ما گذشته ای نداریم که به آن افتخار کنیم...!
 
تاریخ انتشار:   ۲۰:۳۴    ۱۳۹۸/۶/۱۱ کد خبر: 160017 منبع: پرینت

باور کنید که تا حال اینچنین نظریه و تفکر گویا کارشناسانه را نشنیده بودم... پس اگر چنین است برای کسب داشتن تاریخ جدید عجله کنید و از شخصیت بی بدیل و کار کشته چون آقای امرالله صالح که همزمان همکار مفز متفکر جهان اند که ممکن است سال ها به ریاضت در پیش ایشان در این عرصه زانو زده باشند چیزهای نابی را آموخته باشند بیاموزید و نسخه برداری نمایید.

در انتخابات ها عموما معمول است اکثرا کاندید ها به اصطلاح وعده وعید سرخرمن میدهند؛ در اکثر کشورهای پیشرفته جهان یک کاندید علیه کاندید دیگر اتهام می بندد؛ اتهامات از تجاوزجنسی گرفته تا حیف میل کردن منافع و یا ثروت ملی...؛ حرف های نا شایسته ای به آدرس یک دیگر رد و بدل میکنند و حتی درحریم شخصی و خانوادگی یکدیگر میتازند، ولی در این سن و سالی که قرار دارم هرگز بیاد ندارم، گروهی و فردی در تاریخ بشریت سوراخ ندارم که علیه خود دعوا کند و خود را به نداشتن گذشته تاریخ و فرهنگ انسانی نیاکان خود متهم نماید.

امرالله صالح در همین تازگی ها به خاطر گل روی استاد مهربان شان در یکی از بیانیه های تاریخی خویش که چندی از افرادی که گویا که گذشته تاریخی ندارند و بی بنیاد و بی هویت اند دور خود جمع کرده بودند، ایشان با اینکه توهین به یک قسمت باشندگان منطقه شهر کابل نمودند و منکر هویت خود و دیگران خویش شدند و ادامه میگویند: "که ما تاریخ گذشته نداریم؛ افتخار به گذشته فقط یک ماساژ روانی است، چیزی نیست که به آن افتخار کنیم؛ گذشته جز یک افسانه و دروغ بیشی نیست"

بالاخره ایشان در ختم سخنان گهربار انتخاباتی دلتنگ میشوند به سروده فردوسی بزرگ که قریب 900 سال قبل از امروز گفته بودند و از ایشان اقتباس میکنند و در حقیقت بالای خود عریضه میکند و خود را به نداشتن خرد انسانی تحقیر میکنند:
به یزدان که گر ما خرد داشتیم
کجا این سر انجام بد داشتیم
ولی از ایراد بقیه و ادامه شعر که جان شعر فردوسی در آن نهفته است میشرمند و میخواهند آنرا پنهان کنند:
اگر مایه زندگی بندگی است
دو صد بار مردن به از زندگی است

معلوم است که این سروده فردوسی برعلیه تهاجم فرهنگی و غارتگران آنزمان گفته شده است که یقینا تکرار همان جنایت تاریخی است و متوجه آنهایی است که از داشتن خرد انسانی رنج میبرند.
احترام به انسان و انسانیت ولی اگر «جت ها» راهم پرسان کنید یقینآ افتخار به تاریخ گذشته و هویت خود مینمایند.
این بدین معنا است وقتی کسی گذشته ای تاریخی نداشته باشند؛ در حقیقت فاقد فرهنگ تاریخ انسانی هم است؛ پس اگر چنین است ایشان از فقر فرهنگی و نداشتن گذشته تاریخ این سرزمین رنج میبرد، حالا درصدد از سر نو با "افغان" شدن تاریخ را از صفر آغاز میکنند.

در اینصورت کاش چنین ممکن می بود نمیدانم بدبختانه بگویم و یا خوشبختانه بگویم ایشان در عقب چیزی های سرگردان اند که بنیادش جعل اندر جعل است، بنآ با بنیاد جعل تاریخ ساخته نمی شود...
ولی متاسفانه متوجه شدم و گله هم در زمینه دارم که بسیاری از هموطنان آگاه ما خصوصا هم دیاران چیز فهم و قلم بدست پنچشیری ما که بعضی شان الحمدالله در بسیاری مسایل به اصطلاح در خمیر موی می پالند و از کسی هم کم نیستند سکوت معنی داری در مورد نموده اند؛ البته حرفم به هیچ وجهه متوجه آنعده عزیزانی که که انگشت شمار اند نمیشود.

