معجزه ادارى و اقتصادى متفكر دوم جهان!؟
 
تاریخ انتشار:   ۱۶:۵۳    ۱۳۹۹/۱/۱۵ کد خبر: 162879 منبع: پرینت

در حاليكه بدليل شيوع ويروس كرونا، مشكل تعطيلى ادارات و بيكارى در اكثر كشور ها افزايش يافته، قرار است بنابر معجزه اشرف غنى هزاران فرصت شغلى در افغانستان ايجاد شود.

بنابر اطلاعات BBC ، در دو ماه اخير ٩٠٠ هزار نفر در اسپانيا شغل شانرا از دست داده اند و شش ميليون كارمند و كارگر بيكار شده در امريكا، درخواست هاى شانرا براى دريافت مزاياى بيكارى به ادارات ذيربط ارائه نموده اند و بهمين ترتيب صدها هزار فرصت شغلى در ده ها كشور ديگر نيز تعطيل شده.

در همچو اوضاع و احوالى كه اقتصاد هاى غول پيكر و نظام هاى قدرتمند جهان به لرزه آمده و از يافتن راه حل مستأصل شده اند، اشرف غنى به اداره انكشاف ملى دستور داده تا يك ماه ديگر براى ٤٠ هزار تن زمينه اشتغال را فراهم نمايد. اين در حالي است كه همه مملكت در قرنطين سه هفته ى قرار دارند، به جز سكتور امنيت و صحت همه ادارات تعطيل و اكثريت كارمندان و كارگران معاشات شانرا دريافت نكرده اند.

همانگونه كه از نقطه نظر علم اقتصاد، بيكارى دلايل مشخصى دارد، اشتغال زايى نيز زمينه هايى مى طلبد تا فرصت هاى شغلى در آن افزايش يابد. در حاليكه چندين فاكتور بيكارى نظير افزايش جمعيت، ركود اقتصادى، جنگ، وابستگى كشور بمساعدتهاى خارجى و و در كشور موجود است و تا هنوز كه هنوز است، روى هيچ فاكتور اقتصادى كه زمينه ساز اشتغال سازى در كشور شود، سرمايه گذارى نشده. نميدانم غنى با آنهم سند و مدرك تحصيلى و ادعا هاى پر طمطراقش نخست چرا چنين گزافه ى را مطرح نموده و ثانياً چطور از عده و عهده آن برمى آيد؟

اميدوارم نه يك ماه ى وعده داده شده او، بلكه يك سال آينده ثابت سازد كه ادعاى او درست است و يا سخن من:
تا سيه روى شود، هركه در او غش باشد.

محمد عارف منصوری


این خبر را به اشتراک بگذارید
تگ ها:
کرونا
ایجاد شغل
غنی
نظرات بینندگان:

>>>   جناب غیاثی! باور کنید شما در اشتباهید. جلالتمآب ایشان در همه امور برناهه دارند و آنهم با مشوره متخصصین امور. ایجاد شغل چهل هزاری نیز از همان برنامه های دقیق است. ارقام ارایه شده توسط وزیر صحت بیانگر آن است که لا اقل چهارصد هزار تن قربانی ویروس کرونا خواهند شد. واین چهار صد هزار تن به چهارصد هزار تابوت ضرورت دارند. برای ساختن هر ده تابوت اقلا به یک نفر ضرورت است. فتوای تیمم میت نیز از طریق شورای علمای کشور که در راس آن عالم متبحر - فقیه اعظم و پیشوای جهان تسنن جناب شیخ الحدیث قیام الدین کشاف قرار داشته که برای هفتاد سال مشاور ارشد و مفتی اعظم بارگاه تمامی رژیم های گوناگون بوده اند(خدا عمر شان دراز کناد). ایشان به منظور جلوگیری از انتشار ازین اجنه آسمانی به مشایعت کنندگان میت فتوای دفن را در تابوت دادند تا به کفن. رییس جهمور نیز افتخار تابوت سازی و تخصص آنرا در شش سال گذشته ازان خود کرده اند. حال بگویید تحلیل شما درست خواهد بود و یا وعده ایجاد اشتغال توسط جلالتمآب ایشان.

