وحشت و تفنگ در هفته شهید در کابل
 
تاریخ انتشار:   ۱۶:۰۲    ۱۳۹۸/۶/۱۸ کد خبر: 160109 منبع: پرینت

نمایشات کابل به رسم عزاداری، قبل از اینکه تجلیل از شخصیت و کارنامه ی شهدا باشد، به یک رسم اظهار موجودیت و تقابل تبدیل شده است.
اشتراک کنندگان این رسم، با رژه رفتن میخواهند تفهیم کنند که تا هنوز زنده اند و نخواهند گذاشت تا همه قدرت را یک قوم خاص تصاحب کند و سرباز مجهزی که اشتراک کننده کاروان رژه را با مشت و لگد و تفنگ میکوبد با تاکید میگوید که به هر نحوی ممکن این قدرت را از شما گرفته ایم و به شما بر نخواهد گشت.

در هفته شهدا، جنگ روانی طرفین به شدت ادامه می یابد؛ افترا و اکاذیب بر ضد یکدیگر شان با بی رحمی تمام رد و بدل میشود اما درین میان کسانی یا مجموعه هایی اند که فهمیده و یا نفهمیده، عاطفی و یا عمدی زیر بار یکی از طرفین میروند و درس اخلاق میخوانند بی آنکه بفهمند در این همه جنجال قدرت و هیاهوی وجود، سهم آنها چیست؟

معضل افغانستان معضل قدرت قومی است، نه خارجی، نه مذهبی و نه معضل دموکراتیک. حل این معضل فقط با همدیگر پذیری، عدالت و دولتداری خوب میسر است و بس، در غیر؛ این نمایشات قدرت ادامه یافته و همه هست و بود این کشور را به یک تویت خارجی وابسته میسازد و بدبختی، هیچگاهی این ویرانه را ترک نخواهد گفت.

روح همه ی شهدای وطن که وحدت ملی، منافع وطن، برابری و برادری و مهمتر از همه عدالت را یک اصل میدانستند شاد و ماوای شان جنت ها باد!
هر کیمسه اوزی نیکی گه ییغلایدی ؛ بیزلردن هم مینگلرچه بویوک و کیچیک شهید لر بولگن اما قنی گونلری و اعزازلنیشلری؟
الله ج جایلری نی جنتدن ایله سین!

سردار محمد رحمان اوغلی


این خبر را به اشتراک بگذارید
تگ ها:
هفته شهید
کابل
نظرات بینندگان:

>>>   لنده غران شذوفساد نشان دادند کهواقعا اوباش وشروفساد هستند هیچ تفاوتی بین اینان وداغش وطالب نیست،
اینهااعضای روند سبز هستند ، حکومت باید این شروفساد را کع باعث شهید شدن سرباز اردوی ملی وزخمی شدن پولیس شده اهند دستگیر سرهایشانرا خشک تراشیده وبه خط اول بفرستد تا اگر عیرت دارند با شرارت پیشه های عهمرنگ خود طالب بجنگند
ر

>>>   حــــــالا جوانان زیر سی سال که احمد شاه مسعود را ندیده بودند باید اورا از روی اعمال هوادارانش بشناسند ؟؟؟؟؟؟؟؟
بگو دوستانت کیست تابگویم کی استی !
این اوباشان عمدا می خواهند مردم هلیه مرحوم مسعود حساسیت پیداکنند ،
دشمن دانا هزار مرتبه بهتر از دوست اوباش ولنده غر وپُک !
وزارت داخله باید این چوچه های اوباش شروپساد را دستگیر وبه خط اول بفرستد تا دیده شود درانجا چقدر غیرت دارند ، اینها کسانی هستند که همه اختطاف ها سرقت هخای مسلحانه راهزنی توسط اینها صورت میگیرد

