نوروز امسال را در خانه می مانیم
 
تاریخ انتشار:   ۱۹:۰۷    ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ کد خبر: 162690 منبع: پرینت

نوروز را گرامی می داریم که نوروز نماد از زایش و پیدایش ، تغییر و تحول در دامن طبیعت است!

باوجود که نوروز نداریم ، باوجود دسترخوان خالی ، باوجود صدها رنج و مشقت ، با وجود تهدید تروریسم ، با وجود شیوع ویروس کرونا ، با وجود داشتن یک اقلیم و دو پادشاه با رعیت گدا ، باوجود نداشتن امنیت جانی و مالی فقط برای امید به آینده و غلبه برتاریکی ها نوروز را گرامی میداریم ، چون نوروز بشارت دهنده روشنایی است.

نوروز یگانه جشنواره جهانی است که به مثابه میراث فرهنگی و معنوی بشریت در سازمان جهانی یونسکو ثبت گردیده و هم چنان سازمان ملل متحد نوروز را در تقویم خود درج نموده و نوروز را جشن همگانی و مربوط به عالم طبیعت و بشریت می داند ، گرچه نوروز را ۱۲ کشور مربوط به حوزه جغرافیایی نوروز رسما جشن می گیرند ، اما عظمت و شان و شوکت جهانی نوروز در حال حاضر از مرز جغرافیایی ، دین و مذهب عبور نموده جهان شمول گردیده است چون نوروز نمایانگر روابط انسان ها با طبیعت است و طبیعت نمی تواند مربوط به جغرافیا ، دین و مذهب باشد.

واقعیت و حقیقت هم همین است که در هیچ کجای جهان جشنواره مانند جشنواره نوروز که همه شمول و بیرون از دایره تنگ نظرانه قومی ، زبانی ، دینی و مذهبی باشد وجود ندارد.
نوروز امسال را در خانه می مانیم به امید اینکه در سالهای آینده آن را در بالای سبزه و کنار لاله برگزار کنیم.

حسن علی عدالت


این خبر را به اشتراک بگذارید
تگ ها:
نوروز
خانه
نظرات بینندگان:

>>>   روز نو آمد مگر آن کهنه احمق حاکم است
ملت خوابیده خود از انتخابش نادم است
دزد رای و دزد ایمان مثل شیطان کرد عمل
لا جرم استاد فاشیسم نزد شیطان خادم است

>>>   اکنون بیش از 8 هزار و 700 تن در امریکا به ویروس کرونا آلوده شده‌اند. گفته می‌شود تنها روز گذشته 2 هزار و 300 رویداد مثبت تازه ویروس کرونا در امریکا ثبت شده‌اند.
ر

>>>   در افغانستان کرونا نمی اید چرا که در افغانستان کرونا تاثیر ندارد

>>>   بالاخره طالبان توانست به یکی از آرزوی خویش دست یابد و نوروز تعطیل شود.

>>>   این سرزمین بنیانگذار این روز خجسته است و بخدی شهری است که نوروز درآن تولد یافت. این یگانه عید، جشن، مژده و.... بومی ما است که آنرا همیشه باید مقدس شمرد.
بربر های عرب و نوکران شان قرن هاست که طبل دشمنی زده و بر ضد آن خرناسه می کشند ولی باید بدانند یگانه عیدی که هیچگاه زوال نخواهد داشت نوروز ماست.
اولاد هایی من که حالا خود مردی و خانمی برای خودشان شده اند همه متولد خارج اند مگر از شروع مارچ واژه نوروز بر زبان شان جاری است و برای برپایی جشن و هفت میوه آن روز شماری میکنند. حتی دوستان غیر افغانی شان هم ازآن آگاه اند و در مراسم ما اشتراک می کنند.
آقای عدالت چه خوش می فرماید: " نوروز در حال حاضر از مرز جغرافیایی ، دین و مذهب عبور نموده جهان شمول گردیده است چون نوروز نمایانگر روابط انسان ها با طبیعت است و طبیعت نمی تواند مربوط به جغرافیا ، دین و مذهب باشد." ممنون ازنظر گرانبهای تان.
آزاده

>>>   طالب ها مطابق شریعت اسلامی کار می کنند مطابق احکام الغای نه مطابق کشور های کفری

>>>   رادیو گفت: بندرتورخم به درخواست داکتر عبدالله عبدالله مرز تورخم رابروی لاری های مواد خوراکی باز گشائی کرد
عبدالله با عمران خان تلفونی صحبت کرده واو هم قبول کرده
نتیجه :
هرکسی را که پاکستان تائید وپشتبانی کند آن فرد یا حمع دشمن افغاننستان هستندپاکستان صرف کسانی را می خواهد که بهضرر افغانستان وبه تنفع پاکستان باشد درینصورت عبدالله با جمع دزبدای شمالی وطالبان همه نمزوران بی همت پاکستان هستند
آی اسای با جانبداری از یکی می هخواهد تفرقه رابیشتر سازد وبعد خودش ماهخی بگیرد
ر

