بحران اقتصادی ناشی ازحمله کرونا
در چرخه مناسبات سرمایه داری حاکم بر نطام بین المللی، ابرمالکان سوداگران سرمایه که دوصد بانک و شرکت های غول پیکر را می چرخانند از وضعیت افت بازار اقتصاد جهان سودهای نجومی به جیب می زنند 
تاریخ انتشار:   ۱۵:۵۲    ۱۳۹۹/۱/۱۶ کد خبر: 162899 منبع: پرینت

کرونا یکی از عجیب ترین ویروس در میان انواع ویروس های دیگر است. یکی از عجیب ترین ویژگی های این ویروس نامرئی ناشناخته باقی مانده این است که ترس در دل ها می اندازد و فاصله ایجاد می کند.
اصلی ترین سلاح پروفیسوران ویروس شناسی در مبارزه با کرونا، قرنطینه شدن مردم در خانه ها در فاصله دومتری از همدیگر است. این سلاح قرنطینه شدن که امروزه در بخش بزرگ جهان و به ویژه در امریکا و اروپا و استرالیا شعار دولت ها در مبارزه با کرونا و جلوگیری از انتشار آن است، اثرات منفی بر بازار اقتصاد و تجارات جهانی وارد کرده است.

اقتصاد امریکا ده درصد افت پیدا کرده است. بازار اقتصاد انگلستان هشت درصد افت کرده است. بازار مارکیت اتحادیه اروپا که جرمنی در میان پرتروت است هفت درصد و بازار اقتصاد چین 1/6 درصد افت اقتصادی داشته است.
کرونا با گریزان کردن مردم از همدیکر ضربه تکان دهنده بر چرخه اقتصاد سرمایه داری جهانی وارد کرده است که اگر وضعیت تا چند ماه دیگر در قرنطینه شدن ها باقی بماند ضربت تکان کرونایی به بحران بزرگ اقتصادی تبدیل خواهد شد.

بیزنس کوچک که در چرخه اقتصاد سرمایه داری انحصاری کارتلی در عرصه های متفاوت فعالیت دارد، تاب ضربت تکان دهنده کرونا را در دراز مدت بدون حمایت مالی دولت ها ندارند. چرخه اقتصاد سرمایه بر تولید و مصرف استوار است. در متن این گردش و چرخش سرمایه بزرگ و سرمایه متوسط و کوچک هرکدام در یک سلسله مراتب به دنبال سود سرمایه هستند. کرونا با قرنطینه کردن نیروی کار و گریزان کردن مردم از بازار و شهر، چرخه اقتصاد سرمایه داری را نشانه گرفته است.

اقتصاد تولیدی سرمایه بدون نیروی اجتماعی گادی بی اسپ است. فعالیت اجتماعی چرخه را می چرخاند. کرونا نیروی مردمی که چرخه فعالیت های اجتماعی اقتصادی و فرهنگی را می چرخاند را در خانه ها حبس کرده است.
اینطور به نظر می رسد که نسخه چاره ساز واکسن ضدکرونا به این زودی ها به بازار نخواهد آمد. آن نسخه های که به نام های متفاوت تلیغ می شود تجارتی برای پول سازی است. تجارت پول سازی است. شرکت های تولید ادویه و همچمان تکه داران طب گیاهی بازار تبلیغاتی شان در این ترس و گریز گرم است. فریب خوردگان جیب شان خالی می شود. سلاح چاره ساز کرونا کش در دست نیست. دولت ها مجبور هستند سلاح قرنطینه شدن را محکم دارند. این تنها سلاح است که اجازه نمی دهد کرونا از فردی به فردی دیگر و از آن به فرد دیگر جمعیت های میلیونی را آلوده در بستر مرگ سازد.

پیامدهای کنونی و بعدی کرونا بر اقتصاد جهانی بحران اقتصادی را می آورد. بازار مارکیت اقتصاد امریکا ده درصد، از انگلستان، هشت درصد اُفت پیدا کرده است. مارکیت اقتصاد اتحادیه اروپا همین اکنون دچار بحران اقتصادی است. اقتصاد استرالیا دچار تورم پولی گردیده است. سقوط دالر استرالیایی در برابر دالر امریکایی بحران دهه 90 سال های1997 و 1998 را رقم زده است که نرخ بیکاری در استرالیا افزایش پیدا کرده است.

اگر وضعیت دفاعی در مبارزه با کرونا-یعنی قرنطینه شدن نیروی کار ادامه یابد، بدرجه اول بیزنیس های متوسط و کوچک خانه خراب ورشکست خواهند شد. سرمایه بزرگ از این خانه خرابی ها سود می برد. فشار چندجانبه بالای دولت های دموکراسی افزایش پیدا می کند. برای جلوگیری از ورشکستگی بیزنس های متوسط الحال و کوچک که تاب ضربت اقتصادی کرونا را ندارند، دولت ها باید بودجه ی چند صد میلیارد دالری به شرایین بیزنیس متوسط الحال و کوچک ترزیق نماید تا تعادل چرخه مناسبات تجاری سرمایه داری در داخل برقرار بماند.

