امریکایی ها از اعلام نتیجه انتخابات جلوگیری می کنند
 
تاریخ انتشار:   ۱۹:۲۷    ۱۳۹۸/۸/۱۶ کد خبر: 160820 منبع: پرینت

دارالانشای کمیسیون انتخابات علی رغم مخالفت دسته ی انتخاباتی ثبات و همگرایی باز شماری آرا را امروز آغاز کرد.
ننگ رییس دارالانشای کمیسیون مذکور می گوید که ثبات و همگرایی شکایات خود را به کمیسیون شکایات ارایه کند. ننگ می گوید نتیجه ابتدایی انتخابات یک چیز خام است و نهایی نمی باشد.
اظهارات رییس دارالانشای کمیسیون انتخابات نشان می دهد که این کمیسیون نتیجه ابتدایی را روز ۲۳ عقرب اعلان می کند.

منابع آگاه می گویند این نتیجه ی ابتدایی به نفع تیم دولت ساز است و اشرف غنی برنده اعلان می شود. اما تیم ثبات و همگرایی تاکید دارد که هنوز ۳۰۰ هزار رای نادرست و مخالف قاعده وطرزالعمل کمیسیون در میان آرای بایومتریک وجود دارد و تا زمانی که این آرا تصفیه نشود هیچگونه نتیجه ای را نمی پذیرد.

امریکایی ها تا حالا از اعلام نتیجه ی ابتدایی جلوگیری کرده و خواهان شفافیت و تصفیه درست آرا شده اند. هنوز مشخص نیست که آیا امریکایی ها به این موقف خود ادامه می دهند و یا دربرابر اعلان نتیجه ی ابتدایی سکوت می کنند؟

محمد اکرام اندیشمند


این خبر را به اشتراک بگذارید
تگ ها:
آمریکا
انتخابات
نظرات بینندگان:

>>>   کسی یافت خواهد شد که فکر کند اشرف غنی بنام بازنده چوکی را رها میکند ومیرود ؟؟؟
اگرغنی دو رای وعبدالله 31 ملیون رای بگیرد بازهم غنی رئیس جمهور اعلان میشود این حتمی است ، هیچ امکان ندارد که او بنام اینکه رای کم گرفته قدرت را دو دسته به عبدالله تسلیم کند وبا ملکه اش برود درخانه بنشیند، اینرا کسی درخواب هم نخواهد دید،
بعد از اعلان نتایج دست کاری شده بازهم غ برنده وع بازنده اعلان میشود عهمین نتیجه است ،

>>>   هر چه شود بعد از تصفيه هم قاق روده برنده است ، چون عبدالله خودش دوستان خود را از دست داده بود، و شايد هم در شرائط فعلي غني بهتر تَر از عبدالله و تيم نا متجانسش باشد.

>>>   فراری بابا به عوض فرار قصد دفن شدن در این خاک مقدس را دارد مگر این خاک جای افرادی چون او نیست یا باید برود آمریکا و در گورستان آمریکایی دفن شود یا هم در گورستان خانواده بی بی گل در لبنان
یا نتیجه شفاف و یا هم تجزیه
یکی و خلاص

>>>   این را همه میداند که تیم دولت ساز در نتایج ابتدایی و نتایج اساسی کامیاب است و اینکه تیم عبدالله ایزک همرایی چند خردوان ولندغر قبول میکند یا نمیکند مربوط به خود ایزک می‌شود ولی اینبار گلمرجانی بودنش جای را نمیگرد و حکومت جدید باید کار خود را درست و اساسی آغاز نماید

>>>   کل فساد و جابجایی ارای تقلبی به نفع تیم دولت باخت توسط همین شخص بنام بی ننگ ریس دارالانشاکمیسون انتخابات وابسته به ارگ است وبه همین کار جابجایی رای های تقلبی بدون خواست ونظر دیگر کاندیدان شخص اشرف غنی ریس تیم دولت باخت لک لاکی خود فروخته شده را درین پست تعین و مقرر کرده است ما از همین انسان خود فروخته شده که خود را ننگ مینامد ولی در برابر پول و چوکی خود را به غنی فروخته پرسان میکنیم که ایا ترس از خدا و شرم از مردم و تاریخ بد اینده ات نکردی که در برابر خواست غیر قانونی و اخلاقی ارگ خود را در بدل یکمقدار پول جیفه دنیایی هم تاریخ خود را سیاه کردی و هم اخرت ات را . همه میدانند که برنده کیست و بازنده کیست اگر ارای تقلبی غنی نباشد کمترین رای را انهم بخاطر دو معاونش و اعضای ستاد انتخاباتی اش بخود گرفته غنی که بیشتر از چهل سال از مردم دور بوده و در امریکا با فامیلش زیست میکرد مردم انرا بحیث یک امریکایی میشناسندتا یک افغان و در دوره کار کرد ریاست جمهوری اش اکثریت مردم از کار های خلاف ان مانند قومگرای در نصب پست های دولتی دستبرد در دارایی های عامه که یکتعداد ان از دزدی و خیانت شان دررسانه مستند برامد و وعده خلافی و پشت پا زدن به وعده داده گی هایش و خشم و خشونت در برابر اقوام فارسی زبانان و ازبک و ترکمن و دروغ گویی ها و عوام فریبی هایش مردم بیشتر از ان دور کردند و نا راض شدند به همین خاطر کمترین رای پاک مردم را دارد حتی که در رده چندمین است .

