تلاش کرزی و سیاف برای میانجیگری میان ارگ و‌ سپیدار
 
تاریخ انتشار:   ۲۰:۰۰    ۱۳۹۹/۱/۱ کد خبر: 162696 منبع: پرینت

عبدالرب رسول سیاف و حامد کرزی برای از میان برداشتن تنش‌ها میان ارگ و سپیدار میانجی‌گری را آغاز کرده‌اند.
به گزارش طلوع، پس از مراسم‌های تحلیف، این دوچهره سیاسی تاکنون دوبار با عبدالله عبدالله دیدار و را‌یزنی کرده‌اند.

مسعود ترشتوال، سخنگوی آقای سیاف می‌گوید که این میانجی‌گری‌ها برای ایجاد یک حکومت فراگیر و همه‌شمول است و دیدگاه‌ها در این باره نیز نزدیک هستند: «آجندایی‌که بتواند سلامت افغانستان را تضمین کند و یک حکومت فراگیر، همه‌شمول و دربرگیرنده به وجود بیاید و همه اطراف و سیاسیون دخیل در افغانستان خود را در آیینه حکومت بیبیند، روی اصول این موضوعات بحث‌های لازم صورت گرفته‌است.»

در همین حال، رییس‌جمهور غنی در پیامی به مناسبت سال نو ، از سیاسیون می‌خواهد تا برای رسیدن به صلح متعهد شوند: «قشر سیاسی کشور باید دست به دست هم داده و همه با هم در جهت تحقق آرزو ها و خواسته‌های مالکان اصلی این سرزمین یعنی مردم افغانستان حرکت کنیم.»

اما یاران عبدالله عبدالله، امیدوار اند تا تنش‌ها پیش آمده از راه گفت وگو پایان یابند.
حاجی دین محمد، معاون شورای عالی صلح بیان داشت: «یک حالتی است که مشکلات را هردوی شان درک می‌کنند و خصوصا تا جایی‌که من روابط نزدیک با عبدالله عبدالله دارم می‌بینم که داکتر عبدالله بسیار کوشش دارد که وضع متشنج نشود و به یک حل برسند.»

همزمان با این، زلمی خلیلزاد، فرستاده ویژه امریکا برای صلح افغانستان در پیام نوروزی‌اش گفته‌است که رهبران افغان باید برای پایان دادن به بحران سیاسی روی‌ یک حکومت همه‌شمول توافق کنند: «بهترین هدیه که رهبران افغان می‌توانند در این موقع به کشور بدهند، برای یک حکومت همه‌شمول به توافق برسند و به بحران سیاسی پایان دهند.»

شماری از اعضای مجلس نمایندگان نیز می‌گویند که اگر تنش‌های سیاسی حل نشوند، تلاش‌های صلح نیز نتیجه نخواهد داد.
ضیاالدین اکازی، عضو مجلس نماینده‌گان گفت: «این‌ها [اشرف غنی و عبدالله] بین هم تنش دارند و جنجال‌های این‌ها باعث خواهند شد که صلح هم نتیجه ندهد.»

تنش‌ها میان ارگ و سپیدار پس از آن بالا گرفتند که رییس‌جمهور غنی و عبدالله عبدالله همزمان مراسم سوگند برپا کردند و هردو هم‌چون رییس‌جمهور سوگند یادکردند. اما با وجود تلاش‌های بیرونی، دوطرف تاکنون به توافقی دست نیافته‌اند.

کد (9)


این خبر را به اشتراک بگذارید
تگ ها:
ارگ
سپیدار
کرزی
سیاف
نظرات بینندگان:

>>>   عبدالله بجزچوکی هیچ هدف ئدیگری ندارد وعلاوه ازین هرکسی که مورد تائید پاکستان است آن کس دشمن افغانستان است چنانچه عبدالله فعلا مورد حمایت پاکستان یا واضحترش آی اس آی است
اشرف غنی اقلا برنامه دارد یا میتواند برنامه بسازد اما تیم اختلاس گران غاصبان وچوکی پرستان همه درتیم عبدالله است
ر

