امرالله صالح در يك آزمون
اگر امرالله صالح به نيرنگ فاشيستی غني لبيك بگويد و كوچي ها و پاكستاني ها را در اقصي نقاط كشور جابجا سازد همان جرمي مرتكب خواهد شد كه عبدالرحمان خان در حق ديگر اقوام با اسكان پشتون ها مرتكب شد 
تاریخ انتشار:   ۲۰:۴۵    ۱۳۹۹/۱/۱۷ کد خبر: 162916 منبع: پرینت

تلاش و بخت دست بهم دادند تا امرالله صالح به مقام معاونيت اول رياست جمهوري اشرف غني دست يابد، رياست جمهوري كه داكتر عبدالله خود را برنده بلا قيد و شرط آن ميداند كه در مقابل آن حكومت موازي و همه شمول تشكيل داده است.

از طرف ديگر طالبان كه از ماه ها به اينطرف در مذاكره با امريكايي ها قرار دارند بنا به وعده و چراغ هاي سبزيكه از انها دريافت كرده اند خود را وارث اصلي حكمروايي بر افغانستان ميدانند كه اصلا به رياست جمهوري اشرف غني و دار و دسته آن وقعي نمي نهند و ان را دولت دست نشانده امريكايي ها خطاب مي كنند و به مردم افغانستان كرارا اعلام ميدارند كه بار ديگر خود را آماده پذيرش امارت اسلامي طالباني سازند!

افغانستان كنوني با درنظرداشت مطالب ذكر شده به مثلثي همانند است كه رؤوس آن را سه قدرت تشكيل ميدهد (عبدالله عبدالله، اشرف غني، طالبان) و افغانستان در حقيقت صاحب يك حكومت مركزي نيست.

بررسي ها نشان ميدهد كه گروپ اشرف غني بخاطر نداشتن پايگاه مردمي و ضمنا علایق و همبستگي هاي قومي خود را آماده پذيرش و بهم پيوستن باگًروه طالبان كرده است و هيچ اختلافي ميان او و گروه طالبان به نظر نميرسد، هردو از يك ريشه آبخور تغذيه مي شوند. اما تيم عبدالله عبدالله با تمركز چهره هاي مطرح اقوام و رهبران احزاب سياسي كشور با او، وزنه بزرگي بخود گرفته است كه نسبت به هردو (طالب+غني) برتري قابل ملاحظه اي دارد؛ اما عبدالله از الطاف قدرت هاي ذينفع و مستقر در افغانستان (امريكا و متحدانش) بر خوردار نيست و خليلزاد پشتون تماميت خواه و انحصارگر، نماينده خاص و مقتدر امريكا به مثابه حرم فشار بخاطر حفظ قدرت افغانستان در دست پشتون ها، عليه عبدالله عبدالله و رهبران و شخصيت هاي مطرح ديگر كشور كه اكثرا متعلق به اقوام محترم تاجيك، ازبيك، هزاره.... است، ذهنيت امريكايي ها را به نفع همين قوم (پشتون) تغيیر ميدهد و فقط همه تلاش و لابيگري اش همين است كه نظام افغانستان يكسره در دست پشتون ها باشد؛ فرقي نمي كند كه آن پشتون تروريست باشد يا تكنوكرات.

حرف اصلي من از اين مرقومه كوتاه در آزمون قرار گرفتن امرالله صالح معاون اشرف غني است. غني و دار و دسته اش ميخواهند يكبار ديگر بسان حكام ناخلف شان پشتون هاي انسوي مرز را در افغانستان مسكن گزين سازند تا بتوانند تعداد پشتون ها را كه در اقليت در برابر ديگر اقوام افغانستان قرار دارند افزايش دهند كه البته اين توطيه بزرگي است كه انگليس ها در تباني با پاكستاني ها گرفته اند. روي كار آمدن يك كركت باز و سگ باز پشتون پشاوري "عمران خان" بحيث صدر اعظم در پاكستان بخاطر انجام و عملي ساختن همين پروژه است در غير آن پشتون ها در پاكستان ١٥-٢٠ درصد نفوس انكشور را احتوا نمي كنند و يك اقليت بدوي غير متمدن بشمار ميروند.

چگونگي جابجايي كوچي ها و پشتون هاي آنسوي مرز در افغانستان بيشتر در مناطق شمالي، شمال، هرات و نقاط مركزي افغانستان متصور است تا بتوانند از طريق اين ناقلين كنترول اين مناطق را در دست گيرند و يا حد اقل نفوذ و دست بالا داشتن اقوام ديگر را در اين ساحات تضعيف نمايند.
انجام اين كار كه يك جنايت و خيانت ملي پنداشته ميشود را ميخواهند از طريق امرالله صالح معاون اشرف غني عملي سازند.