عطا صفوی


این خبر را به اشتراک بگذارید
تگ ها:
افتخار
گذشته
نظرات بینندگان:

>>>   اقای صفوی
من امرالله صالح را آنطور که شما می شناسید، نمی شناسم و هدف دفاع از او را نیز ندارم
اما با بخشی از گفته هایش موافقم
گذشته تاریخی ما چیست ؟ شما بگویید
اگر در عرصه فرهنگی نظر بیاندازیم، مولانا جلال الدین محمد ، فردوسی ، حافظ ، خیام ، سعدی ، بیهقی و دیگر مفاخر ادبی میراث فرهنگی برای سه کشور همجوار افغانستان ایران و تاجیکستان و دیگر مناطق (دری) زبان بشمار می روند
اما در عرصه مرز بندی های جغرافیایی و تاریخی ، آیامی شود که کشور ایران و تاجکستان را با افغانستان مقایسه نکرد ؟
حالانکه این سه کشور در سیر و تکامل تاریخ منطقوی همزمان در حرکت بودند
اما در این حرکت تکاملی تنها کشوری که از پا افتاد افغانستان بود و کرنه جنگ های تاریخی مثل حملات چنگیز و علاوالدین جهانسوز و تیمور لنگ تمامی این مناطق جغرافیایی زا مورد حملات وحشیانه خود قرار دادند
اما در این میانه تاجکستان و ایران توانستند اندام های زخمی خود را مرحم گذارند ولی افغانستان از پا افتاد
اگر کشور ما تاریخ و فرهنگ و گذشته نیزومندی می داشت و اگر از پشتوانه محکم اقتصادی بهره مند می بود شاید به چنین روزی که شاهد کشتار های دسته جمعی انتحاری نمی بودیم و مردم با آرامش روح و روان به زندگی خود ادامه می دادند
ولی به نظر شما علت این عقبماندگی و پیچیده در سنت های دست و پاگیر و زیستن در قرون وسطا- در افغانستان چیست ؟
به نظر شما چرا رنج مردم افغانستان را پایانی نیست ؟؟؟
چرا دست نامریی ایکه هر روز بلا استثنا جان ده ها جوان و پیر رابی رحمانه می گیرد و چنین سرنوشت خونبار به مردم ما رقم می زنند ، افغانستان را رها کردنی نیست ؟؟؟
پس معلوم است که گذشته ما چندان پربار نبوده و نیست ، کشور افغانستان با مرز های فعلی جغرافیایی خود چندان تاریخ طولانی ندارد
اگر ما مالک گذشته های نیرومند و افتخارآفرینی می بودیم ، امروز سرنوشت مردم ، غیر از این بود.امروز حداقل یک ملیون روشنگر و روشنفکر می داشتیم که می توانستند باعث تغییر و تحول در عرصه های سیاسی کشور شوند
قبول کنید که تاریخ پنجهزار ساله که در کتب و نشرات از آن گفته می شود مطلق به افغانستان امروزی نیست این تاریخ پنجهزار ساله فقط در افق های دور و سایه روشن زبان هایی مناطق غربی و شمالی کشور صدق می کند و بس .
بخیر باشید

>>>   امرالله کاملا حقیقت گفته ، کجای گذشته وحال ما قابل افتخار است؟پنجهزار سال تاریخ دارند اما تا حال نمیتولانند سوزنی بسازند،
پاکستان پگنجاه سال تاریخ دارد بم اتم میسازد،
صفوی صاحب تو بگو از افتخارات گشته چی بوده؟؟
ر

>>>   همان شمالی های که بخاطر گرفتن اموال انگریزها از کشتن زنان اطفال وزخمی های جنگ برخلاف همه قوانین جنگ افتخار میکنند امروز هم درحال تهیه بوجی های خالی هستند که اگر درکابل وضعیت خراب شد بیایند وچور وغارت کرده با بوجی های پر از مال دزدی دوباره با دست پر بر گردند
این عمل قابل افتخار است یا خجالتی وسرخمی ؟؟
ر

>>>   کسیکه به خود افتخار کند باید پاکستانی ها باشند، آنها توانسته اند افغانستان را گرفتار هرج ومرج ونفاق تفرقه سازند اما ما برعکس کوچکترین اثری بالای پاکستان داشته نمیتوانیم، آنها هر طور که خواسته باشند برای ما سرنوشت تعیین میکنند ، خود این نشانه برتری پاکستانی ها نسبت به افغان های بی شعور است اینه بخوان جولاهر لعل نهرو چی فرموده:
نهرو: ضعف ونادانی همیشه موجباتی برای حکومت استبدادی هستند ، اگر انگلیسها میتوانند از نفاق وجدائی ها سود ببرند واستفاده کنند گناه خود ماست که درمیان خود منازعه می کنیم ،اگر آنها میتوانند مارا تجرید کنند وبا تحریک خود خواهی با گروه های جداگانه ما درمیان ما تفرقه بیاندازند مارا ضعیف سازندخود این امر نشانی از برتری انگلیس هاست ،
به این جهت اگر تو می خواهی بخشم ایی باید نسبت به ضعف وجهل منازعات داخلی خودمان خشمگین شوی زیرا این چیزها است که مسئول واقعی ناراحتی ها وبر آشفتگی های زندگی ما میباشد
گیلگمش