>>>   در افسانه ها و اساطر پادشاه ( یا اینکه امروز بیزنس مآبان قدرت و مافیای کرسی
آنرا انتخابات و رییس جمهوری نام مانده اند ) به اساس قرعه و یا پراندن باز
دولت صورت میگرفت که بی جنجال و رک و راست می بود .
بیایید به خاطر جلو گیری از تجزیه ای ملک چنین کنیم .
م . ش . فروغ

>>>   طرح هفته ماده ای حکومت همه شمول دربرابر اشرف غنی

مقدمه
متاسفانه به دلیل تقلب گسترده، نقض ماده شصت‌و یکم قانون اساسی، نقض قانون انتخابات و طرزالعمل‌های انتخاباتی و عدم رعایت بی‌طرفی کمیسیون‌های انتخاباتی، بحران انتخاباتی شکل گرفت و انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۹۸ در مطابقت با قانون، به نتیجه نهایی نینجامید. اکنون مصالح علیای کشور، وضعیت حساس کنونی و پروسه صلح، ایجاب می‌کند که این بحران، با خودگذری همه‌طرف‌ها، از طریق توافق سیاسی حل گردد. بنا بر این موارد زیر به‌عنوان طرح راهگشا ارایه می‌گردد.
1 - ایجاد شورای عالی رهبری دولت همه شمول
هدف
شورای عالی رهبری دولت همه‌شمول، به هدف تسهیل اجماع سیاسی و مدیریت پروسه صلح تشکیل می‌شود.
ترکیب
شورای عالی رهبری دولت همه شمول، متشکل ازرهبران احزاب تاثیرگذار سیاسی و شخصیت های ملی می‌باشد.
تعداد و اسامی اعضای شورای عالی رهبری دولت همه‌شمول، بعدا مشخص می‌گردد.
صلاحیت‌ها
رهبری امور صلح در کشور؛
تصمیم گیری در امور کلان سیاسی ملی بع شمول اصلاحات انتخاباتی؛
نظارت از تطبیق توافق نامه تشکیل دولت همه‌شمول؛
نظارت از تامین مشارکت ملی در دولت همه‌شمول و تلاش در جهت تامین وحدت ملی.
2 - تشکیل دولت همه‌شمول
دولت همه شمول دارای رییس جمهور و صدر اعظم اجرایی/ رییس اجرایی است که ریاست جمهوری به یک تیم و صدارت اجرایی/ ریاست اجرایی به تیم دیگر تعلق می‌گیرد.
معاونان هردو تیم، در دولت همه‌شمول، معاونان ریاست جمهوری و صدارت اجرایی/ ریاست اجرایی می‌باشند.
حساسیت موضوع و ضرورت رسیدن به یک توافق، ایجاب می‌کند که هیچ یک از طرف‌ها پیشاپیش جایگاه مشخصی را برای خود مفروض نگیرند و جایگاه هر تیم در جریان گفت‌گو مشخص ‌گردد.
رییس جمهور دولت همه‌شمول
مقام ریاست جمهوری در راس سه قوه قرار دارد و این امتیاز بزرگی است. از این رو هر تیمی که مقام ریاست جمهوری به آن تعلق ‌می‌گیرد، چهل در صد از مقامات حکومتی شامل وزرا، معینان، سفرا، والی‌ها، سناتوران انتصابی و روسای مستقل را با در نظرداشت اصل شایسته‌سالاری و ترکیب متعادل قومی و جنسیتی، معرفی می‌نماید.
مشاوریت شورای امنیت ملی،‌ وزارت خانه‌های امنیتی و کلیدی و ریاست عمومی امنیت ملی نیز شامل این درصدی می‌باشد.
صدر اعظم اجرایی/ رییس اجرایی دولت همه شمول:
از آن جایی که جایگاه صدر اعظم اجرایی/ ریس اجرایی با رییس جمهور متفاوت است،‌ هرتیمی که صدر اعظم اجرایی/ رییس اجرایی دولت همه شمول به آن تعلق ‌می‌گیرد، شصت در صد از مقامات حکومت، شامل وزرا، معینان، والی‌ها، سفرا، سناتوران انتصابی و روسای مستقل را با در نظرداشت اصل شایسته‌سالاری و ترکیب متعادل قومی و جنسیتی معرفی می‌کند.
مشاوریت شورای امنیت ملی،‌ وزارت خانه‌های امنیتی و کلیدی و ریاست عمومی امنیت ملی نیز شامل این درصدی می‌باشد.
صدر اعظم اجرایی/رییس اجراییه دارای صلاحیت‌های مشخص درامور مالی؛ شامل مصارف (کدهای احتیاطی) و تدارکات می‌باشد.
صدر اعظم اجرایی/ رییس اجرایی، ریاست شورای وزیران را به عهده دارد و تصامیم اجرایی حکومت درشورای وزیران اتخاذ می‌گردد.
صداعظم اجرایی/ رییس اجرایی و معاونانش عضو کابینه و شورای امنیت ملی می‌باشند.
3 - صلاحیت عزل و نصب مقامات عالی رتبه

