حلقه خبیثه فاشیزم با برنامه و هماهنگ
حلقه خبیثه فاشیزم با برنامه و هماهنگ عمل می کنند! غنی، کرزی، گلبدین، طالب، داعش، چپی و راستی، نکتایی پوش، لنگی پوش و لبسرین دار همه و همه شامل همین حلقه خبیثه اند 
تاریخ انتشار:   ۱۱:۴۵    ۱۳۹۸/۶/۲۷ کد خبر: 160199 منبع: پرینت

حلقه خبیثه فاشیزم با برنامه وهماهنگ عمل می کنند!
غنی ، کرزی ، گلبدین ، طالب ، داعش ، چپی و راستی ، نکتایی پوش ، لنگی پوش و لبسرین دار همه و همه شامل همین حلقه خبیثه اند.
غنی مصروف انحصار قدرت در تمام عرصه ها و اوغانی سازی اداره کشوراست ، افشای یادداشت مخکش معاون اداره امور حکایت از توطیه و دسایس در همه ساختار قدرت کشور دارد ، حلقه خبیثه فاشیزم درتمام سطوح همین طور عمل می کنند.

کرزی برای چنگ زدن به قدرت وحفظ وضعیت موجود برای ریاست جمهوری آینده مصروف کمپاین است تا یکی از اعضای همین حلقه خبیثه به کرسی ریاست جمهوری آینده تکیه بزند و نیروهای ضد طالبانی وتروریزم را دور می زند و آنها را در حلقه های جداگانه در دوران حکومتش متفرق نموده با گروپ جداگانه روابطش را حفظ کرده و از همان شیوه گذشه مصروف سازی اکنون نیز استفاده می نماید.

گلبدین مصروف زهرپاشی و تفرقه افگنی ، علنی قومی و زبانی و پایگاه سازی در مناطقی که قبلا باندش گروه های مسلح داشت و ذهنیت نیروهای ضد فاشیزم را مصروف کار های غیر عملی و واکنشی می نماید.

طالب و داعش در مناطق پایگاهی مقاومت ضد تروریزم هر روز به کشتار و ویرانی مصروف است و مردم را تحت تاثیر روانی ترس و رعب قرار میدهند.
حلقه خبیثه ارگ در درون حکومت و بیرون حکومت بصورت هماهنگ برای تحقق برنامه اصلی شان همانا سقاوی دوم گام به گام عمل می کنند.

نیروهای های حوزه مقاومت ضد تروریزم و طالبان و فاشیزم مصروف واکنش های غیر عملی و بدون برنامه اند، تا زمانی که نیروهای ضد طالبانی با اتحاد و همبستگی برای خنثی سازی توطئه های حلقه خبیثه فاشیزم برنامه عملی و هماهنگ متقابل در داخل حکومت و بیرون آن عمل نکنند ، وضعیت از این بدتر و فاشیزم با چنگ دندان همه هستی مادی و معنوی مردم ما را نابود می کند و مسوولیت این ننگ تاریخی بدوش کسانی است که هم از حمایت مردمی و هم از امکانات عملی در مبارزه علیه حلقه خبیثه فاشیزم برخودار اند.

محمداسلم سلیم


این خبر را به اشتراک بگذارید
تگ ها:
غنی
عبدالله
گلبدین
داعش
طالب
نظرات بینندگان:

>>>   رهبران حوزه مقاومت همعه شان لندغر غاصب دزد و قاتل هستند و مردم افغانستان از این رهبران مفسد بنام مقاومت نفرت دارند
بریالی از دهلی جدید

>>>   بعد از مقاومت، نشست بُن، حکومت موقت!
گوشه‌ی از سخنان "جمز دابینز" نماینده‌ آمریکا در افغانستان؛
آقای "جمز" میگوید که با داکتر عبدالله نماینده جبهه مقاومت در طیاره بودم و با خودم فکر میکردم که از حکومت موقت کدام شخصیت سرپرستی خواهد کرد؟ در همین لحظه عبدالله عبدالله رخ بسویم کرد و گفت رئیس جمهور دوره موقت باید پشتون باشد، فورٲ در ذهنم "ظاهر شاه" خطور کرد و دیدم عبدالله دوباره گفت که پشتون هم از جبهه شمال نباشد، جمز میگه پرسیدم کی را پیشنهاد میکنید؟ گفت که از پشتون های قندهار او است "حامد کرزی".
این درحالیست که شش ماه قبل از پیشنهاد داکتر عبدالله پاکستان آقای حامد کرزی را بعنوان رئیس جمهور افغانستان پیشنهاد کرده بود.
Shukrodin Shokran

