آمریکا دوست ما نیست
شما چه وقت هوشیار می‌شوید؟ ما اینجا بخاطر کمک به شما نیامده ایم، ما در جایی قدم نمی‌گذاریم، جان ما را در خطر نمی‌اندازیم و پول مصرف نمی‌کنیم الا اینکه در مقابل یک سِنت چهار دارلر مفاد نکنیم 
تاریخ انتشار:   ۲۱:۴۸    ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ کد خبر: 161870 منبع: پرینت

‏۱۶‏ ساعت ·
اجتماع بشری بطور روز افزونی بسوی روشنگری روان است. این روشنگری هم باعث پیشرفت و ترقی جهان شده و هم بعضی‌ها را چنان در خرافات غرق کرده که حتا خود و اصلیت خود را فراموش کرده اند و هی که هذیان می‌گویند و چرند.
البته کسانی که هم خود را در جامه روشن‌فکر و دانشمند جا زده اند ولی در حقیقت خود از جمله کسانی هستند که خودشان‌را گم کرده اند. این گروه در نخست باید خود را نجات بدهند و بعد فکر جامعه و مردم را کنند...

در کشور های عقب‌مانده مانند افغانستان بیشتر از روشنفگری و ترقی و پیشرفت، خرافات به اوجش رسیده و یگانه دلیل این همه هم نشخوار کردن اندیشه های غربی است. غربی که سخت از دین متنفر است و دلیل تنفر شان هم دست‌کاری پیشوایان دینی و مذهبی شان در دین به نفع گروهی است. مثلا یک یهودی به این باور است که «ارزش یک یهود در روی زمین برابر است به یک‌هزار غیر یهودی». متاسفانه که تمام ثروت و قدرت را هم این گروه در دست دارد و آنچه را که می‌خواهند به جبر و یا هم به رضا بالای جهانیان تطبیق میکنند. هر گپ و گفته‌شان هم گویا وحی آسمانی است و به فلاح بشر، در صورتیکه این طور نیست بلکه آنها در لباس دوست بزرگترین دشمن انسانیت هستند...

کشمکش های خاور میانه و قتل کشتار هزاران انسان بی‌گناه را ما روزانه شاهدیم. این همه را دوستان ما(هیولایی بنام آمریکا) انجام میدهد. بنام مذهب و دین، قوم و زبان یکی را در جان دیگری می‌اندازند و هردو جناح را حمایت میکنند تا خون یکدیگرشان را بریزند. اطراطیت را دامن میزنند و کسانی را در این راه حمایت میکنند. در این میان هم کسان خیلی زیادی هستند که برنامه های شوم آنهارا پیاده میکنند و بعد خود را روشن‌فکر می‌نامند. نا امنی در افغانستان، ایران، عراق، سوریه، یمن، لیبیا و... شاهد این ادعا است.

چیزی که خیلی برای ما مهم است این که خود را به این فهم برسانیم که آمریکا دوست ما نیست. این خیلی مهم است. ایده‌ای را هم که آنها برای ما دارند به خیر ما نیست و نباید به خورد نسل نوپای مان بدهیم. هیچ شخصی کاری را انجام نمی‌دهد تا در آن نفع شخصی اش تضمین نشده باشد، چه برسد به اینکه یک کشور پرقدرت از آن‌ور دنیا بیاید و برای ما امنیت بگیرد و نان بدهد.

یک جنرال آمریکایی که در جواب یک نظامی افغانی که پرسیده بود: «شما چرا کشور زیبای خود را رها کرده و در این سرزمین خاکسار و پر از جنگ و وحشت آمده‌اید و برای ما کمک میکنید؟» میگوید: «شما افغانها چه وقت هوشیار می‌شوید؟ ما اینجا بخاطر کمک به شما نیامده ایم، ما در جایی قدم نمی‌گذاریم، جان ما را در خطر نمی‌اندازیم و پول مصرف نمی‌کنیم الا اینکه در مقابل یک سِنت چهار دارلر مفاد نکنیم».
آمریکا برای منافع خود اینجا است، نه برای خدمت به من و تو.

از اصل سخن دور شدیم اینکه ما باید فکر و اندیشه‌ی خود را نو کنیم و فرهنگ خود را انکشاف بدهیم. فرهنگ هر کسی برای خودش ارزش دارد و مناسب حال جامعه خودشان است. بیایید نشخوار کردن اندیشه هایی را که به درد جامعه ما دوا نیست کنار بگذاریم و از خود اندیشه نو تولید کنیم. ما دارای فرهنگ با شکوه بشری هستیم و یکی از بنیانگذاران جامعه بشری. ما را چه شده که به این حال و‌ روز افتاده ایم. کسی با خواندن دو تا کتاب از نویسنده و فیلسوفان غربی نه روشن‌فکر میشود و نه هم دانشمند، فقط می‌توانیم نام مقلد را بالایش بگذاریم و یا گمراه نام بهتری هست.