عزل و نصب وزرا، سفرا و روسای مستقل به پیشنهاد صدر اعظم اجرایی/ رییس اجرایی و تایید و منظوری رییس جمهور دولت همه شمول صورت می‌گیرد.
عزل و نصب معینان، والی‌ها و روسا به پیشنهاد ادارات مربوطه و به تایید و منظوری صدراعظم اجرایی/رییس اجراییه دولت همه شمول صورت می‌گیرد.
رییس جمهور و صدر اعظم اجرایی/رییس اجراییه در نصب و عزل مقامات عالی رتبه عدلی و قضایی مشترکا و با توافق تصمیم می‌گیرند.
رییس جمهور و صدراعظم اجرایی/رییس اجراییه در نصب و عزل مقامات امنیتی مشترکا و با توافق تصمیم می‌گیرند.
4 - مصالحه ملی
رییس جمهور و صدراعظم اجرایی/رییس اجرایی در ترکیب شورای عالی رهبری دولت شامل اند.
پروسه صلح توسط شورای عالی رهبری دولت رهبری می‌شود.
تعیین هیئت مذاکره کننده و تعیین خطوط اساسی و موضوعات مورد بحث در مذاکره بین‌الافغانی، از صلاحیت‌های شورای عالی رهبری دولت همه‌شمول است.
5 - اصلاحات انتخاباتی
تکنولوژی بایومتریک اگر به صورت درست و مطابق قانون و طرزالعملهای انتخاباتی تطبیق میشد، بحران انتخاباتی شکل نمیگرفت. دولت همه شمول با توجه به درسهای آموخته شده باید متعهد گردد که در انتخابات های بعدی از تکنولوژی بایومتریک به صورت درست استفاده کند.
کمیشنران کمیسیونهای انتخاباتی مرتکب نقض قانون شده و استقلالیت و بی طرفی را رعایت نکرده و باعث شکل گیری بحران انتخاباتی شدند. اجراات این کمیسیونها توسط دولت همهشمول به صورت بیطرفانه و مسلکی ارزیابی شده و در صورت اثبات تخطیها، تخلفات و نقض قانون، از کار برکنار و به ارگانهای عدلی و قضایی معرفی میشوند. – نمایندگان نهادهای مدنی ناظر بر انتخابات، در این بررسیها شامل میباشند.
6 - میکانیزم تطبیق
میکانیزم تطبیق، به توافق هردو طرف تنظیم میگردد.
7 - موافقتنامه
موضوعات این طرح با جزئیات دقیق و کامل در یک موافقتنامه ترتیب و به امضای طرفهای
موافقتنامه میرسد.
جامعه بین المللی تطبیق درست موافقتنامه را تضمین میکنند.
ازگذارشنامه

>>>   كرزى ارباب بزرگ خودش ريس عمومى است.
هم طالب و هم غنى در ادارهء اوست. در اصل كرزى ميخواهد إمارات طالبان را در كندهار جور كند و تا ابد كندهار در قدرت و حكومت مركزى بايزيچه دستان شان بماند.
ح ع

>>>   راه حل مقطعی حکومت همه شمول یعنی پنجاه فیصد تیم غنی و پنجاه فیصد تیم عبدالله و تضمین پایبندی و تعهد غنی از جانب جامعه جهانی است در غیر آن تیم عبدالله بهتر است از خیر غنی بگذرد و ور یک مذاکره همه جانبه با طالب به توافق برسند و در اشتراک با هم غنی را سوار بر شتر به آمریکا بفرستند و در قدم اول آتش بس و حفظ آرایش قوای مسلح و در قدم دوم توافق لر سر یک نظام همه پسند و قابل قبول به جهان ک در قدم سوم انتخابات سراسری و در قدم چهارم ادغام نیرو های نظامی طالب ور قوای مسلح و ور نهایت استعفای همگانی تمام جاسوس ها از سازمان های مختلف.