>>>   دولت نا بکار اعلان نموده که یک سرباز گارنیزیون کابل در همایش هفته ای شهیداز سوی افراد مسلح به شهادت رسیده است ما درحالیکه با سرباز شهید همدردی وتحسر عمیق خودرانسبت به این حادثه ابراز میداریم تاکید مینمایم که این عمل شنیع از سوی استخبارات کابل بالخصوص امرالله صالح که درین نوع توطیه ها دست بالارا دارد صورت گرفته چه هوا داران مسعود شهید در طول تقریبا بیست سال این راه پیمای را انجام میدهند واحدی درین مراسم حتی مجروح نگردیده اگر هم چیز های بوده باز با دسیسه ای استخبارات وفاشیست های حکومتی سازمان دهی شده است بهر صورت موقف ونیت نیک احمد مسعود ویارانش به همه معلوم است اوطرفدار هیچ نوع خون ریزی وجدال نیست کسانی که میخواهند با این نوع دسیسه ها هواداران شهدا را بدنام سازند این تلاش ها بجای نخواهد رسید وتوطیه گران خود روسیاه وشرمسار خواهند گردید
گل نبی عیدی زاده

>>>   هزاره ها زیاده از حد مدنی عمل کردند و در نتیجه گروه گروه چه در ورزشگاه چه در عبادتگاه چه در سرک چه در محل آماج فاشیستها قبیله قرار گرفتند و به حاشیه رانده شدند.

دیگران از پامال شدن هزاره ها آموختند و دانستند که در این جنگل فقط قانون زور حاکم است نه مدنیت.
پس ابراز وجود میکنند تا نشان دهند که مشت را با مشت گلوله را با گلوله گل را با گل پاسخ خواهیم داد.

طالب هر روز میکشد و سر میبرد و هر روز پرستیژ و جایگاهش بلند تر و بلند تر سده میرود و تا چند قدمی کمپ دیوید برای تعین سرنوشت من و تو خود را نزدیک میکند این یک پیام دارد که اگر زور داشتی میبری وگرنه میمیری

>>>   ر راوی
من چه بنویسم؟ فاشیست های اوغان را به چشم خود ببینید که وقتی تفنگ داشته باشند، وقتی قدرت به دست شان بیاید، وقتی امکانش را داشته باشند، در حق تاجیکان چه میکنند؟ طالبان را ببینید، نیروی به اصطلاح خاص این دولت فاسد فاشیستی پوشالی را ببینید که در حق تاجیکان چه میکنند؟
خدا شاهد است، وقتی آن ویدیوی لت و کوب شدن جوان تاجیک را دیدم ، درد آن لگد ها و آن قنداغ تفنگ و آن کوبیده شدن را در تنم احساس کردم. فکر کردم خودم را می زنند. در آن خیابان، در دست آن وحشیان، من بودم که لت و کوب شدم. باور کنید که خیلی درد کشیدم.
من فاشیزم را می شناسم . فاشیست های پشتون را از سالهای سال است که خوب و اساسی و از ریشه و بنیاد می شناسم. میدانم ، برایم روشن است که اگر یکبار باز قدرت و حاکمیت و اقتدار شان محکم شود، چنان روزگاری را به مردم ما نشان دهند که در هیچ کتابی نخوانده باشید و در هیچ فلمی ندیده باشید و از هیچ کسی نشنیده باشید. افسوس که حماقت کلانکاران تاجیک و دیگران باعث شیرک شدن فاشیست های پشتون شده است. از ماست که برماست. متاسفم.

