درباره وحید عمر منصفانه داوری کنیم!
 
تاریخ انتشار:   ۱۱:۱۷    ۱۳۹۹/۱/۲۰ کد خبر: 162954 منبع: پرینت

با دیدن برخی دیدگاه‌ها در مورد وحید عمر ناراحت شدم. انتقاد سازنده خوب است اما دشنام‌ها و مقایسه‌های نامنصفانه، نه!
طبیعی است آن‌هایی که می‌خواهند راه شفافیت و حساب‌دهی را در پیش بگیرند و از کارکردهای‌شان به مردم حساب دهند، بیشتر آماج انتقاد و اعتراض قرار می‌گیرند. اما آنهایی که پنهان‌کاری می‌کنند و حساب‌و‌کتاب‌شان برای کسی معلوم نیست، هیچ‌گاهی یا کمتر در معرض دید و انتقاد قرار می‌گیرند. پس خوب است منصفانه قضاوت کنیم خصوصاً در مورد کسانی که خودرا در معرض دید و‌ قضاوت ما قرار می‌دهند.

نمی‌گویم افراد پاسخگو را، پاسخگوتر نسازیم و با نقدهای سازنده کارشان را بهبود نبخشیم؛ اما سعی کنیم انگیزهٔ پاسخگویی را در وجودشان نکشیم و از کار و پشت‌کار ‌‌ پشیمان‌شان نسازیم.

وحیدعمر و همکارانش در خصوص کرونا خیلی خوب و موثر اطلاع‌رسانی و آگاهی‌دهی می‌کنند و تردیدی نیست که کار ارزشمندشان در روآوردن نسبی مردم به خانه‌نشینی و رعایت فاصلهٔ اجتماعی موثر بوده است. فراموش نکنیم که از یک‌سو بسیاری از مردم برای امرار معاش نیازمند کارکردن در بیرون از منزل اند و از جانب دیگر برخی فرصت‌طلبان بااستفاده از نام دین آگانه به ضدتبلیغ علیه کارزار کرونا پرداخته و کار آگهی‌دهی را دشوارتر ساخته اند.

نمی‌گویم کارزار کاملاً بی‌عیب بوده است. مگر کدام کار و کارزار می‌تواند عاری از عیب باشد؟ کرونا خود بزرگ‌ترین مانع را در راه مبارزهٔ موثر با خودش ایجاد کرده است. مبارزه با کرونا عین درگیرشدن با خود این پدیدهٔ کشنده است. داکتران هنگام تداوی کرونازده‌گان خود مصاب می‌شوند و از دنیا می‌روند. چالش از این بزرگتر و خطرناک‌تر نمی‌شود.

بلی. من خود یکی دو مورد را برای بهبود و موثریت تبلیغات با وحیدعمر در میان گذاشتم. یکی از موارد بحث این بود که رسانه‌ها باید برای کمپاین کرونا تخفیف قابل ملاحظه قایل شوند و چون بودجه برای چنین کمپاین بزرگ خیلی ناچیز است باید موثرتر به مصرف برسد...

اما به عنوان یک روزنامه‌نگار و رسانه‌چی که با کار اطلاع‌رسانی و تبلیغات آشنایی عملی دارم و‌ از وضعیت نهادهای دولتی باخبرم، با جرأت می‌توانم بگویم که بسیاری از نهادها ظرفیت و توانایی راه اندازی و پیشبرد یک‌چنین کارزار تبلیغاتی گسترده و موثر را از نشانی دولت در سطح کشور ندارند.

نگرانی من این است که وزارت صحت هرچند از دید صحی حرف اول و آخر را می‌گوید و باید بگوید اما در بخش تبلیغات به شدت نیازمند یک نهاد همکار و یاور است. پس، هنگام انتقاد، خوب است به جنبه‌های مثبت کارزار و تلاش‌های همکاران رسانه‌ای خویش در داخل نظام اشاره کنیم و نگذاریم از کار خوب‌ و موثرشان در این وضعیت حساس دلسرد و دلزده شوند.