به دولت های سرمایه داری در اروپا و امریکا پس از بحران اقتصادی اگست سال 2008، سیاست اقتصاد ریاضتی را در دستور کار قرار دادند تا تعادل بودجه را در کم خرج کردن و زیاد مصرف کردن از نو برقرار کنند. هنوز اقتصاد سرمایه از پس لرزش های گاه و بیگاه لززله اقتصادی اگست 2008، کمر راست نکرده است، که کرونا با قرنطینه کردن نیروی اجماعی کار خرج و مصرف دولت ها را در اروپا و امریکا و بخش های دیگر از جهان چهار جند ساخته است که هم خرج درمان مبتلایان به کرونا را در شفاخانه های دولتی بپردازند و هم ده ها هزار بستر و جای های جدید تداوی به مصرف هنگفت آماده کنند و هم جمعیت های بزرگ مردم بیکار را از طریق امداد مالی تحت پوشش قرار دهند و هم به شرائین بیزنس منوسط و الحال و کوچک پول طرزیق کنند که چرخه بچرخد.
نقش دولت د رشرائین اقتصاد سرمایه داری خصوصی گردش سرمایه خصوصی را تابع کمک های مالی دولتی و بنابراین سیاست های اقتصادی دولت ها می سازد که متناقض با اقتصاد سیاسی لیبرال دموکراسی است.

از سوی دیگر، نقش حمایتی دولت ها در بازار گردش سرمایه نه تنها سرمایه جدا از حمایت مالی دولت ها گردش نحواهد داشت که بحران اقتصادی را شتاب خواهد داد یلکه دولت ها را بسوی قرضه خارجی از بانک جهانی و یا صندوق پول بین المللی و یا کشورهای پر ثروت جی 20، می کشاند که پرداخت بدهی خارجی دولت ها به ابرماکان فشار دیگر بر دولت ها وارد می سازد که مالیه دهندگان باید این بار را بر دوش حمل کنند.

در این چرخه مناسبات سرمایه داری حاکم بر نطام بین المللی، ابرمالکان سوداگران سرمایه که دوصد بانک و شرکت های غول پیکر را می چرخانند از وضعیت افت بازار اقتصاد جهان و دراز شدن دست دولت ها به سوی سرمایه بزرگ، سودهای نجومی به جیب می زنند. اما نقش دولت ها در گردش چرخه سرمایه داری رکود اقتصادی را می آورد که بر گردش سرمایه داری در کل اثر منفی می گذارد.

بیکاری، بلند رفتن مخارج اولیه زندگی {خانه لباس و نان و ترانسپورت} جهانی شده است که با فقر، بی خانگی، جنایات، سرقت و اعتیاد و امراض گوناگون روحی و عقلی همراه است. نسل امروز بار سخت زندگی را بر شانه ها حس می کنند. نسل فردا کمرش بیشتر در زیر بار سرمایه داری خمیده و سرخورده خواهد شد. نسل های بعدی که در جهان آینده می آیند در شرایط سخت اقتصادی بار زندگانی را بردوش خواهند کشید. بی عدالتی اقتصادی که از چرخه شیوه تولید سرمایه داری باز پیوسته تولید می شود قهر خروش انقلابی مردم را در آینده نه چندان دور خواهد آورد. شکاف طبقاتی میان ثروتمند و فقیر، دارا و نادار به طرز بی رحمانه ای در اقتصاد سیاسی نیولیبرالی پهن شده است.

محمد صدیقی


این خبر را به اشتراک بگذارید
تگ ها:
کرونا
اقتصاد
نظرات بینندگان:

>>>   Mohsin Zardadi
اثرات تخریب کننده ی کرونا ویروس ؛ تلفات جانی و خسارات مالی ناشی ازآن ، خیلی زیاد و جبران ناپذیر است..
بر علاوه تلفات جانی و خسارات مالی ؛ یکی از عمده ترین جنبه های تخریبی این ویروس ، تهی سازی روانی و عقیدتی مردم است که ممکن است هرگز جبران نخواهد شد..
به تعقیب بسته کردن دروازه های اماکن مقدسه مسلمانان ، از مکه مکرمه ( کعبه - خانه خدا ) و مدینه منوره گرفته تا تمام زیارت گاه های مسلمانان منجمله امامان و امام زادگان شیعه ، سراسقف کاتولیک ها پاپ فرانسیسک و سر اسقف پراوسلا( ارتودوکس ) روسیه ، از تمام پیروان شان خواهش کردند که ، مراسم دینی و مذهبی خود را در خانه های خود ؛ به جا آورند.
دیروز دولت اسراییل نیز ، دروازه های تمام اماکن مقدسه یهودیان را در اسراییل بسته و لاک و مهر نمود.
اگر برای یک مسلمان ، نماز خواندن در خانه ، تقریبا یک کار عادی است ، اما برای پیروان سایر ادیان ؛ این کار مشکل و حتا ناممکن است..
میلیارد ها انسان پیروان ادیان ابراهیمی ، از اسلام تا موسایی و عیسایی ، در این روز ها در یک خلای کامل عقیدتی بسر می برند ..
اماکنی که قبلا ، جای امن و محل پناهگاه پیروان این ادیان ، در مقابل تمام مشکلات و بلیات بوده و مقام ارتباط گرفتن مستقیم با خدای شان ، از طریق عبادت و راز و نیاز بودند ، امروز بر روی همگی بسته اند.
ممکن است که کرونا از کره ما ، عقب نشینی کند ، اما ؛ این خلای عقیدتی را چه زمانی و چه کسی و با چه چیزی پر خواهد کرد؟؟؟
آیا بعد از کرونا ، همچنان مردم به مسجد و زیارت و کلیسا و سیناگوگ خواهند رفت ؟ و اگر بروند چه خواهند گفت ؟
این خودش ، اقلا برای شخص خودم جای سوال است...

