آیا صلح به معنی ختم جنگ است؟
اگر آمریکایی ها از تامین و تجهیز حکومت افغانستان، طالبان و داعش دست بردارند، همه چیز آرام آرام به حالت اولیه خود باز می گردد و دیگر تامین و تجهیز کننده ای برای هیچ جنگنده ای در افغانستان وجود نخواهد داشت 
تاریخ انتشار:   ۰۸:۲۸    ۱۳۹۸/۱۰/۱۰ کد خبر: 161598 منبع: پرینت

صلح را تعریف کنید! آیا صلح به معنی ختم جنگ است؟ چه کسی می تواند در افغانستان صلح را معنی کند؟
وزارت صلح، شورای صلح، هیات صلح، کمیته صلح و ده ها جریان و روند صلح که تا کنون از پول خون این ملت ایجاد شده اما مخالف مسیر صلح به پیش رفته است.
واقعیت قضیه این است که کلمه "صلح" به معنای واقعی آن قرار نیست در افغانستان تحقق پیدا کند. ایجاد دکان های صلح بیشتر برای سرگرم کردن تعدادی است که مزاحم طرح های خارجی ها و منافع شان در افغانستان هستند.

جالب اینجا است که بسیاری از این طرح ها توسط کسانی تایید و اجرایی می شود که از وقایع و اهداف اصلی و بی خبرند و صرفا گفته های بیگانگان و غارتگران سرمنشا تصامیم و اجراات خود قرار داده اند. مانند به اصطلاح نماینده های مردم در مجلس که به پیشنهاد اشرف غنی، طرح ایجاد وزارت دولت در امور صلح را تصویب کردند.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی افغانستان (afghanpaper)در نشست عمومی مجلس نمایندگان، ایجاد وزارت دولت در امور صلح تصویب شد. این وزارت در ششم ماه سرطان امسال با یک فرمان رییس جمهور غنی در چارچوب دولت برای پیشبرد مسایل مربوط به صلح ایجاد شد. در مورد ایجاد این نهاد نمایندگان مردم در مجلس دیدگاه‌های متفاوت داشتند. برخی از نمایندگان مجلس مخالف تشکیل این وزارتخانه در مباحث خود بودند، اما برخی دیگر با توجه به اوضاع افغانستان ایجاد این نهاد را یک ضرورت دانستند. برخی از طرفداران موافق شورای صلح، وزارت صلح را در این رابطه دو نهاد موازی برای یک منظور نامیدند.

طرح ایجاد وزارت دولت در امور صلح در حالی مورد تایید مجلس قرار گرفت که تا کنون همه نهادهای ایجاد شده بنام صلح، هیچ کاری از پیش نبرده اند و صرفا از معاش های دالری و استفاده از منابع و امکانات و دولتی بصورت شخصی بهره برده اند. در واقع کاری از آنان ساخته نبوده و هیچ مخالفی به آنان وقعی نگذاشته است که آنان بتوانند از خود کار در خور توجهی به منصه ظهور برسانند.
به همینگونه وزارت صلح و نهادهای بعد از این را نیز قیاس کنید.

برای صلح به صدای متفاوت نیازمندیم. به صدایی که هرگز هیچ خارجی در آن هیچ دخل و تصرفی نداشته باشد.
در موارد قبلی نه طالبان بازیگران اصلی صحنه بوده اند و نه حکومت، بل خارجی ها تصمیم گیرنده های اصلی بوده اند که با نام "صلح" به جنگ رونق داده اند.
در واقع، طالب و داعش، طالب و داعش ما نیست. تفنگ و پول و اسلحه و مصارف بسیار اینها از کجا می آید؟ مصارف دفتر قطر از کجا تامین می شود؟ پاسپورت سفر طالبان را چه کشوری صادر کرده است؟
اردو و پولیس و امنیت هم از ما نیست. پول و معاش و مخارج و اسلحه و دیگر امکانات آنها از کجا می آید؟ اگر یک روز این هزینه ها تامین نشود به بر سر پولیس و اردو و امنیت چه می آید؟

اگر کمی دقت کنید متوجه خواهید شد که همه اینها از یک جا تامین می شود. آمریکایی ها هم حکومت و هم طالبان و این روزها داعش را تامین و تجهیز می کنند.
یعنی اگر آمریکایی ها از تامین و تجهیز حکومت افغانستان، طالبان و داعش دست بردارند، همه چیز آرام آرام به حالت اولیه خود باز می گردد و دیگر تامین و تجهیز کننده ای برای هیچ جنگنده ای وجود نخواهد داشت. زیرا موافقان آمریکا با رفتن آمریکا از افغانستان تصمیم به خروج خواهند گرفت و مخالفان آمریکا دیگر افغانستان را مکانی برای رقابت های سیاسی و نظامی خود ندانسته میدان را ترک خواهند کرد.

با این توضیح مشخص شد که با خروج آمریکایی ها "به معنی واقعی" صلح معنی پیدا می کند و با تداوم حضور آنان در افغانستان، جنگ ادامه خواهد داشت.

کد (4)


این خبر را به اشتراک بگذارید
تگ ها:
صلح
جنگ
نظرات بینندگان:

