ضد قوم افغان نيستيم، خواستار تغيیرات بنيادي هستيم
 
تاریخ انتشار:   ۱۱:۵۵    ۱۳۹۸/۱۲/۲۷ کد خبر: 162663 منبع: پرینت

ما ضد قوم افغان نيستيم، ما خواستار تغیيرات بنيادي هستيم!
كنار رفتن غني از قدرت و رفتن عبدالله به ارگ پايان كار و هدف ما نيست بلكه آغاز كار و نخستين گام براي آرمانها و ارزشهاي والاتر مان است آن روياهاي كه بتواند نام كشور را از زنجير يك قوم خاص آزاد كند و نامي بگماريم همه در آن خود را بيابند و شناسنامه هاي صادر گردد در آن نام و نام خانوادگي-«نام كشور جديد باشد» از اسم قوم تاجيك، اوزبيك، هزاره، اوغان، پشه اي، بلوچ وغيره در آن درج نگردد اگر چنين چيز تحقق پيدا كرد آنگاه ما بسوي ملي شدن حركت كرديم اهداف و آرمانهاي مشترك داريم حتي اگر چنين روزهاي دشوار دو حكومت زایيده شود مهم نيست افرادي مانند عبدالله در قدرت تكيه بزند يا غني وار با تقلب ادامه بدهد چونكه در آن قوم، زبان، دين و مذهب ملاك و مشخص نيست.

تصور كنيد اگر نام كشور كابلستان بود، نام عبدالله و غني همراه با نام پدر و خانوادگي بود مشخص نبود متعلق به كدام قوم هستند ما شاهد چنين كشمكشي نبوديم اصلاً مهم نبود اين و آن حاكم باشد.
ما بر ضد قوم افغان نيستيم؛ اما آنها بايد بپذيرند دو راه بيشتر براي بقاي اين جغرافيا وجود ندارد اولي از آنچه ياد كرديم بسوي تغيیرات بنيادي حركت كنيم.

دومين طرح داکتر لطيف پدرام را براي فدراليسم شدن بپذيرند كه هر يك در مناطق خود قوانيني وضع كنند و در مجموع يك دولت مركزي قدرتمند را تشكيل بدهند.
اگر اين دو طرح را نمي پذيرند راه سومي تجزيه است چونكه بيشتر از اين هيچ كي تحمل انحصارگرايي، قومگرايي، افراط گرايي، پشتونگرايي، انتحارگرايي، تقلب گرايي فاشيست ها را ندارد.

گل امیری


این خبر را به اشتراک بگذارید
تگ ها:
افغان
تغییرات بنیادی
نظرات بینندگان:

>>>   پشتون ها شما وجدان دارید انصاف دارید ؟ کمی بر ظلم و ستمی ها و جنایاتی که علیه اقوام غیر افغان کردید تفکر نمایید و ببینید اگر این جنایات را قوم دیگر بالای شما مرتکب شده بود راضی بودید؟

>>>   سه قلمرو در یک جغرافیا
خوب است که سه گرایش فکری را تجربه کنیم و هر کدام که نتیجه بهتر داد همان را در سطح کل کشور عمومیت ببخشیم.
گرایش طالبانی
گرایش هژمونی قومی و تک رایی
گرایش شهروندی و خرد جمعی و تمرکز زدایی

>>>   خداوند به برکت همین روز ها همین دولت که در طول ۵سال گذشته بود و حالا هم می خواهند ۵ سال آینده هم بمانند نیست و نابودش کنند و یک دولت مسلمان و عا دل روی کار اید

>>>   اقا گل امیری، شما خودتان از جمله کسانی هستیند که مفکوره برتری را نسبت بدیگران ترویج و پشتیبانی جدی میکنید و این خودش یک عمل فاشیستی است.
جامعه که اصلآ از الفباَ دیموکراسی (نتنها پشتونها بلکه همه اقوام ) باخبر نیستند چطور میتوانیم از سیستم فدرالی سخن گفت.
بنظر من باید همه ما اولآ خود را از بند زبان ، قوم، مذهب، منطقه و غیره رها کنیم تا به یک ملت واحد برسیم و باز میتوانیم تغیرات بنیادی بوجود اوریم ، نه بسخنان تحریک امیز و انهم از لندن.
فتاح

