نوکری آمریکا نتیجه اش همین است
از اینکه از اول تا اکنون آمریکایی ها تصمیم گیرنده همه امور در افغانستان بوده اند، جای هیچ شکی نیست، اما بسی تحقیر کننده است که خلیلزاد حتی در حد مطالعه دقیق تر متن پیش نویس موافقتنامه صلح به غنی و عبدالله اعتماد نکرده است 
تاریخ انتشار:   ۲۰:۳۸    ۱۳۹۸/۶/۱۳ کد خبر: 160046 منبع: پرینت

به گزارش شبکه اطلاع رسانی افغانستان (afghanpaper) پس از پایان دور نهم گفتگوهای "به اصطلاح" صلح میان طالبان و آمریکا، نماینده آمریکا در این گفتگوها زلمی خلیلزاد به کابل آمد تا رهبران حکومت وحدت ملی را در جریان بگذارد و به آنان بگوید که باید هرآنچه آمریکا تصمیم گرفته بپذیرند.

قبل از آنکه زلمی خلیلزاد به دیدار اشرف غنی برود، با عبدالله دیدار کرد و این موضوع سبب گردید تا شایعه ای نشر شود که اشرف غنی حاضر به دیدار با خلیلزاد نشده است، اما واقعیت قضیه این است که اشرف غنی جرات ندارد تا با تصامیم آمریکایی ها و خلیلزاد مخالفت کند و اگر چنین کاری شده باشد حتما با هماهنگی خلیلزاد و سازمان سیا بوده است تا یکبار دیگر به اشرف غنی اعتبار اجتماعی داده شود. ولی خلیلزاد پس از دیدار با عبدالله به ارگ رفت و با اشرف غنی دیدار کرد.

تا اینجا بخوبی تمام شد. اما پس از این دیدارها یکی از مشاوران ارشد غنی که از جانب آمریکایی ها به ارگ منصوب شده است، در صفحه توییترش نوشت که خلیلزاد پیش نویس موافقتنامه صلح را به اشرف غنی نشان داده اما نسخه ای از آن را به وی تسلیم نکرده است و فقط اشرف غنی اجازه داشته تا یکبار آن را مطالعه کند.
عین این خبر از سپیدار نیز رسانه ای شد که عبدالله با عجله خلیلزاد یکبار متن موافقتنامه صلح را خوانده است، بدون اینکه مواد آن را دقیق مطالعه کند، خلیلزاد متن را از وی گرفته است.

از اینکه از اول تا اکنون آمریکایی ها تصمیم گیرنده همه امور در افغانستان بوده اند و تمامی افراد رده بالای حکومتی را آنان عزل و نصب کرده اند، جای هیچ شکی نیست، اما بسی تحقیر کننده است که خلیلزاد حتی در حد مطالعه دقیق تر متن پیش نویس موافقتنامه صلح به غنی و عبدالله اعتماد نکرده است.

عبدالله وغنی علاوه بر اینکه مانند مامور رسمی سازمان سیا عمل کرده و تمامی دستورات آمریکایی ها را دقیق و بدون سوال اجرا کرده اند، بازهم خلیلزاد نشان داد علاوه بر اینکه از آنان در متن پیش نویس موافقتنامه صلح نظر نمی خواهد که اجازه مطالعه دقیق را هم به آنان نمی دهد و با این کار هم آنان را تحقیر کرد و هم به آنان فهماند که آمریکا به هیچکدام شان اعتماد ندارد...

در گذشته آمریکایی ها عملا نشان داده اند که تصمیم گیرنده اصلی آنان هستند و از مهره های جهادی و حزبی و طالب و غرب آمده و ... صرفا در راستای منافع شان استفاده می کنند و دیگر هیچ اهمیتی به آنان قایل نیستند.
از کنفرانس بن که همه چیز را تحمیل کردند و به مخالفت و رای دیگران وقعی نگذاشتند تا حکومت سفارشی وحدت ملی که رای مردم و انتخابات را به سخره گرفتند و تا عملیات شبانه و ترجیح پاکستان بر همه تعهدات شان با افغانستان و....

دقیقا همانگونه که همه چیز و همه کس را تا اکنون بر مردم ما تحمیل کردند و قبولاندند، طالبان را نیز به راحتی می قبولانند و هیچ کس را یارای مقابله با آنان نیست مگر اینکه معجزه ای اتفاق بیفتد که آنهم ناممکن است.