>>>   كرزى ارباب بزرگ خودش ريس عمومى است.
هم طالب و هم غنى در ادارهء اوست. در اصل كرزى ميخواهد إمارات طالبان را در كندهار جور كند و تا ابد كندهار در قدرت و حكومت مركزى بايزيچه دستان شان بماند.
ح ع

>>>   با نزدیک شدن عبدالله وغنی نه صلح بمیان می اید ونه امنیت تامین میگردد درست سه چهار ماه قبل اینها ازعین منبع تمویل وزیر فرمان یک ارباب بودند اگر هر کدام بمیان اید ویا با توافق به کرسی غلامی نشینند مفید فایده نبوده دردی را دوا نخواهند کرد دوعلت بزرگ دامن گیر ملت عزیز است اشغال وتجاوز ودوم هم فاشیزم است که کرزی وسیاف وغنی وخلیلزاد همه دریک سنگر علیه اکثریت قاطع مردم قرار دارند وبا نیرنگ های میانجی گری وبا ترس وارعاب دیگران از کرونا وخدشه دارشدن اتحاد نام نهاداجندای از قبل تعیین شده ای خودرا به کرسی می نشانند درین میان عبدالله نیز اگر با انها کاملا همسو نباشد چندان دلسوزی ودلگرمی به ارمانهای مقدس ملی ندارد فقط با گرفتن یک مشت پول وچند کرسی فرمایشی تمنیات نیک توده های ملیونی را زیر پامینماید انچه بسیار مهم می نماید درین مذاکرات اول باید نتیجه ای انتخابات قلبی راباطل اعلان کنند واعضای خاین هردو کمیسیون به دادگاه واقعی سپرده شود بعد روی تشکیل مشترک بحث صورت گیرد در غیر ان اگر تمام گرسیهای کابینه ای حکومت مزدور ودست نشانده را هم به عبدالله بدهندبرنده ای اصلی غنی خواهد بود وانها با نیرنگ وتکرارتقلب تقلب قبلی را به کرسی مینشانند مهم این نیست که کدامین غلام در صدر قرار میگیرد انچه ارزش حیاتی داردفاشیزم قبیله ارمانهای صهیونیستی خویش را بی پرده وصاف بر دیگران نقبولانند
معلم محمد داودبیگ از تگذار سانچارک

>>>   هر تصمیمی که گرفته میشود با قبول این باشد که نتیجه انتخابات تقلبی بود و بدین لحاظ یک حکومت همه شمول مصلحتی ایجاد شده.

>>>   "تلاش‌های صلح نیز نتیجه نخواهد داد" بخاک که این پروسه شوم به پایان نرسد، صلح با جنایتکاران ؟؟؟!!! و تنها برای این که امریکای جنایتکار شریف می خواهد.
اگر نتیجه این گفت و گو ها ماندن اشرفک به حیث رییس ارگ باشد رهبران ثبات و همگرایی بهتر است خود کشی کنند.
"تا جایی‌که من روابط نزدیک با عبدالله عبدالله دارم می‌بینم که داکتر عبدالله بسیار کوشش دارد که وضع متشنج نشود و به یک حل برسند." ع ع کاندید خوبی برای رهبری نیرو هایی مقاومت ملی نیست (به اصطلاح عامه کمی شُله ماش است) مگر خدا کند رهبران دیگر قاطعیت بیشتر نشان دهند و مخصوصأ آنانی که پیرو مقاومت عاشورا اند.
آزاده

