ازبیک ها، طالب ها و داعشی ها در مقابل تاجیک ها
سازشنامه امریکا و پاکستان شامل فتح شمال و گوشمالی دادن سرکشان و قدرتمندان شمال است که با پاکستان و امریکا مخالفت می کنند و به کشورهای ایران، روسیه و ترکیه نزدیک هستند 
تاریخ انتشار:   ۱۰:۵۴    ۱۳۹۹/۱/۱۲ کد خبر: 162836 منبع: پرینت

حملات بهاری طالبان شمال افغانستان را هدف قرار داده است. تصرف ولسوالی جرم ولایت بدخشان از سوی طالبان، مرکز ولایت و شهر بدخشان را در تیرس محاصره چندجانبه قرار داده است. سعی بر این است که فتح کامل بدخشان و محاصره پنجشیر و تخار و قندوز کلید بخورد. این درحالی است که امریکا ارتش افغانستان رامنع کرده که مواضع طالبان در شمال را بمباردمان کنند.

گزارشات مشعر است که داعشیانی که در ننگرهار خیمه نظامی زده بودند، بار و بستره را بسوی شمال بسته اند و اکنون در بستر نظامی شمال در قسمی تبانی با طالبان تکفیریان داعشی چندملیتی لشکر خراسان خودشان را برای حملات گسترده آماده می سازند. سازشنامه امریکا و پاکستان شامل فتح شمال و گوشمالی دادن سرکشان و قدرتمندان شمال است که با پاکستان و امریکا به این و یا آن ترتیب مخالفت می کنند و به کشورهای ایران، روسیه و ترکیه نزدیک هستند.

در حالیکه طالبان در پی فتح شمال افغانستان هستند، ارگ در پی متشنج نگاه کردن شمال است.
متحد نیرومند حکومت همه شمول جنبش ملی به رهبری جنرال دوستم است که به کمترین چیز جز جمع شدن گلم اشرف غنی، قانع نیست. انتصاب شاکر کارگر از مردم ازبیک طرفدار سیاست ترکیه در منطقه جنوب آسیا که به ازبکستان و روسیه نیز نزدیک است و هواه خواهان در جنبش ملی دارد، به حیث ریس دفتر ریاست جمهوری، تیر سیاسی است که همزمان چندهدف را می زدند یکی جنرال دوستم را از رهبری جنبش ملی به زیر می کشد. دو دیگر بدنه تیم ثبات و همگرابی را پاره می سازد. سوم متشنج و التهابی نگاه داشتن شمال افغانستان برای راه بازکردن به طالبان و داعشیان در فتح کامل شمال.

ترکیه از دهه ی 90 قرن بیستم، حامی جنبش ملی اسلامی به رهبری جنرال دوستم در بازی حنوب آسیا حضور دارد. در انتخابات 2014، ترکیه روی اشرف غنی سرمایه گذاری کرد. جنرال دوستم به معاونیت ریاست جمهوری رسید. اردوغان به کابل آمد و ضمن دیدار امتیازات اقتصادی و فرهنگی با امضای قراردادهای چند بدست آورد.

شمشیرکشی سیاسی قومی گرایانه غنی علیه جنرال دوستم معاون اول، اروغان را آزرده خاطر ساخت. یکی از مهمترین عوامل که غنی را به روی دوستم زد ناخرسندی پاکستان و عربستان و همچنان ناخرسندی طالبان از حضور دوستم در عالی ترین مقام است. طالبان به دوستم به عنوان دشمن خونی نگاه می کنند که فرمان قتل دستجمعی طالبان پناهنده جنگی را در سال 2001 صادر کرده است. در انتخابات 2014 پاکستان عربستان و طالبان از غنی حمایت کردند تا نگذارند عبدالله برنده شود.

انتصاب شاکر کارگر بدون مشوره با ترکیه صورت نگرفته است. ترکیه در بازی های منطقه ای احزاب مکتبی اسلام ایدیولوژیک و رهبران احزاب اسلامی طرفدار حکومت دموکراسی را دور مرکز خود جمع کرده است. آیا ترکیه که در درون نسل جوان ازبیک افغانستان نفوذ دارد در حمایت از شاکر، عقب گاه سیاسی جنرال دوستم را خالی خواهد کرد؟

قیصاری پس از اینکه ارگ خانه او را در شهر مزار از هوا و زمین هدف قرار داد و سرش پناهگاه امنیتی دوستم برآمد، به صورت ناگهانی از محل اقامتگاه اش دراماتیک ناپدید می شود و سرش دوباره از زیر شال غنی برضد جنرال دوستم بیرون می شود.

