادشاهی حق قوم افغان ( پشتون ) است
با خیانت به قرآن از بین برده شد . چرا شاه امان الله افغان تبار از طرف
قوم افغان ( پشتون ) سقوط داده شد . به شهادت تاریخ و بیان تاریخ زنده
از زبان سالمندان و شهود عصر شاه امان الله که خداوند بیامرزد شان دسایس
از مناطق و ولایات افغان (پشتون ) نشین شروع و توسعه یافت . اگر فرضآ
دین بهانه بود پس شاه حبیب الله خادم دین رسول الله که به تمام معنی یک
مسلمان و کار هایی به کام سردمداران دینی میکرد خاینانه بازهم به دخالت
روحانیون از بین برده شد . واگر انگیزه های دینی به تحرکات استعمار رانده
شده موثر واقع شد چرا همین روحانین دستیار پادشاهی شاه نادر خان و
سقوط و قتل شاه حبیب الله قرار گرفت ؟؟
م.ش. فروغ بدخشان

>>>   کابل کابلستان را کابلی های اصیل صاحب اند نه ناقلین اوغان !

>>>   مزدورِ مزدور کیست؟
در یازده ولایت کشور بجای روپیه افغانستانی کلدار پاکستانی رواج دارد.
jala

>>>   Pedram
یک حرمت هم به امان الله نداشته باشید، نه غازی بود نه شجاع. یک بزدل و فراری بود.

>>>   افغانستان بد تر از هر زمان ديگر مستعمره است.لطفن خود و ما را شرمنده نسازيد. من صرف به روح شهداى پاك شمالى،كابل،قتغن كه در سه جنگ با انگليس ها از اين سرزمين دفاع و جان هاى عزيز شان را فدا كردند،درود مى فرستم.

>>>   بهروز جلال آبادی
همین حالا ما شاهد فداکاری و شهامت جوانان تاجیک تبار ایم
از هلمند گرفته تا قندوز و از کنر گرفته تا فرا ، از این سرزمین فرزندان تاجیک تبار دفاع میکند در حالیکه پشتون در ارگ در حال چور کردن و خاک فروشی است و تعداد ایشان زیر نام طالب و داعش انسان کشی میکنند!

>>>   تاریخ را جعل میکنند و افتخارات را می دزدند

>>>   من که حالا میبینم همه چیزما تقلبی است تاریخ ،قانون اساسی ، استقلا ل وانتخاباب پس به چه باور کرد ؟؟؟

>>>   با درد دو دریغ که امروز در تجلیل از سالروز استقلال حق رشادتها و فداکاریهای مردم ما فراموش شده است و به جای همه از امان الله خان یادآوری می شود. همه افتخارات استقلال به پای شاهی که پدرانش اسباب اسارت این کشور را فراهم کرده بودند، ریخته می شود. این در حالیست که امان الله نه خود در جنگ شرکت کرده بود و نه انگلیس در آن زمان در خاک ما وجود داشت. انگلیس را از این خاک مردم ما در دو جنگ تاریخی و حماسی شان چنان دوانده بودند که هرگز جرئت برگشت نمی کرد

>>>   بیایید ترجمۀ صفحه یی از کتاب "برگشت یک پادشاه" نوشته ویلیم دالریمپل را از شکست شرم آور انگلیس در چاریکار- شمالی بخوانیم. شکستی که در یک جنگ رویاروی 750 سرباز و افسر انگلیسی کشته شده و مجبور به فرار از میدان جنگ می شوند.
ترجمه از رامین رحیل:

>>>   استقلال چی ؟؟؟؟!!!!
خراسان از اول استقلال داشت ودارد .استقلال چی؟؟!!!!
اگر امنظور افغانستان است .که هفتاد سال است که ما تحت سلطه افغان ها هستیم.باید تلاش کنیم که از زیر سلطه افغان ها خارج شویم تا به استقلال برسیم.

>>>   Pedram
امان الله اولین طراح انتقال کوچی ها به شمال و غصب سرزمین های غیر پشتون ها در شمال بود.

>>>   بهروز جلال آبادی‎ aan جنبش عدالت خواهی تاجیکان
هردو لغمانی است لیکن هر دو ایشان پشتون نیست
اتمر لغمانی پشتون تبار وطن فروش
عیسی خان لغمانی تاجیک تبار قهرمان
خیلی دوستها فکر خواهند کرد که چرا عیسی خان لغمانی افغانستان را ترک کرد و بطرف اروپا مهاجر شد ؟؟
باور کنید در مشرقی به حیث قهرمان طالب کش زندگی کردن تقریبا ناممکن است ، ما شاهد شهادت صدها ترور قهرمانان تاجیک تبار مشرقی ایم توسط حامیان طالب .
و حقیقت هم این است که دولت فاشست اوغانی ارزش ای را ندارد تا خوده برایش فدا کرد .

>>>   Ayendagan
چند سوْال بمناسبت استقلال كه منسوب به امان الله خان است ؟؟؟؟
غازي امان الله خان كدام كفر و إنگليس را كشته كه غازي شده ؟؟؟؟
امان الله خان اگر سيكولار نبود چرا حجاب را منع كرد ؟؟؟؟
امان الله انگليس را كشيد يا مير مسجدي خان و ميريچه خان كوهدامني ؟؟؟؟
پ.ن: جواب حتمي است اگر ني امان الله خان يك سيكولار بي دين و يك شاه دروغين بود و
حامي انگليس بود و آزادي افغانستان مربوط به مردم جنوبي و كوهدامنيان و شماليان ميشود نه مربوط امان الله فراري.

>>>   امان الله «غازى دورغين » فردى كه ناسيوناليزم كور اوغانى در زمانش تيوريزه شد و پروژه ى فاشيستى ناقلين در شمال را روى دست گرفته و عملى كرد، در زمان او اصطلاح زبان « اوغانى» در تقابل سنجيده شده با زبان پارسى به وسيله ى طرزى مطرح شد و سر آغاز دشمنى با زبان پارسى از همان روزگار شكل گرفت. همه ى طرح هاى مدنى او تقليد از اتا ترك بود بدون آن كه براى آن بستر هاى اجتماعى را مد نظر گرفته باشد . او در إخر عمرش هم در روسپى خانه هاى ايتاليا جان داد.
انگليس ها و روس ها در آن زمان توافق كردند تا سر حد امپراتورى شان را مشخص كنند و پذيرش اعلان استقلال از سوى انگليس ها هم در همين راستا بود و رنه شاه بچه ى چون امان الله نه با انگليس جنگيده است و نه هم درخور لقب دروغين غازى است ، او شاه زاده ى عياشى بيش نبود.
پشتون ها مردمان با استعداد در دادن القاب دروغين چون بابا ، انا و غازى اند و تاريخ را پر از اين القاب بى مايه كرده اند. جالب آن است كه پشتون هاى افراطى ، امروز از امان الله تنها ميراث افراطييت پشتونى اش را افتخار مى دانند نه آن ريفروم هاى او را، افراطى هاى قبيله گرا با اخلاق دوگانه به ريفورم هاى امان الله مى بينند. اى كاش اينها از امان الله تقليد مى كردند و زن شان را آدم مى دانستند ، اينش بد ، اما وقتى سر زمين هاى ديگران را به پشتون ها داد اينش خوب. اين برخورد نشان مى دهد كه قهرمان سازى امان الله نه براى ارزش هاى مدنى زمان او بود بل براى ريفورم هاى برترى طلبانه او در مقابل ساير اقوام به خصوص تاجيكان بود.

