بترسید از روزی که هزاره ها بیدار شوند!
 
تاریخ انتشار:   ۱۳:۲۹    ۱۳۹۸/۷/۷ کد خبر: 160341 منبع: پرینت

در سال های ۱۹۷۰ در فرانسه یک وزیر دولت بود که زیاد به چین علاقه داشت و زیاد آنجا سفر میکرد. اسم وی آلن پرفید بود. آلن پرففید در آن سالها که چین هنوز یک کشورعقب مانده جهان سومی بود.، کتابی نوشت زیر عنوان " روزی که چین بیدار شود جهان به خود میلرزد". پیامبر حرف زدن آلن پرفید و یا بعبارت عامیانه غیب گویی او روی داده های اجتماعی و اقتصادی و تاریخی استوار بود. چین بزرگترین تمدن و امپراطوری شرق توسط استعمارگران تکه و پارچه شدند. ولی تمدن و تاریخ را نمیتوان پاک نمود. انقلاب مائویستی که چند روز بعد سالگرد ۵۰ سالگه وی تجلیل خواهد شد، غرور ملی را بیدار نمود و چینی ها خواستند از خاک برخیزند. نتیجه ؛ امروز امریکا از پیشرفت قدرت اقتصادی و نظامی چین به لرزه افتاده​.

جشمم به آماری که کمیسیون انتخابات از نصف ولایات کشور گزارش داده و در آن تقریبآ تمام ولایات کلان کشور وجود دارد. نتایج این دور انتخابات ریاست جمهوری (به شرطی که آمار بطور رسمی تآیید شوند) به یک انقلاب میماند شبیه بمبی که منفجر میشه باید سر و صدا کند. به استثنای کابل که خوف یک کشور است با ده میلیون جمعیت آن، بامیان کوچه با ۷۰۹۳۹ رای در صدر ولایاتی است بیشتر رای داده اند. در جایگاه دوم ولایت کوچکتر و فقیر دایکندی قرار دارد با ۶۹۸۷۰ رای. سپس در درجه سوم ولایت بزرگ و بانفوس هرات است با ۵۷۳۵۸ رای و کمی پایینتر بلخ با ۵۳۳۳۴ رای در جایگاه چهارم. مردم بامیان ۱۵۰ مراتبه نسبت به ولایات زابل و ارزگان رای داده اند.

امروز هزاره ها با فرهنگ انتخابات برای تعین حکومت داران آشنا شده اند ولی هنوز توانایی بکار برد آزادانه و آگاهانه این حق را نه برای کاندید های رهبران سیاسی قوم، پول و وعده و وعید بلکه برای یک هدف والای سیاسی، برای یک برنامه دموکراتیک روی نقشه و پلان سیاسی ندارند. روزی که به این مآمول رسیدند میدانید کی ها باید بترسند؟

اما در واقع همانگونه که بیداری چین برای اقتصاد جهان یک موتور رشد بود، بیداری هزاره ها موتوری برای پایه گیری دموکراسی و پیشرفت علم و هنر خواهد بود. " بگذار صد گل بشکفند، صد مکتب با هم رقابت کنند ...."

کریم پاکزاد


این خبر را به اشتراک بگذارید
تگ ها:
هزاره
رای
نظرات بینندگان:

>>>   هزاره های هنوز هوشیار وبا عقل نشده اند از روزی اول .....بودند هنوز کره اند ده سال بعد ....اند انهم اگر از مریصی تعصب قوم پرستی وجاسوسی خود خلاص شوند

>>>   هزاره ها مال افغانستان نیستند و اصالتا مغول هستند وباید به کشور اجدادی خودشان مغولستان بروند کشور افغانستان فقط مال پشتون ها و تاجک ها است و هزاره ها هیچ حقی در این سرزمین ندارند
مسعود بلخی

>>>   مگر هزاره ها هم بیدار خواهند شد.

>>>   درود برجناب پاکزاد گرامی؛ بااین مکث تاریخی شان در قبال هزاره ها؛
علی تقوایی

>>>   همین حالا هم میترسیم.
باید ترسید
هراتی

>>>   نه هزاره، نه تاجیک، نه افغان و نه هیچ قوم دیگری در این سرزمین هیچگاه بیدار نخواهند شد.
مغز مردمان این سرزمین تنها و تنها چیزی را که می‌شناسد قوم‌گرایی و منطقه‌گرایی است، نه منطق‌گرایی و بصیرت.

>>>   با رأی دادن اوج غلامی خویش را به نمایش می گذارند.