شما ميدانيد كه اين خيانت كاري بار اول زمامداران پشتون در اين كشور نيست بلكه از دوران عبدالرحمن فاشيست و مزدور انگليس تا نسل امروز شان ادامه دارد. اما اين بار عملي ساختن پروژه اسكان ناقلين پشتون با گذشته ها متفاوت است و اين لكه ننگ تاريخي را با پلانگذاري هاي استخباراتي پيچيده در بدل مقام معاونيت رياست جمهوري از طريق امرالله صالح بزعم آنها نماينده تاجيك ها در حكومت غني، عملي و به منصه اجرا ميگذارند كه با اين كار خود هم پشتون هاي پاكستاني را در مناطق ياد شده افغانستان مسكن گزين ميسازند و هم اين بدنامي ملي و تاريخي را با استناد معامله گري امرالله با غني و شايد هم با استخبارات پاكستان بنام قوم نجيب، با عزت، سر افراز و غيور تاجك حك نمايند.

اشرف غني در اين اواخر با مشخص ساختن صلاحيت هاي معاون اولش امرالله صالح او را مشخصا مسوول توزيع زمين براي به اصلاح مهاجرين باز گشت كننده و يا هم بيجاشدگان كه اكثريت مطلق آن را كوچي ها و پشتون هاي پاكستان تشكيل ميدهد ساخته است. اگر امرالله صالح به اين چال و نيرنگ فاشيست غني لبيك بگويد و كوچي ها و پاكستاني ها را در مناطق ياد شده و حتي هم در اقصي نقاط ديگر كشور جابجا سازد همان جرمي در برابر مردمش مرتكب خواهد شد كه عبدالرحمان خان مزدور و فاشيست پشتون در حق ديگر اقوام افغانستان با اسكان پشتون ها مرتكب شده است!

گرچه امروز با آگاهي كه مردم افغانستان از تجربيات حكام دست نشانده و ن مزدور پشتون ها در طول ادوار تاريخ حكمروايي شان دارند بسيار بعيد به نظر ميرسد كه توطيه بيرون مرزي و حلقات نيمه حاكم بتوانند كوچي ها و پشتون هاي پاكستاني را در مناطق غير پشتون نشين اسكان دهند.

امرالله صالح بعنوان معاون اول حكومت بخش غني، بايد استقامت كاري خود را در سكتورهاي امنيتي بخاطر تجربيات چند ساله اش مبذول بدارد و در صورت عدم پذيرش غني، برايش آبرومند خواهد بود تا صف خود را از غني جدا و عليه توطيه هاي داخلي و برون مرزي كه در اين روز ها بشدت در جريان به مبارزه و مقابله برخيزد؛ اما من بعيد ميدانم زيرا او شخصيت پول پرست و مقام پرستي ايست كه همه چيز را فداي ان دو ميكند.

شمس


این خبر را به اشتراک بگذارید
تگ ها:
امرالله صالح
غنی
کوچی
نظرات بینندگان:

>>>   صالح یک فرصت بسیار تاریخی دارد تا مانع جا به جایی پشتون های پاکستان و کوچی های بی وطن در مناطق غیر پشتون شود و این امر ممکن است اگر به این دو نکته توجه کند.

۱ تثبیت هویت فامیلی مهاجر یا بیجا شده یا کوچی به گونه ایکه تنها داشتن تذکره کافی نیست بلکه ثابت کند از کجای افغانستان و از کدام قریه و محله و ده و ولسوالی و ولایت است.
چون در این اواخر سفارت های افغانستان در خارج به بهانه برگشت مهاجرین به پشتون های پاکستان تذکره افغانستانی توزیع میکنند.

۲ در صورت تثبیت هویت مهاجر یا بیجا شده داخلی تا حد ممکن باید کوشش شود که دوباره در ده و قریه و محله و ولسوالی و ولایت اصلی خودش جا به جا و کمک شود و اگر نشد در نزدیکترین محل همسایگی اش تا در آینده دوباره به زادگاهش بر گردد.

در مورد کوچی ها
فلسفه وجودی کوچی ها کوچ مداوم است ، اگر کوچی زمین دریافت کرد و در محلی جا به جا سد دیگر کوچی نیست و نباید از امتیاز کوچی بودن استفاده کند و در تذکره اش هم نباید کوچی نوشته شود.
و اگر کوچی میخواهد که ده نشین شود پس بهتر است در ولایت های مربوطه خودشان جا به جا شوند چون هر عشیره و قبیله کوچی در نهایت برخواسته از یک محل در یک ولایت هستند.
مثل ارگون، گومل، محمدخیل، شرن، و در مجموع پکتیا و پکتیکا و خوست و قندهار و هلمند و لوگر و غزنی و امثالهم.

