قندوز، امتیاز دیگری از طالب نکتایی به طالب لنگوته...
غنی در آستانه بهبوحه تبلیغات انتخاباتی مجبور می شود تا با نادیده گرفتن محورهای اصلی امنیتی برای دیگر اقوام، یکبار دیگر افراد لنگوته دار قبیله را بر دیگران بشوراند و در راستای دستورات سفارت آمریکا، به افراد لنگوته دار قبیله امتیاز بدهد 
تاریخ انتشار:   ۱۶:۲۰    ۱۳۹۸/۶/۱۰ کد خبر: 159996 منبع: پرینت

به گزارش شبکه اطلاع رسانی افغانستان (afghanpaper)سومین حمله مرگبار طالبان بر شهر قندوز، امتیاز دیگری از جانب قبیله به همرزمان شان تحت نام طاللب بود که اهدا گردید.
در حقیقت، طالبان نکتایی پوش به طالبان لنگوته دار امتیاز دادند تا قسمت دیگری از محدوده های این سرزمین به نفع قبیله ناامن گردیده و در اختیار برادران قبیله قرار گیرد.

همانگونه که کرزی و بیشتر از او، اشرف غنی ادعا داشت که مناطق پشتونی امن و تمامی مناطق غیر پشتونی توسط افراد قبیله ناامن خواهد گردید، همانگونه شده است. علاوه بر این، تمامی مناطق غیر پشتونی در معرض نابودی و تخلیه قرار گرفته است و بجای افراد بومی دیگر اقوام، قوم پشتونی (پاکستانی) بجابجا می گردد.

اگرچه تمامی درگیری ها و جنگ ها میان اقوام پشتون صورت گرفته اما با نیرنگ، تمامی مناطق پشتونی یا امن شده و یا در حال امن شدن است و در عوض، تمامی مناطق غیر پشتونی که کاملا امن بوده توسط برادران پشتون ناامن گردیده است.

این شعار اشرف غنی را فراموش نکنید که هر افغان با هر افغان برابر است یعنی دیگر اقوام هرگز با افغان برابر نیستند و باید به هر بهایی که شده از این کشور فرار کنند.
اگر حتی گذری نگاهی به شهرهای ولایات غیر پشتون بیندازید، متوجه می شوید که بیش از هفتاد درصد مردم شهر نشین ولایات غیر پشتون از مناطق شان بیرون رانده شده و بجای آنان اقوام پشتونی (پاکستانی) جایگزین گردیده است.

قندوز که یکی از مراکز اصلی غیر پشون ها (تاجیک ها و ازبک ها) بوده است، در دو حمله گذشته علاوه بر تخریب و غارت، به دو سوم جمعیت بومی خود رسیده است و بیش از یکصد هزار خانواده از این ولایت به دیگر ولایت و یا کشورهای بیرونی مهاجر شده اند و بجای آنان افراد هدایت شده ای از پاکستان بنام پشتون های هلمندی و قندهاری و... جابجا گردیده اند.

جالب اینجا است که سران پشتون اذعان دارند که قبل از هر عملیات مهاجمان بر شهرها و به خصوص قندوز، از این حملات مطلع بوده اند ولی هیچ کاری نکرده اند. فرصت دادند تا نیروهای وفادار به قبیله حمله کنند، بکشند، غارت کنند، تجاوز کنند و همه چیز را بخاک و خون بکشند و زمینه فرار تعداد دیگری از افراد بومی را فراهم آورند و برای حملات دیگر از غنیمت های بدست آمده تجهیز و تمویل شوند...

هیچکسی در این کشور از سران قبیله جوابگوی تعدی های بیشمار افراد قبیله نیست و حتی در مقاطع مختلف، نیروها و سران دیگر اقوام را نیز خریده و یا فریب داده اند و از آنان در راستای منافع شان استفاده نموده اند.

این تفاسیر نه به معنای خبرگی و یا زرنگی وافر افراد قبیله است، که آنان را چنین تدبیر و شعوری نشاید! بل اجرای طرح های از پیش تعیین شده غربی (آمریکایی) است که به ترتیب اجرایی می شود و سران و رهبران دیگر اقوام نیز مسحور عملیات های روانی و فشارهای اجتماعی و سیاسی آنان می گردند.