با این اوصاف، بازی های غنی و عبدالله و کرزی و دیگران دیگر کهنه شده است، هرچند هنوز در میان بسیاری از رهبران معلول ذهنی و خودخواه و پول پرست و جاه طلب این کشور، جای جولان دارد و اینها در گذشته نیز ثابت کرده اند که کند ذهن هستند و بسیاری از واقعیت ها را نمی بینند و همواره فریب طرح های سازمان های استخباراتی را خورده اند و مردم را نیز گیج کرده اند.

اصل ماجرا این است که آمریکایی ها با این نیرنگ های سیاسی و نظامی، روان جامعه ما را پریشان ساخته اند و ما را سردرگم، تا تمامی این مملکت غارت شود و آمریکایی به اهداف اقتصادی و سیاسی شان در منطقه نیز برسند.

کد (4)


این خبر را به اشتراک بگذارید
تگ ها:
موافقتنامه صلح
آمریکا
غنی
عبدالله
نظرات بینندگان:

>>>   این جماعت خاین و خودفروش از نیرنگ های خارجی و پیامد های آن آگاه اند؛ ولی در برابر زر و زور خارجی تاب مقاومت و اعتراض ندارند.
گلداد کابلی

>>>   امریکائی هابیشتر ازین چی باید می کردند؟؟؟
مارا از تسلط پاکستانی ها بزور بی 52 نجات دادند درکنار ما با اشرار مزدور پاکستان جنگیدندهزاران ملیون دالر کنمک کردند اردو ساختند پولیس ساختند تنها استخبارات به بخش خصوصی سپرده شد که گنشیر وردک برنده شدند وبرای 99 سال این کمپنی دراختیار آنان است، پیلوت تربیه کردند طیاره دادند وثد ها نوع کنمک دیگر کردنداما چی شد؟؟>
وقتی مردم یک کشور خود شان دزد غاصب اختلاسگر وطن فروش ونادان باشد امریکا نه تنها خداوند اگر بخواهد یتواندآنان را نجات دهد
بیشتراز چهل کشور همه به هرنوع کمک حاضر بودند اما افغانها به جز فساد به جز دزدی کاری دیگری بلد نیستند
جنرالان وزارت داخله پول نان سرباز را دزدیدند ، وزیر دفاع ورئیس صحیه پول دوا وداروی افسر سرباز را دزدیدند ،
وزیر معارف پول مکنب های خیالی را دزدید ، وزیر مالیه پول کریدات کارت هاثی مردم غریب را دزدید به این وضع چی از دست امریکا میشود تا چی زمانی سالانه بیشتر از پنجاه ملیارد دالر مصرف کند تا ما بتوانیم فساد کنیم، ؟ رئیس اگر نان درگلونش بند آمد می گوید : لویه جرگه دایر شود ؛ملیون ها افغانی پئول مردم مصرف بیجا وبیهوده میشود ،افراد مفسد کیسه بر وصاحب دوسیبه سفیر وزیر میشود آیا امریکا ئی ها اینقدر نادان هستند که اینهارا نمیدانند؟؟همه را بیشتر از ما میدانند ، آنها فهمیده اند که این وطن جاهلان وراهزنان است حیف مصرف پول وضایع شدن جوانان امریکا، که مفت به هدر میرود،بنا مارا به گرگ ها میسپارند وخود شان راه خودرا گرفته میروند
ر

>>>   امریکائی هاباید همه پول های دزدیده شده خودرا از نزد کسیه برهای دموکرات وجنگ سالار های دزد بزور اخذ گرده به کشور خود انتقال دهند ویا آنرا برای پاکستانی ها بدهند تابه نفع وطن ومردم خود ازان استفاده سالم کنند، آنها مردمان وطن دوست عاقل وتوانا هستند،

>>>   طالب، داعش، کرزی، غنی و خلیل زاد افغانستان و مردم را نابود کردند و افغانستان را مستعمره امریکا ساختند.

>>>   سلام واحترامات به شما کارمندان روزنامه اطلاع رسانی افغانستان!
درین اواخرروزنامه شما اخبارجدیدرانشرنمیکند اگرنشرهم شودچندین روزبعدنشرمیکند(یکی ازین اخبارجدیدوبسیارمهم پرتاب بوتل بالای تیم دولت ساز است که مردم شریف وباشهامت کاپیسا ازین تیم بابوتل استقبال خوبی کردند به خاطری که درطول 5 سال که گذشت تمام جوانان خودرادرنظام توسط رهبرمتعصب این تیم تابوت سازازدست دادندبایدهمراه مرمی اسقبال میشدند بازهم آفرین به شهامت این جوانان آفرین صدآفرین.....

