انتخابات افغانستان در آیینهٔ رسانه های جهان
بعد از انتخابات کشور در بحران غوطه ور خواهد خواهد شد و افغانستان را به سمت فروپاشی سیاسی همه جانبه سوق خواهد داد که پیامد آن تیغ طالبان را آبداری نموده و پروسه صلح را تضعیف خواهد ساخت 
تاریخ انتشار:   ۲۰:۳۶    ۱۳۹۸/۷/۴ کد خبر: 160307 منبع: پرینت

افغانستان در آستانهٔ برگزاری انتخابات ریاست جمهوری قرار دارد. انتخابات عالیترین نمایش دموکراسی است. اما این دموکراسی درزیر سایه ناتو در گهوارهٔ نظام های انتخاباتی در افغانستان با مرض جعل و تقلب مصاب گردید و جان سپرد. نتایج حاصله از نظام های انتخاباتی استقرار نظام های ناعادلانه، استبدادی ناکارآمد و ضعیف، تشدید بحران، گسترش پهنا و بستر تروریسم و طالب، غارت، چپاول، فساد، فقر، ناامیدی، از هم گسیختن شیرازه های اجتماعی، برانگیختن تضاد های قومی و غوطه ور ساختن افغانستان در درون امواج طوفان ها بود.

واژه های "دموکراسی" و "انتخابات" که مقدم اش گشایشگر دریچهٔ امید برای مردم افغانستان بود، رنگ باخت و به صحرای ناامیدی سفرکرد.
به باور سران کاخ سفید، انتخابات، یکی از بارزترین اقلام صادراتی آمریکا است که در سایهٔ اشغال، طعم مزیت دموکراسی را برای مردم افغانستان ارزانی فرمود.
اما هدف اصلی آمریکا از کارزار انتخابات در افغانستان، پوشش اشغال و صیقل بخشی اهداف استراتژیک، مشروعیت بخشیدن نظام تحت الحمایه، تحکیم پایه های استعماری و نماد فرآورده های لشکرکشی آنکشور برای نمایش استقرار نظام دموکراتیک در دید جامعه جهانی و شهروندان آمریکا میباشد.

آمریکا کشوری که تاکنون حدود 1.3 تریلیون دالر بخاطر اهداف استراتژیک اش در افغانستان سرمایه گذاری نموده است، چگونه ممکن است، تا مقدرات سیاسی جامعه افغانستان را روی کف دست آدم نا آشنا و تصادفی بگذارد، تا برخلاف اراده کاخ سفید از درون صندوق آهنین انتخابات سر بیرون آورد؟
اما سوگوارانه، انتخابات سال روان در یکی از برهه های بحرانی افغانستان در درون دود باروت صورت میگیرد. هرگاه بطرز معجزه آمیز این انتخابات مسیر عادلانه و شفاف را بپیماید و منتج به استقرار نظام فراگیر، شایسته سالار و مشارکت ملی گردد، کمترین مفاد آن انهدام پایه های طراحی شدهٔ نظام امارتی است که در اسلام آباد پاکستان مهندسی شده است.

سوگوارانه رخ‌نمایی تصاویر تقلب آمیز انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی پیشین که تحت سایه حضور آمریکا در افغانستان، برتافته شد، این امید ها را مکدر ساخته و به گمان اغلب دولت برآمده از انتخابات آتی کماکان بدون هیچ لغزشی در مسیر معاملات سیاسی و اهداف آمریکا شاهراه برنامه ریزی شده را طی خواهد کرد و در گذرگاه جنگ و خشونت و در سمت پروژه های استراتژیک آمریکا پیش خواهد رفت.

رسانه های جهانی در جهان، رخداد های سیاسی از جمله پروسه انتخابات در افغانستان را از نزدیک دنبال نموده و چالش های اساسی آنرا تصویر می‌بخشند.
اخیرآ گزارشگر روزنامه گاردین بنام «اما گراهام هریسن» با بازدید از افغانستان و ضمن گفتگو با شهروندان جامعهٔ افغانستان گزارشی را تهیه نموده و انرا تحت عنوان "رای دادن به معنای دیوانگی است. خشونت و تقلب انتخابات را تحت سایه قرار داده است" به نشر سپرده است.

