خیانت تاریخی امریکا و اروپا به مردم افغانستان
ترامپ متوجه میدان سیاسی و جنگ افغانستان است. ترامپ، برای این که توپ سیاسی افغانستان در میدان روسیه و ایران نیفتد منفعت را در دوستی با پاکستان می بیند تا اهداف را تعقیب کند 
تاریخ انتشار:   ۱۵:۰۸    ۱۳۹۹/۱/۳ کد خبر: 162712 منبع: پرینت

همچون مال ظالمان بیرون جمال
وزدرونش خون یتیم ووبال
همچومَکرووعده دروغ
آخرش رسواء اول بافروغ
مولوی

تاریخ آیینه است که حقیقت در جایش شفاف می شود. این روش سنت تاریخ است که تغییر نمی کند. در آیینه تاریخ اجتماعی و سیاسی افغانستان 18 سال اخیر حقیقت چنین شفاف شده است که جرج دبلیوبوش، باراک اوباما و ترامپ و همچنان رهبران اتحادیه اروپا که در بستر نظامی ناتو در جنوب آسیا خیمه نظامی زده اند به شمول ترامپ، همه و همه به مردم امریکا و مردم افغانستان دروغ سر دروغ گفته اند و به آنها خیانت کرده اند.

یادم مان هست که پس از حادثه 11 سپتامبر، که ماهیت واقعی آن در پرده ابهام است، جرج دبلیوبوش در7 اکتبوبر ازقصر سفید مردم فرمان حمله به افغانستان تحت کنترول پاکستان در روکش طالبان و القاعده را صادر کرد و در خطاب به مردم افغانستان ضمن ابراز همدری و امداد مواد خوراکی و پوشاکی و آب آشامیدنی از هوا به آنها از دوستی امریکا با مردم افغانستان سخن گفت و اظهارداشت که ما آمده ایم که شما را از شر تروریست های القاعده و طالبان تروریست پرور نجات دهیم و کمک کنیم که دوباره افغانستان را از نو بسازیم. اوباما نیز در اولین سفر سیاسی به عربستان سعودی رسید و بعد به مصر رسید و از اسلام به عنوان دین صلح یاد کرد. از تمام جوامع اسلامی خواست که به امریکا کمک کنند که تروریسم و خشونت بنیادگرایی را در افغانستان مهار سازد. اما هنگامیکه جنرال کریستال در سال های 2009-2010 تصمیم گرفت که طالبان را از حوزه جنوب غرب و جنوب و شرق افغانستان پاک سازد، اوباما مانع شد و جنرال کریستال را به تقاعد سوق داد. ترامپ، درخم و پیچ بازی های که شمشیر جنگ استراتژیک ضد پاکستان و طالبان در قضیه افغانستان کشیده بود یکباره زیر قول اش زد و پاکستان-طالبان را در آغوش سیاسی کشید.

حاصل نتایج اوراق سیاسی بازی شده امریکا در طول 18 سال اخیر در آیینه تاریخ سیاسی افغانستان چنین شفاف شده است، که همه دولتمردان امریکا به صورت های متفاوت به مردم افغانستان دروغ گفته اند و خیانت کرده اند و این که این دروغگویان فاسد ترین چهره های دروغگو و عاشق به پول و قدرت همچون کرزی و غنی را برشانه های مردم افغانستان سوار کردند و ثروت معادن مردم افغانستان را چپاول کردند. بت طالبان به صورت واقعی فیصله کن مجنگیدند و ماشین جنگی طالبان را برای دور جدید بازی ها حفظ کردند.

امریکا و اتحادیه اروپا و یوناما سازمان ملل متحد در حال حاضر زیر بغل اشرف غنی را گرفته اند تا زمین نخورد و قدرت بدست قدرتمندان شمالیان نیفتد، در ته نشین ذهن سیاسی زمینه سازی می کنند تا طالبان را وارد میدان قدرت سیاسی کنند و غنی و بکس داران سکولار را مرخص سازند. ترامپ باشعار اول منافع امریکا، هرکجا که منافع باشد از تعهدات و پیمان ها و کنوانسون های بین المللی خارج می شود. امضای سازش نامه باپاکستان در روکش طالبان نه تنها خیانت به مردم افغانستان است بلکه خارج شدن ترامپ از پیمان توافقنامه امنیتی امریکا و افغانستان است زیرا پاکستان امنیت ملی افغانستان را تهدید می کند و در پی فتح کامل افغانستان طالبان را روکش کرده است.