>>>   متن یک توافقنامه زمانی مدار اعتبار است که طرفین آن را امضأ کرده باشند.
بنأ اعلان متن این توافقنامه قبل از امضأ شدن،غلط است.
زیرا شاید امضأ کنندگان قبل از امضای آن،خواهان تذییدودیا تنقیض و یا تغیر در متن توافقنامه شوند.
توافقنامه در حقیقت یک سند رسمی و یا قانون است که بعد از طی تمام مراحل،توسط وسایل اطلاعات جمعی،غرض اطلاع عامه نشر میشود.

>>>   Baha Baqaie
پس از معامله صلح آمریکایی ها با گروه طالبان
کوچ و بار اشرف غینی هم از ارگ بیرون پرتاب میشود !
در معامله صلح آمریکایی ها با گروه طالبان که ظاهرا" به توافق انجامیده است و سفر پسین خلیلزاد هم به کابل چنین معلوم میشود که حکومت موقت روی دست است و پیش از امضاء و اعلان رسمی تواقنانه از سوی دولتمردان حکومت آمریکا، خلیلزاد بکابل آمده است تا به اشرف غنی بگوید : که بخوبی از قدرت کنار برود ورنه آمریکا گزینه های پرتاب کردن و بیرون راندن اش را از ارگ را با شیوه های دیگر اجرا خواهند کرد.

>>>   نورالله وليزاده
جنگ عاقلانه و جنگ جاهلانه
من به این باورم که جنگ جاری در افغانستان، جنگ میان عقل و جهل است. طالبان به دین خیانت می‌کنند که این جنگ را جنگ کفر و اسلام عنوان می‌کنند.
اما جنگ عاقلانه چیست؟
در یک تعبیر، جنگ و عقل مانع‌الجمع‌اند. چون آدمِ عاقل جنگ نمی‌کند. اما این تعبیر می‌تواند ساده‌انگارانه پنداشته شود اگر متوجه شویم که مثلن جنگ امریکایی‌ها در افغانستان را عقل مدیریت می‌کند. در واقع بحث اصلی می‌تواند این باشد که در یک حالت، جنگ را عقل مدیریت می‌کند در یک حالت دیگر جنگ را جهل مدیریت می‌کند. جنگ امریکایی‌ها را عقل مدیریت می‌کند و جنگ طالبان را جهل. تفاوت این دو در چیست؟
تفاوت در این است که امریکایی‌ها به جنگ نگاه عقلانی دارند. آنان سود و زیان جنگ را در یک بازه زمانی معین براساس میکانیزم‌های عقلانی می‌سنجند و براساس این سنجش در مورد دوام و ترک جنگ تصمیم می‌گیرند. این روش، یک روش عقلانی است. در اینجا، پیروزی، شکست، شرم و افتخار چندان اهمیت ندارند. چون ارزیابی‌ها از جنگ مبتنی براحساسات نیست. ین تصور که امریکایی‌ها از خروج شان از افغانستان بشرمند، یک تصور عامیانه و مبتنی براحساسات است که محاسبه عقلی به آن اهمیت نمی‌دهد.
اما جنگ طالبان را جهل مدیریت می‌کند. در اینجا محاسبات احساسی است. مساله شکست و پیروزی و شرم و افتخار مطرح است. در اینجا محاسبه سود و زیان و چارچوب زمانی نیز مطرح نیست. جنگ جاهلانه می‌تواند تا ابد ادامه داشته باشد و به هر قیمتی ادامه داشته باشد. حتا به قیمت از بین رفتن تمام جنگجویان نسل امروز و جایگزین شدن یک نسل جنگجوی دیگر به جای آنان!
براین اساس، طالبان مثلن در مذاکره با امریکا، پیروزی مفتخرانه را در نظر دارند و امریکایی‌ها خروج سودمحورانه را. شاید همین امر باعث به وجود امدن تعامل میان امریکا و طالبان شده باشد/شود.
من حتا می‌توانم با اندکی تسامح به جنگ‌های گذشته افغانستان با انگلیس‌ها و روس‌ها ارجاع بدهم و این عقیده را به آن دو جنگ نیز سرایت بدهم که آنان نیز تا جایی که مربوط ما می‌شد، جنگ بیشتر تعریف جاهلانه را می‌پذیرد و تا جایی که به انگلیس و روس مربوط می‌شد، جنگ تعریف عاقلانه را می‌پذیرد. به همین دلیل است که ما برباد شدیم و انگلیس و روس همچنان قدرت‌های بزرگ جهان‌اند!

