سرنوشت از برکت شیطان بزرگ
 
تاریخ انتشار:   ۱۴:۱۹    ۱۳۹۸/۷/۱۴ کد خبر: 160421 منبع: پرینت

"چراغى بيوه زنى بر افروخت
بسى ديده باشى كه شهرى بسوخت"

در ماه ميزان از روز معلم همه ساله در افغانستان تجليل به عمل مى آورند، بسيارى ها اين روز را به استادان و معلمين خود شاد باش و مبارك باد مى گويند؛ اما اين را بخاطر بايد داشت كه اگر ما حوادث و رويداد هاى خونبار گذشته را فراموش كرده باشيم، حافظه تاريخ هرگز فراموش نخواهدكرد؛ اعمال وحشيانه اى آن عده "معلمين" و "استادان" نا خلفى را كه در دهه هاى ٥٠ و ٦٠ خورشيدى در سرزمين خورشيد به نام "جهاد" كرسى دانشگاه و مكتب و مدرسه را ترك گفته بودند و سلاح گرفته به كوه ها بالا شده بودند، و از نام "جهاد" و خدا و پيغمبر استفاده سوء نموده استادان، معلمين، دانش آموزان و شاگردان مكاتب و دانشگاه ها را انجنير و داكتر و هنرمندان را هزاران هزار مرد و زن بى گناه هموطن ما را ددمنشانه سر بريدند و كشتند و بريدند و دريدند و بستند.

امروز از بركت شيطان بزرگ روزگار سرنوشت مردم افغانستان عزيز را طورى چپه گرمك ساخته است، به هر انگيزه اى كه بوده شايد مؤقتأ خاموشى اختيار كرده باشند، اما يقين كامل دارم كه نسل هاى بعدى فردا استخوان هاى پوسيده اى اين جنايتكاران حرفوى را از قبر هاى چند هكتارى شان بيرون خواهند كرد و بر استخوان هاى موميايى شده و ارواح شيطانى اين قاتلين مردم مستضعف افغانستان هزاران بار لعنت خواهند فرستاد، آنروز فرا رسيدني است!!!

"كه آه بى گناهان سخت گيرد
بسى كس را ز تخت و بخت گيرد"

ضيا بارى بهارى


این خبر را به اشتراک بگذارید
تگ ها:
شیطان بزرگ
معلم
نظرات بینندگان:

>>>   همین اشرار امروزه بنام طالب عینا همان اشرار ده پنجاه وضصت هستند هیچ تفاوتی برابر یک سوزن ندارند

