دستهای پنهان و خونین توطیه...!
اینهمه احساس و درک یکبارگی از کجا پیدا شد در حالیکه بیست سال در وطن خودت انسان ها نابود می شوند و حتی در مرزهای ایران ده ها انسان کشته شدند همه در سکوت مرگبار اما حالا چرا؟ 
تاریخ انتشار:   ۲۳:۰۳    ۱۳۹۹/۳/۳۰ کد خبر: 163878 منبع: پرینت

به یزدان اگر ما خرد داشتیم
کجا این سر انجام بد داشتیم
پیش از همه با گذاشتن این چند تصویر زننده همجنسگرایان افغان که ممکن است برای تعدادی خوشایند نباشد از همه شما عزیزان معذرت میخواهم.
هشدار! خبر دار! با دستان خویش با دشمن مکار پل های عقبی خود را انفجار ندهید.

بلی هموطن گرامی من، اینکه در عقب اینهمه هیاهوی ضد ایرانی چه در داخل و چه هم در بیرون از کشور دستان ناپاک و توطیه های سازمان یافته جریان دارد من شکی ندارم و مطمین هستم روزی افشآ خواهد شد که البته در روزهای بعدی در مورد چهره ها و اهداف شوم سازماندهندگان این اعتراضات زیر نام گویا عدالتخواهی خواهم نوشت.

ولی پیش از همه باید یاد آور شوم که این نوشته کوتاه من به هیچ وجه به دفاع از حاکمیت موجود ایران در برخورد به هموطنان من در حادثه اسفناک نبوده و نیست. ولی برای من مردم ایران و حوزه فرهنگی و همزبان و هم تاریخ بودن ام مطرح است به گفته شاعر و نویسنده تاجیک: "اگر سنگی را علیه ایران پرتاپ کنم در حقیقت این سنگ را به روی خواهر و مادر خودم زده ام."

سوال اساسی که توجه مرا جلب نموده این است: اینهمه احساس و درک یکبارگی از کجا پیدا شد در حالیکه بیست سال در وطن خودت انسان ها نابود می شوند و حتی در مرزهای ایران ده ها انسان کشته شدند همه در سکوت مرگبار اما حالا چرا؟
فقط آنچه را من در اینمورد میدانم این حرکات و احساسات برخواسته از درک و شعور این گروه هموطنان ما به دور بوده، اگر این احساس معرفت عقلانی وجود میداشت در طول این بیست سال اخیر وجود میداشت که نظام انسان کش و متعصب کابل هرروز بنام طالب و داعش مردم را سر می برند ولی کسی اعتراض نه در کابل و نه هم در اروپا صورت گرفت.
معلوم است که این احساس تزریق شده وارداتی و بهتر بگویم دستوری است که در عقب اینهمه سناریوهای شرم آور اهداف ننگین دیگری برای آینده ها وجود دارد و تعدادی هم بدون اینکه بدانند در عقب پرده چه میگذرد با این توطیه همگام شده اند بقول معروف: گوسپندان فکر میکنند که چوپان دوست شان دارد؛ اما نمیدانند که چوپان دوست صمیمی قصاب است".

گرچه این اعتراضات سازمان یافته علیه ایران در اروپا توسط تعدادی از هموطنان ما تازگی هم نداشته و ندارد و خیلی خوب بیاد دارم که سال های قبل هم تعداد زیادی از هموطنان ما با ترانسپورت های مجانی و نان مفت در اعتراضات ضد ایرانی بارها بنام عدالتخواهان با "سازمان مجاهدین خلق" خانم مریم رجوی سازمان بدنام اجیر شده که جلویش در دست اشغالگران قرار داشته و دارد اشتراک کرده بودند و شاخه این سازمان اجیر شده هم در کابل زیر نام "راوا" فعالیت میکند و مطمین هستم که تمویل کننده اینهمه توطیه ها قصر سیاه امریکا میباشد و این تعداد به دهل بیگانگان رقصیدند و هنوز هم میرقصند.

به آنعده افرادی که آگاهانه و یا ناآگاهانه به دهل این توطیه های سازمان یافته که از یک طرف معنی اش دفاع از رژیم خونین کابل است و از طرفی هم بدون چون چرا دستان منحوس بیرونی ها شامل است رقص میکنند که از عواقب اسفناک این توطیه بی خبر هستند خطاب میکنم: عمل سبکسرانه و ناسنجیده دیروز را که دشمن زرنگ توسط دستان خودمان پل های عقبی ما را در رابطه مناسبات نیک و همسایه داری و شرکایی منطقوی قطع کردند و آنها را دشمن آشتی ناپذیر تراشیدند ولی خود در خفا دوستی را آغاز کردند تکرار نکنید، اینبار عاقبت اینهمه خودکشی و رقصیدن ها توطیه شیعه و سنی خواهد بود که نتیجه اش در یک جنگ فرسایشی دیگر و هیچستان دیگر خواهد بود و آنهم در یک حوزه فرهنگی و هم زبان و هم دین خودم.