>>>   پابند امر حق چو نهی از وفا ملاف
باخالقت چه کردی که باخلق اوکنی
خالق ورازق وحکیم ودانا بجای خود اینها با ملت ووطن عزیز خود چه کردند که با خارجی ها نمایند ازسالیان متمادی بدینسو خارجی ها زیر پوشش سازمان ملل وبا استفاده از خلیجی ها و پاکستانی ها در شهر اریا وخراسان بزرگ حکم میرانند واز مزدوران وغلامان حلقه بگوش چون کرزی وغنی وعبدالله وحکمتیار وسیاف استفاده های ابزاری مینمایندانچه اراده دارند ودر نیت می پرورانند ودکتورینهای کیسنجر وما قبل ان رادرزمین تطبیق مینمایند ولشکریان القاعده وداعش وطالب خودرا در جان ملت مظلوم ما بلا ساخته اند همه روزه ازین ملت بیچاره صدها قربانی میگیرند واز کشته ها پشته ها جورنموده اندودارای های ملی وذخایر زیر زمینی این کشور را تاراج میکنندوهمه میدانند مذاکره به اجنت ونوکر معنی ندارد بجز این که انها را بزرگ نمای وقهرمان سازی کنندودروغکو چون حافظه ندارد همه میدانند طالبی را که یک شبه حتی از حدود وسرحدات وتوره بوره ومخفی گاه هادور نمودند چطور شد که دوباره سه چهارم خاک کشور را در اختیار بگیرند وانهای را که در یک گوشه ای کنفرانس بن هم جا ندادند امروزه با انها مذاکره ونشست مستقیم ورو در رو داشته باشندوبعد ازده دور!!!مذاکره ای طولانی بلاخره به نتیجه میرسند ومزدوران دیگر خود عین وغین را فقط بااستشمام دود کباب بسنده مینمایند وانها را لایق یک نسخه ای این موافقت نامه ای قلابی هم نمیدانند وجالب این که یکی از دست پرورده ها از روی ناز وکرشمه گویا از پذیرفتن خلیل زاد هم ابا می ورزد ولی بلا فاصله حاضر میشود زیر پای خلیل زاد فرش قرمز هموار کندواز کرده پشیمان گردد وباز فقط متن راسر سرس مطالعه ویا با رو خوانی دست یاران خلیل زاد اکتفا نمایندوواقعاپاداش غلامی ومزدوری ازین بیش تر نیست
قاضی فضل الله تاشقرغانی

>>>   نویسنده عالیقدر کود۴!
امریکابه نیرنگ سیاسی قطعا ضرورت ندارد.
به اجنت هایش دستور میدهد که چنین یا چنان شود.وقتی نظر عبداله وغنی اصلا مهم وضرورنیست٫پس ضرورت به خواندن دقیق متن توسط انها موجودنیست٫همینکه فورمولیتی به انهانشان داده شود کفایت میکند.
عاقل

>>>   اگر اشتباه نکرده باشم نویسنده ای نظرات بالا قاضی فض الله همکار وزیر معارف اسبق میباشند شخصی که ملیونها دالر را ازوزارت معارف دست برد واستفاده جوی نموده وتا یک کارت تیلفون وده دالر هم از مراجعین میگرفتند وازین مدرک ملیونها دالر ذخیره کردند وسبب بدنامی وزیر موصوف شدندوهمه ای ان ناروای های هودرا ازیاد کشیده حالا به نظر پردازی رو اورده اند انا لله وانا الیه راجعون
گل نبی عیدی زاده