اینجا است که غنی در آستانه بهبوحه تبلیغات انتخاباتی مجبور می شود تا با نادیده گرفتن محورهای اصلی امنیتی برای دیگر اقوام، یکبار دیگر افراد لنگوته دار قبیله را بر دیگران بشوراند و در راستای دستورات سفارت آمریکا، به افراد لنگوته دار قبیله امتیاز بدهد و دیگران را نیز در این راستا به سکوت وادارد و خود ادای محکوم کردن درآورد...

در این میان عبدالله هم مولی است و هیچ ارزشی نداشته و از اکثر وقایع بی اطلاع است و در بسیاری از موارد حتی خود بازوی فاشیزم قبیله بوده است. از دیگران هم به همین منوال برداشت کنید.....

خداوند عاقبت همه ما را با اینها بخیر کند.
کد (4)


این خبر را به اشتراک بگذارید
تگ ها:
قندوز
طالبان
نظرات بینندگان:

>>>   اینه نیم از مسئولین حکومتی یا طالب است یا داغش :بخوانید گذارشنامه چی نوشته:
پسرهای میرآغای بهزادی از سرگروپ های ملا تاج محمد که در همه سفرهای رسمی حکومتی اشتراک دارد، از اعضای فعال و مسلح داعش می باشند و علاوتاً آن ها مسوولیت جلب و جذب جوانان به گروه دهشت را نیز برعهده دارند.
فرد بعدی، نورآغا محمود از قومندان های شورای کوهدامن است که هنگام جنگ در صف طالب، یک پای خود را از دست داده و هم اکنون تماس وی با داعش تقریباً آنلاین است.
همچنان حاجی الماس زاهد به نام شورای عرب ها هم از دولت سعودی و شیخ های افراطی به طور منظم هزینه دریافت می کند.

در بخشی از گزارش گفته شده است که مردم در قریه های ناقلین شمالی به هدف سازماندهی مخالفت با حکومت شب ها نشست های متعدد برگزار کرده و آماده گی برای آمدن طالبان دارند که در صورت آمدن طالب ها دست به چور و چپاول اموال دولتی بزنند. دگرجنرال یاسین ضیاء معاون وزارت دفاع با این گروه ها همسویی دارد. یاسین ضیاء خود در دوره طالب ها دریور ملا نورآغا بود که در سپاه صحابه پاکستان فعالیت داشت.
گزارش می افزاید که خانواده انور دنگر نیز رفت و آمد شان به شکردره زیاد شده و شب ها را در باغ داکتر ضیا سپری میکنند.
یاسین ضیا برنامه دارد تا با یک تغییر نرم رهبری شمالی را در دست بگیرد و مخالفینش را یا متواری کند یا نابود نماید.
گرچه در حال حاضر نیز چندین قومندان سرشناس شمالی از ترس یاسین ضیا نمیتوانند برای دوام دار در کوهدامن زنده گی کنند.
دکتر ضیاء در یک نشست خودمانی به انجنیر شاکر و برادرزاده انور دنگر اطمینان داده است که شاخ طرف دارهای احمدشاه مسعود و سیاف را در کوهدامن میشکند و دیگر تحمل ندارد که حق مردم شمالی را پنجشیری ها یا بدخشی ها بخورد و سیاف هم زمین های شان را قبضه کند. (اشاره به زمین های شهرک نجات است)
هم چنان یاسین ضیا وعده کرد که بیرق آمرانور دنگر را دوباره در شکردره بلند میکند

>>>   سالها یاسین خواندیم :
این گوش ها کر است ، یا گوش خر است !
در کندز و بغلان ، امان الله شاه و نادر شاه کشت کردند و کرزی و غنی احمدزی دروش میکنند.
جنرال داود " داود" و جنرال مولانا " سید خیلی " علاج درد را در کندز و بغلان شمال کشور فهمیدند تازه برای پاک سازی تروریزم درین استانهای شمال آغاز کرده بودند ، که کانون توطئه با ترور های هدفمند و سازمان یافته ، برنامه ترور دولتی را ریختند و به فرمان حامد کرزی هر دو هدف توطئه سازمان یافته دولتی قرار گرفتند و با ترور دولتی هر دو به شهادت رسید ، گروه های تروریستی قومی زخم ناسوری است در بدن کندز و بِغلان و دوای این مرض از میان برداشتن همه لانه های تروریستان می باشد.
نیرو های مقاومت ملی مردمی باید این مسولیت را بدوش بگیرد ، غنی احمدزی شریک تروریستان است.
محمد اسلم سلیم

