کابل محوری / طویله محوری؟!
ادبیات سیاسی و رسمی جناب غنی احمدزی معرف شخصیت و ذهنیت وی می باشد. غنی احممدزی فرهنگ سیاسی افغانستان را از کابل محوری به فرهنگ طویله محوری و خر و گاو مبدل ساخت 
تاریخ انتشار:   ۱۵:۰۹    ۱۳۹۸/۱۰/۲۲ کد خبر: 161761 منبع: پرینت

امان الله خان که خود و مردم افغانستان را نمی شناخت، خوب یا خراب، یک سلسله اصلاحات را بشکل بی نهایت تحریک آمیز و ماجراجویانه در افغانستان شروع کرد. اقدام امان الله افغانستان شمول بود. شورش ها و قیام ها علیه نظام امانی نهایتن سقوط امان الله خان را باعث گشت.

محمد نادر مشهور به نادر قران خور غدار و خانواده وی اصلاحات امانی را کابل محوری ساخت. از نگاه این خاندان نهضت زنان، تشکیل ادارات دولتی بشکل نمایشی، معرفی افغانستان بخارج از طریق معرفی کابل و کابلیان، معرفی افغانستان قلمداد می گشت. از نگاه متفکرین این خاندان وقتی شکل و شمایل ظاهری کابلی ها اروپایی گشت، اروپاسازی سایر نقاط افغانستان در قدم بعدی قرار می گرفت. در زمان صدارت شاه محمود، برادر نادر، پطلون لیلامی برای اولین بار وارد بازار کابل گشت. کابلی ها از طریق پوشیدن پطلون لیلامی و یخن قاق در مراسم رسمی شرکت و پیش یک یا دو خارجی تیم می دادند. این اقدام اوباشانه ساکنین افغانستان را از پطلون و یخن قاق سیاه ساخت.

چهار چیز عامل عمده سقوط امان الله شد:
اول - بارکزایی های سلف امان الله از امیر دوست محمد گرفته تا حبیب الله پدر امان الله بحمایت پولی و اسلحه انگلیس بالای کابل حکومت می کردند ولی امان الله از این کمک محروم گشت.

دوم - وقتی انگلیسی ها دادن پول به امان الله را قطع کردند سرشناسان خانواده امان الله از قبیله بارکزایی از تنخواه انگلیسی محروم گشتند و دست بشورش زدند.

سوم - امان الله خان خدمت سربازی را جبری ساخت و این کار امان الله شباهت به جلب و جذب مردم از کوچه وبازار کابل در احتیاط و در دفاع از رژیم حزب دموکراتیک خلق افغانستان بود.

چهارم - افغان ها یک مثل معروف دارند: دنیا یا خیته ده یا خوته! فرمان امان الله مبنی بر منع بیش از یک ازدواج در مخالفت با فرهنگ پشتونولی قرار گرفته و این کار امان الله در حقیقت دست زدن به لانه زنبور بود و افغان ها را از غذای خوت شان محروم می ساخت. مخصوصا که تنخواه متنفذین قوم پشتون بخاطر بی پولی نارضایتی های گسترده را باعث گشته بود. درد خیته در فرهنگ پشتونولی بدترین درد است.

امروز متفکرین و منورین افغان پرورده ذهنیت و فکر کابل محوری آنقدر بالای اخبار و تحولات داخلی و خارجی از منبع کابل چسپیده که دنیا را فراموش کرده اند. حتی در عصر فیسبوک و تویتر و یوتیوب امریکایی های افغان از واشنگتن دی سی پایتخت امریکا، تحولات امریکا را از روی نشرات و اعلامیه های کابل می گیرند.

در راس این افغان های کابل محور شخصیتی قرار دارد که از وی بنام مغز متفکر دنیا در رشته بشرشناسی نام برده می شود. در حالیکه ادعا می گردد که غنی احمدزی تحصیلات خویش را در رشته بشرشناسی در دانشگاه کلمبیا امریکا تکمیل نموده ولی این آدم فن حکومت داری را از روی نوشته های بازنامه و دستارنامه خوشحال ختک توصیه می کند. خانواده خوشحال ختک از غلامان جانباخته دربار مغول اورنگ زیب بود.