>>>   Aziz Arianfar
بزرگترین مسوولان فاجعه کنونی در کشور حامد کرزی و اشرف غنی احمدزی اند و باید هر دو از گردونه سیاسی حذف و به زباله دانی تاریخ افکنده شوند.
دوستان شاهد اند که من سال های سال شب و روز داد زدم و به این دو مشر نابه کار، ستمگر ، کله شق و یک دنده راهنمایی ها کردم، پیشنهادها دادم، هشدار ها نوشتم.
اما این دو چنان سرمست از باده قدرت و مغرور و سرکش و سوار پیل مست بودند که گویی هرگز گوش شنوا ندارند.
هیچ گامی در راستای نجات کشور برنداشتند و حاضر نشدند از سر مرکب جهل و خودکامگی و انحصارگرایی لگام گسیخته فرود آیند. برعکس، پیوسته ناز بر فلک و امر بر ستاره می کردند.
امروز اگر کشور با فاجعه روبه رو است، ا‌گر فرصت های طلایی بر باد رفته اند، اگر فاقد نظام و سیستم و دولت و ملت هستیم؛ همه این بدبختی ها و سیه روزی ها از دست این دو تبهکار بزهکار و سیهکار است.
این دو به خاطر اغراض و مقاصد آزمندانه، خودخواهانه، برتری جویانه و تمامیت خواهانه خود چنان کشور را غرق در تعصبات، نفاق، شقاق و استخو انشکنی و برادرکشی کردند که سال های سال کشور در آتش آن خواهد سوخت.
بیگمان نام های این دو شیاد مفتن با درشت ترین الفاظ سیاه درج دفتر تاریخ خواهد شد و نفرین ابدی نسل های آینده نثار شان خواهد شد.

>>>   غنی و ملاکرزی یار طالب
غلام و پاکر بادار طالب
به دروغ غنی باور نمیشه
غنی اول شد غمخوار طالب

>>>   رفتن معصوم استانکزی چهره مشکوک و یکی از بقایای باند حفیظ الله امین بیشتر جنبه تبلیغاتی و کمپاینی دارد!
در این اواخر معصوم استانکزی سفری به خارج از کشور از جمله آمریکا داشت که در هنگام بازگشت مورد سوء ظن حلقه اشرف غنی احمدزی قرار گرفت.

از آنجایی که سفر معصوم استانکزی بدون دستآورد برای ارگ بود، ارگی ها بدگمان شدند که مبادا استانکزی بعد از این مکمل در خدمت طالبان و یا امریکا قرار گرفته باشد از همین سبب در صدد بودند تا ایشان را بردارند.

اکنون که ایشان رفته است سوال من از هزاره های سینه چاک که برای اشرف غنی احمدزی گلو پاره می کنند این است که می توانند ولو در دقیقه نود اشرف غنی احمدزی را وادار کنند که یک هزاره متخصص و تعلیم یافته را مانند علی احمد اصغری که یک استخباراتی با تجربه، مسلکی و با اتوریته است و فعلاً در یک پست غیر مسلکی معاون تامینات امنیت ملی است و یا جنرال مبین را که دکتورای نظامی از فرانسه دارد فعلاً خانه نشین است در پست ریاست امنیت ملی مقرر نماید.

هزاره های کمپاین کننده برای اشرف غنی احمدزی دا گز و دا میدان برای انسان های مسلکی و متخصص دست به اقدام شوید دیده شود که برای اشرف غنی احمدزی به کدام اندازه ارزش دارید.

حسن علی عدالت

>>>   جنگ با انگریزها در زمان شاه شجاع فقط بخاطر پول بود ،با آنکه انگریزها میدانستند که افغانها بنده وتسلیم دو چیز هستند اول ریش دوم پول ،
اما به اثر اشتباه مقامات رهبری بریتانیای کبیر که دلیلی حتما داشتند سطح مصارف را پائین آوردند وبرای اجراات به مکناتن هم مکتوبی فرستادند تا منبعد از اصراف خود داری کند وکمتر پول مصرف کند بهمین دلیل مکناتن جیره سران قومی را تنزیل داد این کار باعث رنجش آنها شد و درنهایت بعد از جلسات و نشست های مکرر شورش را آغاز کردند ،این شد جنگ افغان وانگریز ،
ر

>>>   هجب گدودي است عوض صلح گدو ودي شد. خدا خراب كند كرزي و غني را

>>>   همین آدم میتانه چون حاضر بود سگ امریکا باشد و حال حاضر میباشد که سگ پاکستان هم شود.
همین آدم میتواند چون نه شرافت دارد نه حیثیت نه دین دارد و نه دلسوزی به ملت.

