اسکان ناقلین ناشناخته در شمال کشور
تلکس شایعات 
تاریخ انتشار:   ۱۹:۲۹    ۱۳۹۸/۱۱/۱۲ کد خبر: 162021 منبع: پرینت

اسکان ناقلین ناشناخته وغریبه درشمالی وشمال افغانستان!
گزارشات مشعر است که یوناما-دفترسازمان ملل پروژه «عودت کنندگان» را در پوشش وزارت امور مهاجرین به رهبری تویی لانز انگلیسی در دستور کار قرار داده و تمویل می کند، تا هزاران تن از ناقلین از پشاور و مناطق دور مرزی از اقوام قبایل پشتون ساکن پاکستان جمع آوری و آن جماعت های ناقلین عودت کنندگان ناشناخته و غریبه در میزبانی ارگ در شمالی و شمال در مناطق حاصلخیز و آب و هوادار اسکان داده شوند.

البته، در ته نشین ذهنیت سیاسی کرزی نیز یک چنین اندیشه جابجایی ناقلین و کوچی ها در شمالی و شمال مرکزیت داشت. ولی اکنون این پروژه شیطانی که به نقاضت های قومی و زبانی و نژادی به سوی جنگ های خونین داخلی دامن می زند، در ولسولی شکردره در ساحه 380 جریب زمین-رسمیت و واقعیت پیدا کرده است.
نخستین گروه ناقلین در زمین حاصلیز آب و هوادار منطقه اسکان داده می شوند. هیات یوناما و وزارت مهاجرین آنسوی سرحدات به میزبانی ارگ در شکردره دفتر و دیوان و محافظین دارند.

هدف این است که تغییر بزرگ دربافت قومی و بومی شمالی و شمال از طریق اسکان ناقلین به نفع پشتون ها رقم بخورد که به یقین با کوچ اجباری مردم بومی که اکثرا تاجیک فارسی زبان هستند، همراه با کشمکش های خونینی خواهد بود. البته، داستان انتقال ناقلین پشتون به شمالی و شمال کشور در آیینه سینه پرخون تاریخ سیاسی وطن قدمت دیرینه دارد، امیر عبدالرحمن خان و سپس امیرامان الله خان در شعله ناسیونالیسم افراطی که «قطعنامه ناقلین قطغن» را در همیاری با طرزی رقم زد، تلاش شد که در ترکیب قومی شمالی و شمال که اکثر تاجیک ها هستند ناقلین پشتون وارد شوند.

در دوره نادرخان انگلیسی بود که لشکر میلشایی 15000 نفری اقوام پشتون پکتیا وردک تحت پوشش 25000 سرباز و صاحب منصب و توپخانه ها و وسایل زرهی به قوماندانی گل محمدمهمند به شمالی رسیدند که داستان مظالم ناقلین و توپخانه نادرخانی به قوماندانی محمدگل مهمند که در جنون ناسیونالیسم قومی فاشیست آدم کش بی رحم است، در آیینه تاریخ به خون مرد و زن و طفل تاجیک در شمالی و صفحات شمال کشورمان نوشته شده است.

اوضاع و احوال سیاسی صفحات شمال و شمالی کشور مان آشفته و رقابتی است. دانه هایی درشت قدرت از اقوام تاجیک که نیروی مردمی و رزمی دارند، در مابین خودشان ناسازگار و منقسم و پارچه پارچه هستند.
بحران رهبری سیاسی تاجیک ها آفت بزرگ است که در قلمرو سیاست و جامعه مردم یک فرهنگ و همزبان و هم ریشه را به گروه های سمتی دارای منافع خانوادگی و تباری منقسم نموده و در عرصه سیاست پسیف و معامله گر برای حفظ جان و گنجینه های قارونی ساخته است.