>>>   سلیم آغا! شخص شما درکدام گروپ هستین فکرمیکنم درگروی دواس ها
شاه لالایت

>>>   Nauroz Hamid
اقبال بزرگ غنی در ضعف حافظه ی تاریخی مردم ما است، که از یاد برده اند که او زمانی با طمطراق این وعده ها را به مردم داده بود:
تغییر در دسترخوان مردم
ایجاد دو ملیون شغل
تامین امنیت
پاس داشت قانون اساسی
مسلکی ساختن سیاست خارجی کشور
در اولویت قرار دادن اصل شایستگی
و ...
دست آورد های سیاه دور اول کارش اما چنین است: وضعیت اقتصادی افغانستان در بدترین حالت ممکن قرار دارد
فقر و بیکاری بیداد میکنند
رخداد های دلخراش و حادثه‌ های کمرشکن و خانمان سوز بیشتر گردیده و مردم بیگناه و سربازان اردوی ملی هرچه بیشتر به مسلخ کشتار و حقارت اسارت گرفتار می‌‌ آیند
دولت پیش از آنکه به فکر تامین امنیت جان و مال مردم باشد، مصروف باج دهی به دشمنان آنها است، تا خود بر اریکه قدرت بماند
مشکلات مردم هرروز متراکم تر و بزرگتر و پیچیده تر و دردناک تر میگردد
طالبان بیابانگرد در همکاری با طالبان ارگ نشین مثل زالو و کفتار به جان مردم افتاده و هر روز با حیله و ترفند نوی خون بیشتری از بدن بی رمق مردم می کشند
خلاصه اینکه پنج سال گذشته ی ریاست جمهوری غنی از نظر سیاسی، اقتصادی و امنیتی سال های سیاهی بودند. در فرجام این نکته هم شایان یادآوریست که هیچ قدرت خارجی ای در تاریخ بشریت، ظلمی را که یک ملت بپذیرد و بر خود روا دارد، چاره نکرده است.

>>>   Nahim Kheradmand
من در اين پنج سال غني را خوب شناخيم
اشرف غني حتمن كتاب شهر يار ماكياولي را مطالعه نموده
و همچنان در رشتهء انسان شناسي تحصيل كرده است
از ديدگاه ماكياولي شهريار يكه اخلاق را مراعات كند بدترين و ضعيف ترين سياست مدار ميباشد
بهترين سياست مدار كسيست خود را بقدرت برساند و بعدن هر طوريكه شده قدرت خود را حفظ نموده و گسترش دهد ماكياولي ميگويد شهرياريكه نتواند قدرت خود را حفظ نمايد بي حيثيت ميباشد مقدس ترين عمل حفظ قدرت است
بنان سياست مدار خوب كسيست از نگاه ماكياولي كه از هر راه ، از طريق و از و از هر
شيوه قدرت خود را حفظ نمايد
حفظ قدرت مقدس ترين و زيبا ترين پديده براي شهريار است
بنان هدف وسيله را توجيه ميكند
ماكياولي ميگويد بخاطر حفظ قدرت هر نوع دروغ ، چال و فريب مجاز است
ميگويد يك سياست مدار خوب دو خاصيت بايد داشته باشد يكي شير صفت و ديگر روبا صفت باشد
ميگويد يك سياست مدار خوب مجبور نيست هر چي وعده داده آنرا عملي سازد
زيرا مردم را با حرف ميتوان اقناع كرد
و سالها با نيرنگ آنها را به عقب خود كشاند
يك سياست مدار خوب هيچگاه حرف و عملش يكي نميباشد
يك سياست مدار خوب بايد روان مردم خود را بايد بشناسد و از صداقت ، خوش قلبي و خوش باوري مردم به نفع خود استفاده نمايد
خلاصه سياست ماكياولي سياست نيرنگ و فريب است
مردميكه ناآگاه ، مقلد ، بيسواد و سطحي نگر باشند طعمه خوبي براي چنين سياست مداران ميباشند
و بايد تا زنده هستند سواري دهند.

>>>   غیر ما و یک قوم خاص دیگر

>>>   "حلقه خبیثه فاشیزم اوغانى" بهترين تعريف صفات و ويژه گى هاى اوغانى او غنى و برادران اش عبارت اند از:
1- قتل عام مردمان غير اوغانى
2- شکنجه مردمان غير اوغانى
3- قباله دادن زمين هاى و فارسى زبانان اوزبيک و تورکمن و تاجيک به ناقلين اوغانى
4-تعبيد مجبور نمودن مردمان مليت هاى غير اوغانى و خال خال مخالفين و پيگار کنندگان از قبايل خودى اوغانها
5- مبارزه عليه فرهنگ هاى غير اوغانى يعنى غير پشتوني
6- بنيانگزارى سازمانها ٬ اکادمى ها و انجمنهاى تقويت و گسترش فرهنگ و زبان قبايل آزاد و غيرمستقل پشتونستان واوغانستان. اگر کلمه يا لغت و يا به پارسى واژه «افغان» لقب يا همچم يا همچون يا مترادف پشتون نباشد پس چرا پشتوتولنه آکادمى پشتو در افغانستان تأسيس شد و نه در آزاد پشتونستان (باريکه پختونخواه و يا امروز نوار خيبرپختونخواه)
7- اگر واژه «افغان» لقب يا همچم يا همچون يا مترادف پشتون نباشد پس چرا زبان پشتو آزاد پشتونستان يا زبان پشتو يا زبان افغانى زبان ملى افغانستان شد.
8- حذف نامهاى مکانهاى فارسى و به ديگرزبانهاى مروج هندوايرانى وتورانى ودوباره نامگذارى به پشتو
9- از بين بردن سنگنبشته هاى پارسى باستانى
10 - نکته اوج و قله رفتار ضد غير پشتونان در حذف واژه زبان فارسى ازسوى "حلقه خبیثه فاشیزم" = حاکمان (دو ظاهر خانان) در سال 1964 ميلادى بود.
"افغانشده گان" (منظور پارسيون مانند تاجيکان) لقب «درى» (درى = صفت با ياى نسبتى) را افاده کهترى غير مستقم توصيفى از "دربار" و "دره" و "کبک درى" تفسير کردند. و لقب و صفت اسم اصلى زبان (پارسى ويا فارسى) ازبين رفت.
اگر واژه «افغان» لقب يا همچم يا همچون يا مترادف يا صفت توصيفى پشتون است همانگونه صفت «درى» لقب و اسم توصيفى زبان پارسى است.
11- ننگنامه هاى حلقه خبیثه شاهان اوغانى : قراردادهاى فروش خاک ستان مارا و امضأ نمودن وبرسميت پذيرفتن اشغال بوم ما توسط انگليس و روس و امريکا
12 - تقلبها و جعل ها
* - پته خزانه - دوحرف ځ و ڼ پشتو که در سال 1936 ميلادى از سوى پشتوتولنه اختراع شد در اشعار قيس و امير کرور 1400 ساله پشتو نوشته شده بود .پارسى به دبيره پهلوى يا پارسى ميانه بود. ځ و ڼ در زمان پيامبر بزرگ اسلام?
* اختراع استوره ها و اسطوره سازى
* ملالى ميوند - ملالى ننگ و ناموس و غيرت را ياد داد به پشتون? ملالى ميوند مخترع افغانيت و پشتونوالى ملالى تنصيف از دوشيزه باکره فرانسه (1922 اولين جوانان پشتون به فرانسه براى آموزش )فرستاده شده بودند.
پيش از سال 1922 اين استوره در کدام کتاب درج نيست
13- مليت هاى غير پشتون عملن قدرت نداشته.
در يگان دوران غير پشتونان قدر بدست گرفتند که حاکمان و خاندان و دودمان در خارج فرار نمودند
پس از امان اله خان! و پس از فرار خاندان زي ها!

