غنی غلزی موفق به شکست طالبان غلزی نمیشود
مرزهای افغانستان توسط انگلیس ها تعیین گشت و ساکنین افغانستان از اقلیت های قومی کشورهای همسایه ایجاد گشت. در حایکه اکثریت قوم پشتون در پاکستان بسر می برند یک اقلیت ناچیز آن را ضم افغانستان ساختند 
تاریخ انتشار:   ۱۳:۵۲    ۱۳۹۸/۷/۱۵ کد خبر: 160430 منبع: پرینت

غنی احمدزی غلزی هرگز موفق به شکست طالبان غلزی شده نمی تواند.
سرنوشت ساکنین افغانستان در غیاب شان از طرف امرای دست نشانده این کشور، از احمدشاه ابدالی شروع تا امروز، در خدمت قدرت های استعماری تعیین ګردیده است. اینکه امروز هیچ کسی بالای حکومت کابل بحیث حکومت مرکزی باور ندارد علتش هم در تاریخ افغانستان نهفته است. امروز زلمی خلیلزاد، بحیث نماینده خاص رییس جمهور امریکا، در دوحه بالای سرنوشت ساکنین افغانستان با مزدوران آی اس آی پاکستان زیر نام طالبان معامله می نماید. این معامله بحدی سری است که متن موافقتنامه بین طرفین حتی در اختیار غنی احمدزی بحیث رییس جمهور نام نهاد افغانستان قرار داده نمی شود.

ساکنین افغاستان هر گز در طول تاریخ افغانستان در همچو موارد در جریان قرار داده نشده اند. در مورد اینکه نام مملکت، هویت مشترک ملی ساکنین این کشور چه باید باشد یا اینکه ارزش های ملی این کشور از کدام فکتورها ساخته شود، هرگز با ساکنین این کشور مشوره نشده و مشوره نمی شود. افغانستان بحیث نام کشور و افغان بحیث نام هویت ملی ساکنین این کشور یک پدیده تحمیلی خارجی است. ساکنین افغانستان همیشه گفته شده در یک حیطه جغرافیایی و زیر ارزش هایی بسر برند که در تاریخ و فرهنگ ساکنین این کشور ریشه و سابقه ندارد. ساکنین این کشور در تعیین زمامدار خویش هیچ نقش نداشته و امروز هم نقش ندارند. اکثر ارزش هایی که بنام ارزش های ملی بالای ساکنین این کشور تحمیل می گردد با واقعیت های عینی در تضاد بوده و باعث ایجاد خشونت ها می گردد.

مرزهای افغانستان توسط انگلیس ها تعیین گشت و ساکنین افغانستان از اقلیت های قومی کشورهای همسایه ایجاد گشت. در حایکه اکثریت قوم پشتون در پاکستان بسر می برند یک اقلیت ناچیز آن را ضم افغانستان ساختند. امروز مخالفت قوم پشتون در رد خط مرزی دیورند بهترین مثال و نمونه بارز این ادعا است. بعد از تعیین مرزهای افغانستان توسط انگلیس، این مرز ها توسط کشورهای اروپایی و روسیه خلاف توقع و آرزوهای ساکنین این کشور برسمیت شناخته شدند. زمامداران دست نشانده خارجی ها بنام افغان عین جفا را در حق ساکنین افغانستان در مورد تعیین مذهب شان کردند. مثلا در قانون اساسی محمد نادر مصوبه سال ۱۹۳۳ مذهب ساکنین افغانستان مذهب حنفی سجل گشت. تعیین مذهب برای ساکنین کشوری که پیرو مذاهب مختلف و عقاید و باورهای مختلف می باشد، خود عامل نفاق و شقاق بین ساکنین این کشور است. مثلا در زندگی عادی ساکنین افغانستان دور از کابل بحیث مرکز افغانستان حد و مرز زندگی اجتماعی و مذهبی مردم معین است و کسی به بکسی غرض نمی گیرد ولی وقتی همان اطرافی های صحرایی و دهاتی وارد کابل می گردند، در ک می کنند که وزارت اطلاعات و کلتور افغانستان، رادیو کابل و نشرات وزارت معارف و احکام فیصلجات نظام قضایی افغانستان با تحمیل احکام یک مذهب بالای دیگران نفاق و شقاق ملی را دامن می زنند.