ترامپ، که متوجه میدان سیاسی و جنگ افغانستان است منفعت را در دوستی منطقه ای با قید شروط و شرایط بده و بستان های آنچنانی با پاکستان دیده که به ترتیب دیگری حضور را در جنوب آسیا کشیده شده بسوی آسیای مرکزی حفظ کند. ترامپ نمی تواند بیست سال دیگر در افغانستان زیر بغل یک اقلیت بی ریشه را بگیرد. مردم قیام می کنند. قدرت دولت در دست احزاب سیاسی و قدرت مندان صفحات شمال و مرکزی افغانستان که با ایران و روسیه نزدیک هستند می افتد. ترامپ، برای این که توپ سیاسی افغانستان در میدان روسیه و ایران نیفتد منفعت را در دوستی با پاکستان می بیند تا اهداف را تعقیب کند.

میدان افغانستان فتح شدنی نیست. پاکستان در روکش طالبان نمی تواند افغانستان را فتح کند. اگر افغانستان فتح شدنی بود شوروی در دهه ی هشتاد می بلیعدش. پاکستان در دهه ی 90 در روکش طالبان و القاعده و نیروی مرموز پول هفت سال زور زد و جنایات غیر انسانی را در حق مردم افغانستان و به ویژه تاجیک ها و هزاره ها و ازبیک ها و ایماق و ترکمن ها مرتکب شد تا مشعل مبارزه مقاومت ملی را در افغانستان خاموش سازد ولی دلاوران مقاومت در صفحات شمال و مناطق مرکزی و به ویژه پنجشیر درس های تاریخی به پنجابی ها دادند که شکست تاریخی جنرال های پاکستان در فتح کامل افغانستان را در افتخار و سربلندی مردم افغانستان می نماید.

طالبان در اوضاع و احوال و شرایط تغییر کرده که اکثریت مردم افغانستان از پاکستان و طالبان و همچنان از امریکا و غرب نفرت سیاسی تاریخی در بیداری ملی دارند، نمی تواند به عنوان یگانه بازیگر فاتح فتح میدان جنگ و سیاست افغانستان برشانه های مردم افغانستان تحمیل شود. مردم در شمال به سرعت مسلح می شوند. شمال و حوزه شمالی کابل در صد سال اخیر نقش بزرگ در ثبات دولت های افغانستان بازی کرده است.

محمد صدیقی


این خبر را به اشتراک بگذارید
تگ ها:
اروپا
آمریکا
افغانستان
نظرات بینندگان:

>>>   بلى حقيقت و اقعيت است. ما خود ما کم عقل ايم که کرزى و غنى و جلالى و خليلزاد را نشتاختيم.
خیانت تاریخی به مردم افغانستان همين اشخاص اجراء کردند.

>>>   افغانستان جغرافیایی مهمی است که همیشه قدرتهای جهانی بالای آن دخالت میکنند گاهی انگلیس ، گاهی شوروی ، و حالا هم امریکا، و ملت کم سواد و ضعیف شده ما هم خود توانایی مقابله با مشکلات داخلی و ماحول خود را ندارند کاشکی کمی ثبات و رشد اقتصادی بیایه اینکه با اسلام گراها میایه یا با جهادیها فرقی نمیکند.
کمی ثبات که بیایه امریکا و هم‌پیمانانش به نحوی حکومت افغانستان را راضی یا ناچار میکنه که معادن و سایر منابع طبیعی خود را در معرض سرمایه گذاری و فروش جهانی بگذارد تا هزینه ها و قرضداری های شان را بپردازد، آنوقت از فعلاً بهتر میشود و حتی ممکن است به زور و لذت پول و تجارت حکام افغانی تابع سیاستهای سرمایه داری امریکا شوند و کم کم افغانستان یک کشور آباد و پیشرفته شود که بطور اوتومات بازارهای کشورهای همسایه و دورتر وابسته به محصولات زراعتی ، ترانزیت و تجارت افغانستان شوند.