نویسنده در نخستین کلام اش اظهار میدارد: افغانستان باید طی این هفته رییس جمهور جدید را انتخاب نماید. اما همه انتخابات در یک دهه گذشته با تقلب و خشونت روبرو بوده است. نظر سنجی ها نشان میدهد که این نگرانی ها در حال افزایش است. ممکن است بدترین وضعیت در جریان انتخابات، رُخ دهد.
این در حالی است که جنگ با شدت بی سابقه ای در جریان است. تنها هفته گذشته زمانی که طالبان یک بیمارستان را در جنوب مورد حمله قرار دادند و یک حمله هواپیمای بدون سرنشین آمریکا به گروه از مردم در شرق افغانستان تلفات سنگینی بجا گذاشت."

نویسنده گاردین با توجه به تجارب تلخ پیشین پروسهٔ انتخابات دیدگاه خود را مطرح نموده اذعان میدارد: "انتخابات امسال به طور مؤثر تکرار مسابقات انتخابات سال ۲۰۱۴ است. هنگامی که نتایج آن آنقدر با کلاهبرداری پیچیده شد و به شدت مورد اعتراض قرار گرفت، تا که آمریکا مجبور شد برای بنیادگذاری دولت وحدت ملی قدم بردارد.

در این انتخابات به تعداد ۱۸ کاندیدا وجود دارد اما فقط دو مرد که شانس واقعی پیروزی دارند، رییس جمهور فعلی اشرف غنی و رییس اجرایی عبدالله عبدالله است که مدت پنج سال، خصومت تلخی را زیر چتر حکومت وحدت ملی خود گذرانیده اند و هردو معتقدند که اکنون می توانند کنترل دولت را به دست گیرند.
اما در حالی که هر دو مرد دارای تکت قوی هستند، بنظر میرسد در این انتخابات تقلب بیشتر غیرقابل اجتناب است و احتمالاً سبب نگرانی امنیتی و سرخوردگی سیاسی خواهد شد. بسیاری از تحلیلگران بیم دارند که این مسابقه بطور مجدد همچون مسابقات سال ۲۰۱۴ باعث تکرار منازعات جدال برانگیز و نتایج آمیخته باجعل را در برخواهد داشت."

نویسنده با نقل از یکی از شهروندان افغانستان مبتنی بر واکنش جامعه حول کارزار انتخابات اذعان میدارد "بعد از انتخابات کشور در بحران غوطه ور خواهد خواهد شد و افغانستان را به سمت فروپاشی سیاسی همه جانبه سوق خواهد داد که پیامد آن به طرز بالقوه تیغ طالبان را آبداری نموده و پروسه صلح را تضعیف خواهد ساخت."

نویسنده، شرایط امنیتی و سطح نارضایتی جامعه از دولتمردان موجود را مورد کنکاش قرار داده مینگارد: "حتی در مناطق امن، برخی از رای دهندگان پس از پنج سال از حکومت غنی و عبدالله، که آنها نتوانسته اند خشونت را مهار نموده، برای جلوگیری از بحران اقتصادی، یا مقابله با فسادی که در سراسر کشور و در تمام سطوح دولت وجود دارد مقابله کنند، به ستوه رسیده اند.
از جمله ۷۳۶۶ مرکز رای دهی، حدود یک سوم آن بسته خواهد شد، زیرا نیروهای امنیتی نمی توانند از آنها محافظت کنند، همچنان به علت فقدان نقشه های محلات رای دهی از سوی حکومت، پیدایش مراکز الترناتیف رای گیری برای رای دهندگان دشوار خواهد بود."

نویسنده رویکرد تقلب و اثرات تاریخی آنرا مورد نگرش قرار داده خاطر نشان میسازد: "حتی اگر شهروندان افغانستان بدون توجه به نگرانی های امنیتی به حد کافی به مراکز رای دهی حضور یابند، هنوز هم نگرانی های جدی درباره تأثیرات تقلب باتوجه به پیشینه های انتخابات قبلی که در مقیاس بزرگ مهندسی شده بود، باقی خواهد بود.
شدت فساد ناشی از سیستم انتخاباتی در اوایل این ماه زمانی به نمایش درآمد که روسای سابق هر دوکمیسیون انتخابات و کمیسیون شکایات انتخاباتی همراه با ۸ تن از همکاران شان، در پیوند با تقلب در پروسه انتخابات به مدت ۵ سال زندانی گردیدند."

