هیچ فرقی میان غنی و عبدالله وجود ندارد...
 
تاریخ انتشار:   ۰۶:۱۹    ۱۳۹۹/۱/۲ کد خبر: 162699 منبع: پرینت

بار دیگر همپیمانان خلیلزاد،‌ برادران کرزی و دوستان اشرف غنی در ولایت زابل به کشتار سربازان ارتش پرداختند.‌
غنی که خود را سرقومندان اعلی نیروهای مسلح می‌داند پاسخش به این فاجعه چیست؟
چرا چنین شد؟
آیا بار اول است که چنین می‌شود؟
آیا وزارت دفاع و دستگاهها امنیتی زیر فرمان غنی پاسخی دارند که چرا چنین شده است؟‌

اگر این واقعه با تاکتیک و روشهای تازه‌یی از سوی طالبان صورت گرفته است که ارتش تدابیر لازم برایش طرح نکرده بود و از این اختراغ خبر نداشتند تا پیشگیری می‌گردند- این روش چه بود؟ تاکتیک شان بر مبنای کدام عقل، تکنولوژی پیشرفته و اختراغ نبوغ‌آسایی صورت گرفته بود که ارتش توان مقابله با آن را نداشت.

و اما اگر در آفریدن این واقعه هیچ روش تازه‌یی به کار نرفته است و برای صدمین بار به همین‌گونه منجر قربانی شدن سربازان می‌شود، مسوول کیست؟
چرا دولت و در راس سرقوماندان پرادعا،‌ لافوک و پوک،‌ هیچ سوراخ امنیتی را پر کرده نمی‌تواند و نمی‌کند؟
چرا خون سربازان ما به این گونه مفت و بدون محاسبه و مسوولیت می‌ریزد؟ چرا جان انسان‌ها در این حکومت و این کشور اینقدر بی‌ارزش است؟‌
آیا وقت آن نیست که غنی و تمامی کسانی که به هر نوعی مسوول اند به شورای ملی خواسته شوند و به مردم پاسخ بدهند؟

حرف دیگر:‌
رییس جمهور دولت همه‌شمول نیز شریک و مسوول ایجاد چنین وضعیتی است. او نیز نه خود وظیفه خود را انجام داده و می‌دهد و نه هم با اینهمه پشتیبانی مردمی که دارد اراده،‌ شهامت و برنامه‌ای برای نجات مردم کرده است. بلکه گذاشته است تا هزاران جنایت و جفا در برابر مردم صورت بگیرد تا او بتواند غنی را ملامت کند. یعنی ریختن خون مردم و تباهی منافع مردم برای جناب رییس جمهور همه‌شمول وسیله‌ییست برای ملامت کردن حریف. یعنی ازین فجایع ابزاری برای ملامت کردن غنی ساخته است. در حالی که در حقیقت مسوول پنجاه فیصد تمامی وقایع و فجایع در کشور همین جناب است.

حالا هم بهترین وقت است. حکومت همه شمول می‌تواند همه غنی و حاکمیتش را به چالش مرگبار بکشاند و هم برای جلوگیری از تداوم فجایع چاره اندیشی کرده ادای دین کند. ورنه هیچ فرقی میان غنی و عبدالله وجود ندارد. هردو دشمن مردم اند!

صبور راحل


این خبر را به اشتراک بگذارید
تگ ها:
غنی
عبدالله
نظرات بینندگان:

>>>   غنی یهودی را به سر قومندانی چه او با بد همیشه همرای بی بی گل خود یکجا در هر جای رفت و آمد کند او فقط چوکی را رها نمی کند می خواهد ۴۵ هزار نفر دیگر هم به قتل برسد

