چپ نماهای تاجر و عوام فریب تاریخ
 
تاریخ انتشار:   ۲۱:۲۷    ۱۳۹۸/۱۲/۲۴ کد خبر: 162628 منبع: پرینت

سطح نفوذ استخبارات امریکا و اثرات سایه ناتو و رژیم دست نشانده امریکا در افغانستان به حدی عمیق است، که پیشوایان و سرکردگان چپ نما و عوام فریب تاریخ را که در سمت رهبری احزاب و سازمانهای ترقی‌خواه قرار گرفته اند، به بلند گوها و حنجره استعمار در افغانستان مبدل ساخته است!

جنرال علومی، داوود راوش و مهمند کتوازی سرکرده شاخه حزب وطن داکتر نجیب که سه حزب سیاسی را در گروگان خودگرفته اند، امروز هرکدام تحت فرمان ناتو راه رفته و از اشغال کشور شان توسط امریکا و ادامه استعمار میهن شان بی‌شرمانه به دفاع برخاسته اند!

حمایت این سه نفر افراد مسخ شدهٔ تاریخ و تاجران و دوکانداران سیاست از کمپاین‌ انتخاباتی نماینده امریکا اشرف غنی احمدزی نشان داد که این احزاب تا چه میزانی در جنایت امریکا، در فساد رژیم تروریستی و در تحکیم پایه های استعمار وطن شان بدست اشغالگران خود را همدست نشان میدهند!

این سه نفر انسان های فروخته شده تنها بخاطر حصول چند کرسی از پسمانده های رژیم تحت الحمایت امریکا، ضمن صدور اعلامیه های رسمی از پیروزی در تقلبات انتخابات نماینده امریکا ناجناب اشرف غنی احمدزی به دفاع برخاسته و تمامی آرمانها و مقدسات اندیشه ای چپ را که بارز ترین ممیزه آن آزادی، استقلال و مبارزه با استعمار و اشغال است، بیشرمانه لگد مال کردند!

گذشته از آن در این اواخر، غنی احمدزی به یکی از جنایتکار ترین عمل ضد انسانی مبادرت نمود و در برابر وعده کرسی ریاست جمهوری و کسب حمایت بیشتر امریکا و پاکستان از اعلام ریاست جمهوری اش، حاضر شد تا از خطوط قرمز عبور کرده و به تعداد پنج هزار طالب جنایتکار و خونخوار را از حبس رها نماید. طالبانی که به قیمت شهادت هزاران سرباز وطن به دام افتاده اند و اثرات برگشت آنها در جبهات جنگ مصیبت های جبران ناپذیری را برای افغانستان به بار می آورد. اما بدبختانه این سرکردگان فروخته شده و منفور مهر سکوت برلب زده و کوچکترین واکنشی علیه تصمیم بادار شان از خود نشان ندادند!

ضرور بود که این احزاب در خیابانها بیرون شده و با انجام تظاهرات گسترده خشم ملت و حزب شانرا علیه جنایت غنی احمدزی بیان می‌کردند و یا لااقل ضمن صدور اعلامیه این عمل جنایتکارانه غنی احمدزی را محکوم می‌کردند.

این سرکردگان سازمانهای چپ یک جنایت تاریخی دیگری را هم مرتکب شدند که با حمایت شان از دست نشانده امریکا و کشمکش های ع و غ، صفوف حزب را در معرض خطر جدی قرار دادند. بدون شک با ایجاد تغییرات سیاسی در افغانستان، بدنه این سازمان ها و همرزمان شأن تنها بخاطر خواسته های نامشروع چند نفر سرکردهٔ تجار پیشه قیمت گزافی خواهند پرداخت!

وقت آن فرا رسیده است تا صفوف این احزاب که از جمله فرزندان میهن‌دوست و باوجدان افغانستان اند، در مورد این سرکردگان فروخته شده تصمیم گرفته و احزاب شان را از چنگ این دلالان نجات دهند!