>>>   وقتی معاون اول وزارت دفاع قبلا دریور یکی از طالب ها بوده باشد آیا دشمن ازین پرسونل هراس مسکنند؟؟
در بخشی از گزارش گفته شده است که مردم در قریه های ناقلین شمالی به هدف سازماندهی مخالفت با حکومت شب ها نشست های متعدد برگزار کرده و آماده گی برای آمدن طالبان دارند که در صورت آمدن طالب ها دست به چور و چپاول اموال دولتی بزنند. دگرجنرال یاسین ضیاء معاون وزارت دفاع با این گروه ها همسویی دارد. یاسین ضیاء خود در دوره طالب ها دریور ملا نورآغا بود که در سپاه صحابه پاکستان فعالیت داشت.
گزارش می افزاید که خانواده انور دنگر نیز رفت و آمد شان به شکردره زیاد شده و شب ها را در باغ داکتر ضیا سپری میکنند

>>>   این تبصره حقیقت است.متاسفانه تیم افغان ملت به رهبری اشرف غنی تصفیه ی قومی را شروع کرده است

>>>   درین کشور داعشی وجود ندارد۰ همین اوغان ها یا پشتونها هستند که گاهی طالب میشوند، و گاهی گلبیدینی، گاهی داعشی، و حتی گاهی جنایتکاران خلقی و نجیبی ویا فاشیست های اوغان ملیتی میشوند۰ تمام این وحشت و کتشار ها را همین اوغان ها میکنند، فقط به اشکال مختلف، و فقط همین اوغان ها۰ رهبر های اینها همه یکی هستند، یعنی همه اوغان هستند و باهم وجه مشترک دارند که به اساس آن باهم همبستگی و همکاری میکنند۰

>>>   پشتونها هیچگاهی از تمامیت خواهی خود دست نمیکشند۰
خلقی، گلبدینی، طالب، تکنوکرات، اوغان ملیتی، لنگی دار، نکتاهی دار، تعلیم یافته، بیسواد، نابغه شرق، متپکیرغرب، یا خرکار ویا هرچه باشند همه و همه متحدانه در جهت تمامیت خواهی ایشان کار میکنند۰
بر تمام غیر پشتون های کشور لازم است که تمام تفاوت های دیگر را با حوصله مندی کنار بگذارند و علیه این فاشیست ها باهم متحد شوند۰
پشتونها نام تمام اقوام دیگر را حذف میکنند و همه را بزور اوغان یا افغان نامگذاری میکنند و این یکسان سازی جبری را وحدت ملی نام گذاشته اند، در حالیکه در بین خودشان از یک قوم حتی یوسفزی را امرخیل یا احمدزی ویا پوپلزی را نیازی وغیره گفته نمیتوانی۰ ما نمیخواهیم این وحدت ملی یکطرفه و جبری را۰
پشتون از سره تا خشره، از متپکر تا خرکار، از تکنوکرات تا طالب، یا داعش، یا گلبدینی، یا خلقی، اوغان ملیتی، وغیره وغیره هیچکدام به احترم ارزش های متقابل، برادری و برابری، و به اصل مشراکت مسالمت آمیز و احترام متقابل باور ندارند۰ فقط و فقط زور و زر را میداند، و تقلب و خیانت را میدانند، و تمامیت خواهی را۰
هزاره ها، تاجیک ها، اوزبیک ها، ترکمن ها، بلوچ ها، پشه ئی ها، و غیره غیر پشتون ها باید بدانند که درین معادله تمامیت خواهی پشتونها هر کدام آنها جدا جدا بازنده هستند۰ این یک نکته حیاتی است که تمام قوم های غیر پشتون باید خصومت های مختلف گذشته بین هم را کنار بگذارند و باید سخت باهم متحد شوند تا بتوانند برضد تمامیت خواهی پشتون ها متحدانه برعلیه آنها ایستادگی کنند۰ در غیر آن یکی یکی سر به نیست میشوند، هویت قومی آنها نابود میشود، و همه را یکه یکه برده میسازند

>>>   نویسنده هحترم معلومات شما خیلی ضعیف است، 80% باشندگان کندز پشتون هستند، تعصب بعضی وقت گوش هارا کرد و چشم را کور میسازد.

