وضعیت امریکا در افغانستان؟
کمک های مختلف خارجی حکومت مزدور کشور را بحالت انفعالی در آورده است. حکومت کابل ابتکار تشکیل حکومت خود کفا را از دست داده است. این حکومت به زندگی طفیلی از خیرات کمک های بین المللی عادت کرده است 
تاریخ انتشار:   ۰۸:۵۰    ۱۳۹۸/۷/۱۴ کد خبر: 160417 منبع: پرینت

راه حل معضله توسط افغان های ارگ نشین: سرکوبی نارضایان با اسلحه خارجی!
آنهایی که در افغانستان عزم زمامداری، ریاست جمهوری، امارت ... را دارند خوب فنی و تخصصی بشکل تک و تکمار عمل می نمایند. چنانچه انور الحق احدی طی مصاحبه با یک خبرنگار امریکایی بجا فرمود که راه روزی حلقه خاص زمامداران افغان از طریق بود و باش در ارگ کابل بحیث مزدور و غلام بنام حکومت کردن است.

مثلا ما در کردار و گفتار حامد کرزی و غنی احمدزی بخوبی آنچه در افغانستان از احمدشاه ابدالی بحیث چوکره نادرشاه افشار گرفته تا امروز صورت می گیرد مشاهده می توانیم. سیاستی را که این دو دنبال می کند پیروی از سیاست مثلا امیر دوست محمد خان است. در حالیکه در عصر و زمان امیر دوست محمد خان دنیا بسوی مردمسالاری در حرکت بودند، ناپلیون اروپا را بسوی تمدن سوق می داد و بسمارک قدرت را به مردم عادی می سپرد و انگلیس ها شعار می دادند (no taxation without representation) یعنی مردم نباید به حکومتی تکس بدهد که توسط مردم انتخاب نشده باشد.

امیر دوست محمد خان بجای اتکا بالای مردم بخاطر بقای خویش برای برنس نماینده انگلیس مقیم کابل زن از حرمسرای خویش تهیه می کرد. وقتی مردم عامی از این فضیحت خبر گشتند علیه انگلیس ها بسرکردگی غازی محمد اکبر خان، قرار اقرار شخص امیر دوست محمد خان پسر حرامزاده، جهاد کردند و برنس را گرفتار و توته توته کردند. این حادثه بنام جنگ اول افغان و انگلیس در تاریخ افغانستان شهرت یافت. دختر امیر دوست محمد خان در عقد نکاح یک انگلیس بود و وی نام این داماد انگلیس را غلام حیدر خان ساخته و به مشوره و حمایت وی بحیث نفر ارتباطی بالای ساکنین افغانستان امارت می نمود. در یک مقطع خاص وقتی مجبور به فرار به بخارا گشت، اختلافی بین وی و امیر بخارا پیش آمد. امیر دوست محمد خان با عرضه دخترش به امیر بخارا این مشکل را حل کرد. حامد کرزی وقتی امروز هفته وار بحیث سخنگوی طالبان در کریملین ماسکو بستر انداخته هیچ جای تعجب نیست زیرا وی شان و شوکت افغان ها به پیروی از امیر دوست محمد خان را احیا می سازد.

مداخله امریکا در افغانستان چندان فرقی از مداخلات مستقیم انگلیس در قرن نوزده و اوایل قرن ۲۰ و مداخله قشون سرخ در دهه ۱۹۸۰ امروز ندارد. چنانچه شعار معروف سردار محمد داود بود که افغان ها با گوگرد روسی سگریت ال ام امریکایی را روشن می سازد غافل از آنکه نهایتن گوگرد روسی تار و پود افغانستان را در داد و سگریت ال ام امریکایی هم باعث مرض سرطان ناسور گشت. هدف و برنامه زمامداران افغان از حمایت مداخلات خارجی زمینه سازی زندگی برای خود شان است. باین معنا که این سیاسیون افغان با پول و اسلحه خارجی زیر نام پول خدادادگی ساکنین افغانستان را سرکوب و خود بحیث تماشاچی به عیش و نوش خویش می پردازند. امریکا بعد از اشغال افغانستان در سال ۲۰۰۱ با این امید وارد افغانستان گشت که بعد از شکست و سقوط طالبان حکومت کابل بزودی به تشکیل یک حکومت ملی با شرکت کلیه ساکنین افغانستان پرداخته و زمینه خروج آبرومندانه امریکا از افغانستان را فراهم می سازد.

امریکا خوب چال و نیرنگ افغان ها از جمله حامدکرزی پرورده دربار ظاهرشاهی را نمی فهمید. حامد کرزی سدوزایی امریکا و مخالفین حکومت خویش را در یک حالت متردد و دل بی دلی قرار داد. حامد کرزی بشمول غنی احمدزی امریکا را از تروریسم افغانی می ترساند و ساکنین افغانستان را در کل از ورود گروه تروریستی مرموز طالبان و حضور امریکا را در دفاع از این مردم لازمی می پندارند.

