فرهنگ افغان ها زیر ذره بین بشر و جامعه شناسی
افغان هایی که در غرب پناهنده گردیده اند صرف سوتینگ و بوتینگ شان اروپایی گشته ولی ذهنیت شان تاریکتر از یک افغان دهاتی مثلا در کنج و کنار پکتیا یا وزیرستان پاکستان است 
تاریخ انتشار:   ۱۷:۳۶    ۱۳۹۹/۲/۳۱ کد خبر: 163483 منبع: پرینت

فرهنگ افغان ها زیر ذره بین علوم بشرشناسی و جامعه شناسی!
در فرهنگ اوغان ها وقتی برادر فوت کرد زن بحیث میراث برای برادر می رسد. جنابی که زن برادر را به میراث گرفت از راه غیر طبیعی با وی نزدیکی می کرد. زن فریاد می کشید که این راه راه لالایت نبود. وی در پاسخ می گفت: شکاف لالا را گاییدم. خوش دارم از خود شکاف بسازم!

دنیای افغان ها دنیای “خیته” یا “خوته” است. وقتی بحث خیته مطرح می گردد افتخار افغان ها در بخش رهزنی و دزدی متبارز می گردد تا این نیازمندی را تامین بتوانند. وقتی بحث خوته مطرح گردد بحث زن و دختر مطرح است. در حالیکه دنیا در فکر و ذکر ترقی و پیشرفت در بخش صنعت و مدرنیتی است ولی یک افغان به هر سویه باشد فکر و ذکرش از زن و دخترش بیرون شدنی نیست.

در فرهنگ افغانیت حفظ عزت و آبرو بشکل قومی و قبیلوی، در نبود حکومت، بزرگترین برنامه است. یکی از دلیلی که افغان ها اجازه تشکیل حکومت را در افغانستان نمی دهند، پابندی شان به فرهنگ قبیلوی و قومی شان است. افغان ها نی تنها سخت قومی و قبیلوی بسبک و شیوه قرون وسطایی در قرن ۲۱ عمل می نمایند بلکه در دفاع از سنن قومی و قبیلوی شان از سر و جان هم تیر است.

افغان هایی که در غرب پناهنده گردیده اند صرف سوتینگ و بوتینگ شان اروپایی گشته ولی ذهنیت شان تاریکتر از یک افغان دهاتی مثلا در کنج و کنار پکتیا یا وزیرستان پاکستان است. وقتی شما سر یک نخوده جناب اشرف غنی غلزی را زیر لنگی یک سیره قبیلوی مشاهده می نمایید و شعارهایش را بخاطر تکمیل نمودن رسالت امان الله خان می شنوید، تعجب نکنید.

حفظ فرهنگ قبیلوی با شیوه های مختلف در افغانستان تامین می گردد:
- خرید و فروش دختر در مطابقت با فرهنگ پشتونولی،
- دسترسی به مقام و منزلت حکومتی،
- شامل شدن در دستگاه امنیتی و عسکری،
- کار با یک موسسه خارجی یا کسب پرستیژ از طریق خود فروشی بالای یک قدرت خارجی.

بعد از هم پاشیدن شیرازه روابط سنتی از اثر کودتای زنجیر شکن ثور با حمایت و کمک شوروی ها در سال ۱۹۷۸و ایجاد جبهه مقاومت علیه اشغال شوروی توسط امریکا در قالب جنگ سرد، یک افغان همزمان خود را در خدمت هر دو طرف قرار می داد. با استفاده از فرصت، یک افغان در روز عضو بیروی سیاسی حزب دموکراتیک خلق افغانستان در خدمت شوروی قرار داشت ولی از طرف شب خود را از طریق مجاهدین در خدمت عمال امریکا قرار می داد. شوروی ها در یک مورد تصمیم می گیرند، اعضای خاد یا دستگاه استخبارات حکومت حزب دموکراتیک خلق افغانستان برهبری داکتر نجیب در شهر جلال آباد را معلوم کنند. با کمال تعجب در می یابند که اعضای خاد سه چند نفوس شهر است. بعد از یک تحقیق معلوم می شود که یک افغان نام خود را در هر سه حوزه خاد ثبت کرده است.

بعد از روی کار آمدن طالبان در صحنه، بحث زن بزرگترین بحث در افغانستان گشت. این گپ بحدی بزرگ و بین المللی گشت که بعد از حادثه ۱۱ ستمپبر ۲۰۰۱، جورج بوش، رییس جمهور امریکا، سقوط رژیم طالبان را بخاطر برخورد این گروه در برابر زنان افغان موجه جلوه داده و از این طریق حمایت اکثریت قاطع امریکاییان را برای اشغال افغانستان جلب کرد.

