عبدالله خاموش و قباله قصر سپيدار
 
تاریخ انتشار:   ۲۲:۱۶    ۱۳۹۹/۱/۴ کد خبر: 162729 منبع: پرینت

عبدالله عبدالله با اعلان حكومت موازي در قصر سپيدار كاملا خاموشي اختيار كرده است. اگر معني و محتواي حكومت او همين باشد اشرف غني آماده است كه قصر سپيدار را برايش قباله دهد بشرط دامه خاموشي!

عبدالله عبدالله بايد خدايش را شكر گذار باشد كه اين همه توده بزرگ مردمي ايكه در حمايت أز تو در مقابل بيعدالتي حريف ات غني به ميدان آمده اند، بخاطر انست كه تو بايد در مقابل حريفت جامد نباشي و تيزتر وسريعتر أز آن در ساختار و به رآه اندازي يك حكومت فراگير حركت كني!

غني با قوت تمام به پيش ميرود و به هم پيمانانش اميد مي بخشد و نشان ميدهد كه ریيس جمهور است. وزير برطرف ميكند و بجايش ديگري را نصب ميكند، والي و قوماندان امنيه تعين ميكند، سفير و دپلومات هاي ارشد به كشورها ميفرستد.

توقع مردم أز تو اين است كه بيشتر و بهتر أز غني در فورم بخشيدن حكومت خود گردانت اقدام كن! اگر چنين نكني مردم باز هم أز تو بسان گذشته نوميد خواهند شد و به اين باور معتقد خواهند شد كه تو شايد افزاري از جريان و حكومت فاشيستي غني در خفا خواهيد بود.

چهره هاي مطرح سياسي و نظامي كشور همچون صلاح الدين رباني، احمد ضياء مسعود، جنرال دوستم، خليلي، محقق....همه بخاطر ختم دوره نظام استبدادي به جريان تو پيوستند. روي محاسبات دقيق امروز ٧٠ فيصد مردم افغانستان از تو واز جريان خداداي تو!!! كاملا حمايت ميكنند، لطفا با احساسات میليوني مردم كرارا بازي نكن! شما خوب ميدانيد نوميدي اين بار مردم كه أز تو حمايت شان را اعلام نمودند بسان گذشته نخواهد بود كه زير نام مصلحت خودرا مامور غني ساختي واز امتيازات ٥٠ فيصدي دولتي كه بايد طرفدارانت أز آن مستفيد ميشدند قطعا نشدند بجز شما و خواهر زاده تان مصطفي!!! اين بار مردم و چهره هاي مطرح ايكه أز تو حمايت كردند تورا مورد محاسبه و بازپرس جدي قرار خواهند داد.

شما أز گذشته ضعف مديريت داريد، كسيكه دكتورا در علوم سياسي دارد آنرا سخنگو تعيين كرديد و انكه سند فراغت صنف دواردهم را ندار به عنوان ریيس دفتر تان گماشته ايد؟
بهتر است از حريف تان غني درينمورد بياموزيد.
داكتر رحيمي بايد رییس دفتر شما باشد تا بتواند امور دفترت را كه حكومت فراگير و افغانستان شمول درنظر داريد تنظيم كنند و از انتقاد ديگران كه در اين مورد بجا است در امان بمانيد.

"نگهت"


این خبر را به اشتراک بگذارید
تگ ها:
عبدالله
سپیدار
نظرات بینندگان:

>>>   محترم كدام توده از مردم از دزدان همچو عبدالله عبدالله و دارو دسته اش دفاع ميكند تولطفا در پروگرام ها يكبار ببين اين همان بلي گويا ها ست كه منافع شان درخطر افتاده كه تلاش ميكنند اين را بدانى اينها انقر فجائع را مرتكب شده اند كه تاريخ هم اينهارا بخشش نخواهد كرد

>>>   اسب مرده را قمچین زدن فایده نداره.
نوابی

>>>   غني بابا سپيدار رااز عبدالله گرفته وانرا مهمانخانه مهمانان خارجي ساحته وعبدالله را به حيث اشپز استخدام كند ألبته بامعاشى مناسب.