حکومت افغان هرگز اراده و تصمیم برای تشکیل یک حکومت ملی و سپردن قدرت و اختیار دولتی به ساکنین این کشور به این بهانه نیست که افغانستان به آن مرحله نرسیده که سرنوشت خویش را خود بدست گرفته و زندگی بدارند. اگر افغانستان با تاریخ درخشان پنج هزار ساله، قرار ادعای غنی احمدزی، در طول این پنج هزار سال نتوانسته به بلوغ سیاسی کافی برسد پس در دوران زندگی دو روزه این مفلوک های تاریخ نیز هرگز باین مرحله و منزلت نخواهند رسید. بهتر است این جنابان دست از سر کل ساکنین افغانستان بردارند.

در این گیر و دار در حالی که هر طرف قربانی است ولی ساکنین افغانستان که از این چال و نیرنگ سدوزایی ها و بارکزایی ها بی خبرند قربانی اصلی فاجعه ای که خارج از توانایی و کنترول شان است می باشند. بخاطر برپا نگهداشتن افغانستان ساکنین این کشور باید در خصومت و مقابله بی پایان بسر برند. اگر افغانستان با پول آباد می شد امریکا هزاران میلیون دالر مصرف کرد و اگر افغانستان با زور اسلحه تابع می گشت امریکا از مادر بمب های خویش استفاده کرد. تمام این تلاش ها بشکل و رنگ های مختلف افغانستان را در پرتگاه سقوط قرار داده است. یگانه راه حلی را که حکومت کابل برای جهانیان گوشزد می کند این است که سربازان بیشتر به افغانستان فرستاده شود تا با کمک این سربازان خارجی این مفلوک ها دو روز بیشتر در ارگ کابل بی ننگی نمایند. توقع شان این است که تنخواه کارمندان حکومتی افغانستان را بپردازند و در مورد شوروی مغازه های کوپونی مفت افتتاح نماید و جالبتر اینکه از تمام نارسایی ها و دزدی های این حکومت چشم پوشی نمایند و تمام بی کفایتی و جعل کاری های انتخاباتی این حکومت را در کارهای مثبت افغانستان در ستون غیرت افغانی این بی ننگ ها درج تاریخ نمایند.

کمک های مختلف خارجی حکومت مزدور این کشور را بحالت انفعالی در آورده است. حکومت کابل ابتکار تشکیل حکومت خود کفا را از دست داده است. این حکومت به زندگی طفیلی از خیرات کمک های بین المللی عادت کرده است. در پاسخ به اعتراضات ساکنین این کشور که مطلقا از نارسایی حکومت کابل ناشی می گردد، زمامداران یک راه حل را پیشنهاد و عملی کنند. این پیشنهاد سرکوبی شورشیان با توسل باسلحه خارجی و تمرکز قدرت در دست شمار معدود افراد فاسد و بی کفایت..

عبدالحمید


این خبر را به اشتراک بگذارید
تگ ها:
آمریکا
افغانستان
نظرات بینندگان:

>>>   جناب عبدالحمید خان!
شما مطلب را بگونه ای نوشتید که انگار ما بدهکار خارجی ها هستیم و همه تقصیر هابر گردن این حکومت و مردم است. در حالیکه این حکومت دستپخت همان قدرت های خارجی است تا در پناه یک حکومت مزدور بتوانند منابع کشور ما را غارت کنند.
آنها اگر امروز منافع شان در افغانستان تامین نشود تا شب از منطقه خارج می شوند.
لطفا در نوشته های سیاسی تان دقت کنید.
شیما کابل

>>>   Abdul Hamid
تاریخ افغانستان در یک پاراگراف:

بجای شرکت دادن مردم، با در نظرداشت تعلقات قومی و مذهبی، در اداره سرنوشت شان، سرنوشت ساکنبن افغانستان بدست یک حلقه کوچک خود فروخته نوکر صفت بشکل سلطنت طلبان، کمونیست گرا و اسلامگرا ورق خورده است! بحث حکومت خاندان سدوزایی ها و بارکزایی ها بجایش، چرا خلقی ها و پرچمی ها و اخوانی ها حاضر نشدند باراده ملت تسلیم گردیده و زمینه ساز شرکت مردم در اداره سرنوشت شان گردد؟ در حالیکه پرچمی ها و خلقی ها ساکنین این کشور را به بهانه پیاده کردن نظام سوسیالیستی از هوا و زمین زیر آتش توب و طیارات روسی گرفتند، اخوانی ها این مردم را کباب کردند و امروز سگ شوی های امریکایی زیر قیات غنی احمدزی چپراسی بانک جهانی ذره ای توجه به اراده و خواست مردم ندارند؟ خلقی ها و پرچمی ها شعار در دفاع از کارگر و دهقان دادند ولی تا توانستند کارگر و دهقان کشی کردند. اخوانی ها شعار از اسلام دادند ولی تا توانستند مسلمان کشی کردند.