شورای شمالی بزرگ که در راس آن الماس زاهد از ثناگویان ارگ قرار دارد در بافت ساختاری نامتجانس و در خط سیاست های ارگ سیلان دارد. این شورا به پول ریاست امنیت دولتی به ریاست و نظارت حنیف اتمر تشکیلات آنچنانی پیدا کرده است. وظیفه قوماندان شورا در یک مرتبه نهایی گرفتن امنیت مناطق اطراف پایگاه هوایی نظامی بگرام است که نیروهای امریکا در آنجا مستقر هستند.

جعیت اسلامی که در شمالی و شمال شرق و شمالغرب در دهه های 80 و 90 قرن بیستم، نفوذ قابل ملاحظه داشت، پس از سقوط طالبان و تشکیل کنفرانس بن، از درون پاشید. قوماندانان برجسته جمعیت در ترور زنجیره ای سال های 1390-1392، از شمال شرق پاک سازی شدند. با تروراستاد ربانی، بدنه جمعیت شکسته شد. در حال حاضر رهبران معامله گر جمعیت بخشی از آنها حول عبدالله و بخش دیگر حول ارگ می چرخند.

در هرصورت، اسکان ناقلین در شمال در اوضاع و احوال آشفته و پیچیده و ناهنجار سیاسی صورت می گیرد که هدف از آن ایجاد تغییر در بافت قومی جغرافیایی منطقه و به دام انداختن مخالفین و پاکسازی آنها از صحنه ای قدرت سیاسی است. ارگ برای یک کاسه کردن قدرت از راه توطئه و نسل کشی قوم گرایانه دارای رگه های فاشیستی وارد میدان گردیده است.

محمد صدیقی
(این خبر در بخش تلکس شایعات سایت شبکه اطلاع رسانی افغانستان نشر شده است)


این خبر را به اشتراک بگذارید
تگ ها:
ناقلین
شمال
نظرات بینندگان:

>>>   دو منبع به #ایران_انترنشنال می‌گویند عبدالله عبدالله، رئیس اجرایی دولت افغانستان، در جریان همین هفته ۵ وزیر و ۸ والی معرفی می‌کند.
والیان را دوستم و محقق حمایت می‌کنند. در فهرست کسانی که برای وزارت خارجه در نظر گرفته شده، نام محمود صیقل، نماینده پیشین در سازمان ملل متحد است.
هارون_نجفی‌زاده

>>>   گپ مفت اس تمام اش، برنامه اصلی جنگ آینده اس که حال باید آماده گی اش گرفته شود

>>>   جابجائی هلمندی های بنام بیجاشده گان داخلی در منطقه التفات شکردره یک فاجعه بزرگ برای مردم افغانستان خواهد بود زیرا بزودی آنها مسلح میشوند و به جان و مال مردم شمالی خواهند افتاد چون امریکا از اینها حمایت میکند بزودی دامنه این فاجعه همه گیر خواهد شد.

>>>   پلان جا به جایی ناقلین در دو منطقه مهم پنجشیر در شرف تطبیق است
جواد پیکار از لوگر است؛ اما کار شبانه روزی است، کشف اراضی اهالی بومی برای ناقلین ناشناخته در شمالی و شمال است.

جواد پیکارسرپرست وزارت شهرسازی اسناد کادستر ولایات شمال را به کابل انتقال داده است. وی اهل لوگر است؛ اما روی نقشه های اراضی شمالی و شمال مشغول است.
هدف این است که زمین های متعلق به ساکنان بومی مناطق تحت نام اراضی دولتی از مردم استملاک شده و برای دسته جات ناشناخته و غیر بومی نواقل که پیشاپیش اسناد شان در پشاور ترتیب و فهرست شان آماده شده است؛ توزیع گردد.

درتازه ترین مورد، جواد خان پیکار بر ولایت پنجشیر تمرکز کرده و دم نقد اوراق و نقشه های اراضی ولسوالی دربند و پریان و شتل را به کابل طلبیده و آن را نابود کرده است تا زیر نام زمین های سفید و بی صاحب یا ملک دولت به کوچی ها توزیع شود.

دکترغنی در فرمانی به نام تنظیم امور زمینداری، بالای اراضی ولایات خاص ترکیز کرده و قرار است اراضی اطراف همه مناطق دولتی اعلام شده و بستر سازی منازعه تطبیق گردد.