>>>   کسانی که به بهانه گرامی داشت خاینین به خیابان ها می ایند و اشوب به پا می کنند و تعادل و ارامش روحی مردم را سلب می کنند و به پولیس شلیک می کنند و به قتل می رسانند و پرچم تجزیه طلبی را به نمایش میگذارند باید با این اشوبگران به شدت بر خورد شوند ،
حبیب الله یوسف زی

>>>   كاروان ها به صورت منظم باييد از طرف دولت ايجاد شود و مراسم رسمي و رسم گذشت مانند دوران سابق از طرف دولت برگزار شود ولي چند سال است كه دولت از روي تعصب و بغض قومي اين روز تاريخي را تجليل نميكند بنابرين مردم كشور خود شان انرا تجليل ميكنند وقتي كه دولت قوم پرستي ميكند و مردم وا با زرو اسلحه تهديد ميكند مردم هم كه سلحشور و غيور و غيرتي استند و شاخ قشون سرخ و سياه را شكستانده اند شاخ همچو دولت مغرض و متعصب را هم ميشكنند. دولت را اصلا همين قهرمانان ساخته اند و افراد متعصب مانند اشرف غني كه با تقلب روي چوكي نشسته مديون احسان همين قهرمان ها است.

>>>   اوباشان شورای نظار جز ولگردی و خشونت چیزی دیگری را به نمایش نمی گذارند. هرقدر بی بند و باری کنند، به همان اندازه مردم از آنها نفرت پیدا میکنند. در اخیر امر حتی به حیث آمر صاحب شان نیز صدمه وارد میکنند.
آقای سردار محمد رحمان اوغلی کوشش نکنید، که این اوباشی و خشونت را تعبیر سیاسی یا قومی بدهید. این را فقط میتوان اوباشی نامید! آیا میتوان قتل یک افسر پولیس را توسط این اوباشان تعبیر کرد؟

>>>   اکثرأ در هژده سال و در همین روز که باید از روز شهادت مسعود تجلیل شود و خواست ها و مرام ها و اندیشه های آن راد مرد به مردم و بخصوص نسل جوان بیان شود برخلاف از طرف بعض از طرفداران وی اینروز به خشونت و بی بندباری و بی منظمی سوق داده شده و خدمات آن شهید را تحت شعاع قرار میدهد و یک تعداد ایکه با فیر های هوایی و رانندگی های بیمورد آزار و اذیت میشوند از او و تیم اش دلسرد شده از ایشان نفرت و انزجار پیدا میکنند.
چنانچه از آقای اوغلی توقع نمیرفت توقع از بی بند و باری و به سرک برآمدن چند اوباش و نفرین شده پدر و مادر راهی برای نشان دادن مقاومت و گرفتن حق و حقوق از غاصبین قدرت در یگروز سال نیست بلکه اصولأ این مدعا میشود در بقیه روز ها و ماه های سال نیز بسیار خردمندانه و ذیرکانه از راه های معقول سیاسی بدست آورد.

>>>   با سلام به آقای اوغلی٫ موضوع را خیلی درست به رشته تحریر در اوردید. حقیقت جز این نیست شما بیان فرمودید،
راه حل عدالت اجتماعی است و بس، باید برتری طلبی قومی پایان یابد اگر نه هیچگاه صلح نمی اید.
مشتاق لغمانی

>>>   نمایشات کابل به رسم عزاداری، قبل از اینکه تجلیل از شخصیت و کارنامه ی شهدا باشد، به یک رسم اظهار موجودیت و تقابل تبدیل شده است.
اشتراک کنندگان این رسم،
اشتراک کننده گان مراسم عزادار خود را پیروی مکتب مسعود می نامند و از مانور های را اجرا می‌کند که تا ثابت بسازد که مسعود یک آدم اوباش و‌لوچک بود.
دیروز کاروان های عزاداری مسعود یک سرباز اردوی ملی کشور را توسط فیر های هوایی به شهادت و ۳ سرباز دیگر را زخمی ساخت از گشتن و زخمی نمودن چهار سرباز چندان لذت نگرفتند و به طرف سرک میدان هوایی کابل باز هم با فیر های هوایی یک هموطن من تو را شهید و یک طفل معصوم را زخمی ساختن، در جریان روز همه زور نمایی خود را انجام داد و بالاخره نمایان ساختن که همصنفیان مسعود و شاگردان مسعود کی ها هستند و مردم بخوبی می‌توان قیاس کرد که احمد شاه مسعود یعنی کی و همصنفیان و شاگردان آش یعنی چی....
به امید یک افغانستان سربلند

>>>   سر مردم فير كنند ارامش را از مردم گرفتند اين اوباش ها سوار به موتر هاگشت و گزار ميكنند به نظر شما كار خوب است .