>>>   آزادی مطبوعات و آزادی احزاب در لویه جرگه سال ۱۳۴۳هجری شمسی توسط قانون گزاران بنیاد نهاده شد ،که آن دهه را بنام دهه دموکراسی نیز یاد میکنند.
زمانی بود که در امریکا دموکرات ها در سر قدرت بودند و جان کنیدی رییس جمهور امریکا بود.
در شوروی یوری گاگارین نخستین فضانورد روسی توسط سفینه فضایی به فضای کیهان رفت و دوباره به زمین برگشت.
در اروپا آزادی های مدنی و جشن وسرور و آزادی های جنسی جوانان شروع شد.
همه این تحولات دنیوی افغانستان و ظاهر شاه را نیز از گزند روزگار دور نماند و مجبور شد تحت فشار جوانان از یک طرف و بخاطر برکناری پسر عمویش داود خان از چوکی صدارت که میخواست مثل دیگر کشور ها صدراعظم همه کاره باشد و پادشاه مثل یک سمبول وبی صلاحیت و همچنان خطر لشکر کشی داود خان به پاکستان ،بخاطر خط دیورند،لویه جرگه یی دایر کند و داود خان را بر طرف کند و آزادی احزاب و مطبوعات را قانونی بسازد.
یکی از وکیلان لویه جرگه که یک مولوی ریش سفید و سر سفید بود و از ولسوالی شینوار بود،چنین بیانیه داد:
تا سو حزب وایی،مونژ ورته گوند وایو.
په هر هغه ملک چه علم نه وی،سواد نه وی،په هفه ملک چه حزب راغلی دی،هغه ملک تباه شوی دی،برباد شوی دی.زموهژ خلاص.
ترجمه:
در هرمملکتی که علم و سواد نباشد،در آن مملکت حزب آمده است،آن مملکت تباه و خراب شده است.گردن ما خلاص.
یک تعداد جوانانی که جدیداً منحیث وکلا در لویه جرگه حاضر بودند،بطرف او به نظر بد سیل میکردند و میگفتند که ای کهنه پیخ که از دنیا خبر ندارد که دنیا به کجا رسیده است،چه بد میکند؟
همان آزادی احزاب بود و آزادی مطبوعات و شروع مبارزات احزاب خلق و پرچم و شعله جاوید و اخوان المسلمین و افغان ملت و ستم ملی و غیره احزاب که هم در دانشگاه ها بر سر یکدیگر میکوبیدند و هم بخاطر گرفتن جای در پارک زرنگار بخاطر تبلیغات شان در سر یکدیگر میکوبیدند.
در لغمان یک تعداد اخوانی ها در روز سوم عقرب،یک نفر خلقی را در روز رمضان کشتند و سینه او را چاک کردند و کاسه آب را در سینه چاک شده او گذاشتند و دیگر اخوانی ها دور او جمع شدند و به یکدیگر گفتند که امروز ما مهمان خدا هستیم.بیایید روزه خود را افطار کنیم.
حالا که وقت انتخابات و مبارزات انتخاباتی است،حتماً گلبدین به نتایج انتخابات موافقت نمی کند و ژورنالست ها با او مصاحبه میکنند.
در مورد این حادثه روز سوم عقرب از او بپرسید.
درین روز سه نفر خلقی و پرچمی کشته شدند که نام یکی از آنها عمر بود که بعداً در دوران رژیم خلق و پرچم،لیسه نادریه بنام لیسه عمر شهید یاد شد و حالا نمیدانم که باز چه نام دارد.زیرا در افغانستان رسم و رواج است که هر گروهی که به قدرت میرسد،مناطق و مکان ها را بنام طرفداران خود نام گزاری میکنند.
خلاصه آزادی و بدبختی افغانها از همانجا یعنی لویه جرگه سال ۱۳۴۳ شروع شد و بعداً کودتا داود خان با اعتلاف خلق و پرچم بمیان آمد و بعداً داود خان روی خود را از خلق و پرچم و روس ها برگرداند و بطرف ایران و عربستان و پاکستان و غرب روی آورد که در نتیجه منجر به کودتا هفت ثور و تشکیل گروپ های مجاهدین که همان اخوانی ها اساس شان بود،شد و بعداً پیروزی مجاهدین و جنگ های داخلی و آمدن طالبان و حادثه یازدهم سپتامبر و آمدن قوای امریکا و ناتو و سرنگونی طالبان.
این بود قصه دوران دموکراسی که در غرب شروع شد و به افغانستان رسید و در افغانستان بخاطر عدم موجودیت سواد و دانش به بیراهه کشیده شد اما در غرب سبب پیشرفت و ترقی شان در عرصه های مختلف شد.
بنأ یگان وقت نصیحت های بعضی آدم های ریش سفید و موی سفید را فراموش نکنید و خود را عقل کل آدم ندانید.
همان مولوی شینوازی بیچاره میفهمید که در افغانستان آزادی احزاب و مطبوعات درین شرایط،خطر آفرین است.

>>>   آقای باری بهاری
من نفهمیدم که مشکلت با استاد سیاف و استاد ربانی است یا با همه معلمین

من که به یاد دارم و تو هم باید به یاد داشته باشی که فردای ۷ ثور معلمین خلقی و پرچمی رفتند ولسوال و والی و از این قبیل گپ ها شدند و معلمین اخوانی هم رفتند و در مقابل شان ایستادند و در این گیر و دار هرکه هرچه مناسب دید انجام داد.