هدف اصلی ازین اقدامات تحریک آمیز که با عرق ریزی های خالصانه والی پنجشیر کمال الدین نظامی صورت می گیرد، ریزرف کردن مناطق حساس پنجشیر، ایجاد شرایط محاصرۀ طویل المدت آن ولایت است. منابع می گویند که این اقدامات ایجاد شکسته گی داخلی در پنجشیر است که هدف سیاسی در قفای آن قرار دارد. اما به نظر می رسد که شکست فاز جدید ایجاد بسترهای منازعه درشمالی، شمال و پنجشیر کار آسانی نیست و نیروهای بازدارنده در تناسب با هفتاد سال پیش درین مناطق، چند برابر نیرومند اند و وواکنش سختی را شاهد خواهیم بود.
گزارش می گوید که اسناد اراضی پنجشیر عمداً و به دستور ارگ در ریاست اراضی کابل پنهان یا از بین برده شده است و این خطرناک ترین بخش کار جواد پیکار است.
نوشته عبد الحادی نوری

>>>   ظهور الله ظهوری اگر این بار غنی یکجا با عبداللۀ « بی خاصیت» در ارگ بماند پلان «دویمه سقاوی » را درهمه مناطق غیر افغان نشین تطبیق می کند.درین راستا دهن جوالگیرانی مثل امراللۀ صالح وهمراهانش دستۀ تبر فاشیزم قبیله قرار خواهند گرفت. اما تطبیق آن کار آسانی نیست .زیرا مردم حالا بیدارتر شده ودشمنان اصلی خودرا شناخته اند. تداوم این مبارزه به دونتیجه می انجامد. یا فدرالزم درکشور تطبیق می شود واگر سران قبائل نخواستند،تجزیه گزینۀ آخری است !هرچه پیش آید خوش آید!

>>>   ناقلین جدید را نگذارید که ریشه بگیرند از منطقه فرار شان بدهید.

