خلیلزاد تضمین کننده بقای قبیله
از اعمال پلید این درنده صفتان زیر نام صلح و مذاکره باخبر شوید و فریب چنین لکه های ننگین تاریخ که شباهت به"بن" ننگین دارد آگاه شوید و برای این گرگ های درنده دیگر مجال شکار نداهید 
تاریخ انتشار:   ۲۳:۵۷    ۱۳۹۸/۱۱/۲۳ کد خبر: 162168 منبع: پرینت

خلیلزاد بازهم اتحاد، همبستگی و بقایی قبیله خود را در حاکمیت قدرت تضمین مینماید...!
(ادامه حاکمیت شرر زادگان تاریخ)
به گفته صایب تبریزی:
به کرم پیله می ماند رذالت پیشه در منصب
چو می پوشد قبا ابریشمی٬ گم می کند خود را.

گرچه چند سال قبل مضمونی زیرنام "خلیلزادی که از داشتن و شناخت واژه شرم و شرف بیگانه است." خدمت هموطنان خود از طریق همین دریچه و سایت اجتماعی دیگر به عرض رسانیده بودم، ولی برای اینکه از یک طرف اعمال زشت و پلشت جنایتکاران تاریخ این مرز و بوم را فراموش نکرده باشیم و از طرفی همه بارها گفته ایم و بار دیگر دیگر تکرار میکنم درسی از تاریخ بگیریم تا حد اقل فراست این را داشته باشم که دوست و دشمن خویش را تشخیص کنم.

بلی هموطن گرامی!
بوی صلح و فریاد های تازه ای که بین طالب، گلبدین، عبدالله و غنی زیر نظر خلیلزاد در حال بستن است، در حقیقت بیانگر بوی خون و نشانه از بیدادگری های بی پایان دیگری خواهد بود؛ این اتحاد قبیلوی در حقیقت تضمین و بقایی قدرت یک رژیم قبیلوی را تا آینده های نامعلوم مدنظر دارند که از ریشه نابودی زبان؛ تاریخ و هویت من و تو را نشان گرفته اند.

وقتی امریکا اعلام میدارد که "پیشرفت هایی در مذاکرات بین غنی و عبدالله و طالبان وجود دارد..." عبدالله و غنی هم خوشنود بنظر میرسند، این به معنی ادامه حاکمیت تک قومی و استبداد یک رژِیم قبیلوی با روش های معاصر است.

دقیقآ وقتی انسان به زندگی ننگین بار این متعصب سادیست پیشه "شرر زاد"، از جنایت بشری خاورمیانه گرفته الی افغانستان متوجه میشود، درمیابد که شباهت به گرگ درنده دارد که هرگز از شکار برای طعمه خویش از هیچ شیوه دریدن و پاره کردن در ضمن اینکه تا پای مرگ دست بردار و خسته نمیشود، حتی در جبین اش شرمی و در قاموس زندگی اش حیایی وجود ندارد.
اگروجدانی داشت اخلاقآ وی حق ندارد و نباید دیگر به این سرزمین سفر میکرد، زیرا وی بقدر کافی جنایت نابخشودنی در حق مردم این جامعه انجام داده است... اگر حیثیتی میداشت رسما از عملکرد خاینانه و زخم های بجامانده خویش در مقابل مردم افغانستان معذرت میخواست، ولی معلوم میشود که "چشم نیست چوقوری است..." هنوز که هنوز است از اعمال جنایتبار خویش دست بردار نبوده و نیست.

شما به کمترین نمونه ای جنایت تاریخی وی که به زخم خونین تبدیل شده است توجه بفرمایید:
1 - معرفی نمودن جانی ترین یک هیولایی قرن همتبارش (حقانی) در قصر سیاه نزد ریگن (پیشوایان دین و آخرت) به مثابه "آزادیخواهان".
2 - مبتکرین و برنامه سازان کشت «تخم» دهشت افگنی به اسم القاعده، طالب، مجاهد تحت فرمان، داعش....
3 - طراح به راه انداختن جلسه ننگین "بن" که عاقبت اش جنایت تاریخی آفرید.
4 - بانی لوی جرگه و تحمیل قانون «قبیلوی» زیر نام قانون اساسی.
5 - طراح برنامه خلع نظامی و خلع قدرت بنام DDR و PDR مقاومتگران غیر افغان.
6 - مداخله عریان و آشکار در این چند دوره انتخابات افغانستانن و با زیر پا نمودن تمامی معیارهای اخلاقی و دیپلوماتیک به نفع یک تبار.
7 - دست داشتن در قتل های زنجیره ای مقاومتگران، توطیه و تهدید علیه رهبران بانفوذ کشور.
8 - گند بجامانده در عراق...
9- طراح صلح طالب...
10- بالاخره تمدید قدرت قبیلوی توسط اتحاد نامقدس چهار ضلعی (عبدالله، طالب، غنی و گلبدین) که همه خار یک باغ اند.