چون نام مملکت افغانستان و ساکنین این کشور افغان تحمیل گردیده است، ارزش های افغانستان و ارزش های یک قوم خاص بنام افغان بالای ساکنین این کشور تحمیل می گردد. چون مذهب قوم افغان مذهب حنفی است هر کس در افغانستان که قصد زندگی را داشته باشند باید ارزش های این مذهب را قبول دار گردند. چون افغان ها مالک این کشور اند باید ساکنین افغانستان زبان افغانی را بحیث زبان ملی قبول و آن را در زندگی روزمره خویش عملی سازد. عملا تا بحال یک کتاب علمی به زبان افغانی نوشته یا ترجمه نشده است. هنوز هم اولاد افغان ها از تحصیل بزبان مادری خویش بخاطر نبودن امکانات و منابع محروم اند، پس ساکنین غیر افغان به چه شکل زبان افغان ها را بحیث زبان ملی در فکر و ذکر و عمل روزمره خویش رعایت بتوانند؟

مشکل عمده افغان و افغانستان این است که زمامداران افغان که با حمایت یک قدرت خارجی بالای این کشور تحمیل گردیده هر قدر از قوه قهریه کار گرفته نتیجه نداده و ساکنین این کشور را هر چه بیشتر از گذشته به جبهه گیری و مخالفت با حکومت مرکزی سوق داده است. حامیان ایجاد حاکمیت مرکزی در حالیکه بکرات و مرات شکست خورده با همان سر تنبگی و لجاجت بالای کرده های خویش تاکید می کنند که مردم این کشور با همان لجاجت و سرتنبگی پاسخ می دهند. هیچ طرف هم حاضر به معامله و مصالحه نیستند. در اینجا قانون نیوتن در فزیک صدق می کند. هر عمل حکومتی عکس العمل تولید می کند و عکس العمل متناست به عمل است.

در آخرین تحول، حکومت غنی احمدزی بحمایت فعال امریکا طی ابلاغیه ای از کشتن هزاران طالب خبر می دهد. اگر عبدالرحمن بحیث نوکر انگلیس و با کمک پولی و اسلحه انگلیس با محو شصت در صد نفوس هزاره ها نتوانست هزاره ها را بشکل مدنی مطیع سازد، اګر حزب دموکراتیک خلق افغانستان با حمایت دها هزار سرباز قشون سرخ موفق به تسخیر افغانستان نګشت غنی احمدزی به هیچصورت هم نخواهد توانست با توب و تفنگ و جت های امریکایی قوم قبیله خویش غلزی های را که زیر نام طالب فعال می باشند، تابع سازند. بهترین راه حل معضله افغانستان مشوره با ساکنین کشور و عملی کردن خواست این مردم در مورد تعیین سرنوشت شان است.

عبدالحمید


این خبر را به اشتراک بگذارید
تگ ها:
غلزی
غنی
نظرات بینندگان:

>>>   افغانستان یک کشور پر افتخار است وملت افغان یک امپراطوری در منطقه بود و همین پسران وشیر بچه ها مانند احمد شاه ابدالی هند و چین مغل وایران را اداره می‌کرد پدر کلان شما چنگیز را که خود را فرعون وقت میگفت به زانو در آورد سرحدات افغانستان توسط هیچ کس تعین نشده و باز ملت افغان یک امپراطور منطقه خواهد شد ولی شغال هایی مانند شما اولاده چنگیز یک لکه بی ننگی برای این ملت پر افتخار هستید حتا در وقت امپراطور شیر بچه ابدالی وقتیکه از فتح منطقه میامد پدر کلان های تو‌همرایی رباب و دنبوره برایش آهنگ میخواند وشما نباید اینقدر لاولهب بگوید چون به تمام منطقه معلوم هستید که به جز یک کولی چیزی دیگر نیستید