محمد صدیقی


این خبر را به اشتراک بگذارید
تگ ها:
شمال
داعش
طالب
ازبیک
نظرات بینندگان:

>>>   این پلان از آغاز مذاکرات آمریکا و طالبان مطرح بود و هسته مرکزی نتیجه مذاکرات هم همین است.
باشندگان شمال آمادگی کامل دارند و پوز این کثیفان طالبی و داعشی و ارگی را به خاک خواهند مالید.
وحید عمر و نادر نادری به مرض ایدز دچار شده اند و این دقیق است.

>>>   این قدر تاجک تاجک گفتید که همین تاجک گفتن خودتان تاجکسوزان شده است کی تنبان تاجک را کشیده است همان چند ....که از راه .....به دنیا آمده و مانند .....دیدو در کوچه ها خراسان صدا دارد که خود اصلیت ندارد و تاجک را نیز همرایی خود کم اصل میسازد

>>>   برادر محترم بسیار اظهارات ناشایسته و ناجایز ،نمیدانم شما مردم که همیشه سلاح نفاق و. شقاق در دست تان قرار دارد و هر روز بر مخالفت های اقوام دامن میزنید و. اقوام افغانستان یکی به دیگر برتری میدهید. نمیشود خلاف اظهارات ناشایسته و ناجایز تان به موضوعات اتحاد و همبستگی اقوام مختلف افغانستان چیزی بنویسید مگر شرم وحیا در وجدان تان وجود. دارد یا نه !
فعلأ مردم افنیاز به اتحاد همدلی ویکرنکی دارند نه به همپاشیدگی ،بلای کرونا و عذاب بالای تان آمده و. بازهم اصلاع نمیشوید کسانیکه در این روزها جنگ وتبیض لسانی را دامن میزنند هم جنگجو و. هم تبعیض پرستان نشان منافقین را دارند وطن ضرورت دارد که همپارچه و. هم اهنگ شوند و از این حالت رهایی یاببند نه اینکه درز و بی اتفاقی دامن زده شود و به امید آن روزی که ما همه خود را اصلاع کنیم تا دیگران ما را ملت سرفراز و. با اهمیت فکر کنند .
عبدالله ریحان

>>>   این دقیقن یکی از گام های سنجیده و کمر شکن برای سبات و همگره هی است

>>>   اقای عبدالله ریحان
کمی از نژاد پرستی غنی هم یاد کن
کی افغانستان را به این مرحله کشانده جز قوم گرایی غنی ؟؟؟
اگر غنی نژاد پرست نیست چرا از افراد غیر حزبی هر قوم استفاده نمیکنه
بلکه دست همه اقوام را از قدرت گرفته وافغانستان را به دست یک قوم داده

>>>   Rahmatulla Ravand
من در همان نخست با آقای نور ملاقات داشتم ،گفتم که جدایی آقایان اتمر و غنی ترفندی بیش نیست
#چال_لغمانی
هم انسجام سیاهی گروه های مجاهدین را قبل از انتخابات از هم پاشید، و هم خود به هدف سیاسی قبیلوی رسید.
با وجود طرح قتل های زنجیری سران مجاهدین پسا مسعود، دسیسه ی از میان برداشتن جنرال دوستم و به حاشیه راندن گروه های مجاهدین از بدنه ی حکومت، عده ای مجاهدین که به خوابگردان سیاسی میماندند، با او در یک تکت انتخاباتی ائیتلاف کردند و در نهایت به چال لغمانی اتمر مواجه شدند.
مگر عقل شان در ماتحت شان بود که اتمر را با آن گذشته ی متعصب حزبی و قومی نشناخته بودند؟!
درین خرابه تا بد باشی به جایی میرسی، به قول شاعر

ترسم ز فرط شعبده چندان خرت کنند
تا داستان عشق وطن باورت کنند
عیار باش و دزد و زمین خوار و زن بمزد
تا برتر از سپهبد و سرلشکرت کنند
کاپی از برگ دوستی.

گفته میشود که در نهایت او دوباره بر میگردد و با غنی یکجا میشود.