>>>   تحفه حکومت به سی فامیل غریب هموطن:
جوانان مظلوم که به نسبت یافت نشدن کار از روی مجبوری به خدمت سربازی میروند بزرگترین ظلم از طرف حکومت واشرار بالای آنها صورت میگیرد از طرف حکومت سهمیه نان ومعاش شان به وقت وزمانش پرداخته نمیشود حتی از پول نان وگوشت سربازان می دزدندمثالش همان ششصد ملیون افغانی پول گوشت ، قوماندانان محلی شان تیل ومهمات را می فروشند ویا مانند قوماندان امنیه هلمند سربازان رابرای راهزنی به ریگ هلمند می فرستندوقربانی حرص پول پرستی قوماندان خود میشوند
اشرار بی وطن به دستور پاکستانی ها وبه همکاری نظامیلان پاکستانی هموطنان خودرا می کشند
باشروع سال نو حکومت برای سی فامیل جسد فرزند شانرا تقدیم کرده است اینهم معلوم نیست که اجساد را انتقال کرده باشند یانه ، چون شاید کدام پاکستانی دیگر قصد آمدن به کابل را داشته باشد وهلیکوپتر باید اورا از توذخم بکابل انتقال دهد یک فرد عادی پاکستانی هزار مرتبه بیشتر از یک سرباز نزد حکومت ارزش دارد
درمقابل این عمل سرقوماندان اعلی آنرا محکوم کرده است ،این محکوم کردن چی ارزشی دارد؟
بجای این محکوم کردن ناچل قوماندان امنیه هلمند وزابل را اعد ام کنید که چرا باعث تلف شدن سربازان شدند
ر

>>>   ریاست امنیت ملی زابل مصروف چی است ؟ ذیاست استخبارات پولیس چی مصروفیتی دازرد؟
ریاست امنیت داخلی پولیس مسئولیتش چی است ؟
تعداد افراد ریاست های بیشمار کشفی واستخباراتی دو.برابر تعداد اشرار است اما اینها مصروف دزدی اختطاف دسیسه بازی وپول پیداکردن هستند پاکستانی ها هرچه خواسته باشند میتوانند

>>>   کشتار زابل/ مگر وظیفه امنیت ملی تنها کشتن آمرستار هاست؟
درکشتار سربازان قوای مسلح در زابل، خود اعلام می کنند که « نفوذی های طالبان» از داخل پاسگاه دست به قتل عام رفقای خود زده و داروندار و اسباب جنگی را هم با خود برده اند. اندکی بیشتر اگردقت کنیم؛ لوازم و اسباب جنگی وموترهای آن قطعه عسکری براساس یک پلان قبلی فروخته یا سهمیه بندی شده است.
اما سوال این است که وظیفه ریاست امنیت ملی، کشف وزارت دفاع، و استخبارات پلیس چی است؟ تشکیلات این سه ارگان برابر با سه فرقه نفر است. مصارف این سه نهاد، بخش اعظم بودجه دفاعی را قورت می دهد.
پس این ها که مشخصاً وظیفه شان جنگیدن وقلع و قمع طالبان تعریف شده، مشغول چی کاری اند؟
خصوصاً اداره امنیت ملی تا چی وقت ظرفیت و انرژی خود را در کشتن و کنار زدن مخالفان سیاسی غنی می کنید؟ آمرستار را با میزبانانش راحت و بی زحمت تیرباران می کنید؛ درمصلای استاد مزاری، مجمع سیاسیون و مردم را به قصد انهدام گروهی نشانه می گیرید؛ مگر از کشف افراد نفوذی طالب درمانده اید؟ نه، چنین نیست. اصل قضیه این است که از برکت خونتای فساد سیاسی در ارگ، ارگان امنیت ملی، کشف وزارت دفاع واستخبارات پلیس، به لانه های اصلی افراد نفوذی طالبان و پاکستان مبدل شده است.
اکنون اوضاع کرونایی شده و بحران امنیتی را زیر تأثیرقرار داده؛ طالع کرده اید!
گذارش نامه