>>>   اینها به اشغال رای داده اند نه ترقی وپیشرفت افغانستان به فحشا رای داده اند که دختران .....
بی خبر ازکابل

>>>   به خاطر مشابهت نڗادی، نمی توان گفت چین بیدار شد هزاره هم بیدار میشود، هزاره ها از زمان عبدالرحمان قاتل تاکنون نباید بیدار میشدند، وقتی ملتی شخصیت کاریز مایی شان خلیلی ومحقق باشد چگونه بیدار خواهند شد. برادرم هیچکسی از یبداری هزاره نخواهد ترسید.
عنایت الله بامیانی.

>>>   مشکل هزاره ها این است که اگر انها را بچشم یک شهروند با هم برابر در کنار دیگر شهروندان ببینی کار انها بجای میرسد که میخواهند به دیوال های ارگ بالا شوند واگر به انزوا کشانده شوند بازی مظلومیت را پیشه کرده و از زمان عبدالرحمن بدینسو مینالند.
در حالیکه عبدالرحمن خان در شینوار وجنوبی از مردم کله منار جور کرده بودبرعلاوه تاریخ نشان داده که انها با هیچ ملیت دیگر امیزش نکرده اند وهمه فعالیت های سیاسی اجتماعی اقتصادی وفرهنگی ایشان قوم محور بوده وبه هیچ ارتباط و امیزش دیگر باور ندارند اما در مقابل همیشه انگشت انتقاد شان بنام فاشیست به یک قوم دراز است.
در حالیکه من خلاف نویسنده این مطلب به این باور استم که هزاره ها دوران طلایی و بیداری خود را درین دهه تجربه میکننداما اگر طرز دید انها همنطوری که است باقی بماند به منزوی بودن انها خواهد افزود.با عرض حرمت

>>>   همین حالا هم هزاره ها بیدارترین مردم جهان هستند،
اما بترسید از روزیکهد پگنشیری های پُک کچه بازهم صغاحب قدرت شوند،

>>>   اگر واقعا رای پاک مردم در نظر گرفته شود اشرف غنی در همین چهار ولایتی که شما نام برده اید ده فیصد رای را ندارد و در سایر ولایات هم غنی موفق به رای بیشتر نشده حال دیده شود که رای پاک مردم سرنوشت ساز است و تمثیل کننده دیموکراسی ویا مصرف پول و جعلکاری و تقلبکاری و روسای کمپاین توران ارگ اثر گذار است بر اعلان نتیجه انتخابات از جانب کمیسون انتخابات دیده شود چون قبلا ارگ همه مطالب را درک کرده بود که هم ریس انتخابات و ریس شکایات و ریس دارالانشاء را وابسته بک ارگ را جابجا کرده تا در مهندسی انتخابات و پرکردن صندوق های رای های جعلی و تقلبی و بستن سایت های انتخاباتی که دو فیصد رای را ارگ به نفع خود نمیدید کار درست و دلخواه ارگ انجام گردد کهچنان هم شد دیده شود که نتیجه چگونه اعلان میگردد امار حقیقی است و یا طبق خواست و نظر ارگ است اگر حقیقت نباشد و طرفداری صورت گرفته باشد خود بخود فاجع را بوجود میاورد .

>>>   بيني هاي مشابه معيار ارزش هاي علمي و فكري نميشود، هزاره ها اول بايد منشأ خود را تعين نمايند، جهان ميداند كه هزاره ها از منگوليا بوده و زمن لشكر كشي چنگيز بر منطقه تا مناطق مصر پيش رفتند، تمدن هاي افغانستان فعلي، ايران فعلي، بغداد و شام را آتش زدند، و عده شان در زمان برگشت به منگوليا در مناطق خوش آب و هواي باميان لنگر انداخته و مسكين گزين شدند، در أوائل ديانت نداشتند و در زمانه هاي بعدي از طرف تشيع فارس به تشيع دعوت شدند و بسيار به مشكل بعض هايشان قسماً از عقائد شيعه را بخاطر منافع شان عملي ميكردند. و اين در حالي است كه بعض هزاره هاي سياسي جديد خود را تركتبار قلمداد ميكنند.
من منحيث يك افغان خواهان پيشرفت همه مردم ساكن اين ديار هستم و اميدوارم كه اي كاش بزودي هزاره ها و هم ديگران بيدار شوند و زنده گي خود را بهتر نموده و از اين حالت قرن حجر نجات بيابيم.

>>>   چین 70 هفتاد سالگی تاسیس جمهوری مردم چین ( دولت کمونیستی ماهوو) را تجلیل میکند نه پنجاه سالگی را.
در یک مورد مینویسید کمی معلومات بگیرید .