>>>   آقای محمداسلم سلیم درود بر شما و احساس مسئولیت شما و احسن به دلسوزی شما. عین حقایق را بیان کرده و نوشتید. مردم افغانستان قربانی کشاکشهای قومی و مذهبی و خشونتهای این قوم غافل و عقبمانده گردیده است و تا موقعی که مردم آگاه و مطلع نشود، بازهم قربانی رقابتهاب مذهبی و قومی و نژاد اقایان خواهد شد. سلام بر آزادی و مردم ستمدیدهً افغانستان. پیروز باشید

>>>   خداوند هیچگاه سایه فاشیزم را از سر شـروفساد کم نسازد ، اگر نه از دست این مفسدین معامله گر چوکی فروش غاصب وقلدر قانون شکن کسی درین خاک زندگی کرده نمیتواند
ر

>>>   زنده باد ریاست امنیت ملی !!!
خوب شد که منسوبین همیشه بیدار امنیت ملی یا همان شرکت انحصاری پنشیر وردک ما وشما پیش از وقوع این حمله را کشف وخنثی کرد!!!
استخبارات به همین سبب ساخته میشود تا جنایکاران را پیش ازینکه کاری کنند کشف کند ده ها اداره استخباراتی کشفی ما هم بهمین مکنظور معاش میگیرند مدال میگیرند چوکی میگیرند امتیاز میگیرند
ریاست امنیت ناملی با پنجصد ریاست دیگر درمرکز وولایات
ریاست مبارزه با تروریزخم وزارت داخبله
ریاشت استخبارات وزارت داخله
ریاست تروریزم وزارت دفاع
ریاست کشف وزارت دفاع
ریاست ها ومدیریت های بیشمار جنائی درکابل وبلایات السوالی ها
تعداد پرسونل این ادارات بی کفایت وفالتو دوبرابر تعداداشرار ما وشماست اما این ها خود از مفسدین هستند اختتطاف میکنند سرقت میکنند دسیسه میسازند
ر

>>>   اختلاف بر اساس منافع شخصی در جبهه ضد فاشیسم زمینه را برای میدان داری جبهه فاشیسم آماده نموده است. در میان غیر اوغانها کسی به فکر نجات ملت خودش نیست و به همین دلیل برای اویزان شدن به اوغانها جهت یک لقمه نان از همدیگر سبقت می گیرند. در این جبهه هیچ نوع انسجام و هماهنگی وجود ندارد.اگر به همین منوال پیش بروند روزی خواهد آمد که همین گلبدین جنایتکار بر آنان حاکم شده و برای لقمه نانی هم هیچ اوغانی را برای اویزان شدن پیدا نخواهند کرد.

>>>   فاشیسم در کلیت در باخت است
غنی و کرزی و گلو سه مثلث خباثت

>>>   هزاره ها، تاجیک ها، اوزبیک ها، ترکمن ها، بلوچ ها، پشه ئی ها، و غیره غیر پشتون ها باید بدانند که درین معادله تمامیت خواهی پشتونها هر کدام آنها جدا جدا بازنده هستند۰ این یک نکته حیاتی است که تمام قوم های غیر پشتون باید خصومت های مختلف گذشته بین هم را کنار بگذارند و باید سخت باهم متحد شوند تا بتوانند برضد تمامیت خواهی پشتون ها متحدانه برعلیه آنها ایستادگی کنند۰ در غیر آن یکی یکی سر به نیست میشوند، هویت قومی آنها نابود میشود، و همه را یکه یکه برده میسازند. پشتونها هیچگاهی از تمامیت خواهی خود دست نمیکشند۰
خلقی، گلبدینی، طالب، تکنوکرات، اوغان ملیتی، لنگی دار، نکتاهی دار، تعلیم یافته، بیسواد، نابغه شرق، متپکیرغرب، یا خرکار ویا هرچه باشند همه و همه متحدانه در جهت تمامیت خواهی ایشان کار میکنند۰
بر تمام غیر پشتون های کشور لازم است که تمام تفاوت های دیگر را با حوصله مندی کنار بگذارند و علیه این فاشیست ها باهم متحد شوند۰
پشتونها نام تمام اقوام دیگر را حذف میکنند و همه را بزور اوغان یا افغان نامگذاری میکنند و این یکسان سازی جبری را وحدت ملی نام گذاشته اند، در حالیکه در بین خودشان از یک قوم حتی یوسفزی را امرخیل یا احمدزی ویا پوپلزی را نیازی وغیره گفته نمیتوانی۰ ما نمیخواهیم این وحدت ملی یکطرفه و جبری را۰
پشتون از سره تا خشره، از متپکر تا خرکار، از تکنوکرات تا طالب، یا داعش، یا گلبدینی، یا خلقی، اوغان ملیتی، وغیره وغیره هیچکدام به احترم ارزش های متقابل، برادری و برابری، و به اصل مشراکت مسالمت آمیز و احترام متقابل باور ندارند۰ فقط و فقط زور و زر را میداند، و تقلب و خیانت را میدانند، و تمامیت خواهی را