>>>   صد فبصد قبول و راه حل منطقی است.
کوه کن

>>>   طرح داکتر لطيف پدرام را براي فدراليسم شدن بپذيرند

>>>   اقای گل امیری نظریات تان قابل احترم و درک عمیق است در اصل قانون توزیع تذکره های برقی که بدسترس مردم قرار داده میشد اصلا نام قوم نبود همه چیز در دیتابیس ثبت و راجستر میبود همین مصوبه پاس شده از هردو طاق شورای ملی را که اشرف غنی پس از توافق دو تیم انتخاباتی بحیث ریس جمهور بکرسی ریاست جمهوری دست پیدا کرده بود مصوبه مذکور را توشیح و از جانب وزارت عدلیه کشور در جریده رسمی نشر و بدسترس ادارات و مردم قرار گرفت چند تن از اشخاص خاین معتصب قوم و زبان چون اسماعیل یون و جمعه خان همدرد و یکعده محدود اشخاص دیگر پس از تجمع در چهار راهی وزارت مالیه مقابل ار با اشرف غنی از نزدیک به تماس شدند که اقای غنی قانون توشیح شده را خود را دور زد با اذدیاد کلمه ملت بنام افغان و اذدیاد قوم در تذکره خلاف اصل قانون طی مصوبه غیر قانونی انرا عملی کرد و در قدم نخست بالای ادارت دولتی بطور اجبار عملی کرد و سپس کسانی که پاسپورت ضرورت داشتند و یا کاری شان در ادارات دولتی بود و اکنون بالای متقاعدین بیچاره مبنی بر اجرای معاش تقاعد شان بشکل اجبارو ظالمان انها را وادار به احذ تذکره برقی دلخواه قوم و زبان غنی احمدزی کرده اند در تذکره برقی بدون کسب رضایت شخص ملت افغان و نام قوم را درج کرده اند اگر هدف از تعصب و قومگرای مد نظ شان نیست فرق بین افغان و افغانستانی چیست که ارگ نشینان به کلمه افغانستانی قانع نشده احساسیت نشان میدهند و افغان را درج تذکره همه اقوام کرده اند .

>>>   دموکراسی یعنی انتخاب مردم برای مردم
پس بیائید و یک رفراندوم راه بیندازید تا دیده شود کدام ولایات امارت طالبی میخواهند ، کدام ولایات حاکمیت انتخابی بر اساس رای شهروندی و کدام ولایات حاکمیت دیکتاتوری فردی بر اساس هژمونی قومی.
بعد در یک گفتمان کلان همگانی بر سر یک حکومت مرکزی که به مثابه چتر کلان حمایتی این سه شیوه مختلف اداره را زیر پوشش قرار دهد و در راس یک رییس جمهور و کابینه محدود متشکل از دفاع و خارجه و امنیت ملی و محکمه عالی و یک ریاست مالی که از جانب این سه اداره تامین بودجوی شود تشکیل گردد و این سه اداره در عمل پارلمان و کابینه و قضائیه خود را داشته و مسوول اجرایی یا صدراعظم هم از طریق راهکار های قابل قبول خود این اداره ها انتخاب شود و در ظرف دوازده سال به گونه تجربی در سه دوره آزموده شود و بعد بررسی شود که میشود ادامه داد یا یکی از این مدل ها که موفق تر از همه بود را ترجیح داده و همه زیر چتر همان مدل به هم مدغم شوند.

>>>   فتاح جان عزیز
نسخه خودت را در هر کجا پالیدم پیدا نشد لطف کنید و با جزئیات راه رسیدن و به دست آوردن آن را نشان دهی کنید.

>>>   خوب است که نام کشور های هندوستان، تاجکستان، ازبکستان، ترکمنستان و غیره تغیر شود لعنت به تفکر تعصبی تان

>>>   ضد افغان بودن شاخ دارد یا دم؟ای دشمنان افغان! رویتان سیاه خواهد بود! اما ما افغانها در راس هموطنان عزیز برای دموکراسی و عدالت خواهند رزمید!

