اشرف غنی و شهکاری های تاریخی
منظور اشرف غنی از مهاجرین و بیجا شدگان همان مردمان قبایلی پاکستان است تا آنها را به وسیله امرالله صالح در صفحات شمال افغانستان و... اسکان دهد. اینجا غنی، صالح را ماهرانه گوشت دم توپ ساخته است 
تاریخ انتشار:   ۱۴:۳۸    ۱۳۹۹/۱/۱۵ کد خبر: 162873 منبع: پرینت

اشرف غنی احمدزی در نخستین فرامین اش امرالله صالح معاون اولش را که شوق فرماندهی نظامی را بردل داشت، خلع صلاحیت نمود!!
غنی احمدزی بوسیله قاطع ترین فرمان اش، میدان توب بازی امرالله صالح را مشخص ساخت واو را از گول زدن در میدان فوتبال ارگ برحذر داشت!!

به اساس فرمان غنی، صالح، صلاحیت خواهد داشت تا توزیع زمین برای مهاجرین و ببجا شدگان را مدیریت نموده و امورات مربوط به ملل متحد وجامعه مدنی را هماهنگ نماید!!
یعنی کاتب توزیع زمین شهرداری در بخش مهاجرین و مامور رتبه دهم وزارت امور خارجه نه در بخش اجرایی بلکه هماهنگ کننده!!

بدون شک منظور اشرف غنی احمدزی از مهاجرین و بیجا شدگان همان مردمان قبایلی پاکستان است تا آنها را به وسیله امرالله صالح در صفحات شمال افغانستان، وادی پنجشیر، دشت شمالی و... اسکان دهد. دامنه این بازی و ابعاد آن نهایت خطرناک است!! اینجا غنی، صالح را ماهرانه گوشت دم توپ ساخته است!!

امرالله صالح کارمند اطلاعاتی که از کندن کلهٔ گرک نیاموخته بود، از اصل خود بریده و بدون توجه به شناخت تاریخی ماهیت اصلی و ددمنشانه غنی، بخاطر قدرت با او عهد و پیمان بسته بود، از عرش به فرش سقوط داده شد و تا منزلت یک مامور عادی و بی صلاحیت تنزیل مقام داده شد!!

امرالله صالح که در عشق قدرت به مرحله جنون رسیده بود تلاش داشت تا در نقش حفیظ الله امین ظاهر شده و همه رقیبان و حریفان سیاسی خود را به "سردخانه های طب عدلی" و "پولیگون پل چرخی" اعزام دارد، امروز بیچاره به یکی از پرزه های ناکار آمد مبدل گردیده است!!

شاید در مجموع صدها صفت منفی غنی احمدزی همان یک صفت اش در مورد گمراهان سیاسی و خوشباوران ساده دل پسندیده بوده و توانسته باشد او را به یکی از ستمگران و مستبدین بیرحم عصر مبدل نماید!!

غنی گفته است که متعاقبآ، او در نظر دارد تا از جنرال علومی، خواجه محمد داوود راوش و سرکرده حزب وطن جنرال مهمند کتوازی که آرمان های حزب شان را بخاطر مقام پامال نموده و در کنار ناتو ایستاد شدند، نیز کاغذ تشناب تیار نموده و برای مستحقبن ویروس زدگان کرونای‌ تقسیم نماید!!

این است فرجام گمراهان سیاسی که ریشه های شان را بدستان خود بریده اند، آرمان های مردم و حزب شان را لگد مال نموده و با کاروان ستم و استبداد، ترور و جنایت، فساد و تقلب، غارت و چپاول همسفر شدند!!

توریالی خاوری


این خبر را به اشتراک بگذارید
تگ ها:
اشرف غنی
امرالله صالح
نظرات بینندگان:

>>>   Askar Nadjem
تحلیل دقیق و همه جانبه در رابطه با صلاحیت صالح در جابجائی ناقلان جدید در شمال کشور.
قانون اساسی صلاحیت های معاونین را توضیح داده است ولی غنی بر اساس فرمان صلاحیت های صالح را در سطح مدیر توذیع زمین شهرداری پائین آورد. روز اش از این بدتر. تآسف بحال این اشخاص است که هیچ پند از گذشته نمگیرند.