ادبیات سیاسی و رسمی جناب غنی احمدزی معرف شخصیت و ذهنیت وی می باشد. در امریکا از وی سوال می شود آیا در افغانستان هم خر هست؟ غنی احممدزی پاسخ می دهد بلی اما خرهای افغان سر ۴ پای روان اند! در پاسخ به گپ یک انگلیسی می گوید: بچه خر افغانستان هیچ وقت در قرن سیزده نبوده؟ در یکی از بیانات خویش گفت: بچه خر باشم که جلوی ورود مال ایرانی به هرات را نگیرم! در صحبت در دانشگاه عشق آباد ترکمنستان بحیث یک مرکز علمی با حضور دانشجویان و دانشمندان ترکمنستانی می گوید: آدمی به قصد تجارت رفت و دیر کرد. خانمش برایش پیام داد اگر بزودی بر نگردی وی با گاو طویله ازدواج می کند. گپ کوتاه غنی احممدزی یک قدم پیشتر رفت و فرهنگ سیاسی افغانستان را از کابل محوری به فرهنگ طویله محوری و خر و گاو مبدل ساخت.

به توجه افغان های امریکا نشین با ذهنیت کابل محوری از قماش خاندان نادر و خر محوری غنی احمدزی از کابل می رسانم که لطفا تحولات و اخبار امریکا را اگر یکبار هم شده از نشرات و منابع امریکایی هم شنیده و نظر دهید. افغان هایی در امریکا بسر می برند، از قماش یوسف نورستانی، که از طریق چال و نیرنگ و قرآن خوری حیات ننگین خویش را با پول ویلفر سپری کرده و حتی بعد از زندگی چهار دهه در امریکا نتوانسته اند اخبار تحولات امریکا را به زبان انگلیسی دنبال و بفهمند!

عبدالحمید


این خبر را به اشتراک بگذارید
تگ ها:
غنی
فرهنگ طویله
نظرات بینندگان:

>>>   افغان ها در کل و خاندان نادر غدار بصورت خاص در جعل تاریخ افغانستان نقش مخرب ایفا کرد. در دوران زمامداری همین خاندان غدار است که در کتاب های درسی وزارت معارف ادعا می گردد حبیب الله کلکانی مشهور به بچه سقاو سقوط امان الله را باعث گشت. این مطلب در هیچ کتاب و تاریخ معتبر جهانی نیست. افغان ها هم به آن سویه نیستند که از منابع بی طرف جهانی قضیه را دنبال بتوانند. امان الله بارکزایی و حبیب الله کلکانی شاید از وقت مرگ خویش خبر بودند ولی از اینکه حبیب الله کلکانی سبب سقوط امان الله شد خبر نبودند. خاندان نادر غدار بخاطری قضیه حبیب الله کلکانی را دامن زد تا اختلافات قومی بین اقوام ساکن افغانستان را دامن زده و مردم را علیه قوم تاجیک تحریک کرده باشد.
به پیروی از همین ذهنیت کاذب ادعا می گردد که مجاهدین باعث سقوط و شکست حزب دموکراتیک خلق افغانستان شد. حزب دموکراتیک خلق افغانستان از اثر مشکلات درونی خویش سقوط کرد. این حزب بحدی شرور بود که نهایتن حفیظ الله امین بالای استاد خویش رحم نکرد. پیش از مداخله شوروی اردوی افغانستان از درون شارید. هفتاد در صد نیروی اردو از بین رفت. روزی نبود که پوسته های امنیتی تسلیم مجاهدین نگردد.
پیش از ورود مجاهدین به کابل اردوی افغانستان از درون منحل گشت. رفیع بحیث وزیر دفاع رژیم بجای دفاع از حزب و کابل خود را تسلیم گلبدین کرد. دست کشیدن روس ها از حمایت این حزب روند سقوط حزب را سرعت بخشید. امروز حدس زده می شود که طالبان عامل سقوط حکومت غنی احمدزی در کابل است در حالیکه باند غنی احمدزی هیچ جوهر و ماهیت ندارد که بقای این گروه نابکار را تضمین بتواند. غنی احمدزی برای رهبری یک مملکت سی ملیون نفری ساخته نشده است. امریکا نیز امروز باین نتیجه رسیده که حتی مصرف یک دالر خویش را در دفاع از این رژیم بی فایده می داند.
عبدالحمید

>>>   آمریکا یک اشتباه کرد و آن اینکه فکر میکرد غنی در آمریکا بشر شناسی خوانده مگر بسیار دیر متوجه شد که این آدم در کدام طویله با خر و گاو محشور بوده و آنچه میداند به درد آدم ها نمی خورد.

>>>   اگه شاه امان الله با آن همه پلان آبادی آزادی و پيشرفت که به کشور و مردمش داشت همین الن می بود کشور مانن ژاپن بود و یه تعداد بیسواد های جاهل که به فرمان باداران خویش پول خوبی در یافت و خریده شده بودند مانع پشرفت افغانستان شدند مانند دیگه کشور های جهان با پشرفته ترین کشور در آسیا می شد و مانن دیگر کشور های جهان ترقی می کرد نه مانن امروز که جامعه‌ی با 99 درصد مردم بیسواد در قرن حجر زندگی کردن و با یه جامعه مرد سالار و زن ستیز.

