افغانستان به خودکفایی "ملا" رسید
 
تاریخ انتشار:   ۱۹:۴۱    ۱۳۹۸/۱۰/۲۱ کد خبر: 161743 منبع: پرینت

افغانستان از کمبود ملا نجات یافت و به خود کفایی رسید ! الهی مبارک بادا الهی مبارک!
قرار گزارش تایید شده از طرف شورای علمای افغانستان پنج هزار ملا از مدارس کابل فارغ التحصیل شدند و هفت هزار از مدارس بلخ و بیست و پنچ هزار دیگر از مدارس دیگر در افغانستان پس از ختم قران عظیم الشان و ختم پنچ کتاب شریف آماده خدمت اسلامی برای مسلمانان شریف و غیور افغانستان شدند.

این در حالی است که قبلا شصت هزار ملا از مدارس پاکستان فارغ شده در افغانستان مصروف خدمت شده اند؛ البته صد هزار ملای که ما از قبل داشتیم و طالبان کرام را ما هنوز شامل این حساب نساخته ایم...

من به حیث یک مسلمان خدا را شکر می کنم که ما صاحب این همه ملا شده ایم تا دیگر بهانه ای برای نا آگاهی ما از اسلام نباشد و ما در جمله منافقین حساب نشویم؛ من مطمین هستم که با این همه ملا دیگر نامسلمانی در افغانستان پیدا نخواهد شد و مردم پس از هزارو چهارصد سال با اخلاق نیکو اسلامی ملبس خواهند شد و دیگر زنان را در کوچه و بازار آزار نخواهند داد و به دختران خردسال و پسران تجاوز نخواهند کرد وبچه بازی و مرغ بازی و سگ جنگی را از بین خواهند برد...

از همه مهیم تر این است که بزودی فکر و ذکر علم و دانش کافری از کشور رخت خواهد بست و دیگر جای به دموکراسی و این مزخرفات باقی نخواهند ماند؛ من امید وارم دوستان تحلیل گر ما دیگر فایده های این همه ملا را برشمارند چون عقل ما بیش از این ها کار نمی دهد...

یکبار دیگر خود کفایی ملا را برای هموطنان گرامی مبارک می گویم , انشالله که مبارک است...

انور راوی


این خبر را به اشتراک بگذارید
تگ ها:
ملا
خودکفایی
نظرات بینندگان:

>>>   الحمدالله حالا ما میتوانیم ملا صادر کنیم ،ملاهای ساخت افغانستان ، ونباید برای پاکستان اجازه داده شود تا ملاهای تولید خودرا بنام افغانستان صادرکنند چون آنها اکثرا ترورست هستند
حالا دیگر به مدرسه سازی عربستان هم ضرورت نیست

>>>   هرچه تعداد علما!! زیاد شود کارنیک است ، حالا هم آنقدرعالم که افغانستان دارد اروپا وامریکا آنقدر عالم ندارند ،
ر

>>>   ملا زمانی ملا است که به جز از ملا بودن پیشه و کسبی هم برای کسب رزق و روزی حلال داشته باشد.
اگر کسی تنها از ملایی ارتزاق کند مشکل دارد.
اما اگر کسی مدرس است و درس میدهد حسابش جدا است.

>>>   خوب شد از ملا صاحب ها هم در موازی قو ماندن صاحب ها
بانک رای جور شد بازار شان گرم بادا.
شیر عباس نور

>>>   باعرض سلام وادب خدمت انورآقای انور راوی. بنده هم این دو مصرع را نبشته تا این متولیان دین را که زحمات زیادی برای بهبودی حال ملت میکشند معرفی نمایم.
متولیان دین کشور ما کسانی که دین را دکان ساخته اند کشور ازین بهتر نخواهد شد.