نویسنده به واکنش نمایشی کاخ سفید حول انتخابات اشاره نموده اذعان میدارد "ضربات بیشتر به اعتماد رای دهندگان زمانی وارد آمد که قبلأ ایالات متحده مبلغ ۱۶۰ میلیون دالر کمک مالی را برای افغانستان به استناد به فساد دولت و پیوند آن به تصمیم انتخابات، قطع نمود."

از نظر نویسنده، سیستم جدید بایومتریک که برای تشخیص هویت رأی دهندگان است، برای کاربران آن غرض استفاده درست، آموزش صحیح داده نشده است و نمی‌تواند نقش موثر را در جلوگیری از تقلب ایفا نماید.
یکی ازبارزترین شاخص انتخابات موجود، آمیزش رنگهای سرخ، سیاه و سبز سیاسی است که بدون توجه با ماهیت سیاسی دولت ها و ماموریت راهبردی آن، توسط اندرکاران "چپ نما" در یک مسابقه کم‌نظیر در درازنای حیات سیاسی سازمانهای چپ و ترقیخواه در نهایت درفش بازیگران اصلی جهانی بویژه آمریکا را پررنگ ساخته است.
چپ بخاطر بقا و حفظ هویت سیاسی اش، نیاز به بازنگری فکری و اندیشوی دارد و نجات آن در دستور کار تاریخ قرار دارد؛

با احترامات بی پایان
عارف عرفان
لندن،سپاتمبر ۲۰۱۹
منابع:
Guardian‘Voting means you’re crazy’: violence and fraud overshadow Afghanistan poll،sun 22sep 2019
By Emma Graham-Harrison in Kabul


این خبر را به اشتراک بگذارید
تگ ها:
انتخابات
رای
نظرات بینندگان:

>>>   به آسمان سوگند برخی اوغان ها از انسان های اولیه هم اولیه تر هستند و فقط یک چهره انسانی دارند خدا یا بر ما لطف کرده عقل ما را زیاد کن تا دینت را کج نفهمیم.

>>>   برگ‌های برنده انتخابات
انتخابات فغان داستان سرمنگسگ شده
قصه اش در فغان تون و جهان پوده شده
از روز که افغان شد پيشوند ستان اعتماد و اعتبار اش دود شده
پروستات اولسمشران خشک شده
گرچه انجمن زير چادر جر چنگیز خانى اجرا ميشه
عفت در زير چادرانداز لخت - فقط در سر پت ميشه
بند شلوار کميز اش سست مى شه
کاستى حاکمان داد و افغان در پاره پلاستيک نمايان مى شه
نه در برگک لاستيکى چاپ بيگانه
هويت مردمان غير افغاندر زبان و فرهنگ و علم و هنر آشکار و بيان مى شه
هويت ستانى شان است هميش پابرجا
در باد و خاک و آتش وآب استوار
هويت پلاستيکى حاکمان افغان مى شه در اثر چار ماده اصلى زود فنا
افغان تقلب مى کند از کمبودى فرهنگى
که دهد نيرو به وى زور سياسى حکومتى
با تقلبها و جعل هاى راى هاى کاغذى
که خيل هاى آمران پرکردن در شکم هاى گوزپندان اوغانى
جست و خير زدن اين حيوانک هاى قربانى
با اتن هاى صحرايى و موى هاى جنگلى
با پايکوبى شترى و با خنده هاى شادى* بازى و خوشحالى ختکى**
ناگهان اشکم ها مانند بادبادک کلان شد
اوراق و اسناد تقلب از مخارج شان هويدا شد
بوى بد برگهاى رايهاى ساختگى پشتونان از عقب در هوا بالا شد.
حاکمان افغان تا آمدن جان کيرى شدن بى هوش سرگنس .
کيرى پوف کرد و حاکم اوغنى بر اريکه قدرت پس تاز نصب شد.
و عبداله پودر سفيده زده نصب شد در زير غنى ذغال سياه زده!
شادى* منظور پوزينه است


مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده استپربیننده ترین اخبار 48 ساعت گذشته
کليه حقوق محفوظ ميباشد.
نقل مطالب با ذکر منبع (شبکه اطلاع رسانی افغانستان) بلامانع است