انتخابات در کشور اشغال شده، نمایش است
اشغالگران امریکا و ناتو با وعده ها و شعار های واهی در همدستی با خاینین ملی حکومت های دیکتاتوری فردمحور ریاستی مافوق قانون را در روکش دموکراسی و آزادی و عدالت اجتماعی برگرده مردم افغانستان تحمیل کرده اند 
تاریخ انتشار:   ۲۲:۳۲    ۱۳۹۸/۷/۵ کد خبر: 160317 منبع: پرینت

بازی با سرنوشت سیاسی مردم افغانستان!
این روشن است که انتخابات ریاست جمهوری در افغانستان اشغال شده فقط نمایش است که بازی با سرنوشت سیاسی مردم افغانستان است : در طول 18 سال اخیر اشغالگران امریکا و ناتو با وعده ها و شعار های واهی در همدستی با خاینین ملی حکومت های دیکتاتوری فردمحور ریاستی مافوق قانون را در روکش دموکراسی و آزادی و عدالت اجتماعی برگرده مردم افغانستان تحمیل کرده اند.

علی رغم آزادی های نیم بند و جمع و جوش چینل های تلویزیونی و مصاحبه ها و حضور یکصد و ده حزب و سازمان سیاسی با پیشوند ها و پسوندهای آنچنانی و نهادهای فعالان مدنی و حقوق بشری و انتقاد از خاینین ملی از جمله کرزی و اشرف غنی که با تقلب گسترده به یمن لطف اشغالگران به کرسی ریاست جمهوری نظام ریاستی مافوق قانون فرد محور برگرده مردم افغانستان تحمیل شده اند، آتچه که ثابت باقی مانده است بازی با سرنوشت سیاسی مردم افغانستان، یعنی غوطه ور شدن مردم و جامعه در بحران اقتصادی و سیاسی و فقر و همچنان به خاک و خون کشیده شدن شهروندان افغانستانی بدست تروریست های طالبانی در همدستی جاسوسان داخلی و عمودی شدن گراف انواع فساد ها و بی رحمی ها و بی عدالتی ها و تنش های نقاظت های قومی و سمتی و چپاول ثروت ملی از سوی اشغال گران و مافیایی قدرت است.

قرار است روز 6 میزان 1398 {29 پستمبر 2019}، یک بار دیگر غنی پدر تقلب، که قرار گزارشات همه زمینه های تقلب از جمله استقرار پنج دستگاه هکر در هوتل سرینا که کارکردهای کمیسیون انتخابات و دفتر یوناما را تحت مدیریت قرارد دهد و همچنان جابجا کردن چهارصد هزار بسته مملو از برگه رای دهی مزین با استیکر در جعبه های رسمی در ارگ و اختطاف صندوق های رای در همدستی با امرخیل و متین بیگ رییس اداره ارگان های محلی که هردو میلیون ها دالر را تحت نام خرج ترانسپورت روز انتخابات به جیب زده اند، وارد میدان نمایشات از پیش تعیین شده شود و در یک چپه گرمک به نیروی پول و استخدام بخش از اردو و پولیس و امنیت ملی و همچنان ملایان رشوه خوار شواری علما و مساجد و سایر دزدان حرفوی، خودش را برنده دور اول اننتخابات معرفی کند و فرماندهی کل قوا را بدست گیرد و حریفان را تحت فشارهای چندجانبه در پیچ و خم بازی ها قرار دهد.

گزارشات مشعر اند که غنی در قسمی تار دوانی بالابی های خارجی و همچنان با بخش از طالبان شورای کویته تعهدات جدید به خارجی ها و همجنان به طالبان داده که در روز اول نشستن به کرسی دیکتاتوری فرد محور اولاً جنرال مالک را گرفتار و به طالبان می سپارد. ثانیاً دوستم را به جرم دوسیه نسبتی روانه ی زندان می سازد، ثالثاً استاد محقق را به دادستانی معرفی و به پای میز محاکمه می کشد خامساً مخالفان طالبان از سران جنبش روشنایی از جمله داوود ناجی و احمد بهزاد به میز محاکمه می کشد و سادساً انس حقانی را زنده به طالبان می سپارد و هزارها تن از طالبان دربند در زندان ها را رها می سازد.