>>>   Aziz Khedri
من همینکه آتمر استعفا داد نوشتم که این به مصلحت غنی برای چال رفتن تازه صورت گرفته ولی کودنان که خودرا رهبران اقوام غیر قبیله قلمداد میکنند آنقدر شعور ندارند که مطلب را درک کنند ویا موضوع را فهمیده بودن شاید به مقداری دالر از کود ۹۱ برای شکستن اتحاد اقوام عمدا" خود را فروختند

>>>   مرز جنوب شرقى از پاکستان خطديورند به شيرخان بندر در رودخانه آمو انتقال داده مى شود
اکنون آغاز بهار است و هر بار در همين هنگام تروریست های مختلف متولد و پشتون- اسلاميستى اقدامات مسلحانه تروریستی خود را در مناطق غیر پشتون ها انجام می دهند. آنها پس از جشن ها جشنواره نوروز و لاله در شمال هندو کش ، مبارزات بهاری خود را علیه غیر پشتون ها ادامه مى دهند در اواخر قرن نوزدهم ، انگلیسی ها يک پشتون عبدالرحمان خان را بر تخت سلطنت در کابل نصب کردند. قرارداد بین او و ديورند منعقد شد. خط دیورند خط مشخصی به طول 2450 کیلومتر بین کشور اشغال شده برتانيه با نام داده شده از سوى بادار عبدالرحمان خان "افغانستان" و هند بود. این خط دیورند ، مناطقی را که هردوت "کسپاتیروس" (کشمیر) ، پوراشاپورا (منطقه شاهپور امروز "پختونخوا" (پیشاور)) و اودباندا (اتک ، از اینجا رودخانه کابل ايندوس يا سيند نامیده می شود) جدا می کند. از آن زمان پشتون ها از هم جدا شده اند. با این وجود ، این به همین دلیل است که فغان و افغانی فریاد زدن ، ناله و تاسف) ، بحران و درگیری ، جنگ و کلشانیکوف صحبت می کنند و انگلیس ، اتحاد جماهیر شوروی ، اوباما و اسامه و تروریست های همه کشورهای عربی و اسلامی صحبت می کنند.
در آن زمان عبدالرحمان خان پشتون های و پیشاور یا پختونخواه پاکستان (یعنی منطقه پشتون ها و نام پختونخواه حدود 300 سال قدمت دارد) در مناطق سبز در شمال هندوکش مستقر و ناقل شدند.
از آن زمان تا حال حاکمان پشتون با توافق ایالات متحده و طالبان در 29 فوریه در سال 2020 ، تروریست های انواع و اقسام پشتونى و يا افغانتبارى و حتى عناصر کٽيفتر افغانشده گانى نظير دانش و صالح طالبان شجاع تر و بی رحمانه تر شدند و از آن زمان آنها منطقه غیر اداری را در مناطق غیر پشتون در شمال کشور به دست گرفتند. در آنجا آنها به طور سیستماتیک با هم کار می کنند. در میان چیزهای دیگر ، آنها با تروریست های ازبکی همکاری می کنند که خود را مبارزان خراسان می نامند.
يکى از اهداف همه شان که سرحد ديورند را در بندر شير خان در شمال انتقال نمايند و کار کشور ناله را يکطرفه سازد. قوم شريف يوسفزى که به سنگ ابدالى و احمدزى اعتماد و اعتبار نداشتند نام افغان را يک واژه پسنديده براى حيثيت و هويت ملى نمى دانست.
براساس اخبار ، گفته می شود كه آمریكا ارتش ملی را از مقاومت در برابر تروریست های طالبان منع كرده است. حاکمیت هوایی در هندوکش در دست ایالات متحده است.

>>>   Taqi Amini
دو پادشاه در یک اقلیم
اگر اصل کنترول قدرت توسط قدرت را در نظر بگیریم، نباید از شریک شدن همه ای تیم‌های انتخاباتی در یک دولت به اصطلاح همه شمول مانند حکومت وحدت ملی خوشحال باشیم. چون در این صورت کسی در مقابل حکومت از حقوق مردم دفاع نخواهند کرد، بلکه قدرتمندان بین خودشان بدون در نظر داشت مردم و منافع ملی به سوی استفاده از قدرت و شریک سازی منافع به توافق می‌رسند. چنانکه در حکومت وحدت ملی بزرگترین تظاهرات ها و مطالبات مدنی نه تنها توسط حکومت جواب قناعت بخش ارائه نشد بلکه به خاک و خون نیز کشیده شد و حتا غنی و عبدالله شخصا دست به توطئه و تخریب این حرکت های مدنی زدند. اما اگر در گذشته به جای حکومت وحدت ع و غ، تنها ع یا غ را داشتیم و یکی از آنها در مقام اپوزيسيون قرار می‌داشت، یقینا از مطالبات مردمی حمایت بیشتری میشد و با مردم اینگونه وحشیانه برخورد نمیشد. حد اقل اپوزیسیون به خاطر کسب حمایت مردم و فشار آوردن به رقیب از مطالبات عدالتخواهانه دفاع می‌کرد.
حالا نیز به نفع مردم است که از دو رئیس جمهور تنها یکی شان کامل قدرت را گرفته و دیگری کامل خارج از حکومت و در مقام اپوزيسيون باقی بماند تا فضا برای نفس کشیدن و اعتراض باقی بماند.