>>>   اگر مثال هایی از استفاده جویی ها و معامله گری های خودت زیر نام قوم ، سمت و تخریب دوستم هم چیزی نوشته میکردی بسیار جالب و آموزنده میبود . طرز خرامت افشا شده اوغلی بیچاره

>>>   دو تن کشته وهفت تن زخمی ، اینست نتیجه سوگواری شرارت پیشه های اوباش شروفساد، اینها اعضای روند سبز هستند
درختی که تلخ است وی راسرشت
گرش برنشانی به باغ بهشت
سرانجام حاصل بکار آورد
همان میوه تلخ ببار آورد
اوباش وشروپساد سرشتش وحشی گری وباغی گری است

>>>   نصرت رحیمی حکم خودش را مبنی بر مخل نظم عامه و اوباش و لندغر و تفنگداران غیر مسوول و امثالهم پیش از حکم محکمه صادر کرد و اما
در مورد برخورد کامل غیر مسلکی و دور از انسانیت پولیس با راهپیمایان ۱۸ سنبله سکوت کرد چرا؟

در مورد اینکه ملا تره با تفنگداران خودش که نمیدانم مسوول هستند یا غیر مسوول در داخل ارگ وزیر بر حال حج و اوقاف را تحقیر و توهین مورد با و کوب قرار داد هیچ نگفت.

و من از این برخورد های نصرت رحیمی متیقن شدم که سخنگویان روبات های لودسپیکر بدستی هستند که فقط جیغ بالا دستان خود را به گوش پایین دستان می رسانند و خود از هرگونه آزاده و حواس انسانی عاری هستند.

>>>   جون اين فاشيستان قبيله ( تروريستان حكومتي و غير حكومتي ) هستند تصميم ميكيرند جه وقت ، در كجا كي ها را بكشند
راز اصلی قتل وکشتار در أفغانستان / خوراسان
وابستگی غنی احمدزی به شبکه حقانی ثابت شد!!
رحمت الله نبیل رییس پیشین امنیت ملی افغانستان در گفتگو با طلوع نیوز با شجاعت از ارتباط غنی تروریست با شبکه تروریستی حقانی پرده برداشت!!
افشاگری های آقای نبیل وصد ها فاکت وشواهد دیگر در خصوص روابط غنی با شبکه های تروریستی نشان میدهد که غنی در عقب تمام حوادث انفجاری،انتحاری وتروریستی قرار دارد!!
گزارشات موثقی وجود دارد که در انتخابات سال ۲۰۱۴طالبان تمام شرایط را برای پیروزی غنی احمدزی فراهم کرده بود!!
ظاهر قدیر نماینده ننگرهار در پارلمان قبلن افشا ساخت که غنی احمدزی با داعش ارتباط دارد وشرایط را برای استقرار پایگاه های داعش در ولایات جنوب شرق افغانستان مساعد میسازد!!
در وجود این سطح شواهد انکار ناپذیر که معلوم است غنی احمدزی این سرجنایتکار تاریخ در عقب همه قتل وکشتار قرار دارد،پس چگونه امنیت و آرامش را باید انتظار کشید؟
Yaktahparast