>>>   امریکای ها از اعلام نتایج جلوگیری مینماید ولی!!!
چه کسی باور خواهد کرد که ما یعنی دست نشانده ها واجنتها وجیره خواران بر خلاف اراده ای امریکاوبر خلاف رضاءیت انها نتایج رااعلان کنیم!!! اینها واربابهای شان به عقل ملت ما وجهان می خندند ومانند مرغ معروف<دگر> سر خودرا در ریگ پنهان مینمایند وفکر میکنندکه انها را کسی نمی بیند هیچ کس شک ندارد که حکمتیار وطالب وداعش وکرزی وغنی وعبدالله راخود انها ساخته اند وزیر امر وفرمانشان قرار دارند ازینرو دست وپای همه ای اینها بسته است وهمه ای مذکورین بی اراده وبی اختیاروصم وبکم وعمی در برابر ارباب ساکن وغیر متحرک میباشند ازین روبیجا خواهد بود که این موضوع اقای اندیشمند که خود هم در این اظهارش باور ندارد ولی روزگار اینه را محتاج خاکستر کند<
یکی از رفقای لیلیه ای پولی تخنیک اندیشمند>

>>>   انتخابات ننگ تر از این نمیشود ..... به اشرفغنی که مردم ما را بدبخت و نالان ساخت مطمین باش درروز قیامت جهنمی خواهی شد و جواب این همه ظلم را چگونه توانی داد ؟ ما هرگز زیر این ننگ نخواهیم رفت.

>>>   باز هم عنی بی شرف مردم ما را به مسخره گرفته است انتخاباتی که از اول کتیجه اش معلوم بود میخواهد رای را با بازیچه گرفتن آرا و عقل مردم به نفع خودش اعلام کند.
صدیق ماجدی

>>>   باز هم عنی بی شرف مردم ما را به مسخره گرفته است انتخاباتی که از اول کتیجه اش معلوم بود میخواهد رای را با بازیچه گرفتن آرا و عقل مردم به نفع خودش اعلام کند.
صدیق ماجدی

>>>   برنده انتخابات داکتر عبدالله است با وصف که داکتر عبدالله پشتون است اما از پشتونهای اصلاح شده و اهلی است از این رو امریکا ِ پاکستان و نظام فاشیستی غنی با نواسه های بدون مدرک شان مخالف نظام ملی و نظام غیر اوغانی هستند و کشورهای متجاوز ناکامی خودرا در نظامهای غیر اوغانی در کشور میدانند از اینروست که امریکا نمیخواهد یک شخص غیر اوغان ریس جمهور باشد تا بلی گوی کشورهای متجاوز باشد چون غیر اوغان هیچ قوم دیگر وطنفروش و غلام شده نمیتواند.

>>>   این رای ها نمی تواندتعیین کننده باشد زیرا در مجموع کمتر از ۱۰٪ رای تمامی واجدان رای دهی است. تنها گوسفندان شاید بپذیرند مگر اردو و پلیس خود شامل این ملت و از جمله واجدان رای دهی نیستند؟
بنأ یاالله به رستاخیز مردم بپیوندید. سقوط شاه ایران را تسلیمی ارتش به مردم سریعتر ساخت.
آزاده

>>>   امریکا ِ روسی و کشورهای دیگر متجاور با وطنفروشان کهنه کار نسل احمد شاه قندهاری لواطت پیشه و بچه بیریش کنار میایند و غیر از این ناموس فروشان که دختر فروشی جز فرهنگ شان است با کسی دیگر کنار آمده نمیتوانند اوغان چکلیده از نسل پاکستان است پول و قدرت حتی از ناموس شان کرده نزد شان معظم تر است. اوغانستان را همین اوغان بدنام ساخته به نابودی سوق داده است اما هنوز هم این پدیده شوم این نسل یهود و انتحار شرم ندارند ۱۰ میلیون اوغان که اکثریت وطن فروش و تروریست هستند بخاطر حفظ قدرت از هیچ نوع بی عزتی دریغ نمیکنند و میدانند اگر یکبار قدرت به دست مردم حقیقی این خاک افتید اوغان نمک حرام جایگاه اصلی همان مناطق قبایل سرحد را در اختیار خواهند داشت و دوباره به شغل پدری شان یعنی کوچی گری و گندری فروشی روی خواهند آورد هرچند در آمد اکثریت اوغانها از هیرامندوی لاهور است اما به آن اکتفا نخواهند کرد.


مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده استپربیننده ترین اخبار 48 ساعت گذشته
کليه حقوق محفوظ ميباشد.
نقل مطالب با ذکر منبع (شبکه اطلاع رسانی افغانستان) بلامانع است