>>>   اولیت استراتژی غنی اسکان کوچیان پاکستان است
غنی دست نشانده جانکری ارگ را با اطرافیان اش یک باند ما فیایی به آشیانه شیطانی و مدیریت توطیه علیه اقوام تبدیل کرده است .
غنى شووینیسم به هر چه باور داشته باشد اما به عدالت اجتماعى، برابرى اقوام و تبارها، دموكراسى، تقسيم مساويانه ثروت و ارزش هاى انسان ساز اقوام شریف افغانستان باور ندارد.
غنى از دامن فرهنگ غژدى نشينى و صحرا گردى پاکسان چكيده است و در جامعه قبيله ای جوان شده است و در كانون هاى كاپيتاليزم وحشى آمريكا شخصيت اش شكل گرفته است چنين مخلوطى نمى تواند انسانى فكر كند.
ایدیولو ژی بیمار گونه غنی نیمه قلب اش با قبیله ای کوچی یان آن سوی مرز دیورند برای اسکان آنها به وادی های شاداب و بهر برداری از چرا گاه های مراتع آبخیز دار کشور ما است:
البته باید یاد آورشویم که اکنون شرایط اقلیمی در سطح جهان تغییر یافته است و البته در کشور آفتابی و زراعتی ما این تغییرها بیشتر و قابل لمس است, بنابراین ادارات مسُول تلاش کند تا رویکردها در بهره برداری از عرصه های طبیعی و مراتع آخیز دار تغییر یابد.
بنا براین حضور بیش از حد چاروا در چراگاه مراتع آبخیز دار با بیان اینکه سالانه 15 تن خاک در هر هکتار از اثر لگد مالی چرای بی رویه رمه چرنها فرسایش پیدا می کند. همچنین، لگدمال شدن می تواند موجب آسیب دیدن گیاهان و کاهش رقابت پذیری و ظرفیت‌های باروری آنها در یک جامعه گیاهی شود.
بنا برین از دیدگاه دانش محیط زیست یکی از مخرب ترین آثار چرای چاروا لگدمال شدن، فشرده شدن خاک است که به ریشه گیاهان آسیب می رساند. این مساله تمرکز ریشه‌ها در سطح خاک را به همراه داشته و از این رو می تواند گیاه را از دسترسی به منابع کافی برای رشد باز دارد.
لازم به ذکر است که فعالیت های مخروب انبوه رمه ها در طبیعت مراتع باعث بین رفتن پوشش گیاهی در سطح مراتع آبخیز دار است که تعادل بین اجزاء زنده و غیر زنده آنرا برهم زده و موجب تغییرات در محیط آبخیز در نتیجه خشک شدن دریا ها و بروز سیلاب های مخرب می شود.
از دید دانش محیط زیست اقدام عملی افزایش نظارت بر چرای چاروا و مقابله با هر گونه ایست تخلف رمه چران ها علاوه در حفظ و حراست از منابع طبیعی می گردد و باعث پایدار حوزه آبریز در جریان آب های سطحی در آن منطقه به سمت نقطه یا محل مشخص دره بشکل در یاچه جریان می یابد.
البته ؛ کسانیکه از آمدن کله کو چی ها ی آفت آور و یرورس جنگلات و نباتات از آن سوی مرز دیورند به خاطر نابودی چراگاه های سربسز کشور عزیز ما افغانستان پشتی بانی می کند این افرد مریض واقعاَ یک شهروند اصیل بومی افغانستان نیست و اگر باشد ، دلسوزی به مادروطن و حراست ازطبیعت کشور خود می داشته باشد. شهود اولیت استراتژی غنی اسکان کوچیان پاکستان است قرار ذیل است
1- شهود برخی دست های پنهان حاکمان قدرت طلب مانند گلاب منگل برای اسکان کوچیان در دنه غوری نزدیک به چراگاه مراتع شاداب آبخیز دار تاله و برفک و اروز در جغرافیا بغلان امروز هم داشته باشیم .
2- شهود راز پنهان غنی مغز تتفکر کوچی ها تقرر انجینر کمال نظامی بحیث والی پنچشیر شهور خواهر جنرال طاقت حرامی است که از ایجا انجمن بنام انسجام کوچی ها در ولایت پنچشیر و عده خدمات عامه برای شان خبرداد که بعد کمال نظامی از مواجهه انتقادات شدید مردم صلحشور پنچشیر خبر قرار گرفت وسپس توسط همین دفتر والی دوباره آشتباه قلمی خوانده شد.

3- شهود فرمان ریس جهور به اداره اراضی تخار دستور داده شده تا زمین های دولتی برای کوچی ها شهرک ساخت شود و هم تخصیص زمین های د ولتی به حیث علفچر های بزرگ برای کوچیان که از پاکستان وارد افغانستان خواهند شد.
هموطنان آگاه قلم بدست و حراست از محیط زیست کشور اجتماعی منسوب به کوچیان بیگانه در افغانستان واقعیت قومی را در طی 17 سال کسب کرده و روان است , کوچیان رمه چران پاکستان که کاروان شان را در فصل بهار به ولایات مختلف افغانستان انتقال میدهند مطابق قوانین پذیرفته شده بین المللی اصلاْ حق ورود به افغانستان را ندارند.

>>>   عاجل و وحشتناک
( دزدی که مو در بدن انسان راست میکند )
جزئیات فساد در مورد پرونده فاروق وردک پخش شد:
کمیسیون حقیقت‌یاب (سیگار) بعد از بررسی اتهامات وارده بر فاروق وردک وزیر پیشین معارف که طی فرمانی از سوی رییس جمهور تاسیس شده بود جزئیات فساد در این اداره را برملا ساخت. نادرخان کتوازی یک عضو این گروه، بخشی از این حیف و میل ها را نشر نموده اند که قرار ذیل میباشد:
1) هفتاد درصد حیف و میل در یک‌هزار و یک‌صد میلیون دالر بودیجه این وزارت (معادل به 770 ملیون دالر)
2) چهار‌صد میلیون دالر اختلاس زیر‌نام "ظرفیت‌سازی”
3) یک‌هزار و دوصد مشاور، که اکثر شان نزدیکان وزیر، فرزندان و نزدیکان نماینده ها، آشپز ها و راننده ها می باشند.
4) هفتاد و پنج‌ هزار معلم خیالی (معاش هر معلم 13000 افغانی یا 215 دالر که ماهانه معادل میشود به “16,125,000” دالر
5)سه‌ هزار و پنجصد مکتب های خیالی (در هر مکتب 21 معلم خیالی)
6) حیف و میل شدن دوصد و هشتاد و هشت میلیون دالر زیرنام "چاپ کتاب های نو"

