توطيه والی و قومندان در همکاری با طالبان در پلخمری
تلکس شایعات 
تاریخ انتشار:   ۱۴:۴۶    ۱۳۹۸/۶/۱۱ کد خبر: 160010 منبع: پرینت

حمله بر پلخمري يك توطيه ي سازماندهي شده از طرف والي و قومندان امنيه ي ولايت بغلان بود!

قومندان امنيه و والي ولايت بغلان از برادران پشتون اند.
قومندان امنيه ي بغلان قبل از حمله طالبان به شهر پلخمري از جمله ي ١٩ عراده تانك ١٧ عراده ي آن را با خود گرفته به يك كيلومتري شهر از قبل عقب نشيني نموده بود.

با آغاز حمله به شهر وقتي مردم و بزرگان شهر با وي در تماس ميشوند و از وي طالب كمك مينمایند او به دروغ اذعان ميدارد كه در حومه ي شهر در محاصره ي طالبان قرار دارد.

بعد از اينكه نيرو هاي خيزش مردمي با طالبان در گير ميشوند قومندان امنيه جاي اينكه براي كمك به شهر بشتابد، ميرود نهرين و بعد از ساعت ها وقتي مردم حمله را عقب ميزنند سر و كله اش در شهر نمودار ميشود.

تمام سربازان خطوط مقدم قبلا توسط وي از نيرو هاي امنيتي خالي شده بود.
وقتي مردم بگونه ي غير مترقبه طالب را پشت دَر هاي خود مي بينند با دست خالي شروع ميكنند به جنگ و از شهر شان دفاع مينمايند.

طغیان ظفری
(این خبر در بخش تلکس شایعات سایت شبکه اطلاع رسانی افغانستان نشر شده است)


این خبر را به اشتراک بگذارید
تگ ها:
پلخمری
طالبان
نظرات بینندگان:

>>>   خاین ملی اشرف غنی و50 فیصد پشتونهای اطراف غنی میباشد
بااحترام
خاکسار

>>>   پشتون ها بالاخره درجهان خودرا رسواترین مردم معرفی میکنند، ببینید،هم از افغانستاان می خورند هم از پاکستان هم درحکومت هستند وهم با اشرار، ، هم از امریکا می خورند هم از روسیه،درتمام جهان وسروس پولیو از بین رفته اما درمناطقیکه پشتونها سکونت دارند دران نقاط جهان هنوز پولیو اطفال معصوم را بد بخت میسازد، چون پشتون ها فکر میکنند که واکسین پولیو را کفار برای آن ساخته اند تا مکسلمانان پشتون را خنثی بسازند یعنی ریشه تروریزم را بخشکانند،
برادران پشتون ما هم هخودرا بدبخت ساخته اند وهم مارا که از بدروزگار با پاکستلان همسایه وبا اینها دریک کشتی سوار هستیم،
عداوند این هارا اصلاح سازد خودرا هم تباه ساختند دیگران راهم،

>>>   سزبازان ومردم باید هردو خاین را تیر بازان میکردند تاد رسی میشد برای فاشیست های نمک حرام وطن فروش،برادران پشتون:
اگر می خواهید وطن کاملا تخریب شود بیائید یکجا همه چیزرا تخریب ویران سازیم بعد شما قسمت مربوطه خودرا به پاکستان تسلیم دهید ومنبعد با لروبر یکجا زیر تسلط آی اس آی زندگی کنید

>>>   جناب رئیس جمهوراگر می خواهد ولایات سقوط نکند باید همه قوماندانان ووالیان پشتون که با اشرار رابطه دارهند سبکدوش سازد

>>>   غنی جهت ملاقات ترامپ به امریکا می رود

>>>   گل بی دین پاکستانی از روزیکه موضوع صلح وطالبان مطرح شده همه روزه حکومت را دست نشانده وکشور را اشغال شده می خواند ، اما این گرگ پیر ملیون ها افغانی از همین حکومت که به نظرش دست نشانده است میگیرد وازان نان می خورد، دالر های سفارت امریکا را می گیرد اما کشور را اشغال شده می خواند دختران کی به سفارت امریکا رفت و آمد دارد؟؟
انتهای بی ایمانی ومنافقت، با این حرف های تجارتی می خواهد خودرا نزد طالبان سفید بسازد که گویا گلو هم با حکومت مخالف بوده ونظرش اینست که کشور اشغال شده،...