>>>   Nesar Ahmad
وظیفه امرالله‌را‌مشخص ساخت که‌در هر کار مداخله نکند‌ یعنی خودرا در غیاب ریس جمهورخودرا صلاحیتدار فکر نکند

>>>   Rahmani Khalilrahman
شما دقیقا محاسبه نموده و تحلیل درست نمودید به مانند صلاحیت که به دوستم معاون اول اش که او را در بخش سپورت لایحه وظایف اش را تعین نموده بود . موفق باشیدد

>>>   Abdul Ahad Hanan
جناب خاوری صاحب کاملآ باشما موافقم اشرف غنی یک شخص خودخواه مغرور ومتعصب ااست.

>>>   نظام الدین غیاثی خراسانی
توزیع زمین آنلاین شد
اشرف غنی طی فرمانی صلاحیت توزیع زمین به مهاجران و بیجا شدگان را به معاون اول خود اقای امرالله صالح تفویض کرد . اقای صالح یکی از مشکلات عمدۀ شهر کابل را تراکم نفوس در شهر خوانده گفته باید هرچه عاجل یک راه حل برای جلوگیری از تراکم نفوس درشهر کابل پیدا شود و رشد متوازن صورت گیرد . مقام معاونیت اول در نظر دارد برای مهاجرین و بیجا شده گان پس از این آنلاین زمین توزیع نماید .
مقام معاونیت اول در یک اقدام بی پیشینه زمین های کوه هندوکش ، کوه بابا ، فیروزکوه، سفیدکوه، سیاه‌ کوه، پامیر، تیربند ترکستان، کوه‌های سپین غر، تور غر (سیاه کوه) ، حاجی چمکنی ، جدران ، چاغی ، چاه آب ، حصه جرم ، خاواک ، دوشاخ ، دوشی و کیله‌گی ، بالاکوه ، تاله و برفک ، و کوه خواجه‌ محمد را آنلاین به مهاجرین و بیجا شدگان توزیع می کند .

>>>   هرکس به غنی اعتماد کند عاقبتش مثل امرالله ناصالح است. از صالح آخند غنی طالب میخواهد گل محمد مومند ثانی بسازد.

>>>   یکی دیگر از شهکاری های تاریخی اقای غنی انتقال وزارت مالیه را در ریاست ارگ میباشد که این عمل باعث نگرانی ها گردیده انتقادات زیادی را به دنبال داشته است از جمله الیس ویلس معاون وزارت خارجه ای امریکاست که از بابت این عمل خودسرانه ای غنی ابراز نگرانی وتشویش نموده واین کار اورا خلاف روحیه ای حکومت داری سالم وطرز دید قبیلوی انگاشته است اوکه ادعا دارد در صدد تغییر قانون اساسی نیست همچنان در پی تطبیق قانون اساسی هم نمیباشد البته او از بی تفاوتی خارجی ها هم سوء استفاده نموده وقتی تقلب های انتخاباتی وسایر کج روی های اورا صحه گذاشته واغماض نمودند دیگر بخود این جرات راهم داده که در قدم اول وزارت مالیه وبعد ها همه وزارت های کلیدی را در خانه ای خلق جابجا نماید این است دیموکراسی غرب که برای افغانها به ارمغان اورده است!!!قابل به یاد اوریست که در دوره ای چهار سال حکومت تقلبی گذشته است بیش از پنجصد بار باقانون اساسی خلاف ورزی نموده معلوم نیست که این مرتبه تا چه حد درخت زقوم غرس خواهد نمود
گل نبی عیدی زاده

>>>   چوب خدا صدا ندارد خدا لعنت کند تورا صالح که علیه مردم تاجیک بلند شدی باید با مردم خود باقوم خود باهم سنگر خود عبدالله یکجامیشدی دست به دست هم می دادی این آمریکای خر.راازین ملت بیرون میکردیم متاسفم برات صالح نمک نشناس

>>>   هیچ دینی تاهنوز به اندازهٔ اسلام توسط معتقدان جاهیل ومتعصب ورادیکاری ضربه نخورده است.
وهیج کشوردرجهان به اندازه دوران رئیس جمهور افغانستان بنام محمد اشرف غنی احمدزی،پارچه پارچه نشده، ونفاق قومی وقوم ستیزی هم دیده نشده،وقومگرای ورشوه خواری بحد بالاترینش رسیده است.
که حتاّ کمسیون اینتخابات هم رشو خوبی دریاف کرد.
با این میگوید رئیس جمهور دیکتاتور.....

