داعش و طالب و فاطمیون و قیصاری و...
تلکس شایعات 
تاریخ انتشار:   ۱۷:۵۲    ۱۳۹۸/۹/۳ کد خبر: 161039 منبع: پرینت

قرار گزارش های غیررسمی، فاشیست ها به رهبری کرزی و احمدزی تمام نیرو های تروریستی داعش و طالب را به مناطق مرکزی و شمالی انتقال داده اند و همچنان تعداد زیادی از داعشیان را از سوریه و ترکیه وارد افغانستان و در شمال کشور جابجا کرده اند.

از طرف دیگر تعداد زیاد از فاطمیون وابسته به ایران که تحت فرمان ایران در سوریه علیه داعش و مخالفین اسد می جنگیدند وارد کشور شده اند و این روز ها مصروف تدارک و تجهیز هستند...

از جانب دیگر قیصاری تعداد زیادی از ازبیک ها را مسلح نموده و در گوشه و کنار بلخ سنگر بندی دارد، گفته میشود که در تجهیز قیصاری، فاشیست ها و سعودی ها نقش اساسی دارند...

از این گیر و دار ها معلوم میشود که بزودی ایران و سعودی در افغانستان شاخ بشاخ میشوند و یک جنگ مذهبی دیگر راه می اندازند؛ گفته شده است که در هفته آینده در ترور های پی در پی تعداد از رهبران مذهبی شعیه کشته خواهند شد و بدینصورت آتش جنگ های مذهبی شروع خواهد شد. در کنار این مصیبت های تازه نازل شده، گروه تروریستی فاشیست های ارگی هم به ترور شخصیت های و نخبگان سیاسی و فرهنگی و تجاری تاجیک ها ادامه خواهند داد...

بزرگ ترین و اساسی ترین و اصلی ترین مشکل کشور ما فاشیزم است؛ این فاشیست ها هستند که برای تحقق پلانهای شوم و ضد انسانی دست در دست استعمار و بیگانگان داده اند و کشور مقدس ما را زمینه تاخت و تاز های بیگانگان ساخته اند و توده های مظلوم کشور ما را به خاک سیاه تباهی نشانده اند؛ یگانه راه نجات از این مصیبت ها و آزادی کشور ما اتحاد و همبستگی علیه فاشیست ها و بر اندازی نظام فاسد و دروغین فاشیستی آنها است؛ در غیر آن کشور ما هرگز روی صلح واقعی و آرامش دایمی را نخواهد دید و به طرف نابودی های بیشتری سوق داده خواهد شد...

انور راوی
(این خبر در بخش تلکس شایعات سایت شبکه اطلاع رسانی افغانستان نشر شده است)


این خبر را به اشتراک بگذارید
تگ ها:
شایعات
داعش
طالب
فاطمیون
قیصاری
نظرات بینندگان:

>>>   حالا هزاره ها به جایی رسیدند که دولت را از گروپ فاطمیون میترسانند؟
ایران شاید از طریق فرهنگی در پی تسخیر افغانستان باشد که چنانچه درین رمینه از هژده سال بدینسو هم در عرصه زبانی و فرهنگی و هم در عرصه مذهبی دست آورد های بزرگی داشته است.
اما در عرصه نظامی هیچ وقتی مداخله صریح در امور افغانستان نه میکند و نه توان آن را دارد که بکند.
چنانچه در دوران موجودیت قوای روس ها در افغانستان نیز هیچگونه علملیات نظامی از طرف گروپ های هشتگانه ایران در مقابل قشون روس ها صورت نگرفته بود و اکثر عملیات ها بر علیه روس ها از سمت جنوب و مشرقی از خاک پاکستان بود.
ایرانی ها یگانه کاری که میتوانند بکنند این است که عملیات انتحاری را در میان خود هزاره ها براه بیاندازند و دولت را مقصر بدانند و در نتیجه از دولت برای هزاره ها امتیازات زیاد تر بگیرند.
اما دولت اخیراً متوجه این پلان ایران شده است و زیر بار اینگونه توطئه ها نمیرود.
اما از نگاه فرهنگی ایران واقعاً با مصارف گزاف در عرصه وسایل اطلاعات جمعی توانست فرهنگ و زبان افغانستان را مطابق امیال خود تغیر دهد.
زیرا پاکستان در صدد پشتونیزه ساختن افغانستان نیست و پاکستان به فرهنگ و کلچر پشتون ها در پاکستان مثلی که در افغانستان به کلچر و فرهنگ هزاره ها به دیده تحقیر دیده میشود. در پاکستان تیز به پشتون ها به دیده تحقیر دیده میشود و پاکستان از پشتون ها صرف بخاطر اشغال افغانستان استفاده میکند،نه کدام چیز دیگر.
یک پشتون اگر در پاکستان یک جنرال و یا صاحب منصب و یا عسکر اردو زبان پاکستانی را ببیند،مثل موش از نزد اش میترسد و صد سلامی برایش میزند.
پشتون ها در افغانستان است که زیاد غر وفش میزنند.در خود پاکستان در مقابل پنجابی ها مثل موش هستند و میترسند.