>>>   آغای گل امیری خدا خیرت بدهد نظرتان خیلی معقول است چون نه سیخ میسوزد و نه کباب . اما یاد تان باشد ، افغان های که نزدیک به سه قرن به جز ظلم و ستم بالای دیگر اقوام هیچ خدمتی برای این کشور نکرده اند آیا حاضر میشوند تن به برقراری عدالت اجتماعی بدهند ؟ فکر نکنم که هیچ فردی باور کند. وقتی بزرگ شده های در دامن غربی های شان نژاد گرا باشد و هنوز خصلت های قبیله ای شان را با خود داشته باشند یعنی مانند اجداد خود خونریز باشند ، به قول و قرار های شان عمل نکنند آنوقت چطور ممکن است که یک انسان عاقل به بزرگ شده های داخل قبیله شان اعتماد کند؟ من تعجب میکنم به کسانی که این گفته ای بزرگان خود را " در یک دست افغان تلوار و در دست دیگرش قران است " را فراموش کرده اند !!!. پس چه کار باید کرد در مقابل همچون قوم و قبیله؟
به نظر من بهتر از تجزیه کشور هیچ راهی دیگری نیست و باید تجزیه شود تا آنها در کشور خود هرچه خواستند با همدیگر معامله بنمایند و خصلت های قرون وسطائی شان را ارضاء کنند، اما اگر کسی خواهان برقراری عدالت اجتماعی بین تمام اقوام در یک کشوری با نام همه شمول هستند و یا خواهان فدرالی هستند باید بدانند که عمل به نصایح بزرگان شان بالای شان فرض است که باید قبل از اقدام به هر کاری این تلوار را به هر شکلی که میشود از دست افغان جماعت بگیرند و به اصطلاح امروز خلع سلاح شان بکنند در غیر آن همان آش است و همان کاسه و نسل امروزه ما مورد لعن و نفرین آیندگان ما قرار خواهد گرفت.

>>>   آقای گل امیری!
نوشتۀ خنده آوری را قلم زده ای، همینکه افغان را منحیث قوم نوشته ای، این خود یک ضدیت آشکار است اما خودت نمیدانی! افغان قوم نه بلکه یک ملت است که متشکل از سایر اقوام و ملیت های ساکن در افغانستان است. هرچند سیاست جابرانه اما یکبار مصرف کنونی زیاد بر دول تفرقه افگنی میکوبد و افغان را معادل پشتون میداند اما این یک جنایت تاریخی در حق ملت افغانستان است. پشتون به تنهایی خود افغان نیست الا اینکه سایر ملیت ها در کنارش قرار بگیرند، همانگونه ایکه سایر ملیت ها نیز به تنهایی خود افغان نیستند. افغان یک هویت سیاسی است که دارای یک قلمرو سیاسی شناخته شده بنام افغانستان است اما پشتون یک ملیت است که بازهم تقسیم میشود به اقوام دیگری، به همین ترتیب سایر ملیت ها نیز متشکل از اقوام و نژاد های متفاوت دیگری استند که بحث اش در اینجا گنجایش ندارد اما شما بخود بیائید و هویت ملی تانرا بدون قیمت به دیگران نسپارید در غیر آن میتوانید با ترک افغانستان منکر این هویت شوید.
میهن زرغون

>>>   صدفیصد بر ضد افغان وافغانستان استی وکاروانت هرگز به منزل مقصود نمیرسد این مفکوره شما یک خیال است وبس

>>>   سلام شاید موضوع مه هیچ ربطه به ای موضوع نداشته باشه چرا زبان دری در هیچ تلفنی نیست هر جای فارسی ایران مثلا کیپورد دری هیچ نیست باید از کیبورد ایرانی استفاده کرد یا در ترجمان تلفن باید با لهجه ایرانی گپ زد نمیشه با لهجه کابلی ترجمان باشه یا در هر تلفن فارسی دری استفاده شود یا کیبورد دری باشد لطفا اگه میتوانید زبان دری را هم رایج کنید با تشکر

