مواظب عبدالله باشید
همین عبدالله بود که در لوی جرگۀ قانون اساسی یکجا با حلقات تمامیت خواهِ برای پذیرش نظام ریاستی از هر ترفندی استفاده کرده و یکی از منحط ترین و دیکتاتور پرورترین نظام قومی، قبیلوی را برمردم ما مسلط ساخت... 
تاریخ انتشار:   ۱۷:۵۶    ۱۳۹۹/۱/۱۷ کد خبر: 162910 منبع: پرینت

عبدالله عبدالله بار دیگر زیر نام «فرد با صلاحیت در پروسۀ صلح» اینبار برای یک ماموریت جدید به منظور اقناع و تسلیمی مردمان «حوزۀ مقاومت»، از برای گردن نهادن به نظام جدیدی برخواسته از مثلث شوم فاشیستی وارد میدان می شود!

مگر همین عبدالله نبود که با دور زدن دولت قانونی و به رسمیت شناخته شده از طرف مجامع بین اللمی افغانستان به رهبری شهید برهان الدین ربانی؛ سر و صدای ادارۀ موقت و اینکه در رأس آن یک پشتون باشد را مطرح کرده و نام حامد کرزی را بر سر زبان ها انداخت؟

همین عبدالله عبدالله نبود که در لوی جرگۀ قانون اساسی یکجا با حلقات تمامیت خواهِ معلوم الحال برای پذیرش نظام ریاستی در برابر نظام پارلمانی که خواست نمایندگان «مردمگرای» آن جرگه بود از هر ترفندی استفاده کرده و یکی از منحط ترین و دیکتاتور پرورترین نظام قومی، قبیلوی را برمردم ما مسلط ساختند...

در رابطه با شاهکار های آقای داکتر عبدالله در سه انتخابات گذشته، «ایستادگی» ایشان در برابر تقلب و در نهایت مشروعیت بخشیدن به تقلبات شرم آور انتخاباتی بسیار گفته و نوشته شده و هنوز پردۀ آخر درامۀ (مشروعیت بخشی تقلب) و نهادینه ساختن نظام های برخواسته از آن در حال نمایش است.

آنچه در خاتمه باید بگویم و به آن مطمئن هستم این است که آقای عبدالله عبدالله هیچوقت فرد وفادار به جمعیت اسلامی افغانستان نبوده و هیچگونه تعلق خاطری به ملیت سرفراز تاجیک نداشته، ندارد و نخواهد داشت!

با مرور به تجارب گذشته و حال؛ وقت آن رسیده است که جمعیت اسلامی افغانستان و رهبری آن از جمله جناب صلاح الدین ربانی، جناب احمد ضیأ مسعود و دیگران حساب خود را از عبدالله عبدالله در پی یک گفتمان جدی با وی یک طرفه نمایند!

گرچه به استثنای چند تن از نزدیکان شخصی آقای عبدالله عبدالله، سایر جوانان و نخبگان تاجیک هیچوقت عبدالله را به عنوان نماینده تاجیکان به معرفی نگرفته و از او منحیث حافظ منافع تاجیکان حمایت نکرده اند. با آنهم حمایت هایی از تیم انتخاباتی ثبات و همگرایی، پشتیبانی از شعارهای انتخاباتی این تیم از جمله تغییر نظام و بخصوص حمایت بیدریغ از ایستادگی در برابر تقلب در برابر تیم اشرف غنی احمدزی به نحوی می تواند پشتیبانی از داکتر عبدالله را افاده بدهد.

حال که عبدالله عبدالله به ادامۀ گول زدن ها و جفاهایی که در حق مردم ما روا داشته است پروژۀ دیگری را عمدتاً به نمایندگی از این مردم می خواهد روی دست بگیرد و با سرنوشت مردم ما بار دیگر بازی نماید؛ وقت آن رسیده است که فریب شعارها و وعده های دروغین این عوامفریب کم نظیر را نخورده و از نمایندگی مردم ما توسط این شخص در صحنۀ سیاسی کشور خود را برائت بدهیم.