>>>   قومانان امنيه و ولالي هاي شمال اكثرا از برادران پشتون بوده و افراد مرتبط با طالبان اند و انها پلان دارند ولايات شمال را به طالبان بسپارند ولي دفاع جانانه مردم شريف شمال هميشه باعث شكست طالبان شده.
دولت خايين در ولايات شمال به عوض اينكه اعضاي مجاهدين و مقاومت را بگمارد تا طالب را نابود كنند برعكس افراد ارتباطي طالب را ميگمارد. بر مردم شريف و سلحشور ولايت بغلان وساير ولايات شمال است تا طي يك تظاهرات عمومي قوماندانان امنيه و والي دست نشانده دولت بيغرت را برطرف نموده و و افراد قاطع و وطن دوست را از مردم ولايت خود تعيين كنند تا جلو دسيسه ها گرفته شود.

>>>   مردم قندوز با یک حمله دسته جمعی این شخص پلید و کثیف قومندان امنیه و والی را با دار می آویختند چرا خاموشی در مقابل این همه ظلم ؟ تا بکی

>>>   خداوند برای این مردم وطن فروش سزای ابدی مرگ بدهد و روانه جهنم بسازند
زیرا این ملت مظلوم هم خدائی دارد که آخر یک روز نی یک روز پرسان شان از ظالمان و وطن فروشان ق و انتحاری میکند امشاالله

>>>   این افراد خــاین سرشان نزد حکومت وکون شان نزد اشرار است مانند همان دوتابعیته ها که صرف بخاطر چوکی ودالر طور موقتی درینجا حضوردارند می باشند وبا احساس کوچکترین خطر فورا به ممیدان هوائی رفته به سوب دبی یا هرکشور خارجی دیگر یپرواز میکنند بعد ما میمانیم واشرار !

>>>   دروغ محض است قومندان دلیر و شجاع ولایت بغلان از اپتدای حملات طالبان سرسختانه از مردم و شهر پلخمری دفاع کرد اگر قومندان امنیه بغلان نمیبود امروز شهر پلخمری در دست طالبان میبود این خیزش های مردمی صرف و صرف برای چور وچپاول برامده اند
اقامحمد اندرابی از شهر پلخمری

>>>   حکومت افغانستان هم می خواهد با امریکا توافقنامه امضا کند :
این توافقنامه بین رئیس جمهور افغانستان وامریکا صورت گیرد
این توافق نامه از متن برنامه رئیس جمهور گرفته شده
( متن توافقنامه حکومت افغانستان با دولت امریکا )
1- کشور امریکا موظف است تا برای پنج سال دیگر هم طور دوامدار وبمقدار وافر دالر بر ای ما بفرستد
2- اینکه دالر هارا کجا مصرف میکنیم وچی میکنیم پرسان صورت نگیرد
3- ما بجای توجه بزندگی مردم وپیشرفت کشور مصروف تعیینات اقوام ودوستان خومد دروزارت خانه ها وسفارت خانه ها می باشیم برهمچو موارد تنقید یا ممتانعت نفرمائید
4- برای اینکه ما بتوانیم در جریان پنج سال بنام انتخابات به حکومت خود دوام دهیم شما باید تعداد سربازان خودرا موظف امنیت ما بسازید اگر کشته شدند معلول ومعیوب شدند مهم نیست ، مهم اینست که ما هرچه می خواهیم باید بتوانیم انجام دهیم
5- اینکه درانتخابات ما چی میکنیم شما نباید انتقادی داشته باشید
6-برای پنجسال باید پروسه صلح درجریان باشد بعد از پنج سال جلالتماب محمد اشرف غنی رئیس جمهور خودش تاج رابرسر سردستک اشرار می گذارد
7 – برای اینکه فصل امانی را تمام نمائیم باید کرزی و عبدالله مزاحم دیگر درهیچ جای حکومت نباشند
8 – موضوع تدارکات باید تحت رهبری رئیس جمهور باشد این خط سرخ ماست ،
برای تائید این توافقنامه ماباید لویه جرگه ( لویه میلمستیا) را برگذار کنیم امریکاباید مصارفش را بپردازد ،
9- ما والیان وقوماندانان را تعیین میکنیم که سرشان نزد حکومت ودم شان نزد اشرار باشد
10 – وزرارا کسانی تعیین میکنیم که دوتابعیته باشندوهنگام خطر بتوانند بخارج پرواز کنند
این توافقنامه به دوزبان پشتو انگلیسی ترتیب وبعد از انگلیسی پشتو معتبر است
نوت: این توافقنامه صرف برای کرزی و عبدالله نشان داده میشود اما کاپی داده نمیشود،
( گ )