>>>   این به همه ملت معلوم است که این حکومت چقدر کار کرده در حالیکه در عین زمان یک میلیون دزد نیز شامل حکومت است باز هم حکومت توانست که اکثریت دزد و لندغر را اصلاح کند و حکومت را به سطح بین الملی به طرف انکشاف سوق بدهد وشما نباید همه چیز را در آیینه خود بیبنید اینکه شما برای پنجاه یورویی خیراتی خوابیده ولا ولهب می‌گوید حکومت این قسم نیست افغانستان عزیز را در این چهل سال دزد ولندغر چور کرد جایکه جوالی ‌خردوان بود جنرال و ریس شد و سیستم حکومت را از بنیاد خراب کرد ولی همین حکومت داکتر اشرف غنی است که دوباره پایه های حکومت را اساس گذاشت اینکه شما اینقدر بی خبر هستید مربوط به خود و خیرات خوردن تان می‌شود

>>>   تاجک ها چی کردند؟
ازبک ها چی کردند؟
هشتاد سال مکمل نیم تاجک ها زیر سلطه شوروی نبودند؟
همین حالا زیر سلطه شوروی نیستند؟
همین حالا سرحدات آنها توسط نیرو های روسیه محافظت نمیشود؟
از ازبک ها همچنان.
هزاره ها خو مکمل فروخته شده ایران هستند.
بعد از بمیان آمدن رژیم آخوندی در ایران،ایران هم نفوذ نظامی و هم نفوذ مذهبی و هم نفوذ کلنوری خویش را در افغانستان توسعه داده است.
بنأ همه مردم افغانستان در طول تاریخ طفیلی کشور های خارجی بودند و به نوعی از انواع در خدمت خارجی ها قرار گرفتند و نیم شان طرفدار دولت های دست نشانده شده اند و نیم دیگر شان با حمایت کشور های خارجی دیگر که منافع شان را در بودن یک کشور خارجی دیگر در افغانستان در خطر دیدند،در مقابل دولت دست نشانده جنگ کردند و از همین راه امرار معیشت و زندگی کردند و تا امروز ادامه دارد.
شما هیچ زمانی منحیث یک ابر قدرت منطقوی و یا جهانی نبودید که از منافع خویش بدون کمک دیگران دفاع کنید و خودتان به پای خود ایستاد شوید.
شما همیش محتاج کشور های خارجی و بار دوش کشور های خارجی بودید و حالا نیز هستید، چه پشتون باشید،چه تاجک،چه ازبک و چه هزاره و چه اقوام دیگر.

>>>   يک مطلب را بيخودنوشتي آقای عبدالحمید خان.نوشته نمودی که این دو ....زاده آمریکا را از تروریزم داخل افغانستان ترسانده اند و بعضی مسائل دیگر.اول اینکه گروه وحشی به اسم طالب درهمان دهه70 با بودجه امریکا و عربهای مرتجع تشکیل شد البته این واقعیت را فقط چند تا از سران این گروه مخوف وسران حکومت پاکستان میدانستن.2- این که اینقدر اطلاعات قوی و پخته آمریکا در مورد طالب دارد.که حکومت و مردم افغانستان ندارند.از همان ابتدا به زیر دستان طالب گفته شده.مبارزه برای کشور علیه گروه های درگیر که مملکت را به خرابی کشیدن.وبعد ها برای شان گفته شده مبارزه تا خروج عساکر خارجی. اعضای و افراد جنگ جویان بدبخت طالب ها که از اصل ماجرا خبر ندارند .وقومندان های پست فطرت ومعامله گر های شان بطوری ظالمانه از این بدبختها وساده دل ها استفاده می کنند انشاالله این بیشرف های سودجو به خشم خداوند گرفتار شوند سرکردگان طالب های وحشی همان خلقی های بی پدر اند.... شان کند این خبیث ها ملعون را هزاران نفر نفر را چه طالب بوده ویا سرباز حکومت بوده ویا مردم ملکی بوده به کشتن دادن، هزاران زن را بیوه و هزاران بچه را یتیم نمودن

>>>   احمد سعیدی
با عرض سلام !
در حالیکه ده ها جاسوس بشمول انگلستان و کشور های دیگر بنام مشاور در کمیسیون های انتخاباتی حضور فعال دارند با آن هم بزرگان این کشور آرام ننشسته میخواهند نتایج انتخابات را به بی راهه بکشند. دیدار روز گذشته سفیر انگلستان و سفیر ناتو با اعضای کمیسیون انتخابات چه معنی دارد کی اینها را صلاحیت داده که سفیر انگلیس و ناتو میگویند در شمارش آرا عجله نکنید اینطور و آنطور اجراات نمایید.
من حضور سفرای کشور های بیگانه را در نشست های مختلف با اعضای کمیسیون انتخابات مداخله آشکار در امور کاری کمیسیون مستقل انتخابات میدانم نه همکاری صادقانه در شفافیت، امیدوارم از مداخله اینها جلو گیری شود.