توریالی خاوری


این خبر را به اشتراک بگذارید
نظرات بینندگان:

>>>   نجیب و فراکسیون انشعابی حزب وطن بخاطر همین تفکر فاشیستی پشتونگرایی خود این ملک و مردم مظلوم آنرا تباه کردند.
آزاده

>>>   این سه تن که شما از انها بنام های جنرال علومی و داوود راوش و و مهمند کتوازی از اعضای حزب خلق و پرچم نامبردید که با تطمیع چوکی و پول از اعلان پیروزی خاینانه کمیسون انتخابات از تقلبکار تاریخ غنی احدزی مبارک باد گفته و چهره سیاه شانرا با این مبارک گفتن بار دیگر سیاه تر کردند باید گفت در گذشته این سه تن کجا جهره خوبی داشتند که حال چهره شان سیاه گردیده است چهره شان سیاه بود حال با گرفتن پول و وعده چوکی چهره شانرا سیاتر ساختند چه خوب گفته شده .
کبوتر با کبوتر زاغ با زاغ هر کس با هم جنس خود کند پرواز .

>>>   رول داکتر نجیب حالا به اشرف غنی داده میشود.ببینیم که چه میکند؟
دونالد ترامپ گرباچوف شده است،طالبان ،مجاهدین شده اند،داکتر عبدالله و کرزی و دوستم و خلیلی و محقق،پرچمی های جناح کارمل شده اند.
حالا همانطوری که شوروی قوای خویش را از افغانستان بیرون کرد و دولت داکتر نجیب را حمایت مالی و نظامی کرد،شاید امریکا نیز با کمک ناتو و جامعه جهانی.دولت اشرف غنی را حمایه مالی و نظامی کند.
همانطوری که مجاهدین حملات خویش را در برابر دولت داکتر نجیب زیاد کردند،شاید طالبان نیز حملات خود را زیاد کنند.
تا اینجای تاریخ،تکرار همان تاریخ گذشته است.
باقی میماند تجزیه امریکا،مثل تجزیه شوروی و قطع کمک های نظامی و لوژیستیکی امریکا به افغانستان.،که فکر میکنم در یک اقتصاد به هم پیچیده جهانی سرمایه داری که بازار و بورس جهانی،مثل آب و هوای جهانی که بال زدن یک پروانه در جنگل های آمازون امریکای جهانی ،میتواند تأ تیر بالای آب و هوای جهانی داشته باشد،اقتصاد جهانی نیز آنقدر باهم گره خورده است که کوچکترین تغیر در یک بازار کشور.تأ ثیرات خود را و لو ناچیز هم باشد،بالای بازار بورس و سهام دیگر کشور ها دارد،که نمونه اش همین حالا موضوع ویروس کرونا است که تقریباً سی فیصد نرخ سهام جهانی را ،بشمول نرخ نفت در جهان را پایین آورده است و تریلیون ها دالر شرکت های سهامی نقص کردند،امکان پذیر نباشد.
شما شاید به مسایل افغانستان از نقطه نظر ملی و قومی و مذهبی ودغیره نگاه کنید.
اما من زیاد تر به آن به چشم بین المللی نگاه میکنم و میبینم که نقص و فایده جنگ در افغانستان،برای چه کسانی است.

>>>   خط احزاب نامهاد چپی واضح است و نمیخواهم در مورد آن تماس داشته باشم اما شما هم با این عقیدۀ تان اشتباه میکنید که چپ ها باید در دفاع از عبدالله عبدالله و حامیان راس افراطی اش در برابر اشرف غنی به مجادله برخیزند!
برای من اشرف غنی و عبدالله دو روی یک سکۀ بازی امپریالیزم اند!عبدالله و حامیانش برای من همان اشرارانی اند که در بدو به اصطلاح پیروزی شان بد تر از طالبان عمل نموده در طول حکومتداری شان حتی در مورد پوشش زنان به توافق نرسیدند.
چپگرا های واقعی گاهی هم پشتیبان امپریالیزم امریکا و حامیان مرتجع داخلی اش (غنی و عبدالله) نبوده تا موجودیت آخرین بقایای قوای متجاوز و در قدرت بودن دست نشانده های امپریالیزم به یک شکلی از اشکال به مبارزات شان ادامه خواهند داد. علومی، راوش و امثال شان چپی نبوده بلکه جیره خوران راستگراها اند.
میهن زرغون