>>>   Zekrulhak Fazlehak
یک مرد در ناحیه اول شهر پلخمری پس از قتل خانمش خودکشی کرد
از این زوج سه فرزند به جا مانده است.

>>>   Eqbal Sadeqi
اولین انحراف در حکومت جدید
ارغندی وال سرپرست وزارت مالیه
----------------------------------
اگر راست باشد که ارغندیوال سرپرست وزارت مالیه تعیین شده باشد کار نادرست بوده وخر لنگ پیشرو قافله خواهد بود
وزارت مالیه چشم اقتصاد کشور است وکل فساد در کمرکات منشا اش وزارت ملیه هست ونیاز شدید به تعهد وتخصص وفداکاری دارد باید چنین وزیر در این قسمت معرفی شود ازغندی وال صلاحیت چنین سمت را ندارد!

>>>   40 سال است که امریکا و پاکستان افراطیون را پول و سلاح میدهند و 18 سال است که دولت کابل و طالبان را دالر میدهند اما تاکنون موفق نشده اند. طالبان برای قتل عام مردم و جنگ ساخته شده اند. قدرت و توان دولتداری را ندارند. اگر بقدرت برسند بزودی افغانستان بهم میپاشد و دولتهای محلی ایجاد میشود و جنگ داخلی شروع میشود. امریکا و پاکستان توان اداره افغانستان را نخواهند داشت. داعش برای ترور و انتحاری ساخته شده است و برای کار دیگری بدرد نمیخورد. طالب و داعش برای جنگ، قتل عام و دوره جنگ و اغتشاش اند. مردم باید بفکر خود باشند.

>>>   در کشور سرزمين هندو کوهان و سيندخت مادر کلان رستم داستان طالبان امسال تا اکنون بیش از دوهزار نفر را در حملات تروريستى خود جان شرين شان را کشته اند. جان باخته گان در حملات انتحارى و انفجارى وحشيانه بقتل رسيده که هنوز علماى اسلامى پشتونى و افغان لقبى باقاطعيت تفکر وعمل اسلامي ناميده شان را به عوض سرزنش حتى نيکويش نموده و بخاطر کلمه واله اکبرخواندن شان و خون مشترک پشتونى به جاى محکوم کردن اين ڀليدهارا "برادر" افغان ويا پشتون مى نامند.
دست کم طالبان تندرو اسلامی در استان با بمب مغناطیسی و انتحارى در 31 از 34 استان هاى کشور بلاديده با وجود و هم از سبب توافق ایالات متحده امريکا با هموکلوسکهاى خودطالبان
در 29 فوریه ، نامه ای با طالبان سال روان امضا کرد تا به تدریج تمام نیروهای سرزمين مهراب شاه شاه اشغالگر بین المللی از سرزمين مهراب شاه٬ شاه هندوکابلستان ٬ خارج شوند. در عین حال ، باید راه را برای مذاکرات صلح حاکمان پشتون ازقماش متقلب هاى انتخابات دولتى آموزشداده شده امريکا و خودکفانکهاى باتربيت پاکستانى و پول امريکايى هموار کند. از آن زمان تاکنون طالبان حمله به نیروهای امنیتی افغانستان را ادامه داده اند.
طالبان در یک ماه گذشته بیش از 400 حمله انجام داده اند. تعداد حملات واقعی طالبان احتمالاً بسیار بیشتر باشد، با این حال ، از آنجا که این گروه هاى شبه نظامی تروريستى پشتونى هر حمله را علناً گزارش نمی دهد و به گردن ديگران و داعش ،مى اندازند . چند روز پیش در گزارش درج شد که طالبان در 31 از 34 استان نيرو پياده نموده انجام شده است. و بسيارى شهرستانها را بويژه شهرستانها را اشغال نموده و شعار سوسياليست هاى چين را اجرا مى کنند که نيروهاى نظامى کل شهرها را از طريق دهکده ها تسخیر نمايند.
در روز اخير ماه مارچ ، طالبان در استان هاى شمالی بدخشان و تخار و قندوز منطقه هاى غير پشتونان را کامل غلبه کردند و آن را تحت کنترل خود قرار دادند. یک شورای استانی هفته گذشته گزارش داد که چندین نیروی امنیتی باید پاسگاه های خود را واگذار می کردند.