صالح اگر ور بست مامور توزیع زمین و اداره کادستر خوش است که کار کند نکات بالا را باید در نظر داشته باشد در غیر آن جنگ است و خون ریزی

>>>   آيا قو م و سمت پرستي كافي نيست... شرم است

>>>   ملل متحد اینگونه امارت یا جهالت رابه رسمیت نمی شناسد

>>>   در هیچ جای این مقاله ای وزین وپر محتوا نمیشود نظر ارایه داشت تنها درمورد عمران خان باید عرض کرد که او اصلا پشتون نیست دریک منطقه ای پنجاب که انجا پشتونها هم زندگی دارند تولد گردیده او در اصل پنجابی است من در لاهور در پنجاب ینیورستی درس میخواندم برای بار اول که در پارلمان کاندید کرد ونشان انتخاباتیش هم چوب کرکت بود من در لاهور بودم درمورد او معلومات کافی دارم در پاکستان صدر اعظم از پشتون ها نمیشود ریس جمهور که بیصلاحیت است امکان دارد مانند غلام اسحاق خان باید صدر مملکت به قول خودشان از پنجاب باشد ویا از یکی احزاب مانند مسلم لیک ویا یاپیپلز پارتی
اورسجی

>>>   همه چیز تعیین شده است و صالح کدام ابتکاری نخواهد داشت

>>>   محترم امرالله صالح از فرمان محمد اشرف غنی بخاطر لایحه وظایف معاونیت اول ریاست جمهوری انتقاد کرده است. او از آقای غنی توضیح خواسته است که چرا بدون آگاهی و مشورت چنین فرمانی را صادر کرده است. آقای صالح در پهلوی رسیده‌گی به امور مهاجرین و پرداختن به پروتکل‌های بین‌المللی خواهان ازدیاد نقشی که به مسایل نظامی ارتباط داشته باشد، از آقای غنی شده است.
امرالله صالح به محمد اشرف گفته است که قبل از ایجاد تکت انتخاباتی دولت ساز یک سلسله تفاهماتی بین هم صورت بود تا تقسیم حوزه کاری رئیس جمهور با معاونینش تخصصی باشد و ما با این روایت جدید وارد پیکارهای انتخاباتی شویم و شما روی آن توافق کرده بودید. آقای صالح برای اشرف غنی توضیح داده است که پرداختن به مسایل اقتصادی مربوط رئیس جمهور، حوزه نظامی و استخباراتی مربوط معاون اول حوزه قانون‌گذاری مربوط معاون دوم باشد که متاسفانه دیده می‌شود به آن قول و قرار توجه صورت نگرفته است.
اشرف غنی گفته است که بخش نظامی را صرف نهاد مشاوریت شورای امنیت ملی به صورت یک دست رهبری می‌کند و معاونین رئیس جمهور در امر مشوره دهی در تعیین پالیسی های نظامی در چهارچوب شورای امنیت ملی همکاری داشته باشند.
مكرم

>>>   نام نا صالح این قیچ غلام بچه گک درباری با خط سیاه در تاریخ کشور ثبت خواهد شد.
کوه کن

>>>   جنرال عتیق‌الله بریالی در باره‌ی امرالله صالح :
«امر الله خان نه مجاهد بود و نه در کدام جبهه‌ی جهاد اشتراک کرده‌است. دین ستیزی، علماستیزی و مجاهد‌ستیزی ایشان درست از زمانی آغاز می‌شود که دو برادرش وابسته به سازمان خادِ داکتر نجیب، توسط مجاهدین کشته شدند.
امرالله خان زمانی در جبل‌السراج گفته بود: «کسی نیست احمد شاه مسعود را یک مرمی در تقدیرش بزند که دلم یخ کند.»
از این حرف امرالله خان، بزرگان جهاد خبر دارند. شما حقیقت این قضیه را از بزرگانی که آن زمان حضور داشتند بپرسید.
امرالله خان وابسته به شبکه‌های استخبارات بیرونی است. توطئه و دسیسه‌ای که در برابر مردم خود با همدستی بیگانه‌گان انجام می‌دهد، ناشی از عقده‌های گذشته است که روزی پشیمان خواهد شد.»