>>>   ایالات متحده حساب بانکی نزدیکان اشرف غنی را بررسی میکند
بر بنیاد گزارش ها، در طول سه سال گذشته به صورت ناگهانی به حساب های بانکی اجمل غنی، سلطان غنی و ایمل غنی حدود 500 ملیون دالر جمع شده است و به همین دلیل اداره فدرال ضد پول شویی و جرایم اقتصادی در امریکا حساب های بانکی آنها را مورد بررسی قرار داده است.
ویسا:

>>>   قبول داریم که این کشور ها زیر سلطه شوروی بوده.البته مقاومت ایستادگی جانانه به سرکردگی ابراهیم بیگ 20 صورت گرفت.هیچ کشور اسلامی به این فرمانده جهادی کمک نکردن .حالا افغانستان250 سال میشود که افغانستان بدست یک قوم اداره می شود اگر دراین سال ها هر اتفاقی افتاده یا کشور ما عقب مانده ویا کودتا خونین شده یا مردم قتل عام شده توسط همین ها بوده.کودتا توسط افسران و صاحب منصبان پشتون براه انداخته شد مثلی وطنجار و.گلاب زوي .حفیظ آله امین.همین ها شوروی را دعوت نمودن به افغانستان.حالا چه فرقی می کند14 سال افغانستان ما در اشغال شوروی بود.تاجیکستان.ازبکستان وغیره 3 برابر آن مدت در تسلط شوروی.ای کاش که در تسلط دايم شوروی میماند حداقل کشور مثلی کشور های آسیایی میانه آباد میشد.هر مسلمان قلبا مسلمان هستند یعنی مسلمانی که از1400 قبل اجداد ما آن پذیرفتن همینطور نسل به نسل انتقال یافته هیچ وقت از قلب و وجدان یک مسلمان واقعی گم نمیشود.حالا اگر کشور ده بار هم توسط کفار حالا روس .انگلیس باشد امریکا باشد اشغال شود مسلمانی مردم سری جایش میماند.همین حالا بروید در کشور تاجیکستان با آن که 70 سال زیر یوغ کفار قرارداشتن بهترین اسلام ناب برقرار است.من تعجب می کنم به آنهای که به بهانه اسلام سعی میکنند بقدرت برسند درصورت که خودشان هم میدانند لیاقت چنین جای ها را ندارند و همیشه کاسه داغتر از آش هستن میخواهند بنام اسلام هر کاری نامشروع و پلید خود شان را انجام دهند.

>>>   از تسبیح گرفتنش معلوم است چہ مکارہ ای است او بخاطر دخترش دار و ندار فرہنگ یک ملت را بہ ارگ انتقال داد تا دخترش با ہا دسترسی داشتہ باشد و ان رای بہ اہداف گوناگون اقتصادی سیاسی فرہنگی ۔۔۔برسد و ملتی را بخاطر فقط دخترش از دست رسیدن بہ ان داشتہ ہای تاریخی ملی و فرہنگی مہروم کرد

>>>   آمریکا دیر و یا زود از افغانستان خواهد رفت، ولی ما با چه معیار و ملاکی و شاخصی و قانونی می خواهیم در افغانستان صلح و آرامش و امنیت ایجاد کرده و مستقر کنیم؟ با شاخصهای دینی طالبان وحشی و آدمکش و دیکتاتورها و سرکوب و خشونت و آدمکشی ؟ آیا مگر آمریکا در افغانستان ترور و انفجار و آدمشکی می کند؟ برعکس طالبان با سوء استفاده از احساسات دینی و مذهبی مردم با شعار دروغین مبارزه با اشغالگری متحد پشت پردهً خامنه ایی و القاعده گشته و افغانستان را در جنگ و خونریزی و خشونتهای مذهبی و فرقه ایی و قومی نگهداشته است.آنکه ناموخت از گذشت روزگار*** هیج ناموزد ز هیچ آموزگار.


مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده استپربیننده ترین اخبار 48 ساعت گذشته
کليه حقوق محفوظ ميباشد.
نقل مطالب با ذکر منبع (شبکه اطلاع رسانی افغانستان) بلامانع است