>>>   برادر اشرف غنی جز لاف و پوف و دروغگویی و ع.ام فریبی چیزی دیگری در طول بیشتر از پنحسال قدرتش بحیث ریس جمهور و سر قوماندان اعلی قوای مسلح چیزی دیگر نداشته ونه میتواند توان کار در چنین چوکی بزرگ را غنی نداشته و ندارد مردم ما را در طول زمان قدرتش بنام برنامه ریزی و بر نامه داشتن فریب داده و هنوز هم با همین عوام فریبی به پیش میرود علت ناکامی غنی احمدزی در کار ریاست جمهوری و سر قوماندانی اعلی قوای مسلح اینست که از یکطرف توان چنین کار بزرگ از توان چنین شخص مریض روانی و فکری بدور است و اشخاص چیز فهم کار کن را به ذرایع ممکن از کار بیکار میکند تا پیش شخص فهمیده کم نیاید واز جانب دیگر فکر و هوش اش در جابجایی از قوم و زبان خودش بوده در تعینات اش قومگرایی را کاملا در نظر دارد بفکر این نیست که باسواد است یا کم سواد و بیکاره مقصد وابسته بقوم و زبان خودش باشد برایش ارزش قایل تا تا یک شخص کار کن و فهمیده از اقوام دیگر ساکن در کشور ما و از سوییی دیگر مغرور متکبر حرف نا شنو بد گذاره با زیر دستان خود هم است عوامل که ذکر شد همین ها سبب گردیده تا در کار اش پسمان و ناکام باشد .

>>>   تمام نظامیان کشور باید تمرینات روانشناسی ببیند وبر آنها گفته شود که از نظر روانی تمام عساکر پشتون زبان باید زیر نظر باشد. یک عسکر رون شناس به آسانی یک فرد که برای دشمن کار میکند شناسای و پیش از وقوع جنایت اورا دست گیر کند. جناب آقای اسدالله خالد این وظیفه انسانی و وجدانی ایمانی شما است که تمام افراد نظامی را آموزش روانشناسی درس بتین تا از چنین جنایتی جلوگیری شود یا اصلا رخ ندهد یا اگر رخ داد کمتر رخ بته و اگر چنین نمی توانید هر قوم را صد صد نفر از هر قوم جدا جدا کنید تا جلوی چنین جنایاتی گرفته شود من یقین دارم که طالبان در بین دیگر اقوام نفوض نمیتواند. ۹۹ ٪ احتمال نفوض طالبان در بین برادران پشتون ما است نه دیگر اقوام.
ناصر خسرو کابل

>>>   بدون شک
متهسفانه نه کل بانه نه کدو کرولا سر هردو

>>>   زنده باد اشرف غنی رئیس جمهور تیم دولت ساز:
در دودهه اخیر سه مرجع درتیین سرنوشت مردم افغانستان سهم داشته اند :
- سی آی ای
-آی اس آی
- کـد 91
براستی که جناب اشرف غنی درسطح جهان متفکردوم است اما به نظرمن اول است نه دوم ، در مدت ریاست جمهوری خود چنان جنگ سالارها غاصبان دزدان قلدران غاصبان زورمندان را توسط کـد 91 بجان هم اند اخته که راه از پیش شان گنم است ، کد 91 جادو میکند ،دزدای شمالی را چندین پارچه ساخت ، عطای چور که لاف وپتاف میزد حالا به یک مزدور تحت امر وتسلیم شده تبدیل شده چون مخالفت چندین خطر را متوجه اش میسازد اول مسدود شدن حسابات بانکی اش دوم حساب وکتاب پول های دزدیده از بندر حیرتان ، سوم جوابگوئی زمین های غصبشده توسط او از دولت ومردم ، حساب وکتاب سرمایه های ومارکیت ها وبلند منزل های بیشمار،
همه اینها باعث شده تا عطای ببیهانه ساختگی که گویا با عبدالله مشمکل دارددرسایه جناب اشرف غنی احساس امنیت میکند
دزدای شمالی یکی پنهان از دیگری درخفا نزد اشرف غنی رفته با گرفتن یک لقمه تسلیمی بلاقیدو شرط خودرا اظهار میکنند
در زمان کرزی این دزد هارا چاق ساخته بود همه قدرت و صلاحیت ها نزد اینان بود بهمین دلیل مردم از حکومت متنفر بودند ،انشالله پای اشرف غنی محکم شود این غارتگران که خود را به او چسپانده اند هم دور انداخته میشوند