>>>   دزد های شمالی راببینید که حتی بالای خون هموطن خود تحارت سیاسی میکند
ازگذارشنامه:
دیشب در خانه حاجی الماس
سلیمان کاکر از مسولین درجه یک تیم انتخاباتی دولت ساز به خانواده های قربانیان و زخمی های حادثه پروان یک مقدار پول را به حاجی الماس زاهد و ریس شورای ولایتی داد
به هر شهید این واقعه بیست هزار دالر و به هر زخمی پنج هزار دالر را از طرف تیم دولت ساز اهداء کرد تا جلو تبلیغات منفی علیه تیم دولت ساز را در ولایات شمال بگیرند

>>>   بيدار شو محمد اسلم !
امريکای جهانخور ديگر آن امريکای ۲۰ سال پيش نيست ، امريکا ديگر قدرت آنرا ندارد تا ۵۰ مملکت را در جنگ با افغانها متحد بسازد ، اينها با افتخار زياد به افغانستان هجوم آوردند و اين وطن بيچاره و جنگزده را اشغال کردند .
مردم خداپرست و وطندوست اين سرزمين همه چيز خودرا فدای دين و وطن کردند ، امروز ميبينيم که اکثر اين گرگان وحشی تاب وار افغان را نياورده خپ و چپ يکه يکه فرار ميکنند .
امريکا بزانو نشسته ، عنقريب بروی افتيده فرار را بر قرار ترجيح خواهد داد .
محمد اسلم بيدار شدی ميشنوی اين همه زور، زور خالق ماست ، فقط وسيله طالب کرام و ملت غيور ماست .

>>>   از دیدگاه کسی که از فاشیسم غنی حمایت نموده، در حقیقت جنایات پشتونها و فاشیستها را بهتر از جنایات غیر پشتونها دانسته و در حقیت از جنایت آنان علیه دیگران حمایت نموده است.

>>>   دیدی زور فاشیزم را غالمغالت برامد

>>>   فرآورد رئیس جمهور ساختن کوچی ، پر از سرگین و پشقل ساختن یک سرزمین است،دیگر هم کوچی راجلالتمآب و سپه سالار فکر و اندیشه خطاب کنین .

>>>   اگه کوچی های بی تذکره را ملا ها در حومه شهر ما و شما مفت و رایگان جا به جا نمایند ، و این کوچی ها که همه طالب و داعش هستند ، در دوراهی حیرتان هر رهگذر را بام و شام سنت هایشان چک کنترول نمایند ، باور کنین به استخوان قاق پرچمی ها هزاران دعا کرده رحمت خواهید فرستاد . تا هنوز زور ملا و آخوند و چلی را

>>>   این پولی را که دزد های جنوبی به دزد های شمالی داده تا حاجی الماس ناقل اوغان برای قربانیان حادثه تقسیم کند حتمن پول های است که از خزانه دولت توسط دزد های جنوبی دزدیده شده اند۰ کثیفترین دزد ها همین دزد های جنوبی اند، دزد های دولتی چراغ بدست۰

>>>   عقل سلیم در بدن سالم

>>>   Shoja Mohseni
با همه ايمان، آبرو و اعتبار خود از دو تيم انتخاباتي و از رهبراني حمايت مي كنيم كه گذشته و اكنون پر از انحصار، تاراج و تعصب آنها را شاهد بوده ايم. داناترين هاي ما دست به كار صنعت اغفال مردم و فريب عوام الناس شده اند. معلوم مي شود كه هيچ كدام ما با دزدي و انحصار قومي قدرت مشكل نداريم اگر آن حاكمِ دزدِ قوم گرايِ انحصار گر، از قوم يا از حزب خود ما باشد.