باورکنید این گندی که وی تا اکنون در کشور ما و بسا کشورهای دیگر بجا مانده است، بدون شک به این سادگی که تعفن اش منطقه و جهان را اذیت میکند برطرف نخواهد گردید و متیقین هستم که مهار کردن این تعفن که ویروس اش ساری است نهایت مشکل است و چه رسد به اینکه بازهم این درنده هوایی شکار دیگری برسرش زده است؛ درحالیکه هنوز زخم های خونین بجا مانده مرحم نگرده است... اما خلیلزاد هنوز که هنوز به این جنایت بیشرمانه ادامه داده و گویی که هیچ اتفاقی رخ نداده است.

شرم آور از همه اینکه زیاد تر کسانی به وی دل بسته اند و از گرگ درنده امید مهربانی دارند که عزت و آبرویی خود و مردم شان دی را برزمین ریختانده و سال ها است برای نابودی شان کار میکند.
بنآ من از تمام مردم شریف و خصوصآ آنهایی که برای آزادی و عدالت انسانی فکر میکنند خواهش میکنم از اعمال پلید این درنده صفتان زیر نام صلح و مذاکره باخبر شوند و فریب چنین لکه های ننگین تاریخ که شباهت به"بن" ننگین دارد آگاه شوند و برای این گرگ های درنده دیگر مجال شکار نداده و همبتگی خویش را حفظ نمایند.
بقول ناصر خسرو:
در شعر ز تکرار سخن عیب نباشد
زیرا که خوش آید سخن نغز به تکرار.

عطا صفوی


این خبر را به اشتراک بگذارید
تگ ها:
خلیلزاد
قبیله
نظرات بینندگان:

>>>   Akbar Zarif
آنچه واقعیت تلخ وانکار ناپذیر است شما بیان کرده آیید
پرده از چهره بد اندیشان وجانیان عصر برداشتن کار پسندیده و دور از خطا و اشتباه است.
سعادت وسلامتی نصیب حال تان باد .

>>>   Kabul Homayoun
داکتر عزیز ما سرفراز باد که همیشه در روشنگری و گفتن واقیعت ها قلم میزنید قلم تان نویسا باد ....به خلیلزاد و فاشیست های همدلش

>>>   سلام علیکم از شرکت انجنیری برگ پیام گذاشتم ایا برادر عزیز این رخصتی روز شنبه بالا همه ادارات دولتی و خصوصی یکسان است بخاطری که در این شرکت برای ما رخصتی نمیته روز شنبه 26 دلو لطفا شرکت های که سرکشی میکند مانع شوید گناه داره کارکنان شان همه گی رخصتی تجلیل میکند ما کارمیکنیم ادرس بازار کارته چهار پهلوی الصفی پلازا خانه نمبر دوم شرکت انجنیری برگ

>>>   خلیلزاد - گل محمدخان مهمند دوم!
گل محمدخان مهمند يک مهاجر از قبيايل گمششه نبيره شاوول افغان خلیلزاد يک مهاجر آمريکه و فرستاده ترامپ وداماد يهودى اش
جرد کوشنر يهودى ؛ چهره‌ای که خانواده ترامپ را به اسرائیل نزدیک کرد.

>>>   به کارکنان شرکت انجنیری برگ،
بعد عرض سلام
رخصتی روز شنبه به دوایر دولتی است و دفتر شما یک دفتر تجارتی خصوصی است که از خود اصول و مقررات داخلی دارد و به هیچوجه مشمول اوامر حکومتی نیست.
آیا دیده اید که در ایام تعطیل دولتی رستورانها ها یا مغازه ها یا فروشگاه ها یا موسسات ساختمانی شخصی و امثالهم بسته شود؟
پس به کار خود بپردازید و تلاش کنید که در دیزاین ساختمان ها از مواد داخلی استفاده کنید و در همکاری با پما و باقی شرکت های انجنیر یک کود مهندسی و انجنیری مناسب با اقلیم و آب و خاک افغانستان تدوین کنید که هم اقتصادی باشد و هم استحکام و پایداری ساختمان ها را تضمین کند.
در دیزاین ساختمان ها هیچگاه نورم های مسلکی را فدای خواسته ها و هوس های فرمایش دهنده نکنید.
و دیگر اینکه این وطن بد بخت به کار نیاز دارد نه به رخصتی .
باز گیرم رخصتی شود چه؟
از دست فرمایشات جناب معظم خانم صاحب محترم پکو میشوید و در نهایت هم شاید لطف خوش را از شما دریغ کند.
پس چه بهتر که کار کنید و کار کنید و کار کنید
تا اینکه در خانه نشسته و غم تلنبار کنید.

>>>   عارق مرده چطور کمایی تان چون حالا به سیستم عصری کار میکنید


مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده استپربیننده ترین اخبار 48 ساعت گذشته
کليه حقوق محفوظ ميباشد.
نقل مطالب با ذکر منبع (شبکه اطلاع رسانی افغانستان) بلامانع است