>>>   میدانید چرا 8000 هزار ملیشه بی رحم درمقدم مذاکره امر رهایی می یابند؟
حتی ان ترسو های زبونی که توجیه می کنند بهتر از دیگران میدانند خطر چگونه است؟

چه کسی بخواهد و چه نخواهد این فربه شده های سفید جامه سیاه دل، به یقین کامل بی باکــتر، جسورتر و نیرومندتر از گذشته وارد جبهه جنگ میشوند تا ملیشه های ادم کش را در امر قتل عام فرزندان وطن موثرتر یاری برسانند.
(وای از این ذلت )
رهایی این گروه بی باک و ادم کش همزمان است با اغاز جنگ های وحشیانه به اصطلاح بهاری ملیشه های ارجمند !!! وانهم درشرایط که جهان دریک مصیبت عظیم سربرزمین عجز نهاد وکافر ومسلمان بی دین وبادین شرقی وغربی ازخدا طلب غفران ویاری میکند ملیشه پشتون تبار ما ،بد تر از کرونا شب خون میزنند وهجوم می اورند و توطیه های بسی نامردانه میکنند تا خون بیشتربریزند وحشت خلق کنند تا به اصطلاح امتیازی بیگیرند ، درحالیکه هدف کشتار جوانان است نه امتیاز گیری از جنگ .تا درقدم بعدی برنامه شوم مشترک خود راپیاده کنند
مخالفت های غنی مبنی برعدم رهایی طالبان درمرحله اول کلا و تماما ریاکرانه دروغین ومصلحتی وبر اساس فیصله های پنهانی میان مقامات امریکایی وغنی وپاکستان بوده والی هیچ رهبری شریفی به این ذلت در یک شبانه روز تغییر جهت نمیدهد به سمت دشمن انهم چه دشمن نامردی نمی لغزد .
درهرصورت قصه همین است که جریان دارد تا طالبان به یاری ارگ مسلط برکشور وسرنوشت مردم گردانده شوند. چه اینرا اقای قانونی و امیر کبیر،امپراتور ،خلیلی ،محقق و صالح ،سالنگی ها والماسک ها ووچند تای دیگربدانند وندانند وبخواهند نخواهند این برنامه عملی شدنیست انشا الله اول انها درقید حساب جامه سپید ها قرار خواهند گرفت ،مگر اینکه . مقاومت دلیرانه علیه طالب و برنامه خیانت بار امریکا سروسامان داده شود.
واقعیت های تلخ سازش کاری های حریصانه وغیر مسولانه وتکبر امیز مقامات امریکایی وپاکستانی در تفاهم به مقامات کابل میرساند که توطیه قدم به قدم با قتل عام فرزندان وطن درجبهات جنوب وجنوب غرب، شرق وشمال شرق کشور مد نظر است تابا قتل عام جوانان واجد شرایط دفاعی ، زمینه را برای تسلیمی خون الود کابل مساعد سازند .
بنابران قهرا میباید نهضت ازادی ومقاومت ملی برای حفظ جان این فرزندان عزیزکه عاشقانه بنام دفاع در سرحدات وولایات کشور سینه سپر کرده اند، اقدام به فراخوانی وبرگشت شان به محلات خودی کرده تا بتواند با استفاده از انها ونیروهای محلی ،دفاع ملی ومحلی را سازماندهی کند. درغیران توطیه گران اسارت هولناکی رابنام صلح تحمیل مردم ما خواهند کرد.
گپ ما همین تا سخن دیگر یاهو

حمزه فریاد

>>>   Angelica Babak
حنیف اتمر به ریش عطانور و امرالله صالح می خندد .
آنها را سر بام بالا کرد و زینه را زیر کشید .
حالا اتمر یا با غنی می اید یا طالبان ، هر دو برایش یکی است .
غنی مدال را بر سینه اتمر می زند .
این دو قوم شرم ِمعامله گر ( عطا و صالح ) سرافگنده باز در پای کی زانو خواهند زد .
بیچاره ها نه از این دنیا شدند ، نه آن دنیا ..
پادو های فاشیستان شده اند .
تهوع اور تر و ذلت بار تر از این زندگی نیست .