>>>   حکومت تقلب اشرف غنی و حکو مت عکس العمل بر تقلب داکتر عبدالله بحیث ریس جمهور منتخب مشروع مردم افغانستان است چون داکتر صاحب عبدالله از قوم شریف پشتون قندهار است انسان معتدل و مناسب برای رئیس جمهور سرپوش حفاظت هر نوع نا به هنجاری اجتماعی وسیاسی برای تمام اقوام افغانستان است و داکتر صاحب عبدالله عبدالله سیاست مدار مدبر دارای اخلاق حمیده و باوری به عدالت اجتماعی و دموکراسی دارد و امتحان خوب را در طول مبارزات به مردم افغانستان داده است .
اشرف غنی کوچی مانند کاکا یش قیوم کوچی انسان متعصب مبتلا به خطرناک ترین ویروس کرونا نا هنچاری های اجتماعی است ودر شانزده سال و بخصوص در طی شش سال حکومت نا مشروع خود متقلب غنی با ایده فاشستی تعصب قومی خود 48000 سرباز حب وطن ؛ جوان عدالت خواه جنبش روشنایی و رستخیز و تبسم را توسط مرض تعصب ویروس کرونا خود کشت.
هموطنان آگاه وقلم بدست اگر ویروس کرونا اشرف غنی نا به هنجاری ها ی اجتماعی آن طی پنچ سال دیگر نهادینه شد , آنگاه قربانی بیشتر می دهیم ! پس بهتر است هموطنان بر خیزید ویرس خطرناک کرونا غنی را نابود کنید، تا عمل ناسالم بد غیر انسانی غنی با عث تجزیه نه شود. باید خاطر نشان ساخت که این متفکر فاشیست دوم جهان بعد از هتلیر نه تنها جعلی و تحمیلی است بلکه بزرگترین تهدید به امنیت ملی و منافع ملی افغانستان نیز می باشد.

>>>   صد فیصد بر ضد اوغان یا افغان
خوب شد دانستی که حد اقل بر ضد شما کسی هم است گرچی خیال باشد
قطره قطره دریا شود
تا شما را سیل ببرد

نترس اوغان
حق های تلف کرده شما
خون به ناحق ریخته شما
بلاخره گریبان شما را خواهد گرفت
دیر یا زود

مظلوم شمالیوال

>>>   افغان = اوغان = پشتون
ده افغانان
قلعه اوغان ها

>>>   هزاره ها، تاجیک ها، اوزبیک ها، ترکمن ها، بلوچ ها، پشه ئی ها، و غیره غیر پشتون ها باید بدانند که درین معادله تمامیت خواهی پشتونها هر کدام آنها جدا جدا بازنده هستند۰ این یک نکته حیاتی است که تمام قوم های غیر پشتون باید خصومت های مختلف گذشته بین هم را کنار بگذارند و باید سخت باهم متحد شوند تا بتوانند برضد تمامیت خواهی پشتون ها متحدانه برعلیه آنها ایستادگی کنند۰ در غیر آن یکی یکی سر به نیست میشوند، هویت قومی آنها نابود میشود، و همه را یکه یکه برده میسازند. پشتونها هیچگاهی از تمامیت خواهی خود دست نمیکشند۰
خلقی، گلبدینی، طالب، تکنوکرات، اوغان ملیتی، لنگی دار، نکتاهی دار، تعلیم یافته، بیسواد، نابغه شرق، متپکیرغرب، یا خرکار ویا هرچه باشند همه و همه متحدانه در جهت تمامیت خواهی ایشان کار میکنند۰
بر تمام غیر پشتون های کشور لازم است که تمام تفاوت های دیگر را با حوصله مندی کنار بگذارند و علیه این فاشیست ها باهم متحد شوند۰
پشتونها نام تمام اقوام دیگر را حذف میکنند و همه را بزور اوغان یا افغان نامگذاری میکنند و این یکسان سازی جبری را وحدت ملی نام گذاشته اند، در حالیکه در بین خودشان از یک قوم حتی یوسفزی را امرخیل یا احمدزی ویا پوپلزی را نیازی وغیره گفته نمیتوانی۰ ما نمیخواهیم این وحدت ملی یکطرفه و جبری را۰
پشتون از سره تا خشره، از متپکر تا خرکار، از تکنوکرات تا طالب، یا داعش، یا گلبدینی، یا خلقی، اوغان ملیتی، وغیره وغیره هیچکدام به احترم ارزش های متقابل، برادری و برابری، و به اصل مشراکت مسالمت آمیز و احترام متقابل باور ندارند۰ فقط و فقط زور و زر را میداند، و تقلب و خیانت را میدانند، و تمامیت خواهی را

