عبدالله: "«ما» به حضور نظامی امریکا ضرورت داریم"!
فردی که هنوز جایگاه قانونی اش نه دیروز و نه هم امروز و حتی نه به هم فرمان حضرت "جان" 50/ 50 عملی نیست، می آید از نام مردم صحبت میکند و اشغالگری را بخاطر منافع شخصی خویش در قدرت تمدید میکند... 
تاریخ انتشار:   ۱۸:۱۳    ۱۳۹۸/۸/۹ کد خبر: 160733 منبع: پرینت

آقای داکتر عبدالله! این "ما" کیها هستند؟
نیاز برای امنیت خود و یا امنیت مردم افغانستان؟
در مجموع وقتی فردی، گروهی و یا مقامی چه در درون یک حاکمیت و یا هم بیرون از یک رژیم بدون هیچ جایگاهی و هیچ مرجع حقوقی و حقیقی خود را نماینده کل میداند و از نام مردم استفاده سوء مینماید در ضمن اینکه سخن بی بنیادی و دور از واقعیت جامعه را مطرح نموده اند حتی به شعور مردم توهین کرده اند.

در این یک دو روز به دو موضوع جالبی در رسانه ها برخورد نمودم:
نخست اینکه سخنان آقای داکتر عبدالله با شبکه سی ان ان که گویا "حضور ناتو و امریکا را در این کشور ضروری میداند و ما به حضور نظامی امریکا ضرورت داریم" و سپس از همه جالب اینکه پاکستان برای کشور ما مهربانتر از مادر تبدیل شده است و گویا با خروج قوای خارجی از افغانستان مخالف است.

دقیقآ اگر آقای عبدالله منحیث یک فرد به مثابه یک شهروند در این مورد ابراز نظری ارایه نماید، در حقیقت این حق مسلم شان است و هیچکسی هم در مورد ایرادی و مخالفت جدی نخواهند داشت؛ ولی مساله زمانی مشکل ساز میگردد فردی که هنوز جایگاه قانونی اش نه دیروز و نه هم امروز و حتی نه به هم فرمان حضرت "جان" 50/ 50 عملی نیست ولی می آید از نام مردم افغانستان صحبت میکند و اشغالگری را بخاطر منافع شخصی خویش در قدرت تمدید میکند و این حاتم بخشی از کیسه مردم و معامله در خفای مردم نهایت زشت جز توهین به سرنوشت این مردم چیز دیگری بوده نمیتواند؛ وابستگی هم از خود مرز و حدودی دارد نه به این صورت....

اگر هدف شان از حضور امریکا فقط امنیت خود و مامورین قصر سیپدار بوده باشد بحث جداگانه ای است یقینآ هیچ کسی به آن کاری ندارد.
بازهم اگر این سخن ایشان همچون یک کاندید مطرح و یا برنده ریاست جمهوری بوده باشد باز هم بی بنیاد است؛ زیرا تمدید اشغالگری را با آرای عمومی را در مجموع اگر کمتر از یک میلیون هشتصد هزار و فرض کنیم و آقای عبدالله برنده این انتخابات با داشتن یک میلیون رای باشند بازهم هرگز نمیتوان باتناسب 30 میلیون شهروند کشور باهم مقایسه نمود و از آن نمایندگی نمود.

ضمنا پاکستانی که پیوسته علیه موجودیت قوای خارجی در این کشور بوده است و امروز معلوم نیست بقول معروف آفتاب از کدام طرف طلوع کرده که مهربانتر از مادر شده و مخالف خروج قوای خارجی در این کشور است دقیقآ من نمیدانم.
بناء تجربه تاریخی نشان داداه است هیچ گروهی؛ هچ کشوری و هیچ فردی دیگر نمیتواند تعیین کننده سرنوشت دیگران بوده باشد و امیدوار هستم که آقای عبدالله این را بداند که معاملات پشت پرده در غیاب مردم که در طول بیست سال اخیر جریان داشت دیگر به پایان کار خود ریسده است و در غیاب مردم تصمیم گرفتن دیگر غیر ممکن است.