>>>   هزاره ها بیدار هستن فحشا را دربین شان رایج کردند دیموکراسی را به حیث آزادی فحشا تلقی میکنند و دریافتند که یهود و نصارا به آزادی دختران هزاره خوش میشوند ازینرو اینها ازهمان شیوه پیروی میکنند.
نوآغا

>>>   واقعا باید بترسیم زیرا دردهه 70 هم بیدار بودند ودرسر مردم میخ کوبیدند ورقص مرده تما شا کردند هرکس که انسان است ازین وحشت باید بترسد

>>>   هزاره از دهه هفتاد بیدار شده ودر وحشت ‌حیوانیت خود درجه بک هستند هیچ کس وحشی گری هزاره را در دهه هفتاد فراموش نمیکند و نخواهد کرد

>>>   تاسف وصد افسوس به کسانیکه به هیچ وجه ازگذشت زمان وتاریخ درس عبرت نگرفته بازهم مثل احمق ها بالای خربی پالان سواراند،این چه طعنه است که فلان قوم ازکجاوفلان قوم ازکجااست ، این دعواهاچه دردتانرا مداوامیکند. مرد ومسلمان واقعی برای افغانستان کسانی اندکه برای آبادی آن کاروزحمت میکشند.وهرکسی که چنین نفاق ها ودشمنی رابین مردم افغانستان خلق میکنند درحقیقت به حیوانات درنده میمانند که فرق بین خودوبیگانه راننموده صرف متوجه تولید مثل خود میباشند.
بااحترام
یک هموطن تان

>>>   اين هزاره خواب پريشان ميبيند، بيدارش كنيد.

>>>   میخ زدن و رقص مرده کاملاً وروغ است لطفا سند بیاورید این تبلیغات گروه های دشمن می باشد برای ضربه زدن مردم لطفاً یک سند بیاورید

>>>   هزاره ها چه بیدار باشند و یا خواب،آدم نمی فهمد..زیرا چشم های آنها همیشه خواب رفته معلوم میشود.

>>>   از سر تا زیر مطالب نشان میدهد که هزاره ها مانند خانواده پیامبر و اصحابش دشمنان زیادی دارند و دو ستانی کم ، چی بسا کسانی هستند که خواسته و نا خواسته پیروی دیگرانند

اما آنچه بر همگان هویداست هوش بالا و ذکاوت مثال زدنی این مردم زبان زد عام و خاص است
اگر تو نمی توانی به آنها برسی با ضعف و یاوه سرایی راز درونت را آشکار مساز

این مردمان نه از مغولستانند و نه از دیار چین و نه جاپان،این از تعصب شماست که اگر مغولستان مانند جاپان پیشرفته بود هرگز نمیگفتید که هزاره ها از آنجایند وگرنه در شکل ظاهری هزاره ها و جاپانی ها تفاوت چندانی ندارد، اگر با تعصب حرف نمیگویید بیایید بگوییم که هزاره ها از جاپان است ببینیم تا چی احساس می کنید

واقعا تعصب آنست که بیانگر ذات درونی را نشان می دهد بنا تو هریک کدامی که هستی بر قد و اندام خود نگاه عاقلانه بیانداز و خود قاضی باش و قضاوت کن که تعصب کی ها دارند و متعصب کیست

امریکا تا سیاه پوست را به کشور خود فرصت داد تا رییس جمهور باشد تا ببینند که چی میکند و این یک تاریخ پرافتخار تمدن نوین امریکاست و باید به آن اعتراف کرد اما تو که غیر از هزاره هر چی که هستی می باش چی کردی

یعنی هزاره بد است می خواهی بگویی که گلبدین خوب است داکتر نجیب کمونست خوب است یا کسان امثال آنها...

من از این راه دور حیفم می آید که برای شما وقت بگذارم تا بیان مطلب کنم اما وظیفه دانستم که شما به بیراهه روان استید، که گفته اند اگر بینی که نابینا و چاه است اگر خاموش بنشینی گناه است،
تو خود مفصل بخوان ازاین مجمل

تیمور از تگزاس امریکا

>>>   خداوند دشمنان مردمان خوب را از میان جاهلان قرارداده است
همگی غرق در جهالت و بدبختی

>>>   يك بيدار داشت نامش عبدالخالق شهيد است كه نادر غدار را به سزاي اعمالش رساند . ديگرانش در خواب خرگوشي رفته و كوچي تا بيخ گوش شان رسيده بيدار نميشوند .

>>>   خطاب به نظر ده ۲ مسعود بلخی
تو چه بچه مسلمانی هستی برایت توصیه دارم آیات سوره حجرات را بخوانی تا بفهمی نژاد پرستی خطرناک است و تبعات خوبی ندارد حتی همین پشتون ها هم آدم خوب بینشان است.

>>>   ماشاالله بچسبید به جان همدیگر. ادامه همان رسواییهای صد سال گذشته. وای خدا چه مغزهای متعفن در افغانستان هستند که بویش تمام جهان را گرفته. مردمان دنیا به کجا رسید و شما به کجا.