>>>   آماده نمودن ضمینهء به قدرت رسیدن طالب در این مرزبوم توسط شخص غنی احمدزی .
برادر خواندن طالب و آزادی هزاران زندانی طالب از زندانها و به بهانه آتش بس آوردن تروریست های طالب ، داعش و استشهادی های گلبدینی و جا بجا نمودن شان در شهر ها و دهات و قصبات دور و نزدیک را بدست فراموشی نسپارید .
در راس قرار گرفتن غنی احمدزی و خراب ساختن وضع امنیتی ، کشتار بی رحمانه ، ترور و انتحار و استشهاد های همه روزه یگانه راه به قدرت رسیدن طالب است .
آمدن طالب و برقرار شدن امنیت که مردم تشنه آن هستند مردم را راضی نگهداشته و ازبین بردن تمام زیر بناء های اقتصادی و فرهنگی اقوام شریف غیر پشتون و پشتونیزه ساختن این سرزمین بخون خفته افغان ستان را مشاهده خواهید نمود .
اهداف آمریکا و انگلیس سیستماتیک گروه داعش و استشهادی های گلبدینی این نوکران و دست نشانده های دیگر شان را تازه نفس نگهداشته تا اگر طالب نتواند به نفع آنها فعالیت کند مهره های دیگر سر بلند خواهند کرد .
چون در سیصد سال اخیر سرزمین ما آگاهانه و خواسته تدریس فرهنگ پوسیده معارف و دور نگهداشتن مردم ستمدیده و رنج کشیدهء از تحصیل علم و دانش است که فقط چنین بازی های سیاسی حکمفرماست .
وظیفهء دوستاران واقعی ، جوانان آگاه و روشنفکر و مترقی همه اقوام شریف این سرزمین است تا دست در دست هم داده و دستان جنایت کاران بین الملی را از سرزمین مان کوتاه نمایند .
هادی امیرزاده

>>>   Azim Kohestani
خبر هایی از حملات لشکر وحشت قبیلوی تحت نام طالب در ولایات بغلان و قندوز حاکی از آنست که مردم محل دست به ابتکار عالی زده اند و در مقابل متجاوزین قبیله قیام نموده اند تا اینکه اشغال گران قبیله توسط جوانان شجاع اندراب و نهرین وخوست از منطقه بند دوم پلخمری عقب زده شدند فقط خطر فعلاً از طرف کرکر محسوس است که با تأسف اشغال گران ساتور بدست طالب که از حمایت بی دریغ ناقلین درمنطقه برخوردار هستند قصد حمله را دارند لیکن نیروهای ذخیره که متشکل از جوانان شجاع و آزاده شمال هستند وارد پلخمری شده اند که در این صورت امکان داخل شدن اشغال گران قبیلوی ( طالب ) به پلخمری ناممکن شده است .
خیلی دلم می خواهد که اتحاد قومی بر هم نخورد لیکن نمیشود که برادرم تیغ را بر گلویم بگزارد و من بریدن کله خود را تماشا کنم که برادری ما خراب نشود .
چاره دیگر نداریم فقط در مقابل این خشونت گری های وحشی های قبیلوی مردانه وار استادگی کرد تا برگردند به محل خود و دیگر جرأت تجاوز را در دیار ، خانه و کاشانه اقوام صلح دوست ، متمدن و بافرهنگ را از مغز های متعصب و متعفن خود دور کنند تا درسی شود به سردمداران داخلی و حامیان خارجی شان .

>>>   عطا صفوی
هی که سرمیبرند وسرمیبرند ...!!!
-------------------
نه به انسان ، نه به حیوان ونه هم به اشجار رحمی دارند..
زیرا ؛ فاقد از درک معرفت وارزش والایی انسانی وبیگانه ازفهم محیط وزیست اند .
به این دلیل که : ذات بد نیکو نگردد چون که بنیادش بد است ....
این بیرحمی وقساوت قلب اساسآ برمیگردد به مشکل مبتلا بودن به مرض سادیسم ( جنون درشقاوت وبیرحمی ) که ارپدران خویش به میراث برده اند. بطورمثال ازآنجاییکه امیر عبدالرحمن به این مرض لاعلاج (سادیسم ) گرفتار شده بود یگانه تسکین اش فقط این بود که جان کندن انسان ها توسط قین وفانه کردن ویا روغن داغ برفرق انسانهای بیگناه البته به امر ودرحضور داشت خود شان یگانه آرامش به وی بود واز آن لذت میبرد. عاملین این جنایت خونبار عصر فرزندان همان ذات عبدالرحمنی اند که ازکشت وکشتار وقساوت بیشتر ، لذت و احساس آرامش بیشترمیکنند.