عطا صفوی


این خبر را به اشتراک بگذارید
تگ ها:
عبدالله
اشغالگری
نظرات بینندگان:

>>>   به عطا صفوی ،
آیا تو نمیدانی که هزاران داغشی ،وهابی ترورست چیچینی ، مفسدین عربی ، همراه با جنرالان متقاعد آی اس آی برضد مزردم افغانستان می جنگند ؟؟؟
تنها میتوانی با آنمها بجنگی ؟ آیاتو حاضر استی بروی با عرب های ترورست درفاریاب قندز هلمند بجنگی ؟؟
هرگز نمیروی ،
درینصورت کمک امریکائی ها ضروری است
ر

>>>   در این شکی نیست که حیات سیاسی عبدالله به نخ سست بنیاد اشغال بسته است. بنابرین، او برای حفظ جان و موجودیت سیاسی خود مجبور است از اشغال دفاع کند. این در حالی است که به حیث یک اصل سیاسی جهانشمول، می توان گفت که اشغال خواه ناخواه روزی به پایان می رسد و مزدوران و وابستگان خود را تنها می گذارد.
این که غنی فراست درک این حقیقت را ندارد امری طبیعی است زیرا او دیوانه و مالیخولیا است. ولی این که عبدالله از درک این مطلب عاجز است، مایهٔ سرشکستگی روح آمر صاحب شهید می باشد.
حیدر لهیب

>>>   سلام‌ عرض ادب خدمت همه هموطنان.
تاریخ عبدالله، محقق، خلیلی، سیاف، قانونی، گیلانی، نادری وغیره خائنین که از نام جهاد امروز صاحب میلیونها حال شاید میلیارد ها دالر شد اند.تاریخ اینها گذشته این‌ها به جز از غلام شرق و غرب و قاتل مردم افغانستان چیزی بیش نیستند.

>>>   خروج قوای خارجی باعث جنگ داخلی است.
جنگ داخلی سال های تا ۲۰۰۱ باعث حضور قوای خارجی شد.
پس چه باید کرد.
شغال منتظر است تا فرصت یابد و به وسیله شغالک هایش حمله کند اینکه شغال فعلن طرفدار ماندن خارجی ها است دلیلش این است که باید طالبان شغال با آمریکا به توافق برسد و بعد بتواند حکومت شغالی بر پا کند.

>>>   عبدالله هم یک خود فروخته است و با غنی هیچ تفاوت ندارد نهایت تعصبات پشتونی کمتر دارد اما او هم کعبه آرزو و مدینه فاضله نیست بناءا آمریکا خیالش راحت و بی غم است که چونین نوکرهایی تربیت کرده که تا سالها منافع آمریکا در این کشور را تضمین میکند برای همین بود حوانان نسل امروز و فردا خوب میفهمند داکتر پدرام و تمنا و نسل نو بهتر کشور را درک و اداره میتواند کرد.
محمود اروزگانی

>>>   اقای دکتر عبدالله حرف واقع بینانه را بیان کرده است که افغانستان برای تامین امنیت وجلوگیری از خشونت و وحشیگری نیازمند نیروهای خارجی در افغانستان است هرکس باشرایط افغانستان اشنایی داشته باشد همین نظر را خواهد داشت.

>>>   داکتر عبدالله عبدالله یک شخص یک فرد نبوده ونیست به ملیون ها انسان این سرزمین را با خود دارد حرفی که میزند بخواست مردم و به نماینده گی از مردم و بخیر و صلاح جامعه ماست نه مانند کسانی که بیشتر از چهل سال در کنار مردم ما نبودو بیکبارگی از خارج کشور بداخل پرتاب گردید بخاطذ احراز کرسی ریاست جمهوری و انهم با تقلب و جعل و خرید اشخاص پولپرست خاین به ملت و کشور این عال جناب پرتاب شده عوام فریبانه نام از مردم میزند در حالیکه دو فیصد مردم را با خود ندارد اگر چعل وتقلبش و خرید افراد و اشخاص به پول نباشد همان دو فیصد هم طرفدار مردمی را با خود ندارد اما داکتر عبدالله عبدالله هم پشتوانه قومی مردمی را با خود دارد و هم طرفداران بیشمار را با خود دارد و هم در تمام درد و رنج مردم شریک بوده در بیشتر از چهل سال گذشته هم توان و قدرت رهبریت مردمی را دارا است بی مشوره مردم هیچکاری را انجام نمیدهد و همچنان مسلمان مجاهد مقاومتگر و یار و رفیق قهرمان ملی کشور بود وحال هم روش پیروی از دستورات قهرمانی ملی کشور سرمشق در جهت پیشبرد کاراتشملاک عمل قرار داده است بدین اساس مردم بالای داکترعبدالله اعتماد و اعتبار خارقلعاده دارند درهر زمان رای پاک شانرا بروی میرزند و پیروز است .