>>>   همین اکنون در بعض جزایر ایالات متحده ای امریکا چون باهاما طوفان های ویرانگر در جریان است ما تحسر عمیق خودرا نسبت به این حوادث ابراز نموده امید واریم که سختی ها وشداید بی خانمانی ودر به دری از انها زدوده شود واین حوادث باعث گردد تا ملت امریکا به خود ایندوحکومت های جبار وغدار خودرا از تجاوز وقتل وکشتار سایر ملل باز دارند چون خداوند می فرماید <والتقوا فتنةلا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصه> وقتی عذاب خدا بیاید تنها ظالم های شما رافرا نمیکیرد وچون در جنگل اتش افتاد خشک وتر میسوزد طوفانها وسیلاب وتروریزم همیشه دامن گیر ملت ها بوده واست ولی هرقدرمظالم امپریالیزم بیشتر میشود ملت های خودشان نیزبه انواع بلایا ومصایب دچار میگردندوافراد نا اگاه خودشان اعمال ترور وانسان کشی را می اموزند اگر خساراتی این جزایر مصیبت زده را تخمین نماید چند برابر پولهای است که خارجی ها از سعودی وامارات وکویت وافغانستان وعراق ولیبیادر یک سال اخیرچپاول نموده انددر صورتی که خساره های جانی را به هیچ صورت نمیتوان جبیره نمود
بنی ادم اعضای یکدیگرند
که در افرینیش زیک جوهرند
چوعضوی به درد اورد روزگار
دیگر عضو هارا نماند قرار
تو کز محنت دیگران بیغمی
نشاید که نامت نهند ادمی
قاضی فضل الله مشاور اسبق وزارت معارف

>>>   کوچی تشناب بدون اجازه خلیلزاد رفته نمیتواند، بقیه را بگذار سرجایش۰

>>>   Jalaledin Arian
سیاست از لولهٔ تفنگ بیرون می آید !
من یک روز پس از جر و بحث های نفسگیر ، به برادر امر الله صالح گفتم :
ضرور نیست که برادر شما امرالله صالح ، انجمن سلیمان خیل را تمجید کند ؛ اما می تواند فقط دو سنگر ، یکی در کوه تلخانه و دیگری هم در کوه پارنده بسازد . به مجرد ساختن این دو سنگر و آنهم در دو نقطه استراتیژیک ، فوراً ریاست امنیت چی ، حتا چند پوست وزارت خانه ، برایش پیشنهاد می گردد .با تأسف این حرف کلیدی من به روحیه اش خوشایند تمام نشد و مرا با وصف شناخت های منطقه وی و شخصی ، ناجوانمردانه از صفحهٔ خود حذف کرد .
امروز فرزند مسعود ، از همین قاعدهٔ که برای صالح پیشنهاد کرده بودم ، استفاده کرده است . یقین دارم ، در این تاکتیک خردمندانهٔ خویش ، دست آورد های زیادی بدست خواهد آورد . آنچه مایهٔ نگرانی من است ، عدم تجربه وی است که نشود اطرافیانش غافلگیرش کنند و این امتیاز بر حق را که سیاست از لولهٔ تفنگِ بیرون می آید ، به نفع خود استفاده کنند و مثل گذشته ها معامله های ننگین را انجام دهند .....

>>>   آمریکا دارد با مردم ما بازی می کند و مانند یک انسان ماجراجو در قالب جنگ و نا امنی و بدبختی با مردم ما ساعت تیری می کند. در کشور ما هیچ سیاست مدار و یا رهبری سیاسی و یا دینی وجود ندارد که بگوید چه کسی به آمریکا حق داده است که برای ما دولت تشکیل بدهد، هر که را دلش خواست رئیس جمهور کند، با نیروهای خونریز خود برای ما امنیت به وجود آورد، و امروز چه کسی او را قیم افغانستان نموده که به دنبال ایجاد صلح در کشور ما است. یعنی همه چیز ما در دست آمریکا است ما خود مان هیچ حقی درباره سرنوشت و کشور خود نداریم. این آمریکا است که از کشور خود به کشور ما رئیس جمهور صادر می کند، جنگ صادر می کند، طالب صادر می کند، حکومت وحدت ملی صادر می کند و حالا می خواهد صلح صادر کند! یک مرد در کشور ما پیدا نمی شود که به آمریکا بگوید چرا از آن طرف دنیا آمده است و هرکاری که دلش می خواهد با مردم ما انجام می دهد. هم طالبان آمریکایی است هم دولت آمریکایی است هم داعش آمریکایی است و همه اینها از یک قوم هستند که کشور ما را به آتش کشیده و به سوی نابودی سوق می دهند. به خدا قسم اگر آمریکا دستش از کشور ما کوتاه شود مردم ما می داند چه کار کنند و خود شان هم طالب را از بین می برند و هم داعش را و هم مزدوران آمریکایی را. مردم ما اگر انسجام داشته باشند و به دنبال منافع شخصی نباشند و فقط به سربلندی کشور و مردمش فکر کنند هیچ دشمنی در برابر آنان نمی تواند عرض اندام کند. با کمال تأسف خود ما هستیم که دشمن را بر خود مسلط می کنیم.