>>>   گوءید به نوروز که امسال نیاید
در کشور خونین کفنان ره نگشاید
عده ای نوروز را نماد زایش وپیدایش وتغییر وتحو ل طبیعت میدانند وبخاطر طراوت وسر سبزی واحیای زندگی دوباره ای زمین ونموی گل وسبزه واشجار وبصورت عموم گیاهان .این پدیده ای طبیعی را جشن میگیرند وبعضی ها هم بدون این که از مفاهیم عالی وروح بخش مظاهر حیات پی برده باشند بخاطر ضدیت با گروه های معارض ویا جهت ترویج فساد و هزاران رذالت وبی حیای که ماها در انتظارش اند مانند تلویزیون طلوع ودین ستیزها وفرهنگ زدا های اجتماعی ما چون سعد محسنی وسایر شرکای یهودیش به استقبال نیروز میروند وبعضی هاهم نا اگاهانه با این جشن عنعنوی ومیراث تاریخی مابه نیابت از دول وکشور های معاند مخالفت می ورزند ودر تضاد ومخالفت قرار دارند بر گذار کنندگان این اعیاد ملی را مشرک ونفس این روند را شرک میخوانند بیخبر ازین که اصدار همچو فتواهای جاهلانه کفر است ونمیدانند که کسی زندگی نوین طبیعت را العیاذا بالله خدا ویا تجلیل این مراسم را از دین نمیداند ازین رو جدا از دینداری ودیانت این مراسم را یک میراث تاریخی وملی میشمارند که جهال سایر اقوام نمیخواهند ما عنعنات تاریخی خود را حفظ نمایم وبه ان افتخار داشته باشیم چون خود انها چیزی ازین افتخارات را ندارند وتاریخ شان مملواز خون ریزی ودختر کشی و بت پرستی میباشد وهر انچه قابل افتخار است از فیض نبی عربی که ان در میان همه مسلمین مشترک است وچیزی خاصی متعلق به یک ملت و یک قوم نیست وبه همه ای مسلمانهای جهان تعلق دارد ازین رو نوروز بیچاره در میان عقده مندی های افراطیون هردومکتب قرار گرفته با وجود همه ضدیت ها ومخالفتهااز هزاران سال بدینسو ازان تجلیل بعمل می اید
صوفی اسماعیل از تگذار سانچارک

>>>   +++++ .نوروز با هیچ مذهبی ربطی ندارد ..اغاز سال جدید با چرخش زمین بدور افتاب صورت میگیرد و این موضوع را نه زردشتی ها و نه کدام دین دگر خلق کرده است این سیر طبیعی است . صرفا دگر ادیان با ان چاشنی های فرهنگی را اضافه کرده اند و جشن و سرور را بر پا میکنند. چرا هر موضوع را به نبی عربی و اسلام ربط میدهیم؟؟خدمت صوفی اسماعیل با ید بگویم که ملل و جهان قبل از اسلام فرهنگ به مراتب غنی تر از اعراب داشتند..و اگر با امدن اسلام زنده به گور کردن دختر منع شد در دست دگر دختر بنام غنیمت جنگی در غزوات پیامبر اسیر یا به حیث کنیز نگهداشته شد یا به مارکیت برده گان به فروش گذاشته شد... سعی نکنید هر موضوع مهم طبیعی و چرخش های تاریخ را با نام پیامبر گره بزنیم همه میدانیم که گپ در کجاست...+++++

>>>   خجسته نوروزسال ١٣٩٩ هجری شمسی رابه تمامی هموطنان گرامی وملت مومن افغانستان عم ازذکور واناث درتمامی نقاط افغانستان و خارج از افغانستان تهنیت وتبریک میگویم ازخدای جل وجلاله سال صحت ،عافیت ،صلح وامنیت پایداروموفقیت همیشگی برای تمامی هموطنان گرامی وملت مومن افغانستان خواهانم. متاسفانه ملت مومن وسرافراز افغانستان درمدت چهل سال آخر شروع سال را با نوروز های خوش وخونین درنقاط مختلف افغانستان سپری نموده اند.نوروزهای بودند که ملت مومن وسرافراز درنقاط مختلف افغانستان عم ازذکور واناث باجشن های نوروزی وانواع میله های وطنی شروع سال نو شان یعنی نوروز را گرامی میداشتند.اما متاسفانه نوروزهای بودند که متعصبین وتنگ نظران فاسد وجاهل این روز باستانی را به اتهام کاذبانه وجعل ازتجلیل این نوروز جلوگیری میکردند وروزی خوشحالی وشادمانی ملت را به روزمایوسی وپریشانی تبدیل نموده اندوحتی بدترازین هم تروریستان وآدم کشان خاین درنقاط مختلف افغانستان دست به انفجار وانتحار وجنایات فراموش ناشدنی وکشتار وحشیانه میزدند وعم ازذکورواناث واطفال وکهن سال هارا زخمی معلول ویا به کام مرگ فرستادند وهزاران خانواده وفاملین رادرین نوروزبه سوگ ازدست دادن عزیزان شان شاندند.اما همه این نوروزهای شاد وتوام با خوشحالی وغم انگیزی گذشتند وخواطره های تلخ وشرین رابرای ملت مومن وجنگزده افغانستان بجا گذاشته اند.درود به روح شهدای ملت مومن وآزادیخواه سرافراز افغانستان ،درود به روح شهدای نوروز باستانی درنقاط مختلف افغانستان، به پیش به سوی صلح عادلانه پایدار وآشتی ملی، تحقق دیموکراسی وهمزیستی مسالمت آمیز تمامی اقوام برابر افغانستان ،محو ونابود باددشمنان نوروز باستانی،
ومن الله التوفیق
عبدالرشیدناصری ازآسترالیا


مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده استپربیننده ترین اخبار 48 ساعت گذشته
کليه حقوق محفوظ ميباشد.
نقل مطالب با ذکر منبع (شبکه اطلاع رسانی افغانستان) بلامانع است