>>>   به نظرم اگر وسایل دخالت خارجی ها را از میان برداریم من خواهم ماند وافغان پیپر!!! زیراروس و امریکا واروپاوپاکستان وایران و...همه طرفداران وهواخواهان خودرا درینجا دارند وهریک میخواهند قضایا را به نفع خویش خاتمه دهندومتباقی دنباله روی انها باشدوهیچ یک هم وزن خودرا انطوری که هست نمیداند وهرگاه ثقل اصلیش را باز گو نمای قناعت ندارد وبرای استفاده بردن ویا به تعبیر درستش سوء استفاده نمودن ایتلاف های نا مرغوب وغیر متجانس را ترتیب میدهند از همه چیز میگذرند ولی از منافع دولت های مرجع ومنبع شان انعطاف نمی پذیرند وابتدا راه وروش خودرا تعیین میدارند وبعد در پی استدلال ودلایل مشروعیت شان میگردندودرغم ملت ووطن عزیز نیستند که تا چه حد پامال اجانب گردیده وبه اندازه ای کافی رنج اشغال وتجاوز ولشکر کشی های متمادی را کشیده وطعم اسارت وغلامی را چشیده است درین میان هستند کسانی که خوانین دوسره وسه سره وهمه سره اند در گذشته ها خانهای دوسره بودمانند خان عبدالغفار خان مرحوم وخان عبدالولی خان و...اما جاسوسهای سه سره وچهار سره را هم درین ویران سرا یافتیم که هم عضو فعال کاجی بی وهم از ای اس ای وهم از سی ای ای و... چون داکتر صاحب عبدالله وداکتر صاحب غنی ودیگران وجناب دانش وخلیلی ها و... پس امید صلح وابادی وارامی را تا اینها اند ارزومبرید
نیم جان از نیم روز

>>>   صلح عادلانه داییمی وامنیت سرتاسری آرزوی اکثریت مطلق ملت مومن وزجر کشیده افغانستان هستند.ملت زجرکشیده افغانستان درمدت بیش ازچهل سال حکومات مختلف راتجربه کردند ودرین مدت متاسفانه ملت مومن افغانستان قربانی های زیاد دادند وملیون ها نفر درکشورهای نزدیک ودور مهاجرشدند..خوشبختانه درمدت بیشتر ازهژده سال دیموکراسی وحکومت وسیع البنیاد توسط جامعه جهانی درافغانستان پایه گذاری گردیده است اردو وپولیس مجهز برای تامین امنیت تشکیل گردیده است مکاتب وپوهنتون ها ودانشگاه ها دولتی وخصوصی برای ذکور واناث درمرکز وولایات افغانستان برای پیشرفت تعلیم وتربیه فعال گردیده اند شفا خانه ها باوسایل مجهز دولتی وشخصی در اکثر ولایات افغانستان برای تداوی مریضان ساخته شدند سرک ها وجاده های که پایتخت را با ولایات وصل میکنند قیر ریزی واسفالت گردیدند دفاتر حقوق بشر برای تبلیغ متساوی الحقوق شهروندان و اتباع افغانستان در اکثر ولایات وولسوالیها دفاتر وکارمندان شان شروع بکار کردند.بندوانهار برای رشد وترقی زراعت اعمارگردیده اند.کارخانجات برای جذب افراد بیکار دولتی وشخصی تاسیس گردیده اند.
بدبختانه تاحال هم بعضی گروپ های مسلح درمناطق مختلف به بمب گذاری ها، اختطاف ،انتحار وقتل مسافرین درمسیر عبور مرور موجب تشویش وپریشانی ملت مومن وزجر کشیده افغانستان میگردند وگاهی باعث نفاق های مذهبی ،قومی ولسانی درجامعه جنگزده وویران شده افغانستان میگردند.این توطئه گران ومنافقین دشمنان مردم افغانستان بدانند که در این پلان های شوم شان موفق وکامیاب نخواهد شد.درطی تقریبا یک ونیم سال عملا فعالیت های صلح خواهانه وامنیت داییمی ازطرف جامعه بین المللی ورهبران احزاب سیاسی جامعه مدنی و شخصیت های ملی عم ازذکور واناث درداخل وخارج افغانستان فعالانه وباسرعت درجریان هستند سرانجام هرجنگ کوتاه مدت وطویل المدت داخلی وخارجی به صلح خاتمه میابد.انشالله روزی شاهد صلح عادلانه ومحو هرگونه تبعیض ونفاق درافغانستان عزیز باشند.به پیش به سوی صلح سرتاسری وامنیت داییمی درافغانستان جنگزده وهمزیستی مسالمت آمیز تمامی اقوام برابر درافغانستان ،محو و نابود باد گروه های هراس افگن، آدم کش و دشمنان صلح ، امنیت ،ترقی وانکشاف افغانستان.
ومن الله التوفیق.
عبدالرشید ناصری از آسترالیا.

>>>   دزدان در خانه مصروف غارت أموال به صاحبان خانه مى گويند كه با هم مصالحه نماهيد . من تا به حال نفهميدم كه در حضور اشغالگران مصالحه چه مفهومى دارد يا ما احمقيم يا شما چهارتگ ها كه مزدوران اين دزدان واشغالگرانيت .

>>>   یک اداره تحقیقاتی اروپائی بنام GRKبعد از سه ماه تحقیق درامور مالی گذارش داده است که کُد 91 افغانستان در تمام جهان پر مصرف ترین کد مالی در سال 2019 بوده است ، آنها گذارش داده اند که مخصوصا درزمان مسئولیت قیومی دروزارت مالیه این کد به اوج توزیع وجذب پول از سایر کد هارسیده است که در سطح جهان مقام اول را کمائی کرده
همچنان یک مامور دافغانستان بانک که به نسبت حساسیت موضوع از یاد آوری نامش خود داری کرد گفت:
در طول تاریخ پنجهزار ساله افغانستان بیشترین استفاده از کد 91 درزمان حکومت وحدت ملی بوده است ،