>>>   ترت تو بیچاره از چیزی خبر نداری و دشمنی و کینه وحسدت بجای رسیده در مقابل داکتر عبدالله و طرفداران ملیونی ان که همه چیز را در مورد ان از عینک سیاه خود سیاه میبینی بهتر است اول قلب و ضمیر خود را مبرا از کینه وتعصب رجخوانی کنی و هم حرف و سخنت را به اندازه عقل ودانش و دهن و شعورت زنید با این حرف کوچه بازاری و نادرست دروغین هرگز چنین سخنان بی باور طرف قبول مردم قرار نمیگیرد ونه به شخصیت والای داکتر عبدالله عبدالله کدام تاثیر منفی بجا میگذارد بهتر است کمی لا عقل به مثبت هم فکر کنید .

>>>   درست كفتى وطندار!! عبدالله يكى از به ضمير ترين چهره سياست افغانستان در دور معاصر هست، حتى شاشجاع را باطل كرده.

>>>   درود بر آقای عبدالله : آمریکا با مردم افغانستان دشمنی ندارد و هرگز عمداً و یا هدفدار جایی را بخاطر کشتن مردم بمباران نکرده است، مگر اینکه جایگاهی و مقری از تروریستها بوده باشد، که در مقایسه درصد و ارقام قتل عام و کشتار دشمن درونی یعنی طالبان و دیگر متحدان وی صدها برابر از عملیات اشتباهی آمریکا بیشتر بوده و هست و ادامه دارد. دوماً این طالبان و متحدان دینی و ضد آمریکایی و ضد استکباری وی مانند القاعده و خامنه ایی و حکمتیارو داعش هستند که کشور را ناامن و بخاطر ایجاد جمهوری اسلامی از نوع طالبان و خامنه ایی زمینهً خشونت و رشد تروریست و بدنبال آن ورود و حضور آمریکا را در افغانستان باز و مستقر ساختند. ثالثاً ما هر موقع توانسنیم دولتی ملی براساس حق حاکمیت مردم و قوانین حقوق بشر جهان برپا کرده و صلح و ثبات سیاسی و منافع ملی تمامی احاد مردم کشور افغانستان را تاًمین و تضمین کنیم،یقیناً آنوقت آمریکا از افغانستان خواهد رفت و برای گفته خود سابقهً تاریخی و دلیل و سند دارم.
پیروز باد مردم افغانستان و صلح و دوستی بر اساس احترام متقابل و قوانین حقوق بشر جهان.

>>>   آمریکا با سرنگونی دیکتاتور دینی افغانستان حکومت وحشی قرون وسطایی طالبان، راه ر وند رشد سیاسی و استقرار حاکمیت ملی و حقوق بشری در افغانستان را باز کرده و لذا خدمت تاریخی و بزرگی به مردم و کشور افغانستان نمود.مسئولیت ایجاد صلح و ثبات سیاسی، اجتماعی کشور افغانستان وظیفهً حاکمان و به عهدهً ماست، پس با انحراف افکار عمومی صلح را از بیگانه تمنا نکنیم. کسانی که بر علیه آمریکا و صلح و امنیت فعالیت و شعار می دهند، در اصل در جبههً ضد آمریکایی طالبان در طرف تروریستها ایستاده و آنانرا نمایندگی و حمایت می کنند. چپیهای ورشکسته و تروریستها و حامیان آن هرجا که ضعف و نقصان داشته و کم می آورند، به آمریکا می زنند و ضعف و بی مدیرتی و ندانم کاری و بیعملیهای خود را به خارج ربط و نسبت و حواله می دهند. به این شکل هرگز در افغانستان صلح پایدار نخواهد شد. ما باید قبل از همه تکلیف خودمان با خودمان را مشخص کنیم که آیا شاخص و معیار و ترازوی ما برای تشخیص و تفکیک و شناخت دوست دشمن چیست؟ آیا در کدام جهت و جبهه آزادی و دموکراسی و حقوق بشر و یا در طرف تحجر و ترور و جنگ و عقبماندگی فعالیت کرده و ایستاده ایم؟ اگر این مرزبندی و جبهه برای هر آدم عاقل و سیاسی و مدعی و وطن پرستی مشخص شد، آنوقت می توان علت و موانع صلح و چاره دردها و مشکلات کشور را نیز پیدا کرده و حل نمود. پیروز باشید