به نظرم مهم‌ترین و اساسی‌ترین بخش مبارزه با کرونا جلوگیری از پخش و شیوع گستردهٔ این مرض از طریق تماس اجتماعی است و در این راستا، آگهی‌دهی دقیق و تبلیغات موثر، نقش کلیدی دارند. از این رهگذر، وحید عمر مناسب‌ترین فرد—از نشانی دولت—برای پیشبرد این کارزار بوده و می‌تواند باشد. ما و شما هم در بیرون از دولت می‌توانیم در حد خود بخشی از کارزار بزرگتر مبارزه با شیوع کرونا باشیم و در بخش آگاهی‌دهی به مردم حتا موثرتر از دولت عمل کنیم. می‌ماند جنبه‌های مسلکی و پزشکی پرداختن به شیوع و درمان کرونا که در این خصوص ما و شما که داکتر نیستیم حق نسخه‌پیچیدن را نداریم.

باری سلام


این خبر را به اشتراک بگذارید
تگ ها:
عمر
دولت
نظرات بینندگان:

>>>   خداکند حقیقت باشد واقلا از هزار فرد یکی وجدان سالم داشته باشد ،این آفت فساد از روز ورود برادران مجاهد عالمگیر شد ، چون آنان از زمانیکه درپاکستان تحت تربیه نصیرالله بابر وجنرال اختر بودند حرفه غنیمت گیری ووندزدن را خوب آموخته بودند چنانچه بعد از ورود بکابل بخوبی مهارت شانرا نشان دادند ، و.با آمدن کرزی حرفه فساد رسمی شد و.به اوج رسید
ر

>>>   اول وحید عمر .او مانند همه اجنت ها ومزدور ها بیشتر به خود وفامیلش می اندیشد تا ملت افغان وکشور افغانستان عزیزالبته اوتنها نیست هرکه را از بیرون می اورند روی یک هدف ومنظوری تورید مینمایند تکنوکرات ها متاسفانه دین ووطن واحساس ندارند فقط جهت پرساختن بکس های از غرب اورده هستند ورسیدن تا سخن گوی ودربار غلامی بزرگان کار اسان نیست <مرد می باید که مالد...>

اما کرونا! در هرجا برای هر کس نقمت وعذاب وبلا است در افغانستان ودولت مردان ان نعمت ومنبع استفاده جوی وبهره برداری های اقتصادی وسیاسی می نمایند ۱۲۵ ملیون دالر چیزی کم نیست هنوز نرسیده ونیامده توزیع وتقسیم وبه مصرف رسید وباز کرونا هرکه از طرفداران اقای غنی میاید در میدیا میگویند درین شرایطی که کرونا امده چرا تقلبات انتخاباتی را نمی پذیرید ؟ وگاهی نمیگویند ما در ین شرایط که بلا نازل گردیده ومردم را به مصایب گوناگون مبتلا ساخته مارا نسبت به تقلب های که انجام داده ایم ببخشید وبا وجود همه جفای که در حق شما ودموکراسی وملت عزیز صورت گرفته غلامی ما را در ارگ تمدید نماید میگویند دونفر باجه هاباهم سفر داشتند یکی نعمت نام داشت ودیگرش رحمت هردویک مرکب داشتنددر اثنای راه نعمت گفت اگر یک مرکبی دیگر میداشتیم رحمت بود رحمت جواب داد همین یکی هم که است نعمت است تا که رحمت نصیب ما شود!!! بسیار فکاهی معنی دار است در هر بخش زندگی افغانستان محل تطبیق دارد حتی در کشمکش های سیاسی موجود

معلم محمد داود از لیسه ای صمیم سانچارک

>>>   سلام به باری سلام ونجیب سلام.
باری جان!
پرداختن به جنبه های پزشکی ومسلکی انرا بهتراست بگذاریدبه برادربزرگترتان اقای دوکتور نجیب سلام.
نورالهدا

>>>   اسناد تحصیلی وحید عمر تقلبی است. اگر به بریتانیا مراجعه کنید هیچگاه دانشگاهی به نام دانشگاه پارک در آن کشور وجود ندارد. دانشگاه بین المللی واشنگتن هم اعتبار علمی در امریکا ندارد. بروید اسناد تحصیلی آن فریبکار را دقیق بررسی کنید تا برای تان معلوم شود که او چه یک شارلاتانی است.

>>>   تیم غنی همه فاشیست هستند و دزد ، استثنا وجود ندارد.

>>>   بسیار مسکه مالی بخاطر بقای خودت درموقف که استی برای وحید عمر کردی ولی تا به کی وتا چه وقت خودت وامثال خودت به این فرومایه گی امرار معاش مینماید یک روز زنده گی آبرومندانه بهتر از یک عمر زنده گی در خا.....دیگران کشال بودن است

>>>   ازسخنان وحید عمر معلوم میود که تحصیلات عالی ندارد.باارتباطات پیشرفت کرده است.