>>>   میگند سالی که نیکوست از بهارش پیداست. شاکر کارگر بیکاره یکی از فاسدترین چهره ها می‌باشد که همه از فساد اخلاقی و مالی او‌باخبرند ای فرد جاسوس روسیه است و غنی با انتصاب سمبولیک او به امریکا دهن کجی می کند

>>>   غنی به کرونا مبتلا شده مگر افشا نمیکنند.
وزارت مالیه دیگر وجود ندارد بلکه به ۳ اداره مستقل تجزیه شده.

>>>   در شرایط فعلی و برای مدت های طولانی آینده تمام غیر اوغان های کشور ما از هر قومی غیر اوغان که هستند باید شدیدا باهم متحد شوند چون بزرگترین دشمن همین تمامیت خواهی اوغان ها و انحصار قدرت توسط اوغان ها است نه هیچ چیزی دیگری بشمول داعش وغیره۰
اوزبیک هزاره تاجیک ترکمن پشه ئی بلوچ ایماق سادات و غیره تمام قوم های غیر اوغان باهم متحد باشید و برضد تمامیتخواهی و انحصار گرائی اوغان باهم یکجا ایستاد باشید، در غیر آن هویت تان را از دست میدهید تاریخ تانرا از دست و اولاد اولاد تان مجبوراً غلام اوغان میشوند و ناگذیراً تسلیم تقلب و جعلکاری های اوغان خواهند شد۰

>>>   لعنت بتمام افراطیها، تروریستان طالب و داعش، مافیای ارگ، سازشکاران پولپرست و چوکی پرست، امریکا مزدورانش، پاکستان و سعودی وهابی زنده باد جوانان غیور و شجاع افغانستان که حافظ استقلال و آزادی وطن خود بوده و سر بکف میگذارند.

>>>   در شرایط فعلی و برای مدت های طولانی آینده تمام غیر اوغان های کشور ما از هر قومی غیر اوغان که هستند باید شدیدا باهم متحد شوند چون بزرگترین دشمن همین تمامیت خواهی اوغان ها و انحصار قدرت توسط اوغان ها است نه هیچ چیزی دیگری بشمول داعش وغیره۰
اوزبیک هزاره تاجیک ترکمن پشه ئی بلوچ ایماق سادات و غیره تمام قوم های غیر اوغان باهم متحد باشید و برضد تمامیتخواهی و انحصار گرائی اوغان باهم یکجا ایستاد باشید، در غیر آن هویت تان را از دست میدهید تاریخ تانرا از دست و اولاد اولاد تان مجبوراً غلام اوغان میشوند و ناگذیراً تسلیم تقلب و جعلکاری های اوغان خواهند شد۰

>>>   عبدالله ریحان!
دانم که چشمت کور نیست.
اما اینکه تقلب های انتخاباتی و در نهایت کودتای انتخاباتی و فعلا" انحصار قدرت را در دایره فاشیسم قومی نمی بینی پس مطمئنم که چشم قلبت که دریچه ایمان است کور است.

>>>   هرکسی قوم پرست و ملیت پرست باشد و تفاوت در بین اقوام افغانستان را دامن بزند از دایره انسانیت و منزلت انسانی بدور است بی تفاوت است غنی باشد و یا کدام شخص دیگر تبعیض تبعیض است یعنی دین خدا گزاشته وبه قومگرایی گرایده و عمل منافقین را در پیش گرفتن ،غنی برعلاوه تبیعض وقومگرایی ،در وجود. اش دین ستیزی هم وجود دارد خداوند متعال گلیم این انسانها که اصلاع نمیشوند و هر آن در پی خرابی و. کوتاه فکری است اولآ اصلاع و اگر قابل اصلاع نیست زبون و. خوارش گرداند .
عبدالله ریحان