ای خردمند عاقل ودانا * قصه نغز وتازه بر خوانا
گربه لاغر ومفنگی وخورد * رفت بر شکار موشانا
از قضا راه سوی مطبخ برد * مطبخ زاهد مسلمانا
دید آنجا به آشپزخانه * نعمت ایزدی فراونا
یکطرف مرغ وماهی وتهو * یکطرف شامی وحلوانا
ته دیگ وسبزی وقورمه پلو * داخل نان کباب بریانا
در تعجب از آن همه اسراف * زان ز دنیای دون گریزانا
آنچه میگفت از بهشت در منبر * کرده در کنج خانه انبانا
شیخ چون سیر شود کند تفسیر * سوره مائده بقرآنا
الغرض گربه گرسنه شکم * تیز بنمود چنگ ودندانا
بعد از آن صبح وشام وعصر وسحر * رفت آنجا بسان مهمانا
شیخ از دست گربه در تشویش * گربه در حق او دعا خوانا
تا ملا تمام شد صبرش * چاره ای دید نا مسلمانا
مگر اندیشه کرد ودام نهاد * گربه در دام زهد زندانا
التماسید ولاوه آغازید * که ای مسلمان زاهد دانا
به عبایت قسم که ...خوردم * که گر غذای تو خوردم جانا
شیخ از حال او برحم آمد * چون که دیدش پریش وگریانا
گفت این بار از تو میگذرم * شرط اینکه روی از شهرانا
گر ببینم تو را دیگر باره * شوی از زندگی پشیمانا
مینمایم حلال ومیخورمت * به خداوند حی سبحانا
گربه این قول باورش آمد * لرزه افتاد بتن وجانا
رفت بیرون ز خانه ملا * خیس وآلوده کرده تنبانا
در رهش گربه ای جهاندیده * پیر وفرزانه سخن دانا
تا که دیدش چنین پریشان گفت * ای فدای تو سر وجانا
چیست این حالت پریشانی * تو سلاله بری ز شیرانا
بچه گربه راز افشا کرد * قصه از ابتدا به پایانا
ترسم که ببیندم زاهد * در پس کوچه ودیوانا
پس حلالم نموده میل کند * همچو مرغی به سیخ بریانا
گربه پیر گفت فرزندم * از چه ترسانی وهراسانا
دل قوی دار وخاطر آسوده * بیخودی گشته ای پریشانا
که حرامست گربه تا به ابد * بهر شیخ وعوام وخاصانا
هر کسی غیر ازین گفته * بوده فردی جهول ونادانا
گربه مضطرب بس خندید * باز بر گشت شاد وخندانا
فارغ از بلا سوی مطبخ * پشت پا به عهد وپیمانا
دلش آسوده خاطر از ملا * عهد با او به طاق نسیانا
بشنو از زاهد خدا نشناس * زیر پا نموده وجدانا
تله ای ساخت از نخ تسبیح * دام گستره چون عنکبوتانا
از همان دام ها که میبافید * هر زمان از برای خلقانا
تا شبی تا وتاریک چون دل شیخ * گربه زنجیر شد بزندانا
زاهد از دیدن همان گربه * نعره ای زد چون شیر غورانا
گفت با لحن دلخراش ومهیب * گوش از نعره اش خراشانا
که نگفتم مگر نیا این جا * گربیایی شوی پشیمانا
من نگفتم حلال میکنمت * بعد از آن میکشم بدندانا
گربه خمیازه ای کشیده وگفت * که تو هستی ز خالی بندانا
من حلال وحرام میدانم * حکم شرعی همیشه یکسانا
شد حرام خدا حرام ابد * تا ابد زمان و دورانا
حاضرم با تو بحث فقه کنم * این من واین تو واین گوی ومیدانا
شیخ این گفته اش گران آمد * گفت ای گربه نادانا
تو به من فقه می آموزی * گربه مردنی وناتوانانا
بعد از آن اش درون گونی کرد * سر گونی تناب پیچانا
رفت بیرون ز شهر وآبادی * راه کج کرد در بیابانا
یک دو روزی پیاده راه پیمود * گاه لرزیده وگاه لنگانا
عاقبت گرسنه وخسته فتاد * جان بلب لب رسیده بر جانا
در گونی برگشود و با گربه * اینچنین گفت آن زاهد دانا
اینک ما واین دشت لم یزرع * نه غذا ونه آب ونه نانا
دل به مرگ از کجا رسد مددی * کو خوراکی برای انسانا
حالی از برای سد جوع این حقیر * تو حلال هستی چو شیر مادرانا
شد ضروری اباحه محظور * حکم حلیت اکل میتانا
فمن اضطر مخمصه بر خواند * لا جناح گویانا
پاره سنگی را اجاقی کرد * آتش از بوته مغیلانا
بر کشیدش بر تیغ وکبابش کرد * سر دست وسینه ورانا
خورد وآروقی از برایش زد * بعد از آنش خلال دندانا
آنکه با میل دل کند تفسیر * آیه های خدا به قرآنا
این حدیث از برای آن گفتم * تا کنم حجت خود اعلانا
بلکه عبرت شود بگوش کسان * در زن ومرد وخورد وپیرانا
که بترسید وفاصله گیرید * از ... دزد ورنگانا