ما در صورتی می‌توانیم روشنفکر شویم که ذهن تولیدگر داشته باشیم نه ذهن تقلیدگر. علم امروزه آنقدر پیشرفت کرده که همه چیز در جیب ما هست و در اختیار ما. گذشته از این ما دین اسلام را داریم که یکی از بهترین و میانه‌رو ترین ادیان آسمانی در زمین است که به طبیعت بشر کاملن سازگاری دارد، ما آثار مکتوب دانشمندان شرقی خودمان را داریم و یک فرهنگ خیلی غنی و پربار. پس چه نیازی به دنباله روی دیگران...

و آخرین سخن این‌که جامعه‌ی ما متاسفانه در خرافات تا گلو غرق است و فکر میکنند روشن‌فکری یعنی بی حجابی زن، رد کردن خدا، نپذیرفتن قرآن و پشت پا زدن به فرهنگ اصیل این ورطه.

ملک آریایی


این خبر را به اشتراک بگذارید
تگ ها:
آمریکا
افغانستان
نظرات بینندگان:

>>>   تشکر میکنم از حرفهای بی ریا وکاملا درست محترم ملک اریایی.جای بسی خوشحالی دارد که جوانان وروشنفکران حقیقی کشور ما دارند به حقایق اصلی ودرست سلطه گر ومستکبر جهان امروز که میپندارد تک قطب جهان است ودر هرجا ومکانی پایگاه راه بیندازد وبا ابزارهایی که در دست دارد،ملتها راببند بکشد.حقیقت امریکا در ترور ؛لیبرالیزم،رفتار هژومونیک وکسب نافع وثروت اندوزی واستثمار واستعمار مردم کشورهانطفه اش بسته شده.حقایق هجده نوزده سال پیش تااکنون که با حمله بی دلیل امریکا یه کشور ما صوزت گرفت برای ما روشن میسازد که یا امدن امریکا به کشور ماتولید مواد مخدر چند برابر،نا امنی وکشته شدن مردم مابسیار بیشتر ازدوران داوود خان وحتا محمد ظاهرشاه وحتا دوران سران خلق وپرچم وطالبان بوده است.اما حال چه باید کرد؟؟؟بسیاری از مجاهدین بدلایل سیاستهای 18 سال اخیر منزوی شدندکشورهای
سلطه گر در راس انها امریکا با مدیریت بر اذهان وافکار ناتوانی و ضعف را برمردم ما تحمیل کردند .القا وتبلیغ غربگرایی واعمال سیاستهای بهره کشی به هردلیل وبه جیب زدن میلیونها دالر از فروش ترایک وهروئین وایجاد پایگاههای متعدددر کشورما نه تنها با امدن ترامپ کمتر نشد که بیشتر هم شده کمکهای جهانی هم اول به کیسه آمریکاییها ودرصد ناجیزان صرف اففانستان میشود.امروز برهمه مردم ما چه کوچک و بزرگ فرض است که همه متحد بشوند وامریکا را از کشور بیرون کنند وگرنه امریکا از کشور ما رفتنی نیست//
داکتر عبدالرب اچک زی

>>>   حالا خبر شدي امريكا دوست ما نيست ؟

>>>   کس نه خارد پشت من
جز ناخن انگشت من
هیچ کس دوست هیچ کس نیست
هرکس دوستدار منافع خود است
هشیار کسی است که با ایجاد کانال دوستی به منافع خود دست می یابد و طرف را هم مدیون خود میسازد
مگر احمق کسی است که هم دشمنی ایجاد میکند و هم زیانش را به جان میخرد و از منفعت که اصلن خبری نیست.

>>>   اقای اریایی!
ذهن تولیدگردر افغانستان٫یک فکاهی بی خنده.
ماوذهن تولیدگر.ده دردرکجا ودرختها درکجا.
بهتر است شرایط مملکت را مدنظرداشته ازانهاییک موفق اند وبه سوی پیشرفت وترقی به سرعت روان اندتقلید کنیم.
ازلاف بیمورد اگر صرف نظرکنیم٫ماحرفی برای گفتن نداریم.
عاقل

>>>   اقای اریایی!
درباره غرب قضاوت ازیک فاصله دورتر ازده ها هزارکیلومتر وارد نیست.
اجازه بفرماییددرموردغرب انهایی قضاوت کنندکه ده ها سال رادرین دیار سپری کرده اند.
درین اینجا صرف یک اصل حاکم است وان (تعقل) است.واین تعقل واقعا متضمن تمام خوشبختی های غرب است.برای اینها مهم نیست که پیغمبرشان ایستاده شاشیده یا نشسته.
ناصر

>>>   در آمریکا terrorist یعنی مسلمان و مسلمان یعنی تروریست حالا هرچقدر هم که این مسلمان نوکر آمریکا باشد

>>>   با همه اینها بازهم بهتر از پاکستان است ، اگر کدام چیزی را می برند بجای اینکه پاکستان ببرد خبست که اینها ببرند ،درکشوریکه همه دزد هستند خارجی ها هم حق دارند بدزدند
اگرامریکا نباشد پاکستان می اید