>>>   حاکمان "دولت هاى" پشتون ڇه شاهى سلطنتى و جمهورى و جمهورى پرچمى وخلقى و چه "جمهورى اسلامى" وامارات طالبانى فقط وفقط به تعهدات در قبال شان باداران خارجى از گونه برتانيه انگريزى و روسيه شوروى و کاکا سيم يانکى ايالات متحده امريکا پايبند بوده اند.!
طالبان از سر کل شان را خاريده اند و براى ادامه اشغال امريکا مردم کشى و جنايت مى کنند. ايالات متحده امريکا که از جفت (کيک تفاله رحم) اش طالبان توليد شد به انسانک هاى مصنوعى و ترميناتورهاى انسانکش در مدارس قرآنى و قرانى (پول کورونايى يا تاجى) تربيت شدند.
ايالات متحده امريکا و غلامبچه پشتونتبارى اش در اعلاميه ها و مصاحبه هاى شان در رسانه هاى سرزمين سهراب و توراندخت و بهمن وآذرنوش هندوکش و منطقه و جهان چنين وانمود کردند که عساکر خود را اخراج نخواهند کرد از ستان ما اگر که طالبان حملات تروريستى خود را ادامه دهند.
پس از موافقتنامه يا "قرارداد کاهش خشونت" ميان ايالات متحده امريکا طالبان دو ماه پيش جانيان و اوباشان پشتونيسم تروريستى دست کم چهارصد حمله تروريستى نمودند که در اثر اين حملا ت دست کم 2000 شهروندان غير پشتون در حملات پسا موافقتنامه نگين جان باختند.
ترامپ، بادار اصلى حاکمان پشتونان طالبان و دولت پشتونى درکابل خموش است.
چرا جان و کرامت انسانى شهروندان غير پشتونى ستان ما اهميت ندارد.
اين قلدرى و غداريت ماهيت و چهره اصلى جنايتکاران طالبان را وهم ماهيت چهره اصلى تروريسم دولتى ايالات متحده امريکا و غلامبچه پشتونتبارى اش را آشکار وفاش ساخت.
افسوس که رهبران غير پشتون احساس ندارند و معامله گر اند. بسيارى شان افغانشدگان است. از نيمه پشتون داکتر عبداله کارى خوب انجام نمى شود.
طنز باز
وى يعنى عبداله خان در 15 سال بعد خود را براى سمت رياست جمهورى انتخاب مى کند. دکتور مير ويس کرزى برنده انتخابات مى شود و چين يگانه حامى و سرپرست منافع پشتونستان و هزارستان ! از پسر غنى چيزى جور نمى شود
شايد دختر اش انسانک امريکايى بزاييد و غلام بچه ميرويس شود.
طنز بسته
هاجى ارمان

>>>   اشرف غنی فاشیست ودیکتاتور نامرد درطول چندسال که درافغانستان است همه وقت نفاق قومی وقوم پرستی را درحد بالا راه اندازی کرده است،وزمان که با پلان اول انیس حقّانی ازاد کرد اینگ ۵۰۰۰ هزار انسان کوش وحشی را ازاد میکند.
این راهمه میداند که اول ميخواست جنرال دوستم را ترور کند وفرماندهان جمال را به بهانهای مخلتف بین شان نفاق انداخته است ،وهمین طالبان ازاد شده را بطرف شمال سوق دهد امّا اشرف غنی فاشیست بداند که اخیرش کامیاب نخواهد شد وباید هرمجاهید وسرباز،این بار هرطالب وداعش را که گرفتار کرد زنده نماند تا درس عبرت باشد.

>>>   شرایط پیش آمده قطعا به نفع مردم شمال افغانستان نیست دولت از هر راه ممکنه راه را برای نا امن سازی شمال افغانستان در دست گرفته است مثال ولسوالی خواجه غار که راه ترانزیتی هفت ولسوالی ماورای کوکچه را با مرکز تخار وصل می سازد به پایگاه امن برای طالبان مبدل کرده است کندز که بدخشان و تخار را به مرکز وصل می سازد نیز از این قاعده مستثنی نیست و همه روز شاهد به رگبار بستن فرزندان تخار زمین و بدخشان هستیم من قطعا نگران این اوضاع هستم
برهان الدین محمداوغلی خواجه غار تخار