>>>   چی میگی هموطنم در سایر دنیا از موضوعاتی قد وقواره صحبت نیست همه اتباع ان به منافع مشترک شان تشریک مساعی دارند مارا چه شده متاسفانه بچگانه با معذرت احمقانه اظهار نظر میکنیم خوبی ها وبدی های کشور متعلق به همه اتباع کشورند مشترکات حول محور قانون اساسی مجتمع شده از نسل وجوان با استعداد کشورم انتظار این است با این پدیده متعفن به روشنگری بپردازند

>>>   سلام. من خودم یک هزاره هستم آی کسانی که می گویید هزاره از فلان فلان کشور است و تمدن مارا از فلان جاتا فلان جا به آتش کشید ای بی مغز ها ای بی سواد ها از اینجا معلوم است که شما حتی سواد خواندن ونوشتن را هم نداریدباور بفر مایید که اگر سواد خواندن و نویشتن میداشتید شمارا به خواندن تاریخ هزاره توصیه میکردم که تا ببنید که تمدن هزاره کجا وتمند شما بی سوادان کجاشمابروید تاریخ بامیان را مطالعه کنید ولی مرد باشید نگویید تاریخ بامیان به شما مربوت نیست تا ببنید که هزاره ها تاریخ چند هزار ساله در افغانستان دارد در اصل افغانستا یا بهتر بگویم هزارستان یا جبلستان بکلی متعلق به هزاره هاست اذبک ها از ترکیه ویا اذبکستان تاجیک ها از تاجکستان آمدند و پشتون های بی سواد هم یکی از قوم رانده شده ای اسرائل امروزی است که در سرزمین های فلسطین اشغالی حکومت می کنندبروید گمشید نامردهای روز گار و دیگر انیکه پیام به هزاره های با تمدن خودم عرض کنم که شما چرا این قدر ساکت هستید یکی پیدا نمی شود که با نقل قول تاریخ هزاره مشت محکم به دهان این یاوه گوی بزنید که این بی سوادان دیگر مثل .... نکند .
یک هزاره

>>>   هزاره های روشن فکر ترین مردم افغانستان هستند و یک جامعه ضدوتروریزم اگر واقعا قدرت افغانستان به دست هزاره ها باشد این وطن به گلستان تبدیل میشود زنده باد هزاره
رحیمی...

>>>   ان اکرمکم عندالله اتقیکم

>>>   هزاره خوب است بخاطری که انتحار نمیکند
ما یک همسایه هزاره داریم ، دخترش داکتر بچش انجنیر و خودش دریور است، هر بار که انتحاری می شود می پرسم چرا از شما مردم انتحاری نیست ؟
جواب میدهد که بچه جان خودکشی ناامیدی است ، نا امید شیطان است ،
بخاطری این است که هزاره ها را دوست دارم، مردمان لایق،زحمت کش و مهربان هستند

>>>   پاکزاد! چرا تاجیک بیدار نمیشود؟

>>>   ای کاش هزاره حاکم در تمام امور مملکت بود که این کشور را مثل جاپان می ساخت

هزاره ها نصف جمعیت کل دنیا را تشکیل می دهد باید خوش شد اگر اینها بیدار شوند

اگر سردمداران این کشور در چین یا جاپان حاکم می بود شاید همه گرسنگی می مردند
اما آنها نه تنها که گرسنه نیستند که به مردم دیگه کمک هم میکنند

اما یادما نرود که اوغانستان هم یک بار به فلسطین کمک کرد آنهم از پول گدایی و خیرات دیگر کشور ها

از گرسنه چی ماند که گدا بخورد

>>>   از کرایه انتحاری چی بماند که خانواده اش بخورد

>>>   واقعا از نصف دنیا بیشتر قیافه هزارگی دارند
از جاپان و دوتا کوریا گرفته تا چین و اندونزیا و مالیزیا و دیگر کشور ها مغولستان که هزاره هستند که هیچ ترکمن ها و ازبک هم شبیه به هزاره هاست
واقعا ازین ها باید ترسید

>>>   پاکزاد! تاجیک خو یک مرتبه در زمان شامانی بیدار شده بود و بعد ازان بیداری به کومابفته و یک تعداد شان زیر ..یه های روس تغیر قومیت کردند و همه برباد رفت!
ایا به پشتون تیار شدی؟ بیغم باش! این ارمان سامانی است! و یک هزار سال برایش مانده!


مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده استپربیننده ترین اخبار 48 ساعت گذشته
کليه حقوق محفوظ ميباشد.
نقل مطالب با ذکر منبع (شبکه اطلاع رسانی افغانستان) بلامانع است