عبدالله چرا در مبارزه میدانی حاضر نشد؟
 
تاریخ انتشار:   ۱۹:۰۵    ۱۳۹۸/۹/۱۱ کد خبر: 161175 منبع: پرینت

اینکه تظاهرات خیابانی برای دفاع از آرای شفاف مردم حق طبیعی، قانونی و رکن مهم دموکراسی است، هیچ عیب و ریبی در آن دیده نمیشود. یک روز قبل از تظاهرات خیابانی کابل، کاربران شبکه ها ی اجتماعی با نشر هشدارها توانستند که نورچشمی های رهبران سنتی را به تظاهرات بکشانند، این نشان از کاربرد موثر و موفق رسانه ها دارد. ورنه درگذشته عزیزان خانوادگی این رهبران در صفوف تظاهرکنندگان دیده نمیشدند.

اما در کنار کمرنگ بودن مشارکت مردم غرب کابل در تظاهرات 8 قوس کابل، که خود پیام ویژه به رهبران سنتی هزاره دارد، عدم شرکت عبدالله به عنوان مدعی ریاست جمهوری آینده و صلاح الدین ربانی رییس حزب جمعیت اسلامی، بر کل این مظاهره سایه افگنده است و این سوال را نزد مردم خلق کرده است که «آقای عبدالله که مدعی پیشکسوتی در مبارزه علیه تقلب است، چرا در صف اول تظاهرات همراه با مردم شعار ضد تقلب نداد؟» از اتاق گرم خود صحنه مظاهرات را تماشا میکرد. مگر از انتحاری ها ترسیده بود؟ مگر خون او رنگین تر از خون دیگران است؟ و یا اینکه شرکت در مبارزه میدانی را کسر شان خود میدانست؟ و یا اینکه وجهه خود را بالاتر از مردم دانست و به نحوی حرکت مردم را در دفاع از آرای شفاف به استهزا گرفت؟ البته این را اضافه کنم که جنرال دوستم حق ورود به کابل را ندارد. اما امیدوارم که در صورت مظاهره درشمال، در صف اول قرار بگیرد.

تا هنوز به رغم پرسش های کاربران در این زمینه تیم ثبات و همگرایی، هیچگونه پاسخی نداده است و اگر این سکوت ادامه پیدا کند، مردم هم دچار سفاهت نشده اند که برای به قدر رت رسانیدن عبدالله به میدان آیند. مردی که در 5 سال حکومت وحدت ملی با وجود 50 درصد شراکت در قدرت، کمترین کاری برای مردم انجام نداده است. آیینه و شانه برای او بهترین خدمات را انجام داده ولی او به اندازه همین آیینه و شانه هم بدرد جامعه نخورده است. حال مردم را در خیابان میکشاند، ولی خودش غایب است.

علی تقوایی


این خبر را به اشتراک بگذارید
تگ ها:
عبدالله
میدان مبارزه
نظرات بینندگان:

>>>   لله الحمد ملت دارند اگاه میشوند وبه نیرنگ وخدعه ای امپریالیستها بلد شده اند عبدالله ومحقق ودوستم وبرادران وخواهران شان باید بدانند که دیگرمردم ما از معامله گری ها وتعهد های پشت پرده ای انها اطلاع دارند به قول صوفی عمر شیر ابادی وقت مولوی صاحب سوال میکند صوفی !چه به ده رای گیری نرفتیداو با صدای لرزان جواب میدهد ای مولاوی صاحب !رویم نرویم گپ ها وقت جور شده گی!!! این که عبدالله خود در تظاهرات نمی اید بیچاره تعهد دارد که عملا در اعمال که رنگ ضدیت داشت اشتراک نمیکند وگرنه دیگر دریشیش را میگیرند این مخالفت های ظاهری فقط تمثیل دموکراسی است دموکراسی واقعی هنوز در اروپا وامریکا نیامده از ما بیچاره ها گرور ها میل فاصله دارد ریس ارگ اینده سی سال قبل تعیین گردیده وجایکاه مزدور ها از قبل رقم خورده است چه به سرک ها برایند ویاخیر به برنامه های سرنوشت سازان کدام تغییر جزءی نمیتوانند بیاورند درینجا هیچ کس به نعش بی جان کشور وملت ما اشک تمساح نمی ریزد واحدی یک لیوان اب برای خدا وامام نمیدهدهر که ازین راه میگذرد گره غول وزنجیز پاهای مارا محکم تر میکنند واگرتوفیق نصیب شان شد گره به گره ها می افزایندچون کمتر کسی وملکی ازادی عمل دارند نمیخواهند ماهم ازاد واباد باشیم

معلم محمد داود بیگ از لیسه ای صمیم سانچارک

>>>   باسلام
خیلی سلده اندیش هستی اوقبلاسهم خودراگرفتهوجایگاهش محفوظ است این حماقت مردم استکه هنوز به دنبال کسانی اندکهتنها به فکرپورکردن جیب خودشان است
کسانی که امروزبه حمایت محقق به سرگهامیان آیاهمین مردم نبودکه به سرگها آمده بودن برای عدالت خواهی همی محقق نبود که مردم را مردم کوچه وبازار خاندازگفتگو با با نان ابا ورزیدفرداهم اگربه هوخوری برسدکه دهن پور بخورد باز مردم را همانتور که عبدالله فراموشکردمحقق نیز فراموش می کند تا زمان که ملت ما هوشیار نشن وبودن هینهاره روی گرده ای خود تحمل کند همی دیک است وهمی کاسه چندان تغییری دیده نمیشه
وطن دوست افغان