>>>   اگر حسابی فکر کنید اقای غنی وخانم محترم شان وفامیل اقای غنی همه کمونیست ومتعلق به حزب چپ بودند وهستندوان طرف قضیه هم فامیل داکتر صاحب عبدالله نیز از چپی های مشهور بودند وچندی قبل تقریبا نصف از پارلمان هم حتما به یکی از احزاب چپی مرتبط بودند دربسا جاها خصوصا در کشور عزیز افغانستان در حزب به خاطر مقام وپول میروند به چپ وراستش کار ندارندواکثرا معاندین دین وبی خدا میباشندحال غربی ها هم نزد خود برای فعلا یک معیار دارد ان بی دین بودن است کسی که بی دین ومنکر خدا بود دیگر وطن و مقدسات ملی نزدش ارزش ندارد وحتی اقای حکمتیار وقتی در لیسه ای حربی متعلم بودند گرایش های چپی داشتندوبه همین مناسبت هم از لیسه ای حربی اخراج گردیدند واما مردمان ملی ومسلمانهای خوب از همان ابتدابه وطن خود ازان طریق به مقدسات وفرهنگ ملی احترام داشتنددران زمان از کمونیست وکمونیزم متنفر بودند واگاهان از مسلمانها مرادف با ان از روش استعماری وامپریالیزمهم دلی خوش نداشتندوکمونیست ها این پیچاره هارامتهم به طرفداری از امپریالیزم میکشتند ولی امروزه غربیها مارا به متمایل بودن به روس میکشند
زیدالله بیگ

>>>   شاید هم درک ماوشماخیلی پاینترازسطح درک رهبران چپی باشدوانها درانتخاب میان بدوبدتر ازغنی حمایت کردند.یکی اشرارودیگریاقلا غیراشرار.
عاقل

>>>   اعضای حزب وطن که تفاله حزب خلق وپرچم افغانستان است ،افراد ناسالم بی ایمان و خداناشناس که همه افکار چپی دارند و هدف شان خدمت به ابر قدرت ها است و. روح وروان شان چتل و مستهزل است ،قواره های این کثافات را که ببینی از دنیا گشته بیبنید علومی را ویا شهنواز تنهی را و باقی خدا زده های دیگر شان را که همه مسخ شده اند و. هنوز هم به اعمال بد دست میزنند ومسلمان را تخریب مینمایند امید روزی برسد. که با این دارودسته چپی تصفیه حساب صورت گیرد ورنه منتظر اخرت باشند
عبدالله ریحان

>>>   زیداله بیک!
درجوارسوادقلمی به سوادفکری هم ضرورت است.
معمول دروطن ما چنین است٫هرکه رشوت نخورد٫پاک ٫باایمان وباوجدان٫باعقل وبا منطق بودگویاملحد وکافراست.
واگردزد٫چپاولگر وبیناموس واحمق ومضخرف بودگویا مسلمان خوب است.چهارطرفت رابنگر.
درمان

>>>   انهایی راکه چپی هاکشتند٫اگرنمیکشتند٫
امروزبدبختی ماچهارچند میبود.
اگرچپی ها سیاف راازمحبس رهاکردند٫پس کدام بیگناه را کشتند؟
راشد

>>>   واقعا وطن مادرنتیجه تضاد٫کشمکش جنگ بین دوگروه(چپی ها واحمق ها)خراب وویران شد.
ارمان

>>>   ازمقایسه قصرها٫ارگاه وبارگاه یک قوماندان درجه هشتم اشراربا رهبری ردیف اول چپی ها٫طورمثال رشیدارین(وزیرعدلیه ولوی ثارنوال٬معاون هیت ریسه شورای انقلابی)به سهولت میتوان ٫وطندوست ووطنفروش ٫باوجدان وبی وجدان را تشخیص داد.
ناله


مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده استپربیننده ترین اخبار 48 ساعت گذشته
کليه حقوق محفوظ ميباشد.
نقل مطالب با ذکر منبع (شبکه اطلاع رسانی افغانستان) بلامانع است