>>>   مر راوی
تاجیک کُشی در چهارسوی خراسان/ افغانستان به شدت جریان دارد. ما دیگر کاری نداریم جز اینکه سوگنامه بنویسیم و تسلیت بگوییم. ملتی که به مرگ روزمره و تدریجی خود خوی گرفته است، ملتی که چنین بیچاره شده است، آینده اش چه خواهد شد؟!
تاجیک های عزیزما تنها بلد استند که ملامتی هر کاری را به گردن دیگران، به گردن یک کس دیگر، بیندازند. همچنان هرکس توقع دارد که یک نفر دیگر بلند شود و کاری کند. هیچکدام ما از خود نمی پرسیم که شخص من چه کرده ام ، چه باید کنم و چه میتوانم انجام دهم؟! همیشه یک کس دیگر ملامت است. در این بی جنبشی، در این کرختی و نظاره گری و بیتفاوتی مطلق، فرد فرد ما مسوول و ملامت می باشیم. این را فراموش نکنید عزیزان

>>>   Kohestani
خبر هایی از حملات لشکر وحشت قبیلوی تحت نام طالب در ولایات بغلان و قندوز حاکی از آنست که مردم محل دست به ابتکار عالی زده اند و در مقابل متجاوزین قبیله قیام نموده اند تا اینکه اشغال گران قبیله توسط جوانان شجاع اندراب و نهرین وخوست از منطقه بند دوم پلخمری عقب زده شدند فقط خطر فعلاً از طرف کرکر محسوس است که با تأسف اشغال گران ساتور بدست طالب که از حمایت بی دریغ ناقلین درمنطقه برخوردار هستند قصد حمله را دارند لیکن نیروهای ذخیره که متشکل از جوانان شجاع و آزاده شمال هستند وارد پلخمری شده اند که در این صورت امکان داخل شدن اشغال گران قبیلوی ( طالب ) به پلخمری ناممکن شده است .
خیلی دلم می خواهد که اتحاد قومی بر هم نخورد لیکن نمیشود که برادرم تیغ را بر گلویم بگزارد و من بریدن کله خود را تماشا کنم که برادری ما خراب نشود .
چاره دیگر نداریم فقط در مقابل این خشونت گری های وحشی های قبیلوی مردانه وار استادگی کرد تا برگردند به محل خود و دیگر جرأت تجاوز را در دیار ، خانه و کاشانه اقوام صلح دوست ، متمدن و بافرهنگ را از مغز های متعصب و متعفن خود دور کنند تا درسی شود به سردمداران داخلی و حامیان خارجی شان .

>>>   SH
پیشرو عزیز مردمهرگستر وباارادت رادرود.
تمام دولت ازارگ گرفته تا یک مدیر بست 3 که ازجانب غنی به وظیفه گماشته شده اند خائن وخاکفروش استند وهمچنان خاصیت ذاتی اجدادی وقبیله فاشیست شان عقبگرا ئی. ضدجامعه مدنی.ضددموکراسی وصلح می‌باشند پس وجود جاسوس دردرون دولت نه می‌تواند بااین کمیت زندگی یک کشوررا بااین اندازه به تهدید مواجه بسازد بلکه اینرا همه واقیعت بگویم وحاشیه روی نه کنیم که این دولت ازنوع عربی وپاکستانی علیه همه اقوام غیرپشتون دست به تحرکات می‌زنند انتحار می‌کنند. انسان می کشند تا باشد برای سالیان متمادی قدرت رادردست داشته باشند. در