>>>   افغان کلمه است که با الماس نوشته شده و هرکه با این الماس مزاح کند خودش خاکستر خواهد شد

>>>   کلمه افغان یا اوغان ات برای خودت مبارک باشد۰ ما را عار است از این واژه

>>>   غیر پشتونهای ساده دِلی که از روی سادگی و خوبی خود را افغان مینامید، فردا روزش که رسید، باز هم پشتون افغان اصیل میباشد، و با کوچکترین اعتراض که اگر انجام دهید، شما افغان نا اصل میباشید، لهذا فریب بیجا بنام وحدت ملی نخورید۰
پشتونها تمامیت خواه هستند، به وحدت ملی واقعی باور ندارند، و بهترین کاری که میکنند به زور و به ریا همه را یکسان نام میگذارند، و این یکسان سازی جبری، آنهم بنام قوم خودشان را وحدت ملی تلقی میکنند۰
وحدت ملی این شکل بدست نمی آید۰ کار و مبارزه درازی در پیشرو داریم۰

>>>   ای اوغانک،
وطن اصلی تو خیبر پختونخوا پاکستان ویا همان علاقه غیر سوبه سرحد پاکستان است۰ خوش نیستی شتر ات را گرفته برو گم شو به وطن اصلی۰
این زبانی که تو ناقل اوغان به آن مینویسی زبان من است و این ملک که تو به آن پناه آوردی ملک آبائی من است و تو یک ناقل مهاجر اوغان بیش نیستی۰

>>>   کلمه افغان یا اوغان ات برای خودت مبارک باشد۰ ما را عار است از این واژه

>>>   ای اوغانک،
وطن اصلی تو خیبر پختونخوا پاکستان ویا همان علاقه غیر سوبه سرحد پاکستان است۰ خوش نیستی شتر ات را گرفته برو گم شو به وطن اصلی۰
این زبانی که تو ناقل اوغان به آن مینویسی زبان من است و این ملک که تو به آن پناه آوردی ملک آبائی من است و تو یک ناقل مهاجر اوغان بیش نیستی۰

>>>   ضدیت مردم غیر از اوغان با اوغان بوده و خواهد بود
کور هم میداند دلده شور است
اوغان چی ظلمی که به حق دیگران نکرده

>>>   هرکسی كو لیاقت ګوهر افغانیت ندارد پس هرکس قدر افغانیت را نمی‌شناسد خودش ضرر کرده است و از درجه و مرتبه بالا محروم است.
افغانیت مخصوص انسان های پاک شجاع نامدار بزرګ است اګر تاجیک و هزاره خود را زیر چتر افغانیت بیاورد افتخار پیدا کرده است ور نه هیچ کدام اهمیتی ندارد. افغانها به صفات های نیکو و اخلاق شایسته خود را میشناسند صفات ارزشمند که هیچ ګاه در بین تاریخ هزاره و تاجیک و اوزببک یافت نمیشود.
شاید قوم بلوچ مقداری از فضایل قوم پشتون و افغانان را از اشتراک کلتور و فرهنگ بشناسد اما قوم بلوچ هم بدون زینټ نام افغان به ګرد پای صفات بزرګ ما نمیرسد.
سمیع الله ېوسفزي
ټولنه ڼنګرهار

