غنی در تنظیم سیاست اشغالگرانه آمریکا
آمریکا برای تیم های انتخاباتی چهارچوب تقسیم وظایف را تعیین کرد که براساس آن، اشرف غنی تمامیت خواه، طبق رویا و اندیشه خاصی که دارد دولت فاشیستی اش را بسازد و رییس دولت باشد 
تاریخ انتشار:   ۱۲:۴۸    ۱۳۹۹/۳/۱ کد خبر: 163500 منبع: پرینت

سیاست غیر انسانی و فاقد اخلاق! آمریکای اشغالگر همانطوری که برای مزدوران خویش بر اساس ویژگی های آنان تیم های انتخاباتی دولت ساز و ثبات و همگرایی را نسخه داده بود، تا به انتخابات بروند، در نتیجه انتخابات بدون رای لازم به بحران رفت، دموکراسی بدنام شد، اعضای تیم های یاد شده بسان بردگان قرن شش میلادی در رسانه ها یکدیگر را خون مال نموده، آبرو ریزی کردند و از جانب دیگر بحران کرونا و بد امنی هم جدی شد. تا اینکه آمریکا برای تیم های انتخاباتی طرف دعوا ریاست جمهوری چهار چوب تقسیم وظایف را تعیین کرد که، براساس آن: اشرف غنی احمدزی فاشیست تمامیت خواه، طبق رویا و اندیشه خاصی که دارد دولت فاشیستی اش را بسازد و رییس دولت باشد.

عبدالله عبدالله تنظیم گرا اخوانی با تیم ثبات و همگرایی اش با طرز فکری که دارد با طالبان تروریست بنیادگرا به بهانه مذاکرات صلح و آشتی همگرایی ایجاد نموده ثبات بیاورد تا مشکل آمریکاییان کمتر شود که میشود رییس شورای صلح. باقی مانده سران تنظیم های جهادی، مافیای میان قومی، دلالان و چهار کلاهی های سیاسی هم در تشکیل نهاد دیگری بنام شورای عالی دولت تحت ریاست غنی احمدزی تنظیم شوند و دید گاوهای شان را مطرح نمایند که در حقیقت کاپی از لوی جرگه های سنتی قبایلی میباشد.

اما؛ سوال کلیدی اینجا است که در توافقنامه همین چهار چوب تعیین شده از جانب بادار کلان اینها هیچگونه اشاره به عدالت، داد خواهی، منافع مردم، خدمت بمردم، توزیع قدرت بمردم، نظام نامتمرکز، انتخاب والی ها، شهردارها، ارگان محلی خود گردان، نقش بیشتر شورا های ولایتی و ولسوالی والی اخیر چیزی گفته نشده است.

از این رو این توافق نامه چهار چوب تعیین شده عبارت از تداوم همان دور باطل حکومت وحدت ملی جمع مشارکت بزور طالبان تروریست در حاکمیت دولتی میباشد که بر اساس سیاست های غیر انسانی و فاقد اخلاق تنظیم شده و به اجرا گذاشته میشود، که بدبختانه عناصر مدعی خدمت بمردم و مبارزه بخاطر عدالت به آن تمکین نموده، برتداوم حکومت فاشیستی و تمامیت خواهانه اشرف غنی احمدزی رای موافق دادند تا چیزی نصیب شان شود و به قول معروف: گور پدرمردم، بگذار که اینها به چیزی برسند!

حفیظ راوند


این خبر را به اشتراک بگذارید
تگ ها:
آمریکا
غنی
عبدالله
نظرات بینندگان:

>>>   امریکای اشغالگر دشمن اصلی مردم افغانستان و عامل قتل و انتحاریهای 20 ساله است و سی آی ای سازمان آی اس آی پاکستان را رهبری کرده است. امریکا طالب ساز و داعش ساز است. با نابودی امریکا جنگ در افغانستان ختم میشود.