چه فرق می کند که چند جمعیتی در کرسی هایی که از فاشیسم به گدایی گرفته می شود نباشند؟
چه فرق می کند که به حیث یک اپوزیسیون رادیکال ضد فاشیسم علم مخالفت با حکومت بر خواسته از تقلب را در هرگوشه و کنار کشور با ستفاده از همه امکانات و شرایط بلند نمایید؟

مطمئن باشید شما می توانید زندگی را برای فاشیست ها تلخ تر از زهر و خواب ها برای حاکمیت انحصاری توسط غنی را به کابوس مبدل بسازید!
این را روشنتر به جهانیان باید نشان داد که بدون حضور نیرومند شما در صحنه سیاسی کشور، هیچکسی در افغانستان حکومت کرده نمی تواند!
همین حالا جهانیان به چنین نتیجه گیری رسیده اند!

نور محمد خرمی


این خبر را به اشتراک بگذارید
تگ ها:
عبدالله
غنی
حکومت
نظرات بینندگان:

>>>   Hashim Sharifi
جناب خرمی صاحب به سلامت باشید.
فقط کوتاه عرض نمایم تا جاییکه من می‌دانم امسال در گرفتن تصامیم داکتر صاحب عبدالله تنها نیست و با رهبر های تیمش تصمیم میکیرند و هر نوع سازگاری شود همه شان به شمول رهبر جمیعت و دیگر رهبران حزبی که شامل تیم است مسولیت دارند و اگر خیانت هم شود اسم های هریک شان درج تاریخ خواهد شد. باز داکتر عبدالله تنها کاندید جمیعت نی بلکه از متباقی احزاب شامل تیم است. و باز تا حا در مقابل تیم متقلب استاده و تا هنوز کدام معامله صورت نگرفته اگر بگیرد دستجمعی است. راستی
آیا در بین تاجک های ما کسی پیدا می‌شود که بتواند رهبری این قوم را بکند اگر می‌گوید بلی چرا خاموش است.

>>>   نظر میرزا
خرمی عزیز، سال ها پیش گفته بودم که با این زاغ ها شکار نمیشود. شاید یاد خودت و بعضی دوستان باشد که حدود ده سال پیش، بهزاد و نی چه کینه‌ها که نگرفتند به خاطر استاد عطا. اما اکنون که میبینید وضعیت چگونه است. به همین شکل است دگران شان.
مشکل ما بنیادی است. شخصا، با وجود تحمل خیلی سختی ها، فکر میکنم ما هنوز به یک راه حل اساسی نیاز داریم.
از جمله این که، ما به حساب قوم قوم به نتیجه نمی رسیم. دو دوره، سال های نود و سال های بعد از ۲۰۰۱ این را به خوبی نشان داد.
نظر من این است که هر روش ازین بعد باید فرای قومی اتخاذ شود. شخصا این روش را مدت هاست که پیش میبرم. میدانم جذابیت ندارد، ولی درست است.

>>>   Noor M Khurrami
این دوخاین ، دشمن دموکراسی و مردمسالاری کرزی و احمد زی ونظام فاسد شان طی بیست سال برای مردمان شهرهای افغانستان مجال آنرا ندادند تا‌ خود شهرداران خود را انتخاب کنند ... مگرشهریان آگاه کابل حق ، استعداد و صلاحیت آنر ندارند که شهر دار خویش را خودشان مطابق قانون انتخاب نمایند که یک دزد زیر دار گریخته را بر گردهٔ ایشان به حیث شهردار می گمارند ؟
عجیب است از نظر این " جمهوریت خواهان " وارداتی مردم رئیس جمهور انتخاب کرده می توانند مگر نمی توانند درتعین شهردار ، والی و ولسوال خود نقش داشته باشند !