>>>   مفته خرشدن به تنبل نامه:
شماری از باشند‌گان غرب شهر کابل در یک گردهمایی اعتراضی به علت آنچه مشکلات در رفت‌وآمد و تعیین کرایۀ خودسر از سوی رانند‌گان می‌خوانند، به مسئولان وزارت ترانسپورت، مدیریت ترافیک و شهرداری کابل تنبل‌نامه دادند.
آنان مسئولان این نهادها را در پیوند به افزایش کرایۀ موترها به بی‌توجهی و بی‌کفایتی متهم می‌کنند.
این باشندگان پایتخت می‌گویند، که راننده‌گان ناحیۀ سیزدهم از ساعت 3 پس از چاشت به بعد خلاف قانون از مسافران دو چند کرایه می‌گیرند.
شریف وطندوست، باشندۀ پایتخت می‌گوید:- "شاروالی بی‌کفایت است، وزارت ترانسپورت نرخ‌نامه ندارد، قانون ندارد، دریوران خودشان از دل خود نرخ‌نامه تعیین می‌کنند".
این معترضان از وزارت ترانسپورت می‌خواهند تا برای رانند‌گان موترهای شهری نرخ‌نامه بدهد.
عصمت یکی دیگر از باشندگان پایتخت می‌گوید:- "دریوران بعد از ساعت سه حکومت خود مختار اعلان می‌کنند هر جایی دل‌شان شد مسافران را پایین می‌کنند ایستگاه از دل خود تعیین می‌کند در حالی که یک فرد در یک یا دو ایستگاه به منزل خود برسد مجبور است که تا چهار ایستگاه به خانه‌اش برسد و کرایه چهار ایستگاه را پرداخت کند"

>>>   تا یک نفر افغان است، جنگ در افغانستان است.

>>>   وقتی صلح وجنگ هردو در دست یک قدرت ویک نهاد واحیانا یک شخص باشددیگر دوام وختم ان نیز مکتوم ومرموز میماند
من بخود نامده ام تابخود بازروم
هرکه اورد مرا باز برد در وطنم
این ندا وناله ای جنگ است که به وضوح واشکار میگوید من لعنتی را اورده اند نه تنها در کشور شما بلکه در هرجا کلمه گوی حضرت محمد باشد انجا مرا هدایت و رهنمون میسازند چه جورج بوش پدر امد واز طریق تریبون رسمی ودر ملاء عام اعلان نمودکه بعد ازشکست روس وسقوط هیمنه ای اتحاد جماهیر شوروی جنگ ما با اسلام است گرچه بعدا کمی این شعار را اصلاح نمودند وگفتند باافراطیون مسلمان ولی در اسلام از نگاه قانون قران وسنت پیامبر افراطی ومیانه رو وجود ندارد مسلمان ضعیف العمل وبی تفاوت پیدا میشود ومسلمان ملتزم وعمل گرا وجود دارد اما چیزی بنام مسلمان افراطی اصلا موجود نیست ولی خوشبختانه دین اسلام همیشه دین سلام وصلح واصلاح است اما انها بخاطر تضعیف ومقابله با مسلمان بهانه میجویند وگرنه همین قدر که تا امروز کشتند هیچ کدام افراطی نبودند یک ملیون سرباز افغان که در طول بیست سال از طرف برادران کرزی ولشکریان خارجی کشته شدند وبه همین تعداد از مردم های ملکی هیچ کدام به تعبیر خود انها افراطی نبودند نه تنها در کشور ویرانه ای ما در سر تا سر جهان اسلام بجز ملت های مظلوم وبی دفاع کسی دیگری را نکشته اند ازین رو شورای صلح ووزارت صلح وهر عنوان دیگری مفید فایده نبوده وعبث ی بیش نیست وتا دوسه قرن اینده نباید امید صلح وارامی را داشته باشیم

معلم محمد داود بیگ از لیسه ای صمیم سانچارک

>>>   محمد اکرام اندیشمند
سرقوماندان اعلی و وزیران نظامی و امنیتی کجا هستند؟
طالبان در آخرین روزهای سال 2019 نیروهای شان را دسته دسته به شهادت می رسانند.
در 29 دسمبر کُشتن 17 نیروی امنیتی و نظامی در ولسوالی خواجه بهاءالدین تخار؛
در 30 دسمبر کُشتن 14 نیروی امنیتی در ولسوالی فیض اباد جوزجان؛
در 31 دسمبر، کشتن 27 نیروی نظامی در تخار و قندوز.
طالبان چند سال است که در ولسوالی های تخار همسرحد با تاجکیستان پایگاه نظامی دارند. اگر پاکستان در حمایت طالبان قرار دارد و خاک پاکستان عقبۀ جنگ آن ها است، پس طالبان در درقد، خواجه بهاءالدین، دشت قلعه، ینگی قلعه و خواجه غار چه می کنند؟
این ها از کجا آمدند؟
چگونه اکمال می شوند؟
راز این معما چیست؟

>>>   بعد از سرنگونی صدام حسین، رئیس جمهور آمریکا آقای اوباما یکبار یک اشتباه بزرگ استراتژیکی کرده و نیروهای نظامی خود را اخراج و عراق را دو دستی تحویل جمهوری اسلامی ایران داد، ولی کد چهار باید خوب بداند که آمریکا آن اشتباه بزرگ را در افغانستان تکرار نخواهد کرد. آمریکا موقعی از افغانستان خارج خواهد شد که دولت ملی و دموکراتیک در افغانستان مستقر و بتواند با مشارکت ملی کشور را اداره کند و نه اینکه با حرفها و تقاضای افرادی مانند کد4 و شرکا دوباره افغانستان را دست بدست افراد و یا گروههای افراطی و قومی و ایدئولوژیکی ورشکسته کرده و دوباره میدان جنگ و خونریزی و ترور سازد. پیروز باد مردم افغانستان.

>>>   این هشدار را جدی بگیرید!!!
وزارت امور داخله از یک منبع موثق اش دریافته است که سازمان استخبارات نظامی پاکستان یا ( آی اس ای ) شرکت های لبنیات سازی را در پاکستان ایجاد کرده اند که با با استفاده از نام شیر ( EVERY DAY ) شیرهایی را به افغانستان می فرستند که در آن یک نوع دوای ناشناخته مخلوط می باشد که بزرگان و کودکان را به بیماری های مغزی روبرو می سازند.