>>>   متاسف هستم از این که چرا عامه مردم افغانستان خصوص پشتون ها نظام مغزشان کمپیوتری است که فقط صفر و یک میشناسد در دید بسیاری مردم یا باید نوکر جبهه شرق و روس بود و یا نوکر جبهه غرب و روم بود. الحال که بعد از سقوط بلک شرق و شوروی روس های کمنیست ضعیف شدند بسمت امرکایی ها دست دراز کردید و احساس عموم مردم این است که بدون انگلیز و روس و امریکا زندگی تبدیل به مرگ خواهد شد متاسفانه این یک پروسه بود کا از بازی بزرگ بین روس و دولت بریتانیوی در کمپانی هند بر سر حفظ هندوستان و تقسیم و تجزیه سرزمین های آذربایجان و خراسان از ایران بزرگ آغاز شد در آن زمان بسیاری نواحی خراسانات بزرگ و سیستان و مکران تا مازندران و آذربایجان و فارس و بوشهر عملا تحت پوتین های روس و انگلیس قرار داشت و شاه احمق قجری فقط بر تهران مسلط بود و گمان میکرد درخیال خود همه سرزمین های ایرانی را زیر سلطه دارد در این دوره مقاومت های مردمی محلی و قومی مردمان ایران زمین در دوران مبارزه با استعمار شروع شده بود گروه های کاملا متفرق از مردم گیلک در نهضت جنگل شمال مردم آذربایجان در شمال غرب و لر ولک و عرب در بوشهر و خرمشهر و ساحه جنوب و کردها در کوهستانهای شمال غرب و بلوچها در مکران جنوب شرق و افغانها در شرق سیستان و جبال و تاجیک و ترکمن در شمال شرق خراسان شروع به مقاومت های محلی علیه روس و انگلیز کردند اما متاسفانه غالب گروه ها شکست خوردند این که در تاریخ گفته میشود گروههای افغان یا تاجیک یا گیلک و لرولک و آذربایجانی پیروز شده اند یک پروپاگاندا دروغ است متاسفانه فقط توانستند سالهایی مقاومت کنند و در نهایت با تلفات بالا شکست میخوردند علت این امر عبارت است از
۱)عدم وحدت میان مردم ایران زمین
۲)ضعف و سرمستی دولت مرکزی عیاش قجری که فقط تهران و حوالی آن را در کله خامش میدید.
۳)روس و انگلیز مجهز به سلاح روز و توپ و تانک پیشرفته بودند و انگلیس ها هزاران سرباز هندی را برای جنگ اجیر کرده بودند همچنین روس ها هم سپاهی بزرگ از قزاقها داشتند.اما مردم محلی سلاح های ضعیف داشتند.
مجموع این عوامل باعث اشغال چندین ساله فلات ایران بدست روس و انگلیس و در نهایت جدایی بخش بزرگی از خراسان و سیستان و مکران و آذربایجان از ایران زمین شد.
مطابق همین پلان در سرزمین های تحت امپراطوری عثمانی اجرا شد که در نهایت باعث تقسیم و تجزیه و سقوط آن به یک بخش ترکی و ۷ سرزمین عربی شد که شرح آن مفصل است.
خلاصه مطلب آن که از وقتی دنیای اسلام متفرق پاره پاره شد و دشمن اصلی را نشناخت به این روز افتید در این زمان در گوشه های بلاد اسلامی بسیاری از مردم از فقر و گرسنگی و طاعون و وبا جان دادند ودر حالی بود که روس و انگلیس غلات و محصولات کشاورزی و مالداری آنان را برای سربازانش احتکار میکرد. بعقیده من تنها راه عزت بلاد اسلامی ایجاد اتحادیه ای بزرگ از کشورهای مسلمان است ما برای پیشرفت باید به سمت برداشت مرزها و پول و پاسپورت و قوانین بین الملل اسلامی پیش رویم باید در این راه اختلافات خود را فراموش و زیر پا گزاریم و به روز و حال امروز دنیای اسلام رحم کنیم چرا دول اروپا و عموم کشورهای مسیحیت آمریکای لاتین میفمد باید اتحادیه هاییش براساس منافع مشترک بسازد اما همچنان ما مسلمانان در تداوم روزهای استعمار در خواب عمیق فرو هستیم
عباس رحیمی_هرات