>>>   اقای صفوی!
اری ما گذشته داریم.
ولی گذشته قابل افتخارابدانه.
افتاب راکه نمیتوان بادوانگشت پت کرد.
عاقل

>>>   تاریخ یک کشور شاید بتواند مایه پیشرفت یک جامعه شود.
اما تنها به تاریخ پیچیدن و خود را به آن آویزان کردن و به آن افتخار کردن،نمیتواند سبب پیشرفت یک جامعه شود.
سرخپوستان امریکایی شاید تاریخ چند هزار ساله داشته باشند.
اما پیشرفت امریکا بعد از مهاجرت اروپایی ها در قرن شانزدهم به این قاره صورت گرفت و حالا شاید تعداد معدودی ازین سرخ پوست ها خصوصاً در اروپای شمالی مانده باشند.
خصوصاً ما که در قرن بیست و یکم و در عصر تخنیک و تکنالوژی و جهانی شدن علم و تحتیک و تکنالوژی و اقتصاد و صادرات و واردات قرار داریم،ما هیچگاهی نمیتوانیم جداگانه از جامعه جهانی،تحت نام این که ما از خود تاریخ پنج هزار ساله و دارای کلتور و عنعنات و رسم و رواج ها و دین وغیره هستیم،به پیشرفت نایل آییم.
امروز جامعه جهانی بخاطر پیشرفت اقتصاد شما،تربوز شما را که در افغانستان کسی کیلوی ده افغانی نمیخرد،توسط طیاره به کشور های اروپایی انتقال میدهند و فی کیلو به یک ایرو و بیست سنت میفروشند،تا اقتصاد شما رشد کند و شما به پای خود ایستاد شوید .

>>>   هیچ ترس و ننگی دارم بلکه افتخار دارم منحیث یک باشنده افغانستان که در سالهای اخیر تاریخ و شعر و ادبیات و آثار ادیبان و شاعران و دانشمندان بزرگمان را مطالعه کردم تا هویت اصیل خود را بجویم با افتخار میگویم تاریخ گذشته من شکوه و تمدن ایران(=آریانا) و خراسان است. اگر اوغان ها میخواهند با تقلب و مکر و فریب هویت من را بدزدند هرگز نخواهم گزاشت.
سعید_غور

>>>   کدام تاریخ پر افتخار
آیا بار ها تاراج هندوستان به وسیله احمد شاه ابداعی قابل افتخار است؟

>>>   جناب آقای صفوی:پنجشیریها درخمیر موی نمی پالند؛اماعقل بی خردان رابا جسارت وتیز بینی موشکافی می نمایند اگر شما بزگوار حودرا نابغه ادبیات میدانید بهتر است که فرق بین سوراخ و(سراغ) راازهم بدانید وکاربردواژه ها رادرجایش استفاده نمائیدوعلیه حود دعوابازکنید که سوراغ را سوراخ ننویسید
ع-ب-کابل

>>>   اقای صفوی!
ارزومندم نظریات انهایی راکه درارتباط با نوشته شما نظردادندبارباربخوانید.
عاقل

>>>   عطا صفوی!
چرا ګذشته نداری؟ پس جبیب سقاو را چرا دوو مرتبه ګور کردید! سقاو یګانه افتخار تاریخ شما است! دیګر بروید و از عنصری بپرسید!

>>>   ازامراله صالح خوشم نمی اید٫ولی اینکه ما قطعا افتخاری نداریم واقیعت محض است.کسیکه به انفجار شفاخانه وکودکستان وطن خود(حتی وطن دیگران) افتخار میکند احمق است.بشارت

>>>   ما گذشته ای داریم که به آن افتخارکنیم اما مزدوران وجاسوسان بیگانه واقعا گذشته ای ندارند راست میگوئی

>>>   ما گذشته بسیار پر افتخار و متمدنی داریم اما این پشتونها و پشتون دوستان دوصد سال است که این تمدن و فرهنگ افتخار آمیز کشور ما را زیر خاک دفن می کنند و می خواهند برای خود شان تاریخ جدید بسازند. ما گذشته ای داریم که در دنیا نظیری ندارد.

>>>   به نظر من تا زمانی که مردم افغانستان باهم متحد نشوند و زیر سایه یک پرچم نباشند.تا وقتی که مردم مهربان و ساده محنت کشیده افغانستان برای همدیگر فداکاری نکنند از این ایالت تا آن ایالت فرق نگذارند به معنای واقعی آزادی و امنیت برقرار نخواهد شد.چرا مردمان زحمتکشی که قابلیت فرهنگی بسیار بالایی دارند باید تمام بحثشان این باشد که فلان شهر بالاتر است یا فلان قوم و قبیله.