>>>   صلح یک کلمه مقدس است که درتمامی جوامع بشری نهایت دوست داشتنی ومورد احترام خاص وعام است.این کلمه مقدس درجامعه افغانستان که بیشتر ازچهل سال جنگ خانمانسوزی وویران گر توام با کشته ومعلول شدن صدها هزار نفر وآواره شدن ملیون ها نفردرکشورهای همسایه ودور گردیده اند خیلی ضروری ومورد علاقه ذکور واناث هستند.درقرآن کربم خدای بزرگ نیز صلح را یک عمل خیر ونیکو ذکر فرموده (الصلح الخیر). متاسفانه درافغانستان درین چهل سال صدای صلح وآشتی ملی به شکلی ازاشکال به نفع حکومات وقت تعبیر و تبلیغ گردیده است. درسال های اواخر حکومت حزب دموکراتیک خلق که ناچارگردید صدای صلح وآشتی ملی را برای اهداف وپیشبرد حزب دیموکراتیک خلق مورد استفاده قرار داد وحتی درصلح و آشتی ملی مشروط براینکه رهبری دولت آشتی ملی به دست حزب دموکراتیک خلق باشد تاکید میکردند .درحالیکه ۸۰ فیصد خاک افعانستان بدست مجاهدین دلیر وجان برکف افغانستان بودند و درینصورت صلح وآشتی ملی موردپذیریش گروه های مجاهدین قرار نگرفتند.درزمان حکومت مجاهدین نیز درعین جنگ وخونریزی گاه گاهی صدای صلح وآشتی ملی ازطریق رادیو ورسانه هاوبعضی مصاحبه ها شنیده میشدند امانظر به خودخواهی بعضی حلقات وگروپ های خاص وماجراجو که در حکومت کابل شامل بودند، صلح وآشتی ملی درحکومت مجاهدین عملی نگردیدوشهر کابل به ویرانه مبدل گردید.دردوره حکومت امارت اسلامی ،طالبان با اتکاء به نیروی اجنبی به رهبری بعضی اعراب آدم کش وجاهل، نه تنها کلمه مقدس صلح به فراموشی سپرده شد بلکه با نهایت تعصب، طالبان به کشتار خود درمناطق مختلف افغانستان ادامه دادند طالبان نه تنها با گروه های مجاهدین اتحاد شمال جنگیدند بلکه درقلمرو حکومت خود هزارها مسافرین را درمسیر عبور ومرور عم ازذکور،اناث واطفال به قتل رسانیدند ودوسال متواتر تمامی آشیای مورد ضرورت را بالای مردم مومن وزحمت کش مناطق مرکزی افغانستان مسدود کرده بودند که ملت شریف افعانستان شاهد این ادعا است .طالبان به انواع تعصب وتهدید باتمامی ملیت هاواقوام محروم افغانستان اعمال غیر انسانی را بجا آوردند وبعضی رهبران نیکنام ومشهور مجاهدین ووطن دوست را نیزبه قتل رسانیدند مانند قومندان عبدالحق شهید ، شهیدعبدالعلی مزاری و قومندان مشهور شهید احمد شاه مسعود را با دسیسه های خطرناک ومشوره مستقیم اعراب فاسد وجاهل شهید کردند.حالاکه حکومت وسیع البنیاد باهمکاری جامعه جهانی درافغانستان شکل گرفته است وزمینه زندگی درفضای دیموکراسی آزادی بیان وهمزمان با‌پیشرفت تعلیم وتربیت ورشد وترقی وبازسازی افغانستان صدای صلح و آشتی ملی توسط حکومت مرکزی افغانستان وبعضی ممالک صلح دوست جهان ومنطقه پیشنهاد گردیده است.صلح وآشتی ملی درشرایط کنونی برای خاتمه جنگ ورشد وترقی افغانستان ویران شده نهایت ضروری ولازمی میباشد.اگر جنگ ده ها سال دیگر هم درافغانستان ادامه یابد بالاخره پایان هرجنگ صلح است جنگ های بزرگ جهانی ومنطقوی پایانش به صلح وآشتی خاتمه یافته اند.متاسفانه یکعده متعصبین خودخواه وجنگ طلب به صدای صلح وآشتی ملی تاحال صادقانه لبیک نگفته اندوبه بهانه های مختلف به تجاوز وآدم کشی بالای مردم بی دفاع ومومن افغانستان وخصوصا مناطق مرکزی افغانستان ادامه میدهدوهم راه های مواصلاتی را به روی این ملت مومن ومجاهد افعانستان بسته اند ودرین فصل زمستان که اکثرمردم زحمت کش افعانستان از سردی وبرودت هوا رنج میبرند بازهم به رنج و اندوه آنها با اعمال غیر انسانی شان اضافه مینمایند ومکاتب وشفاخانه هارا نیزبا تهدید مسدود وغیر فعال ساخته اند وهم پول بدون کدام دلیل معقول ومنطقی به نام عشر ازمسافرین وموتر داران مناطق مرکزی افغانستان در مسیر عبور ومروراخذ میدارند.این تنگ نظران ومتعصبین بدانند که بالاخره این جنگ روزی پایان مییابد اما این نامردانگی واعمال غیر انسانی گروه های جنگ طلب وظالم برای ابد به عنوان یک تجاوز وظلم فراموش نشدنی ثبت تاریخ افغانستان خواهد شد.درین روزها که الحمدالله پروسه صلح باکومک جامعه جهانی وکشورهای همسایه وکشورهای منطقه درجریان است ومردم مومن ومجاهد افغانستان بی صبرانه برای صلح وآشتی ملی به درگاه خدای بزرگ دست به دعا اند وامید وارندکه صلح وآشتی داییمی درافغانستان ویران شده بعد ازمدت چهل سال جنگ خانمانسوز عملا مورد تطبیق قرارگیرند تا درتمامی نقاط افغانستان زمینه رشد وترقی،تعلیم وتربیت وپیشرفت انشالله آماده گردند.درآخر اینجانب به تنگ نظران خاین وآدم کشان فاسد خواطر نشان میسازم که دبگر بیشتر ازین مورد اذیت وآزارمسافرین و عابرین قرارنگیرند وهم ملت مومن افغانستان نگذارند که این تنگ نظران فاسد ومتعصب بین ملیت های برابر ومومن افغانستان شیطان صفتانه به مکر وحیله های شیطانی شان ادامه دهند.به پیش به یاری خدای بزرگ به سوی صلح داییمی و امنیت پایدار ،تفاهم ملی ،رشد،ترقی وهمزیستی مسالمت آمیز بین تمامی اقوام برابر درافغانستان ویران شده ،محو ونابود باد گروه های جنگ طلب،ظالم وآدم کش٫ جاوید ومستدام باد صلح، برابری،دیموکراسی و تحقق عدالت اجتماعی درافغانستان.ومن الله التوفیق.
انجنیر عبدالرشید ناصری ازآسترالیا

