روشنفکران موجودات خطرناکی هستند...!
 
تاریخ انتشار:   ۱۰:۲۱    ۱۳۹۸/۱۱/۲۴ کد خبر: 162175 منبع: پرینت

روشنفکران موجودات خطرناکی هستند، به ویژه همان‌هایی که وارد سیاست می‌شوند‌. البته شماری بر این باور اند و استدلال می‌کنند که روشنفکر دولتی‌شده و سیاست‌مدار نمی‌تواند روشنفکر بماند‌؛ کار روشنفکر ابراز حقیقت و درک خودش از حقایق و واقعیت‌ها است. کار روشنفکر، روشنگری است‌، وقتی وارد سیاست شود، کارش دفاع از منافع مشخص است. پس التزامی به تن دادن به حقایق ندارد.

در چنین وضعیتی این‌ها دانش و علم را در خدمت قدرت (سیاست) و قدرت‌مداران (سیاست‌مداران) می‌گذارند و به قول سیمین، در آرزوی یکی پاره استخوان، توجیه می‌بافند و استدلال می‌کنند. این‌ها اند که بزرگ‌ترین آرمان‌ها را به لجن می‌کشند و می‌فروشند‌.

شماری از قوماندانهای کم‌سواد و بی‌سواد گله می‌کنند. اما از آنها نمی‌شود زیاد گله‌مند بود. وقتی تحصیل‌کرده‌های روشنفکر‌نما گله می‌شوند و در برابر اربابان قدرت و ارگ‌های ستم "هنگامه‌یی ز جنبش دم‌ها" به‌پامی‌کنند، فاجعه به اوجش می‌رسد.

اینها هستند که بزرگترین ضربه‌ها را به منافع مردم وارد می‌کنند. این‌ها هستند که ستم و خودکامگی را در برابر چرم و چگلی از خوان یغمای‌ استبداد می‌فروشند و توجیه و ماست‌مالی می‌کنند‌ اینها هستند که تامین منافع حقیرانه شخصی شان را تامین منافع مردم جامی‌میزنند. این‌ها موجودات بسیار بسیار موذی و خطرناک اند، اما فقط وقتی که به خدمت و وزیری پادشاه بروند یا پای منافع شخصی شان در میان باشد‌!
مگر چنین نیست؟

صبور رحیل


این خبر را به اشتراک بگذارید
تگ ها:
روشنفکران
سیاست
نظرات بینندگان:

>>>   Khalilullah Raufi
جناب رحیل گرانمایه ! ازآنجائیکه هرمکتب خوان وبویژه دپلوم ماستر که درکشورما بازار گرمی پیدا کرده اند را نمیتوان روشن فکر خطاب کرد، برداعیه داران عدالت خواه وآزاد اندیش مقطعی نیز شکاکیت روشنفکری خیلی بلند است. درین اواخر شخصیت های آگاه وسخنور را می بینیم که علیرغم سالها مبارزه، چگونه هویت خودرا فروختند وبه پای سلطان قبیله سرتسلیم خم کردند تا صاحب نان واستخوانی گردند. بارزترین نمونۀ آن شیوای شرق است که با ذلت تمام ازشیوای شرق به شیوای ارگ چهره بدل کرد وبهمین گونه ده های دیگر. دراین مورد هانا آرنت چه بجا گفته است : « شکل گیری حکومت های خودکامه وفاسد بدون حضور روشنفکران کوته بین وحقیر ممکن نیست »

>>>   Anwar Rawi
با درود , با تایید نظر شما , روشن فکر یک پایگاه و جایگاه و یک دیدگاه مسولیت و رسالت دارد ؛ همین که از موقفش عدول کند دیگر روشن فکرنیست ؛ اما روشنفکران هم انسان اند و نیاز به کار وبار و نفقه و تامین ضروریات خانواده اش دارد ؛ برای همین روشن فکران هم که کاری جز قلم زنی کار دیگر نمیتوانند بکنند ناگزیرند در دوایردولتی مشغول کار شوند ؛ کار در دولت نمیتواند خصلت روشنفکری را از روشنفکران سلب کند , اما فرق است بین روشن فکر سیاست مدار , و روشن فکرانقلابی ؛ راه و روش روشن فکر سیاستمدار خم و چم سیاسی است و طرزفکرش منافع شخصی , گروهی , و اجتماعی است , تفاوت اش با دیگرسیاستمداران در درک واقعیت ها عینی وپشتبانی از تکامل و ترقی و جریان تکاملی جامعه و جهان است ؛ اما روشنفکرخالص ولو که در ارگانهای دولتی کارهم کند زیرنظرداشتن مسیرتکاملی جامعه و موانع آن و مشکلات و راه حل یابی برای آن مشکلات اجتماعی است , چون طرز فکرش علمی وانقلابی است , چراغ بدست پیشاپیش جامعه برای ترقی و تعالی حرکت می کند و مردم را از جریانات آگاه می سازد و اذهان را در جهت انقلاب رهبری می کند و باید بکند ؛ هرکس چنین نباشد روشنفکر گفته نمی شود ... بلی تعداد از روشنفکران در جریان کار های انقلابی تاب فشار ها و نامرادی های روشنفکری را نیاورده به ارتجاع تسلیم میشوند و در جبهه ضد ترقی و تعالی قرار می گیرند ؛ مشخص بارز روشنفکران واقعی انقلابی بودن شان است ؛ هرباسوادی روشنفکرنیست