>>>   از قرار یک راپور موثق که داکتر عبدالله در روز تظاهرات 4 ساعت مکمل را در ارایشکاه سپری کرد ولی زمانیکه از ارایش خلاص شد در ایینه دید که چهره اش هنوز خشم تر شده دوباره به ارایش شروع کرد زمانیکه از ارایشگاه برامد خبر برای شان رسید که تظاهرات پایان یافته به خانه برگشت و بقیه مظاهرات را از پرده تلویزیون تماشا کرد
عضو ارشد ریاست اجرائیه

>>>   عبدالله یک خردوان دارد که نام وی محقق است و از حماقت وی کار گرفته هر نوع شکار خود را میکند ضرورت به خود نمیبند که خاک پر شود و به لب سرین ‌ارایش او صدمه وارد شود

>>>   اقای تقوایی!معقول.
عاقل

>>>   عبداله میگوید مردم ساده لوح و گوسفندی برای قربانی است. من چرا بروم خود را قربانی کنم.

>>>   تیم عبداله این بار خوب تقلب نموده و رأی های بزغاله ای به صندوق انداخته اند. اگر تقلب نکرده و روسیاه نیستند چرا از بازشماری میترسند و چرا در هفت ولایت مانع بازشماری شده اند. تجربه نشان داده است که در هرجا پای خلیلی باشد تقلب و کثافت کاری هست.

>>>   خوب خدمتگار به تیم تابوت ساز خو هستی و مانند سرور دانش در خدمت غنی فاشیست عوام فریب هم هستی شرم باد به چنین اشخاص مانند عطامحمد نور و جناب عالی که از شرم و خچالت خواهش عدم افشاسازی شانرا در حمایت از تیم غنی بابای فراری کرده اند اما غافل ازین که مردم به شعور سیاسی خود رسیده اند اشخاص و افراد را از سخنان و حرکات شان تشخیص کنند جناب عالی طز خرام و رفتار و گفتارت بیانگر انست که هدف اتیست و بکدام جانب بیشتر بیشتر نفع رسانی درین سخنان ات کنی و بکدام طرف میخواهید اسیب وارد سازید مردم را حال ساده و خوشباور فکر نکنید حال مردم دوست و دشمن خود را خوب تشخیص کرده میتونند و گرگ در لباس میش تفرقه انداز ماهر عوام فریب را بسیار زودو خوب درک و تشخیص کرده میتوانند .

>>>   همین دیگ و همین شلعم

>>>   اشتراک نکردن صلاح الدین قابل توجیح نیست ولی عبدالله بخاطریکه ریاست اجراییه را بعده دارد کار معقولی کرد که اشتراک نکرد ورنه فیسبوک چلونکهای غنی تنبان خود را میدراندن که خودش در حکومت باز مظاهره کرده.
افغان

>>>   رفتار تحقیر آمیز ترا مپ به غنی نوکر خود تحقیر به مردم اافغانستان واقعا شرم اور است ترامپ به عنوان صاحب این سرزمین مرد خیز شجاع به آن نوکر خود (اشرف غنی) دستور می‌داد که برو در صف سربازان در آن جا استاده شو : این برخورد تراپ به ریس جمهور نامشروع دست نشانده جانکری در بین سربازان آمریکایی در پشت سر خود استاد کرد. این کار احمقانه اشرف غنی توهین به مردم غیور یک کشور پنچ هزار سال تاریخ این سرزمین آزاد مجاهد پرور در طول تاریخ اسلام می باشد کسانی که بادیدن این تصویر شرم آور غنی از غنی نوکر دفاع می کنند چه باید گفت ایا انها گوش شنواه چشم بیناه دارنند که نفرین به این ریس جمهور غلام نوکر یهودان امریکا و انگلسی طرف دار اشغال که ابروی مردم شجاع افغانستان را با آمدن رای های گوسفندی وقدرت طلب بزمین زد. هزاز هزارا نفرین به اشرف غنی بی ایمان و تمام حمایت گران بی عزت آن.
مملکت در دست مشتی خائن بی غیرت بی عزت است
تا که رای گوسفندی بنام ملت است
وضع آن بدتر هر روز همی در محنت است
تا که رای گوسفندی بنام ملت است
رنج اندر غم هم غصه و صد افت است
تا که رای گوسفندی بنام ملت است
ملک بد نام رسوا گشت غرق اندر فساد متفکر
تا که رای گوسفندی بنام ملت است
خانه مظلوم خراب و ظالم اندر عشرت است
تا که رای گوسفند ی بنام ملت است
این چی ظلم ست ستم تا چند ما را ذلت است
تا که رای گوسفند بنام ملت است
شاه دست بسته در مقابل بیگانه و پرست است
تا که رای گوسفند ی بنام ملت است
عیش است نعمت است فاشیست یهود پرست را
تا که گوسفند ملت است

>>>   عدم حضور عبدالله و ربانی ارتباط مستقم با ملاقات لوی درستیز امریکا دارد !


مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده استپربیننده ترین اخبار 48 ساعت گذشته
کليه حقوق محفوظ ميباشد.
نقل مطالب با ذکر منبع (شبکه اطلاع رسانی افغانستان) بلامانع است