>>>   اين ها جواناني هستند كه ديروز توسط قطعه خاص دستگير شدند، چهره هاي معصوم اين ها كاملاً بيانگر اينست كه نه اوباش هستند و نه لنده غر، فقط چند نوجوان احساساتي كه به پختگي نرسيده اند و بخاطر عدم مديريت و احساساتي بودن ديروز چند فير هوايي كردند.
درست مثل روزهاي كه افغانستان در مسابقات كريكت برنده ميشد و برادران پشتون ما از خوشي فيرهاي هوايي ميكردند، ولي چيزي كه بايد به بزرگان و دوستان مان ياد آوري كنم اينست كه نزديك به دو دهه دو ريس جمهوران افغانستان و ساير نشناليست ها واضح در رسانه هاي جهاني فرياد زده اند كه يك افغان ما هستيم و يك افغان طالب و بارها آن ها را برادر خطاب كردند حتي گفتند كه با آيسكريم ازشان استقبال ميكنيم ولي ما به نوجوانان ما كه بيشتر از هر زماني به ما نياز دارند با برچسب هاي مختلف به آنها پشت ميكنيم.
قاضی زاده

>>>   رییس اجراییه نباید تنها به‌حرف و انتقاد بسنده کند. توقع این است که ایشان به‌عنوان شریک قدرت و رییس شورای وزیران باید جلسه امنیتی را برگزار کند و از مسوولین نهادهای امنیتی بخواهد تا در کنار شناسایی و پیگرد قانونی عوامل آشوب دیروز، آن‌عده منسوبین امنیتی که با جوانان بدرفتاری کردند نیز شناسایی و مورد پیگرد قرار بگیرند. «جمهوریت» زمانی پایدار می‌ماند که نهادهای امنیتی بی‌طرف و غیرسیاسی و تیمی شوند و به‌جای این‌که در خدمت یک فرد و یک ایدیولوژی باشند، در خدمت مردم باشند.
معترف

>>>   ارتش ملی بدون دولت ملی؟!
ارتش ملی بدون دولت ملی نمی‌تواند وجود داشته باشد. ارتش بدون دولت ملی و دموکراتیک وسیله ی سرکوب است.

هر بار که سرزمین ما مورد تجاوز و اشغال واقع شده است همین مردم ساده از سرزمین ما دفاع کرده اند. باید آموخته باشیم که نباید با اشغالگر ها و متجاوزین همکاری کنیم.

تاریخ قاضی بی رحمی است و در باره ی هر چیزی بی رحمانه داوری می کند هیچ شیخ و قدیسی و رهبری و زعیمی نمی‌شناسد.

ما جمهوری خواه هستیم اما با توجه به این سخن و حکم محکم مونتسکیو در"روح القوانین": یک رژیم می‌تواند ظاهرا جمهوری باشد اما در ماهیت و محتوا و کارکرد‌‌ اش یک سیستم شاهی مستبد. تفکیک قوا اگر جوهر اش دموکراتیک نباشد می تواند به یک ساختار صوری بی فایده مبدل گردد.

من رژیم کابل را با توجه به سخن مونتسکیو جمهوری تلقی نمی کنم. این رژیم مستبدی است که به هیچ خواست بر حق مردم گوش فرا نمی‌دهد. از نظر محتوا شاهی مطلقه است با نوعی ساختار سلطانی قدرت.

پس من می‌خواهم این رژیم از ریشه دیگرگون شود، ساختار آن یکسره تعویض گردد و بر خرابه‌ی آن واقعا یک نظام جمهوری که مظهر اراده‌‌ی مردم باشد و مظهر اراده‌ی متفکران باشد برقرار گردد.

دموکراسی آفاتی هم دارد که باید به آن با دقت اندیشه و توجه نماییم. بسیار اتفاق افتاده است که فاسدترین رژیم ها و پارلمان ها از داخل دموکراسی بیرون برآیند و مهر کذایی انتخابات را هم داشته باشند. این دموکراسی همان "ترهات" بورژوایی است. من این سخن فیلسوفان سیاسی قدیم را می خواهم مطرح کنم و به عنوان یک پرسش مطرح کنم. آیا رای یک روشنفکر متعهد طراز اول با رای یک انسان جاهلی که هیچ چیزی از جهان نمی داند برابر است؟ البته این یک پرسش است.

