میانجیگری کرزی و سیاف، از نگاه دیگر
 
تاریخ انتشار:   ۲۰:۴۱    ۱۳۹۹/۱/۱۸ کد خبر: 162925 منبع: پرینت

شاید عده ای فکرکنند که سیاف و کرزی برای یک میانجیگری واقعی وارد میدان شده اند. اما حقیقت چیزی دیگر است. این دو دریافته اند که اگر غنی در این میدان شکست بخورد، نه تنها نظام متمرکز استبدادی چندین قرنه دچار تزلزل میشود، بلکه دادخواهی جوامع محروم اینبار بگونه ای دیگر به نتیجه میرسد و کشور دیر و یا زود اگر تجزیه نشود به نظام فدرالی تغییر شکل میدهد.

این دو، نظام فدرالی را شکست انحصار و استحاله ای تمامیت خواهی دانسته که برآیند آن حکومت های خود گردان محلی خواهد بود که اقوام محروم در جغرافیای خودشان، بر منابع ثروت و قدرت شان مسلط میشوند. این دغدغه سبب شده است که این دو میانجی به ظاهر ریش سفید را پریشان کرده است و به رغم جواب رد غنی از میانجیگری آنها، هنوزهم از پا ننشسته اند. چون دید آنها دید استراتژیکی است.

از سوی دیگر کرزی و سیاف هردو در خفا از حامیان غنی بوده اند چون غنی را اکنون نماد اقتدار سیاسی قبیله میدانند و مشخص بود که کرزی در سال 2014 کاندید مورد نظرش غنی بود، نه زلمی رسول.

همچنان سیاف به رغم تحریم همه سیاسیون در لوی جرگه مشورتی یک تنه به نفع غنی ریاست این جرگه را به عهده گرفت. من نمیدانم داکتر عبدالله و تیم اش با تمام این تجربه و شناخت، هنوز به میانجیگری کرزی و سیاف اعتماد میکنند.

واقعیت این است که رژیم خود کامه و همیشه سلطانی قبیله از شکست نظام متمرکز بسیار بیمناک شده اند و گاه گاهی که سخنان سیاسیون طراز اول امریکا را در مورد فدرالی شدن افغانستان می شنوند وحشت میکنند. از همین حالا روشن است که کرزی و سیاف کاری نمیکند تا عبدالله و تیم اش به هدف برسد و تیم عبدالله در پسینه ها بجز از معنوی، مابقی هیچ حرف جدی هم نداشته اند و فقط با شعار کهنه و منسوخ شده «سلامت وطن» دنبال مذاکره هستند، که جامعه این مذاکره را جستجو و تکاپو برای «معامله» میدانند. بعد از مهلت 5 روزه غنی، اگر عبدالله در چنین موضعگیری منفعلانه دست و پا بزند، شاهد شکست کامل تیم ثبات و همگرایی خواهیم بود.

من نمیدانم که رای مردم را با خود داشته باشی، پشتوانه ملی ات محکم باشد، کادر کمربسته و آگاهمند از تاریخ ستم در کنارت باشند، تحلیف ریاست جمهوری را هم اجرا کرده باشی، پس چه چیزی تو را مانع میشود که راست و محکم در دفاع از مردمی بایستی که به تو رای داده اند و به تو باور کرده اند. پس با اعتماد مردم چه میکنی؟

علی تقوایی


این خبر را به اشتراک بگذارید
تگ ها:
کرزی
سیاف
عبدالله
نظرات بینندگان:

>>>   دعای جنرال دوستم :
جنرال دوستم: خدا کند کارد به استخوان نرسد
هشدار آخرالزمانی جنرال دوستم به حکومت
جنرال دوستم در تازه ترین سخنان خویش هشدار سختی به خونتای ارگ داده است. وی گفته است که امید وار است کارد به استخوان نرسد که در آن صورت جنرال دوستم به محاصره و بمبارد سرخم نکرده و مرگ را مثل یک گیلاب آب می نوشد. وی خاطر نشان کرد که ما به خاطر یک آرمان، به خاطر عدالت مبارزه کرده ایم؛ هزاران هزار قربانی تا کنون داده ایم.
گذارش نامه