>>>   Amin Kawa
شایسته سالاری در قلمرو عدالت عمری
آقای سالنگی یک عسکر است، از کش‌وفش خانه و موترهایش معلوم دار است که در زر اندوزی هم دست بلند دارد؛ ولی در مدیریت اداری و مالی تخصص ندارد، تحصیل‌کرده نیست، ممکن یک سرباز خوب و جنگی باشد. گماشتن سالنگی بحیث معین مالی و اداری ارگان‌های محلی به یقین که از فضلیت شخصیت او می‌کاهد، چون جای او در نهادهای امنیتی و دفاعی است نه در ارگان‌های محلی که نیازمند تخصص و دانش نوین اداری است. این مقرری‌ها نشان می‌دهد که آقای غنی تا چه میزان بر تخصص و دانش اولویت قایل است.

>>>   Shahwali Asifi
خبر ها را شنیدم صلاحیت معاونیت اول رئیس جمهور حفظ است .. در ضمن در این فرمان آمد که بر بنیاد این فرمان، صلاحیت توزیع زمین برای مهاجران و بیجا شدگان داخلی، هماهنگی امور میان حکومت و سازمان ملل متحد، نهادهای غیردولتی و جامعه مدنی به معاون نخست ریاست جمهوری داده شده است...
کار خوب است در دوران داکتر نجیب صلاحیت انتقال مواد غذایی و تیل به معاون اول صدراعظم داده شده بود .. بفکرم این فرمان جهت کاری اش یعنی صلاحیت امر توزیع زمین مطابق به لایحه به معاون اول داده شده چیز نو و قابل تشویش نیست ..

>>>   Amin Hassan
خوب ما تشویش نداریم ولی باید یاد آور شوم که نجیب ( عبدالرحمن ) ثانی نبود و باید شما همیشه مراقب اوضاع و عملکرد ها باشید و باز مثال از اعمال غنی را با نجیب دهید و گرچه نجیب هم نان ما را با آنطرف سرحد زیر نام ( لر او بر ) تقسیم میکرد .....ولی باز هم سگ اش بالای غنی شرف دارد .

>>>   Massoud Ansar
سیما سمر در برنامه سراچه طلوع :
شش ماه میشود نماینده ویژه رییس جمهور و وزیر دولت در امور حقوق بشر و روابط بین الملل تعیین شده ام اما تاکنون دفتر ندارم و معاش نگرفته ام.
منم تا فعلن موترهای کمیسیون حقوق بشر را تسلیم نکرده ام.

>>>   صالح یک چانس دارد و آن اینکه چالش را به فرصت تبدیل کند.
توزیع زمین به مهاجرین گپ درست است اما شیوه کار باید بو گونی یی باشد که در قدم اول تثبیت شود که مهاجر برگشته از کدام ولایت افغانستان به بیرون مهاجر شده؟
۱ تثبیت هویت و سکونت اصلی مهاجر
۲ اولویت بندی مهاجرین از نظر دریافت زمین
۳ توزیع زمین برای مهاجرین در ولایت های مربوطه خودشان
در تمام ولایات افغانستان زمین های دولتی وجود دارد و ضرور نیست که مهاجرین و بیجا شدگان را از ولایت های اصلی خودشان بیجا کرد.
اگر مهاجرین هلمند است در هلمند به حد کافی زمین وجود دارد و دوباره در هلمند برایشان زمین داده شده و کمک اضافی صورت گیرد.
مهاجری که نتواند تثبیت کند که ساکن اصلی کدام ولایت افغانستان است باید به ارگان های پولیس و دادستانی معرفی شود تا معلوم شود که تذکره اش اصلی است یا از سفارت افغانستان در تهران به گونه جعلی اخذ کرده.
عمر اشرف غنی به آخر رسیده و زمین های غنی در لوگر به مهاجرین لوگری توزیع شود.