>>>   راستی کن که راستان رستند در جهان راستان قوی دست اند
یوسف از راستی رسید به تخت تو هم راستی کن که راستی گردد بخت
برادر محترم در عقب این همه توطعه های که جریان دارد نمیشود تبیعض پرستان پشتو زبان را به باد ملامتی قرار بدهیم ،آقای بی نام و. نشان که بالای من انتقاد نموده اید مگر میشود حرف خداوند متعال را تغیر داد خداوند متعال از تعصب و. تبعیض پرستان بدون تفاوت از هر ملتی و از هرقومی که باشد خواه هرب باشد و یا ایرانی و. یا پاکستانی و یا افغانستانی چه از قوم پشتون باشد و چه از قوم تاجک و. یا به عباره دیگر فارسی زبان .
نور ایمان در قلب کسانی نیست که تعبیض پرست و. سمت پرست و. قوم پرست باشد نه آقای محترم کسانیکه بر ضد تعبیض پرستان است اقای محترم شما اشتباه کردید سر در گریبان تان درارید و. سخن نیکو. کوید نه اینکه دفعتآ کسی را محکوم نماید که مخالف با تعبیض وقومگرایی است
مثالهای زنده قوم پرستان را برایت بدهم امرالله صالع که فعلآ معاون اول غنی قوم پرست است مگر قوم پرست نبود او همیشه غنی را ملامت نمیکرد اما در زیر دولش میرقصد .
عطای لافوک که غنی را اختار میداد که در ظرف سه روز کابل میگیرد مگر قوم پرست نبود میتوانی به ویدیوی هایش مراجعه کنی
آقای یون از قوم پرستان پشتون که همه تاجک ها را حرامی میدانست مگر قوم پرست نبود
پس انتقاد من هر دوی این مزدوران است ،من العمدالله مسلمان با ایمان و مخالف با تبعیض پرستان هردو لسان هستم و. کسانیکه این پروسه را دامن میزند و اظهار پشتبانی از قوم پرستان میکند بی ایمان و. نور ایمان هنوز در قلبهای شان خطور ننموده است ،شب مسلمان و روز اعمال ضد اسلامی مینویسند
عبدالله ریحان

>>>   فرهنگی که در آن بَد دادن و بد گرفتن جهت حل منازعات یک روش عادی باشد از آن فرهنگ و آن مردم چه توقع دارید؟ مفت خو مردم به این ها قوم ...

>>>   یک ریس جمهور با ایمان الله گوی ، صادق و حب وطن سایه خدا با لا ملت 99 در مسلمان سایه خدا است و برکت در کار رفاه و آسایش و صلح و امنیت و دفاع از ارش های منافع ملی کشور کرده می تواند نه ریس جمهور سکولا دزد کمک های 280 میلودالر از پروژه پرویموت حق میلیون ها کودک بیوه زن بی دفاع و سر پنا را مافیا ارگ نشین دزد ندند .هموطنان آگاه وقلم بدست اگر ویروس کرونا اشرف غنی نا به هنجاری ها ی اجتماعی آن طی پنچ سال دیگرنهباید نهادینه شد , آنگاه قربانی بیشتر می دهیم ! پس بهتر است هموطنان بر خیزید ویرس خطرناک کرونا غنی را نابود کنید، عمل ناسالم بد غیر انسانی فاشستی متقلب غنی با عث تجزیه افغانستان به سه دو دولت شده است . این بار زنان با افتخار پاکدامن ککوداد های پرورش یافت مسلمان افغانستان حق زن اول و ملکه شندن را در افغانستان دارنند.

>>>   نيرو هاي مقاومت ازادي افغانستان از چنگال پاكستان و طالب بعد از پيروزي شان اشتباه بزرگ را انجام دادند و بازي خوردند كه صلح شده و خود را دي دي ار كردند . فعلا دست شان خالي و نيرو هاي شان پراگنده است و براي دفاع از خود نه اسلحه دارند و نه نيرو جنگي . فريب خوردند و دست خالي به طالب سپرده خواهند شد اگر خود را سريع اماده نسازند

>>>   تاجک نما ها مانند بزهای اند که با اندک گرانگی درعقب خود خود راگوسفند فکر میکنند اینها نه تنها به قوم خود خیانت کردند بلکه به تمامی فارسی زبانان این کشور جفا نموده اند.

>>>   تنها راه نجات افغانستان از بن بست تجزیه است هر قومیتی برای خود یک کشور تشکیل دهد تا هم اختلافات تمام شود و هم جنگ

>>>   سرطان پان ترکیست را جدی بگیرید پان ترکها جنایت کار ترین قوم جهان اند . آنها خود را از نسل گرگ آسنا می دانند و طبیعی است دست به هر جنایتی بزنند .


مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده استپربیننده ترین اخبار 48 ساعت گذشته
کليه حقوق محفوظ ميباشد.
نقل مطالب با ذکر منبع (شبکه اطلاع رسانی افغانستان) بلامانع است