>>>   شما هزاره از همان هزاره های بد تمیز هستید که در هر چیز استخوان می پالید شما خوش نباشید که در نظام فدرالی شما به تخت سلیمان می نشنید شاید آنقدر ذلیل شوید که در عمر چنگیز همه نشده باشید شاید قومندانان مانند علی چور ودیگر شغال ها در تان را زده و دختر و زنت را مانند کاغذ تشناب استعمال خواهد کرد

>>>   صوفی صاحبا وقت گران بهای تان را با میخ و پتره کردن این اره دو سره ضایع نکنید
وقتی زور کمپنی والا به این ازه یی کمر چوک نرسید که پتره کند
تلسم اصا و قرقل تان یک وقتی بود که شکست
باید بوجی های دالر لول بدهید
هه هه هه

>>>   اول از همه استاد سیاف ووبرادر ناطنی طالبان کرزی صاحب از همکاران دیرین هم در انتخابات پنج سال قبل غ بود ه سری کار اوردنش همین دو بوده وبخصوص در لوی جرکه به نفع غ ریاستش را به عهد ه کرفت علی رغم اینکه همه ای سیاست مدارا نتحرم کرده بود دوم اینکه هردواز قوم پشتو می باشد ومسلم است که اغای وریاست قوم خود را می خواهندوحتی هیج پیش نهاد را اراه نمی کند که به اقوام وگوچی ها باشد وتما میت خواهی کلا به نفع غ می باشند سوم اینکه خلیل زاد متعصب که عراق را میخوا ست چند پار چه کند با هوشیار عراقیها برخورد از عراق خارخ کردند وامروز درافغانستان از همان تجربه شکست خورده خود در عرا ق استیفاد کرد میخواهد ملت افغانستان از هم جدا کند همرا وپشت سری ایندو میبا شند که این بر همه روشن است واین دو بدون خلیل زاد هیج کونه اختیار ندارند بنا ملت ومردم ما با ید هوشیار وزیرک باشند که دسیسه دیگر ی در را است وعبدالله عبدالله با کابینهش را اعلان بکند
یکی مهاجرین

>>>   نباشه كله خام يعني چه.....؟ شكر كه اين قسم سيا سيون داريم هميشه أز اينها استفاده بايد شود....
ب ، م

>>>   علي جان ، حالا دوران ١٩٩١ نيست ، كه با تعصب شوراي نظار خون شهداي جهاد بر حق بي بها رفت ، و يك رژيم جاي خلق و پرچم آمد كه آرزوي مليون انسان را به يأس مبدل ساخت ، البته در كنار شوراي نظار ، خلق و پرچم هم بي نصيب نبودند، اولتر از همه سني هاي جهادي از كابل مجبور به ترك كابل و افغانستان شدند، و بعد از آن هزاره ها بي اندازه خوار و ذليل ساخته شدند، البته از جمعيت اسلامي ، بلكه از طرف چند نظاري بي هويت با متحدين شعله و پرچم و خلق شان ، تا اينكه همين نظاريان با عث شدند كه طالبان تقويه شود تا هزاره و حكمتيار را از صحنه محو سازند، و همان طور شد، ولي نظاريان هم از تاريخ قدرت رانده شدند. اما امروز نه عبدالله و نه دوستم و ديگرانش قدرت دفاع از خود را ندارند. نظريات تازه در بين جميع اقوام به وجود آمده ، اكثراً راه حل را در جنگ نميدانند. مردم خواهان يك حكومت وسيع البنياد است ، امروز عطاي نور ، اتمر لغماني ، صالح ، هزاره هاي زياد با گرفتن نصيب شان از قدرت از غني و نظرياتش طرفداري ميكنند.

>>>   جنرال صاحب اگر کمی فشار بالای تو آمد تو خو گریخته به ترکیه میری وا بحال ما مردم بچاره‌ کجا شویم.
بنده خدا از کابل

>>>   ما به استادی آقای سیاف شک دارم اگر آقای سیاف آدم فهمیده بودی نامش را سیاف نمی ماند و یا اگر پدر مادرش نام اورا سیاف گزاشته وقتی که فهمید که سیاف چی معنی می‌دهد باید نامش را عوض میکرد چون اگر سیاف را به فارسی ترجمه کنیم سیاف جلاد معنی می‌دهد خیلی نام .....است. آقای سیاف واقعا تو معنی نامت را نمیدانی؟.
نیک بخت از استرالیا