>>>   Bakhshi Zafari
منبع دقيق از شهر پل خمري:
حمله بر پل خمري يك توطيه ي سازماندهي شده از طرف والي و قومندان امنيه ي ولايت بغلان بود!
طوري كه همه در جريان ايم قومندان امنيه و والي ولايت بغلان از برادران پشتون اند.
قومندان امنيه ي بغلان قبل از حمله قطاالطريقان طالب به شهر پل خمري از جمله ي ١٩ عراده تانك ١٧ عراده ي آن را با خود گرفته به يك كيلومتري شهر از قبل عقب نشيني نموده بود.
با آغاز حمله به شهر وقتي مردم و بزرگان شهر با وي در تماس ميشوند و از وي طالب كمك مينمایند او به دروغ اذعان ميدارد كه در حومه ي شهر در محاصره ي طالبان قرار دارد.
بعد از اينكه نيرو هاي خيزش مردمي با طالبان در گير ميشوند قومندان امنيه جاي اينكه براي كمك به شهر بشتابد،ميرود نهرين و بعد از ساعت ها وقتي مردم حمله را عقب ميزنند سر و كله اش در شهر نمودار ميشود.
تمام سربازان خطوط مقدم قبلن توسط وي از نيرو هاي امنيتي خالي شده بود.وقتي مردم به گونه ي غير مترقبه طالب را پشت دَر هاي خود ميبينند با دست خالي شروع ميكنند به جنگ مشت و لگد و از شهر شان دفاع مينمايند.

>>>   یک صفا کار در ارگ شکایت نموده که بعد هر محفل در ارگ دو چیز زیاد جمع اوری میشود قطعی پیپسی و کاغذ با کاندوم از اتاق ارگ

>>>   Habib Fatah
مقاومت دوباره قدعلم كرد- به پيش !!!
والى و فرمانده امنيه ولايت بغلان به نفع طالبان گريز تكتيكى نمودند اما مردم بغلان با دست خالى از زادگاه آبائى خود دفاع كردند.
سخنان جنرال حبيب الرحمن اندرابى سخن يك سپهسالار مقاومت است كه ثبت تاريخ گرديد

>>>   «سومین حمله گسترده و پلان شده طالب ها بالای شهر کندزدر چهار سال اخیر انجام شده است .
رئیس جمهور اشرف غنی در مورد حمله بالای شهر کندز گفت« هدایت من وتصمیم شورای امنیت اینست . که تصفیه کامل با ید انجام شود. دست اورد های شما تحکیم می یابد.
پس به حلقه خبیثه یک قدم به پیش دوقدم به عقب ویا دو قدم به پیش چهار قدم به عقب نیروم.(( اثر لینن بنام « یک گام به پیش دو گام به پس» در سال 1904 برشته تحریر درامد ه وبعدن بطور جدا گانه چاپ شد)) (شاید هدف رئیس جمهوریاد اوری با دو بار اضافه کردن در ان از همین شعار بوده و یا اینکه امد گپ شان بود) در ادامه رئیس جمهور گفت:
«طالبان با هدف قراردادن ساحات ملکی و مسکونی، مکان های عام المنفعه، سپر قراردادن مردم عام و آسیب رساندن به شهروندان،دشمنی خویش را با مردم این سرزمین و اراده شان را برای دوام جنگ آشکار ساخته اند.»
افزون براین، رئیس جمهور غنی نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان را «فرزندان راستین این سرزمین» عنوان کرد و از آنان بخاطر پاسخ به موقع و مهار نمودن حمله طالبان سپاسگزاری نمود»
رئیس جمهوربه ارتباط حمله و سقوط کندزدر دفعه قبلی هیئات حقیقت یابد رابه ریاست معاون انتخاباتی اش اغای صالح تعین کرده بود . الی اکنون از نتیجه ان مردم در اگاهی قرار نگرفته اند اینبار نیز چنان خواهد شد.
وزیر داخله اظهار داشت : اهداف که طالب ها تعین کرده بودند در بخش مختلف انجام دهند ما امادگی لازم داشتیم و از حمله بالای کندز نیز اطلاعات در دست بود.
با موجودیت قول اردوی 217 اردو ،امنیت ونیروهای وزارت داخله بسیار شرم اوراست . برای طالب زمینه فراهم گردد . که به چنین حمله گسترده برای سومین بار دست بزند. فقط میتوان تصور کرد .بدون معامله و تبانی بالای سرنوشت مردم ما، نیرو های امنیتی کشور امکان چنین حملات وجود ندارد. طالب ها با داخل شدن در حومه و داخل شهر همه تاسیسات عام المنفعه را به اتش کشیده مردم را از خانه و کاشانه شان اواره ساختند. از همه مهمتر تلفات انسانی اعم از ملکی ونظامی از طرف گروه وحشی وتاریک اندیش صورت گرفته است.
اینست نتیجه حملات در اثر غفلت مسولین امنیتی کشور اتفاق افتیده بعدن دیده شده درهر باریکه یک حادثه صورت میگرد. مسولین امنیتی به امتیازات مادی ومعنوی از طرف اغای اشرف غنی نائل میگردند. و شریک اغای غنی رئیس اجرائیه کشور فعلن مصروف کمپاین های انتخاباتی خود میباشد . و به مردم وعده امنیت ، رفا، اشتغال ، مسکن ومداوا را میدهد.
شرم تان باد که در مقابل امنیت مردم مظلوم و خفته درخون ما هیچگاه احساس مسوولیت نمیکنید.
با عرض حرمت
ادریس اریب