>>>   ردانیار گرامی این طایفه همه اش در مقابل پول ایمان ندارند و همیشه ناموس فروشی و خود فروشی کرده اند گاهی خلق > گاهی پرچمی و. گاهی ادر احزاب اسلامی به کاسه لیسی و هزار بیشرف خودرا به یک مقام میرسانند . خداون مارا از شر اینها نجات بدهد . ...

>>>   Mosazadah.
آیا انجام حملات انتحاری در افغانستان، مجبوری مسلمانان است؟
قاری صاحب ایاز نیازی خطیب مسجد وزیر محمد اکبر خان در صحبت‌هایش انجام حملات انتحاری جایز خواند و انجام این کار "توسط مسلمانان را مجبوری آنان عنوان کرد."
آقای نیازی توجیه‌اش از انجام حملات انتحاری توسط مسلمانان در برابر
را "صهیونیست‌ها" دانست! حال آن که در افغانستان نه صهیونیست وجود دارد و نه هم در برابر مسلمانان افغانستانی هیچ جبر و اجباری است.
آقای ایازی زمانی که فرخنده را شماری از مردم احساساتی در شاه دوشمشیره به آتش کشیدند؛ فتوا داده بود که " هرکس به جای فرخنده می‌بود، باید به سرنوشت او دچار می‌شد.
تعریفی که این آقایان از اسلام دارند؛ همان تعبیر طالبانی و داعشی است.
به نظر می‌رسد با جدی شدن زمزمه‌های صلح و هراس افگنان طالب این‌ها دارند برای خود در میان طالبان جای پا باز می‌کنند.

>>>   دونالد ترامپ یک سرمایه دار در عرصه ساخت و ساز آسمان خراش ها و هوتل ها و میدان های گولف و غیره ساختمان های رهایشی و غیر رهایشی است.
او یک سیاست مدار نیست،بلکه یک تاجر و سرمایه گزار است.
سرمایه گزاران اشخاصی هستند که کاملاً مخالف جنگ و بی امنیتی هستند.زیرا آنها برای سرمایه گزاری در یک منطقه به امنیت ضرورت دارند.
روی همین ملحوظ دست از پشتیبانی از مخالفین رژیم اسد برداشت و خواهان خروج قوای امریکایی از سوریه شد ،که به مخالفت وزیر دفاع اش مواجه شد و در نتیجه او استعفی داد.
او همچنان خواهان قطع جنگ در افغانستان است و میخواهد مذاکرات صلح صورت بگیرد و جنگ در افغانستان قطع شود.
اما هردو مجلس امریکا ،هم مجلس نمایندگان و هم مجلس سنا،هردویشان هم در خروج قوای امریکا از سوریه و هم از افغانستان مخالفت میکنند،با وجودی که اکثریت مجلس سنا جمهوری خواهان هستند یعنی از حزب دونالد ترامپ،اما هشتاد فیصد آنها مخالف بیرون کردن قوای امریکا از افغانستان هستند.چرا؟
زیرا جنگ افغانستان و بودجه نظامی افغانستان که سالانه حدود پنجاه ملیارد دالر است،یک گاو شیری برای آنها است و در خورد و برد این بودجه از جنرالان پنتاگون گرفته تا اعضای کمیسیون دفاعی مجلس نمایندگان و مجلس سنا،همه دست دارند.
زیرا ار قام سرباران امریکایی در افغانستان به مراتب کمتر از تعداد حقیقی آن است و مصارف آنها نیز به مراتب کمتر از بودجه تخصیص داده شده میباشد.
مقصد من این نیست که رییس جمهور امریکا آدم پاکی است و این بودجه را صرفه جویی میکند و به ملت باز میگرداند.
نخیر،بلکه او پلان های دیگری با این بودجه دارد.
مثلاً برای ساخت دیوار مکزیک که سالانه به پنج و نیم ملیارد دالر صرورت دارد و ساختمان آن را نیز شاید شرکت های ساختمانی خودش به عهده بگیرد.
قرار داد منع راکت های بورد متوسط را با روسیه فسخ کرده است و وزیر جدید دفاع آن نیز یکی از کارمندان سابق بخش هوانوردی است،بناً ملیارد ها دالر در بخش ساخت و ساز دوباره راکت های بورد متوسط به مصرف میرساند.
به همین منوال در بخش های دیگری که چه نظامی باشد و چه غیر نظامی،سرمایه گزاری میشود و بودجه آن را به اختیار خود مصرف میکند و خورد و برد آن نیز به اختیار خودش است.
از همین خاطر حالا دونالد ترامپ حالت اضطرار اعلان کرده است و ببینیم که تا چه اندازه میتواند در مقابل منافع وکلای پارلمان ایستادگی کند و زمینه را به نفع خود تغیر دهد.
فعلاً خورد و برد پنتاگون و پارلمان زیاد تر است ،نظر به کاخ سفید.
این که رییس جمهور با اعلان حالت اضطرار وضعیت را به نفع خود تغیر دهد،آینده نشان خواهد داد.