>>>   بهترین راه اینست که یک تعداد مشاوران متعصبین زبان سمت و کهنه کاران برتری جو نفاق افگن های احزاب متعصب قوم پرست یافرزندان متعصب شان که در دور رهبری ها دردپست های مهم جا گرفتن و قرار دارند معیشیت میکنتد ومنافع داراز مدت خویش را در رهبری تکتازی میبینند و هر شب با مشاوره های تنگ نظرانه و منافقانه خویش نمیخواهند یک راه حل برای بحران پیش آمده جهت وحدت و یکپارچگی ملت بدست آید.
بهتر خواهد بود انها را مدتی از همه قضایا دور نگهدارند ‌و چند مصلح و عالم دین خدا ترس را که عمر شان از نظر سنی گرایش به منافع شخصی قومی سمتی نداشته باشد مستقیم رو در رو با دو کاندید پیشتاز بنشینند میانجیگری کنند .وهر دو مجلس باداساس حق که قانون برای شان داده اند این نشست را حمایت کنند .و این کاندیدان نخست
الله وملت مظلوم وتاریخی که از آنها بجا میماند را حاضر ببینند جور بیایند.و به نفاق زاد بگویند که کاری که در ۲۰ سال نشد ما افغانها بین خود جور امده ایم موضوع تمام است .اگر حمایت میکنین یاالله اگر نمی کنین بروید پشت کارتان .

>>>   یکی از شرایط عبدالله اینست که برای خودش ومصطفی مستور حتما باید چوکی مناسبی داده شود دیگر هخواهشی ندارد

>>>   انحلال و به محاکمه کشاندن کمیسیون های انتخابات باید شامل هر گونه توافقی باشد، در غیر آن زنجیره این عملکرد های خائنانه هیچ گاه نمیگسلد و هر بار بحران های جدی تری را به بار می آورد.
توزیع شناسنامه های برقی توصیه شده از سوی شورای ملی باید ظرف یک سال بعد از توافق با طالبان توزیع شود.

>>>   ایرج حریرچی، معاون کل وزارت بهداشت ایران، که گفته بود قرنطینه مربوط به قرون وسطی است خود به ویروس کرونا مبتلا شده و اکنون در قرنطینه به‌سر می‌برد.

>>>   مصلحان مغرض ویا ماهی گیرانی از اب گل الود !مصلح باید کاملا بی غرض وبی الایش باشد درحالی که در انتخابات گذشته همین اقای کرزی بود که با حمایت وپشتیبانی امکانات دولتی وبا تقلب های سازمان یافته غنی خان را رویکار نمود وجناب استاد هم در هیچ محفل ومجلسی حمایت و طرفداری خودرا از غنی ورولا غنی دریغ نکرده اندپس به کدام اساس ومعیار اینها میتوانند مصلح شوند واقای کرزی فی الجمله درین اواخر از کرده های قبلی ندامت کرده ظاهرا نارضایتی خویش از غنی را ابراز داشته اند ولی حضرت شیخ برسیساهنوز هم از طرفداران بی پروپا قرص رولا غنی بشمار می ایندواسلام وجهاد ومقاومت وهمه ارزش های دینی واسلامی وانسانی واخلاقی را کنار گذاشته منتظر اجازه ای بانوی اول اندقدیمی ها میگفتند از جوانی تا پیری واز پیری تا به کی؟ مصیبت بار تر ازین دوعدم وجود طرف دوم است چون اقای عبدالله هم از خودشان ودر مسیر خودشان روان است این همه اعلامیه ها واعلان مقاومت وشرط وشرایط ها بخاطر به اصطلاح پرخوانی واغوای امت است ودر نهایت چه مصلحین باشند ویا خیر با یک مسیچ ویا پیام ارباب مشترک ترکیع وخشوع نموده هرانچه هدایت صادر شود چار ویا ناچار به ان گردن می نهدو این ملت افغان است که متضرر میشود وغول وزنجیر های استعمار واسارت در گردن ها وپاهای شان ثقیلی می نماید
مولانا قربان

>>>   مولانا قربان را صد شیطان به قربان باد که این قربان خودش قربان نفس و شهوت و آمال شد
این عجایب کار شد.
بعضی ها چنان چشم سفید هستند که چرخش ۱۸۰ درجه یی شان سفید را سیاه میسازد و سیاه را سفید.
قربان و صالح و کلکانی و امثالهم آخرین داشته هایشان را که دین و ایمان شان بود بر سر دنیای دون به یک دو گذاشتند و در این راه هیچ کم نگذاشتند .
اما افسوس که غنی نامرد است و قصه احمد ضیاء و دوستم تکرار خواهد شد و این بیچاره ها ذلیل تر از امروز.

