تا کی از بیگانه پرستان و غلامان انتظار داریم؟
 
تاریخ انتشار:   ۲۲:۱۲    ۱۳۹۸/۹/۸ کد خبر: 161135 منبع: پرینت

من در تمامی کتاب های انقلابی و قوانین و مقررات بین المللی خوانده ام!
همدستی با دشمن بیرونی وطن‌فروشی نام نهاده شده چه او توسط فرد یا هم افراد یک کشور باشد چون با دشمن همکاری نمودند.
با مردم خود دشمنی و خیانت ملی پنداشته می شود.
این عمل خیانت به کشور قوم و ملت به‌شمار می‌آید.
همدستی با دشمن در قوانین بیشتر کشورها جزو جرم‌های سنگین قانونی است و در قوانین جزای سختی برای آن در نظر گرفته شده‌است.

در بسیاری از موارد اشغال یک کشور توسط ارتش مهاجم اتفاق افتاده که شماری از شهروندان کشور اشغال‌شده با ارتش اشغالگر همکاری کرده و در غارت معدان سوءاستفاده ها بخاطر رسیدن به قدرت حتی به قتل هم‌میهنان خود با آن‌ها همدست شده‌اند.
تا دولت دست‌نشانده اشغالگران تحت رهبری بقای خوده تضمین کند وطن فروش و خاین به کسی می گویند که وطن و کشور خود را در برابر دریافت قدرت و پول به بیگانگان می فروشد.
این نام در وطن ما شامل همه آنهای می شود دوستی با بیگانه را بر دوستی بر افغان های خود ترجیح می دهند الخصوص شامل رهبران خود فروخته امروز.

در تاریخ کشورمان به ویژه از زمان شاه شجاع؛ تا به امروز هر گروه بر سر قدرت بوده همواره با بیگانگان در تعامل بوده و بیشتر رهبران و حاکمین غلامی و وابستگی برای بیگانه گان را بر آزادگی ترجع داده اند همین گپ بوده که آنها هیچ نتوانسته اند تا سبب پیشرفت و آبادانی کشور و وسیله ای ترقی و پیشرفت ملت و مردم خود شوند.

آنها با غلامی و وابستگی برای بیگانگان عامل همه سیه روزی ها بدبختی ها پسرفت ها و نگون بختی های ملت ما بوده اند،
آنها میهن پرستان را کشتند،
آنها با بی تفاوتی ها خود دلیلی فروپاشی زیر بنا های فرهنگی ما شدند،
آنها با سیاستمداران غلام خوی چون خود تعامل کرده سبب ظهور دیکتاتوری ها در جامعه شده و بیگانه پرستی را ترویج نمودند،
آنها با تبهکاری همه گروه های میهن پرست را از سر راه خود برداشته و زمینه همکاری با بیگانگان را برای بقای خود هموار ساخته ادامه قدرت های ننگین بیمه ساخته اند،

برای کشورهای بیرونی الخصوص استعمارگران جهانی هرگز مهم نبوده و نیست که چه نظام و یا چه شخصی برسرقدرت کشور تحت کنترول و اشغال شان است
برای آنها مهم این است که چه کسی میتواند خوب برای منافع آنها کار کند.
برای آنها نظام یا سیاستمداری که برای کشور و ملت گام مثبت بردارد و در راستای مصالح و منافع ملی خویش کاری کند، سیاستمدارانی بلکه دشمن پنداشته شده باید سرنگون شود.

سیاستمداران امروز اکثرا گروه پیشین هستند که همیشه برای بیگانگان کار و پیکار نموده اند و زمینه را نفاق شقاق تعصب با ویژه جنگ های قومی و سمتی را دامن زده تا بنیاد ملت شدن ما نابود شود و زمینه بقای غلامی خود را بیشتر میا سازند. امروز بدبختانه سیاستمداران حاکم برکشور ما بخاطر ادامه قدرت ننگین خود و یا هم در پی کسب قدرت پیش پای بیگانه گان افتادند تا با دنباله روی ننگین بر بیگانگان و سرخم کرده با بله گفتن به بیگانگان خود دیکتاتور سر مردم خود شوند.