>>>   همیشه جریانات به ضرر افغانستان درحرکت اند، درانتخابات آینده امریکا حتما حوبایدن برنده میشود او که می گفت: پاکستان پنجاه مرتله نسبت به افغانستان برای ما مهم است، او چند ماه پیش گفته است: درافغانستان پایگاه نمیسازیم نظامیان خودرا درپاکستان جالجا میکنیم
شاید نتیجه نهائی تکمیل شدن لـــــوی پاکستان باشد

>>>   یک مثال زنده از تفاوت جهلت با غیرت:
ازگذارش نامه
این فجایع فقط در افغانستان اتفاق می افتد
این پیکر به گلوله بسته شدۀ یک دخترک نوجوان هلمندی است که به تازه گی از سوی برادرش کشته شده است. قضیه ازین قرار بوده که دخترک مدتی از درد شکم می نالیده و او را برده به طبیب محله ( داکتر) که درد او را مداوا کند.
داکتراعلام می کند که این دخترک حمل دارد و جنینی درشکم دارد. خون برادرش به جوش می آید و هیاهو راه می افتد. تقلای دخترک برای اثبات بی گناهی اش و ابطال آن داکتر بی عقل به جایی نمی رسد و برادرش یک دم تفنگچه را کشیده او را تیرباران می کند.
بدن آغشته به خون دخترک روی زمین می افتد و دو باره داکتری را می آورند تا معلوم کند چی کار مشئومی درحق دخترک شده بوده است. داکتر دومی سهل در می یابد که درشکم وی، نه یک جنین زنده، بلکه یک توموربه شکل یک دانه کلان وجود داشته و درد کشندۀ آن نامراد هم از همین سبب بوده است. حال، کجاست قانونی که داکتر جعلی و آن برادربی شعور را به کیفربرساند؟
این قضیه اوج جهالت است که بنام غیرت به آن عمل میکنند کسانی که ازپول تریاک نان خورند ،وپاکستانی هارابرای تخریب وآتتش زدن وطن خود همکاری ورهنمائی میکنند
ر

>>>   کی دوست شماست ؟ پاکستان ؟؟

>>>   گر خدا عقل دهد پشتون را
طالب و هم غنی چرا روند دوزخ
عقل طالب ز اولش گم بود
عقل غنی به جیب بی بی گل

ارگ و ارگی اگر شود نابود
کار این ملک کمی قوام گیرد
یا که هارون شود وزیر زینرو
چون کی بی ریش برای غنی باشد

>>>   امروز جمعه میلیونها عراقی در هدف خردج نظامیان امریکایی از عراق تظاهرات با شکوه برگزار کردند که در شعارهاشان نوشته بود leave to live
یعنی : - ای امریکایی جانت را بردار و برو اگر میخواهی زنده بمانی
💢 علیرضا قزوه به مناسبت خروش مردم عراق علیه حضور ۱۶ ساله‌ی آمریکایی‌ها در این کشور شعری زیبا سروده است:

ببین بغداد را و جوشش زیباترین حس را
خروش جان‌نثاران ابومهدی مهندس را

ببین بغداد را و جوش خون حاج قاسم را
ببین تاثیر خون پاک آن مردان مخلص را

عراق و خیزش مختارهای رسته از زنجیر
ببین فریاد ملت را، ببین آواز مجلس را

شنیدم بارها از دولتش بانگ رجایی را
شنیدم بارها از مجلسش خشم مدرس را

خوشا جمع حکیم و صدر و«کرد»و«سنی»و«شیعه»
که برهم می زند پیمان بی عقلان ناقص را

صدای کامل فتح است این ، دنیا نخواهد خورد
فریب نطق‌بازی‌های این خامان نارس را

ببین خم گشتن حکام بدبخت سعودی را
ببین دوشیدن اعراب ثروتمند مفلس را

جهان مبهوت بانگ «یا‌لثارات» شما مانده ست
نمی بیند کسی «داووس» یا «بین‌المجالس» را

الهی از سر این قوم، کم کن سایه‌ی غم را
بیفشان بر سر این عاشقان گل‌های نرگس را

اللهم عجل فی فرج مولانا صاحب العصر والزمان ارواحنا فداه.

rayeh313

>>>   برادران افغانستان من یک ایرانی هستم و با شما سخنی دارم در شرایطی که بخش بزرگ جهان اسلام متحد شده و با هم به اتحاد و خروج امریکا از دنیای اسلام می اندیشند چرا شما با دنیای اسلام همره نمیشوید و نه تنها به جهان اسلام فوکر نمیکنید بلکه در کشورتان هم قومی می اندیشید کی میخواهید بیدار شوید اگر ما مسلمانان بخواهیم قوی شویم نباید قومی فکر کنیم باید همه متحد باشیم شما ببینید دشمنان ما متحد شدند بر هدف نابودی و کشتار مسلمانان چرا ما غافل هستیم؟؟
به اتحاد مقومت(ایران_عراق_سوریه_لبنان_یمن_بحرین_فلسطین_
پاکستان) بپیوندید.


مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده استپربیننده ترین اخبار 48 ساعت گذشته
کليه حقوق محفوظ ميباشد.
نقل مطالب با ذکر منبع (شبکه اطلاع رسانی افغانستان) بلامانع است