یک تشکل فرا قانونی دیگر بمیدان خواهد آمد؟
 
تاریخ انتشار:   ۱۶:۳۲    ۱۳۹۸/۱۲/۲۵ کد خبر: 162639 منبع: پرینت

آیا طنز تاریخ یکبار دیگر تکرار خواهد شد؟
یک تشکل فرا قانونی دیگر بمیدان خواهد آمد؟

تاریخ پنجسال گذشته نشان داد که استراتژی تخطی از قانون اساسی ٬ به گستردگی موفق بوده است.
پنجسال قبل ٬ نه تنها آمریکایی ها با تعمیل تشکل غیر قانونی بنام «ریاست اجرایی» ٬ ضربه ویرانگری بر بدنه قانون اساسی که انرا دست آورد و وثیقه دموکرای وارداتی خود میپندارند فراهم آوردند.

بلکه هم رییس جمهور اشرف غنی علی الرغم خدمات اش از این اتهام مبرا نیست که با تن دردادن به اقدام فراقانونی تشکیل طویل و عریض و مستهلک را بنام ریاست اجرایی با هزینه‌های چند صد میلیون دالری از بودجه مردمی که کرفتار فقر مرض مخدرات بیکاری و تباهی و گرسنگی اند ٬ ایجاد و تمویل کرد.

همچنان آقای عبدالله شخصیت جهادی و مقاومتی «جنگ‌های داخلی» با ٬ پا گذاشتن بر قانون اساسی ٬ بر سریر قدرت تجملی٬ و بی ثمر تکیه زد ٬ که محاسبه بهای شکست و خجلت تاریخی آن عملاً از امتیازات آن بیشتر به نظر میرسد ٬ اتهامات گستردهء را بر عهده دارند.

هرگاه ملتی که شایسه نام ملت بودن را دارا باشد بسادگی از چنین خطاها و جفا های تاریخی نخواهند گذشت.
آیا هر دو ریس جمهور «انتخابی و موازی» در کرسی های قدرت دولتی استحاله گردیده هویت خواهند یافت. یا اینکه بازهم ٬ یک تشکل فرا قانونی برای ارضای شیفتگان قدرت «موازی » «فرماندهان جنگهای داخلی » ایجاد و تمویل خواهد گردید.

آیا طنز تاریخ یکبار دیگر بگونه کمیدی و مبتذل تکرار خواهد شد. آینده پاسخ خواهد گفت.

سید عبدالقدوس سید


این خبر را به اشتراک بگذارید
تگ ها:
تکرار تاریخ
طنز تاریخ
نظرات بینندگان:

>>>   ملت اگر هشیار می بود کمیسیون های انتخاباتی را محاصره میکردند و صندوق های تقلبی را آتش میزدند و دو زن کثیف و حبیب بی ننگ را به دار می کشیدند.
تا این ملت خواب است دزد های غربی از امریکا و اروپا می آیند و رای دزدی میکنند و کود ۹۱ را نه یک بار که دو بار چور میکنند و به زن های بیکاره خود بودجه ملیون دالر میدهند و به حماقت ملت دعا میکنند.

>>>   نامهاى خان هاى دو سره پشتونى شنيده و ديده و خوانده بودم که تيموريان وگرگانيها ومغولها لقب چنگيز را به پټانها و پشتونها که خود را افغان هم مى لقب اند.
اما "سيد" دوسره پشتونيستى نديده بودم باوجود که سيد به کسى گفته مى شود که دوطرف از خانواده يعنى از نواده و خانواده پيامبر اسلام باشد. در اينجا فاطمه زهرا و على !

خوب شد که اول و آخر نام "مير" نبود.
البته مير دو معنى مى دهد:
1- مشتق از مصدر مردن فعل امر > مير دستور زبان فارسى. بمير گويش.
من مى ميرم و تو مى ميرى گردان فعل درحالت فاعلى
2- مير مشتق از امير و گردانهاى اسم آمر وامر وامريه
3- اومير!
او" در "پارسى ميانه" براى پارسى نو "آب" و پارسى باستانى "اپ" و يا "اوه" دوران گزار و يا در ترجمه ژند و پاژند اويستا دوران بهرام گور (گور به معنى زردشتى)
مردم پارسيان باستانى "بلخ او" و "دواو" ٬"نجرو" و "تگاو" و "پنج او" مى ناميدند. در کتابت امروزى بلخآب ونجرآب مى نويسند.
در بابر نامه "نجرو" و "تگاو" نگاريده شده است.
.....

>>>   طنز تاریخ: سيد دوسره

>>>   مردم دیگه به دزدان سرگردنه و یاغی های قرن بیست یک که یکبار کابل را چور،خراب و مردمش را قتل عام کردند و بازد ر دورا کرزی اختطاف،غصب، چور و قتل و ترور کردن باج نمیدهند، ببینید که دزدان و او باشان و نوکران بیگانه همه زیر یک چتر بنام ثبات همگرایی جمع شده اند.


مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده استپربیننده ترین اخبار 48 ساعت گذشته
کليه حقوق محفوظ ميباشد.
نقل مطالب با ذکر منبع (شبکه اطلاع رسانی افغانستان) بلامانع است