وضع شکنند پاکستان و "غر" زدن های طالب در دوحه
 
تاریخ انتشار:   ۱۰:۲۲    ۱۳۹۸/۶/۵ کد خبر: 159924 منبع: پرینت

وضع شکنند پاکستان و "غر" زدن های ابلهانه سپاه اجیر طالب در دوحه:
با وجود جلوه دادن قدرت طالب و مانور های نظامی در مناطق مختلف کشور ظاهرن در اوج قدرت شان واقع اند ؟ . اما ازدید من طالبان نسبت وضع فلاکتبارسیاسی - نظامی - اقتصادی پا کستان، یعنی در پناه گاه و حامی اصلی سیاسی - نظامی و لوژیستیکی آن ها ، طالبان در ضعیف ترین سطح موقف شان منحیث یک سپاه اجیر و تروریست قراردارند.

تشنج پا کستان درسرحدات با هند ، فشار عقب صحنه امریکا برای وادار نمودن طالب به مذاکره و فشار برای ختم مداخله پاکستان در افغانستان طالبان را برای اولین بار بعد از تغیر تاریخی پرویز مشرف به قطع روابط با آن ها در موقف شدید آسیب پذیری قرارداده است. متاسفانه مریض روانیی در کابل است که بیشتر بر محور پشتونیسم عمل می کند تا تلاش برای یک اجماع سیاسی داخلی واقعی.

در سفر به عربستان اگر با خود جنابان صلاح الدین ربانی - عبدالله - خلیلی - محقق - دوستم - سیاف ... را میبرد حسن نیت را نشان میداد . چنین نکرد و با قیومی که با پاسپورت امریکایی آمده و محب جان که با پاسپورت انگلیسی حضور دارد و هیچ گونه پایگاه سیاسی - مردمی ندارند درین برهه تاریخی حساس مسافرت می کند.

غنی یک تهی مغز سیاسی درین عرصه میباشد که هیچگاه ابتکار عمل سیاسی را منحیث یک راهبرد کلان ندارد و مانع عمده این امر تفکر فاشیستی قوم پرستانه وی میباشد که به یقین شخصیت سیاسی و اجتماهی وی را این اندیشه بمیان آورده است. درین سن هفتاد سالگی غنی تغییر نمی کند.

عبدالله و صلاح الدین فقط نظاره می کنند و به چشم و ابروی برادر بزرگ توجه دارند تا بدست گرفتن یک ابتکار بزرگ و تدویر جلسات رهبری نهاد های خود برای بحث در باره اخذ موقف و بدست گرفتن ابتکارات لازم.

نوید پارسا


این خبر را به اشتراک بگذارید
تگ ها:
پاکستان
طالب
نظرات بینندگان:

>>>   این گروه های شر وفساد بودند که ازترس به کشاندن به محکمه بخاطر دزدیهایشان به دامن طالب ریختند ودر هرجا به دست بوسی آنها رفتند و غنی را متهم به کار شکنی در پروسه صلح با طالبان نمودند. همه میدانند ولی شما نوید خان پارسا مثلیکه در خواب بودید و دنبوره شما فقط علیه قوم پشتون مینوازد چیزی دیگر دربساط شمانیست؟.

>>>   شـرو فساد ابن الوقت پله بین چاپلوس پیش از پیش با اشرار طالب رابطه برقرارکرده ، میگوئی دروغ است ؟ اینه بخوان گذارش نامه چی نوشته:
روابط مستمر بین طالبان و شخصیت های جمیعت اسلامی
یافته های نشان می دهد که عطا نور، یونس قانونی و فرماندهان نظامی شمالی از سه سال به این سو با هیأت های گروه طالبان در تماس و مذاکره بوده اند. محل اصلی مذاکرات برخی وقت ها خانه یونس قانونی بود. سیاسیون و نظامیان جبهات شمال زمانی به طور علنی با طالبان دست اتحاد دادند که از سیاست های غلط و احساساتی دکترغنی علیه آنان شوک زده شده و آنان را مجبور به واکنش کرد. حمله غنی بر مزارشریف و محاصره خانه جنرال جرئت و حاشیه زدن جنرال دوستم و دیگران زمینه شکل گیری یک وضعیت جدید را در سطح داخلی مساعد کرد.
این سیاسیون چنین کاری را کرده اند اما هیچ یک از آنان حقیقتاً نمی دانند که عاقبت کار چه خواهد شد. مردم پنجشیر با این روند به طور کامل مخالف اند.
گیلگمش

>>>   تو بردی ، از تو فانتا داشت.