>>>   از این دو لوده فاشیست قبیله چی ساختند ،
این هردو امان الله غدار و نادر غدار فاشیستان و بزدلان قرن به حساب میایند ،
- قربان تان شوم ، امیر حبیب الله شهید و عبدالخالق هزاره شهید با یک کام مثبت ریشه ی شان ره خشکاندید ، روح تان شاد ویاد تان گرامی باد .

>>>   Bakhtari
جشن استقلال و یاد از غازی امان الله خان !
بر اساس شواهد تاریخی امان الله خان طرح کودتا را علیه پدرش با کمک (حزب سری دربار) سامان داد . امان الله خان در زمان حاکمیت پدرش، به صورت مخفی و به دور از چشم پدر با افسران ارتش افغانستان رابطه برقرار کرده بود وامان الله خان دست از فعالیت علیه پدر بر نداشت و منتظر فرصت بود تا نقشه خود را عملی کند.سرانجام امیر حبیب الله در شب دوم اسفند ۱۲۹۷ در منطقه (کله گوش) لغمان توسط فردی ناشناس به دستور امان الله خان و مادر طلاق شده اش سرور سلطان خانم به قتل رسید.
امان الله خان بلافاصله بعد از قتل پدر، مجلسی دربار تشکیل داد تا هویت خود و قاتلان اصلی مخفی بماند. در این جلسه ۳ نفر به قتل امیر متهم شدند که ۲ نفر آنان که از اعضای دربار بودند بعدها آزاد شدند و امان الله خان، با ترفندهای گوناگون قاتل حقیقی را پنهان کرد و (کنل عیلرضا) را که از مردم شیعه مذهب بود به عنوان قاتل پدرش معرفی کرد. سرانجام (سعدالدین قاضی القضات) علیرضا را قاتل معرفی کرد و فتوا داد که: اگر کلنل علیرضا خان قاتل هم نباشد ریختن خون شیعه هدر و بلکه حصول ثواب و رضای داور و پیغمبر و خلفا به ویژه ابوبکر و عمر است.قبیله گرایان کوه سلیمان اسطوره ساز چون در فقر فرهنگی بسر می برند همیشه دزدان خود را بابا ، قاتل پدر را غازی و روانی های بی دانش خود را بر چسب مغز متفکر میزنند .ما باید رویداد های تاریخی را زیر درفش حقیقت عبور دهیم .از دید سیاسی واژه استقلال ، به معنای خود فرمانی ، خود سالاری ملی ، خود گردانی ، خود مختاری ، اداره کردن سرزمین و قانون گذاری ، بدون مداخله کشورهای بیگانه . اما همیشه تاریخ این سرزمین ورجاوند ازجانب حاکمان قبیله گرا ونویسندگان وابسته به آنها ، مورد دستبرد ودگرگونی قرار گرفته ،افغانستان امروزی برخلاف ادعاهای بلندبالای تاریخ سازان پابرهنه کوه سلیمان که برای آن تاریخ پنج هزار ساله میسازند، کشوری جدیدی است در نقشۀ جهان که مرزهای آن در زمان امیر عبدالرحمن در سال (۱۹۰۱م) توسط انگل یا همان ( انگلیس) و روسیه تظار پدید آمده ، تاریخ پنج هزار ساله کشور مربوط به آریانای کبیر و خراسان کهن می باشد . گفتن راستی در هر شرایط و هر زمانی بهتر از پذیرفتن دروغ شاخدار است.هرچه که تا امروز بنام تاریخ ویا حقیقت تاریخی در سرزمین مابوده ، آشکارا می توان گفت که،بیشترینه جعل ودروغ وساختگی است.افغانستان کشوری که حتی روز استقلال آن هم مانندمغز متفکر آن جعلی است. جشن گرفتن و تجلیل کردن از 28 اسد قلابی درشرایط فعلی که ۵۲ کشور جهان حضور نظامی دارد نمک پاشیدن روی زخم مردم رنج کشیده مااست .

>>>   مرکز بین المللی مطالعات استراتیژیک
امان الله خان پدر فشیزم پشتونی بود او بود که پشتونهای آنطرف سرحد را به کشور ما آورد و زمینهای آبی وحاصلخیز ازبیکها، تاجکها و هزاره ها را مجانی و بدون پول به ناقلین تازه وارد داد. امان الله خان از دید من تاجک نه تنها قهرمان ون اجی استقلال نیست بلکه یک جنایتکار فاشیست است که مطابق نظریه ماکیاولی اراضی و سرزمین ما را اشغال وبه همتباران خود بخشید.

>>>   Pedram
لطیف پدرام
حالا یک قهرمان ملی به من نشان بدهید که در سرزمین بیگانه مرده باشد. مگر قهرمانان جهان مثل ارنستو چگوارا یا نورمن بیبیسون سویدنی که در کنار صدر ما و در راهپیمایی طولانی جان اش را برای آزادی زحمتکشان از دست داد. سرداران بزرگ همچون چگوارا، احمدشاه مسعود، عمرمختار و لومومبا اینگونه می میرند اما بعضی از مدعیان سوراخ دعا گم کرده اند و از هر کسی قهرمان می سازند و جاده ها افتتاح می کنند. اینها باج دادن های غیرمستقیم است درعین خودخواهی و ادعا.

>>>   Habibi
کشور ما از زمان پسران تیمور شاه تا دوره امان الله زیر استعمار انگلیس بود و است، امان الله و پدر و پدر کلانش عبدالرحمان خاک فروش و نادر غدار ( خاندان آل یحیی ) همه و همه نوکران انگلیس بودند و بیشترین خاکهای این کشور را به انگلیس فروختند و برای زنان حرم سرای ارگ آنوقت خود زیور و طلا خریداری کردند و زنان فاحشه را از نقاط مختلف جمع آوری و داخل حرمسرای ارگ جهت زنبارگی و بیناموسی آوردند، و هر نوع بدعت، چور، چپاولِ را بالای مردم گوسفندی این کشور روا داشتند، پس آقای نویسنده قضاوت را عادلانه در نطر بگیر که دزدان اصلی و دشمنان این ملک و مملکت کی ها بودند؟؟؟؟
با در نظر داشت خاکفروشی، خودفروشی، چور، نوکری انگلیس، چپاول و بیناموسی در حق این مردم مظلوم، معلوم است که دزدان و خاکفروشان و مزدوران انگلیس همین حکمرانان اوعان بودند، نه امیر حبیب الله کلکانی، این امیر حبیبالله خادم دین رسول الله بود که کشور را از دست این میکروب های سرطانی خاکفروش، دزدان بینالمللی، مزدوران انگلیس، و بیناموسان، نجات داد، و گرنه این کشور را انگلیس دوباره میبلعید