>>>   هنگام تحصیل وحینی که محصل بودیم کمونیست های بی دین وبی وطن وبعدا وطن فروش گروه وجمعی را اخوانی وبعضا اخوان الشیاطین میگفتند دران زمان به معنی این کلمه چندان بلد نبودیم ونمیدانستیم که اخوانی چیست واخوان کیست بعد که مطالعه وتحقیق نمودیم دانستیم که اخوانی ویا اخوان المسلمین یک حزب اسلامی مربوط مصر است که هفتاد سال قبل درانجا تاسیس وفعالیت های اسلامی دارندانها اسلام راستین را معرفی وچهره ای اصلی کمونیستها وغربی هارا بیان میدارندوحکومتهای دست نشانده ای غرب وشرق را حکومتهای طاغوتی مینامند وبا انها مبارزه می نمایند وازهمین رو از هفتاد سال بدینسوزندان وشهادت وتبعید وتهجیر در سرنوشت اتباع ان رقم خورده بجز یک دوسال درین اواخر که در مصر به حکومت رسیدند ودوباره توسط امریکا واسرایل سرنگون گردیدند دیگر همیشه محکوم ومظلوم بودند پیروان این مکتب در اصول خود سخت پابند ودر مبارزه ای خود پایدار میباشندوبعضی از احزاب اسلامی کشور های عربی همسایه ای مصر هم این نام را بالای خود میگذاشتند ویا ازان مکتب پیروی مینمودندولی دراصل این حزب مخصوص یک کشور خاص میباشد وتعداد از محصلین پوهنتون کابل وفاکولته ای شرعیات هم که در ازهر مصر تحصیل نموده بودند در کابل امده ازان روش تقلید نمودند ویا برای فهم درست اسلام کتاب های ترجمه شده ای مرشد های اخوان رانشر وپخش مینمودند واین تنها نبود خیلی از کتاب های چاپ وتالیف شده در ایران وکتاب های جماعت اسلامی پاکستان که سابقه دار تر ازاخوان بوددر میان جوانها توزیع وترویج مینمودند ازین رو مخالفین تحریک اسلامی ویا جوانهای مسلمان افغانستان اینها را اخوانی میگفتند در حالی که هیچ کدام رهبران این حرکت در راه اخوان نرفته بودند گرایش های قومی وقبیلوی همیشه برانها مسلط بودوتا امروز هم به همان مفکوره استوار وپایبند اند بهترین نمونه ای جوانهای مبارز ان زمان حکمتیار است که همیشه داعی داعیه پشتونیزم است تا اسلام ومیگویند مرحوم عبدالرحیم نیازی وغلام محمد نیازی هم از هم فکران حکمتیار ویا حکمتیار از شاگردان انها است هرچه نویسنده که عبدالله رااخوانی گفته دلالت به نادانی وجهالت کامل انهابوده عبدالله در یک خاندان کمونیست تربیت یافته تمام اعضای فامیلش منسوب به حزب پرچم بودند وهیچ وقت خودرا مجاهد ومسلمان نگفته این دیگران است که در حق او تهمت مینمایند که چنین است وچنان او درین اواخر مانند سایر پرچمداران وخلقی های فاشیست به دامان غرب سقوط نموده درخدمت سازمانهای غربی میباشد به اندازه ای که او به گروه مقاومت ومجاهد ضربه وارد نموده حفیظ الله امین وببرک کارمل هم نتوانسته بودندازینجاست که میگویند
بی تمیزی های عالم از سخن پیدا شود
پسته ای بی مغزاگر لب بازکندرسواشود
یکی ازان جمله جناب راوند اندکه حتما از کمونیست های سابق وحال از پناهنده های امپریالیز میباشند
گل نبی عیدی زاده

>>>   عربستان سعودی اعلام کرد که فردا "شنبه" 30ام ماه مبارک رمضان بوده و پس‌فردا "یک‌شنبه" روز نخست عید سعید فطر می‌باشد

>>>   طالب داعش اخوان القاعده و غیره مزدوران ساخت سی آی ای و آی اس آی به پول نفبت سعودی اند از مزدوران برای تمرین جنگ و کشتار استفاده میکنند و بعد آنان را میکشند و نابود میکنند. در آزمایشگاه ها این کار روی موش و میمون میشود در میدان جنگ طالب داعش القاعده و اخوان وسیله آزمایشات و تمرینات جنگی میباشند. جان بیادر حرف حق تلخ است.

>>>   جناب عیدی زاده صاحب درود فراوان برشما
تا کی یکی دیگر را به کمونیست بودن و اخوانی بدل بودن متهم کنیم نمیشود این سنت را رها کنیم و بگذاریم مردم حرف شانرا بزنند مردم ما که در این چهل سال از دست به فرموده شما کمونیست بدل و اخوانی بدل تباه شدند. شاید حد اقل در این مورد با بنده هم نظر باشید. حالا یک نوع بدل دیگر در کنار دوبدل دیگر که همانا دموکراسی خواه بدل باشد به آن اضافه شده است. هر سه نوع بدل از خود تند رو و کندرو و سست رو دارند که همه آنها دمار از روزگار مردم درآورده اند. اگر قهر نشوید بیایید همان مردمان وطنی قدیمی که بودیم باشیم با همان باورهای مخصوص به خودمان و هرسه بدل را رها کنیم. من در زمان قدیم که خبری از این باور های بدلیستی نبود در مسجد پیش ملای وطنی دیوان حافظ خواندم که یک شعرش هنوز یادم است:
جنگ هفتاد و دو ملت همه را عذربنه
چون ندیدند حقیفت ره افسانه زدند
به اذعان خود شما همه اینها ره افسانه میزنند و مارا از خودمان تهی میسازند.

ایمیل:
لطفا فارسی تایپ کنید. نوشتن آدرس ایمیل الزامی نیست
میتوانید نام و محل سکونت خود را همراه نظرتان برای چاپ ارسال نمایید
پربیننده ترین اخبار 48 ساعت گذشته
کليه حقوق محفوظ ميباشد.
نقل مطالب با ذکر منبع (شبکه اطلاع رسانی افغانستان) بلامانع است