از سوی دیگر، تیم کرزی از جمله داکتر اسپینتا، ضرار مقبل، احمد مشاهد و تادین خان بسوی تیم ثبات و همگرایی به رهبری عبدالله رفته اند و کریم خرم و یاران او بسوی راکتیار کشیده شدند. انورالحق علومی ملی گرا چپ اندیش افغان ملیتی به تیم غنی پیوسته است. در این آشفته بازار سیاسی اعطا محمدنور، یونس قانونی و اسماعیل خان در قسمی سردرگمی سیاسی چهره تابداده اند که در انتخابات بی طرف می مانند. ولی گزارشات حاکی است که عطامحمد نور دردیدار با غنی خواهان 5 میلیون دالر گردیده و این که یونس قانونی به مقام دادستانی و اسماعیل خان به وزارت انرژی برسد و ریاست ارگانهای محلی به خالد نور {پسر عطامحمدنور} سپرده شود.

در مابین سایر چهره های کاندیداتور ریاست جمهوری که هریک در پی رسیدن به قدرت هستند، دو تیم یکی تیم تحول و تداوم غنی و دو دیگر تیم ثبات و همگرایی بار دیگر در برابر همدیگر قرار گرفته اند.
در انتخابات سال 1393 که تیم غنی و عبدالله در برابر هم قرار گرفته بودند طالبان از غنی در بدل گرفتن امتیازات و معامله گری مردم محلات را به طرفداری غنی بر ضد عبدالله به رای دهی تشویق کردند. اما غنی پس از رسیدن بقدرت بوسیله جان کری، به طالبان پست کرد قسمی که یکی از ملایان طالبان گفت ما به غنی زمینه برنده شدن را فراهم کردیم اما او بدقولی کرد و به وعده هایش وفا نکرد.

اینطور به نظر می رسد که عبدالله با بیان اینکه طالبان نمایندگان اقوام پشتون هستند و باید در قدرت شریک شوند چینل های ارتباطی با طالبان برقرار کرده و با مقامات پاکستانی نیز در سفر به آن کشور دیدارهایی داشته و از همه مهمتر در طول پنج سال اخیر سعی کرده است به امریکا و انگلیس نزدیک شود تا در دور انتخابات جدید حمایت آنها را بدست آورد.

اینبار طالبان در پی آن هستند تا عبدالله برنده شود. زیرا آنها حس می کنند با عبدالله که از پدر تاجیک و از مادر پشتون است می توانند کنار آیند. امریکا و ناتو صلاحیت فرماندهی وزارت دفاع و وزارت داخله و ریاست امنیت ملی را از غنی گرفته اند. آنها خودشان مستقیماً فرمان ها را به این ارگان های قدرت می دهند. غنی در قسمی انزوای بین المللی گیر کرده است و فقط قطعات ملیشایی وزارت داخله از او اطاعت می کنند.

انتخابات 6 میزان سال 1398، هرچند نمایش است که بازی با سرنوشت مردم افغانستان است، اما اوضاع و احوال و شرایط اجتماعی جامعه به خون خفته ما امروزه قسمی تغییر کرده است که اکثریت مردم از حکومت غنی متنفر و سرخورده شده اند. اگر غنی بخواهد با تقلب و زور بار دیگر برای پنج سال برگرده خونین مردم سوار شود، افغانستان در یک التهاب سیاسی بحران عمیق فروخواهد رفت که اکثریت اقوام آزادمنش پشتون ها و تاجیک ها و هزاره ها و ازبیک و ایماق و نورستانی و پشه ای به شمول طالبان ناراضی از غنی و خانم مسیحی اش که سعی دارد فامیل های افغانستانی را مسیحی سازد، بر ضد یکه تازی غنی و حامیان خارجی او خواهند شورید و فصلی از تنش های سیاسی جدید در داخل کشور رقم خواهد خورد که امریکا و انگلیس قادر نخواهند شد مانند سال 1393، ترفند بنام حکومت وحدت ملی را از نو برگرده مردم افغانستان که کارد ستم گری حکومت دیکتاتوری قوم گراغنی از گوشت به استخوان رسیده است، تحمیل نمایند.