>>>   بهترین راه حل یک جرگه بزرگ قوم غلزوی است تا به اشتراک هم رئیس قبیله را بر گزینند.
قدم دوم جرگه بزرگ قوم درانی است تا رئیس قبیله را انتخاب کنند

قدم سوم مذاکره این دو رئیس است تا یکی از آنها به حیث کلان قوم پشتون تعین گردد.

قدم چهارم
این است که ملت افغانستان از این اعجوبه زمان بپرسند که هدف شما قوم از زندگی چیست و دنبال چی هستید؟

>>>   ترامپ مرد خشن اما زیرک
هشت بار مذاکرات صلح خلیلزاد با نماینده گان طالبان در دوحه ای قطر مبنی روشن شدن تکلیف نیروی های آمریکایی و متحدین غربی اش درافغانستان، سرنوشت نظام سیاسی افغانستان، پایان دادن به حضور نظامی ۱۸ساله آمریکا درافغانستان و غیره موارد توافق شده میان دوجناح در فضای تقریبا صمیمانه و به دور از حضور نماینده رسمی حکومت وحدت ملی افغانستان برگذار شد که این وضعیت در واقع به نوعی شبیه وضعیت جریان مذاکرات میان اتحاد شوروی و جبهه پنجشیر برای رسیدن به آتش بس میماند به گونه ای که جبهه پنجشیر خواستار مذاکره با طرف اصلی جنگ که همانا اتحاد شوروی بود تأکید میکرد و هرگونه مذاکره مبنی بر رسیدن بالای یک آتش بس با رژیم کمونستی کابل (حکومت کارمل)تحت حمایت اتحاد شوروی را منتفی دانسته و موجب توقف آتش بس و درنهایت منجر به لغو آتش بس میان یکدیگر میدانستند هرچند که اتحاد شوروی تلاش زیادی (مانند تلاش آمریکا ها برای کشاندن پای طالبان به میز مذاکره با حکومت وحدت ملی برای رسیدن به صلح) را به منظور کشاندن پای جبهه پنجشیر با حکومت کمونستی ببرک کارمل انجام داد اما این تلاش ها جز سمت را به دیوارخشک زدن دیگر فایده ای نه داشت.
رهبران اتحاد شوروی برای وادار کردن جبهه پنجشیر به منظور مذاکره کردن با حکومت کمونستی کابل دست به یک سلسله اقدامات استراتیژیک و به نوعی هدفمند از طریق اعمال تغییرات در سطح رهبری نظام سیاسی کمونستی کابل زده به گونه ای که کارمل را از قدرت برکنار و دکتر نجیب را برای مشروعیت سیاسی بخشیدن به روند مذاکرات با جبهه پنجشیر اعمال نمود و دکتر نجیب برنامه های ظاهرا مستقل خود را تحت عنوان آشتی ملی بعدها برای اتحاد اسلامی مجاهدین که متشکل از سران هفت گروه تنظیم جهادی بود پیشکش نمود اما مجاهدین از این سیاست اتحاد شوروی اطلاع نموده بودند و هرگز فریب دشمن را نخوردند و تمام تلاش های دکتر نجیب نقشه برآب شد من فکر میکنم که دکتر نجیب در تبانی با اتحاد شوروی میخواست به نحوی سران اتحاد مجاهدین را ظاهرا وارد این پروسه آشتی ملی نموده ودر اخیر همه شان را به سرنوشت حبیب الله کلکانی مواجه سازد.
به هرصورت زمانیکه نماینده طالبان با خلیلزاد هشت بار گفتگو کردن و قرار بود که این گفتگوها در دور نهم ویا شاید هم دور دهم به توافق برسد بطور ناگهانی تمامی تلاش های هردو طرف به یکباره گی در نتیجه یک تویت ترامپ برهم خورد و همه خوش بینی ها وامید ها برای رسیدن به صلح هم برای دوطرف مذاکره کننده و هم برای دولت ‌و بویژه مردم رنجدیده و تشنه صلح افغانستان دوباره زیر خاک دفن گردید و آمریکایی ها فورا به برگذاری انتخابات ریاست جمهوری افغانستان در سال ۱۳۹۸ روی آوردند من فکر میکنم که این گونه واکنشی عمل کردن ریس جمهور آمریکا و دستگاه دیپلماسی آن کشور در قبال روند مذاکرات صلح با طالبان میتواند چند فرضیه ذیل را محقق کند ویا به عبارت ساده تر ترامپ با اینگونه رادیکالی عمل کردن به دنبال تحقق اهداف ذیل در افغانستان است .
