امپراتور شکنی های دیروز و گدایگری امروز!
حالا غنی بگرام رفت و ترامپ او را توهین کرد، این گدایگری و این وابسته بودن به خیرات و کمک کافران دنیا، بی غیرتی نیست؟ خراب کردن و سیاه کردن تاریخ پنج هزار ساله نیست؟ 
تاریخ انتشار:   ۱۵:۰۸    ۱۳۹۸/۹/۱۱ کد خبر: 161168 منبع: پرینت

غیرت افغانی، تاریخ پنج هزار ساله و امپراتور شکنی های دیروز و گدایگری امروز!
بیایید به جای جستجوی غیرت افغانی و تاریخ پنج هزارساله در قبرستان ها و استخوان های پوسیده که رفتن غنی را به بگرام نزد ترامپ توهین به این غیرت و تاریخ تلقی می کنیم، به این مشکل راه حلی پیدا کنیم که افغانستان چرا بدون گدایگری از خارجی ها نمی تواند صاحب دولت باشد؟

دولت نداشتن یعنی در هرج و مرج و در آوارگی و دربدری و بی عزتی زندگی کردن.
دولت نداشتن یعنی زندگی ذلت بار در زیر شلاق و کیبل طالب و القاعده و جنگجویان تروریست ده ها کشور دنیا. در امارت طالبان این را مردم در کابل تجربه کردند.
دولت نداشتن یعنی جنگ همه علیه همه در افغانستان. نگویید که حالا وضع بهتری نداریم. اگر دولتی نبود، باز شما خواهید دید که در چه وضعیت غم انگیز تر و ذلت بار تر از این قرار خواهیم داشت.

یاد تان است که دو هفته پیش وزارت مالیه بودجۀ سال 1399 را به شورای ملی فرستاد تا تصویب شود. در آن بودجه دیده می شد که 49 در صد بودجۀ عادی و انکشافی افغانستان از کمک خارجی و گدایگری تامین می شود. معنا اش این است که اگر این خارجی های کافر همین 49 فیصد بودجۀ ما را ندهند، دولتی در افغانستان نمی تواند وجود داشته باشد.

حالا غنی بگرام رفت و ترامپ او را توهین کرد و این غیرت افغانی و تاریخ پنج هزار سالۀ ما خراب شد. خوب، اگر به این غیرت و این تاریخ می چسپید، این گدایگری و این وابسته بودن به خیرات و کمک کافران دنیا، بی غیرتی نیست؟ خراب کردن و سیاه کردن تاریخ پنج هزار ساله نیست؟
به این فکر کنید و از خود بپرسید که افغان های با غیرت و دارای تاریخ پنج هزار ساله چرا بعد از هژده سال کمک و خیرات امریکایی ها و اروپایی ها و جاپانی ها هنوز سر پای خود ایستاد نشده اند و راه رفته نمی توانند؟

مگر ندیده اید که یک مادر کودکش را تا دو و دونیم سالگی شیر می دهد، اما وقتی به هیجده سالگی می رسد یک جوان رشید و برومندی می شود که هم خودش را نان می دهد و هم مادرش را. اما غیرت افغانی کجا است که در هیجده سالگی هنوز کودک شیرخوار باقی مانده و راه رفته نمی تواند.

کدام سیاست مدار و سیاست باز این کشور را می بینید که با خارج و خارجی سروسُر نداشته باشد و از آن هاو سازمان های جاسوسی شان پول نگیرد؟ دیروز مصاحبۀ کرزی را با رادیو آزادی شنیدم که می گفت انتخابات ما بدست خارجی ها است، در همه کار ما خارجی دست درازی می کنند. اما خبر نگار از او نپرسید که تو با دست که به زمام داری این کشور رسیدی و 14 سال حکومت کردی؟

بیایید راه حلی به این کشور پیدا کنیم و با خود و مردم خود و کشور خود و حتی با همین خارجی ها صادق باشیم.

محمد اکرام اندیشمند


این خبر را به اشتراک بگذارید
تگ ها:
امپراتور
غنی
ترامپ
گدایگری
نظرات بینندگان:

>>>   چون ترامپ آمد به بگرام، بی خبر
تا ز (تنکز گیون*) کند تفخیم و فر
ناگهانی، دید ، مردی ، بی سخن
پیرهن تنبان پنجابی به تن
رنگ چهره زعفرانی ، زرد وزار
ریش ، بینظم و یخن ناسازگار
گفت یارب کیست این گیبی لباس
در میان جمع محفل ، ناشناس
حدس زد، سر آشپز این قشله است :
اوکباب بوقلمون، پخته است!
( گفت تنکیو شف ، وندر فول، ریلی
آی، ریممبر یو، آل د تایم، ریلی !)
گفت : سر آشپز! ، مرهون شما!
خوش مزه پختی، ممنون شما!
فیل مرغ پخته ات، بی جوره است
عطر آگین، دلربا، گل مهره است!
****
پشت« گیبی» اصل گپ ، گم گشت و رفت
موجب سوء تفاهم گشت و رفت
رخت پنجابی، هر آن کس ،باب کرد
مملکت را در جهان، بی آب کرد !

>>>   تقلب در خون فاشیسم قبیله جریان دارد.