گپ زن در افغانستان بحدی تاریخ ساز گشت که اکثریت مطلق خبرنگاران و مورخین غربی باین نتیچه رسیدند که از نگاه افغان ها بسویه های مختلف، از زلمی خلیلزاد گرفته تا یک غلزی دهاتی در پکتیکا، از حامد کرزی سدوزی گرفته تا یک قندهاری در قریه کرز قندهار، یا از غنی غلزی گرفته تا بی بی گل امروزی و لورای لبنانی دیروزی، چادری یا روی لوچی زنان شان معیار و محک مدرنیتی و ترقی در فرهنگ افغان ها و اسلام، قرار برداشت افغان ها از دین و خدا، در آمد.

بحث پوشیدن چادری که شکل و شمایل کاهوی سرچپه را برای یک زن افغان می دهد یا طالبی که با استفاده از این وسیله خود را برای حملات انتحاری آماده می سازد، به بزرگترین بحث بسویه جهانی در مورد افغان و افغانستان بدل گشت. در حالیکه یک طرف چادری را نماد ظلم و و اسارت زنان قلمداد کرده و در راه محو آن بکمک امریکا اقدام کرد ولی جانب مقابل آن را نماد غیرت و شرافت یک افغان ساخته و عدم رعایت آن را در ضدیت با اسلام قرار دادند. غنی غلزی در یکی از بیانات خویش توام با احساسات افغانی اعلام کرد که وی بهر شکلی شده رسالت ناتمام امان الله خان را تمام کردنیست.

امان الله خان پرورده دربار پدر بنام حبیب الله بود. امیر حبیب الله که از وی بنام ضیاء‌ الملت و الدین (نور دین و مردم) یاد می شود، هشتاد زن نکاحی و صیغه ی داشت. بی عدالتی و بی حرمتی های پدر در برابر زن در حرم سرا بحدی سر امان الله تاثیر کرد که تاثر وی به عقده مبدل گشت. بگمان اغلب امان الله در تبانی با مادر در قتل حبیب الله در کله گوش لغمان نقش ایفا کرد.

امان الله خان وقتی وارد اروپا می گردد و پیشرفت اروپا را در بخش صنعت و مدرنیتی مشاهده می کند، باین فکر می افتد که اروپا بخاطری پیشرفته که زنان شان خود را از قید چار دیواری آزاد ساخته و در کارهای روزمره دوشا دوش مردان وارد بازار کار گردیده اند. این آدم آنقدر جاهل بود که فکرش نمی رسید که انقلاب صنعتی، اختراع ماشین بخار و عام سازی ماشین چاپ و نشرات اروپا را متحول ساخت. اگر امان الله در بخش صنعتی سازی افغانستان اقدام می کرد و در راه روشنگری مردم دست از سانسور مطبوعات بر می داشت نیاز نبود که وی از طریق فرمان سرکاری دستور دهد که زنان اوغان پرتوک وطنی را از پا بکشند. اگر کشور صنعنی می شد نیاز به نیروی کار بیشتر می گشت و این نیازمندی، زنان را بدون پرتوک اوغانی وارد بازار کار می ساخت.

چادری و پوشیدن آن در افغانستان یک فرهنگ شهری افغانستان است و هیچ ربطی به اکثریت مطلق زنان افغانستان خارج از کابل ندارد. این فرهنگ بیشتر در بین طبقه اشراف کابل از جمله خاندان شاهی رواج بود. در افغانستان دوران خاندان آل یحی که از محمد نادر مشهور به نادر قرآن خور شروع و به محمد داود مشهور به داود دیوانه ختم می شد و از سال ۱۹۲۹ الی ۱۹۷۸ برای حدود ۵۰ سال دوام یافت، چادری نماد قدرت و عزت این خاندان بود. قرار اقرار جیمز میشنر، مورخ و بشرشناس امریکایی و مولف کتاب کاروان، دختران و زنان خاندان شاهی در تعمیم این فرهنگ پیشقدم بودند. اینکه ادعا می گردد محمد داود بانی نهضت نسوان بود، یکی از همان جعلیات تاریخ است. اگر داود زن خود را بشکل نمایشی بدون چادری از ارگ خارج می کرد بیشتر به لجاجت و دیوانگی وی دلالت می کرد تا تلاش وی بخاطر نهضت نسوان.

زنان و دختران تهیدست افغانستانی قدرت و توانایی خرید و پوشیدن چادری را نداشتند. وقتی گروه تروریستی طالبان پوشیدن چادری را بشکل جبری بالای زنان و دختران کابل دستور داد اکثریت مطلق ساکنین کابل بخاطر فقر نمی توانستند برای هر دختر و زن خانواده یک چادری تهیه نمایند و مجبور بودند از یک چادری چندین تن استفاده نمایند.