>>>   بی ناموسی های عبدالرحمن افغان در ترکستان

علیرغم کهولت و مریضی عبدالرحمن شخصا به مزار شریف رفته تا بی ناموسی ها و جنایات افغان های خویش را در آنجا نظارت نماید. بی ناموسی ها و جنایات غیر انسانی نفری عبدالرحمن زیر نظر مستقیم خودش برای هجده ماه ادامه یافت. خشم و غضب امیر تنها بالای آنهایی که در بغاوت شرکت کردند عملی نگشت بلکه هر فرد و گروه ای که خوش امیر نمی آمد مورد خشم و غضب وی قرار گرفت. علمای مذهبی و اعضای خانواده امرای ازبیک بدون هیچ پرس و پال مورد تاخت و تاز و تجاوز قرار می گرفتند. حتی محمدزایی های حریف نیز برایت حاصل نکردند. حکم اعدام هزاران تن اجراء گشت. دست و پای یک آدم بدون هیچ دلیل موجه قطع و تا آخر عمر معیوب ساخته می شد. چشم های آدم ها را بخاطر هیچ می کشید. زنان نکاحی را خلاف تمام اصول اسلامی در عقد نکاح نفری های خویش در می آورد و دختران را تحفه گویا در عقد نکاح افغان های خویش در می آورد. زنان و دخترانی که بشکل اسیر بکابل انتقال داده می شدند در زندان های مخوف کابل بشکل منظم مورد تجاوز جنسی قرار می گرفتند. تمام این جنابات بخاطر حریف وی بنام اسحاق خان والی ترکستان صورت داده می شد.

اینکه گفته می شود که افغان ها قوم با ناموس است، هیچ فهمیده نمی شود که بی ناموسی های عبدالرحمن افغان در قالب ناموسداری افغان ها چه رقم جای داشته می تواند؟ در بحث های فیسبوکی یکی از جنابان بنام انارگل کوچی اقرار می کند که افغان ها بی ناموسی در حق مثلا زنان و دختران هزاره را جایز شمرده و برای خود عیب نمی بیند.
عبدالحمید

>>>   محمد نسيم جعفری
لعنت به قلم‌های اجاره‌ای
______
هیچ فسادی بالاتر از اجاره‌دادن قلم نیست، نوشتن و توجیه‌گری به‌خاطر پول، اوج فساد و بداخلاقی در یک جامعه را نشان می‌دهد، زیرا قلم‌های اجاره‌ای برخلاف باور و اعتقاد فرد بر روی کاغذ می‌نویسد و انگشت‌های فرد اجاره‌شده برخلاف باورش، روی کیبورد تلفن و کامپیوتر می‌چرخد.

این روزها شاهد لول‌خوردن منتقدان سرسخت اشرف‌غنی به سمت تیم دولت‌ساز هستیم که یقینا این لول‌خوردن‌ها به‌خاطر پول است و آن‌ها برخلاف باورشان، به توجیه‌گری می‌پردازند؛ زیرا در چند روز گذشته هیچ اتفاق خاصی که کاهش تعصب، تبعیض و... را نشان بدهد و حاکی از تغییر روبکرد انحصارطلبی و سیاست حذفی اشرف‌غنی باشد، روی نداده است تا منتقدین سرسخت اشرف‌غنی، آن را بهانه‌ای برای تغییر ۱۸۰ درجه‌ای شان و توجیهی برای لول‌خوردن شان در نظر بگیرند.

دوستانی که لول می‌خورند، حداقل پست‌های چند ساله‌ی شان را که در نقد جدی اشرف‌غنی و سیاست‌های حذفی، انحصارگرایی و رفتارهای تبعیض‌آمیز او نوشته‌اند، پاک کنند و یا با پروفایل جدید وارد فعالیت در فضای مجازی شوند تا توجیه‌گری‌های امروز آنان در تضاد و تقابل با نوشته‌های دیروز آن‌ها قرار نگیرد.

دیروز کسی نوشته بود که به یک راننده تونس که در لین برچی کار می‌کند، پیشنهاد شد که پوستر تبلیغاتی اشرف‌غنی را برای چند روز به موترش نصب کند و دو هزار افغانی بگیرد؛ اما ایشان قبول نکرد و گفت: اول اینکه خودم به تیم متعصب اشرف‌غنی رأی نمی‌دهم، پس چرا به خاطر پول برای او تبلیغ کنم، دوم اینکه ارزش ندارد، به خاطر دو هزار افغانی خودم را بفروشم و صدها فحش و دشنام به جان خود بخرم.

نوت: چقدر سخت است که آدم به‌خاطر پول، برخلاف باور خود قلم بزند.

>>>   هر كسيكه نان دهد ، فرمان دهد
روز هاي آخري غني بابا!
دولت امريكا از جانب ارگ نشينان كابل خيلي خسته و نااميد شده اند و در طَي هفته جاري آقاي پمپيو وزير خارجه آنكشور دو إعلاميه متواتر يكي پي ديگر فرستاده است كه در اعلاميه اولي اش در چند روز قبل انتشار يافت، تقاضاي انتخابات شفاف و ديموكراسي را در افغانستان نموده است و اما در اعلاميه دومي اش كه ديروز صادر شد ، دولت آقاي غني را متهم به فساد نموده و در صددتوقف يكمقدار از كمك هايشان شده اند. بدون شك دولت امريكا از هجده سال به اينطرف به بيليون ها دالر به نيت و قصد اعمار افغانستان فرستاده اند و اما بدبختانه اگثر پول ها توسط زورمندان افغانستان در راس آقاي كرزي و آقاي غني به باد هوا رقته است و در اعمار كشور ما توجه جدي صورت گرفته نشده است. بدون شك دولت امريكا در مقابل مردمش كه اين پول را از طريق پرداخت ماليه ساليانه شان ميپردازند خيلي مسؤول اند و هر دالري را كه هر فرد امريكايي ماليه ميدهد از دولت خود حسابگيري مينمايد. حالا زمان آن فرا رسيده است كه دولت امريكا مجبور است كه از هر دالر خود از دولت افغانستان حسابگيري نمايد. به هر حال روز هاي عسل آقاي غني رو به اختتام است و امريكايي ها مجبور اند كه از طريق يك پروسه آزاد و ديموكراسي يك دولت خود اكتفا و سالم را بدون تقلب و فساد هاي اداري در افغانستان نظارت و پشتيباني نمايند.
نادر صیقل

>>>   عبدالشکور مطمین رییس کمیته‌ ملی المپیک در رژیم طالبان اعتراف کرد، جنرال گل‌نبی احمدزی رییس کمیته دفاعی اداره امور در نظام طالبان بود و زمانی که منفک شد نزد من آمد و من دوباره او را در وزارت داخله وظیفه دادم!