>>>   سلاح پاکستان خیلی قویتر از سلاح انمی است سلاح پاکستان ریش است که از مواد خام خیلی ارزان حتیب مفت ساخته میشودمثلا یک جنرال متقاعد پاکستانی با یک بلست موی خواه از موی خـرس باشد ویا ازدم اسپ برگردن خود ببندد از سپین بولدک تا کمپنی پغمان رابدون جنگ فتح میکند وچنان روشی درپیش گیرد که همه مردم فکر کنند فرشته های نجات شان رسیدند !!!
ر

>>>   بهتر است تا هرچه بر گردد به اصل
هندوستان قدیم باید دوباره تشکیل شود و با تشکیل آن پاکستان هضم هندوستان میشود.
مگر گپ های دیگری که با این پس روی پیش می آید نیاز به مدیریت قوی دارد.

>>>   دفعه قبل که مردم شمال و قطعغن با سلاح های مجهز باقی مانده از اردوی سرخ و کمونیستها مجهز بودند چه واقع شد به یاد ندارید که از دست چند نفر طالب بیسواد سرحد شان به تاجیکستان و ازبکستان رسید و مگر همین آمریکا نبود که شما را دو باره سر قدرت آورد و جیب هایتان را از دالر پر کرد.حالا شما دیگران را آمریکایی خطاب میکنید!!!!

>>>   نه امریکا در قصه افغانستان است و نه هم اروپا.
جورج بوش بخاطر گرفتن صد ها ملیارد دالر بودجه سالانه جنگ در افغانستا و عراق.جنگ افغانستان و عراق را براه انداخت.
در آخر نیز دولت امریکا را با تریلیون ها دالر مقروض به بارک اوباما سپرد.
بارک اوباما با شعار we can،تریلیون دالر را بنام کمک به بحران اقتصادی سال دو هزار هشت،از پارلمان تخصیص گرفت و قوای امریکا را از عراق کشید و توجه خود را به جنگ افغانستان و بودجه جنگی افغانستان کرد.
در آخر دوران ریاست جمهوری اش نیز یک توافق هستوی را با ایران بست و ده ها ملیارد دلار پول های ضبط شده ایران را از زمان رضا شاه،بنام این که به ایران تحویل میدهد،در جیب خود زد و هیأت مذاکره کننده نیز که شامل وزرای کشور های پنج عضو دایمی شورای امنیت و آلمان میشد.پمج ملیارد دالر را بصورت نقد از امریکا به سویس انتقال دادند و بین خود تقسیم کردند.
نوبت به ریاست جمهوری دونالد ترامپ رسید.
دونالد ترامپ جنگ اقتصادی را با چین و اروپا و دیگر کشور ها اعلان کرد و تعرفه های گمرکی را بالا برد،تا کشور هایی را که به امریکا صادرات ریاد داشتند،به پرداخت رشوه وادار کند.
برای دیوار مکزیک خویش سالانه پنج ملیارد دالر از گنگره تقاضا کرد.
حالت به بهانه ویروس کرونا،انگلا مرکل که آخرین سال صدر اعظمی اش است.بنام کمک به کمپنی های تجارتی،میخواهد تریلیون ایرو را بودجه بگیرد و به حساب های شخصی خویش بیاندازد و دونالد ترامپ که نیز موقع را مساعد دانسته است،با وجودی که در اول میگفت که این ویروس ساخت و باغت چین است و در اروپا است و برای یک ماه اتباع اروپا اجازه ندارند به امریکا بیایند،حالا خودش نیز موقع را غنیمت شمرده و کنفرانس های مطبوعاتی میدهد و خطر های ویروس کرونا را جدی گرفته است.سابق غیر خودش هیچ کس دیگر را حق حرف زدن نمیداد.حالا گاهی در حضور خودش معاون اش بیانیه میدهد و گاهی وزیر خارجه اش و خطر ویروس کرونا را جدی میدانند.مثل همان متل سابق که شاهد روباه دمب اش است.
حالا دونالد ترامپ نیز درخواست چهار تریلیون دالر برای کمک به اقتصاد امریکا کرده است.
پس شما اصلاً خبر ندارید که در دنیا چه صورت میگیرد و چه خورد وبرد وجود دارد و فقط در قصه همین هستید که سیاست امریکا در افغانستان چگونه است و معادن ما را چور کرد و در آسیای میانه داخل میشود و بخاطر پایپ لاین گار ترکمنستان آمده است و غیره.
از اصل قضیه خبر ندارید که در دنیا تریلیون ها دالر و ایرو تا و بالا میشود و خورد و برد صورت میگیرد.