مبارزه برای استقلال کشور باید مشاع و عمومی باشد،وقتی بر می‌گردیم تا نوع دولت و حاکمیت ما را تعریف کنیم ارزش های ما را باز بیافرینیم و با جهان مدرن هماهنگ شویم تفاوت ها به طور قطعی بروز می‌کند. اما در یک وضعیت اشغالی هیچ چیزی نمی‌تواند اشغالگری را در جای برتر از آزادی بنشاند. این جا فرماندهان ناتو و آمریکایی فرمان میرانند و همین یکی دو روز اخیر هم گفتند که ما به خاطر منافع سرزمین های خودمان در افغانستان هستیم نه منافع شما. کشتار صدها هموطن ما در کابل طی همین یکی دوماه پسین خشم ترامپ را بر نه‌انگیخت مذاکرات با طالبان را زیر سوال نبرد، اما کشته شدن یک سرباز آمریکایی ظاهرا همه چیز را دیگرگون کرد. پس باید فراموش نکنیم در کنار چه نیرو هایی برای چه هدف آگاهانه‌ای و تحت فرمان چه نیروهایی می جنگیم.

لطیف پدرام
کابل-۱۹ سنبله ۱۳۹۸

>>>   کلیم‌الله همسخن درصفحه ی فیسبوک خود چنین نوشته:
پشت هر عکس پیامی‌است؛
زندان‌ دستگاه‌های امنیتی پر از طالب و تروریست است. تا هنوز شما از آنها عکس‌های در حال شکنجه و تحقیر دیده اید؟ شاید بسیار کم دیده باشید. اما، از جوانان معترض شمارا چرا نشر می‌کنند؟ می‌دانید چه پیامی را می‌خواهند به شما برسانند؟
می‌خواهند غرور تان را بشکنند، می‌خواهند در آینده با یک نسل شکست خورده و بی جرئت و مطیع مواجه باشند، می‌خواهند دعوای زعامت و رهبری نداشته باشید؛ خلاصه: می‌خواهند خرگوش باشید، کم بخورید و آرام بخوابید!

>>>   شنیدم که یک سیاستمدارادا به خانه فرد نظامی‌یی که به گفته مقامات دولتی جریان ۱۸ سنبله کشته شده است، رفته و پس از فاتحه خواهان شناسایی و دستگیری قاتل شده است.
اول که هنوز دولت هیچگونه ثبوتی ارآئه نکرده است تا نشان بدهد که قتل آن سرباز توسط تیمهای گشت‌زنی ۱۸ سنبله صورت گرفته باشد. دوم- اگر چیزی به نام وجدان و شرف دارید اول به خانه کسی که توسط امر حوزه به خاطر نصب عکسهای قهرمان ملی شهید شد می‌رفتید و خواهان شناسایی و محاکمه قاتل می‌شدید.
مگر ریختن خون مردم توسط نظامیان غنی مباح است؟ مگر آن جوان شهید که به نام مسعود و در راه مسعود به قتل رسید، خانواده ندارند؟ غم ندارند؟ فاتحه نگرفتند؟
راحل

>>>   اين خراسان است. روزى مهد علم ساينس و ادب جهان بود. اقتدار اين ملت را فروختند ، فرزندان اصيل ان چنين شكنجه ميشوند. دشمن فاشيست و قسم خورده هدف نهايى خود را يعنى محو هويتى، تاريخى و ارزشى شما و در صورت مقاومت محو فزيكى شما اعلان كرده و عملاً ان را اجرا ميكند. اما چند دسته گى شما ، گروگان ماندن شما در حلقه دلالان چابلوس و عدم جدى گرفتن دشمن قسم خورده كار را به اينجا رسانده است. اگر بى برنامه گى شما ادامه يابد به چند دهه بعد ان بينديشيد!
آریایی

>>>   قهرمانان طاغوت شكن با وجود همه پوف و پتاق امرالله و مغز متقلب بازهم رژه رفتند و جگر غني و صالح را خون كردند. صالح و غني باييد بدانند كه اين قدرت و منصب شان از بركت خون همين قهرمانان مقاومت است ورنه نه غني را كسي جوالي تعيين ميكرد نه صالح را موچي. قرار گفته پرويز مشرف اگر مسعود و مقاومت نميبود فعلا افغانستان صوبه پنجم پاكستان بود. اشرف غني هنوز در رستورانت پايدوي ميكرد و صالح ممكن سر چوك كيله فروشي ميكرد.