>>>   اجرارات سقاوی: از تذکرت الانقلاب :
پس از آن تبعه پسر سقاء و حمیدالله برادر و سید‌حسین وزیر جنگ و پردل سپهسالار او وغیره دزدان که هرکدام نام منصب بزرگی را بر خود نهاده بودند به مفاسقت و غارت اقدام کرده به بهانهٔ این‌که آواز تفنگ از این خانه شنیده شده یا تفنگ در آن است دسته دسته و جوق جوق شده از دست بدناموسی به زنان و دوشیزگان و پسران و تاراج مال و منال یازیدن و پسران و زنان و دختران را در اطاق‌های خلوت برای مخالطت کشیدن و هر ده و بیست نفر یکی و دو نفر زن و پسر و دختر را در منزل و اطاق بیتوتهٔ خویش دریغ نکرده، تا امروز یکشنبه بیست و هشتم رمضان مطابق یازدهم مارچ سنه هجری ۱۳۴۷ و سنه میلادی ۱۹۲۹ هست، این فعل و عمل جاری، اما قدری کم‌تر از شب‌ها و روزهای اوَل است.
ظرف چینی سفید که برای بول و غایت [غایط] در مبرز خاص امیر امان‌الله خان بود و مبرز را خانهٔ شام‌خوری تصور نموده بودند، نان با شوربا طرید کرده و در هر لقمه شکری گفته تا که سیر شدند.
و آن‌گاه که پسر سقاء از ایالت حرکت کرده، داخل ارگ پادشاهی شد، شب با پدر خود که عمر در مغارات و جبال و بیابان به سر برده و با سرو پای برهنه و گرسنه خائفانه امرار حیات کرده بودند، خویش را در عمارت شاهی دیده، مبهوت و متحیر شدند. و اظهار شکر خدا نموده از تناول پلاو، محض هضم نفس، سرباز زده در ظرف چینی سفید که برای بول و غایت [غایط] در مبرز خاص امیر امان‌الله خان بود و مبرز را خانهٔ شام‌خوری تصور نموده بودند، نان با شوربا طرید کرده و در هر لقمه شکری گفته تا که سیر شدند. و از این روز به بعد را نکث عهد پیش گرفته، سرای جای و مال و متاع و ذخیره و اندوختهٔ آن بیست تن را که عنایت‌الله خان در عهدنامه نام برده و امان جان ومتاع و ضیاع و ناموس داده شده بودند، پی هم ضبط و خود ایشان را به جز دو سه نفر با دیگر وزراء و مأمورین بزرگ حبس و در ارگ توقیف فرموده، از هر کدام مبالغی برعلاوهٔ آن‌چه در قید ضبط آورد، بیم قتل داده بگرفت. و خزینهٔ عین‌المال و اغلب بیت‌المال را با قورخانه چند روز و شب در کوهدامن به ذریعهٔ موتر حمل و نقل داده تا که از جانب جلال‌آباد و قندهار و دیگر بلاد آسوده‌خاطر و مطمئن گشت که افاغنه عموماً غیرت ناموس و ننگ و جرأت حمله و جنگ ندارند، دست از فرستادن ذخایر دولتی و ضبطی و مصادرتی در کوهستان و کوهدامن کشیده به زن خواستن و زنان و دختران و پسران بازرگانان و سرداران و نام‌داران را از سپاهی تا افسر شب به اجبار و اکراه در اطاق‌های خود بردن زیاد پرداختند. و تا اوایل ماه رمضان یک صد و نود و یک خانه از متموّلین و وزاراء و مأمورین وغیره را ضبط و غارت کردند
ر

>>>   Salam
افغانستان دوبار استقلال داشت ، بار اول در دوره يى كوتاه امير خبيب الله كلكانى و بار دوم هم در زمان استاد برهان الدين ربانى و شهيد احمد شاه مسعود ، براى همين هم مورد بى مهرى استكبار قرار گرفت و شكست خوردند، ديگر هر كى از استقلال سخن بگوئيد واقعن شرم آور است. زمين و زمان و آسمان اين كشور در خدمت خارجى ها قرار دارد ، دولت و اين سيستم از پول و ماليه يى كارگر بيچاره يى غرب تغذيه مى شود ، چنين كشورى حق ندارد لاف استقلال بزند.

>>>   Salam
مخاطب من همه يى پشتون ها نيستند ، روى سخن من تنها شوونيست هاى پشتون است !
همين اكنون امريكا و انگليس كشور را رهبرى مى كند ، رولا غنى، مخلوط از يهوديت و عيسويت است و اكنون در ارگ نشسته و كشور را رهبرى مى كند، در چنين وضعيتى ، سخن از استقلال گفتن ، مسخره كردن خود و ديگران است . استقلال مال تمام افراد يك جامعه است ، خيلى احمقانه است تا استقلال را در پاى يك شاه خلاصه كرد. روزگارى امير حبيب الله كلكانى با درك عميق از اين واژه گفته بود " استقلال نه از پدر امان الله است و نه از بابه من، بل اين متعلق به مردم است “
غازى شما پدر را كشت تا برتخت تكيه زند ، او نه در جنگى سهم داشت ونه هم در صلحى ، او را حتا نادر هم نپذيرفت و در نهايت در روسپى خانه هاى ايتاليا جان داد ، چنين آدمى هيچ افتخارى ندارد، شما از بى قهرمانى يك فرارى را قهرمان مى سازيد ، چنين مردمى قابل ترحم اند .

>>>   پشت استقلال را رها کنید ......های تان را ازدیاد نماید اګر دالر امریکا قطع شد ماشینهای فعال تان دالر چاپ خواهد کرد

>>>   Bayat
پاسخ كوبنده مردم!
- حضوري كه ميليوني خوانده ميشد، به چند هزار كاهش يافت.
- در فضاي مجازي فقط شمار اندكي از مردم به لوگوها و طرح هاي مسوولان پروژه، لبيك گفتند.
- آگاهي مردم نسبت به اصل ٢٨ اسد كه دروغين و جعلي است، بطور بي سابقه اي افزايش يافت.
- سست عنصرهايي كه پايبند هيچ ارزشي نيستند و پشت نقاب روشنفكري يا مدنيت پنهان ميشوند، به مردم معلوم شدند.
- اوج تعصبِ برخي از موافقانِ اين جشن با "دشمن" و "حرامي" خواندن منتقدان، مشخص گرديد.

پ.ن: اي كاش مقدور ميبود تا دست تك تك شما مردمِ آگاه و فهيم را ببوسم. براي شما جان دادن هم افتخار است اگر همواره همينطور آگاهانه حركت كنيد.

>>>   او برادر کدام استقلال داریم ؟ حال که کشور و قانون اساسی ما لگد کوب 42 کشور است ؟

>>>   امان الله خان یک قهرمان بود دزد نبود اجنت نبود مزدور نبود غاصب زمین نبود بلند منزلها نداشت دشمنانش یعنی مزدوران خارجی ها اگرکون خود را هم پاره کنند این ارمان شانرا به گورخواهند برد که امان الله خان را خراب ویک دزد راخوب بگوید

>>>   استقلال کسی نداشت که پائیتخت رابه کشوربیگانه انتقال داده بود

>>>   اینهم دید گاه محمود طرزی ( پدر فاشیزم ) درافغانستان که دست راست امان الله در حکومت اش بود:
"..."ما را ملت افغان، و خاک پاک وطن عزیز ما را افغانستان میگویند. چنانچه عادات، اطوار، اخلاق مخصوص داریم، زبان مخصوصی را نیز مالک می باشیم که آن زبان را "زبان افغانی" میگویند. این زبان را مانند حرز جان باید مخافظه کنیم، در ترقی و اصلاح آن جداً کوشش کنیم. تنها مردمان افغانی زبان نی، بلکه همۀ افراد اقوام مختلفه ملت افغانستان را واجب است که زبان افغانی وطنی ملتی خود را یاد بگیرد .درمکتبهای ما، اهمترین آموزشها، باید تحصیل زبان افغانی باشد. از آموختن زبان انگلیزی، ترکی حتی فارسی ، تحصیل زبان افغانی را اهم و اقدم باید شمرد... به فکر عاجزانۀ خود ما، یگانه وظیفۀ انجمن عالی معارف، باید اصلاح و ترقی و تعمیم زبان وطنی و ملتی افغانی باشد..."
(سراج‌الاخبار، شماره ۲، ۲۰سنبله ۱۲۹۴)
"...زبان افغانی اجداد زبان‌ها و ملت افغانی اجداد اقوام آریا می‌باشد...."
(سراج‌الاخبار، شماره ۹، ۳دلو