>>>   تشکر محترم آقای عبدالحمید از این مقاله شما که نمایانگر واقعیت های انکار ناپذیر تاریخی هستند۰

>>>   افغانستان سی میلیون نفوس دارد و چین یک و نیم ملیارد نفوس.
امریکا سی میلیون نفوس دارد و هند یک ملیارد وسیصد میلیون.
همینطور پاکستان و ترکیه و آسیای میانه و غیره کشور های منطقه و چهار طرف افغانستان.
اگر این کشور های چهار طرف افغانستان پطلون پوش شدند و بطرف تمدن روی آوردند،معلومدار افغانستان نیز یک روزی بسوی تمدن روی می آورد.
سرخ پوستان امریکایی نیز میخواستند تمدن خود را حفظ کنند،اما نا کام شدند.بومی های استرالیا نیز میخواستند تمدن خود را حفظ کنند،اما ناکام شدند.
شما چه بخواهید و چه نخواهید،مردم مجبور هستند به تمدن روی بیاورند و از زندگی قرون وسطی یی بر آیند.
شما فقط منتظر باشید که در دهه پیشروی یعنی دهه بیست میلادی ،روبات های انسان نما داخل خانه های شما شود و در پهلوی شما کار کنند و با شما ازدواج کنند و امور منزل تان را پیش ببرند و با شما گپ بزنند و شما با آنها درد دل کنید.
دیگر نه دینی برای شما خواهد ماند و نه ملایی و نه مسجدی و نه باوری به خدا و قیامت و روز مجازات و غیره.
شما خواهید فهمید که همانطوری که روبات ها در طی دهه ها توسط دانشمندان انکشاف داده شدند و به شکل امروزی انسانها در آمدند،انسانها نیز طی ملیارد سال در اثر تکامل بیولوژیکی از موجودات کوچک زنده ابتدایی،به انسانهای امروزی انکشاف کردند.
شما که مردید،در زیر خاک تجزیه میشوید و روبات ها که اگر خراب شوند،در دستگاه باز یافت تجزیه شده و از مواد اًن دوباره روبات و با چیز دیگر میسازند.
از خاک جسد تجزیه شده شما نیز گیاهان دیگر خواهد رویید.
شما هر چقدر که دول و نغاره بزنید که از برای خدا و از برای قرآن و از برای روز قیامت،نسل های بعدی شما خواهند گفت که پدر و یا بابه کلان کا دیوانه شده است و او را به دیوانه خانه ببرید و یا به چایخانه ببرید که قصه های خود را در چایخانه کند تا یک تعداد مردم را بخندانند.

>>>   امان الله را در کتاب های تاریخ قوم و خویشش که خود در راس حکومت اهل یحیی بودند زیاد مثل پوقانه بالا پوف کرده اند۰
کار های امان الله جنبه های مثبت و منفی زیاد داشتند، ولی پوشیده نیست که در حقیقت زیادترین اشتباهات را امان الله در همان شروع که کشور میتوانست همکام با دنیای مترقی شود انجام داد۰ او با شتاب بیش از حد که حتی از شتاب تره کی خلقی ها هم پیشی میگرفت و با شرایط جامعه و مردم هیچ سازگاری نداشتند همه امکانات را برهم زد و نسبت به خلقی پرچمی ها هم بیشتر اشتباه کرد. در واقع او کشور را یا اقلن امادگی مردم کشور برای پیشرفت را چنان صدمه زد که همه امید ها چندین دهه دیگر به عقب افتاد، و بلاخره خودش با صندوق های مملو از دارائی بیت المال کشور، همه چیز را رها و به غرب فرار کرد.
بسیاری اصلاحات امان الله اصلاحات خوشبینانه و عجولانه بودند، و مثل فرمانها و اصلاحات تره کی و امین بسیار آرمانی و سطحی بودند، و از نگاه غیر عملی بودن با شرایط زمان و مکان با هم شبیه بودند.
در ضمن امان الله و ترزی او از تره کی و امین هم بد تر شئونیست تر و قومپرست تر بودند. نظام نامه ناقلین امان الله و کوچ دادن انتخابی پشون ها بشمال و به مرکز کشور را مطالعه کنید. امان الله مفکوره سوسیال ناسیونالیزم هیتلری که همانا مفکوره فاشیستی برتری قومی هیتلری های آلمان بود را داشت.

>>>   آقای عبدالحمید خیلی معلومات دقیق داشته اند تاریخ خود شاهد زمان است کسی انگار نمیتواند.


مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده استپربیننده ترین اخبار 48 ساعت گذشته
کليه حقوق محفوظ ميباشد.
نقل مطالب با ذکر منبع (شبکه اطلاع رسانی افغانستان) بلامانع است