>>>   به لوله تفنگ:
فقط یک پرواز جت نمام پوسته و سنگر نشینانش را با خاک یکسان میکند حکومت به طالبان ترحم دارد مگر بشما نه ،

>>>   محمود منجم زاده
دنالد ترامپ دیدار با اشرف غنی را رد کرد
اشرف غنی به دونالد ترامپ بادار آیا وقت دارم شما را از نزدیک زیارت کنم ، ترامپ نه بچم حالا وقت ندارم هر وقت طالبان افغانستان را گرفتند آن وقت هردوی ما وقت زیاد داریم ، تو هم برای همیشه نزد ما خواهی امد ، در غیرآن طالبان ترا مانند داکتر نجیب به دار می زنند . اشرف غنی به دونالد ترامپ صاحب ، صاحب ، ترامپ بچم گپ نزن نا لایق تو ما را رسوا کردی عساکرما را توسط خودی ها به کشتن دادی ، پول های ما را با دوستان ات به سرقت بردی . حالا دیگرطرف ما طالبان است ما با انها جورخواهیم امد ، به خلیل زاد سفارش کردم بالاخره با طالبان جور بیا ، هر چه می خواهند برای شان بده ، فقط به آنها بگو منافع ما و دوستان مان را درنظربگیرد دیگرهرکارمی خواهد بکنند شلاق زدن را هم کم کنند ریش های شانرا هم کمی کوتا و تمیز کنند نزد خارجی نسوار نیاندازند به رادیو و تلویزیون هم کاری نداشته باشند برو بچم خوب کردی همان لوده ای چرسی را از ریاست امنیت ملی برون کردی. ما امارت اسلنی افغانستان را به رسمت نخواهیم شناخت ، ولی دفتری مانند دوحه بدون بیرق به آنها خواهم داد . تو هر روزه تلفن کن تا ببینم چه وقت میتوانم با تو گپ بزنم درغیرآن میتوانی به من نامه بنویسی انگلیسی ات که چندان خوب نیست زبان پشتو را هم مشاورمن خلیل زاده خدا زده خوب خوانده نمیتواند کوشش کن به فارسی دری بنویسی ، چون اکثر مشاوران مان زبان فارسی را خوب می دانند . کارانتخابات را هم بچم فراموش کن ، چون طالبان تا سه یا چهار ماه دیگرافغانستان را تصرف می کنند . اشرف غنی به ترامپ چندین سال به تو (خزمت) کردم ، چاپلوسی ترا در همه جا کردم ، حالا این پاداش من است ، ترامپ یعنی انتظار بیشتری داشتی توهنوز ما را خوب نشناختی برو نچم حالا دگه وقت ندارم .

>>>   اعتماد نکرده باشد مردم افغانستان تاریخ دارد خودش سرنوشت خود را تعین کرده ودرآینده هم میتواند تعین کند

>>>   غنی مزدور فاشیست و شریر است
خلیل زاد نوکراست و مزدگیراست
غنی و کرزی و سیا خلیل زاد
به طالب نوکران بی نظیر ان

>>>   چرا غنى ميخواست مخفيانه با طالب ها در كمپ ديويد بدن اطلاع رسانى به مردم ديدار كند؟

>>>   Khurasani
باید ریشه طالبان مزدور از شمال کنده شود تمام استانهای شمال دریک اقدام مردانه و متحدانه حملات ملی و مردمی شانرا در هر جاییکه طالب اوغان است شروع نمایند رژیم خاین و فاشیستی قومی ارگ هرگز طالبان را سرکوب نمیکند پس باید خود مردم دست بکار شوند و ریشه ترورستان اوغان را در شمال بخشکانند. دیگر هیج راهی وجود ندارد باید ترورستان اوغان از شمال نابود شوند.

>>>   Farid
امریکایی ها در سرزمین ما نه جنگ رابردند و نه برای دولت سازی کار سازنده و ماندگار کردند.برنامه های آنها را نگاه نادرست و محاسبات خیالی خودشان و استفادۀ افزاری وابستگان محلی شان از امکانات و نیروی شان بر باد داد. چنان می نماید که آنها در منطقۀ ما نه برنامه ی سازنده برای ماندن دارند ونه حالِ رفتن و کوچیدن.مردم به ویژه جوانان و زنان،رسانه ها و نیرو های سیاسی وطندوست باید به آغازی دیگری پس از پایان آنها بیاندیشند.آغازی بدون تاریک اندیشان و گذشته پرستان .آغازی دیگری که به امروز نگاه کند و به پیش برود نه به" تداوم" گذشته ی ناکام.