چگونه ممكن است كه يك طالب جنايت كار تا اين اندازه در نظام دموكراسي رشد كند؟!
اين انسان كثيف طالب بود كه اينگونه تاجيك ها و هزاره را در تظاهرات كابل تيرباران كردند.

>>>   Yahya Chawosh
داکترفرامرزتمنا با افکارواندیشه های ملی دیموکراتیک ومترقی !
داکترفرمرزتمنا کاندید ریاست جمهوری درانتخابات آینده افغانستان، تفکرملی ،آزاداندیشی وسالم اندیشی را دربرناهای خویش بصورت منطقی واکادمیک صورتیندی نموده است !
تفکرملی درافغانستان ،باید به بنیاد شعوراجتماعی ملت در وطن ما تبدیل گردد تا ملت افغانستان زخمهای فرهنگی ، اقتصادی واجتماعی خویش را التیام بخشد ، ممکن این دور ، پیروزی اورا نتواند رقم زند ولی او به زبان گویای تفکرملی تبدیل میشود واین افکار واندیشه ها جای افکار صادراتی چپ وراست افراطی را در جامعه افغانی باید بگیرد تا افغانستان بتواند راه رشد اقتصادی اش را برمینی منافع ملی دریابد .
داکترفرامرز تمنا برنامه اقتصادی واجتماعی بی بدیلی برای رشد وخود کفائی افغانستان دارد . برنامه هیچ کاندیدی در این سطح وتااین اندازه فورمولبندی شده نیست ، سیاستهای او،رک وروشن است ، او برنامه هایش را از فرافگنی وکلی گوئی های سردرگم کننده نجات داده است .
من برنامه حل مشکل آبرومندانه واقتصادی ده ملیون مهاجر افغانستان در داخل وخارج ، پلان آبرومندانه مصلحه باطالبان وترابیر صلح پایدار افغانستان ، پلان امنیت عاجل شهرکابل برای جلوگیری از انفجارات را در تدابیر ایشان علاوه وبرای شان خواهم سپرد ! این سه موضوع را های حل بسیارعاجل ومنطقی دارد !

>>>   احمد شاه یورش
امرالله صالح با افتخارات حوزه سیاسی جهاد و مقاومت وداع گفته است !
امروز مصادف با هشتمین سالروز شهادت پروفیسور برهان الدین " ربانی " رهبر جهاد و مقاومت مردم افغانستان است.
همین اکنون در تالار خیمه " لویه جرگه " سران احزاب ، جریانهای سیاسی ، نهاد های مدنی ، گروه های فکری ، مسوولین حکومتی و اعضای دسته های انتخاباتی رقیب درانتخابات حضور رسانده و با آرمانهای آن پیر " خرد " تجدید میثاق مینمایند. آقای امرالله " صالح " که از دامان حوزه جهاد و مقاومت به رهبری استاد شهید و قهرمان ملی کشور سر بیرون کرده ، لنگی بر سر نهاده و پهلوی بادارش اشرف " غنی " در ولایت ننگر هار یاوه سرایی میکند.
نکته : آیا حضورش در همایش استاد شهید ضروری نبود ؟

>>>   Nazir Ahmad Shahrad
از سخنان مغز متفکر در جمع ۳۰- ۴۰ نخبه هراتی!!! البته نخبه در غصب زمین، کلاهبرداری، قانون شکنی و چاپلوسی:
کاری میکنیم که مشهد قریه هرات شوه !!!!
سوال اینجاست که یک آدم تا کجا میتواند یک جمع را احمق فکر کند و وعده محال بدهد؟؟؟...
ای آدم دست تمام دلقکان تاریخ را از پشت بسته و همه شان به محضر وی "هوتوتو" گفتند...
تو کی بودی غنی!!!!!

>>>   Fatah Mehryaan
مردم ننگرهار فراری بابا را، از شهر شان هم فرار دادند.

>>>   این پولی را که دزد های جنوبی به دزد های شمالی داده تا حاجی الماس ناقل اوغان برای قربانیان حادثه تقسیم کند حتمن پول های است که از خزانه دولت توسط دزد های جنوبی دزدیده شده اند۰ کثیفترین دزد ها همین دزد های جنوبی اند، دزد های دولتی چراغ بدست۰

>>>   متعصبترین گروه همین اوغانها یاپشتونها هستند۰
همین اوغان ها یا پشتونها هستند که گاهی طالب میشوند، و گاهی گلبیدینی، گاهی داعشی، و حتی گاهی جنایتکاران خلقی و نجیبی ویا فاشیست های اوغان ملیتی میشوند۰ ولی بازهم خود اینها و رهبر های اینها بر اساس همان روابط تعصبات قومی و پشتونولی خود همه باهم یکی میشوند، یعنی چون همه اوغان هستند و باهم وجه مشترک تعصبی قومی دارند به اساس همان وجه مشترک باهم همبستگی و همکاری میکنند۰ خلاصه که تمام این وحشت و کشتار ها را همین اوغان ها میکنند، فقط به اشکال مختلف، ولی بازهم به اساس همان مشترکات قومی تعصبی از همدیگر دفاع میکنند و انگشت ملامت را هم با دیده درائی بطرف دیگر اقوام یعنی غیر اوغانها میگیرند۰