>>>   تره خدا دیگر از غنی عوام فریب لا دین خود خواه قومگرا یاد نکن جنایات و خیانات غنی از حد و اندازه درین بیشتر از پینجسال گذشته اطرافیانش و طرف اعتماد اش اشخاص خاین رشوتخور مختلس قوم اندیش هستند لاف زدن های غنی و وعده دادن های ان بمردم و کار کرد ضعیف ان در امور کشوری سبب گردیده که بیشتر از نودونه در صد از غنی رویگردان شده و حتا که به سخنان ان جهت کمپاین های انتخاباتی نه گوش میدهند و نه ارزش قایل اند دزدی های کلان توسط خودش از طریق ریاست تدارکات داخل ارگ بریاست خودش از طریق دادن قرار داد های کلان به برادران رولا غنی خسر بره اش و دزدی ۲۸۶ ملیون دالر از بخش کمکی امریکا بخاطر ارتقای ظرفیت زنان توسط رولا غنی افشا شده به این سبب از طرفداران قبلی اش بکلی کاسته است .

>>>   امرالله هم میگفت : غنی پشتوانه ندارد !!!
حالا میگوید جلالتماب محمد اشرف غنی رئیس جمهورافغانستان عین احمد شاه مسعود است !!!

>>>   پاکستان درتحت فشار قرار نمدارد بلکه همه روزه صاحب دست اورد است ، این افغانستان است که همیشه روبه تباهی میرودفردایش از امروز بدتر وپس فردایش از فردا بد تر،
پاکستانی ها تحت فشار اشرار رابه مذاکره نبر ده اند بلکه برای مفاد خوداینکه طالبان صاحب قدرت شوند یا درقدرت شریک شوند به نفع پاکستان است ، این ضرورت به فشار امریکا ندارد ، صرف برای گرفتن پول بیشتر کمی ناز میکند ورنه از خدانمی خواهد مزدورانش قدرت بیشتر داشته باشند
گیلگمش

>>>   غنی باید وصیت نامه خود را بنویسد و وضعیت حقوقی بی بی گل را بعد از سر خود مشخص کند در غیر آن نظر به قانون گلبیدین به برادرش به میراث میرسد.

>>>   پریشانی ..
وطن دوباره می رود به کام اژدهار ها
فتاده باز کار ما به دست نا بکار ها
دوباره بسته می شود دو چشم و گوش این جهان
به گوش کس نمی رسد فغان داغدار ها
عسس نهنگ می شود ؛ سگی پلنگ می شود
فدای سنگ می شود ، عذار گلعذار ها
شب سیاه بردگی هزار و چند ساله شد
ندید چشم کس سحر ، زبعد انتظار ها
اگر کسی به ناگهان ستاره شد در آسمان
به حکم حاکمان ، زمین جدا شد از مدار ها
هنوز تاک بخت ما نبسته ریشه بر زمین
که باز کوچ می کند ز خاک ما بهار ها
درین زمین خسته جان ، عرق فشانده باغبان
چه ماتمی که سرکشد به جای سرو دار ها
نفس به دل شود قفس ، به دل بمیرد هر هوس
که ترس سایه افگند به گوشه و کنار ها
. . .
همین دم است و باز هیچ ، نجو تو چاره ساز هیچ
به جز همین نیاز هیچ ، نبایدت شعار ها
عبدالرضا بلخابی