اینکه کی کی را کشت و چرا کشت و یا تا امروز چرا میکشد موضوعی است که در عمر من و تو و در عمر این زمین حل و فصل نمیشود چون همه یا سیاه اند یا سپید و غیر این دو رنگ اگر رنگ دیگری می بود رفتگان دیده بودند و به ما هم نشان می دادند.

آنچه خودت سپید میبینی شاید در چشم من سیاه باشد و بر عکس.
پس مهم این است که راه زیست با همی را بیاموزیم که غیر این چاره دیگر نیست.
یک روز سپید حاکم سرنوشت است و روز دیگر غنی
این میکشد و توجیه میکند
آن هم کشت و میکشد و توجیه میکند.

>>>   ضيا خان،معلوم میشود خودت هم یکی از وطنفروشان باند خلق و پرچم میباشی، سگ مجاهدین بر شما مزدوران ووطنفروشان شرف دارد، شما وطن را به اژدهای سرخ و خون آشام روس فروختید، آنها به بهای خونهای پاک خود آنرا از چنگال خونین عساکر «شکست ناپذیر»، مادروطن را که حیثیت ناموس را دارد، نجات داد،شرم و ننگ، نفرین و نفرت خدا،مردم و تاریخ بر شما بی شرم ها و خود فروخته ها باد. اگر آنها نمی جنگیدند،امروز افغانستان جزء قلمروی شوروی سابق بود، و اسم اولاد هایت به به ضيآوف، ضياپوف ویا ضياچوف میبود.

>>>   بزک ، بزک نمیر تا جو لغمان برسد !!!! هه ههه هه هه. نسل حاضر باید کاری کند و نسل فردا را از مصیبت نجات دهد نه اینکه مانند اجداد 300 سال قبل مان دست به کمر بگیریم و وظیفه دینی و انسانی خود را به دوش نسل نیامده بیاندازیم .

>>>   اقای ضیا باری بهاری من مطلب شما را کاملآ گرفتم مطلب شما از استخوانهای پوسیده جنایتکاران عبارت از مسعود ربانی فهیم و امثالهم شان میباشد که صدها بلکه هزارها جنایات را درحق مردم افغانستان مرتکب شدند جنایت کردند مردم را به ناحق کشتند صدها جنایت دیگر را درحق مردم افغانستان روا داشتند روزی امدنی است که استخوانهای پوسیده ومتعفن این جنایتکاران رابکشند وبه دریای امو بیندازند تامردم افغانستان از تعفن استخوانهای کثیف این جنایتکاران رهایی پیداکنند وزمین های که این جنایتکاران برای قبرهای های خود غصب کرده اند به پارک ها تفریحی مبدل خواهد شد
مرید از شهر مولاعلی