۱: آمریکایی ها میخواهند که برای مشروعیت سیاسی بخشیدن روند مذاکرات صلح خود با طالبان و همچنان داخل کردن پای نماینده رسمی دولت افغانستان را به این مذاکرات در این انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۹۸ افغانستان از طریق به بحران بردن نتایج این انتخابات در تبانی با کشورهای متحد غربی خود در افغانستان، میخواهند شخصی را ریس جمهور آینده افغانستان تعیین کنند که این شخص هم مورد توافق طالبان و هم مورد توافق همه ای جریان های سیاسی در افغانستان باشد( مانند سیاست اتحاد شوروی برای مشروعیت بخشیدن حکومت کمونستی کابل از طریق برکناری کارمل از قدرت و گماشتن دکتر نجیب به قدرت)
که این کار آمریکایی ها مانند سال های قبل انتخابات افغانستان و روند نظام مردم سالاری را به تمسخر گرفته انتخابات مانند سه دور قبلی به انتصابات مبدل میشود
واز سوی دیگر آمریکایی ها بااتخاذ اینگونه مکانیزم ها میخواهند فشار حداکثری را مبنی بر انعطاف پذیری گروه طالبان و عقب نشینی این گروه از بعضی اهداف سخت خود نظیر خروج تمامی نظامیان خارجی و ترک پایگاه های نظامی آمریکا در افغانستان که وجود این پایگاه های نظامی برای ادامه حضور نظامی آمریکا در منطقه در جهت تحقق اهداف استراتیژیک و راهبردی آینده اش مبنی حفظ و تحت کنترل قرار دادن رفتار چین، روسیه، ایران وغیره در آینده برای حفظ ثبات سیستم بین الملل لازمی است اعمال نمایند
۲: لغت نامه دهخدا کلمه شکست را علاوه براندازی کامل دشمن، دست کشیدن آن از جنگ و خارج شدن او از صحنه ای جنگ معنی کرده است اگر هرگاه در این مذاکرات آمریکایی ها با طالبان به توافق نهایی وبه تبع آن به امضای این توافق نامه صلح میرسیدند پرستیژ ویا جایگاه آمریکا به عنوان ابرقدرت دنیا مانند اتحاد شوروی از بین رفته و آهسته زوال هر چه زودتر سلطه آمریکا در منطقه جنوب آسیا و سایر مناطق جهان آغاز شده و از این وضعیت باز پیش آمده دشمنان آمریکایی ها در جهان خوشحال میشدنند وجشن های رقص و پایکوبی را برگذار می‌کردند بویژه چینی ها، روس‌ها، ایرانی ها و غیره کشورها که سال‌های زیادی برای زمین گیرکردن اهداف استراتیژیک و راهبردی آمریکا در افغانستان شبها و روز های زیادی را بویژه دشمن دیرینه اش روسیه میراث دار اتحاد شوروی و در تبانی با چینی ها بی خوابی کرده بودند
از همین خاطر بود آقای ترامپ با درک پیامد های نابهنجار و ‌بغرنج این توافق نامه صلح و بادرنظرداشت اصل آنتروپی در جهت حفظ سیستم قدرت و جایگاه آمریکا درنظام بین الملل با یک تویت خود روند برق آسایی این مذاکرات منهدم کرد

باعرض حرمت
امرالحق خیری

>>>   سنگ با سنگ می شکند! غنی دوای کشنده برای طالب است نه عبدولک!