>>>   به : دفعه قبل که مردم شمال و قطعغن با سلاح همین آی اس آی نبود که شمارا از سپین بولدک تا کابل به زور نظامیان خود درلباس ملا وطالب رساند ؟؟

>>>   وقتی در داخل جایگزینی محبوب و ملی و دموکراتیک نیست، از بیگانه چه توقع و انتظاری می توان داشت؟ چو علت ندانی شکایت خطاست.
یکی ابلهی ریگ در کفش داشت
چو درمانده شد دست بر سر گذاشت
که نفرین بر انکس که این کفش دوخت
که مغزم بکوبید و پایم بسوخت
بسی ناسزا گفت بر ان کفش دوز
سخن ها نسنجیده از درد وسوز
زجاییکه رنجیده باشد کسی
سخن ها نسنجیده گوید بسی
کسی گفتش ای خسته از پای خویش
زمانی بیاسای در جای خویش
تو از ریگ کفش خود ازرده ای
به جای دگر ظن بد برده ای
ببین علت و درد و رنجت کجاست
چو علت ندانی شکایت خطاست

>>>   یکی از نظرات این بود که هندوستان قدیم دوباره تشکیل شود
آن وقت باید افغانستان هم به شرایط آن دوران بازگردد

>>>   تشکرازتحلیل شما محمد صدیقی ونظریات دوستان دو سوال بدون پاسخ درذن من است خیانت شناس کیست؟ خاین کیست؟
به نظرمن برعلاوه تحلیل شما که امریکاو اروپارا خاین تلقی کردید تحلیل آن به خود شما اما بدون تاید ویا رد بطور ساده علاوه میکنم اینکه اکثریت سیاسیون ما همه مشکل را ازبیرون نگاه میکند واز داخل چیزی را به تحلیل نمی گیرد ویا قادر به شناسای -گفتن ومهار آن نیست.
هرگاه کسی ازداخل یک خانه خاین شود رهگذر به خوبی هرچه در دستش آید میگیرد
وهرگاه اعضای داخل خانه به خانه واعضایش وفادار باشد خیانت نکند درآن خانه هیچ خیانتی تصورنمی رود .
سیاسیون ما باید تغیراز داخل وتاثیرگذاری در بیرون داشته باشند.
in side out
out side in
اکثریت ما افغانها out side in هستیم تمام مشکل ازبیرون به داخل رهنمای میکنیم هیچ گاه مشکلات را ازداخل به بیرون سوق داده نتوانسته ایم حتی به این روش فکری ونگریشی هیچ توجه نداریم.
کرزی-غنی- خلیل زاد و ... آنها هیچ کدام منافع ملی افغانستان را نسبت به منافع شخصی شان ترجح نداده که ما توقع خوب شدن اوضاع را داشته باشیم پس تغیر180 درجه نیاز اساسی است.
بااحترام
مخلص شما حسنی

>>>   اقای صدیقی!
حداقل اگردرقرن ۲۱ ماهمین قدردرک وفهم میداشتیم که یک امریکایی درفکر منافع امریکا ویک اروپایی درفکرمنافع اروپاست شایدبخش زیادمشکل ما حل میشد.
عاقل