>>>   نورالله وليزاده
دقیق نوشتید. نوشته های شما به ما قوت قلب میدهد هرچند که ما نمیتوانیم خود را روشنفکر بخوانیم اما وقتی نوشته های شما را میخوانم انگیزه نوشتن مبتنی بر واقعیت ها و حقایق در من دوباره جان میگیرد. ما هم حکومتی هستیم اما در سطحی نیستیم که برای ماندن در ماموریت حکومت برای اربابان قدرت توجیه تراشی کنیم

>>>   روشن فکر به کسی گفته میشود که ازجامعه خود درک واقعی داشته باشد تحلیل های غیر واقع بینانه واحساساتی که با جامعه سازگار نباشد به هیچ صورت افکار روشن فکر بوده نمیتواند.بطور مثال کودتای هفتم ثور ١٣٥٧ که به دستور مستقیم برژنف ملعون وفاشیست صورت گرفت واعضای حزب خلق وپرچم که خودهارا روشن فکر فکر میکردند واین باور بودند که افغانستان به چنین انقلاب ضرورت داشت تا ازیکطرف مردم آگاهی پیداکند وازطرف دیگر صف وتعدادکمونیستان دربرابر امپریالیستان بیشتر میگردد درحالیکه بعداز هشت ماه ازکودتای ثور زده خوردها بین قوای دولتی ومخلفین درمناطق وسیع درداخل افغانستان شروع شدند.

>>>   کدام روشنفکر؟
کرکتر مقابل روشنفکر باید تاریک فکر باشد.
اگر این موجودات ارگ نشین روشن فکر هستند پس تاریک فکر کی است.
و اگر اینها تاریک فکر هستند پس به کدام کره این کهکشان بزرگ برای پیدا کردن روشن فکر رخت سفر بر بندیم.
موجودات روشنفکر گونه فعلی حاصل ۱۰ تا ۵۰ سال مسکون بودن در کشور های جهان اولی هستند که به این کشور جهان سومی صادر شده اند و از طالب ما آنقدر پوسیده و تاریخ تیر شده اند که جز دفن خاک کردن دیگر هیچ چاره نجات از تعین شان نیست.

>>>   اقای رحیل!
لغات پرانی زیاد٫اما متن بیمفهوم.
منشا همه بدبختیهای امروزی فقط نشیدن حرف روشنفکران وروان نشدن عقب انهاست.
البته انکه چارلغت کلیشه رااموخته ونزد یک قلدربیسوادماست مالی میکندروشنفکر نیست.
روشنفکربا دانش ونسبت به مردمش متعهد است.
عاقل

>>>   مردم باید صبوری پیشه کنند چون بهر صورت آخر رحلت میکنند

>>>   روشنفکری هر جامعه کمی با شرایط اجتماعی ، اقتصادی و سیاسی آن وابستگی دارد خصوصاً افغانستان که ۴۰ سال جنگ و ناامیدی را طی کرده و مردم آن دیگر فقط میخواهند فضای مسالمت آمیز را حفظ کنند و بس، و هر روشنفکری که خلاف ضرورت جامعه حرکت کند روشنفکر نخواهد بود.

>>>   عاقل جان
قربان عقلت
از همان روشنفکرانی که مردم باید عقب شان روان شوند یکی دو تا را نام برید تا نشود باز هم ما خیل گدایان دنبال کدام روشنفکر قلابی راه یفتیم.

>>>   لنین میگوید مرتجع ترین قشر جامعه قشر روشن فکر انست
گرچه روشنفکری تعریف خاص نداردیک زمانی در کشور ما روشن فکر معادل منکرین دین واساسات دینی بود وهرکه خودرا به سبک غرب می اراست اورا روشن فکر مینامیدند حال هم روشن فکری جندان تعبیر علمی ندارد وعلی الاقل در محیط ما چندان مصدر خدمت نشده اندبه این اسم ورسماز غرب سرازیر شده صندوق ها واکونت های خود را مملو نموده رفتند ومتباقی هم در صدد فرار اند ویک تعداد دیگر بنام روشن فکراز حزب دموکراتیک خلق یک ملیون افغان را کشتند انها نیز خویش را روشن فکر میگفتند اگر روشن فکر این است وروشن فکری چنین است رنگش در گور ما تا ابد تاریک فکر باشیم
معلم محمد داود بیگ از لیسه ای صمیم سانچارک

>>>   مهمتر از همه این است که ما روشنفکر اصلی و تقلبی را بشناسیم.
چگونه ممکن است؟
معیار شناخت چی است؟
از نظر من روشنفکر کسی است که حرف و سخن نو و راهگشا برای گره های موجود جامعه داشته باشد.
و مهمتر از همه که فکرش و دیدگاهش و کلید حلی که ارائه میکند وسیله ارتزاق و معیشتش نباشد.
از دید شما روشنفکر کیست؟

>>>   دوست نازنین که قربان عقل عاقل شدید!
لست چند روشنفکرنمونه شاید کم ازکم صدها.
قیوم سجادی٫داودمرادیان٫داودناجی٫سپنتا
٫فرامرزتمنا٫رحیمی استاد پوهنتون٫فوزیه کوفی و....
امیداست تشویش تان رفع شده باشد.
اجازه بفرمایید حال من قربان عقل شما شوم.
عاقل


مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده استپربیننده ترین اخبار 48 ساعت گذشته
کليه حقوق محفوظ ميباشد.
نقل مطالب با ذکر منبع (شبکه اطلاع رسانی افغانستان) بلامانع است