>>>   صلح هر گز نمی اید امریکا هم ما وشما را بازی می دهد باز شما در جریان بهار شاید انتحار و انفجار باشید زیرا اشرف غنی به این ج.کی دالر را از دست نمی دهد و عبدالله هم جنان

>>>   Ayendagan
خطاب سی سال قبل جیمزبیکروزیرخارجه امریکا به شوارنادزه وزیرخارجه شوروی
در سال ۱۹۸۹ جیمز بیکر، وزیر خارجه وقت امریکا در نشست بین‌المللی کنوانسیون حفاظت از فضای بین‌المللی در شهر هاگ هالند، خطاب به ادوارد شواردنادزه، آخرین وزیر خارجه شوروی گفت: «شما به سرزمینی که اشغال کرده‌اید، بی‌تمهید رفت‌وآمد می‌کنید. چه کسی به شما حق می‌دهد که از فضای بین‌الملل این‌گونه عبور کنید.» منظور آقای بیکر از این سخن، رفت‌وآمد رهبران شوروی بین مسکو و کابل بود، اما امروز این رهبران سیاسی و نظامی غربی و به‌ویژه امریکایی ها است که با عبور از فضای بین‌الملل، بدون تمهید و اطلاع و هماهنگی قبلی، وارد کابل و بگرام می‌شوند.
آیا جیمزبیکروزیرخارجه وقت امریکا که حالا در حالت کهولت سن قرار دارد ، می تواند پاسخ دهد که کیها ، مقرارات و تمهیدات بین المللی را زیرپا میگزارند ؟

>>>   این صلح همه مسقره است فقد مردم افغا نستان را وقت شا ن را می گذارند و بس

>>>   Malikzad
فرصت طلایی افغانستان را شارلتان کرزی و غنی با افکار فاشیستی شان برباد داد و حالا درک کردند که اصل قضیه از چه قرار است و اگر صدبار این فرصت بر اینها تکرار شود باز هم همان کار را انجام مدهند .

>>>   عفر عطايى
طالبان چقدر آیس‌کریم‌نشناس برآمدند. آیس‌کریم را خوردند، حالا در دهان آیس‌کریم‌دهنده پیاز هم ریزه نمی‌کنند.

>>>   شرف غني كسي بود كه بين مردم تفرقه انداخت و پشتون را به جان تاجيك اندخت و تاجيك را به جان اوزبيك. اشرف غني باعث شد تا طالبان قدرتمند تَر شوند و در سطح بين المللي براي خود از ابر قدرت هاي جهان امتياز گيري كنند. و حالا همان اشرف غني احمدزي در لب صخره كوه قرار دارد و ما منتظر افتادن اش هستيم.

>>>   همه کاره امریکاست و طالبان اگر گاو شیری پاکستان نیست بلاخره راضی به گفتگو با نماینده افغانستان (دولت) میشه چون اشرف غنی نشان داده که مبارز و سازنده افغانستان است و افغانستان را برای امریکا سر پای نگهداشته میتواند ولو با مخارج کمتر !
چمران دره صوفی

>>>   تاجیکان حتا در مناطق خود صاحب کرسی های مهم دولتی نیستند!

علت این همه نا امنی، کشتار، غارت اموال مردم و زورگویی در مناطق تاجیک نشین، اینست که خودشان تاجیکها در مناطق خود حاکم‌ نیستند و دولت پشتونیستی برای اداره این مناطق پشتونیست های دو آتشه را گماشته است تا تاجیکها نتوانند در امن و امان به سر ببرند و زندگی آرامی داشته باشند. شما نمیتوانید یک تاجیک را حتا در پست های پایین دولتی استانهای افغان نشین دریابید؛ حال چه رسد به مقام والی (استاندار) که بحث جدایی دارد.

ادریس خراسانی

>>>   عجب مبارزی است غنی فاشیست و قوم گرا که 45000 جوان ما را طی 4 سال با دستان برادران ناراض اس به کام مرگ فرستاد .

>>>   Salam
افتخار کردن به نام اوغانستان ( افغانستان) در حقیقت افتخار کردن به جبر استعمار است . افغانستان در همین جغرافیا یک کشور کاملن جوان است و برگزیده ی انگلیس . این سرزمین افتخارش در تمدن خراسانی اش است ورنه تاریخ افغانستان جوان سرشار از قهقرا و عقب گرد است . این نام جعلی و این نام بد نام باید به خراسان تغییر کند .

>>>   Salam
افتخار کردن به نام اوغانستان ( افغانستان) در حقیقت افتخار کردن به جبر استعمار است . افغانستان در همین جغرافیا یک کشور کاملن جوان است و برگزیده ی انگلیس . این سرزمین افتخارش در تمدن خراسانی اش است ورنه تاریخ افغانستان جوان سرشار از قهقرا و عقب گرد است . این نام جعلی و این نام بد نام باید به خراسان تغییر کند .

>>>   ردانیار گرامی این طایفه همه اش در مقابل پول ایمان ندارند و همیشه ناموس فروشی و خود فروشی کرده اند گاهی خلق > گاهی پرچمی و. گاهی ادر احزاب اسلامی به کاسه لیسی و هزار بیشرف خودرا به یک مقام میرسانند . خداون مارا از شر اینها نجات بدهد...

>>>   Wahedi
سراسر تاریخ ما جعل و دروغ است، از احمدشاه ابدالی که یک تروریست و بغاوتگر بود، بابا ساختند، از میرویس نیکه که یک همجنس باز (بچه بیریش نادر افشار) بود هم بابا ساختند، امان الله که جز قتل پدرش هیچ کاری نکرده، غازی ساختند، به همین ترتیب صد ها موارد دیگر،

>>>   این همه برای عنی یهودی است این شخص یهودی می خواهد چند نفر دست نشانده خود را در این وزارت جابجا کند

>>>   خدا شروفساد مارا بزندچی کارهای کخنمیکنند اینه بخوان :
ازگذارذش نامه خو.اندم:"

پدر اسامه افغانستان به مجلس انس ارگ نشینان نزدیک شده است
عارف سروری درجرگه منحرفان جهادی، آفت زده ترین شان است.
عارف سروری درمحفل «کلان» های منحرف جهادی، از نظر روانی و ذهنی، بیشتر از همگنان خویش آفت زده است. گر این راز بشگافیم، از دو نگاه به صرفه نیست. یکی آن که باید یک سریال نوشتاری راه بیاندازیم؛ درثانی، من میل ندارم برجوانب بسیار خصوصی زنده گی ایشان فضولی کنم. هرچند انباری از مدارک، ادله، روایات و مشهودات دراختیار من است.