>>>   متقلب اعظم و مغز متعفن قرن با معاون لافوک ، پوچک پال و جاسوسش بجز قدرت و به زور نیرنگ سوار شدن بالای گرده های مردم بیچاره ما بدیگر چیزی قانع نخواهند شد ، متقلب اعظم و فاشیست قرن غنی احمدزی کوچی شعار یا چوکی یا مرگ سرداده است و با هرشیوه و راهکاری بفکر غضب قدرت سیاسی ، عبدالله عبدالله و سایر سیاسیون وطن پرست باید بدانند که فریب تلاش های سیاف جاسوس اعراب و کرزی جاسوس قبلی امریکا و فعلی روسیه را نخورند ، اینها هرچه باشند باز هم پشتون و از پشتون های فاشیست هستند ، مردم ما انتخابات ریاست مجلس را که بین سیاف و قانونی برگزار شد ، بیاد دارند ، نباید دوباره فریب چند چوکی نمایشی وبی صلاحیت را خورد.

>>>   اين وطن خو مال شخصي ع و غ نيست. در انتخابات تقلب گسترده صورت گرفته و حكومت برآمده أر تقلب قابل قبول نيست. حالا جار و جنجال سر تقسيم قدرت است. ستره محكمه بيطرفي خودرا حفظ كرده، همانطوريكه حكومت غني را تمديد كرد، براي نجات وطن از بحران نتيجه انتخابات را ملغي اعلان كرده و عمر حكومت وحشت ملي را تا انتخابات آينده تمديد كند. بشرط اينكه حق انتخاب شدن را در آينده از ع و غ بگيرد. البته كه خانم نورستاني ، ننگ و ديگر متقبلين كوميسيونهاي انتخاباتي و شكايات بشمول سلطانزوي، امرخيل و كروخيل بجرم خيانت ملي بايد محاكمه و زنداني شوند. تا مردم از شر اين مفسدين خلاص شود و حقانيت را در دستگاه قضايي ببينند.

>>>   مولانا کربان عیلی نسبت به سابق فرق کرده اند ، سابق حتی به جناب اشرف غنی الفاظ تند استفاده میکردند اما فعلا خیلی مهربانانه صحبت میکنند
( شروفساد )

>>>   نمیدانم همگی کور اند
یا دیگران را کور می بینن
تمام اسباب جنگ و صلح در دست یک قوم
اوغان امروز بازیگر میدان است
دیگران تماشاگر
اشرف غنی اوغان
استانکزی طالب اوغان
خیلزی یا خلیلزاد اوغان
کرزی میانجیگر اوغان
سیاف اوغان
عبدالله هم دو رگه اوغان
امریکای بیچاره به دام اوغان ها افتاده
هیچکس نفس ندارد که صدا بلند کند
از جنگی و صلچی و مصلح تا همه و همه اوغان
فقط چوب سوخت این باز بقیه اقوام است
نمیدانم تاریخ 5 هزار ساله بعدا چی خواهد نوشت

>>>   راست گفتی
دله اوغان
دلال اوغان
زن اوغان
زناکار اوغان
جنگ اوغان
جنگی اوغان
کور اوغان
کرزی اوغان
بی شرم اوغان
بی حیا اوغان
بی خدا اوغان
بی وجدان اوغان
انتحاری اوغان
انفجاری اوغان
فقط مانده که پیامبر اوغان باشد
اگر همی هم می بود بقیه مردم کفر مطلق بودن گرچند فعلا هم تا کفریت قدمی فاصله ندارند
بنویسند
که
تاریخ 5 هزارساله رنگین شود
و نسل های آینده افتخار کنند
اگر وجدان داشتند نفرین کنند


مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده استپربیننده ترین اخبار 48 ساعت گذشته
کليه حقوق محفوظ ميباشد.
نقل مطالب با ذکر منبع (شبکه اطلاع رسانی افغانستان) بلامانع است