>>>   ز سرگیری گفتگو های سِرّی
گفتگوهای پنهانی میان زلمی خلیلزاد وطالبان درپاکستان و پذیرایی رسمی و گرمِ رهبران پاکستان ازطالبان ، خندیدن به ریش های رهبران حکومت وحدت ملی و مسخره کردن ملتِ به خواب رفته و بی اراده ی افغانستان است .
ازسرگیری ملاقات های سِرٌی خلیلزاد و جنرال اسکات میلر با رهبران طالبان در پاکستان و ملاقات های گرم و صمیمانه ی طالبان با وزیر خارجه ، رییس آی اس آی و رییس ستاد مشترک ارتش پاکستان ، همه گواه برآن است که نقشه ی راه امریکا برای شریک کردن طالبان در قدرت و ایجاد حوزه های جغرافیایی جداگانه ی قدرت در افغانستان ، همچنان در حال پیشرفت و تحول است .
آنچه به رهبران افغانستان و نقش آنان درتطبیق این نقشه ی راه ارتباط میگیرد ، به گمانِ آگاهانِ مسایل افغانستان ، زلمی خلیلزاد امریکایی افغانی الاصل ، محمد اشرف غنی و حامدکرزی ، با اعتمادترین آدم های نهادهای امنیتی ـ سیاسی امریکا برای تطبیق این نقشه ی راه میباشند .
ایالات متحده ی امریکا با سرمایه گذاری نیم قرنه روی این شخصیتهای مورد اعتماد اش ، شیطانی ترین پروژه های توسعه طلبانه و سودجویانه اش رابه تحقق خواهد رساند .
طوری که معلوم است حامدکرزی و محمداشرف غنی که با حمایت مخفی و علنی ازطالبان،جلوگیری ازحملات قاطع علیه آنان وآزادکردن دَم به دَم صدها زندانی طالبان ، زمینه های تقویت بیشتر آنان را فراهم کرده اند،مطمئن ترین افراد برای پیشبرد وتحقق نقشه های شیطانی امریکا بوده اند.
ازجانب دیگر با آنکه امریکا میداند که ازاثرمدیریت ناسالم این دو تن ، صدها میلیارد دالر کمک جامعه ی جهانی به باد فنا رفته ، زمینه های فساد گسترده ، چور، غصب زمین و مولتی میلیونرساختن رهبران و قوماندانان پول پرست جهادی ، مساعد شده است ، اما هیچ سیاستمدارافغانی را برمحمد اشرف غنی و حامد کرزی ترجیح نمیدهند .
هرگاه عبدالله عبدالله شانس پیروزی در انتخابات داشته باشد ، درست متکی به همین اعتماد چهل ساله است که برای تطبیق پروژه ی مشترک امریکایی ـ پاکستانی ـ سعودی ، شانس انتصاب وابقای دوباره ی محمداشرف غنی به مسند ریاست جمهوری افغانستان بیشتراز وی ، ممکن ومحتمل به نظرمی رسد .
فروغی

>>>   احمد سعیدی
با عرض سلام !
در حالیکه ده ها جاسوس بشمول انگلستان و کشور های دیگر بنام مشاور در کمیسیون های انتخاباتی حضور فعال دارند با آن هم بزرگان این کشور آرام ننشسته میخواهند نتایج انتخابات را به بی راهه بکشند. دیدار روز گذشته سفیر انگلستان و سفیر ناتو با اعضای کمیسیون انتخابات چه معنی دارد کی اینها را صلاحیت داده که سفیر انگلیس و ناتو میگویند در شمارش آرا عجله نکنید اینطور و آنطور اجراات نمایید.
من حضور سفرای کشور های بیگانه را در نشست های مختلف با اعضای کمیسیون انتخابات مداخله آشکار در امور کاری کمیسیون مستقل انتخابات میدانم نه همکاری صادقانه در شفافیت، امیدوارم از مداخله اینها جلو گیری شود.

>>>   اقای ضیا باری بهاری من مطلب شما را کاملآ گرفتم مطلب شما از استخوانهای پوسیده جنایتکاران عبارت از مسعود ربانی فهیم و امثالهم شان میباشد که صدها بلکه هزارها جنایات را درحق مردم افغانستان مرتکب شدند جنایت کردند مردم را به ناحق کشتند صدها جنایت دیگر را درحق مردم افغانستان روا داشتند روزی امدنی است که استخوانهای پوسیده ومتعفن این جنایتکاران رابکشند وبه دریای امو بیندازند تامردم افغانستان از تعفن استخوانهای کثیف این جنایتکاران رهایی پیداکنند وزمین های که این جنایتکاران برای قبرهای های خود غصب کرده اند به پارک ها تفریحی مبدل خواهد شد
شاپیری از کانادا


مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده استپربیننده ترین اخبار 48 ساعت گذشته
کليه حقوق محفوظ ميباشد.
نقل مطالب با ذکر منبع (شبکه اطلاع رسانی افغانستان) بلامانع است