>>>   هرگاه کشوری کشوری دیگری را اشغال مینماید ویا دران مملکت لشکر کشی مینماید تا منافع اقتصادی وسیاسی واستراتیجی ان تضمین گردد وهم خطراتی که از سوی ان کشور متوجه مهاجم واشغالگر باشدمرفوع گردد طی مذاکرات فرمایشی ونمایشی وفرسایشی چند سال با طالب ها وتسلیح وتقویت انها توسط ان کشور ها این همه مطموحات وتمنیات انهابراورده شده نظر به اعتراف خود طالب ها دیگر از خاک افغانستان تهدیدی علیه هیچ کشوری دیگری صورت نمیگیردودست نشانده وتربیت یافتگان دست انها با قدرت تمام درینجا از تمام منافع انهاحفاظت وحمایت مینماینددر همچو یک حالت وحال واحوال دیگر بود ونبود نیرو های متجاوز مساوی بوده این همه مصارف هنگفت وتلفات نیروهای انسانی انها بی فایده وعبث میباشدیک هزارم حصه ای مصارف خودرا برای اجنت های طالب خود بدهند سالها در کنج عافیت نشسته باز قتل وکشتار وادامه ای خونریزی افغانهاومسلمین را تماشا ببینندواقای خلیل زاد با افتخار میگویند در صورت توافقبا طالب نیز جنگ وخون ریزی خاتمه نمی یابد اللهم سلط الظالمین بالظالمین ونجینا من بینهم سالمین وغانمین
معلم محمد داود از سانچارک

>>>   گم کنید او طالب های لوده را حالا دیگر قدرتی ندارند چرا باید در حکومت دخیل شوند . حالی او کدام قدرتی ندارند . باید با داعش صلح شود نه طالب . طالب دیگر خر کی است.

>>>   او گل برادر طالب چپلی پوش و لنگی دار با طالب نکتایی دار ( فاشیست های قبیله ارگ نشین ) چی فرقی دارند ؟ مگر همین دیوانه روانی نبود که حتی بالای ترکیب قومی زندانیان اعتراض داشت و دانشگاه ها را سهمییه بندی نمود ، همین حالا تمام ادارات دولتی را از جوانان فاشیست قوم پشتون پر نموده اند که همه در پاکستان بزرگ شده و تحصیل نموده اند ، از عبدالله و ربانی امید نداشته باش او جان برادر ، عبدالله یک ماده ایزک است در پنج سال گذشته ثابت شده است.
کوه کن

>>>   مرگ تدريجي غني فرا رسيد . عطا و دوستم در حال پيروزي بالي اشرف غني اند. اشرف غني زياد ملخك واري خيزك زد و بلاخره گير ماند. حالا باييد قصر را تخليه كند .

>>>   وضع پاكستان خراب است پس از پروسه صلح پاكستان به باطله داني سپرده ميشود چون ديگر به پاكستان نياز نيست كار پاكستان را بنگله ديش به پيش خواهد برد و در كابل لنگي و پكول يكجا شده فورم لنگي پكول را ميسازند و نكتايي را دوباره به ايزاربند تبديل نموده و پتلون را صرف گلكاران و مردي كاران سر چوك استفاده خواهند نمود. چادري به اوج قيمت خود خواهد رسيد و كار سلماني ها در روز هاي اول رونق پيدا ميكند ولي بعد از يك هفته سفوط ميكند. تفداني و نصوار هم قيمت ميشود ولي سگرت ارزانتر ميشود. كيبل هاي برق هم متركي فروخته خواهد شد. خروس خوب اگر داريد نوش جان ملا امام كوچه تان اميد است در سايه لطف وي اگر كدام روز دير تر مسجد رفتيد غير حاضر محسوب نشويد.
سرمايه دار اگر استيد وا بجان تان پول صد ميل تفنگ را از شما به زور كيبل خواهند گرفت متباقي پول تان را بنام عشر خواهيد سپرد. موتر خوب اگر داريد دولتي به حساب امده و از نزد شما گرفته ميشود. پشتو اگر ياد نداريد عرض تان باز خواست نميشود و در صد بلا گرفتار خواهيد شد. ريش هاي تان از جالي ململ اگر تير شد ريش كل به حساب مياييد و خود تان ميدانيد كه چي بلايي سرتان خواهند اورد. خدا خير همه را پيش كند روزگار مايوس كننده اي كه قبلا ديده بوديد در حال تكرار است.

>>>   پاكستان در ركود اقتصادي و سراشيبي شكست قرار دارد از همين جهت موشك پراني اش را به افغانستان متوقف كرده چون پول فير كردن را ندارد ورشكست شده


مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده استپربیننده ترین اخبار 48 ساعت گذشته
کليه حقوق محفوظ ميباشد.
نقل مطالب با ذکر منبع (شبکه اطلاع رسانی افغانستان) بلامانع است