>>>   عبدالله از طریق کرزی و سیاف می خواهد به خود یک بینی خمیری کمایی کند.کرزی و سیاف نیز می خواهند به برادر جهادی خود یک امتیاز بگیرند. زیرا شکست جهادی ها شکست سیاف و گلبذین و کرزی نیز است
عابد

>>>   میانجی گری برای چی ، پنج سال پیش غنی با تقلب رئیس جمهور شد عبدالله قبول کرد ، دراین دوره عبدالله بدون تقلب رئیس جمهورباید شود این تحفه نیست که مینجی ها برایش لطف میکنند، این رای ملت است و این خواست ملت است که نماینده شان به قدرت ملی تکیه بزند چندنفر بیکار و بی روزگار روز مردم را گم میکنند و این طرف هم باید هم مرض ملهک با تدبیر مهارشود که فاجعه بزرگ دراه است اگرمدیریت درست نشود و یک تیم ملی و کارآزموده باید اینرا بدست داشته باشد نه کسانی که از خود آگاهی ندارند جزچپاول آنچه بدستشان میآید، غنی باید ریاست اجرائیه و یا یک پست دیگر را قبول کند وگرنه پاسپورتش باطل نشده. این وساطت ها همه بی بنیاداست و یک طرفداری علنی از غنی میباشد میخواهند غنی نفر اول بماند و عبدالله مثل گذشته تسلیم شود اما با مصلحت اندیشی وساطت گران چه اندیشه خامی ، از دزد و متقلب دفاع . غنی باخته باید میدان را را بدون وساطت واگذارکند یک متل مشهور است که آسیاب بابه هم اگر است به نوبت است ، سه دوره با وساطت رئی جمهورشدید مرتبه چهارم نوبت عبدالله است انتخاب ملت باید برکرسی تکیه بزند. این سیاف و کرزی و خلیلزاد حق بین نیستند و از غنی جانب داری میکنند و روی یک موضوع پافشاری دارند که قدرت دردست دیگران نیفتد و غنی هرچه است باید ابقا گردد ، کرزی و سیاف به خیر ملت عمل نمیکنند.
خارکش

>>>   آقای خارکش اگر درست قضاوت شود نه غنی رای درستی بدست آورده ونه عبدالله چون تمام رای دهندگان در حدود یک نیم ملیون رای دهنده بوده است این در حالی است که واجدین شرایط رای در افغانستان بالای دوازده ملیون نفر است. وحلا که آقای غنی به هر ترفند و نیرنگ که قدرت را تصاحب کرده بگزارید که دوره پنج ساله اش را تکمیل کند وگزشته از آن آقای غنی بمراتب بهتر از عبدالله است، چون اگر کارکرد پنجساله گزشته این حکومت ۵۰/۵۰ این دو عالی جناب ارز یابی شود خواهی دریافت که کار کرد غنی صد برابر کار کرد عبدالله بوده است ولزا بگزارید که آقای غنی کار‌کند. من شخصا در انتخابات ۲۰۱۴ بنفع آقای عبد الله کمپاین کردم ولی وقتی که در طول پنج سال کار کرد آقای عبدالله را رصد کردم‌ کار کرد او مساوی برصفر است وحالا من دریافتم که او یک آدم بی خاصیت است وتمام وقتش در بیوتیپارلرها و ارایشگاهای زنانه تیر میشود و او هیچوقت همدرد مردم افغانستان نبوده‌ و نیست. ‌لطفا بگزارید که بابه غنی کار کند.
یک مهاجر افغان از استرالیا

>>>   این دامن زدند های هزاره ها است که به
کمک باداران خویش ایران سرخم کرده اند
وبه دامن ذلالت روان هستند
که این آرمان را به گور خوهند برد
شیر(شیران)

>>>   او روباه به تمام عیار که خودت را شیر(شیران) خواندی۰
مگر اگثریت قوم گنده غر تو انتحاری کثیف لافوک رسما سگ و بنده و غلام پاکستان نیست؟ تو گنده غر انتحاری مگر چه روی داری که بر هزاره ها میتازی۰ معلوم هستید، نیم شما سگ روس نیم سگ پاکستان و سعودی و بقیه همه سگ امریکا و انگلیس۰...


مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده استپربیننده ترین اخبار 48 ساعت گذشته
کليه حقوق محفوظ ميباشد.
نقل مطالب با ذکر منبع (شبکه اطلاع رسانی افغانستان) بلامانع است