وقتی امروز به عنوان یک انسان آزاده تصاویر آقای اشرف غنی احمدزی رییس جمهور دولت وحشت ملی را دیدم که دست بر سینه در کنار سربازان اشغالگر امریکایی در پشت سر آقای ترامپ ریس جمهور کشور اشغالگر امریکایی ایستاده و ننگینانه به حرف های آقای ترامپ گوش می دهد حیرت زده شدم و گفتم تابکی ما ملت بیدار و هوشیار نمی شویم؟
تابکی از بیگانه پرستان و غلامان انتظار داریم؟
تابکی رهبران ملی و میهنی خوده را پیشتبانی نمی کنیم؟
تابکی برای رهایی و آزادی در پیشت رهبران ملی و آزادیخواهان واقعی ایستاده نمی شویم؟

نفرین باد بر کسانی که این چنین آدمک های خود فروخته و غلام را بابا و یا هم رهبر و ریس جمهور می گوید که نیم شب رفته در پایگاه نظامی اشغالگران در پشت سر رییس در کنار سربازان اشغالگر امریکایی دست بر سینه ایستاده ننگینانه نگاه دارد.

داکتر انیسه پشه ای
فعال حقوق بشر در افغانستان


این خبر را به اشتراک بگذارید
تگ ها:
غلامان
وحشت ملی
نظرات بینندگان:

>>>   Ismail Sangin Safi
گفته میشود از داخل شدن یکی از شرکای قدرت در افغانستان برای خوش آمد گویی به دونالد ترامپ در پایگاه نظامی بگرام توسط سربازان آمریکایی ممانعت شده است و شخص مذکور را غیر رسمی و اضافه خور در دولت افغانستان خوانده است

>>>   Delaqa Wahdat
داکتر جان
به برکت همین نظام است حال که هرچه نامش می نامید تخت وتاز میکنید
البته ملامت هم نیستی کسانیکه من میشناسم وکاندید ولسی جرګه بودند همه منتقدین حکومت وزبان ضداشغال پیداکرده اند کارخوب است به فال نیک میګیریم

>>>   همیشه می گویند که: "به آذان ملای غریب کسی نماز نمی خواند" و این مشکل روانی نه تنهامشکل ما مردم است بلکه یک مشکل جهان گیر است. پول زور است و زور هم برنده.
اگر وطن پرست باشی دست خالی می مانی و دست خالی ها وقتی دهان باز می کنند با لبخند کنایه آمیز مردم روبرو می شوند (اگر تو هقدر می فامیدی و چیزی کده می تانستی اول خو غم خوده می خوردی). این ضعف اجتماعی به افرادی که خود را از طریقه دریافت مزد وطن فروشی و یا کار هایی غیر قانونی و قاچاق به ثروت می رسانند امکان می دهد به حیث افراد مدبر، فهیم و خدا داده بر شانه هایی ملت ها سوار شوند. این پروسه در تمام کشور ها رایج است در امریکا لابی هایی اسراییلی، در اروپا لابی هایی وهابی و اسراییلی، در عرب هایی بربر امریکای شریف و......
آزاده

>>>   ترامپ غنی را چون سربازان خود در پشت سر خود قرار داد تا برایش خاطر نشان کند که جای نوکر در کجاست.
تیم تابوت ساز حال از خوشی در پوست نمیگنجند چونکه ارباب بزرگ بی خبر آمد و غنی وارخطا از پهلوی بی بی گل به سوی بگرام دوید و پتکی سرشانه اش هم یادش رفت .
معلوم نشد که ارباب چی گفت مگر از چیغ های غلام معلوم میشد که پیش فرستادن بی بی گل کار خودش را کرده و حال دلقک های تیم تابوت ساز روز شماری میکنند که غلام دوباره بر سر کار شود تا بساط بزم و فحشا در ارگ تازه شود.
ملت
به سرک ها بریزید و این خواب و خیال این بی همه چیزان را با خاک یکسان کنید.