>>>   عمران خان صدر اعظم پاكستان پدرش پشتون و مادرش پنجابي است.
صبغت

>>>   جنرال عتيق الله بر يالي جان. خوب است كه صالح صاحب جهاد نه كرده به گفته شما وگرنه حالا در جمع مجاهدين كه تمام هست و بود كشور را به پاكستان فروخت..... قرار ميداشت.
ب - م

>>>   جنرال عتيقالله بريالي در مورد امرالله نكات مهم و دقيق را كوتاه به معرفي گرفته اند. بدون شك امرالله نه تنها كه مجاهد نيست بلكه در ضديت با مجاهدين قرار دارد. بعد از شهادت مسعود بزرك تلاش زياد بخرج داد تا در صفوف مجاهدين پنجشير، شمالي وشمال اختلاف ايجاد كند ، او كه خود يكي از اجنت هاي معلوم الحال امريكايي ها بود مليون ها دالر درين راستا به مصرف رساند.
عبدالله اگر هوشيار باشد با عتيق الله بريالي را بحيث وزير دفاع در كابينه دولت همه شمولش معرفي كند او اركان حرب است و بخوبي ميتواند از عهده آن وزارت در سطح ملي و بين المللي بدر آيد، در ايست منتشره غير رسمي اسم بسم الله محمدي نامزد وزير دفاع نام برده شده كه به نظر اكثريت انتخاب كاملا بي جا است . وزارت دفاع يك قطعه نيست بلكه يك تشكيلات نظامي يك كشور در حال جنگ انهم در قرن ٢١ است. بريالي خان كارد خوب نظامي است كه توأنايي رهبري وزا ت دفاع را در سطح ملي و بينالمللي دارد، در سطح بينالمللي توانمندي علمي دارد تا در مناقشات نظامي به سهم خود نظريات خودرا در منطقه وفرا منطقه داشته باشد.
شميم

>>>   جناب صالح به داد این جمع رسیدگی نمایید به آرزوی موفقیت تان !
نامه ای شماری ازدانشجویان واستادان افغان درهند
به وزارت خارجه ومعاونیت اول دولت اسلامي افغانستان !
اسلام علیکم ورحمت الله وبرکات ،
جناب صالح و وزیرصاحب خارجه ،
طوریکه شما ازحال واحوال سفارت افغانستان درهندوستان آگاهی دارید که این مرجع معتبرکشوردرحالت نهایت رقت بار وخارج ازدایره دیپلوماتیک درانظارجامعه دپیلوماتیک قرارگرفته است. ودلیل آنرا نیزمیتوان تقرر شماری از دیپلومات های که اصلا سابقه دیپلوماتیک در وزارت خارجه ما نداردند می باشند . یک سال اندی میگذرد که سفیرابدالی ازین سفارت رفته است وجایش را چندین بار مورد تعویض قرارگرفته است باری ژورنالست که درزبان فارسی گونگه بود بحیث سرپرست که نه زبان انگلیسی را میدانست ونه هم هندی را مقرر رواداشتند. که درچند نشست ها دانشگاهی حثیث ومقام سفارت افغانستان درسطح وقاهت بار سریع نشان دادند. باری دوم ژورنالست تبعه انگلیستان و خبرنگار بی بی سی را فرستادند که ازبرکت ایشان سفارت افغانستان نام کلوپ بی بی سی وقادری راکمایی کرده است. که تاکنون این حالت زار به تمام وقاهت و رسوایی های غیردیپلوماتیک آن جریادارد.بالاثربی کفایتی این سرپرست بود که چهارتن ازدیپلومات های فاسد بخاطرفسق وفساد که تحت سرپرستي وتشویق آقای قادری شروع کرده بودند وآخرشان به رسوایی کشیده شد ازطرف مرکزمنفک وازهندوستان فراخوانده شدند.
جناب صالح ووزیرصاحب سرپرست !
تمام فعالیت های آقای سرپرست تنها منحصربه سایت سفارت که درآن بدون خودش کسی دیگر رونمایی نمی گردد می باشد. عملآ ازمشکلات دانشجویان واستادان که مصروفت تدریس وتحقیق درپوهنتونهای مرکزی هند اندآگاهی ندارند ونه هم خبردارند که محصلین افغان درحال حاضر با چه مشکلات روبرو اند.مشکل معاشات شان حل نشده، ازمسایل درسی وتعلیمی مان خبرندارند که ما درچه حالت قرارداریم ونمیدانیم که سرنوشت این گروه کثری ازجوانان ما در سمسترآینده به کجا خواهد رسید. ما دریک خلای کاملآ بی امید قرارگرفته ایم. مدت یک ماه واندی می شود که حداقل کسی ازحال محصلین که در ده کیلومترسفارت قراردارد خبرداری نکرده است.
جناب صالح !
اگرکمی دقیق شوید دربین افغانها مقیم شهردهلی آوازه های بالا وپایین می گردد که گویا معاملات دیگری چون سازش کمپاین که درین زوزها بنام مسافران گیرمانده افغان درهند درمثلث سفارت – کام ایر – وشماری ازمقامات دیگر داخلی وخارجی راه اندازی شده وآنرا بخاطر معامله درانحضار کام ایر بجای آریانا قرار داده است. موضوع است تحقیق طلب شما میدانید که هموطنان ما یک تکت را تا هشت صد دالر خریداری نموده است. واین همان معامله ء بوده است که درآن سرپرست سفارت دخیل بوده وشمالطف نمایید این موضوع را نیز با بزرگواری تان تحقیق نمایید وباوراست که حقایق پشت پرده را بدست خواهید آورد. ما بحیث شاهدان عینی اوضاع ازشما جلالتمآب آرزو می بریم که این حالت سفارت (کلوپ بی بی سی قادری ) را نقطه پایان گذارید وافغانستان را ازین زیادتر درانظارمردم وجامعه دپیلوماتیک دردهلی جدید به رسوایی سوق ندهید.
به امید پیروزي جلالتماب شما
جمع از دانشچویان واستادان افغان مصروف تدریس وتحققات علمی درهند