اخیراً گزارشی از مخفی کاری های احمد ولی مسعود و انجنیرعارف به هدف راه یافتن به جرگه ارگ انتشار دادم.
گزارش منتشره خیلی دقیق، اما برای احمدولی و عارف سروری، شوک آور بود.
فی الفور هردو از معامله مخفی خویش با گروه اشرف غنی انکار کردند. واکنش دفاعی عارف سروری، خودش را خود به خود لو داد. وی نوشت « رزاق مامون بر حسب عادت همیشگی اش اتهام واهی بسته که جدآ آن را رد نموده و آن را کذب محض می دانم ». او به من «شرمساری دنیا و عذاب آخرت » را آرزو کرد.
به هرحال، عارف سروری در رابطه به یک موضوع به مردم و مخاطبان شبکه اجتماعی توضیح بدهد.
پسر بزرگ انجنیرعارف چطور سر از فرانسه در آورد و سپس به فرماندهی یک دسته از جنگجویان داعش برگزیده شد؟
پسر وی از دیدن کارنامه های پدر مجاهد، به چنان حال و روزی افتاد که از فرط رنج و تغییری که در دیدگاه هایش روی داده بود، محیط تحصیلی درفرانسه را رها کرده و برای تخلیه غمباده ها و هیجان های متناقضش، به دعوت داعش لبیک گفت و روانه جبهات گرم جنگ در سوریه شد.
پسر انجنیرعارف در صف داعش به مقام فرماندهی رسیده و در مجمع داعشی های عرب، به اسامه افغانستان شهره گشته بود.
او به پدرمجاهد خویش پیام داده که اگر پایم به افغانستان رسید، کاری در حقت کنم که درتاریخ ثبت بماند.
اسامه افغانستان سرانجام در جریان ضربات هوایی نیروهای روسی در سوریه از بین رفت و احتمالاً برادر دیگرش هنوز در فرانسه زنده گی دارد

>>>   صلح عادلانه داییمی وامنیت سرتاسری آرزوی اکثریت مطلق ملت مومن وزجر کشیده افغانستان هستند.ملت زجرکشیده افغانستان درمدت بیش ازچهل سال حکومات مختلف راتجربه کردند ودرین مدت متاسفانه ملت مومن افغانستان قربانی های زیادی عم ازکارگران،استادان پوهنتون ها ودانشگاه ها، مولوی صاحبان ،روحانیون، سیاست مداران واقعی ووطن دوست ، کارمندان دولتی ،تجاران ودهقانان دادند وملیون ها نفر درکشورهای نزدیک ودور مهاجرشدند..خوشبختانه درمدت بیشتر ازهژده سال دیموکراسی وحکومت وسیع البنیاد توسط جامعه جهانی درافغانستان پایه گذاری گردیده است اردو وپولیس مجهز برای تامین امنیت تشکیل گردیده است مکاتب وپوهنتون ها ودانشگاه ها دولتی وخصوصی برای ذکور واناث درمرکز وولایات افغانستان برای پیشرفت تعلیم وتربیه فعال گردیده اند شفا خانه ها باوسایل مجهز دولتی وشخصی در اکثر ولایات افغانستان برای تداوی مریضان ساخته شدند بازسازی ونوسازی درتمامی نقاط امن افغانستان باسرعت ادامه دارد و سرک ها وجاده های که پایتخت را با ولایات وصل میکنند اکثرا قیر ریزی واسفالت گردیدند دفاتر حقوق بشر برای تبلیغ متساوی الحقوق شهروندان واتباع افغانستان در اکثر ولایات وولسوالیها دفاتر وکارمندان شان فعالیت های چشم گیر داشته اند.درین مدت ناامیدی ملت مومن افغانستان به امید پیشرفت وترقی برای ملت مومن وجنگزده افغانستان مهیا گردیده اند.اعماربند های آب ورشد زراعت نیزدرنقاط مختلف باوجود جنگ های داخلی ادامه دارد.
بدبختانه تاحال هم بعضی گروپ های مسلح درمناطق مختلف به بمب گذاری ها، اختطاف،انتحار وقتل مسافرین درمسیر عبور مرور موجب تشویش وپریشانی ملت مومن وزجر کشیده افغانستان میگردند وگاهی باعث نفاق های مذهبی،قومی ولسانی درجامعه جنگزده وویران شده افغانستان میگردند.این توطه گران ومنافقین دشمنان مردم افغانستان بدانند که در این پلان های شوم شان موفق وکامیاب نخواهد شد.درطی تقریبا یک ونیم سال عملا فعالیت های صلح خواهانه وامنیت داییمی ازطرف جامعه بین المللی ورهبران احزاب سیاسی وملی وجامعه مدنی عم ازذکور واناث درداخل وخارج افغانستان فعالانه درجریان هستند.سرانجام هرجنگ صلح است.جنگ های جهانی وجنگ های درون مملکتی بالاخره باصلح پایان یافته اند انشالله روزی شاهد صلح عادلانه وپایدار ومحو هرگونه تبعیض ونفاق درافغانستان عزیز باشند.به پیش به سوی صلح وامنیت داییمی درافغانستان جنگزده وهمزیستی مسالمت آمیز تمامی اقوام برابر درافغانستان ،محو و نابود باد گروه های هراس افگن، آدم کش و دشمنان صلح ، ترقی وانکشاف افغانستان.
ومن الله التوفیق.
عبدالرشید ناصری از آسترالیا.