حلاج

>>>   عشق چیزیست که دیوانه کند طالب وملا را
چرک چیزیست که صد پاره کند کلای ملا را.

>>>   این ها ملا نیستند بدبختی هستند. این ها مردم را به عقب بر می گرداند

>>>   گر بمیر یکته ملا روید از قبرش گلی
گربمیرندجمله ملاافغانستان گستان میشود .
جای شکر است کشور ما حالا به تعالی و ترقی خواهد رسید و بیش از اروپا و امریکا به مریخ میرویم و از حساب ختم و خیرات و فاتحه نیز محتاج کشور های همسایه نخواهیم بود .

>>>   بااین همه ملا دیگر به ملا گک تسبیح نیازی احساس نمیشود، بهتر است آنرا از تسبیح سی و سه دانه ای حذف نماییم.
سادوگک

>>>   از ملاهای بیسواد و کم سوادکده عوام بهتر است. تمام مشکلات و بدبختی ها از زیر پای همین نیمچه ملاها است.

>>>   ملاهای وابسته واجارهای سالهاست که کشوررا به تباهی وفساد کشانده اند
ملای که بادرمدارس دیو بند وریاض وپاکستان فارغ می شوند پیامدش همان است که حکومت طالبان ازخود بهیاد گار نهادند

>>>   حتمآ سیکولار هستی که منافقانه و مغرضانه مقاله نوشته یی
سالهای ۱۳۴۸ خلقی و پرچمی بخاطر به مسخره گرفتن اسلام یک تعداد هواداران خود را تشویق میکردند تا بنام ملا فکاهی و یا جوک ها بگویند و کوشش میکردند تا فکاهی ها را در پوهنتون و در دیگر نشست ها مکررآ بگویند و خنده کنند
به این جناب باید گفت
به صفت یک مسلمان همانطور که به نان و هوا ضرورت داری به عالم دین و ملا هم ضرورت داری
سیدعبدالغفور

>>>   آقای راوی راست بگو از کدام منبع پول گرفتی که این گونه مطالب شیطانی و فتنه انگیز نوشتی؟ خدا همه را به راه راست هدایت کند تا دین خود را فدای دنیای دیگران نکند. محض اطلاع شما فرعون ها، نمرودها، شمرها و یزیدی ها و مشرکان و کافران به نصایح انبای الاهی گوش ندادند
خواندن یاسین و گوش خر در طول تاریخ مصداق دارد. چرا از خلق و پرچم و شوروی و آمریکا و زور گویان تاریخ چیزی نمی نویسید؟

>>>   عجب قدرت و هيبتى دارند اين ملا ها !
جناب كارل ماركس به شيخ شامل لقب ( قهرمان بزرگ ) داده بود.
در سراسر مملكت مردى با سواد تر از ملا فيض محمد هزاره ، پيدا نشد تا سراج التواريخ را بنويسد.
ديوان مولانا جلال الدين در امريكا از پر فروش ترين كتابهاى سال شد.
ملا اردوغان را ديدى چگونه زمام امور تركان روشنفكر و نو انديش را بدست گرفت.
ملا هاى ايران را مى بينى چطور با ابر قدرت دنيا شاخ به شاخ ميشوند.
ملا علاوه بر قدرت جادويى ، جذابيت عشقى نيز دارد :
بيا كه بريم به مزار ملا محمد جان //. سيل گل لاله زار واوا دلبر جان
ملا علاوه بر قدرت و جذابيت ، ملاحت نيز دارد. ترا به خدا مردى مليح تر و با نمكتر از ملا صاحب نصر الدين ديده اى يا شنيده اى !؟
راوى جان دستت به انگور نمى رسد ميگويى ترش است.
با احترام فراوان :
زن ملا