>>>   به نقل از یک منبع مطلع از اوضاع بغلان، به تعداد ۲۰۰ طالب مجهز با سلاح های لیزری امشب قصد حمله بالای شهر پلخمری را دارند.
این منبع افزود که مردم باید چراغ های خانه های شان را روشن بمانند تا طالبان از سلاح های لیزری شان درست استفاده نتوانند.
هموطنان مان باید با سلاح های دست داشتهء شان آماده دفاع از خانه و حریم شان باشند.

>>>   Karim Pakzad
صدمین سال استقلال ، واقعآ ؟
باید به حال این مملکت گریست و یا به سرنوشت غنی خندید ؟
زلمی خلیلزاد متن نهائی موافقتنامه با طالبان را به اشرف غنی نشان داد، ولی یک نسخه آنرا به او نسپرد. امریکایی ها دیگر به غنی اعتماد ندارند و میترسند که مواد موافقتنامه را قبل از امضای آن افشا کند. این رفتار بطور غم انگیزی جلسه دونالد ترامپ را با مسئولین درجه یک سیاسی و نظامی ادره اش هفته گذشته بخاطر میآورد. در این جلسه که دونالد ترامپ روی نهایی شدن موافقتنامه با اطرافیان خود داشت، خلیلزاد مانع شد که یک نسخه به جان بولتن، مشاور امنیت ملی، داده شود. جان بولتن جنگ طلب ترین عضو کابینه ترامپ است. وی طرفدار ادامه جنگ در افغانستان و حمله نظامی به ایران است. وی در این اواخر در حال تجرید شدن است.
اشرف غنی که حداقل در ظاهر "رئیس جمهور" کشوریست که این قطعنامه سرنوشت مردم آنرا تعین میکند، نه تنها از مذاکرات کنار گذاشته شد بلکه حتا قابلیت آنرا ندارد که یک متن این موافقنامه را داشته باشد.
باید به حال این مملکت گریست و یا به سرنوشت غنی خندید ؟

>>>   فیاض غوری
طالبان نیروی جنگی قومی اند .
بچه های غوری تحت نام طالب صدتایی بمبارد میشوند اما طالبان واقعی که به کلان شهر ها حمله میکنند اعزاز و تکریم گردیده به لانه های شان برمیگردند.
کسانی که در مقابل طالب جنگیدند بنام تفنگ سالار و زور گو در بند کشیده شدند و طالبان محبوس هم هزار تایی آزاد گشتند.
آیا این ساده ترین واقعیت جاری در کشور نیست؟
ملا منان نیازی در هرات چی سودی دارد که توسط امنیت ملی تجهیز و حمایت میگردد و هزار ها نفر مسلح دارد؟

>>>   کوچی ها و ناقلین اوغان را از اطراف قندز گم کنید طالب ها خود بخود گم میشوند۰

>>>   غنی کوچی یک بی ریشه است و با مخکش هایش از زور امکانات امریکا مثل توله یک چند روز دیگر هم اینسو آنسو خواهند دوید و چند جفی دیگر هم خواهند زد، ولی روز های خود را باید حساب کنند۰
این امکانات باد امریکائی آورده برای همیشه نمی ماند، و غنی کوچی با بی بی گلش به همان جائی خواهند برگشت که از آنجا ارسال شده بودند۰ مصرف شان پوره شده۰

>>>   نمی دانم در بغلان چه برنامه ای جریان دارد؟
قطعات ویژه امنیت ملی و کماندوها که شب گذشته برای سرکوب تروریستان از مرکز به بغلان رسیده اند ؛ اما دیده میشود تا حال این نیروها نبرد برعلیه دشمن را آغاز نکرده اند؟
دشمن هم در ۱۵۰ متری نیروهای امنیتی در ساحه زمانخیل و چندین قسمت شاهراه بغلان ایست بازرسی ایجاد کرده اند و موترهای خورد و بزرگ هم در دوطرف سرک پلخمری گیرمانده اند و خوانواده های مسافرین گیرمانده مقیم در پلخمری نیز به تشویش عزیزان شان هستند.
احمد ضیا بقا اندرابی

>>>   ادریس حارث
برای دولت ساز رای بدهید ؛
امنیت شما را تامین میکند ؛
شما آزادانه شب و روز میتوانید در مسیر شاهراه عمومی سفر نمائید .
در تازه ترین موارد در ولسوالی زارع ولایت بلخ ۶۰ تن از نیروهای مسلح دولتی کشته شده اند.