>>>   او برادر غنی احمدزی کوچی پنج سال را بالای گرده های مردم با دروغ های شاخدارش ، راه ابریشم ، راه لاجورد ، راه زمرد ، چهاراه اتصال منطقه ، دهلیز هوایی و نمیدانم چی و‌ چی بالای همین مردم احمق ، غول و لوده ما حکومت کرد حالا به دروغ های جدید ضرورت دارد تا پنج سال دیگر بالای ما و شما حکم براند و بابا چند فاشیست و فیسبوک چلونکی باز هم ما را فریب داده و خود خزانه ملت را غارت کند.نا صالح از خواب بیدار شو.
کوه کن

>>>   غنی یهودی به خاطر خیرات جمع کردن دالر ها را از کشور خارج که گویا در کشور ما کورنا آمده در غیر ان نه کرونا است ونه کدام چیزی دیگر

>>>   هر روزی که از حیات این احمق زنجیری سپری می شود، به حماقت او می افزاید. او موجودی است که در عالم خیال زندگی می کند و تماس جسمی و روانی او با حقایق حیات قطع شده است. او با مغز متلاشی شده اش، کشور را به سوی تباهی نهائی سوق می دهد و مزدورانی نظیر امرااالله او را در این امر کمک می کنند. حیا و خجالت در قاموس زندگی بدنام او وجود ندارد.
داود

>>>   والتقوا فتنة لاتصیبن الذین ظلموا منکم خاصة درست است که دنیا از جور وظلم بنی نوع بشر به ستوه امده در همه جا خون انسانها ریخته میشودودارای های ملت ها چپاول میگردد وزور مندان بالای ملت های مظلوم از هیچ نوع ستم دریغ نمی ورزند وبعضا اساس مکتب هاشان به انها اجازه میدهد که از هر طریق وراهی ممکن پول بدست اورند وزر اندوزی کنند وهیچ نوع حدومرزی برای اندوختن سرمایه هاشان ندارند در هر جا جنگ ها را مشتعل میسازند وملت هارا بحان هم می اندازند وخود در جمع مال وامکانات انها می پردازندوشاید ازین مدارک ۵ تا ده تریلیون دالر گرد اورده باشند وفابریکه های سلاح شان رونق می یابد نزدشان انسان بیچاره هیچ ارزش ندارد مقدس ترین چیز در مفکوره ومکتب شان سرمایه است گرچه از ملت های خودشان هم استثمار وبهره کشی میکنند اما بیشتر چشم به جاه و جان ومال دیگران دوخته اند این همه ناروای ها ومظالم رادر حق بشریت روا میدارند به امید این که این نیرو وقدرت های ظاهری شان مانع ازان میشود که کسی انها را مجازات نماید گاهی اشخاص ضعیف العقیده وسست ایمان چومن هم فکر مینمایم که العیاذا بالله کجاست ان عدالت الهی ووعده های خداوندی که اینها را تنبیه ومجازات نماید واز زور گوی وبلند پروازی هاشان باز داردولی کسانی که به عدالت پروردگار ایمان مستحکم دارند ومطمین هستند که روزی این وعید های خداوندی تحقق می یابد اما وقتی عذاب الهی بیاید تنها ظالم ها وبدرفتار هارا نمیگیرد وان عذاب عام میباشد انهای که در برابر این کا رها از خود بی تفاوتی نشان داده اند ویاولواگر خود درین چپاولها ونسل کشی ها اشتراک ندارندولی به نحوی به ان رضایت نشان داده و یاناخود اگاه درصف انها قرار دارندبطور خلاصه خسارتهای که از ناحیه ای کرونا به بشریت وارد نموده احتمالا به ملیونها تلفات بشری وده ها تریلیون دالر در کنترول این مرض مهلک به مصرف برسد چیزی که اینها با همه روسیاهی وبد نامی بدست اوردند واین مصارف برابر همه ای انچه است که از سعودی وامارات وسوریه وعراق وکویت وافغانستان به یغما برده اند وبه تعداد نفرهای که درافغانستان وسوریه وعراق ویمن ودیگر جا ها به قتل رسانیده اندوانجام دادند همه را به یکبارگی از دست میدهند این نوع عذاب ها که به سبب تقصیر وندانم کاری های عده ای رخ داده هرگاه بیاید همه ای بشریت را فرامیگیرد ومصداقایت قرانی صدق میکند که فرمود چون فتنه وامتحان الهی بیاید تنها ظالم های شما را احتوا نمیکند
شیخعلی بلخابی سرپلی

>>>   منصوری صاحب ! در انتخابات 2014 گفتند که یکملیون شغل ایجاد میکند و در سفره مردم تغیر می آرد باز دیدیم که به گفته خود عمل کردند یک ملیون چه که ملیون ها شغل ایجاد کردند اما در کشور های بیگانه مثل ایران ، ترکیه ، یونان ، بلغاریا ، مجارستان ، فرانسه وغیره از قاچاقبران انسان گرفته تا سماواچی ها، هتل داران، مالکان موتر و درایوران و ..... تا مالکان کشتی ها، غواصان ، قبرکنها و غیره و غیره مصروف کار شدند . به خیر یا به ضرر ملت مقصد به وعده خود عمل کردند . در آوردن تغیرات سفره و دسترخوان مردم هم تغیر آوردند مگر به قسمیکه جوانان مجبور شدند ترک وطن نموده و در ایجاد شغل در کشور های خارجی غنی را کمک نمایند. اکنون اگر تیم ثبات و همگرایی کوتاه بیاید آنوقت مطمئن باشید که ده ها برابر وعده اش مانند وعده قبلی خود اشتغالزایی خواهد کرد.