>>>   جناب صالح معاون صاحب اول سلام
بخاطر خدا ووطن تمام کارمندان سفارت افغانستان دردهلی را برطرف کنید. تمام شان بیسواد اند زبان خارجی را بگذار زبانهای ملی خود را نمیدانند. به مشکلات مردم >‌محصلین ومهاجرین رسیده نمی کنند همه شان درعیش ها وشرابخوری ها مصروف اند. برای هندوستان افغانهای با شرف وبا فرهنگ بفرستید اینجا تاریخ این کشور با سرنوشت پتانها پشتونها گره خورده است باید آن رمز ازتاریخ افغانهارا بدانند. من سوگند یادمی کنم که درسفارت کسی نیست که درباره روابط هند وافغانستان براساس تاریخ وفرهنگ مشترک صحت کند. قادری بیسوادی خود را زیرچترزبان انگلیسی پنهان کرده است.هرجا می رود مردم پرسان می کند کجای ایشان به افغان می ماند ؟
فرید الله محصل پی اچ دي واستاد یکی ازپوهنتونها کشور .

>>>   نفاق ، نفاق ، نفاق و باز هم نفاق
نوکران و غلامان کفار همیشه تخم نفاق میپاشند

>>>   جنرال عتیقالله بریالی!
اگر سخن شما واقعیت باشد, درود بر صالح! شهادت برادرانشان قبول!
اما مجاهد!
کدام مجاهد؟
همان مجاهدیکه کابل 5000 ساله این قلب افغانها را ویران و بی عزت کرد؟
ایا همان مجاهد که بعد از سقوط نجیب بیتالمال< اثار تاریخ این سرزمین, اردو و همه هستی را به ّاکستان بردند؟
ایا همان مجاهد که مانند کرم جویهای گنده در فساد دزدی قتل غصب و دیگرش کههموطنان میدانند,غرق اند و بودند؟
ایا ان مجاهدینیکه بهترینهای انها امروز هم بنام طالبان, القاعده, شما(مجاهدین ) و داعش به جهاد مقدس خود در بین امت مسلمه می پردازد؟
جهاد ر فت و جهاد رفت و جهاد رفت
همه باد بود همه باد بود و باد رفت
افغان

>>>   همه خرابي،خود فروشي، خاك فروشي، ويراني، قتل، غارتگري، تاك فروشي، تاريخ فروشي فقط توسط افغانها(پشتونها)و باداران بيروني شان صورت گر ومجاهدين اين سرزمين باسپر ساختن سينه هاي شان توانستند متجاوزان را كه ناموس افغان ها را در گرو گرفته بود نجات دادند و هنوز هم در مبارزه ومجادله قرار دارند. كامنت نويس بنام افغان ملتفت باش كه مجاهدين ناجيان ناموس شما از چنگال طالب پشاوري، پنجابي، القاعده. داعش... است.

>>>   رنده باد جناب امر الله صالح واقعاً خادم ملت رنجیده افغانستان و وفادار به خاک خود میباشد افتخار همه افغانها است.


مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده استپربیننده ترین اخبار 48 ساعت گذشته
کليه حقوق محفوظ ميباشد.
نقل مطالب با ذکر منبع (شبکه اطلاع رسانی افغانستان) بلامانع است