ضرب المثل مشهوری داریم که: "زورم به خر نمی رسد؛ میزنم به پالان خر" بهتر بود این گردهمایی و شعار "ستاپ کیلن" را به رهبران داخل نظام کابل می فرستید که مردم خود را در 20 متری ارگ تیر باران نکند.
درست که این هموطنان شو و نمایشات خود را انجام میدهند ولی فراموش نکنند که آنجا قریب 3 میلیون مهاجر هموطن دارید که نباید به سرنوشت شان درگیر بازی های احمقانه شد و روزی از نتیجه عوافب بد این فریاد ها و رقص های موسمی و فرمایشی خواهید خبر شد بهتر است: "اگر خیرت نمیرسد شر مرسان" اینهم اعتراضات "حال ببین و احوال بپرس..." همین را کم داشتیم که همجنسگرایان را وارد مبارزه عدالتخواهانه نموده اند....

عطا صفوی


دستهای توطیه-مجاهدین خلق همجنسگرایان

دستهای توطیه-مجاهدین خلق همجنسگرایان

این خبر را به اشتراک بگذارید
تگ ها:
دستهای توطیه
مجاهدین خلق
همجنسگرایان
نظرات بینندگان:

>>>   گپ حق
من از جمله اولین مهاجرین تاجیک افغانستانی در ایران بودم ؛ اوایل حکومت داود خان ؛ به ایران مهاجرشدم ؛ آن وقت ها جز یک تعداد خیلی کم (که آن هم بیشتر شان از اعضای سازمان " نصر" که بعدها به حزب وحدت اسلامی تغیرنام داد , و آنها هم شامل حوزه علمی قم شدند نام خدا همه اخوند و حجت اسلام برامدند و حالا خیلی شان برای خودشان ایت الله های شده اند ) از هموطنان ما مهاجر شده بودند و یا برای کار رفته بودند ؛ البته تجار ها و پاسپورتی ها همیشه در رفت و آمد بودند ....
من بار ها از مرز های مختلف ایران گاهی تنها و گاهی با قاچقبران عبور کرده ام و آن مناطق مرزی بین افغانستان و ایران و ایران و پاکستان را خوب بلد هستم و تمام مسایل و مشکلاتش را میدانم ...
به معلومات من ؛ رفت و آمد غیر قانونی و عبور از مرزهای ایران افغانستان و افغانستان و پاکستان و حتی هندوستان ؛ از سه طریق ممکن است :
اول از طریق قاچاقبران آدم
دوم از طریق قاچاقبران مواد مخدر
سوم از طریق روابط شخصی با افراد ساکن در مناطق مرزی و عبور به تنهایی
من هرسه طریق را تجربه کرده ام و خوبی ها و بدی های همه را میدانم ؛ من نه تنها بار ها از مرز های افغانستان وایران عبور کرده ام بلکه بار ها از مرزهای ایران و پاکستان و هندوستان هم عبور کرده ام و صحیح و سلامت به مقصد رسیده ام ...
ساده ترین و آسانترین طریق عبور با قاچاقبران " آدم " است ؛ این قاچاقبران ؛ اکثرا دارای چینل های خاص هستند که با پولیس هر دو طرف کار می کنند ؛ آنها پولی را که از مهاجرین می گیرند با پولیس های سرحدی تقیسم می کنند ؛ قاچاقبران مسولیت دارند که مهاجرین را خوب وارسی کنند که با خود شان مواد مخدر عمل نکنند ؛ یعنی این تضمنی است از طرف قاچاقبران افغانستان به پولس سرحد کشور غیرداده میشود ؛ برای همین است که پولیس هیچگاهی به این گونه مهاجرین فیر نمی کند و بیشتر اوقات خود شان وسیله رفتن و گذشتن مهاجرین را فراهم می سازند و حتی تا مشهد ایران تضمین می شوند ....
بدترین و خطرناکترین طریق عبور از مرز های ایران با قاچاقبران مواد مخدر است ؛ این قاچاقبران اکثرا در مناطق مرزی زندگی می کنند و اکثرا با پولیس ها سرحدی روابط بد و خراب دارند واکثرا مشغول زد وخورد و تقابل گرم هستند ؛ البته آنها هم روابط با بخش های از پولیس دارند ؛ اما بیشتر اوقات نمیخواهند حق آنها را بپردازند ؛ برای همین است که پولیس ها این گونه موتر ها را در صورت دیدن از دور با سلاح ثقیله زیر ضربه می گیرند و اکثرا به آتش می کشند ...