>>>   استقلال زیر امنیت تفنگ امریکائی ها و هزینه مصرف تجلیل آن استقلال با پول خیرات امریکا و شرکا۰ چیغ بزن کلمرغ جان عوامفریب و متقلب۰ اتن رقص کن بیغیرت های قبیله۰ مضحکه ازین بیشتر نمیشود۰

>>>   امان الله یک شاه اصلاح طلب بود، ولی در عین زمان یک شخص بی نهایت احساساتی، عجول، و دور از منطق سیاسی و اجتماعی هم بود۰ پس چنین یک شخصی چگونه میتواند قهرمان ملی باشد؟ تمام برنامه های امان الله مثل برنامه های خلقی ها اگرچه خوب هم بودند ولی به ناکامی انجامیدند چون منطق و طریق تطبیق آنها را نمیدانستند۰
این شاه فراری شاید قهرمان مولی شود اما قهرمان ملی نیست، نبود، و نخواهد شد۰
پشتون ها بخاطر ضدیت که با غیر پشتونها دارند و هم بخاطریکه فاقد یک شخصیت برازنده پشتون در طول تاریخ هستند گاه داوود دیوانه، گاه نجیب جلاد، گاه نادر غدار، و گاهی هم امان الله فراری را قهرمان خود خطاب میکنند۰
>>>   Noor M Khurrami
برپا کردن جشن وشرکت درآن در روز های عزاداری مردم ؛ به معنی نا دیدگرفتن خون شهدا و حمایت ازکشتار مردم توسط داعش و طالب است !

این جشن به صد دلیل باید بایکوت و تحریم گردد !
درحالیکه مردم کابل وسراسر افغانستان نسبت نسل کشی براه انداخته شده ازنام داعش به هدف مجبور ساختن مردم به گردن نهادن به رژیم طالبانی عزاداراند ؛ بر پایی بازی طفلانهٔ دیگری بنام " تجلیل از صدمین سالروز استقلال کشور" ، استقلالیکه وجود خارجی ندارد ؛ مردود است.

برمردم ما است تا به پاس خون شهدای گلگون کفن کابل وسایر شهدا به این جشن شر کت نکرده وآنرا تحریم نمایند !

شرکت در مراسم "جشن استقلال " کمپاینی غنی نه تنها به معنی نادیده گرفتن خون شهدا بلکه به معنی همدستی با داعش وطالب وقتل عام مردم توسط آنها خواهد بود !
پ . ن : لطفاً به اشتراک بگذارید تا مورد توجه همه قرار بگیرد !

>>>   تجلیل از این استقلال ها شبعی داستان های ملانصردین را ماند در کشور که همه روزه ماتم سرای بیش نیست نه مسجد نه عروسی نه مکتب و دانشگاهش برای ملت امنیت نداشته باشد و خاک و سرحدات اش جولانگاه تروریست‌ها خارجی و داخلی، و ۵۲ کشور خارجی باشد، پس تجلیل استقلال به فکاهی بیش نمی ماند بگذار پس به این بهانه که هم شده بخنیدم چون خنده در این ملک کمیاب است ها ها ها ها .........

>>>   Arif Rahmani
یک نفر با ۵ سال ناکامی، بدنامی و مشکوک بودن مانند سنگ سر جایش نشسته است. با این که مسول اصلی تامین امنیت مردم است اما انگار نه انگار. بی خیال همه چیز مصروف نمی دانم چیست؟ دریغ از شرم و آزرم و کناره گیری و عذر خواهی! وجدان و شرف و انسانیت از این دیار رخت بر بسته و جمعی مزدور و خائن که سالها از درد و داغ این مردم فارغ بوده امروزه به پشتوانه برخی سفارت خانه های خارجی بر چوکی ها لم داده و بر سرنوشت مردم حاکم شده و هیچ گونه مسولیتی نیز نمی پذیرند!

>>>   مولاداد رستمی
سلام آقای حکومت:
فردا بیست و هشت اسد است، چند سال است شما روز استقلال نامگذاریش کردید. تا جایی که می دانم قرار است جشن و پایکوبی باشد. از بنده هم دعوت به عمل آمده که جا دارد از اهتمام تان به این جانب علو درجه ی سپاس را به جا آورم.
راستی چقدر جالب که در کشور همسایه ی ما نیز فردا روز مهم و تاریخی ست، بیست و هشت مرداد یا همان اسد خودمان. حتما می دانید که ...
خلاصه وقت تان را نمی گیرم، خواستم بگویم من در جشن شما شرف حضور را از دست دادم چون باید ده ها پیکر بی جانی را که روی دستم مانده به زمین بسپارم، البته شما ناراحت نباشید من به این کار ها عادت دارم.
شما راحت ِ راحت به رقص بپردازید.
از قدیم گفته اند: یک سرِ پلاس غم، یک سرش شادی. امیدوارم عذر بنده را بپذیرید.
با احترام
ملت

>>>   Shoja Mohseni
طنز امريكايي
واشنگتن كه مي گفت براي جنگ با تروريسم آمده، افغانستان را ترك مي كند. همان گروهي را كه تا ديروز تروريست ميخواند و با آن مي جنگيد، جايگزين نيروهايش مي كند و از آن گروه مي خواهد با هم پيمانان ديروزش كه هنوز از نظر امريكا تروريست هستند، بجنگد. يعني اجازه ندهد رفقاي شان از افغانستان عليه منافع امريكا عمل كنند.

>>>   Saboor Raheel
این حرفها که به نام عارف رحمانی نشر شده است- از حلقوم یک هزاره است اما میتواند تاجیکانه ترین حرف سیاسی قابل گفتن در شرایط کنونی نیز باشد:‌

«پاسخ منطقی عارف رحمانی، نماینده‌ی غزنی به چخانسوری، سخنگوی اشرف غنی:
کسانی شرم باید بکنند که ۳۰۰ سال برای ایجاد یک تمدن و فرهنگ عالی فرصت داشتند، تا ابن سیناها و ابوریحان‌ها و بیهقی‌ها و سنایی‌ها و فردوسی‌ها و ذکریای رازی‌ها را بپرورانند؛ اما ملاعمرها، عبدالرحمان‌ها، نادرها، محمدگل خان مومندها، قدوس خان‌ها و صدها و هزاران آدم‌کُش حرفه‌یی را به‌نام غازی به وجود آوردند؛ شرم باید کسانی بکنند که در قرن ۲۰ و ۲۱ هنوز با تفکرات داعشی و طالبانیستی و شوونیستی خود، یک ملت را نابود کردند؛ شرم یاید کسانی بکنند که از خون خوردن، کله‌منار‌ ساختن، خراب و ویران کردن و کوچ اجباری دادن و قتل عام کردن و برده‌ساختن یک ملتِ صاحب تمدن و فرهنگ عالی، لذت می برند؛ شرم باید کسانی بکنند که این مملکت را با تاریخ درخشان ۵۰۰۰ ساله‌اش در هر مرحله‌ای به اربابی فروختند و این کشور را تکه تکه کردند و تمام میراث‌ها و فرهنگ ما را نابود کردند.