>>>   Zohre Farhaan
زور بازوی عبدالله و امید تولد جغرافیای جدید.
تا کنون داکتر عبدالله آنچنان که توقع می رفت، تمام تلاش خود را برای قدرت نمایی انجام نداده است. پشت هر قدرت یک برنامه ی قدرتمند سیاسی و نظامی قرار دارد. در کنار آن دادن تصویری از آینده ی روشن و نه مبهم به شهروندان و حامیان خود است. عبدالله هیچ برنامه ی خاصی تاکنون ارائه نداده است که چگونه مبارزه ای را در پیش خواهد گرفت. وگرنه ایده ی فدرالیسم پس از تجزیه، می توانست حامیانش را دلگرم به آینده زیر چتر سیاستهای عبدالله کند و در یک دورنما، به مشکلات زیادی از درگیری های خونین پایان بخشد.
بعضی انسان ها تغییر پذیرند و برخی تغییر پذیر نیستند. . حالا باید دید عبدالله از این آزمون چگونه به در می شود!

>>>   قبلا می گفتید کرزی را خلیل زاد آورده حالا میگوید عبدالله

>>>   تو هم متوجه عبدالله باشد ما هم کوشش میکنیم متوجه اش باشیم

>>>   جناب خرمی! بود بخدا بود نه تنها اینها در یک دوره وظیفه ای وزارت خارجه اش تمام افراد مربوط به مقاومت را از کار برکنار نمود وبی روز گار ساخت ودر طول مدت اشغال بنام مقاومت اعضای این گروه ازادیخواه ومقاوم را از پشت خنجر زد ودر همین مدت خودرا در لباس مقاومت وضد فاشیزم تمثیل نموده اب به اسیاب دشمن ریخت ودرخت قبیله را که خود نیز به ان مربوط ومنسوب است خوب ابیاری کرد ومهره ای اساسی که استقلال کشور رادر پای اشغالگران هدیه داد ولی لله الحمد که ظاهرا اورا چندان تحویل هم نگرفتند ومزد خوب هم برایش ندادند زیرا استعمار میداند کسی که به دین واین وکشور وملت خودش وفا ندارد به دیگران هرگز وفا دارنخواهد ماند اما او از بس نادیده وچشم گرسنه بود گه به این ذلت وخواری هم تن در داد ومفت وارزان به مزدوری اجانب ادامه داد واین مسلک نا مقدس را تا اخیر به پیش خواهد بردودر اخیر یک بار دیگر انطوری که گفتید و میگوید هزار مرتبه بد تر ازان بود وخواهد بود
زید الله بیگ

>>>   باز خوش باوران فریب این دلقکان را میخورند، اینها تک و تک مار استند نه دین برایشان ارزش دارد و نه هم انسان در مانده و تهی دست و عدهٔ دیگر مدح سرائی میکنند و تخم گنده را زیر بغل گذاشته چک چک میکنند و بعد یک گریهٔ جانانه در کنج زندان ذلت.
خارکش

>>>   مقصد خرمی صاحب اینست که متوجه باشید تا درزمان کوچ کشی وسایل دولتی را بنام شخصی با خود نبرد

>>>   بسیار فاشیست، فاشیست میگی، و تمامیت خواه، ادم نشده ای ؟ از مکتب انترناسیونالستی چیزی نه اموختید و با چنین حرفها، شما و همفکران تان حزب بزرگ را از درون تخریب کردید و هر پشتون را فاشیست گفتید و سرکوب اش کردید و حتا خوبترین حزبیهای را که صرف پشتو حرف میزدند تاپه زدید و گم اش کردید ، بنامهای مختلف تصفیه شیطانی کردید ، ملی و انترناسینال نشدید که نشدید، همو،، سرود انترناسیونال،، شما را شرماند که وفاداراش نبودید !

>>>   خواندن این همه نبیشته های به گفته خود شان ناسیونالیستهای تاجک واقعاً مایوس کننده است اکثریت شان که دیگران را فاشیست و.....خطاب میکنند غافل از اینکه موضوعاتی را که اینها نبیشته میکنند اگر یک پشتون بنویسد قیامت برپا خواهد شد و فغان و ناله این ناسیونالیستها تمام دنیا را پُر خواهد کرد.
لطفا کور خود و بینای دیگران نباشید.
نوابی


مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده استپربیننده ترین اخبار 48 ساعت گذشته
کليه حقوق محفوظ ميباشد.
نقل مطالب با ذکر منبع (شبکه اطلاع رسانی افغانستان) بلامانع است