>>>   انها( ارگ وسپیدار) تشنگان قدرت هستند نه شیفتگان خدمت ان شیاطین مردم زجر کشیده وطن را میبینند وحرامشان باد کلام پروردگار

>>>   جناب نگهت نمی دانم از شعله ور شدن جنگ های داخلی چه سودی عاید شما می شود. شاید جزء گروپی باشید که با راه افتادن جنگها و هرج و مرج دست به چپاول اموال مردم، مغازه ها و دکانهاو یا اموال دولتی بزنید!؟

>>>   ببينيد كه اتفاق اقوام مظلوم چه كار ها ميتواند . هم انتخابات را با راي شفاف با اكثريت مطلق برد و هم روي تقلب كار را در دنيا سياه ساخت و هم جهان را به لرزه اورد. پاي پوتين و پمپو را براي حل ان به كابل كشاند. محكمتر شدن اين اتفاق اشرف غني را به زمين ميزند و دايمي شدن اين اتفاق قدرت را براي هميشه و دايمي در دستان اقوام مظلوم قرار ميدهد .

>>>   چر چرک بام به بام خاموشک کارش تمام خاموشی داکتر عبدالله به معینی های مختلف را دارد و ارام و خاموش بودن اخر کار را یکسره میکند شما شاهد خواهید بود که غنی چر چرک را با اواز دلخراش اش چطور بزمین خواهد زد هم اکنون غنی اهسته اهسته بطرف زمین خوردن است و قرار است کانترین و با قدرت ترین حامی اش امریکا را از دست دهد کهمثال ان کاهش یک ملیارد دالر از کمک امریکا بدولت غنی است نا رضایتی امریکا بزرگترین حامی غنی سست شدن پایه چوکی غنی در کاخ یاست جمهوری تقلبی اش است وقتیکه حامی اش غنی را با کاهش کمک هایش و کشیدن نظامیان اش از افغانستان عملا اقدام کند و بیچاره غنی با پشت کردن حامی اش و عدم پشتوانه مرمی در کشور این همه سبب میگردد که غنی نه تنها که قدرت را از دست میدهد بل جان خودش هم در مخاطره قرار میگیرد کاکا (نگهت) میدانی یانی تیز رفتن زود بزمین خوردن است اهسته رفتار با موفقیت رسیدن به هدف و یا بهتر بگویم به منزل است .

>>>   چند روز بعد اشرف غنی یک تعداد موسفیدان را به قصر سپید دار میفرستد تا با داکتر صاحب عبدالله در مورد پروسه صلح مشوره کنید.
داکتر عبدالله را در صدر مجلس مینشاند و موسفیدان در جاهایی که سابق وزرا در جلسه کابینه مینشستند.
یک تعداد ژورنالستان را نیز اشرف غنی با کامره هایشان میغرستد و از هرطرف عکاسی و فلم برداری میکنند و جلسه دایر میشود و یک تعداد پیشنهادات صورت میگیرد و بعضی مسایل به جلسه بعدی قرار گذاشته میشود.
فردا نیز چند سفیر را از چند کشور نزد داکتر عبدالله میغرستد تا در مورد پروسه صلح از داکتر صاحب عبدالله جویای احوال شوند.
بعداً اشرف غنی از ازبکستان میخواهد که یک دعوت نامه رسمی برای داکتر صاحب عبدالله بغرستند تا با یک هیات مذاکره کننده صلح به تاشکند سفر کنند.
بدینصورت آهسته آهسته،داکتر صاحب عبدالله میشود،رییس شورای صلح.

