بوي خيانت عبدالله به مشام مي رسد!
 
تاریخ انتشار:   ۱۳:۵۸    ۱۳۹۹/۱/۱۶ کد خبر: 162897 منبع: پرینت

وقتي انتخابات و آرای مردم ارزش ندارد و ملاك پيروزي و سهم گرفتن در قدرت نتيجه چانه زني هاي اين جلادان است چرا انتخابات برگزار مي كنند مردم را به دسته هاي حزبي، گروهي، قومي و... در مقابل هم قرار مي دهند؟!

رفت و آمدها و گفتگوها ميان عبدالله و ريش سفيدان سياف، كرزي، حكمتيار، احدي و... بر سر تقلب انتخاباتي و كنار زدن غني از قدرت جريان ندارد بلكه ادامه حكومت غني و سهم عبدالله، دوستم، محقق، خليلي در حكومت آينده با رهبري اشرف غني است.!

عبدالله داستان انتخابات گذشته را تكرار مي كند؛ اول اخطار مي دهد تقلب را نمي پذيرد، بعد وارد مذاكرات بر سر تقسيم قدرت مي گردد آنگاه كه سهم خود را
دريافت كرد به بهانه كشور دچار بحران نگردد، آشوب هرج و مرج ايجاد نشود و... كنار مي رود.

اينها چه آدمهاي ساده دل و خوش باور هستند به قول قرارهاي لفظي در دنياي سياست اعتماد مي كنند آنهم با قضاوت كرزي، ريش سفيدي حضرت سياف ميانجيگري احدي و... با ميزباني اميرالمومنين حضرت حكمتيار صاحب!

بارها گفته ام؛ آنچه ويژگي هاي يك رهبر است در وجود عبدالله نيست، وي نه اراده قوي براي رهبري دارد، نه عزمي براي مبارزه با جعل و تقلب دارد و نه شجاعت ايستادگي و استقامت در برابر بحران آفريني و چالشهاي بعد اعلام حكومت همه شمول اش دارد.

عملكرد عبدالله در اين اواخر نشان مي دهد از وي بوي تسليم شدن "اجلاس بٌن" كنار رفتن از رقابت با كرزي دو دور دوم و بوي گنديده انتخابات گذشته و تسليم شدن به غني در سفارت آمريكا به مشام مي رسد، اما اين بار حاكميت اشرف غني مساوي است با فاتحه خواني همه اين رهبران ساده لوح كه عطا، محقق، دوستم، خليلي، امرالله، قانوني و... است چونكه اينها از نيت اين پشتونيست ها نمي دانند كه به خون شان تشنه هستند.!

گل امیری


این خبر را به اشتراک بگذارید
تگ ها:
خیانت عبدالله
غنی
نظرات بینندگان:

>>>   نیلوفر بدخش خراسانی
همان لنگ که می گفت این لنگ خادیست غنی را از ارگ می تواند بیرون کند کجاست ...؟!
عطا و قانونی شاید این شب ها و این روزها با خود بگویند که لعنت به اتمر که هم از طوی ماندیم هم از ختم ....

>>>   Zarif Azizi
ﺷﺮﻡ ﺑﺎﺩ ﺑﻪ ﻋﻂﺎ و ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻛﻪ ﻫﺮﺩﻭ ﻓﺮﻳﺐ ﻳﻚ ﻟﻨﮓ ﺭا ﺧﻮﺭﺩﻥ.ﺩﻳﮕﺮ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺣﺘﺎﺩﺭ ﺻﺤﻨﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺷﻮﻧﺪ.اﺯ ﺷﺮﻡ.

>>>   آقاے حنیف اتمر به حیث وزیرامور خارجه حکومت تڪ قومی ، فاشیستی، وإنحصارے ، آقاے غنی مقرر شد.
همه ے نسل جوان درآن وقت میگفتند کہ آقاے اتمر برای پارچه کردن صف مرصوص حوزه ے جهاد ومقاومت مردم افغانستان آمده است چون مأمور توظیف شده ازطرف آقاے اشرفغنی احمدزی ، وآقاے حامد کرزی ، وآقاے استادسیاف بود کہ آنرا به وجه احسن انجام داد. اما متأسفانه قمندانان ناآگاه سیاسی ، ویابه زعم خودشان رهبرنماها تسلیمی گفتند شما سیاست را نمی دانید . ما اگر غنی را توسط اتمر ازارگ اخراج نکنیم با کس دیگر اخراج کرده نمیتوانیم ، به غنی تسلیم شدید ؟؟
(باحترام باعث فاروق