>>>   نا صالح قیچ و غلام بچه گک درباری نه کدام حزب داشت و نه کدام برنامه بخاطر خدمت گذاری بمردم ، از برکت سر زنده یاد مسعود به نام و نشان رسید و حالا بازیچه دست غنی احمدزی کوچی به ضد مردم و قلیله خود شده است .
کوه کن

>>>   در سمت جنوبی و مشرقی افغانستان،یک بسوه زمین هم نیست که برای بیجاشده گان توزیع شود.
اگر هم باشد و امرالله صالح بخواهد آن را به بیحاشذه گان تاجک و یا برگشت کنندگان مهاجر از ایران توزیع کند،مردمان این محل ها کله و کاپوس امرالله صالح را میده خواهند کرد.
میماند بیحا شده گان هلمند و قندهار و دیگر ولایات جنوبی و عودت کنندگان از پاکستان.
اگر به آنها در مناطق مرکزی و شمالی افغانستان،امرالله صالح رمین توزیع نکند،باز هم به رییس جمهور عرض خواهند کرد و رییس جمهور او را رد صلاحیت خواهد کرد و او را مثل دوستم،رونالدو دوم افغانستان خواهد ساخت.
بدون آنهم او جنبش سبز را ساخته بود که با محیط زیست و جوانان سرو کار داشت.
منتهی یک چیز را باید امرالله صالح بفهمد:
زن و زمین،دو چیزی هستند که در نزد پشتون ها حیثیت ناموس را دارد و اکثراً بخاطر همین دو چیز در بین پشتون ها قتل ها و خونریزی ها صورت میگیرد.
این که ارزش زن و زمین برای مردم مناطق مرکزی و سمت شمال افغانستان چیست؟آینده نشان خواهد داد .
من هیچ وقت فکر نمیکردم که چوکی معاونیت اول ریاست جمهوری به چوکی مرده گاوی تبدیل شود و در راس آن امرالله صالح فرار بگیرد.

>>>   غنی اول ثابت کند که مسلمان است.
زن اش که ثابت است که کافر است و به دین عیسوی مردم را دعوت میکند.
اما غنی باید بیاید و الحمد و چهار قل را در تلویزیون قرائت کند تا معلوم شود که مسلمان است و حد اقل سوره نماز را میداند.
غنی الحمد را تا آخر درست خوانده نمی تواند و احمق است انسان هائی که این آدم را مسلمان بداند مگر اینکه بیاید و ثابت کند.

>>>   اول باید در پنجشیر برای شان مکان آماده سازد . چون این ولایت نوتشکیل است و نفوس اش هم برابر یک ولسوالی تخار نیست.
وطندار

>>>   اشتباه در هر چیز جبران دارد اما در سیاست قطعا جبران ندارد حالا اشرف غنی هم اقوام خودرا در نقاط شمال جابجا می کند و هم صالح را بین اقوام خویش بد جلوه می دهد باز هم در سیاست هیچ چیزی قابل پیش بینی نیست شاید صالح به نوعی از این مسولیت شانه خالی کند و آبروی از دست رفته خودرا حفظ کند برهان الدین محمداوغلی تالقان

>>>   با این میگویند ریس جمهور متقلب خیانتکار به ارای ملت و ریس جمهور کمتر از یک ملیون شهروند از جمله بیشتر از ۳۵ ملیون شهروند و مهمتر از همه درکدام کشور ریس جمهور اش رشوت ستانی کرده کهغنی به خاله شلیته حوا علم نوررستانی ریس کمیسون انتخابات و خاله بی مغز شینواری ریس کمیسون شکایات انتخاباتی دالر خزانه ملت را بدامن ان دو خود فرخته شده خاین ملی ریخت تا با رای تقلبی اش غنی را اعلان پیروزی کنند که کردند و روی شان را سیاه تارخ نمودند .