>>>   انگریز ها چی خاطره های بد که از عهد شکنی وغارت گری غل جی ها دارند پرسان نکو ،

>>>   من شکر اوغان نیستم چون ... نیستم. این نام اوغان یا افغان به زور و به ریا توسط حاکم های گذشته اوغان بالای همه شهروندان کشورم تحمیل شده در حالیکه اکثریت ما مرمان این کشور اوغان یا افغان نیستیم.
ما به برادری و براری در کشور خود باور داریم و برادران اوغان یا پشتون خود را دوست داریم ولی هیچگاهی به زورگویان و تمامیتخواهان که در بین این اوغان ها وجود دارند تسلیم نمیشویم. با آنها حساب ما جدا است.
نام این کشور را با همکاری انگلیس و رنجیت سنگ هندی تغییر دادید ولی هویت اصلی شهروندان این کشور را که غیر اوغان است به زور و چال به اوغان تغییر داده نمیتوانید.
بس است، واقعیت را قبول کنید. برادری و وحدت به زور نمیشود، و نمیشود مردم را به زور یکسان سازی کنید و نام این یکسان سازی جبری و نادرست را وحدت ملی بگذاری.
وحدت ملی چنین نیست.

>>>   پشتونها به مساوات برابری و احترام ارزش های متقابل دیگر اقوام باور ندارند. بهترین کاری که آنها میکنند اینست که بزور ویا به رضا یکسان سازی میکنند و اسمش را هم گذاشته اند وحدت ملی. هویت دیگران را حذف میکنند و همه را به جبر یکسان افغان نامگذاری میکنند و این یکسان سازی جبری را وحدت ملی تلقی میکنند.

>>>   وزیر اکبر یک یاغی و چاقو کش وحشی بود۰ در جریان مذاکرات رسمی کارد کشی کرد و مانند وحشی های بی فرهنگ همتای مذاکرات خودش را در جریان مذاکرات کشت۰ در تاریخ مذاکرات بین المللی چنین وحشتی صورت نگرفته۰

>>>   دور از انصاف است دولتيراکه در آن سهم پنجشير ، اندراب و هزاه بيشتر از تمام ولايات و اقوام ديگرند تنها به غلزی ها نصبت داد و بازهم دور از انصاف است افتخارات مجاهدينيکه در ساحات شمال ، مرکزی و غرب کشور در مقابل استعمار جهانخور برای آزادی وطن ميجنگند تنها به اقوام پشتون نصبت داد .
اينرا بدانيد که مردم غيور اين سرزمين همه مسلمان اند و در اسلام قوم پرستی و قوم گرائی مردود شمرده ميشود .
جلوتر همه دست بدست هم داده گرگان وحشی را از وطن اخراج بايد کرد .

>>>   ....بر نام اوغان هیچکس حق ندارد مرا اوغان خطاب کند چی رسد که در شناسنامه ام درج شود

من ازین نام تروریستی نفرت دارم
من ازین نام انتحاری نفرت دارم
من ازین نام خون اشام نفرت دارم

اصلا به ما چی که اوغان کجا انتحار کرد کجا انفجار کرد کجا سر برید کجا در مسجد بالای نمازگزاران گلوله باران کرد

ما مردم عادی غیر از اوغان به هیچ جنایتی از جنایات اوغان نه قبول دار هستیم و نه شریک استیم


مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده استپربیننده ترین اخبار 48 ساعت گذشته
کليه حقوق محفوظ ميباشد.
نقل مطالب با ذکر منبع (شبکه اطلاع رسانی افغانستان) بلامانع است