به راستی، چرا حیا نمی‌کنید؟ چرا اعتراف نمی‌کنید که توان اداره‌ی یک کشور متعالی و متمدن را ندارید؟ می‌دانید؟ شرم باید کسانی بکنند که گذاشتند یک جماعت وحشی و خون‌خواره، شهر اولیا و عرفا و مهد تمدن و فرهنک را به ویرانه تبدیل کنند. واقعا با شما گیر مانده‌ایم. نمی‌دانیم شام سیاه این ملت و این آب و خاک چه وقت به سپیده سحر خواهد رسید؟ چرا به جای تبرئه خود، اعتراف نمی‌کنید که ساخت روحی و اخلاقی و اندوخته‌های فکری‌تان برای اداره‌ی یک کشور قد نمی‌دهد؟ تا حال مماشات کرده‌ایم که شاید این غبار فتنه و جهل فرو نشیند. شاید این شام سیاه به سحر ارامش رسد. شاید این جنون جنگ و جنایت و قبیله‌گرایی و تمامیت‌خواهی به صبح صادق انسانیت و مدنیت و خیرخواهی و شایسته‌سالاری سلامی دوباره دهد؛ اما می‌بینیم که انگار همه افراد قبیله نه دنبال ایجاد تمدن و رشد فرهنگ اند و نه دنبال ایجاد یک کشور متحد و پیش رفته؛ فقط همه همت و آروز و آرمان‌شان در اختیار داشتن قدرت در این کشور است. قدرت و دیگر هیچ. این‌جاست که دیگر سکوت و محافظه‌ی کاری و تعارف را کنار باید بگذاریم و حرف و منطق‌مان را بیان کنیم. شاید به هوش آمدند و شاید از جنایت و خیانت و وطن‌فروشی و انتحار و وحشگری و تمامیت خواهی دست برداشتند و شاید...»

>>>   Abdul Ghafar Hanifi
مسئول همه این قتل و کشتار رهبران جبه متحد یا اتحاد شمال است‌.
همین جنایتکاران بودند که بعد از شهادت قهرمان ملی در مقابل یک مشت پول ناچیز در یک معامله ننگین شرف و عزت مردم افغانستان را فروختند و ماموریت را توام با ذلت و حقارت پزیرفتند و اقتدار و حاکمیت سیاسی را برای سیکولاران سگ شوی مزدور فروختند و تمام نیروهای متعهد و مخلص وطن را که سالها در مقابل تجاوزات بیرونی و توطئه های درونی جوانمردانه و جانبازانه رزمیده بودند و از خاک ،ننگ، ناموس، شرف ،عزت و تمامیت ارضی، آزادی و استقلال این وطن دفاع و حراست نموده بودند همه را بنامDDR از وظایف شان برکنار و خلع سلاح نمودند و در عوض آنها بقایای نظام کمونیستی و طالبانی و جاسوس های پاکستانی را جابجا نمودند که حال ما شاهد چنین قتل و کشتار مردم بی دفاع خود استیم.
اگر مردم بخود نیایند و علیه این سیکولار های مرتد بسیج نشوند و دست این مزدوران بی دین و بی فرهنگ را از قدرت کوتاه نکنند ما شاهد فجایع بدتر از این قتل و کشتار خواهیم بود.
برماست تا به صفت یک مسلمان علیه این جنایتکاران مزدور که قدرت را در انحصار گرفته اند و خون ملت را به اشکال مختلف می مکند بسیج شویم و مسئولیت انسانی و دینی خود را در برابر خدا و مردم ادا نماییم در غیر آن ما نزد خداوند و رسول مسئول وپاسخگو خواهیم بود.

>>>   حد اقل در کنار جسدهای تکه پاره شده‌ی برادران و خواهران من "جشن" برپا نکنید!
زمین و زمان سرزمین ام ماتم دارند.
از جشن بیزاریم!

>>>   تلویزیون شمشاد به مثابه عامل اصلی نفاق و شقاق ملی عمل می نماید !

در حالیکه در شهر کابل ماتم همگانی و عزاداری عمومی جریان دارد و اکثریت اقوام کشور در همبستگی با قتل عام مراسم عروسی خود را شریک دانستند و حتی ارگ را مجبور کردند که به ظاهر اعلامیه صادر نمایند که برنامه کمپین انتخاباتی و مراسم برگزاری جشن استقلال را به تعویق اندازند اما در حقیقت وابسته های ارگ به دستور ارگ هم کمپین انتخاباتی را اجرا کردند ، در خیمه لوی جرگه ، بامیان و شیبر کمپین کردند ، و هم در بعضی سفارت خانه ها ، و نمایندگی ها مراسم جشنواره ، رقص و پایکوبی اجرا کردند و تا توانستند به شعور و احساس مردم اهانت کردند از جمله تلویزیون شمشاد که یگانه زبان تبلیغاتی اشرف غنی احمدزی است و وظیفه پیشبرد برتری جویی قومی و شکاف های قومی را به خاطر رضایت کشورهای بیگانه به عهده دارد بدون کوچکترین احساس انسانی و عاطفی جشنواره استقلال ، آتن ملی ، رقص و پایکوبی را به نمایش گذاشت و کوچکترین ارزش برای ماتم داران کشور قایل نگردید .
حسن علی

>>>   در کشورهایکه مستقل بودن شان چالش زا باشد؛ همیشه تلاش ها برای با شکوه گرفتن جشن ها وجود دارد، تا از یکطرف ذهن توده را که ظاهربین اند بفریبند و از جانبی اپوزیسیون را به نوعی غافلگیر بسازند، حکومت افغانستان که از کودتای ثور ۱۳۵۷ تا کنون وابسته گی سیاسی و اقتصادی اش وی را از مستقل بودن به معنای واقعی دور ساخته، سوگمندانه هر سال و در هر رژیم کوشش شده تا با جشن های گوناگون به مردم بفهماند که در همه بخش ها مستقل است، اما وابسته گی های سیاسی، اقتصادی و در بعضی دوره ها فرهنگی نقش استقلال کشور را کمرنگ ساخته است. اهمیت جشن امسال در پهلوی یک سده شدن آن، اهمیت کمپاینی برای تیم حاکم را نیز دارد تا بتواند از این طریق احساسات جمعی را بطرف خود جلب کند؛ اما چون تمویل آن از بودیجه ملی امکان پذیر نیست خود استقلال اقتصادی را به چالش میکشد، کشور که استقلال اقتصادی نداشت، استقلال سیاسی و فرهنگی اش نیز سوال بر انگیز میباشد؛ به امید روزیکه جشن استقلال را با خود کفایی اقتصادی ؛ استقلال سیاسی و باروری فرهنگی تجلیل کنیم..
میرویس" سُهیل"