>>>   داکترس صاحب پشه ای واقعیت تلخ است البته جان جوری زنده بودن را خوش نداری نمیخواهی با خانواده عزیزت زندگی آرام داشته باشی چرا واقعیت ها بیان میکنی امروز هرکه ازحق ملت ملظوم خود دفاع کرد یا ترور شد ویا زندانی شد ویا به سرنوشت بدی گفتار شد تحت ریاست حلقات خاین وطن فروش .

>>>   این سران ما مردم افغانستان را کاسه لیس آمریکا و غربیها ساخته اند. مردم را به خوردن پسامنده و نیم خورده های آمریکاه عادت داده اند. افغانستان از نظر اقتصادی هیچ مشکلی ندارد اما آدم ندارد که از اقتصاد کشور خوب و به نفع مردم استفاده شود. کشور را از مالی محتاج آمریکا و ناتو قرار داده و باید در این صورت اشرف غنی به عنوان رئیس مردم افغانستان مانند یک گدا و سرافکنده و سر بزیر در پشت سر ترامب قرار بگیرد. این مغز متفکر بی مغر اگر واقعا اقتصاد می دانست باید کشور را به هر نحوی ممکن از نظر اقتصاد مستقل می کرد تا اینگونه برای دالرهای آمریکا خود و مردم افغانستان را ذلیل و خوار نمی کرد. اگر اشرف غنی مرد بود و غیرت می داشت باید خود کشی می کرد و یا با عذر خواهی از مردم افغانستان از قدرت کناره می کرد. اما چه خیال باطل اگر ترامب و یا هر رئیس جمهور دیگر آمریکا از اشرف غنی و امثال او بخواهد که دستشوییهای آنان را پاک کنند و بدن شان را چاپی کنند باز هم این کار را برای حفظ مقام انجام می دهند.

>>>   ای وطن ای سرزمین بزرگ مردان
به خدا که دوباره بیگانه پلید را از خاک پاک کشورم بیرون خواهم کرد
«دریغ است افغانستان که ویران شود/ کنام پلنگان و شیران شود»

>>>   باید در پی علت بود ومعلول را نادیده انگاشت به هردین واینی باشیم تقوی وپاکدلی لازیمه ای حیات یک انسان اگاه وازاد است کمونیست ها وطن فروش بودند اما در خیانت های مالی واقتصادی کمتر علاقه داشتند گویا در یک بخش کوچک زندگی شان تقوی وپاکی را پیشه نمودند رهبران جهادی ظاهرا علاقه ای خود با خالق را نگاه داشته ولی در اندوختن مال واحراز جاه ومقام غلو نمودند چون خوانده اند که وانه لحب الخیر لشدید انسان به اندوختن مال حریص است ولی فرق نتوانسته اند منظور قران اندوختن مال حلال وجاه ومقام مشروع میباشد اما تکنوکرات ها از همه مواصفات نیک مبرا وبه همه عیوب رذیله متصف میباشند ولی هر سه به دنباله روی وغلامی وجه مشترک دارندبدترین انسان پست وفرومایه که تا هنوز دیده شده بدکنش تر از شاه شجاع وتره کی وامین وببرک وکرزی وحکمتیار این دوامیر غلامان اندعبدالله وغنی در میان هردو نمیدانم کدامش جلوتر باشد نمیدانم اما فکر میکنم عبدالله بیشتر به ضرر جهاد واسلام ووطن است تا غنی چون غنی در گذشته ها هم درسلک غلامان کار کرده ومقام عالی را احراز نموده است اما عبدالله میکوشد تا همه داروندار خود ومقاومت وملت را به قمار بگذارد تا در گوشه ای از منزلت ومنصب غنی جاه یابد
اما علت این همه نابسامانی وپریشانی وبی سروسامانی ملت ووطن اشغال وتجاوز است دیگران امدند به بهانه ای دموکراسی ومبارزه با تروریزم ساخته وپرداخته ای خو ومحو مواد مخدر نه تنها این پدیده های شوم را نابود ساختند باوجود ترویج وتکثیر این همه رذالت ها فابریکه ای غلام سازی رانیز تعمیر وترمیم نمودند وبا پمب کردن دولار های بدون پشتوانه وکاغذ های رنگه اکثریت انسانهای جاندار این مرزوبوم را در سلک سازمانهای استخباراتی وموسسه های حقوق بشری ودفاع از حقو قمدنی !!! و... استخدام وهمه را بجان هم انداختند تا خود ازین اب گل الود ماهی بگیرند وچپاول نمایند وبه اشغال خود ادامه دهند
معلم محمد داود از لیسه ای صمیم سانچارک