>>>   بزرگترین دروغ جهان= اوئغان تاریخ پنج هزارساله دارد!! اوغان نهایت 300 سال بیشتر تاریخ ندارد و یک قبیله بدوی بشمار میرفته است.
اما اصل تاریخ از فارسی و خراسانی و سیستانی است که وارث تمدن مادها و پارسها و پارثها و هخامنشیان و اشکانیان و ساسانیان و سامانیان و غوریان و غزنویان و صفاریان طاهریان و صفویان و افشاریان و.. میباشد چنانکه در تاریخ ثبت شده است در ایران زمین حتی گاهی که سلسله های شاهی ترک زبان بود اما زبان رسمی مملکت فارسی بود.

>>>   پنجشیری در جای که فایده شان باشد چپ هستند اگر نقص شان باشد باز سر وصدا می کنند.
اگر کدام کس دیگر معاون اشرف غنی می بود از تاجک تبار ها دنبال او هزاران تهمت وافترا می بستند ولی چون از خود شان است دهن های شان بسته وقیضه شده حرف نمی زنند.
عدالت پسند

>>>   تعدادزیاد انهاییکه به پستهای مهم دولتی امروز تکیه زده اندگویا انرا درمقابل خدمت به وطن بدست اورده اند وبدان میبالند٫اما چه خدمتی-انفلاق وانفجار شاخانه٫کودکستان مکتب٫پل وسرک. اینست افتخارافغانها.
تخاری

>>>   افتخار نداریم ولی میتوانیم انرا بیافرینیم.
۴۰ متر زمین را عمیق حفرکنیم وخودرازنده دفن کنیم.بعدنسلهای بعدی بالای مامیبالند٫افتخارمیکنندومیگوینداجدادما۴۰ سال برادرکشی کردند وهمه تاسیسات ملی رابدست خوداتش زدند٫اما وقتی متوجه این اعمال شان شدند٫۴۰ مترزمینراحفرکردندوخودرازنده بگور کردند.
تخاری

>>>   افتخار گپ کلان است افتخاره زحمت نتین٫اوغانه خارج اوغانستان کس ده جمله ادم حساب نمیکنه٫اگه قبول نداری٫دوهفته برای خارج اوغانستان.
صادق

>>>   افغانستان پنجهزار سال تاريخ دارد ولي صرف پنج سال استقلال در وقت پروفيسور رباني شهيد كه انرا هم چهار پيل كرده ارام نماندند.

>>>   کدام تاریخ؟ کدام افتختاربیادر؟ همه جنگ وکشتار ونابودی!

>>>   اگر این حرف امرالله صالح هم مانند حرفهای دیگرش مثل سفر به شیراز و برخورد والی با او وافغان ستیزی مسئولین ایرانی باشد همه یکسره دروغ است. من به دلیل کاری که دارم در سازمان اسناد به دنبال این حرف وی درباره شیراز بودم ونهایتا والی و یا همان استاندار شیراز را در آن سالی که صالح می گوید یافتم و با وی که بازنشسته وزارت کشور بود سخن گفتم. بنده خدا از این همه دروغ ناراحت بود. او قبل از صحبت با من فایل ویدویی صالح را ندیده بود. این استاندار برایم تعریف کرد که امرالله صالح به تنهایی به شیراز نیامده بود ودر آن زمان ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان در زمان کرزی را داشته و با کسانی که آمده بود به گرمی پذیرایی شدند و یک کلمه از حرفهای امرالله صالح که گفته بود استاندار در باره افغانها گفته را تایید نکرد وحتی گفت در آن زمان اتوبوس نخبگان شیراز تصادف کرده بود و همه درگیر این مصیبت بودند وفرصتی برای این گپ زدنها نبوده است.

اما سخن آخر:
دیگر همگان می‌دانند که طالبان نیروی ذخیره امریکاست که افسار آنها را به دست آی.اس.آی سپرده است. حال تو امرالله صالح که نزد سی.آی.ای تربیت یافتی، می‌توانی علیه منافع اربابت برخیزی؟ آیا قادری یک مثال بیاوری که تعلیم‌ یافتگان امریکا علیه سیاست‌های آن کشور برخاسته و یا در برابر عمال آن دست به مبارزه و قیام زده باشند؟ آیا می‌توانی مثالی بیاوری که دست‌پرورده امریکا فرد ملی و دموکرات وعاشق وطن از آب درآمده به منافع ملی مملکتش اندیشده باشد؟ به والله قسم که نمی توانی...

گل محمد- از خراسان جنوبی


مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده استپربیننده ترین اخبار 48 ساعت گذشته
کليه حقوق محفوظ ميباشد.
نقل مطالب با ذکر منبع (شبکه اطلاع رسانی افغانستان) بلامانع است