>>>   10 سال پيش در مجله آلمانى چنين گزارش خواندم که ترجمه آن در اختيار خوانندگان اين برگ قرار مى دهم
''چگونه ایالات متحده دشمن می سازد?
ایالات متحده از قبایل پشتون فعال در تجارت مواد مخدر در هندوکش پشتیبانی می کند. این امر امنیت جمعیت را به خطر می اندازد.
هیچ راه حلی در چشم انداز نیست: کشت خشخاش در افغانستان هنوز یک تجارت سودآور است.
در شهرستان "نازیان" در استان ننگرهار، در حدود دو ساعت رانندگی از شرق کشور هندوکش جلال آباد به جنوب شرقی، یک پاسگاه پلیس مرزی قرار دارد. اين پست پوليس در یک راهرو باز در مقابل یک کوه بلند به هوا وجود دارد. تعداد معدودی از ماموران مقامات در نزدیکی مرز پاکستان در حال انجام وظیفه هستند. دره های در دامنه کوههاى سربه فلک کشيده شاخه دار خيابانان معدود ويرانه دارد. فراتر از Mini Forts (به زبان انگليسى هند "ارگ کوچک" اين قعله باستانى دوران شاهپور "دژ مينه" يا دژ مينش يعنى مهر و دوستى پارسى ميانه شاهپورى ساسانى ) ، منطقه کنترل نشده و منطقه قبیله ای ،يا قبايل آزاد پشتونان٬ جایی که نیروهای طالبان مسلح در حال حرکت اند که حملات خود را عليه دولت نو درکابل آغاز می کنند.
پلیس در حال محافظت از گلزارهای سنگ تراشیده شده است. در گستره کوهپایه کوهها به معنای واقعی کلمه گم شده اند. اگر بتوانید از خود محافظت کنید و برتری نخورید ، باید خوشحال باشید. قدرت آنها تا آنجا گسترش می یابد که اسلحه های آنها از اینجا می توانند آتش بگیرند. اینکه آنها منطقه را تحت کنترل خود نگه دارند ، و قاچاق مواد مخدر را متوقف کنند - امکان پذير نيست !
بیشتر تریاک خام از استان هلمند جنوبی حاصل می شود. جایی که 90 درصد خشخاش در افغانستان رشد می کند و نه دهم تریاک خام جهان از آن به دست می آید. جائیکه بهترین خاکهای کشور وجود دارد که ده برابر بیشتر از آن در مثلث طلایی هندوچین است و می تواند نه تنها افغانستان بلکه بخش هایی از پاکستان را تغذیه کند ، میوه های با کیفیت بالا به جای دانه خشخاش پرورش می یابند. جایی که بیشتر مناطق تحت سلطه طالبان یا جنگ سالاران پیشین هستند که بخشی از تأسیسات سیاسی شده اند. در آنجا ، در سایه قیام ، آن شبکه مافیایی مانند کشاورزان ، سرمایه داران ، قاچاقچیان ، پالایشگاه ها و مقامات فاسد ، که خود را صنعت مواد مخدر می نامند ، تجارت می کند. جایی که حدود یک سوم پول مواد مخدر به شورشیان می رود ، گفته می شود سالانه بین 150 تا 200 میلیون دلار آمریکاى.
1,5 میلیون نفر در افغانستان از تجارت مواد مخدر زندگی می کنند. این 25 درصد از تولید ناخالص داخلی را تشکیل می دهد. به ویژه ایالات متحده و انگلیس بزرگ ، هدف خود را برای مبارزه با کشت مواد مخدر در پی سقوط طالبان در دسامبر 2001 هدف قرار داده اند. با این حال ، آنها تا به امروز مفهومی مؤثر پیدا نکرده اند. از آنجا که تخریب مزارع خشخاش بسیار گران است ، به ویژه کشاورزان فقیر را تحت تأثیر قرار می دهد و اخیراً مزارع نیز توسط صاحبان مواد مخدر مین گذاری شده اند ، اکنون دولت شروع به تمرکز روی مبارزه با قاچاق کرده است.
لیسانس دانشکده زراعت محمد ابراهـیم ازهـر ، معاون وزیر کنترل مواد مخدر ، آزادانه تصدیق می کند: "اما ما مأموران پلیس به اندازه کافی برای نظارت بر مرزها نداریم." معاون وزیر کنترل مواد مخدر کرزی با انتقاد واضح از ایالات متحده اظهار داشت: "ایالات متحده پول زیادی را در ارتش خرج می کند ، اما از مبارزه با کشت و قاچاق مواد مخدر غفلت می کند. این امر به دارايى مالی این شورشيان اجازه می دهد." محدودیت ها برای قاچاقچیان باز است. وی همچنین یک شهادت ویرانگر برای انگلیسی ها صادر کرد: "این اثر صد در صد منفی بود."
این مقام عالی با بيان پيچاره گى گفت : "بدون مشکل مواد مخدر ، ما امنیت بیشتری خواهیم داشت زیرا طالبان پول کمتری در اختیار خواهند داشت. اما ما نه دانش و هم راهکاری برای متوقف کردن کشت کوکنار در سطح کشور نداریم. باید " از این گذشته ، ناتو یک نمودار ایجاد کرده که هشت ستون آن چگونگی مبارزه با مواد مخدر را نشان می دهد: از گزینه های کشاورزی برای کشاورزان گرفته تا نابودی محصولات کشاورزی دهقانان و پیگرد قانونی کیفری تولید کنندگان مواد مخدر و قاچاقچیان. اما این هنوز در سیاست مؤثر عملی نشده است.''