>>>   کدام حرف و وعده اشرف غنی احمدزی راست بوده که این وعده دادن چها هزار شغل جدید اش راست باشد سخنان غنی دروغ عوام فریبانه وعده داده گی های غنی دروغ عوام فریبانه رفتار تا کردار همه اش پر از دروغ عوام فریبی جیزی دیگر نبوده و نیست جز دروغ دوکه مردم و حتی نام تقلبی و جعلی به خودش متفکر دوم جهان عوام فریبانه و دروغ کامل هیچگاهی امید راستگویی و سخنان و رفتار صادقانه را از غنی نکنید چون ضمیر و خمیر اش به دروغ و فریب است.

>>>   در افغانستان معمولاً در بهار که فصل کشت و کار است و در خزان که فصل برداشت حاصلات است،باید زمینه کاریابی زیاد تر فراهم شود.
چون افغانستان یک کشور زراعتی است و بخش عمده اقتصاد افغانستان را تولید و پروسس و صادرات مواد زراعتی تشکیل میدهد.
در حالی که هشتاد فیصد اقتصاد امریکا را بخش خدمات و صرف دو فیصد اقتصاد امریکا را بخش زراعت تشکیل میدهد.
بنأ اگر افغانستان میخواهد که اقتصاد پیشرفته داشته باشد،باید سیستم آموزشی افغانستان مطابق معیار های بین المللی،زیادتر به بخش خدمات اختصاص داده شود و بازار بورس و اوراق بهادار ایجاد شود و سیستم بانکداری مدرن احیأ شود.برای جذب سرمایه بیشتر و سرمایه گذاری در کشور،با کمپنی ها و بانک های دیگر کشور ها ارتباطات مالی و اقتصادی برقرار شود.
به مجردی که در افغانستان یک نفر در پوست های بزرگ دولتی مقرر میشود،عاجل کارمندان سفارت امارات خود را نزد او میرسانند و با وعده و وعید مفاد زیاد،او را تشویق میکنند که تا در دوبی سرمایه گزاری کند.
صادرات نفت امارات شاید حالا کمتر از دوفیصد اقتصاد کشور را تشکیل دهد.تولیدات صنعتی و زراعتی نیز ندارد.بنأ نود و پنج فیصد اقتصاد امارات را بخش خدمات،حصوصاً بخش ساختمانی تشکیل میدهد.
در افغانستان دولت و اپوزیسیون فقط در فکر قدرت و قدرت طلبی و دزدی و چور و چپاول هستند.
اقلاً همان پول های دزدی کرده گی خود را در داخل کشور نیز سزمایه گزاری نمیکنند.زیرا میترسند که مورد بازخواست قانونی قرار نگیرند که از کجا کردی؟
اقلاً میتوانند شرکت هایی را به نام های اشخاص دیگر تشکیل کنند و پول های دزدی کرده گی خویش را در داخل کشور سرمایه گزاری کنند.
مقامات دولتی زیاد تر باید اشخاصی را تحت پیگرد قانونی قرار دهند که سرمایه دزدی کرده گی خویش را به خارج انتقال میدهند.
نا گفته نماند که بعضی کشور های همسایه و منطقه در بوجود آوردن نا آرامی نیز در افغانستان سهم دارند تا بدینطریق سرمایه داران را مجبور بسازند تا سرمایه خود را از افغانستان بیرون کند.
بنأ اگر مردم نیز در شهر بلند منزل هایی را میبینند،نگویند که از کی است و از کجا کرد؟
بگذارید که بسازند.این یک سرمایه است و سرمایه شامل عواید ناخالص ملی کشور میشود و بلند رفتن عواید ناخالص ملی،سبب بلند رفتن معاشات و دست مزد ها میشود و بلند رفتن معاشات و دستمزد ها،سبب میشود تا شما با خرید و یا اجاره آپارتمان ها درین بلند منزل ها،در آنها زندگی کنید.

>>>   تو کدام تشویش نکو بخاطریکه خودت یک شغل داری و آنهم نشر ....از طریق انترنت!!

>>>   وعده داذه بود که در ظرف ۲۰ روز یک شفاخانه ۱۰۰ بستر در هرات برای مریضان کرونا اعمار و به بهره برداری سپرده می شود. پرسان شود که چه شد. اگر کسی از راست خیر نبیند از دروغ هر گز به منزل نمیرسد و اگر از دروغ و تقلب به منزل برسد تا ابددر نزد خدا و خلق خدا بی عزت و بی آبرو خواهد ماند.


مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده استپربیننده ترین اخبار 48 ساعت گذشته
کليه حقوق محفوظ ميباشد.
نقل مطالب با ذکر منبع (شبکه اطلاع رسانی افغانستان) بلامانع است