>>>   خیلی مخلصم با این نظر آخری و ریگ در کفش ابله، واقعاً شرایط حال ما کشورهای مسلمان را بیان می کند. دست شما درد نبیند الهی

>>>   به نظر میاد حرف و حدیث که همه بیان داشته اید دردی دل است و قصه داستان برای اینکه لحظات خوب دور همی داشته باشیم وحال که بیکاریم و سرگرمی درست نداریم و برنامه چه بهتر قصه ای بیاغازید و هرچه دل تنگت میخواهد بگوئید والبته برای تنوع وتفریحی کرده باشید خوبه اما ایکاش قصه همانی بود که شما میگید که قصه جگرسوز کشور وسرزمینی به نام افغانستان که قرنهاست درتب بیدادوستم و تبعیض میسوزد تنهااوباما وترامپ و چندتا عقب مانده فرنگ رفته و برگشته نیست ویاچندسیاست و برنامه اروپا و روسیه . بلکه مشکل کشور آلودگی است که سالهاست کشوررا و مردم رادردره هولناک مرگ و تباهی کشانده که از ویروس کرونا وسارس ومیرس خیلی وحشتناک وخطر ناک است وان جهالت وبربریت وحشیگری قوم تمامیت خواه وفزون طلب است که هیچ هنر ندارند برای آبادانی وزندگی بهتر درکشور فقط میخواد همیشه درمصدر کار ودررآس امور باشند بهر قیمت که بشودمقام و موقعیت خودش را تثبیت کند و سلطه جاهلانه وحشیانه بدورازانسانیت را به مردم تحمیل کند ازهرطریق ممکن و الان این سیاست را درطالبان به عنوان گروه از قوم جاهل و عقب مانده قرن حجری میبینید و این سیاست درطول تاریخ اعمال شده و اگرچه تئوری اش را خارجی ها دیکته کرده باشند چرا که کشورهای خارجی درپی منافع شدن هستند و این منافع وقت خوب تامین میشوند که ملت درمثلث جهل و قومیت خودخواهی گرفتار باشند واینمیوه شوم رادرباع و درخت قوم به بار آوردند که هیچ عقلانیت و شعور واگاهی‌ و مردم دوستی وطن پرستی دردات و فطرت آنها نیافتند وانهارا بسان وحشیان و عقب مانده های یافتند که گوئی هزاران سال است درمغاک کوه ها وغارها ودره ها زندگی میکنند ازانسانیت عاطفه ومهر محبت کاملا خالی هستند و هیچگونه احساس آزادنیا درآنها نیست و اینها با داشتن چنین خصیصه ای بهترین عمال و مزدور ونوکر بود و لیاقت نوکری ومزدوری شون را برای باداران شان ثابت کردند و همین مواردهای که بعضا شما نام بردیدوخارجی هارا به قسمی محکوم کردید که افغانستان ملعبه ای خودشون قرارداده‌اند واما غافل ازاینکه ما اکل ازقفا می نمائیم و حرف و حدیث های به دور ازگود واقعیت واقعیت این است که افغانستان قرنهاست توسط کشورهای خارجی به توسط اذناب ونوکرانش دودستی تحویل آنها داده شده وتنام پارسی و برنامه هایش را آنها دیکته میکند ونمیخواهند که افغانستان روی آرامش ببیند و جای امن برای دست پرورده های خارجی اش داشته باشند ودرکجا آنهارا آموزش بدهند وبانگهداشتن قوم جهال و عقب مانده و تمامیت خواه بر سری قدرت که در طی صدها سال باعث بدبختی و فلاکت کشور و مردم افغانستان شده است همه بادارانش به آروزوی طلایی خودشان می رسند
هاتف ازایران

>>>   سلام هاتف محترم
با احترام به نظریات شما تحلیل شما نیز بیشترحرف وحدیث است گفتن مشکل ازعقهده هرانسان متضرر است راه حل اساسی ازنظرشما و سایردوستان چیست ؟


مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده استپربیننده ترین اخبار 48 ساعت گذشته
کليه حقوق محفوظ ميباشد.
نقل مطالب با ذکر منبع (شبکه اطلاع رسانی افغانستان) بلامانع است