>>>   نا صالح يك آدم خودخواه و جاه طلب است. پيش او فقط موقف و پول مهم است. اينكه از كدام مرجع انهارا بدست ميآورد، بيتفاوت است. در بازي فعلي اش بحيث غلام بچه دربار، فكر ديگر به سر دارد. او ميفهمد كه غني مريض است و امروز يا فردا مردم از شر اين ويروس نجات يافتني است. باينخاطر او به قوم، قبيله ،ياران سابق پشت كرده و راهي در بار غني شده است. او دقيقه شماري ميكند كه غني چه وقت به ديار ابدي ميرود تا او جايش را بگيرد. اما او كله كندن گرگ ناموخته است. بمجرديكه جنجالش عبدالله حل شود، به داد نا صالح ميرسد.

>>>   عبدالله پیمان
به نظر من اتخاذ موضع رادیکال علیه امرالله صالح و تعقیب سیاست تضعیف او مقرون به صرفه نیست.‌ برای این که به هر میزانی که او به حاشیه برود، به همان اندازه طالب پروران درون نظام و قوم گرایان افراطی تقویت می شوند و رشد می کنند و در نتیجه شیب تسلیم دهی قدرت به طالبان تندتر می گردد. علارغم انتقاداتی که می توان بر پاره ای از رفتارها و مواضع آقای صالح وارد کرد، اما الحق والانصاف وی واجد یک سری اوصاف خوبی است که یکی از آن داشتن طرح روشن برای مقابله با روند طالبانیزه شدن حاکمیت است. لذا ما به او ضرورت داریم و باید حفظ اش کنیم.
برای فهم این مطلب به تجربه جنرال دوستم بنگریم که اتفاقا پیش چشم مان رخ داد. تداوم حضور او در حاکمیت می توانست تا حدی تعادل افکنی کند و جلوی خود سری های غنی را بگیرد. اما تحمل نگردید و کنار زده شد. پیامدهای دور کردن جنرال از حلقه تصمیم گیری برای حوزه ما بسیار سنگین و زیانبار بود.

>>>   گرچه با صالح روی خوش ندارم اما او هوشیار تر از دیگر قوم هایش است زیرا حد اقل مانند نوشته دانان تفرقه اندازش نیست

>>>   الحمدلله
متاسفانه خبر یافتیم محافظین دیکتاتور اشرفو کشته و زخمی شده اند ای کاش خودش هلاک میشد.

>>>   همین صالح و همین لایحه وظایف ! با این لایحه وظایف صالح در نزد مردم بد نام و به اجرای آن ناتوان و نتیجه به بدنامی خواهد انجامید.

>>>   قوم مهاجر معلوم است۰ همان غول های اطراف مغاره های کوه سلیمان پاکستان امروزی، آخرین گروه قومی که به مجموعه قوم های ساکن خراسان باستانی پیوستند ولی همه چیز را به گند کشیدند چون بی نهایت بی فرهنگ و شرور بودند و هستند۰


مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده استپربیننده ترین اخبار 48 ساعت گذشته
کليه حقوق محفوظ ميباشد.
نقل مطالب با ذکر منبع (شبکه اطلاع رسانی افغانستان) بلامانع است