افغانستان نیازمند نوع ساختار حکومت دموکراسی است که تمام اقوام ساکن افغانستان در متن قدرت سیاسی و جامعه حضور مستقیم داشته باشند. افغانستان به نظام حکومت صدارتی پارلمانی نیازدارد که رییس جمهورش اگر از مردم پشتون باشد، نخست وزیرش باید از مردم تاجیک باشد، وزارت خارجه اش باید از مردم ازبیک و وزارت داخله اش باید از مردم هزاره باشد.
بدون یک ساختار جدید حکومت دموکراسی صدارتی پارلمانی که طالبان نیز به قانون اساسی و آزادی های سیاسی و آزادی بیان و آزادی مدنی و حقوق بشری و حضور زنان در متن جامعه و سیاست و فرهنگ سرتسلیم خم کنند، راه حل برای صلح پایدار و استقرار امنیت سرتاسری و گذر بسوی فدرالی شدن افغانستان یافت نخواهد شد.

محمد صدیقی


این خبر را به اشتراک بگذارید
تگ ها:
اشغالگران
انتخابات
نظرات بینندگان:

>>>   ریس جمهور غنی آدم خوبی اما برای چه تقلب میکند نمی دانیم.آخی به زوری که نميشه خجالت هم چیزی خوبی است

>>>   تحميل و زور حاکمان پشتون افغان اعتمادسازى ايست? پروسه ها?
حاکمان پشتون افغان کمبودى ادبى ٬کاستى هنرى ٬عدم آبادانى حقارت فرهنگى خود را با قدرت سياسى٫ کلاهبرداری ، تقلب، فریب دادن روش های مافیایی ،کاربرد شیوه های غیر اخلاقی در گذشته ننگين کوتاه شان و در حال حاضر نشان می دهد که حاکمان پشتون چگونه نا مطمئن، وابسته، غير مستقل هستند و "سرپاى خود استاده نيست" (حقيقت اى تلخ که کرزى گفت)
تاریخ حاکمان افغان پشتون یک فریب داستان، جعل و تقلب است. تقلب در نام کشور، تقلب در انتخابات، ، تقلب در مورد فرهنگ و ادبیات و اسطوره ها و تقلب قهرمانان. حاکمان افغان کپی هاى اسطورههاى ديگران را تقلید می کنند، سوگند دروغ. سوگند به قرآن.
اسطوره پته خزانه جعلى از قلم عبدالحى حبيبى
ملالى از دوشيزه ورليان ژاندارک فرانسه
و ....
عبدالله" خود اش برگ درخت خرماه در پاکيزه بودن شرمگاه حاکمان پشتون!! هويت ملى عبدالله مشکوک است و جاسوس دوطرفه?
در زنده گينامه اش او خود هويت شخصى خود را در بى بى سى و طلوع و سايت هاى امريکايى مشکوک و ضد ونقيض بيان کرده است يک بار گفته مادر اش تاجيک است يکبار پدراش و برعکس .
زنده گينامه عبدالله سيايت رياس تاجرائیه جمهوری اسلامی افغانستان پدرش "غلام محی الدین خان زمریانی" سناتور انتصابی ولایت قندهار در دور آخر پارلمان دولت شاهی است٬ که قبل از احراز این کرسی در مجلس سنا، بیش از 40 سال زندگی تا مافوق رتبه به دولت و ملت (sic) افغانستان" خدمت و غلامى کرده است.در افغانستان ملت افغان ملت در افغانستان ملت افغان ملت پشتون بود. ملتهاى غير پشتون راقوم "زمریانی" ترکيب واژه پشتو زمرى ( شير) و يان پسوند ترکيب واژه پشتو زمرى ( شير) و يان يا يانى پسوند پارسى است که مهر + يان مهربان و مهربانى است.امکان دارد که پدر پشتونى اش يک زمرى را پنح شيرى ساخت. در حقيقت حاجت انتخابات نيست بخاطر ايکهنتيجه انتخابات در کشور افغان نتيجه باز نيست بلکه نتيجه انتخابات نتيجه بسته است. و انتخابات در ستان افغان درامه مسخرگی - لوده‌گری (به انگلیسی: Farce) و چون در قرون وسطی این قبیل نمایشنامه‌های خنده دارکه در آن گروهی دلقک، آداب و روسم اجتماعی و رویدادهای سیاسی را به سخره می‌گرفتند.
از همين خاطر تقلب از سوى حاکمان پشتون اصل است و صداقت يک کلمه بيگانه و شعار است وحتى فرع نيست!


مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده استپربیننده ترین اخبار 48 ساعت گذشته
کليه حقوق محفوظ ميباشد.
نقل مطالب با ذکر منبع (شبکه اطلاع رسانی افغانستان) بلامانع است