>>>   اعلامیه ی قوماندانان جهادی، جوانان، فرهنگیان و مردم سلحشور غرب کابل؛
بسم الله الرحمن الرحیم
غرب کابل میدان بازی کثیف حکومت، طالبان وداعش قرارگرفته است، پس ازهر حمله، حکومت داران فقط به عرض تسلیتی بسنده می کنند، طالبان حملات را به عهده نگرفته و تنها جریان مجهول الهویه ای به نام "داعش" مسوولیت حملات را به عهده می گیرند. پس از چند روزی، حکومت و مردم به "فراموشی" مبتلا می شوند و هیچگاه تدابیری درجهت جلوگیری ازحمله های وحشیانه صورت نمی گیرد، مردم غرب کابل چندین طرح امنیتی را حضورحکومت پیشنهاد نموده اند؛ اما اراده ای، درراستایی اجرایی شدن آن، ازسوی حکومت وجود نداشته است. پس از حمله ی دیشب، سرور دانش، در یک بیانیه ی وقیحانه ای فقط نگرانی اش را به دلیل به چالش کشیدن تجلیل از "استقلال دروغین افغانستان" توسط حمله ی دیشب ابراز نموده است و گویی حق حیات مردم برای او چندان اهمیتی ندارد و فقط برای استقرار "حکومت ستم" تلاش می ورزد و دیگر هیچ برنامه ای برای مبارزه با تروریستان ندارد. بنابراین ما جمعی ازمردم غرب کابل، هیچ امیدی از حکومت نداریم و مجبوریم ازخون، حیات وعزت خویش دفاع کنیم و دیگرمنتظرحکومت بی کفایت نباشیم. چهارچوب کمیته ی دفاع ازحریم، عزت، غرور وحیات مردم غرب کابل، مبتنی برمواد زیرایجاد گردیده است:
۱- کمیته ی دفاعی مردمی درجهت تامین امنیت ایجاد می گردد و ازتمامی جوانان غرب کابل دعوت می نماید تا درمسجدهای بزرگ که به زودی نام های شان اعلام می شود، حاضر گردد و به منظور دفاع ازغرور، عزت ومردم خویش ثبت نام نمایند.
۲- از مسوولان حوزه ی امنیتی ساحات غرب کابل خواهشمندیم، پیش ازاینکه تجربه ی تلخ روزهای حمایت مردمی ازجنرال علیپور تکرارشود، حوزه ها را در اختیارمردم قراردهند و خود شان نیز زیر اثر کمیته ی دفاع مردمی درکنار مردم خویش بایستند و نگذارند تا هرج و مرج به وجود آید و درنتیجه مردم ما صدمه ببیند.
۳- از همه ی مردم هزاره در سرتاسر جهان خواهشمندیم تا به حمایت از مردم‌خویش بایستد و خاطره ی مقاومت سه ساله ی غرب کابل را بار دیگردر ذهن ها زنده نمایند و برذلت، بیچارگی وتنهایی این قوم محروم، نقطه ی پایان بگذارند.
۴- خط فاصل امنیتی ازدهمزنگ ایجاد خواهد گردید، زیرا همیشه سیطره ی مردم ما تا دهمزنگ بوده است. ما با کانتینرجلوِ کسی را نمی گیریم، ما حلقه ی امنیتی را از دهمزنگ تشکیل می دهیم و فقط به کسانی اجازه ی رفت و آمد می دهیم که اطمینان نماییم. به نیروهای کمکی فاشیسم اجازه ی عبورومرور نمی دهیم و تا آخرین قطره ی خون ازاین طرح حمایت می کنیم و ازخدای بزرگ کمک می طلبیم و با بازوان پرتوان جوانان غیورغرب کابل طرح نو درمی اندازیم.
والسلام
کمیته ی دفاع از غرور، عزت و حیات مردم غرب کابل

>>>   علي مدد رضواني
ما جمعی از شهروندان افغانستان، جنایت‌های روزمرهٔ تروریستان طالب و داعش را به شدت محکوم می‌کنیم.
افغانستان هر روز را با فاجعه‌ای آغاز می‌کند. هیولای جنایت، حالا مردم را در مراسم خوشی‌شان نیز دنبال می‌کند و حادثه دیشب یکی از وحشیانه ترین رخدادهای بود که تا کنون دیده ایم. اما در این میان حکومت افغانستان ماه‌هاست توجه را به جشن استقلال معطوف داشته است و مانند گذشته از بسیج ملی در جهت شکست طالب و تروریست‌ها عامدانه اهمال می‌ورزد. نه تنها اهمال، که برای نشان‌دادن حسن نیت، زندانیان خطرناک این گروه را آزاد می‌کند؛ گروهی که در هیچ‌جای و هیچ‌زمان از کشتن ما دریغ نکرده است، و به این ترتیب، صف‌ جنگ تروریست‌ها را مستحکم‌تر می‌کند. این حکومت حتی برای رساندن خبرهای واقعی جنگ، شکست‌های تروریستان طالب و دستاوردهای نیروهای مسلح کشور برنامه‌ای ندارد که در نتیجهٔ این بی‌برنامگی، تروریست‌ها روحیه می‌یابند و مردم روحیه می‌بازند.
امریکا در غیاب مردم افغانستان و ذهنیت عامه مردم امریکا، با طالبان تروریست پشت درهای بسته به مذاکره و تفاهم می‌پردازد. این عوامل سبب شده اند تا گروه‌های جنایت‌کار هر روز وقیحانه‌تر از روز پیش حضور ‌یابند و حالا از پیروزی و فتح سخن بگویند. مسوولان امنیتی کشور، در غیاب ارادهٔ ارگ به شکست طالب و تروریست‌های دیگر، نشان داده‌اند که کفایت و اهلیت لازم برای جلوگیری از فجایع را ندارند و پیام‌های تکراری و وعده‌های میان‌تهی‌‌شان نمک بیشتری بر زخم مردم می‌پاشند. این گونه، مردم در اسارت یک حکومت بی‌اراده و بی‌کفایت در برابر طالب، و عاجز از حل بحران، گیر مانده اند. چنین است که هر فاجعه فقط با اعلامیه‌ای از این حکومت روبرو می‌شود و اقدام معنادار معطوف به شکست دشمن صورت نمی‌گیرد. ما، جمعی از شهروندان افغانستان که نمی‌خواهیم در برابر مرگ هر روزهٔ مردم خو بگیریم و بر جنازهٔ هزاران انسان، جشن بگیریم، اجرای موارد زیر را با صراحت از حکومت افغانستان، می‌خواهیم:
1- رییس امنیت ملی را به صورت فوری بر کنار کند؛
2- عملیات‌های نظامی را علیه تروریستان آغاز کند و شدت ببخشد؛
3- بسیج ملی علیه طالبان و تروریست‌های دیگر را سازمان دهد؛
4- آزادسازی زندانیان تروریستان طالبان را متوقف کند؛
5- حکومت ارادهٔ سیاسی خود را معطوف به شکست تروریستان طالب و داعش آشکار کند؛
6- ماتم ملی را به احترام قربانیان رویدادهای اخیر از جملهٔ جنایت بشری در مراسم عروسی در حوزهٔ ششم امنیتی کابل اعلان کند؛
ما می خواهیم تاکید کنیم که از نظر ما فرقی میان طالب و داعش وجود ندارد و داعش همان طالب است. ما منتظر واکنش حکومت هستیم، در غیر آن در چنین شرایطی که خشم مردم لبریز است، مدیریت خشم عمومی در توان حکومت نخواهد بود. در چنین شرایطی، مسوولیت هر گونه پیامد به دوش تروریستان طالب، داعش و حکومت خواهد بود.

>>>   نجیب بارور
افغانستان سه‌بار استقلال گرفته است، استقلال نخست با بگومگویه‌های فراوانی مواجه است. یکتعداد باور دارند که امان‌الله جنگ را در برابر انگلیس باخته بود، لاکن انگلیس‌ها بنابر ضعیف شدن و تغییر مسیر سیاسی افغانستان را ترک کردند، اما برای من امان‌الله خان به حیث یک شاه تجددگرا همیشه قابل احترام است. بار دوم از چنگ روس و بار سوم ما استقلال افغانستان را از پاکستان گرفتیم. از نظر من اشغال دوم و سوم افغانستان به مراتب شدیدتر و خطرناک‌تر از انگلیس بود. روس به وسیله‌ی‌کمونیستان و پاکستان در تمام دوره‌ی طالبان در افغانستان حاکمیت داشتند. استقلال دومی و سومی را احمدشاه مسعود قهرمان ملی به دست آورد.