>>>   تشکرفراوان از معلومات شما

>>>   بنظر من تفکر عمیق دروضعیت کنونی کشور الزامیست ازاین هرکس امروزه منافعاتدشخصشی اش را به منافع عامه ترجیع میدهد ونمی اندیشد که هرچند منافع عامه بهتراست از شخصی گرائی هرروز وضعیت بهرانی تر میشود

>>>   وحید عمر دلقک است.
ساخته شده در فابریکه انگلیس مقیم پشاور و تفصیل قصه به خودش بهتر معلوم است.
در اول در پای کرزی بود و حال احمد زی و در ۵ سال بعد در پای اتمر.
تا کهولت خواهد رقصید و مگر مرد نخواهد شد.

>>>   معلم محمد داود کاملا درست گفته. زاغ با زاغ جور میاید. باری سلام و وحید عمر از یک اخور خورده و باید برای یکدیگر سینه چاک دهند البته با لحن و شیوه ای خاص که گویا «بیطرفانه و منصفانه» جلوه نماید. هر دو از قره نوکران رسوای امریکا اند و اگر چنین نمیبود وحید عمر روی سفارت را نمیدید و سلام باری هم در انتظار سفارت یا وزارت شب و روز دروازه هر خاین و جانی را نمی کوبید و مبلغ خاینانه ترین سیاستهای امریکا از طریق این و آن اینجو نمی بود. ولی نباید ارزو کرد که کرونا این جاسوسان جوان را بروبد که ارزویی واهی است. کرونا خوب و بد نمیشناسد. باید عملا دست بکار شد و این دشمنان و مخصوصا اربابان شان را به زیر کشیده و محاکمه کرد. اما بنظر میرسد کرونا به داد اینها و طالبان رسیده و هر دو کمپ کثیف را از زیر حلقه دار مردم افغانستان لااقل در حال حاضر دور ساخته است. به امید روز خوب مجازات همه دشمنان مردم افغانستان.
حماد مسلم

>>>   جستی جستی اخیر بدستی
اسناد تحصیلی اش کاملا جعل است
سن و سال خودرا به ارایش پنهان ګرده است. خود را جوان نشان بدهد
نام فاشست بالیش شرف دارد به خاطریک یک کلیمه است
به فامیل خود صادق نیست
حتی پشتون و تاجک نیست واضح می نویسم که در مقابل پول و عیاشی نه دین ، مذهب. هیچ. چیز ندارد
در ابتدا نفر وردک بود از لندن امدنفر کرزی شد بعدا نفر زلمی رسول شد بعدا نفر خاص عبدالله عبدالله شد بعد از ان نفر غنی شد در هر جای که رفته در تمام ان جا خیانت. نموده است.
دقت شود به حالت ظاهری اش خارج شوید دقیق متوجه شوید باز میدانید که چه حد مدیریت دارد و به چه حد توان انجام کار را دارد. یک بیسواد دیګر نیز دارد که هرجا برود همراه اش است اسمش مسعود است
خبر رسانی موضوع کرونا یا همکانی از طریق میدیا. هر انچه را که میبینیم و عمل نمابم قانون تدارکات کشور روشن ساخته است
در رابط به همکانی کرونا از طریق میدیا جهانی برخی زیادی کشور ها بدون سهم پولی خدمت رایکان را انجام داده است و برخی کشور ها با فیصدی بسیار محدود حاطر شده اند
در کشور ما نظر به قانون تدارکات و فرمان ریس جمهور باید خریداری و اعلانات از مجاری دولتی استفاده ګردد
نقض ان خود به خود هدفمند است
ریس جمهور نمی دانم که چرا در صلاحیت وزارت صحت عامه مداخله می نماید مریضی کرونا مربوط به ان وزارت است این شخص غیر مسلکی و بی تحصیل را به کدام شایسته ګی مسوولیت داده است وحید عمر فرق ریزش و درد را ندارد
خاین و دزد است


مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده استپربیننده ترین اخبار 48 ساعت گذشته
کليه حقوق محفوظ ميباشد.
نقل مطالب با ذکر منبع (شبکه اطلاع رسانی افغانستان) بلامانع است