>>>   آقای اندیشمند سلام. جالب است که شما هنوز دنبال پیدا کردن راه حل هستید. راه حل همانا کنار زدن همه رهبرنما های قوم تاجیک خود ما است تا زمینه به ظهور یک رهبر واقعاً ملی از بین این قوم مهیا گردد. احمد مسعود بلند شد و به جای گرفتن موقف ملی پنجشیری گری را مشق کرد و خود را در آغاز اعلان فعالیت های سیاسی اش بی آب و بی پرده کرد. مشکل افغانستان نفاق و شقاق سران تاجیک این کشور است که هیچ قومی حتی خود تاجیکان بالای این غلام بچه ها حساب و اعتماد نمی کنند. دندان پویسیده را باید کند.
تبصره از: شادروان اینجانب

>>>   اکرام! ایا امریکایان را بدتر از دزدان ما است؟ نه! خداوند این امت مسلمه مارا که در کفر غرق است از امریکایان یهود بدتر اند!
خدا روزی را نیارد که ملاعمریان ګلبدینیان شوروای نظاریان وګلیمجمان بر سر نوشت این مردم حکومت کند!

>>>   اقای اندیشمند!
از تاریخ ۵۰۰۰ ساله تان هم اگردروغ ولاف وخودستایی احمقانه را بردارید متباقی چیزی باقی نمیماند.فهمیدن اینده مشکل است٫ولی ما درگذشته هم چیزی نبودیم وامروز هم چیزی نیستیم.همین لاف های بیموردکمرمارا شکست.
عاقل

>>>   کدام تاریخ، تاریخ وحشت و دهشت. ما اصلا تاریخ که به ان افتخار کنیم نداریم. تاریخ کوچی گری ، تاریخ چوپانی، تاریخ ادم کشی تارخ دزدی تادریخ غارت دارایی های عامه و مر م، تاریخ حکومت های بی فرهنگ و حکومت های قبیلوی، تاریخ تمامیت خواهی یک قوم که از موجودیت حاکمیت ان ها هنوز در کمون اولیه زنده گی می کنیم. زندگی قبیلوی خود را بالای ما تحمیل می کنند و نمی گذارند که مانند کشور های پیشرفته از زندگی خوب و مرفه بهره مند شویم. از موجودیت همین افکار قرون وسطی و تمامیت خواهی این موجودات است که از زندگی مرفه در قرن ۲۱ محروم هستم. افکار قبیلوی وافکار غیر اسلامی این موجودات باعث تمام بد بختی های ما است. خدایا از شر این موجودات متعصب ،خود خواه و عقب گرا ما را نجات بده .امین

>>>   اقای اندیشمند!وقتی ما درقرن ۲۱ برابریک مرغ پاکستانی عقل نداریم٫چطورامکان دارد که ۵۰۰۰ سال قبل صاحب عقل بوده باشیم.وقتی عقل نداشتیم کلتور وفرهنگ وادب رااز کجا کردیم؟ سرفرازی تانرا میخواهم.
دانش

>>>   افغانهاامپراتوری شکن نی بلکه خودشکن اند.حوادث امدن وخروج روسهارا ازاول تااخیر شاهد بودم غرب وامریکا چند نفر دلال سیاسی بیسوادرا بادالرخریدند.انها عربی عربی خوانده از احماقت وبسوادی مردم استفاده کرده٫ملیونها نفر کشته٫زخمی ومهاجرشد.همه تاسیسات عام المنفعه یک ملت محروم ازبین رفت.روسها امروز قویتراز گذشته درمقابل غرب ایستاد٫ولی ما درکجای دنیا قراذداریم.افق

>>>   با سلام خدمت جناب اندیشمند
شما در. نوشتن مطلب دقت کافی را به خرج نداد آید این آب وخاکی که ما در آن زندگی میکنیم جز خاک بی جان چیزی نیست اما کسانی که دیروز امپراتوریهارا شکست دادند دارای روح و روان دیگری داشته اند و مردمی دیگر بوده اند. تازه نام این خاک هم افغانستان نبوده است. اما امروز نام این خاک افغانستان است وبه دست یک مشت لجنی که در جنوب هند جای نداشته بر اثر بوی گند و کثافتش از آنجا رانده شده بود افتاده است برای اینکه فرخندگی این فرقه را خوب پی ببری ارتباط و وصلتش را. با یهودیان مطالعه کن
حال از این یهود لجنزار تو چه انتظاری داری؟
تا وقتی که این برده زادگان هندی مخلوط با تخم یهود در این آب و خاک باشد سر نوشت همین خواهد بود
ابر اگر آب زندگی بارد.... هرگز از شاخ بید برنخوری
با فرومایه روزگار مبر.... کز نی بوریا شکر نخوری
أبوالأحرار

>>>   از اينقدر كبر و غرورت همين قسم بي عزت شديم از خيرات همو كفر پول عسكر ها داده ميشه وكيل هاي مفتخور از كجا معاش ميگيرند از همو كفر مسلمان چه دارد سلاح گدايي كند جنگ كند.


مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده استپربیننده ترین اخبار 48 ساعت گذشته
کليه حقوق محفوظ ميباشد.
نقل مطالب با ذکر منبع (شبکه اطلاع رسانی افغانستان) بلامانع است