>>>   ادعای استقلال بدون ایجاد و استقرار حاکمیت مردم(دموکراسی)و قوانین حقوق بشر جهان به مثال و منزلهٌ کوزهً خالی در دست صاحب آن هست، بدون حاکمیت مردم و بدون آزادی و قوانین حقوق بشر جهان نتیجه و اوضاع کشور همان می شود که داریم. و لذا تا موقعی که در کشور دین از دولت جدا نشده و دموکراسی و قانون حاکم نگشته است، کشور افغانستان به همین شکل و محتوی در جنگ و دعواهای قومی و نژادی و دینی و مذهبی خواهد ماند. دموکراسی تنها ضامن آزادی و منافع ملی تضمین کنندهً حق و حقوق مردم کشورها می باشد.

>>>   Abbud Haqyar
وقتی برای ارگ نشینان و همدستانش کمپاین می کنید در واقع برای تشییع جنازه خودتان کمپاین کرده اید!
فراموش کرده اید تبسم و همراهانش را سر بریدند و به خاک خون کشاندن عروس فیروز کوه و همراهانش را یادتان رفته است!
جزغاله شدن ممد سیاه و همرزمانش را که مدافع حریم تان بود از یاد بردید!
جنایات و نسل کشی خون آشام ها را در جلریز، ارگو، بدخشان، کهندژ ( قندوز)، هلمند، غزنی، دشت قره باغ، بهسود، کجاب و...، به طاق نسیان سپردید!
تظاهرات مسالمت‌آمیز عدالتخواهی برگزار کردید و ارگ برای شما سمینار آشتی هزاره ها با قدرت را در بامیان به واسطه ای کسانی که شما برای شان روزی کمپاین کرده بودید برگزار کردند!
شما دادخواهی برای عدالت و انکشاف متوازن برگزار کردید، خون آشام ها برای شما جنایت میدان دهمزنگ را مرتکب شدند!
شما احقاق حقوق خود را مطالبه نمودید و خون آشام ها برای شما جنایات هولناک تری رقم زدند!
شما انتقاد کردید و خون آشام ها انتحار کردند!
شما مدنیت را به نمایش گذاشتید و خون آشام ها افغانیت را در قالب جنایت مرتکب شدند!
شما خواستار مبارزه با تروریسم خون آشام شدید و خون آشام ارگ دسته دسته خون آشام ها را از زندان رها کردند!
شما با صدق خدمت کردید و خون آشام ها شما را با تهمت و افتراء محاکمه و به زندان محکوم کردند!
شما صدق حضور به پای صندوق های رأی بردید و خون آشام ها برای شما تابوت ساختند!
خون آشام ها گفتند و امضاء کردند و شما نیز باور کردید!
شما حرمت و آبروی دختران تان را سوژه قرار دادید و خون آشام ها همه شما را هدف قرار دادند!
شما در مرگ کسی شماتت کردید و خون آشام ها بهره برداری کردند!
شما تبیین واقعیت کردید و خون آشام ها شما را از واقعیت با توقیع و توشیح چند دفتر خالی فریب دادند!
شما از خون آشام ها وجدان می خواهید در حالی که خون آشام ها
پس شما در خواب هستید و خون آشام ها هر روز از شما قربانی می گیرند!
پس بدانید!
که امنیت، عدالت و انکشاف متوازن در چنین جامعه ی با انتقاد، خود زنی، شعار و...، محقق نمی شود بلکه باید با بیداری و آگاهی در مسیر مبارزه ی مدبرانه گام بنهیم و نگذاریم بیش از این به واسطه ای تشنگان قدرت و دل دادگان شهرت از مردم سوء استفاده کنند و با رها کردن خون آشام ها هر روز با اشکال گوناگون مردم ما را به خاک و خون بکشند!.

>>>   Khaliq Karimi
اگر واقعا خود را مستحق این حقارت نمی دانیم، اگر ذره ای باورمند به این مقوله هسستیم که ما انسانیم و در قبال زندگی خود وهمنو عان خویش مسئولیم باید به راه ومسیری حرکت نماییم که شرایط ما اقتضا می کند.
ما که با انسان ها طرف نیستیم؛ همه آنهایی که به نوعی ذیدخل دراین قضایا فجایع وبازی های کثیف هستند، سزاوار مخاطب بودن وپاسخ گویی به چون وچراها وپرسش ها را ندارد.
بیاد داشته باشید وحد اقل اکنون باور کنید که 16 سال ما را به بازی ومسخره گرفته اند عده ای بر سر ما شیره مالیده اند تا مخنث ما ن سازند وعده ای هم ما را دست وپا بسته سلاخی ونسل کشی کرده اند وبیگانگان هم با مدیریت هر دو طرف شرف ما عزت ما غیرت ما غرور ما شخصیت وکرامت مارا از ما ربوده اند تا تبدیل به چنین موجودات ذلیل مطیع گول وبی آزاری شویم.
تهی سازی مغز ها برده سازی والقای خوی ومنش گوسفندی اولین پروژه امپریالیسم در طول تاریخ بوده است.
آیا نمی دانید که اشخاص وانسان ها گاهی ناگزیر به مردن می شوند اگر چنین شرایط واوضاعی بر ما تحمیل شده است چه بهتر که خوب مردن را بر مرگ های شبیه حشرات تر جیح بدهیم.
ما اگر بخواهیم هنوز می توانیم فقط کافیست به خویشتن خویش بر گردیم.

>>>   Mahmood Radmal
مليارد ها دالر را خود شما بزرگان حيف ميل كرديد
حالا خود انصاف كنيد كه اگرچند مليونى افغانى به جشن استقلال شما كه به دوران ظاهر خان وداود خان هم مصرف ميشد چرا شمارا رنج ميدهد بياييد حتى يك شبه قبول كنيد كه ما كشور مستقل وازادى بوديم
اگر نيستيم خو شما فروختيد
بيشتر نفروشيد

>>>   پای تلویزیون نشستم و دروغ های اشرف غنی را گوش دادم و گذرِ عمر را نظاره کردم.
خدایا کمی حیا نصیب کن
ایوبی

>>>   چرا بیشتر حملات انتحاری پلان شده متوجه یک قوم یعنی برادران شریف هزاره ما صورت می‌گیرد؟
عبدالله یما

>>>   استقلال یعنی تحقق خواسته ها و سعادت شهروندان! نه نفاق تا ابد، و نه محدودیتهای دینی ، تجاری ، جغرافیایی و سیاسی!
آزادی بیان ، حقوق زن ، توسعه روابط بین المللی و افزایش خدمات عامه دولتی نشانه های استقلال واقعی افغانستان امروز است که با آمدن صلح و ثبات اقتصادی تکمیل میشود.
مردم افغانستان سواد و دقت کافی را ندارند تا قدر قربانیهای بیشمار خود را بدانند و کمتر آب آسیاب نفاق اندازیهای زبانی و سیاسی همسایه منزوی و ظالم خود شوند و در عوض همگرایی قومی و تقویت نظام خود را تعقیب کنند.
امروز یک همسایه ما مستقیماً حق خود را گرفته و دیگری میخواهد غیرمستقیم و با متآثر ساختن مردم ملکی تمام دستاوردهای یک و نیم دهه اخیر ما را قربانی انزوا و مشکلات خود کند.
کنشکا ورسجی

>>>   بايد به بلعم باعورا حق داد كه حيوان شود چون خود خداوند انسانى را كه همه جا از حقش دفاع مى كند توسط دست بالا دست به قتل مى رساند .