>>>   زمانیکه ارگ میخواست تا فاروق وردک را باساس اطلاعات سیگار از بابت ملیون دالر پول اختلاس کردگی اش در وزارت معارف به تحقیق و محاکمه بکشاند فاروق وردک در یکی از تلویزیون ها گفته بود که اگر اشرف غنی مرا به تحقیق و محاکمه کشاند من از رشوت هفتاد ملیون دالر گرفتگی در دبی که به غنی و عبدالله که اسناد انرا در دست دارم انرا افشا میکنم پس از چنین سخن فاروق وردک را کسی حتی پرسان نکرد که مکاتب خیالی و معلم خیالی و متعلم خیالی که بنام اینها ملیون ها دالر مصرف نشان داده شد ولی همه این مقدار پول دالر که به ده ها ملیون دالر را احتوا میکند به جیب اشخاص و افراد در راس ان فاروق وردک رفته چه جواب دارید و فورا پول اختلاس شده را دوباره بوزارت معارف بر گردانید هرگز چنین چیزی نشده بلکه فاروق وردک بحیث وزیر دولت در امور پارالمانی از جانب ارگ تعین و مقرر گردید که تا فعلا هم است و معاون فاروق وردک که با همدستی ان اختلاس ملیون ها دالر صورت گرفته بود والی فراه پس از تظاهرات مردم علیه ان مبنی بر خیانت هایش والی لغمان تعین گردیده فعلا نمیدانم که است و یا جای دیگری تعین و مقرر شده .

>>>   ازسفارت افغانا در تهران بشنوید:
سفیر پشتون با خانم دیپلمات سفارت در جزیره کیش بازداش شدند
به جرم رابطه نامشروع

>>>   بهتر است اینگونه مطرح کنم که وقتی احمدضیا خان با غنی معامله می کند، عطامحمد خان با غنی معامله می کند، امرالله خان با غنی معامله می کند، جنرال دوستم، منصور نادری، خلیلی و دها رهبر و رهبرنمای دیگر با غنی معامله می کنند، هیچ انتقاد و مخالفت با آنها صورت نمی گیرد اما اگر یک جوان غریب و بی کس اما با جرأت، با انرژی و با دانش به یک پست حکومتی می رسد، چرا این همه سر و صداهای مغرضانه و جوان ستیزانه بلند می شود؟ آیا دانش، منطق و انرژی شیوای شرق کمتر و بدتر از معامله گران تکراری و همیشگی است؟ من با این جوان شناخت زیادی ندارم اما در چند بحث رسانه ای روی مسایل سیاسی افغانستان بحث های مشترک داشتیم. او یک جوان با جرأت و با ماهیت است و در سهم خود، برای کشور اندیشه و اراده نیک دارد. بنأ، بجای مخالفت، از او حمایت کنید و بگذارید در کنار همه کاره های فراشوتی و غیر مسلکی اشرف غنی، او هم صدا داشته باشد. اگر هیچ کاری دیگری نمی توانیم، حد اقل جوان ستیزی نکنیم.
محمدجواد رحیمی

>>>   نخستین سیلی بر روی پیش‌مرگه‌ها و رییس شان!
وحید حمزه نماینده ی روند سبز از اداره امور ریاست جمهوری توسط فیض الله کاکر اخراج شد. گفته شده قبل از برکناری حمزه به کاکر گفته بود که از سهم امرالله صالح حق داریم اینجا باشیم اما کاکر همانجا کلید دفترش را گرفته و اخراجش میکنند.
وقتی به امرالله صالح شکایت میرسد، در جواب میگوید جدی نگیرید که رئیس جمهور خفه نشود.
هرکس که ازین آدرس به چوکی های یک ماهه رسیده باشد مطلع باشند.