>>>   سردار مامد بی سر!
این رسم ګزشت فرهنګ اصیل خراسانی بود! این نمایش نمایش وحشیانه بود! این فرهنګ بخش کوجک ستمی است! وبجایی نمیرسد!

>>>   هموطنان عزیز ! نه هفته شهید است نه هیچ فقط مانور نشاندادن قوه پنچشیری ها است یکروز پنچشیری ها مانور میکند روز دیګرش هزاره های وحشی بنام یوم عاشورا مانور اجرا میکند اینها همه مزدور یهود هستند و میخواهند مسلمانان را زیر ناثیر بیاورند وګرنه یکی هم صبغه مذهبی ندارد همه کارهای لنده غری و خر ګری است.
حقمل از ایران

>>>   ازمرده وزنده بهره برداری سیاسی چرا؟
عاقبت گرگ زاده گرگ شود
گرچه با آدمی یزرگ شود
ازکی گیله کنیم افسوس بحال این بیچاره ها

>>>   هیچ تفاوتی بین اینان اشرار داغش طالب شروفیاد خموجود نیست همه اینها ترورست دهشت گرد واوباش هستند

>>>   پنشیری ها جزایتان ازین بتر. از اول امدن امریکایی تا حالی شما در خذمت کرزای وغنی عسکری وضابطی کدین مرد هستین زور خوده نشان بتین نی. سال دیگه از بدبترتان میکنن

>>>   آقای سردار اوغلی یکروز برای ایشچی شما رسم گزشت بروید پس نمانین دیگرا خورد خلاص شد.
قربان گیلدی

>>>   این روز را ازتقویم باید حذف کرد این طریه آسان جلوگیری ازلنده غری است

>>>   سلام.
با تآسف که همه ساله در هفته غارت گران وجنایت کاران در شهر کابل ده هانفر زخمی وکشته میشوند.باید کسانیکه ازسلاح کار میگیرند وفیر میکنند.توسط اسلحه خودش به جهنم فرستاده شود تا با عث عبرت دیگران گردد.از خاطره های تلخ مسعود به دوعا خوانی در مساجد یاد هانی شود نه اینکه در سرک ها دست به غارت گری بزنند.
محد سالنگی

>>>   دل متعصبين كفيده. انشاالله سال ديگر ازين بهتر روز شهادت قهرمان ملي را با شان و شوكت و رژه هاي نظامي و قطار هاي انبوه از دليران جهاد و مقاومت تجليل ميكنيم . خار در چشم دشمن.

>>>   تجلیل به این شیوه فاشیستی و وحشیانه در کدام دین و آیین است؟ خیلی شرم اوراست که بغاوت و بی بندباری دزدان و اوباش ها را میخواهید توجیه بدهید، این قماش مردم بودند که در سالهای هفتاد با کشت خون و ویرانی و تعصبات قومی کشور را در آغوش طالب انداختند وخودشان کوهارا چپه کردند و فرار کردند تا کولاب.شیوه که شما مبارزه میدانید حرکت های نامردانه بی فرهنگ ترین قشر است که فقط دزدی و خلاف کاری پیشه شان است. افراد تعصب مانند اوغلی ها هم گویا اینها هستند.


مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده استپربیننده ترین اخبار 48 ساعت گذشته
کليه حقوق محفوظ ميباشد.
نقل مطالب با ذکر منبع (شبکه اطلاع رسانی افغانستان) بلامانع است