>>>   دوستان گرامی به ناحق عبدالله را ملامت نکنید نه حالا ونه در دوره های قبلی .زیرا انچه عبدالله میبیند ومیداند حد اقل به اندازه ای او کسی دیگری نمیداند هرشب اورا به باز داشت گاه وتحقیق می برندوازنردش استحضاری میگیرند که چیزی نگوید وخواهش های بیجا وغیر معقول ننماید وارام بنشیند هرچه صلاح الدین ربانی واحمد ضیا مسعود و... چیزی ازین زجر ها وعوامل پشت پرده را ندیده اند وشاید به عبدالله گفته شده که ازین راز ها باید هیچ کسی دیگری را خبر نکند در گذشته هم که دوست های نزدیک عبدالله ازاو نا راض گردیدند به همین علت بود که برای او اجازه ای فاش ساختن وپاش ساختن اسرار نبود ودیگران نیز به بان رمز واشاره بلد نبودند وگرنه همه انچه بوقوع پیوست پیش نمی امد ازین که دل بیغرض وسیع است اگر ان کوتک های که بیچاره عبدالله را میزنند یکی ان را به دیگران بزنند تا ابد خاموش می مانند ولب فرو میبندند
انچه در افغانستان ودر جهان جامه ای عملی میبوشد نقشه وپلان ان را سی سال قبل گرفته اند شک نیست که وزیر خارجه در نشست خود با غنی وعبدالله بیرون از یک احوال پرسی ساده چیزی دیگری نگفته است وشاید هردوطرف منتظر ان بود که عاشق از معسشوقه ها چیزی خواهش نماید واینها با ناز ونزاکت هرچه در اختیار دارند تقدیم نمایند اما او هیچ چیزی ازینها نخواسته وکدام شرط وشرایطی پیش نهاد نکرده تا اینهابه ان موافه میکردند او چیزی نخواسته وطلب نکرده اینها چه میدادند؟ وهمه میدانیم که درین ها قدرت جواب منفی ورد تقاضاوجود ندارد همانطوری که در مذاکره با طالب با اینها کسی مشورت نکرد در باقی مسایل هم اینها را به بازی یار نمی سازند وطوری مینماید که اصل موضوع دیدار انها با ملا برادربود تا به انها هدایت های لازیم را صادر نمایند ودرین میان عبد المنان نیازی هم قربان گردید ولی این قربانی هم راهی به پیش نبرد وضایع گردید
شیخعلی بلخابی سرپلی

>>>   داكتر اشرف غني بايد قصر سپيدار را مهمانخانه ديپلوماتان خارجي ساحته وعبدالله عبدالله را به حيث گاردسون با معاش مناسب استخدام تمايد .

>>>   نگهت صاحب از بید سیب می خواهد

>>>   او بیادر غنی صاحب نان است کلید به دست غنی کدام خارجی عبدالله را نان میدهد رفتار عبدالله غیر قانونی است در دنیا قانون کمسیون انتخابات کارش قانونیست مگر همین کمسیون با تأیید عبدالله سرکار نشد؟ عبدالله هیچ و اندیشه اداره یک جامعه را ندارد فقط کارش پدلو عدرایتیپدلوردن است! رفتار عبدالله بچه گانه و خود خواه است نه قانون خواه یک جنگ جو قانون سرش نمیشه عبدالله و اطرافیانش نان شان را در خشونت می بینند!

>>>   داكتر غني بعد ازين اگر نفوذ و محبوبيت در ميان قومش(كوچي) داشته باش بهتر است بحيث نماينده آنها در پارلمان خودرا كانديد نمايد.
غني تاريخش گذشته است، بدون شك او مزدور درجه يك امريكا است اما پرده ايست كه ديگر كاربرد ندارد وبايد به آشغال داني انداخته شود ورنه دوامش كرهمچًون كرونا به جامعه خطر آفرين است.
بلتون/خيرخانه

>>>   ریس جمهور ما اشرف غنی شد که دنیا برایش تبریک گفت اقای عبدالله مانند طفل نازدانه و گستاخ با تربیه خراب است ما یک حکومت دیکتاتور ملی ضرورت داریم که عبدالله را به محکمه و بندی کند کسانی که مملکت و ملت را در گذشته به قهقرا کشیدند وقتل کردند و دزدیدند باید محاکمه شوند مانند کرزی عبدالله گلبدین محقق خلیلی وغیره ...
بصیر نظری


مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده استپربیننده ترین اخبار 48 ساعت گذشته
کليه حقوق محفوظ ميباشد.
نقل مطالب با ذکر منبع (شبکه اطلاع رسانی افغانستان) بلامانع است