>>>   بدون این اسامی که نام برده شده است نیز ما در جنگ قرار داریم و این ها بهانه جدیدی برای ادامه جنگ است در کشوری که هیچگونه تعامل برای همپذیری وجود نداشته باشد ، اقوامی که خود را در ورطه نابودی احساس می کند طبیعی است که برای نجات خویش به هر وسیله ای چنگ می زند در واقع پشتون ها برای سلطه خویش دست بسوی بیگانگان دراز می کند و اقوام دیگر برای نجات خود از نابودی توسط پشتون ها. و اما کشورهای خارجی نیز به خاطر سلطه و حضور خود از همه اینها درمواقع لازم حمایت می کند .
رحیمی

>>>   ترسم نه رسی به کعبه ای اقای انور راوی
این رهی که تو میروی به شبرغان است
اقای انور راوی سرچشمه تمام اظهارات شما قرار ذیل است:
1- این اظهارات شما نشاندهنده مزدوری و جاسوسی شما است
2- این اظهارات شما نشانه از تعصب و نژاد پرستی شمااست
3- این اظهارات شما نشاندهند جهالت شما است
زمانی از کانادا

>>>   نظر دهنده اول نوشته های تو متاسفانه بمانند رویای کودکانه اطفال بیش نیست تو از ایران هیچ شناخت درست نداری اولا الآن ایران مشعول مبارزه با فتنه و آشوب در بلاد خودش و همچنین مساله ایجاد آرامش در عراق و سوریه و لبنان و یمن است و در این شرایط هیچگاه به ایجاد جبهه درگیری جدید در منطقه راضی نمیباشد. از طرفی دیگر ایران قطعا نسبت به حوادث افعانستان نظر دارد و مخصوصا حوزه غرب افعانستان و هرات را خاک جدا شده و منطقه استراتژیک و حوزه تمدنی ایران زمین و حصار امنیتی خود میشناسد از همین خاطر در رده های امنیت سپاه قدس خود یک حوزه مستقل برای افعانستان تعریف نموده است هرچند این اهداف در کوتاه مدت میسر نباشد اما با گزشت زمان کم کم اهداف خود را پیاده سازی میکند از یکسو مردمان خراسانی_فارسی تبار تاجیک تبار و قزلباشان و مردم شیعه هزاره پیوندی قوی با ایران دارند اما این موجب انگییخته شدن حس حسادت و دشمنی با ایران از طرف های پشتونیزم شده است و سبب از این هست که به سعودی و امارات نزدیک شوند اما در این حال نقش پاکستان نیز نباید نادید گرفته شود پاکستان اول خودش به منطقه جنوب خاک افغانستان نظر دارد و برای امنیت منطقه پشتونستان کنترول جنوب خاک کشور را ضرور میداند و همیشه عوامل مزدور خود را به طور نامحسوس د خاک ما داشته است و این هدف مشترک با ایران سبب همکاری امنیتی در مرزهای دو کشور برای مبارزه با قبایل تجزیه طلب پشتو و بلوچ و مسئله افراطیت گشته است.
منصوری؛فراه

>>>   مشکلات داخلی کشور خودتان را به ایران ارتباط ندهید.

>>>   هرکسی که معتصب قوم و زبان و سمت باشد دشمن ملت افغانستان است و اگر حاکمی بخواهد که حکومت تگ قومی خودش را بر اریکه قدرت قایم و دایم کند در حقیقت قبر خود و قوم و قبیل خودش را میکند و هویت خود را به گودال تاریخ میسپارد افغانستان دارایی اقوام مختلف و متعدد است هیچ قومی و ملیتی اکثریت نبوده و و نیست ادعای اکثریت بودن قوم خاص ولو هر کسی باشد فاشیست بودن و دشمن بودنش را در برابر اقوام با هم برادر نشان میدهد ادارات دولتی باید به اساس لیاقت و شایستگی و درایت در اختیار اشخاص و افراد بدون تعصب قومی و زبان و رفاقت های شخصی قرار داده شود امروز مشکل عمده کشور ما عدم اتحاد و اتفاق و عدم مراعات عدالت اجتماعی است که باعث نا امنی و عدم پیشرف بهتر و بیشتر گردیده است .

>>>   نظریه اول بسیار سخیف و برگفته از تصورات باطل نویسنده است. ظاهرا مزدور آمریکا و داعش و طالب و اشف غنی فاشیسا است. شیعه عملیات انتحاری را حرام مطلق می داند و هیچگاه دست به اینگونه عملیاتعای شیطانی نخواهد زد. انتحاریون معلوم است که از چه تبار وقومی است. هزاره ، ازبک و تاجیک از این گونه عملیات های ناجوانمردانه بیزار هستند. اینکه دولت قیصاری را در شمال افغانستان علیه تاجیکها و دوستم مسلح نموده و از سوی اشرف غنی به عنوان قوماندان خیزش مردمی به نفع طالبان و اشرف غنی برای همگان روشن است. قیصاری که به جرم جنایات و آدم کشی دستگیر شد امروز از سوی آمریکا و اشرف غنی برای تفرقه افکنی بین ازبکهاو علیه تاجیکهاجایگاهی برای خودش پیدا نموده است. نقشه های اشرف غنی و آمریکا علیه مردم ما پایانی ندارد. آمریکا و انگلیس و اسرائیل از قدیم تا امروز خوب فهمیده اند که چه کسانی از چه قومی به نفع آنان است و باید از چه قومی حمایت کنند. بیگانگان همیشه پشتیبان همین قوم و سران آن بوده است. از شوروی گرفته تا انگلیس، آمریکا ، اسرائیل، القاعده، وهابیت عربستان، داعش همگی توسط همین قوم وارد کشور شده و علیه اقوام دیگر از آنان استفاده گردیده است.

>>>   این حرف ها یک شایعه هستند کدام رسمیتی ندارد.

>>>   غنی عامل بد بختی افغانستان است.
یا نتیجه شفاف انتخابات یا ایستادگی تا رسیدن به حق
داگز و دا میدان
درته وباسمه ....


مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده استپربیننده ترین اخبار 48 ساعت گذشته
کليه حقوق محفوظ ميباشد.
نقل مطالب با ذکر منبع (شبکه اطلاع رسانی افغانستان) بلامانع است