>>>   شکی نیست که چنین خیانتی صورت گرفته باشد. قوم فاشیت همیشه در پی انتقام سایر اقوام متدین افغانستان است.
مرگ به فاشیزم
حمید بلخی

>>>   بچه افضل وقتی اوغان ها را به شمال انتقال داد هدفش استفاده ابزاری از آنها در مواقع لازم بود که تا حال به همان شیوه عمل میشود.

>>>   افراد پله بین چاپلو.س سست عنصر چگونه زود رنگ تبدیل میکنند ، تنها تاجک ها نیستند که عاضق پول وچوکی بوده وبرای رسیدن به این کار هر روز جبه تبدیل میکنند ،او غان هم اصل وبدل دارد پاروک وردک سال ها درچوکی های بالای حکومتی کار کرد واز افراد مورد قبول ونزدیک امریکائی ها بود ، اما حالا کهشرایط دگرگون شده ببینید پاروک وردک به رنگ دیگرذ در آمده وچی می گوید:
گذارش نامه :
فاروق وردک او درمحضر جمعی از نخبه گان ولایت وردک در دوبی، ادعا کرد که شیرولی وردک عضو سابق مجلس نماینده گان ( برادرفاروق وردک) به وسیله قطعه خاص صفر یک وابسته به اشرف غنی کشته شده است.
دکتروردک گفته است که قطعه 01 به هدف نابودی مخالفان سیاسی اشرف غنی تشکیل شده است و از زمانی که برادرم را کشتند، من نمی توانم صدایم را بلند کنم.
وردک افاده داده است که نقش شخصیت های وردک در حکومت صفر شده و اگر چه وی با کریم خرم و رحمت الله نبیل زیاد هم نظر نیست؛ اما قوم خود را تشویق می کند که همه به رحمت الله نبیل رأی بدهند تا حداقل یک جبهه سیاسی با محوریت یک وردکی علیه این دیوانه بی دین( اشرف غنی) تشکیل شود و او را مهار کند وگرنه او مثل گوساله سامری یک تعداد از جوان های پشتون را فریب داده و ریشه بزرگان این کشور را قطع میکند.
حالا این مفسد نمی خواهد با این موضوع خودرا مظلوم جلوه دهد ملیون ها افغانی از وزارت معارف اختلاس کرد مکاتب خیالیفر اوانی اعمار نمود، کتاب های را چاپ کرد که صد ها غلطی املائی دارند

>>>   طالب همه را زیر زره بین خود دارد این که گلبدین بعد از3 سال علیه دولت که نان و نمک اش را میخورد تبلغ میکند این را هم مردم می فهمد و هم طالب می فهمد .یک نصحیت به گلبدین می‌کنم.چون سن و سال از شما گذشته آخر های عمرت را سپری می کنی در گوشه از مسجد بنشین از خداوند بخواهید که گناهانت را ببخشد همینطور سیاف اعطا محمد.اسماعیل خان.خلیلی محقق.فعلا شرایط طوری است که شما ها اگر گپ های خوب خوب و با منطق هم بزنید مردم فکر می کنند شما ها فریب شان میدهید قبولتان ندارند‌ چون مردم از اعمال همگی تان از کمونیست ها گرفته المجاهدین طالب با خبر هستند می‌گویند سنگ در سری جایش سنگین است اگر تکان اش بدهید سبک میشود

>>>   بگیرید به دار اویزان کنید و پیش عمر کور روان کنید


مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده استپربیننده ترین اخبار 48 ساعت گذشته
کليه حقوق محفوظ ميباشد.
نقل مطالب با ذکر منبع (شبکه اطلاع رسانی افغانستان) بلامانع است