>>>   كارخانه توليد برق جبل سراج را دريابيد!
بر بنياد گزارش ها اين كارخانه شش سال پيش به هزينه نزديك به سه ميليون دالر ترميم و مورد استفاده قرار گرفت؛ اما شش روز به گونه منظم برق توليد نكرده است.
گفته مى شود كه حلقات مافيايى پول ترميم اين كارخانه را به جيب زده و براى چند روز انگشت شمار به گونه نمايشى فعاليت داشته است.

>>>   میگن که امروز دو کمیشنر کمیسیون شکایات انتخاباتی درگیری فیزیکی کرده اند که یکی از آنها خوب سیلی کاری شده است 🙂
نقل: همو که بتازه‌گی موتر لندکروزر زرهی ۲۰۱۹ بدست آورده بود، لت خورده

>>>   Maihanjar Raza
آيا اين گزارشات واقعيت دارد؟؟؟
"جنرال" خوشحال سادات معين بركنار شده وزارت داخله، بدون دستور غنى احمدزى "سرقوماندان اعلى قواى مسلح افغانستان" خودسرانه به امر خود كمندو ها خاص وزارت داخله را به بلخ فرستاده و گفته: "قيصارى را نا بود ساخته و قضيه اش را يكطرفه كنيد" ؟

يا حمله به خانه ي كه آمر ستار مهمان بود، با مهمان و مهمادار اش از طرف نيروها امنيت ملى كشته شدند...؟
بازهم غنى خبر نداشت ؟؟

اگر سادات به امر خود اين عمل را انجام داده؟ بايد مجازات شود !
در حاليكه هيچ امكاندارد كه بدون امر غنى انجام داده باشد، چرا كه اين بار اول نيست كه غنى از دستور و امر خود انكار ميكنند. بايد سادات اين غيرت و همت را داشته باشد. بخاطر كاهش مجازات خود؟ دروغ نگويد، سند و يا دستور غنى را افشاء نمايد ...

>>>   رزاق مامون
بکشید، نابود کنید!
این ترورها تاوان سختی درقبال دارد.
اینه دولت قانون. حالا همه کسانی که به خوشحال کمپاین می کردند، خاموش اند.
بی بی سی به نقل از یک عضو کمیته تحقیق در بارۀ حمله بر خانه نظام قیصاری و کشتن هفت تن بی گناه گفته است که فقط خوشحال سادات، معاون پیشین ارشد امنیتی وزارت داخله، در پیامی که از طریق واتساپ به فرمانده پلیس بلخ فرستاده بود، دستور داده "ایشان(قیصاری) را شما نابود کنید و قضیه ایشان را یک طرفه کنید."
پس جنگ سالاری، یاغی گری و ریشخند زدن به قوانین چه تعریفی دارد؟

>>>   Bashir Ahmad Qasani
يك خبرنگار خارجى در ميدان هوايى كابل ١٠٠ دالر رشوه پرداخت كرده است.
جواد جلالى خبرنگار آژانس خبرى اروپا گزارش داده كه روز گذشته يك خبرنگار خارجى كه از ميدان هوايى كابل به تركيه مى رفت، يك كارمند پوليس سرحدى وى را به بهانه اينكه در بكس اش تحفه هاى وجود دارد كه انتقال آنها از افغانستان غير قانونى است، از اين خبرنگار ١٠٠ دالر رشوه گرفته است.


مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده استپربیننده ترین اخبار 48 ساعت گذشته
کليه حقوق محفوظ ميباشد.
نقل مطالب با ذکر منبع (شبکه اطلاع رسانی افغانستان) بلامانع است