>>>   غنی یهودی نه چوکی را رها می کند ونه مذاکره با طالبان می کند فقط چوکی را خوش دارد و هر روز نیرو های امنیتی ما به خاطر همین شخص شهد می شوند مردم افغانستان بسیار بی غیرت هستند یکی همه علیه این یهودی اصل بر خیزند و همه بگویند که ما تو یهودی را قبول نداریم از وقتیکه همین یهودی در ریاست جمهوری آمده هر روز مردم ما شهد شده میروند

>>>   یک کمی فرذق وجود داره آن اینکه اشرف اقلا حرفی جهت بازسازی دارد اما عبدالله بجز تقسیم چوکی هیچ حرفی دیگری هیچ زمانی نداشته ومنبعد هم ندارد ونه همم میداند که داشته باشد

>>>   ماهیان از تلاطم دریا
به خدا شکایت کردند
و چون دریا آرام شد
خود را اسیر صیاد دیدند…
تلاطم زندگی حکمت خداست
از خدا دل آرام بخواهیم
نه دریای آرام

>>>   هرچند آقتی صبور بیدار شده اند اما هنوز همه نیمه در خواب معلوم میشوند، زیرا دانسته اند که فرقی میان عبدالله و غنی وجود ندارد اما چون درست بیدار نشده اند، در حالت نیمه بیداری باز هم انتظار دارند که از حکومت نامنهاد همه شمول چیزی ساخته است!
جالب است که آقای صبور و کسان دیگری چون ایشان چگونه به حکومت خود خواندۀ همه شمول امید بسته اند؟ آقایون مگر عبدالله و حامیان اش چهره های جدید ناشناخته ای در صحنۀ سیاسی افغانستان اند؟ مگر این طایفه همان مجاهدینی نیستند که قبلاٌ اعمال بدتر از طالب و داعش بود؟ آیا طالب و داعش تکه پارچۀ جدا شده از وجود همین مجاهدین نیست؟ آیا بستن نکتایی و پوشیدن دریشی به سبک اروپایی میتواند تغیری در مفکورۀ عبدالله و حامیان اش بیاورد؟ من میگویم غنی و عبدالله دو روی یک سکۀ تشدید بحران اند که با بازی نمودن نقش های متفاوت برای برآورده ساختن اهداف امریکا فعالیت مینمایند. عبدالله بازیچه ای است در دستان امریکا و اشرف غنی خودش یک امریکایی است. اشرف غنی و عبدالله برای خلق بحران آگاهانه پیش میروند و اطرافیان شان از وجود شان نفع شخصی و گروهی میبرند. عده ای دلقک نادان و غیر آگاه برای منافع اندکی اجری این هردو جانب است اما قربانی اصلی این زدوبند جنایتکارانۀ شان تودۀ عوام افغانستان است که عبدالله و غنی هر دو به جان این توده زهر اند.
میهن زرغون

>>>   یک زمان همین صبور راحل دولتشاهی به حمایت از داکتر عبدالله مردم را دشنام می داد. اما نمی دانیم چه شد یک باره از داکتر عبدالله رو گشتاند؟

>>>   سگ زرد برادر شغال است خداوند هردوی این مزدوران را به دردی که مادران وپدران این سربازان در روز اول سال دیدند دچار گرداند و برای انعده نطر دهنده گانی که واقعن درد ملت خودرا احساس میکنند میگویم از اینها بخاطر قوم سمت لسان دفاع نکنند بلکه در کنار مردم مظلوم خود باشند و خوب را خوب بگویند و بد را بد .
افغان


مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده استپربیننده ترین اخبار 48 ساعت گذشته
کليه حقوق محفوظ ميباشد.
نقل مطالب با ذکر منبع (شبکه اطلاع رسانی افغانستان) بلامانع است