در مناطق خارج از کابل مثلا هزارجات هیچ زن و دختر هزاره به پیروی از فرهنگ مغول ها برهبری چنگیز خان کبیر و امپراطور افغانستان برای هفت قرن از قرن ۱۳ شروع الی قرن ۱۹ که مصادف به اشغال منطقه و افغانستان توسط انگلیس ها می گردد، چادری نپوشیده و چادری نمی پوشند. زنان و دختران هزاره در تمام کار و بار روزمره با مردان شان دوش بدوش و شانه به شانه شرکت می نمایند.

زنان و دختران کوچی نی تنها چادری نمی پوشند بلکه این دختران تا وقتی ازدواج نکرده باشند تنبان نمی پوشند و صرف به پوشیدن پیراهن کشال با رنگ سرخ اکتفا می کنند. هراتی ها در این اواخر به پیروی از زنان ایرانی صرف به پوشیدن روی سری اکتفا کرده و روی خود را نمی پوشاند. این زنان بدون محدودیت و بدون محرم شرعی در کوچه و بازار گشت و گذار می توانند.

عبدالحمید


این خبر را به اشتراک بگذارید
تگ ها:
افغان
قبیله
نظرات بینندگان:

>>>   این فر هنگ اصیل پنجهزار ساله ماست خداکند که غربی ها این فرهنگ مارا از بین نبرند
++ کـمـک کـمـک کـمـک :
به مردم شریف هنـــــــد :
ما زمین های خودرا چـــرس بـنـگ تریاک کشت نموده ایم تاپول خیلی زیاد بدست بیاوریم وحالا گندم نداریم شما که زمین های خودرا روزی حلال کشت نموده وبا صد زحمت آنرا جمع آوری نموده اید آنرا طور خیرات برای ما بدهید تشکر وبه انتظار کمک های بعدی ،
ر

>>>   اقای نویسنده محترم بسیار دقیق گفته اید قربان قلم تان که این واقعیت های قبیله بقایای اقوام یهود را بسیار دقیق و واقعی معرفی کردید عمر تان دراز باد

>>>   ازهمه واقعیت ها پرده برداشته اید قلمت رسا باد
اوغان حین پیدا کردن جایکه سامان خودرا درون کند همیشه بمشکل روبرو بود و از ناف عیالداری خود بلست میکرد هرجایکه بلستش میرسید همان جا شروع بدرون کردن میکرد یکروز بلستش کمی درازتر شد که تصادفآ به مقعد عیالداری رسد خانمش فریاد زد احتیاط از راه خدا ورسول دور شد شوهرش من رابه خدا ورسول غرض نیست از راه غلام رسول کار میگیرم

>>>   دومین محمولۀ گندم اهدایی هند به مردم افغانستان از بندر چابهار در ایران بارگیری شده و به سوی افغانستان حرکت کرده است. مسوولان این وزارت می‌افزایند که وزن این محمولۀ گندم حدود ۱۰ هزار تن است و در ۴۳۵ کانتینر جابه‌جا شده است

>>>   عبدالحمید خوب شد که هزاره ها را معرفی کردی که اصلآ از کجا است.بجواب فکاهی ات یک فکاهی دیگر هم گوش کن میگه فروشنده یک طوطی را بالای شانه راست خود نشانده دوم را بالای شانه چپ خود نشانده و طوطی سوم بالای سر خود نشانده و میفروشد خریدار قیمت طوطیان را پرسید فروشنده میگه طوطی اول ۵۰۰ افغانی دوم ۱۰۰۰ افغانی سوم ۲۰۰۰ افغانی، خریدار جویا حکمت شان میشود و می پرسد چرا قیمت شان تفاوت دارد فروشنده میگه طوطی اول یک زبان یاد دارد دوم دو زبان و سوم هیچ زبان را یاد ندارد خریدار میگه قیمتش چرا از دیگران زیاد است فروشنده میگه والا لالا جان مه خودم نمیدانم اما این دوتا طوطی او را رئیس صدا میکنه و از ترس جان شان پادشاهی اشقبول دارد به این بابت قیمتش ۲۰۰۰ است.

>>>   قلمت رسا باد

>>>   اوغان و فرهنگ۰۰۰ هههه۰۰ آنهم پنچ هزار ساله۰
پنچ هزار سال عقب شتر ها سرگردان روان بودن و دعوای پرهنگ او اپتخارات پنچ هزار ساله دارند۰
ههههه۰۰۰ کدام فرهنگ؟؟؟ از کردار رفتار صداقت و عدم همه پزیری و روش های نا انسانی تان معلوم است۰ نام تاریخ و فرهنگ را بد نکنید بدوی های جاهل و نیمه وحشی انسان نما۰

ایمیل:
لطفا فارسی تایپ کنید. نوشتن آدرس ایمیل الزامی نیست
میتوانید نام و محل سکونت خود را همراه نظرتان برای چاپ ارسال نمایید
پربیننده ترین اخبار 48 ساعت گذشته
کليه حقوق محفوظ ميباشد.
نقل مطالب با ذکر منبع (شبکه اطلاع رسانی افغانستان) بلامانع است