>>>   اقای صفوی!
منظور از <ما>که عبدالله میگوید یعنی مانمایندگان خارجی ها در کشور وما اعضای بر جسته ای سی ای ای وایم ای سکس و... وبلاخره ما حافظ منافع خارجی ها واشغالگران در مام میهن ومنظورشان از تامین امنیت هم حفاظت از دارای ها وما یملک باد اورده وسیل اسا واین همه دریشی ها ولباس های مدرن وفیشنی ولکس است من از جمله کسانی بودم که به جناب ایشان فریب خورده در دوره های قبلی کمپاینهای انتخاباتی شان حال کم ویا زیاد زحمت به خود راه داده بودم وازین باب نیز ازخداوند منان پوزش می طلبم چون فکر میکردم که او در میان غلام ها ومزدور ها کمتر وابستگی دارد کنون که دانستم مزدور مزدور است ووابستگی وغلامی بد وبد تر شاید داشته باشد اما هرگز خوب وبهتر ندارد حتی انهای که چون حکمتیار وکرزی وغنی وداود زی و...سابقه دارتر از عبدالله اند ظاهرا کمتر بد هستند نسبت به نو واردها که باید با نشان دادن ارادت واخلاص جایگاهی وجای پای برای خود جستجو نمایند ودرین باب از دیگران پیشی گیرند کارنامه های عبدالله را درطول دوره ای اشغال اگر ملاحظه نمایددشمنی با اهل مقاومت ودور کردن اشخاص وطندوست ومخلص از هرجای که دستش میرسید تا این که به این مقام ومنزلت رسید وخویشتن را در طاق ابروی خارجی ها چسپانید وازانجا نیفتید
چه اگرازاسمان افتد امیدزندگی دارد
وگر از طاق ابرویش بی افتدبرنمیخزد

ودر قیا فه شناسی امده که
چشم سبز وموی سرخ ورنگ زرد
اینچنین مردم به کس نیکی نکرد
وباز گرگ دشمنی اشکار وعلنی است خطرش نسبت به سگی که بلا تشبیه باگرگها یکجا شود به مراتب خطرناک تر میباشد واین شیره مرد!!! ملت را از پشت خنجر میزند
قاضی فضل الله سابق مشاور ارشد

>>>   بسیار جالب است که پشتونها برای تداوم حکومت خود حاضر هستند صدها تهمت به برارهای مسلمان خود وارد سازند چقدر این اخلاق زشت است! هرکس سلطنتت با تقلب و جنایت اوعانیزم را نخواهد وی خودفروخته فریب خورده از سوی پشتون خاین شمرده میشود همه امور در فرهنگ پشتون قومی و قبیلوی سنجیده میشود
چقدر این اخلاق تکبر و خود پرستی اوغانیزمی نفرت انگیز است.


مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده استپربیننده ترین اخبار 48 ساعت گذشته
کليه حقوق محفوظ ميباشد.
نقل مطالب با ذکر منبع (شبکه اطلاع رسانی افغانستان) بلامانع است