>>>   صرف رهبران دنیای کمونستی تاحال توانستند با کرونا مبارزه کنند:
شماری زیادی از کشور‌های جهان با اشاره به کنترل شیوع ویروس کرونا در کوریای شمالی، آن را ناشی از اقدام سریع کیم جونگ اون دانستند.
به گزارش اسپوتنیک، به نقل از خبرگزاری کی‌سی‌ان‌ای کوریای شمالی، برخی کشور‌های جهان با اشاره به کنترل شیوع ویروس کرونا در کوریای شمالی آن را نتیجه اقدام سریع کیم جونگ اون، رهبر این کشور عنوان و او را تمجید کردند.

روزنامه برزیلی «آگوا وِرد» در گزارشی ضمن ستایش اقدامات رهبر کوریای شمالی در مقابله با ویروس کرونا نوشت: کیم جونگ اون، رهبر کوریای شمالی و رئیس حزب کارگر این کشور در راستای پیاده سازی اصل اول که همان توجه به مردم است عمل می‌کند. تلاش‌های او برای مردم فداکارانه است.

روزنامه مصری «الاخبار الماسای» (Al Akhbar Almassay) نیز در مطلبی با اشاره به توانایی‌های رهبر کوریای شمالی در کنترل شرایط دشوار این کشور نوشت: فلسفه سیاسی رئیس کیم عشق ورزیدن و تلاش‌های فداکارانه برای خیر مردم است و همین موجب کسب محبوبیت او در کوریای شمالی و حمایت عمومی از اوست.

کیم جونگ اون
© REUTERS / KCNA
هشدار رهبر کوریای شمالی به مقامات در مورد شیوع کرونا ویروس
مدیر موسسه روسی کیمیلسونگیزم نیز در ستایش رهبر کوریای شمالی گفت: کیم جونگ اون مردم را به طور بی وقفه راهنمایی می‌کند تا آن‌ها را به سعادت برساند.

شخصیت‌های کمیته ملی اتیوپی در مرکز مطالعات کیمیلسونگیزم این کشور تاکید کرده اند که برخی کشور‌ها به شیوه حکومت داری کیم جونگ اون که در جهت هدایت مردم است، حسادت می‌کنند و به همین دلیل سعی در مقابله با آن دارند.
پیش ازاین یک مقام ارشد بهداشت و درمان کوریای شمالی گفته است هیچ موردی از ابتلا به ویروس کرونا و بیماری COVID-19در کوریای شمالی وجود ندارد.
کوریای شمالی در اواخر ماه جنوری، پس از شیوع کرونا در چین و کوریای جنوبی همه مرز‌های زمینی و هوایی خود را بست و اقدامات تفکیکی شدیدی را اعمال کرد.
ر

>>>   فرق نمیکند
غنی از کود ۹۱ خرچ میکند و کسی هم حساب گیر نیست
گور پدر مردم
اگر مرد و یا زنده ماند
تیم چهل دزدان غنی از شاروالی گرفته تا تدارکات و گمرکات و سر کوچه و دهن حمام همه جا به جا شده اند تا آخرین داشته های این ملت را بدزدند و فرار کنند.
نمونه اش سلطان زوی دزد
قیومی دزد
اتمر دزد

>>>   زمانی که من ارتباط ویروس کرونا را با مسابل اقتصادی مرتبط دانستم واز طریق همین سایت نوشتم،هنوز مردم نه ویروس کرونا را میشناختند و نه مسایل اقتصادی مرتبط به آن را.
تقریباً یک ماه پیش بود.
فکر میکنم خودت نو از خواب بیدار شدی!
تقلید از اکتشافات و پیام های دیگران و توسعه آن کار آسان است.
مشکل این است که تو اولین شخصی باشی که این راز ها راکشف کنی.چه سیاسی باشد و چه اقتصادی باشد و چه در دیگر عرصه ها.


مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده استپربیننده ترین اخبار 48 ساعت گذشته
کليه حقوق محفوظ ميباشد.
نقل مطالب با ذکر منبع (شبکه اطلاع رسانی افغانستان) بلامانع است