>>>   پشتونهای ارزگان و دایچوپان خود اعتراف می کنند که آنها مهاجرانی هستند که از چمن ، ژوب، پشین و وزیرستان پاکستان آمده اند. تمام اسامی مناطق در این ولسوالی ها و همچنان ولسوالی ارغنداب ولایت زابل به زبان فارسی است. آثار مردم هزاره مانند درختها، قبرستانها، و حتی قلعه های آنان هنوز باقی است.اصلا پشتونهای ارزگان معروف به مهاجرین است که در زبان عوام ماجرین تلفظ می شود.یادم هست در زمان حکومت خلقی ها در ولسوالی دایچوپان وقتی تقسیم اراضی از سوی دولت شروع شد ملاها و ملاکین تبلیغات راه انداخته بودند که گرفتن این زمینها از سوی بی زمینها جایز نیست و ناروا است چون زمینهای مردم است و گرفتن آن غصب است. خلقیها در برابر این تبلیغات آنان در بازار متینگی راه اندازی کردند و یکی از دانش آموزان که به نام عیسی محمد که خود پشتون و از قوم تیرین بود سخنرانی کرد و در این سخنرانی گفت که اگر شما ملا ها و زمینداران راست می گویید که گرفتن این زمینها از سوی بی زمینها غصب است و جایز نیست پس باید همه پشتونها این سرزمین را تخلیه کنند و به وطن خود برگردند برای اینکه این زمینها از هزاره ها هستند و شما به زور غصب کرده اید. این دانش آموز چندی بعد کشته شد.به هر حال تاریخ حضور پشتونها در کشور ما بسیار روشن است و هیچ ابهامی در اینکه آنان از پاکستان به کشور ما سرازیر شده اندوجود ندارد.

>>>   نازم همت ننگرهار یان با غیرت را
غنی را با همه وعده های پوچ اش از ننگرهار راندند و به تیم تابوت ساز نه گفتند.

>>>   ز دیگ پختگان ناید صدائی
خروش ازمردمان خام خیزد
ملامت نیستید

>>>   ازحلقه خبیثه دزدان حرفوی چی خبر

>>>   نجیب بارور
بیدل از شب‌پره کیفیّت خورشید مپرس
حق نهان نیست ولی خیره‌نگاهان کورند
اشرف‌غنی در یک کلیپ ویدیویی ادعا کرده است که امر مارشال فهیم را جلو چشم همه پاره کرده و برای او گفته باید از مجرای اصول پیش برود. این ادعای غنی از روزهای اداره موقت است که مارشال صاحب سمت معاونیت رئیس جمهور و وزارت دفاع کشور را عهده‌دار بود. اقتدار و صلابت مارشال کشور به همگان روشن است، کسانی مانند غنی که در آن زمان با یک قدیفه توسط آمریکایی‌ها به افغانستان آورده شده بودند، توانایی حتی صحبت کردن در پیشگاه پیشوای مجاهدین یعنی مارشال کشور را نداشتند. من به حیث مسئول فرهنگی بنیاد مارشال فهیم، سخنان بیهوده و دروغ‌آمیز اشرف‌غنی را نشانه‌یی از نامردی و ضعف شخصیتی وی دانسته آن را بی‌حرمتی به مجاهدین می‌دانم. مارشال کشور به حیث یک طرف قضیه‌ در معادلات قدرت نقش تعیین‌کننده داشت، چنان‌که در زمان اداره موقت با توجه به شرایط سیاسی آن وقت، بیش‌تر از رئیس‌جمهور صلاحیت داشت و کسانی چون غنی که مامورین دست چندم بودند به رکاب عزت و عیاری آن بزرگ‌مرد نمی‌رسیدند. غنی باید در مورد اظهاراتش وضاحت بدهد

>>>   حلقه خبیثه دزدان هم فعلن همین حلقه خبیثه ارگ، حلقه کمیته تدارکات، حلقه وزارت مالیه، حلقه ده درصد سیم کارت ها، حلقه کمرکات کشور، و خلاصه همه حلقه خبیثه دزد های غنی کوچی و مخکش های باد آورده او هستند.

>>>   کسانیکه دانش و فهم شان صفر و عقیده شان زیاد است فقط بلد هستند دهن خود را پاره کرده علیه قوم پشتون بتازند و دعوت به بغاوت کنند مردم را. اکثریت خاموش مدبرانه به پشتیبانی غنی روان هستد و هرروز صف حمایت گران مردمی غنی افزوده میشود. شما دلقک ها و دزدان سرگردنه دشنان داده بروند چون هیچ چییز دیگر در بساط شما دیده نمی شود.

>>>   کاشکی حلقه خبیثه یکی میبود زیاد است درمورد حلقه های خبیثه دیگرهم چیزی گفتنی ندارید یاصرف قدرت دید شما یک حلقه است لاکن مردم به هزاران حلقه را طی چند دهه به چشم سر تماشاکرده واکنون هم تماشا میکنند

>>>   لوده،آن اکثریت خاموش که تو میگویی مدبرانه به پشتیبانی غنی روان هستد، آن تنها خودت هستی، و لوده ها نمایندگی از اکثریت کرده نمیتوانند۰ تو تنها نماینده خودت هستی نه نماینده اکثریت خاموش۰

>>>   تا موقعی که معیار و شاخصهای ملی و دموکراتیک و حقوق بشری در کشور محور رقابتهای سیاسی احزاب و هدف کاندیداتورها نباشد، یقیناً انتخابات شفاف و حاکمیت ملی نیز در کار نخواهد بود، زیرا کشاکشهای قومی و مذهبی و نژادی جای مصالح و منافع ملی را گرفته است و هرکس و گروهی فقط ماست و دوغ خود را می فروشد و آلت دست و ملعبهً اهداف شوم و سودجویانهً بیگانگان می گردد.