>>>   اقای گل امیری!
خداوند هیچ انسان را مزدور وغلام نسازد انطوری که میشنویم خداوند نشان ندهد وقتی اجنت شدی ودر سازمانهای استخباراتی ثبت نام نموده وبا انها پروتوکول وتعهداتی را امضا نموده باشد دیگر مجبور است به اساس امر وهدایت انها عمل نماید اگر نیک بی اندیشیم تا این سرحد که اینها رسیده اند ازاثر توجه ارباب ها بوده و به میمنت همان سازمانهاازین روانهای که لیاقت مدیریت یک اداره را نداشتند تا سر حد ریاست شورای اجراءیه ودر ابتداوزارت خارجه ای نام نهاد رسانیدند پس مجبورند که به هر چه انها لازیم می دانند بسنده کنند واز دساتیر انها اطاعت نمایند درینجا بازنده ای اصلی ملت عزیز افغانستان است که اینها را درمیان دو غلام ویا چنت مزدور خود مخیرمی نمایند که باید حتما یکی را انتخاب نمایند از همین رو ملت به وظیه ای ایمانی خود عمل نمود واز رفتن به پای صندوقها باز ایستادند وحاضر نشدند که هیچ کدام این نوکر هارا انتخاب نمایند اما اینها تاحدی بی حیا وبیشرم هستند که بالای یک ونیم در صد ارا انهم نصفش تقلب وخریده شده با پول دعوی دارند زیاد تشویش نداشته باشید اگر عبدالله هم بیایدهرگز به نفع کشور وملت نیست در خدمت بادار وارباب است درینجا نقشه ای راه را دیگران میکشند سفیر امریکا وخلیل زاد وقتی در مراسم تحلیف غنی اشتراک نمود معلوم بود که غنی خان فرزند دلبند ونازدانه شان است وعبدالله فرزند ناتنی ومورد شبه واشتباه است که مبادا علاوه بر سی ای ای وایم ای سکس با کاجی بی ودیگر جا ها هم ارتباط داشته باشد ازین رو اهل راز نیست وازسوی خلیل زادتزکیه نگردیده است .
ولایت خان صافی از کاپیسا

>>>   عبدالله گفتعه است اگر تکه تکه شوم نتیجه این انتخابات را قبول ندارم

>>>   خوب اگر از این نرم شانه نشانه های سازش دیده میشود باید صلاح الدین خان ربانی به حیث رهبر تاجیک ها در کنار جنرال صاحب دوستم و آقای محفق سازش کار را کادو پیچ نموده از دست امرالله صالح برای اشرف خان ارسال نمایند و خودشان ولایات شمال و مرکزی را مستقل اعلان نمایند. اگر ذره ای غفلت نمایند و این دست و اون دست کنند مطمئن باشند در قبر های که برای شان در آرامستان شهدای کرونا از قبل آماده کرده اند دفن شان خواهند کرد.

>>>   غنی و اتمر با طالبان و پاکستان و امریکا یکی اند و هدف قتل عام تمام فارسی زبانان و ترک تباران را دارند.

>>>   آگاه وهوشیارباشید که حلقه های وجاسوسان کشور های بیگانه مسج های تحریک کننده ازیک قوم به قوم دیگر میدهد
وآتش نفاق را دربین ما روشن میکنند
مثل این شخص که اسم خود را باعث فاروق گذاشته
امید که درک کنید

>>>   این ایزک عبدالله را چی به پاسداری از آرای پاک مردم ، فقط او بخود و مصطفی جان مستور شادی می اندیشد و بس. حالا باز هم اقوام غیر پشتون ماندند و تعصب کور فاشیستان قبیله پرست با مغز متعفن قرن اشرف غنی فاشیست کوچی و مزدور.
کوه کن

>>>   اگرمیخواست خیانت کند درجنگ با شوروی و طالبان میکرد.

>>>   بدخشان از کنترل دولت مرکزی خارج شد.
تخار و کند و بغلان فردا
فاریاب پس فردا

>>>   ای اره دوسره افغانستان را قطعه قطعه میکند
گرچی عبدالله یی فیشنی بوی تعفن خود را با عطر های پاریس می پوشد