>>>   Arianfar
جنگ اسرار پنهانی هم دارد. امریکایی ها پیوسته یورانیم و برخی دیگر معادن نادر ما را طی این سال ها برده و می برند.
همچنین بخش بزرگی از هزینه پروژه افغانستان را که بالغ بر یک تریلیون دالر می شود از شیوخ جاهل عربی گرفتند. بر اساس قرار داد سال1980عربستان تعهد سپرده بود، نیمی از مصارفی را که امریکا در افغانستان می نماید، بپردازد.
مگر امریکایی ها دیوانه اند که با هزینه خود صد هزار سپاهی را به افغانستان بیاورند؟
دستمزد ماهاناه یک سرباز امریکایی در افغانستان ماهانه7000دالر و یک افسر امریکای 70000دالر بود و است.
در واقع امریکایی ها مصارف شان را به گونه مصنوعی فوق العاده بالا نشان داده، هر چه سلاح کهنه و تاریخ گذشته داشتند، در افغانستان استعمال کردند. در پایان کار هم نیم کل مصارف را که چندین برابر مصارف واقعی بود، از عرب ها گرفتند.
از سوی دیگر کنترل قاچاق مواد مخدر ما هم در دست امریکا و انگلیس است. فراموش نباید کرد که بازرگانی مواد مخدر در جهان سالانه به ده ها میلیاردها دالر می رسد که کمتر از نفت نیست.

>>>   Bakhshi Bakhshi Zafari
شبكه ي حقاني در خدمت غنيست

>>>   حالا که صلح با طالب نشد،همو مسئله ۱۰۰۰ طالب خودکفان که از زندان رها شده بودن چطو میشه ؟ مردم منتظر ۱۰۰۰ خودکفان دیگر باشن یاچطو ؟

>>>   آقایان متعصبی که همه اعمال و افکار را به اسلام وصل و ربط می دهید، آیا کار خیر و خوبی انجام داده و می دهید؟ بروید بنام انسان و آزادی و انسانیت و خلق خدا و سعادت و خوشبختی جامعه بکنید، دست شما هم درد نکند ولی چرا به اسلام و ایدئولوژی ربط و نسبت می دهید که فردا و فرداهای دیگر دوباره آخوندهای مرتجع دیگری مانند طالبان و متحدینش رشد و ظهور یافته و بنام اسلام از آن سوء استفاده کرده و به گردهً مردم سوار شوند و ظلم و ستم و سرکوب و دیکتاتوری و آدمکشی را عَلم کنند؟ آیا این حرفها و استدلالات خیلی مبهم و پیچیده هست؟ زنده باد آزادی و دموکراسی.

>>>   نظر دهنده دوم بچیش همیقه تعریف وتوصیف از بادارت امریکا که کردی خود همان بادارت امریکا بشنود میگه نی خادم وطنفروشکم اینقدر تعریف دروغ مرا نکن که نمیچسپه.امریکا اگر تاوان جنگی بته تریلیونها دالر قرضهای ماست.
وطن دوست

>>>   ترامپ تاجر و یا هر منشاء و مسلکی که داشته باشد، منتخب آزاد مردم آمریکاست و این را هم باید بدانیم که اگر یک روز آمریکا چشم و دست خود را از افغانستان بکشد، افغانستان به حمام خون طالبان و متحدین چپ و راست وحشی درخواهد آمد. قدر عافیت کسی داند که به مصیبتی گرفتار آید.ما دوران حاکمیت دیکتاتوری ایدئولوژیکی چپیهای وابسته به اتحاد جماهیری شوروری سابق و اسلامی را دیده و تجربه کرده ایم و دیگر به رخ ما نکشید.حاکمیت طالبان و وضعیت فعلی افغانستان محصول و نتیجه دیکتاتوری تک حزبی حفیظ و ببرک می باشد، زیرا در یک کشور آزاد، آنجا که روند رشد سیاسی طبیعی کشور باز باشد، جامعه آگاه گشته و بدام و بدامن دیکتاتوری دینی و وحشی طالبان نمی افتاد.از کوزه همان برون تراود که دراوست.


مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده استپربیننده ترین اخبار 48 ساعت گذشته
کليه حقوق محفوظ ميباشد.
نقل مطالب با ذکر منبع (شبکه اطلاع رسانی افغانستان) بلامانع است