>>>   چهل سال است کشور به دست ملا ومجاهدهست نتیجه اش هم معلوم است

>>>   سید عبدالغفور جان تا چند وقت پیش اینگونه اشخاصی را که به زد ملا حرف می‌زدند شماها کمونیست می‌گفتید حالا چه شد که به یکباره گی سکولار گفتن را شروع کردید راستی بگو معنی سکولار را میدانی یانی به فکر بنده شاید ندانی چون در گذشته معنای کمونیست را هم نمی دانستید و از همین سبب بود که جاهلانه از امپریالیسم دفاع کردید و دیدید که بعد از سال ۲۰۰۱ چطور کارها نبود که در حق تان نکردند دختر ها را خو بگذار حتی دگروال تان را هم ..... کردند .هنوز هم تو از ملا دفاع میکنی به خیالت که همین چلی گک ها تور به جنت میبرند ...لودگی نکو انسان باش اول معنی سکولار را بدان باز انتقاد کن یعنی گو را تا په په بفهم.
تیزفکر

>>>   دوستان عزیز فصل زمستان هوای سرد قرارمعلومات که سنگ ذغال هم ازجانب دولت سزواندنش ممنوع اعلان گریده است ایا حکومت بخاطرگرم ساختن منازل فقیروبیچاره کدام برنامه معقول دارد یا اینگه مرگ غریب را توسط فرمان به امضا رسانیده است که ازسوزاندن پلاستیک /سنگ ذغال /وغیره ممنوع است پس مردم که درامد ثابت ندارد چاره گرم ساختن انها را دولت چه تدابیرلازم ازبرای شان اتخاذ نموده است.
خوب گازمایع . که ازدست قیمت بودنش سوزانده نمیشود. برق هم که وجود ندارد .سنگ ذوغال هم سوزاندنش جرم است فقط مرگ غریب جوازدارد گناه ازکیست؟

>>>   آقا و یا خانم تیز فکر
نامت تیز فکر است
ای کاش این تیزی فکرت در حق میبود
الحمدلله شکر من فهمیده و شعوری دشمن سرسخت کمونیست ، امپریالیست ، سیکولار ، بی دین ، دین ستیز و تیز فکر های مانند تو که دین را فقط از اعمال یکتعداد اشخاص بی خبر از دین می شناسند
بودم و هستم .
اگر با اسلام ضدیت داری و از دین خبر نداری به مصداق فرموده الهی فقط برایت میگویم .....قالو سلاما
و اگر کدام اجیر هستی که با اخذ حق الزحمه علیه دین و اسلام پروپاگند می نمایی موضوع جدا و علیحده است لیکن در راهی که روان هستی راه شیطان است
خداوند در راه مستقیم همه ما را هدایت کند
سیدعبدالغفور

>>>   آقای سید عبدالغفور خان قسمیکه گفته بودم به واقعیت که معنی سکولاریسم را نمیدانستید کسانیکه بدین می‌باشند به آنها اتایست گفته میشود و مربوط شخص می‌باشد لیکن سکولاریسم یک سیستم دولت می‌باشد که دین از دولت جدا می‌باشد.اول لطفاً مطالعه کن باز بیا نظر بنویس.
تیزفکر

>>>   ملا که شوقی بود کبک خود را در مسجد نگاه میکندهههههههههههه

>>>   خانم و یا آقای تیز و یا کند فکر
درین صفحه جای بحث نیست
ای کاش ادرس می داشتم تا برای واضح میکردم که دین از سیاست جدا نیست
همچنان برایت بعضی واژه ها را می گفتم که فرق بین کمونیزم و کمونیست چه است فرق بین مآویزم و مآویست همچنان فرق بین سکولاریزم و سیکولار چه است
سیدعبدالغفور

ایمیل:
لطفا فارسی تایپ کنید. نوشتن آدرس ایمیل الزامی نیست
میتوانید نام و محل سکونت خود را همراه نظرتان برای چاپ ارسال نمایید
پربیننده ترین اخبار 48 ساعت گذشته
کليه حقوق محفوظ ميباشد.
نقل مطالب با ذکر منبع (شبکه اطلاع رسانی افغانستان) بلامانع است