>>>   دوکتور خانم عزیز!

شهامت و احساس غرور انسانی شما قابل ستایش است. چه کسانی که امروز خود را انسان می نامند ولی از شهامت و غرور خواهری چون شما بی بهره اند! سخیفانی نظیر غنی و عبدالله میمون های متقلدی اند که از تاریخ بشر جز دستبوسی و تملق چیزی نیاموخنه اند.

طوری که شما هم تلویحاً اشاره می کنید، نظامی که امروز در کشور حاکم است، در حقیقت، نظام ضدمردمی و اولیگارشی ای است که با زور برچهٔ خارجی و سرمایهٔ بادآوردهٔ ایادی بومی و بین المللی آن بر مردم کشور تحمیل شده است. آیا این نظام از ارادهٔ آزاد مردم افغانستان ظهور کرده است؟ هرگز نه!

تحمیل این نظام بر مردم افغانستان با فساد همه جانبه، تضعیف شیرازهٔ سلطهٔ مردمی و ترور فرهنگی کشور توأم بوده است. شکی نیست نظامی که امروز در ارگ کابل حکم می راند و از باقی کشور بی خبر است نظامی است که در راه ترویج و تقویت فاشیزم، توسعهٔ فساد، چپاول سرمایه های ملی، و استمرار بی عدالتی و بداخلاقی کوشا است. برای این نظام پوشالی و بی ریشه و سردمداران خبیث آن، عزت ملی، مردم سالاری، استقلال، و ارادهٔ مردم هرگز مطرح نیست و پشیزی ارزش ندارد. وظیفه ای که این نظام شیطانی به عهده دارد این است که مردم آزادمنش افغانستان در درازمدت، در زیر چکمه های اشغال خارجی و استعمار جهانی خورد شوند و تاریخ و فرهنگ های مردمی کشور به باد فنا سپرده شوند. استمرار غلامی و تداوم نفاق و شقاق در افغانستان، هدفی است که در سرمشق کار این نظام ضدمردمی قرار دارد.

داود

>>>   کوماندو ها و چرخبال های امریکایی بر ارگ گابل ناگهان حمله ور شده و غنی کوچی را از پهلوی بی بی گل و از بستر خوابش چنان به عجله بیرون کرده با خود بردند که کوچی اصلن فراموش کرد لنگی شمله بلند خودش را که نمایندگی از غیرت بلند اوغانیت او اسلامیت او میکند و گواهی بر پرهنگ و تمدن ۵۰۰۰ ساله اش دارد بر سر کند۰
کوچی هم خودش انتخاب کرد که در عقب ترامپ بابایش در قطار عسکر های امریکایی سرخم ایستاد شود اما بشرطیکه امریکایی ها باید بدانند که او شیر است و امریکایی ها باید قسمی با او "معامله" کنند که با شیر "معامله" میکنند۰


مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده استپربیننده ترین اخبار 48 ساعت گذشته
کليه حقوق محفوظ ميباشد.
نقل مطالب با ذکر منبع (شبکه اطلاع رسانی افغانستان) بلامانع است