>>>   امان الله یک آدم تحصیلاتی و فاقد اندیشه سیاسی بود و فاقد بینش اجتماعی
در قصر بزرگ شد و پدرش را کشت و از قصر به سلطنت رسید و دیدش نسبت به مردم دیو ارباب رعیتی بود
ریشه یی بد بختی های امروز در عملکرد دیروزی ها است

>>>   کاش امان الله خر نمی شد و به نام آزادی چیزی اعلان نمی کرد
پاکستان با 5 سال آزادی 100 ساله آزادی ما را زیر سوال برد!!!!!!!
خجالت بکشید
کدام آزادی ؟؟؟ کدام استقلال؟؟؟
سابق یک انگلیس بود امروز با تمام رفیق ها و اندیوالایش حاضر و ناظر هستند و شما جشن جهالت می گیرد!!!
حق بیگانگان است که بر این کشور بتازد

>>>   جشن استقلال بهانه یی برای کشتار بیشتر مردم
در ننگرهار و لغمان برادران کرزی و دامادان غنی جوی خون به راه انداختند.

>>>   ازهمه نظرات بالا اینگونه نتیجه گیری میشود که:
ما استقلال داریم وامیرامان الله خان قهرمان ملی همه ماست !
ر

>>>   ۲۸ اسد روز ازادی مبارک باد!

>>>   کجای کار میلنگد؟
داستان یک قهرمان فراری!

ظاهر شاه در سفری به ایتالیا که پایگاه شاهان فراری افغانستان شمرده میشود، با امان الله خان دیدار کرد و امان الله اصلاً به دیدار وی به میدان هوایی آمده بود، ولی زمانی که از سفر برگشت هیچ از او تقاضا ننمود که با وی به کشور بر گردد !
حالا پرسش این است اگر واقعاً امان الله را دوست داشتند و با سیاست های مختلف وی موافق بودند، چرا او را دوباره بر نگردانیدند تا افغانستان را در پیشرف و‌ترقی یاری می رساند ؟

و اگر هیچ از او درخواست صورت نگرفت ، پس آیا ظاهرشاه در حق وی که ادعا میشود بانی استقلال بود، جفا و خیانت نکرد ؟
اگر جفا و خیانت کرد ، پس چرا ظاهرشاه را محکوم نمی کنیم که ملت افغانستان را از افکار ترقی خواهانه امان الله خان محروم نمود و لقب بابای ملت هم برایش اعطا شد ؟
اگر کار خوب کرده و امان الله را سزاوار برگشت ندانسته و به عنوان فراری به سوی او می نگریست، پس چرا باید قهرمان سازی ظالمانه صورت گیرد ، زیرا قهرمانان هیچگاه ملت خویش را رها نمی کنند و در کنار آنان تا پای مرگ می ایستند ؟

مردم مظلوم خطه را تا چه وقت بفریبیم و با همچون بازی های متناقض سیاسی یکی را بابای ملت و دیگری را بانی استقلال خطاب نماییم؟!!

>>>   حل شدن طالب در بدنه حكومت و بروز داعش در جامعه ، باز هم ملت بحيث چوب سوخت. فاجعه ننگرهار را فراموش نكنيد.
عفیف

>>>   شکایات اولاده تزار بجا اند! کسیکه در هزار سال ګزشته مثل خراسانیان دولت نکرده باشد پس ازادی برای انها مفهومی ندارد! انها باید بسرایند و دهنرا به طلا باز کند!
ایا این ازادی نیست که برده داری ممنوع شد؟ بس شما خرید و از خراسان! تاجیک در ۷۰ سال شورو بدون کوزها صدا ازادی هم نکرد! حال بیایید و قایسه کنید و ازادی را بدانید!
اګر کدام خر خراسان جوابش را دار بفرمایید این ګز و این میدان!
افغان

>>>   اگر به رشد و تکامل و قانونمدیهای اجتماعی اعتقاد داشته باشیم، در اینصورت باید همینطوری روند رشد سیاسی کشور افغانستان باز نگهداشته شده و بماند تا از دل جامعهً آزاد افغانستان اشخاص و رجل سیاسی کارشناس و وطن پرست و مدیر و مدبّری تربیت و پرورش یافته و بطریق انتخابات آزاد، سرنوشت سیاسی کشور با شراکت و رقابت کلیهً احاد مردم افغانستان به منتخبین واقعی و دلسوز و سازندهً کشور سپرده گردد و بدینوسیله کشور مانند آب و رودخانهً جاری، روند رشد سیاسی و اقتصادی آزاد خود را طی کرده و به صلح و ترقی پایدار برسد.اگر این روند رشد به هر طریقی مسدود گردد، دراینصورت بازهم سرنوشت کشور به انحصار گروههایی مانند طالبان در آمده و یا توسط حاکمیت شخص و یا حزب دیکتاتوری به اسارت گرفته شده و به عقبماندگی کشیده خواهد شد. اگر روند رشد آزاد سیاسی کشور سد گردد، بازهم دوباره روز از نو روزی از نو شده و وضعیت کشور به صفر بر خواهد گشت. استقلال اصولاً ربطی به حضور خارجی و داخلی ندارد. استقلال بدون جدایی دین از دولت و استقرار حاکمیت مردم ( دموکراسی)و پایبندی به قوانین حقوق بشر به مانند و مثال کوزهً خالی در دست صاحب و یا صاحبان آن می باشد.

>>>   تاتکها و هزاره کونپاره به افغان جواب دهید! تا بدانیم!
محمدوف اسلامویچ تاجیکسکی

>>>   دز تمام ادوار تاریخ این قوم جاهل آله دست بیگانگان بوده است
گاهی طالب
گاهی داعش

>>>   تجلیل از روز استقلال در حالیکه امنیت اینها را قوای خارجی گرفته نه تنها یک حماقت و بیغیرتی محض است بلکه سخت قابل شرم هم است.
درخت در ک.. شان سبز کرده و میگویند در زیر سایه آن استقلال تجلیل میکنیم.
در حالیکه سرنوشت شان در دوحه بین پاکستانی ها و امریکایی و سگ های نوکر آنها فیصله میشود و خود نه خبر ندارند نه اجازه اشتراک در کشور این بیغیرت ها استقلال تجلیل میکنند.
عجب بیغیر هایی؟

>>>   استقلال؟؟؟
شرم هم چیزی خوبی است

>>>   افغان
از همو بابای تان که بچه نادر افشار بود تا همی بابای تان مورده گ.. ارگ که سگ امریکا است همه شما ها نوکر یک خارجی بوده اید۰ چه صفوی های ایران بوده چه انگلیس روس پاکستان و حال چه امریکا باشد۰ طائفه کوسفروش وطنفروش۰
روز تجلیل استقلال است بروید یگان مدال به یکی دیگر تان بدهید۰ هههه۰۰۰
احمد خان درانی مدال خودش را بر گردن نادر افشار انداخته بود،
عبدالرحمانش بر سینه مورتیر دیورند مدال بست۰
شاه جاع بر سینه انگلیس،
تره کی و نجیب گاوش بر سینه روس ها مدال می بستند ، و بر گردن عسکر روس گل مینداختند.
عمر کور مدالش را دور گردن کرنیل های پاکستانی و عرب مینداخت،
کرزی سینه بوش را مساژ میداد و مدال غازی وزیر اکبر خانش را آنجا بست،
حقانی مدالش را و لنگ هایش را بر گردن راحیل شریف پاکستان انداخته است،
حالا غنی کوچی هم چند تا جنرال های ناتو و امریکائی را یکه یکه دلخوش میسازد و گردن هایشان را با مدال ملالی مزین میسازد۰
اوغان ها هستند، دگه... ههههه۰۰۰ ویارم چه اوغان یم۰ ههههه۰۰۰


مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده استپربیننده ترین اخبار 48 ساعت گذشته
کليه حقوق محفوظ ميباشد.
نقل مطالب با ذکر منبع (شبکه اطلاع رسانی افغانستان) بلامانع است