>>>   غنی با آن همه لاف هایش و چیغ زدن هایش نه آب های کشور را محار کرده توانست، و نه لاف های فروش جالغوزه او جائی را گرفت، و نه هم چندینبار افتتاح کردن پروژه های کهنه چون تاپی و غیره برای او چیزی آوردند. چند تا پل هوائی را هم که با تبلیغات و مصرف فوق العاده درست کرده از نظر بلندی مصارف آنقدر کمتر عملی هستند که قابلیت پایداری را ندارند و برای تجارت واقعی موثر نیستند.
ناموفق ترین سیاستمدار همین غنی کوچی بود. در عرصه خارجی هم منزوی شد و باخت، تا به سویه که صاحب اصلی خودش بیرون راندش، و با پیشبرد سیاست های فاشیستی قومی همراه با مخکش های احمقش در عرصه سیاست های داخلی هم چنان بد باخت و منفور شد که بجز چند تا هویتفروش غلام بچه و همان بوت پاک های شناخته شده کسی دیگری حتا حاضر نبود معاونیت او را قبول کند.
پای ترقیده که تازه موزه را ببیند همینگونه عمل میکند. یک کوچی متعصب و حکومتداری یک کشور متنوعی چون افغانستان فرسنگ ها باهم فاصله دارند.

>>>   شکسته باد قلم که علیه یک قوم زهرتعصب در بطنشن همیشه میدمد، نه سالم هستی و نه سلیم و اگر فاشیزم اینست که علیه دون صفتان ، لندغران تخریبکاران،غاصبین ، ترورستان و اختطافگران ودزدان سرگردنه شمشیر برهان میکند میگویم زنده باد فاشیزم و خدا از سر شر و فساد این نوع فاشیزم را کم نه کند.

>>>   غنی خودش یک دزد است و یک جنایتکار است.
دزد و فاسد را حمایت میکند، مثال زاخیلوال و فاروق وردکی
خائن و متقلب را حمایت میکند، مثال گوسفندخیل بابا و نورستانی خائن ملی، چون خود بچه خر خائن و متقلب است.
تعصب را به حد اعظم آن رساند، مثال در ارگ شورای امنیت اداره امور و گارد خاص غنی به غیر اوغان کسی دیگری را نمی بینی.
قانون را یکجانبه تطبیق میکند، مثال وزیر مخابرات یا شیر جان فرنود در مقابل دزدانی چون اکلیل حکیمی و برادر کرزی در قضیه کابل بانک
از یک سو قومندان طالب و گوبیدینی را از زندان رها میکند و از سوی دیگر قمندان های ضد طالب را سرزنش میکند، تعصب آشکار قومی
تمام قرارداد های بزرگ دولتی را از طریق کمیته تدارکات زیر کنترول اعضای فامیل خودش و دوستان خودش چون اجمل غنی کوچی و بقیه آورده تا سرمایه ملت را دزدی کنند، یک مثال کوچک آن فروختن زمین های دولتی به الکوزی به نرخ کاه و دادن قرارداد شهرسازی به نامزاد سابقه رولا غنی شرکت لبنانی.
این کوچی .... باعث نفاق و بدبختی این کشور شده و بلاخره این کشور را به تباهی کامل میرساند.

>>>   غنی خودش یک دزد است و یک جنایتکار است.
دزد و فاسد را حمایت میکند، مثال زاخیلوال و فاروق وردکی
خائن و متقلب را حمایت میکند، مثال گوسفندخیل بابا و نورستانی خائن ملی، چون خود بچه خر خائن و متقلب است.
تعصب را به حد اعظم آن رساند، مثال در ارگ شورای امنیت اداره امور و گارد خاص غنی به غیر اوغان کسی دیگری را نمی بینی.
قانون را یکجانبه تطبیق میکند، مثال وزیر مخابرات یا شیر جان فرنود در مقابل دزدانی چون اکلیل حکیمی و برادر کرزی در قضیه کابل بانک
از یک سو قومندان طالب و گوبیدینی را از زندان رها میکند و از سوی دیگر قمندان های ضد طالب را سرزنش میکند، تعصب آشکار قومی
تمام قرارداد های بزرگ دولتی را از طریق کمیته تدارکات زیر کنترول اعضای فامیل خودش و دوستان خودش چون اجمل غنی کوچی و بقیه آورده تا سرمایه ملت را دزدی کنند، یک مثال کوچک آن فروختن زمین های دولتی به الکوزی به نرخ کاه و دادن قرارداد شهرسازی به نامزاد سابقه رولا غنی شرکت لبنانی.
این کوچی پدر لعنت باعث نفاق و بدبختی این کشور شده و بلاخره این کشور را به تباهی کامل میرساند.


مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده استپربیننده ترین اخبار 48 ساعت گذشته
کليه حقوق محفوظ ميباشد.
نقل مطالب با ذکر منبع (شبکه اطلاع رسانی افغانستان) بلامانع است