>>>   رهبران ساخت خارج و بي سواد و بي ريشه شوراي نظار، در مقابل پول سردار شهداي عالم اسلام ، استاد رباني ، و استاد مقاومت و جهاد عليه طواغيت در جهان ، مسعود قهرمان را بطور مرموز و خائنانه به شهادت رساندند و قاتلين شان خود را ميراث خور آنها ساخته و تمام جمعيت اسلامي و ارزش هاي جهاد افغانستان را به يغما برده و به أشكال مختلف خون شهدا را فروخته و خود را بنام ديموكرات ، جهان بين ، نو انديش ، حرامي ، ... نشان داده و حتي در مقابل پول با اركان اسلام مخالفت نمودند ، مگر غافل از اينكه خداوند حافظ دين و پاداش دهنده شهداء و مجاهدين و مهاجرين ، بيوه ها و أيتام جهاد است ، عادل و منتقم است ، از اين رو شاهد بسيار رسوائي ها و حقارت ها و عذاب هاي رهبر نما هاي فعلي خواهيم بود. همان طوري كه از خيانت خود شان از قدرت و ارگ رانده ميشوند به بسيار نزديكي مانند قذافي از طرف پيروان خودشان سنگ سار شده كشته ميشوند. إن شاء الله

>>>   شما یک مراتبه درتصویر عبدالله بطرف کومه هایش ببینید چرا اینقدر پندیده ؟؟ دلیلش از بی عاری بودنش است هر روز بیست سی جوان اردو وپولیس شهید میشود مردم درچی حالی قراردارند واین مفت خور بی ثمر هر روز چاقتر میشود
فا میلش را به هند برده خودش صرف بخاطر چوکی معطل است ، هیچگاهی عبدالله بزبان نیائورده که فلان پلان را دارد یا کدام پروژه را برای مردم عملی میسازد مانند یک تره صف غمش تقسیم چوکی ها وآنهم اول خودش همانطوریکه ترامپ میگوید: اول امریکا ، عبدالله میگوید: اول عبدالله دوم مصطفی مستور،

>>>   اگًر عاقلانه فكر كنيم إستاد عطاء ويونس قانوني با واژه سياست بلديت ....دارد. ونه خواسته باسياست هاي طفلانه كه ما شاهد عملكرد آنها استيم يكجا با شد.
ب.م أز خير خانه كابل

>>>   گلبدین سهم خود را که پول دار ترین وزارت است،یعنی وزارت مالیه،بدست آورد.
گرچه معلوم نیست که با تغیراتی که در ساختمان وزارت مالیه آمده است،صلاحیت پولی این وزارت به ارغندیوال خواهد ماند و یا نه؟
به هرصورت گلبدین به همین هم قناعت دارد.
یونس قانونی و محقق نیز که منحیث معاونان اول و دوم اتمر کاندید بودند،به سهم خود رسیدند.یعنی حنیف انمر منحیث وزیر خارجه مقرر شد.
اما حالا قانونی و محقق هرچه داد بزنند که ما این سهم را قبول نداریم.حنیف اتمر سهم ما نیست.
مگر اشرف غنی قبول نمی کند و میگوید که چطور جنیف اتمر سهم شما نیست؟
مگر شما منحیث معاون اول و دوم او خود را کاندید نکرده بودید؟
عطا محمد نور و دوستم نبر به سهام خود رسیدند.
پسران شان عضو کمیته مذاکرات بین الافغانی شورای بزرگ صلح میان طالبان و دولت افغانستان مقرر شدند.
به خود داکتر عبدالله ریاست شورای صلح پیشنهاد شده است.
باقی میماند خلیلی و تورن اسمعیل خان.
خلیلی مسؤل توزیع رمین ها برای مهاجرین در بامیان و دایکوندی مقرر شود و تورن اسمعیل خان چون سابقه نظامی دارد،قوماندان فرقه خاص عملیاتی محاربوی در وزارت دفاع،علیه طالبان مقرر شود.
منتهی تورن اسمعیل خان باز مثل دفعه پیش که همراه پانزده هزار نفر مسلح.شش طالب بیامدند و او ره در حین قلار تروش خوردن دستگیر کردند و ببردند و در غندهار بندی بکردند،باز او ره دستگیر نکنند و بندی نکنند.