>>>   این دنیا هم جایی عجیبی است، رییس جمهور جنگ جایزه صلح نوبل می گیرد، حکومت طالبان جنگ جو (رژیم ارگ) به ایجاد وزارت دولت در امور صلح دست می زند.
مگر مفاد این وزارت برایی دزدی های بزرگتر این دزدان صادر شده غرب بسیار مهم است زیرا هیچ کس برای ملیون ها دالری که به این نام حیف و میل می شود حساب ده نیست.
ضرر آن برای ملت ستم کشیده اینست که این پروسه صلح (البته بین دو روی سکه) بخاطر عاید سرشار و بی پرسان آن قرن هاادامه خواهد یافت.
آزاده

>>>   غنی یهودی به خدا ایمان ندارد اما به کفار ایمان دارد شما دیدید که جان ریس سفیر آمریکا را مدال داد به خاطر چاپلوسی که برای ۵ سال دیگر مردم ما به خون یکسان کند و مردم ما از این بدتر گشنه سازد علیه این مرتجع قیام نماید تا این غلامک حلقه به گوش این چوکی را رها کند در غیر این همه زنان و دختران تا فاحشیه می شود

>>>   کدام دولت؟
کدام صلح؟

>>>   تا تفکر عوض نشود افزایش وزارت هیچ مشکلی را حل نمی کند.

>>>   میدانید که چرا اشرف غنی وزارت امور صلح را ایجاد کرد؟
بخاطر این که جنگ باید دوام کند و او بر سر قدرت باشد و وزارت امور صلح نیز هر روز طرح جدید صلح را بررسی کند.
زیرا یک وزارت خانه بطور موقت ایجاد نمیشود و برای کار موقت ایجاد نمیشود،بلکه برای کار دوام دار ایجاد میشود.

>>>   امنیت که بخش بزرگی از زندگی ماست، ریاست دارد
اما صلحی که هرگز دشمنان به آن اهمیت قایل نیستند، وزارت میشود، افسوس با حال ملت نادان
ایجاد چنین وزارت‌خانه ها جز به نفع چندتا لاشخور، بدرد هیچ ملت صلح‌خواه نخواهد خورد، و تشکیل آن بدون شک از افراد نزدیک به رئیس جمهور خواهد بود.

>>>   امنیت که بخش بزرگی از زندگی ماست، ریاست دارد
اما صلحی که هرگز دشمنان به آن اهمیت قایل نیستند، وزارت میشود، افسوس با حال ملت نادان
ایجاد چنین وزارت‌خانه ها جز به نفع چندتا لاشخور، بدرد هیچ ملت صلح‌خواه نخواهد خورد، و تشکیل آن بدون شک از افراد نزدیک به رئیس جمهور خواهد بود.

>>>   باید برای اینکه وزارت صلح ایجاد شود یانه لویه جـرگه( مهمانی کلان ) دایر میشد

>>>   درین هیچ جای شک نیست که طالب و رژیم ارگ دو روی یک سکه اند و این زدو بند هایی آتش بس و آتش شروع سالیان دور به دراز (تا زمانی که ملت در خواب خرگوش است) ادامه خواهد داشت. حیف و میل بی پرسان و سیل آسایی دالر ها بنام صلح بهترین تجارت برای این چکه چور هایی صادر شده یی غرب است.
آزاده

>>>   جاوید فیصل، سخنگوی شورای امنیت ملی گفت:در سال جاری نیروهای امنیتی در حالت تهاجمی قرار دارند و دفاع می کنند.»
اینه سواد؟ تهاجم و دفاع چگونه؟ خاک بر سر این کشور و این امنیت واییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

>>>   صلح، یعنی عشق ورزیدن به حماسه های بلند یک سرباز...

صلح، یعنی لبخند یک عابر در ازدحام خیابانی لبریز از هیاهو که در شیارهای سیمانی، در جستجوی یک لقمه زندگی اند.
صلح، یعنی لبخندِ یک کودک که عاشقانه ترین غزل معاصر را در آغوش یک مادر می سراید و شکوهمند ترین نقاشی را در چشمان یک پدر، رسم می کند.
صلح، یعنی لطافت سلام آهسته ی یک همسر، در خلوتِ سکوت صبحگاهی که برآمدن خورشید را نوید می دهد.
صلح، یعنی شنیدن موسیقی بی کلام خیش خیشِ جاروی یک رُفتگر که هر روز برتن خاک آلود و خسته ی شهر، طنین می اندازد و شکوهِ جاز زنده را تکثیر می کند.
صلح یعنی، عطرگیسوانِ دخترکان دانشجو که خیابان های کابل را خوشبو ترین شهر جهان می سازد.
صلح، یعنی کافه ـ کتاب های پل سرخ که محل تلاقی عشق و لبخند و کلام و عصمت رویاهای بلیغ اند و تبِ شور وشرارت معصومانه را جار می زند.
صلح، یعنی شکوه سرودهای صبحگاهی "مکتب معرفت" که سکوت دود آلود شهر را می شکند و غبار کوچه های خاکی را سرشار از صدا و سرور و سازوارگی می کند.
صلح، یعنی آمدن برف و هجوم شادمانی های سپید و فراگیر شدن هیجان های سبز همچون یک توفان فیسبوکی در عروق کوچه های مغضوب.
صلح، یعنی فراموش کردن دروغ های انتخاباتی و فارغ شدن از شر مناظره های خمیازه آور تلویزیونی که بوی پوسیده ی چاه سیاست را می پراکنند.
صلح یعنی، بی خیال خلیلزاد و ترامپ، گور بابای چهره ی عبوس ملا برادر و تُف به صورت همه ی سیاست مداران دروغگو و فساد کیش و قوم اندیش ...
صلح، یعنی عشق و امید ورزیدن به حماسه های بلند یک سربازِ سر بدار و بوسه بردستان یخ زده ی یک پولیس شب زنده دار...

حمزه واعظی

>>>   صلح در افغانستان زماني مياييد كه حكومت به دست پشه اي بيافتد و ايماق را نيز پشه اي دوست دارد چون فيماق را پشه دوست دارد.


مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده استپربیننده ترین اخبار 48 ساعت گذشته
کليه حقوق محفوظ ميباشد.
نقل مطالب با ذکر منبع (شبکه اطلاع رسانی افغانستان) بلامانع است