>>>   اکثر نظریات را مطالعه کردم و دیده میشود که نظردهندگان مخربتر، متعصبتر، ویرانگر تر از طالب وداعش هستند، اینها علیه دولت و نیروهای امنیتی میجفند، علیه قوم پشتون که در خط اول جبهه میجنگند و قربانی میدهند میجفند. در شرایط کنونی به اتحاد و اتفاق نیروهای ترقیخواه نیاز است و یک تعداد این را دانسته برای تفرقه افگنی تبلیغ میکنند. یک بار در سالهای هفتاد کشور را این گویاهای بیگانه بنام تنظیم و قوم به بحران بردند که در نتیجه طالب حاکم شد و و اینک اینبار نیز با نظریات چو خود آب به آسیاب ترورزم و دشمن میریزند. این دلقک های متصب و پوده تا نواختن توله اسرافیل هوشیار نخواهد شدن. آمان الله را کافر گفتند توسط بچه سقو سقوط دادن و حال از نادر و خاندانش مینالند، داکتر نجیب را کافر خواندند و با توطیه شوم جبل السراج سقوط دادند باز از طالب مینالند و اینک حکومت کرزی و اشرف غنی را سبوتاژ کردند با فساد و بد ماشی،اختطاف و غصب و دزدی های خود. و حال این جاهلان قرن بیست ازهمه بلند تر مینالند.

>>>   صاف و ساده
والی پیشین کندر به نام عمر صافی امروز آنچنان از طالب دفاع میکرد که تو گویی پدر مادرش ملا هیبت باشد.
حماقت دولت مرزی را ببین که این طالب زاده را والی کندر ساخته بود و در نتیجه دو بار کندر سقوط کرد.
جنابی که ادعا کرده ۸۰ فیصد ساکنان کندر اوغان ها هستند دروغ میگوید.
اوغان های کندر قدیمی ترین شان بر میگردد به زمان بچه اوضل یا درست ترش افضل و تازه ترین شان شیر خان و ناشر و امثالهم که زمان ظاهرشاه به زور دولت بر ملکیت مردم بومی کندر مسکن گزین شدند و در اثر ظلم و تعدی دولت و اوغان های ناقل هر روزه قدرت و ثروت بدست آوردند .
شرح قصه را در تاریخ غبار بخوانید.

>>>   تازمانیکه هزاره اوزبیک تاجیک ترکمن پشه ئی بلوچ و بقیه غیر اوغانها باهم متحد نشوند این ظلم اوغانهای وحشی بالای همه آنها یکجا ویا جدا جدا ادامه خواهد یافت تا اولاد اولاد آنها را زبون کنند، هویت و اصلیت شانرا از بین ببرند، و همه را برده اوغان بسازند.
به هوش بیاید مردمان غیر اوغان و متحد شوید و قدرت را متحدانه در دست خود خود بگیرید و این اوغانهای تمامیتخواه و جاهل را سرجایشان بنشانید.

>>>   غنی مزدور فاشیست و شریر است
خلیل زاد نوکراست و مزدگیراست
غنی و کرزی و سیا خلیل زاد
به طالب نوکران بی نظیر ان

>>>   اگر غنی و کرزی و خلیل زاد خائن دست از حمایت مخفی طالبان بردارند و امریکا طالبان را برای دوام جنگ نگهندارد، طالبان در مدت شش ماه توسط اتحاد عمومی همه اقوام افغانستان به پاکستان عقب زده میشوند. علت جنگ طالب حمایت غنی و کرزی و امریکا بوده است.


مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده استپربیننده ترین اخبار 48 ساعت گذشته
کليه حقوق محفوظ ميباشد.
نقل مطالب با ذکر منبع (شبکه اطلاع رسانی افغانستان) بلامانع است