>>>   شما تاجک ها اگر آدم میبودید بعد از سقوط حکومت کمونیستی در کابل تما قدرت در دست شما بود واگر شما دیگر اقوام افغانستان را حق شان میداد و در کنار تان میگرفتید شاید برای صدها سال حکومت از شما فارسی زبان‌ها بود واین کم اصلی وخود خواهی شما بایست شد که با دیگر اقوام درگیر شوید وبجنگید تا زمینه برای آی اس آی پاکستان فراهم شود تا بخشی از کمونستان را بنام طالب وارد افغانستان کند و۹۵ ٪ سرزمین افغانستان را از شما باز پس بگیرد وتما شمارا به ایران وتاجکستان فراری دهد. و من فکر نمیکنم که دوباره او چانس طلای که بعد از فروپاشی حکومت نجیب نصیب تان شده بود دوباره نصیب تان شود. بجز اینکه باداران تان یعنی امریکا را راضی کنید برای تجزیه افغانستان. من فکر نمی کنم امریکا بر تاجک ها ‌هزارها اعتماد کند چون امریکا با ایران دشمتی دارد وشما قرابت نژادی با ایران دارید وهزاره قرابت مذهبی دارد با ایران و ازبیک ها که جمعیت شان خیلی کم است وتنها قوم موردی اعتماد امریکا پشتونها است ولزا این خاب وخیال تجزیه وفدرالیسم و ریاست جمهوری را از سر تان دور کنید. افغانستان از نام شی پیداست که مال افغان‌ها است طوری که گفته شده تاجیک ها از تاجیکستان آمده ‌ازبیک ها از ازبیکستان آمده هزاره ها از مغلستان آمده ولزا اگر راضی نیستین که در افغانستان زندگی کنید لطفا بروید بر کشور های خود تان افغانستان صرف مال افغان‌ها است.
ناصر خسرو از کابل.

>>>   ای اوغانک،
وطن اصلی تو خیبر پختونخوا پاکستان ویا همان علاقه غیر سوبه سرحد پاکستان است۰ خوش نیستی شتر ات را گرفته برو گم شو به وطن اصلی۰
این زبانی که تو ناقل اوغان به آن مینویسی زبان من است و این ملک که تو به آن پناه آوردی ملک آبائی من است و تو یک ناقل مهاجر اوغان بیش نیستی۰

>>>   افغان ها این وطن را آباد کردند پس حق داشتند نام وطن خود را افغانستان کنند تا آنجا که میدانیم در تاریخ هیچ معلومات مستند یافت نمیشود تاجیک ها یا هزاره کدام خدمتی به وطن کرده باشند خراسان یک نام دروغ است و هیچ ربطی به حصه افغانستان ندارد ....
سعد

>>>   به اوغان ها این وطن را آباد کردند..
اوغان واقعا این وطن را آباد کردن
سرحدی خسته های از آبادی وطن به اروپا و کجا که نرسید
چی بسیاری که در دریا ها غرق شدند
کاش اروپایی ها اروپا را مثل اوغان ها آباد میکردند که این همه خسته از آبادی این وطن غرق دریا ها نمی شد
واقعا چشم تو اوغان مثل ملخ است بلکه ازملخ...
شیرمحمد اندراب

>>>   به : شیر محمد اندراب
در خانه اگر کس است یک حرف بس است
هرچقدر به این قوم جاهل که بگویی
مثل اینکه به گوش خر یاسین بخوانی
وقتی آدم آنقدر ...باشد که انتحار کند دیگه تو ازو چی توقع داری
همه میدانن که گپ کجاست ولی همه را طلسم اوغانی گرفته تا این طلسم شکسته نشود خوشی تا ابدالابد درین کشور نبینی
تو که خود را سعد نام گذاشتی واقعا حیف این سوادی که تو داری
واقعا بی وجدانی و پستی از خود حدی دارد اما برای این قوم
خداوند تو قوم اوغان ها را مثل قوم لوط سر به نیست و شر شما را از سری بقیه اقوام برطرف کند

>>>   خطاب به آقای سمیع الله
قوم پرستی شاخ و دم دارد ؟! آیا ً


مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده استپربیننده ترین اخبار 48 ساعت گذشته
کليه حقوق محفوظ ميباشد.
نقل مطالب با ذکر منبع (شبکه اطلاع رسانی افغانستان) بلامانع است