>>>   سیاف و نداف و حامدکزی برزی و دشمن اعضای جمعیت و وحدت حکمتیار خاین جاسوس ای اس ای به بهانه مصالحه مصالحه وقت را صرف میکنند تا غنی بزیر همین نام کابینه تگ قومی خودش را جور کند ملا سیاف با غنی احمدزی همراه و همگام و هم کاسه است وقتی که غنی به خانه سیاف رفته بود وجیب کلان واسکت اش را پر از دالر کردچون روی دالر نازک است ملا ساف حاضر شد که هم به اصطلاح در جلسه جرگه خرید شده مردم نادان شرکت کند و در انتخابات بدون افشا شدنش در روی صحنه از غنی احمدزی هم زبانش حمایت کند که کرده است عمرداوودزی و کلکانی و ترشوال و غیره از تیم سیاف در خدمت غنی احمدزی قرار گرفتند و در پر کردن صندوق های رای جعلی با غنی و تیمش همکار و همگام بودند چنین شخص سیاف که همکار و همگام با غنی است چنین شص هرگز طرف اعتماد و اعتبار نبوده و پا درمیانی اش هم به نفع غنی کار میکند نه بخاطر خدا و حق بینی و کرزی را خو همه میشناسند که نفر امریکا و مانند غنی قومگرا معتصب است حال که سخنگوی ریس جمهور حکومت مشارکتی فرا گیر گفته به هیچ چیزی جز ابطال انتخابات چیزی دیگری را قبول ندارد باید به همن خواست شان پابند بمانند و بکار های خود رسیدگی کنند داتر عبدالله پشت وانه مردمی دارد مانند غنی بی ریشه و بدون پشتوانه مردمی نیست باید جدی حرکت کند ..

>>>   مشكل بزرگ شمااين است:
١- رهبر نداريد!
٢- استراتژى نداريد!
٣- حتى پلان نداريد!
٤- معامله گر استيد!
.
.
پس چگونه به قدرت خواهيد رسيد وچگونه حكومت خواهيد كرد؟

>>>   این پنچرمینهای بیشرم که نه غیرت دارند و نه هم عزت. اینها از همان روزیکه کشور را در مقابل چند دالر معدود به امریکایی ها فروختند خاین بودند.
طی ده دهه گذشته خیانت کرده خیانت کرده چهره هایشان مسخ شد. این کدام کار نو نیست که از آقای دبل عبدالله سر میزند.

>>>   ای برادران و خواهران افغان و مسلمانم ، اتحاد کلمه خود را در برابر شیطان بزرگ آمریکایی خونخوار حفظ کنید . من حرف از ترامپ نمیزنم بلکه سیستم امپریالیستی آمریکاست که سیاست های نیرنگانه و اسلام ستیزانه را به اجرا میگذارد . بدانید هر که را آمریکا تایید کند دشمن اسلام و مسلمین و کشور شماست ، و هر که را آمریکا رد کرد و دشمنش داشت اوست که باید مثل کوه پشتش را گرفت و کمکش کرد . غربگرایان همیشه نابود کنندگان کشور هستند .آنان که به دین و وطن خود عشق میورزند آنها هستند که کشور را آباد و سرافراز خواهند کرد .
برادر کوچکتان محمد از جنوب غرب ایران_ اهواز خوزستان

>>>   بر اساس یافته های نهاد همگانی افغانستان، داکتر عبدالله عبدالله یک جاسوس سی آی ای و مانند پدرش عضو جرگه فراماسون ها است. او دستور دارد همه مجاهدین و مقاومت گران را از صحنه سیاسی افغانستان حذف کند و روند ادامه حاکمیت تک تباری پشتون ها در راستای منافع فرامرزی امریکا و شرکای جرمش در سطح افغانستان و منطقه را محفوظ نگه دارد.

آری، داکتر عبدالله عبدالله همه سران جهادی و مقاومت را یکی پی دیگر با حرکت های مرموز فراماسونی خویش، با همدستی دیگر فراماسون ها و جواسیس سی آی ای در افغانستان نابود کرد و کنار زد.

قاتلین اصلی قهرمان ملی ما، آمرصاحب مسعود بزرگ و استاد برهان الدین ربانی هم همین داکتر عبدالله عبدالله و محمد یونس قانونی هستند.
جاسوس ناموس ندارد. جاسوس دایوث است. جاسوس شرف باخته است. جاسوس زیر سوگند وفاداری به کشور و ملت خود می زند و فقط منافع اربابان و باداران خود را مدنظر دارد.
حامد کرزی و پدرش، اشرف غنی، انورالحق احدی، و ده ها نخبه ی پشتون تبار افغانستان عضو سازمان فراماسونری هستند. اما داکتر عبدالله عبدالله بر اساس سوگند فراماسونی حق ندارد علیه برادر های فراماسونی خود اقدامی کند یا موقف خصمانه بگیرد.
بشر را اژدها خورد، ولی مردم افغانستان را بقه فراماسونی قرت کرد.


مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده استپربیننده ترین اخبار 48 ساعت گذشته
کليه حقوق محفوظ ميباشد.
نقل مطالب با ذکر منبع (شبکه اطلاع رسانی افغانستان) بلامانع است