موتری که در این اواخر توسط پولیس سرحدی در ایران به آتش کشیده شده است ؛ از این جمله موتر ها بوده است ؛ من کاملا مطمین هستم که قصد پولیس های سرحدی ایران کشتن مهاجرین هموطن ما نبوده است , بلکه هدف شان ضربه زدن به موتر قاچاقبران بوده است که اکثرا مواد مخدر بخصوص تریاک و هیرون با خود عمل می کنند بوده است ...
من خودم یک بار با این گونه قاچاقبران از مرز پاکستان و ایران و افغانستان عبور کرده ام ؛ موتر که من و پسرکاکایم سوار آن بودیم پر از چرس و تریاک و شاید هم چیز های دیگر بود ؛ اینرا خود قاچاقبر برای ما گفت و نشان ما داد که چگونه آن مواد را در کارتن های کیله جاسازی کرده بودند ؛ من بعد ها قصه مفصل این سفر را خواهم نوشت ؛ چون یکی از جالب ترین بخش خاطراتم است و میدانم که شما هم خوشتان خواهد آمد ...
الغرض ؛ اینرا به خاطر نوشتم که دیدم هموطنان ما سرخود خانه قاضی رفته اند و بخاطر به آتش کشیدن آن موتر کذایی توسط پولیس سرحدی ایران که چند هموطن مهاجر و مظلوم ما هم در آن به شهادت رسیده اند هیاهو خیلی زیاد ؛ به راه انداخته اند ؛ بدون آنکه حقیقت قضیه را درست بدانند ؛ من یکی از مخالفین رِژیم اخوندی بوده ام ؛ خیلی از مردم لاف و پتاق زیاد می زنند ؛ ولی من عملا با مخالفین سرسخت اخوند ها همکاری داشته ام .... بنا به هیچ صورت در سدد دفاع از اخوند ها و پولیس سرحدی ایران نیستم ؛ فقط میخواهم هموطنان گرامی آگاهانه حرکت کنند و وسیله اغراض دشمنان نشوند ...
عجیب این است که هرروز در کشور خودمان ؛ توسط فاشیست های گرگی و فاشیست های ارگی صد ها هموطن مان کشته میشوند ؛ هر روز سربازان مانرا به قتل گاه می فرستند و صدا ها سرباز مان را قتل عام می کنند ؛ علما و نخبه هایمان را نامردانه می کشند ؛ به زنان حامله و کودکان نوازد مان رحم نمی کنند و پیر و جوان و زن و مردمانرا قتل عام می کنند ؛ کشت زار های مانرا به آتش می کشنند و هزاران جنایت را درحق ما می کنند ؛ فساد و دزدی و بی عدالتی توسط فاشیست های اوغان به اوج اسمانها رسیده است ؛ این هموطنان با احساس ما از جای شان تکان نمیخورند و چرت شان خراب نمیشود ؛ ولی برای بیگانگان خط ونشان می کشند و برای قاچاقبران امنیت می خواهند و حتی از همجنس گرایان مدد می گیرند تا عقده های شانرا تبارز دهند ...
میدانم ؛ ممکن است خیلی از هموطنان ما در مورد آنچه من گفتم درست فکر نکنند و تحت تاثیر احساسات مرا نوکر ایران و این چیزها خطاب کنند ؛ من از این گپها نمی ترسم ؛ آنچه به نظرم حق بود نوشتم ؛ امیدوارم هموطنان ما متوجه شوند ؛ و وقت شان را صرف علت های اصلی و اساسی سازند و گناه دولت فاشیستی و فاسد افغانستان را به گردن خارجی ها نه اندازند و برای سرنگونی این نظام و دولت فاسد دست به دست هم دهند و در مقابل جنایات فاشیست های ارگی وگرگی قیام و اعتراض کنند ؛ تا دیگر هموطنان مظلوم ما مجبور نشوند با قبول خطرمرگ به کشور های بیگانه در پی نان سرگردان باشند و در آن راه از زندگی محروم شوند
دیروز بیش از صد نفر سرباز ما در شمال و جنوب کشور به شهادت رسیده اند ؛ مرد هستید تکان بخورید ؛ مگر سربازان ما انسان نیستند ؟!
انور راوی

>>>   تعجب میکنم به این دیده گرایی ، بی حیایی و لجاجت البته قتل، غرق سوزاندن و دیگر اعمال که برضد انسان در کنج دنیا باشد مردود است ولی سوال اینجاست که در ایبت اباد،پاره چنار،کویته،پشاور،روالپندی،کوهات،دره و ده ها شهرکوچک پاکستان بطور روزمره به صدها جنگوی برای قتل و غارت افغانستان تربیه،تجهیز و اعزام میگردد که نتیجه آن شهادت 50 هزار نیروی امنیتی،حمله های خونین در شهرها،انتحاریهای خونین در جاده ها،انفجارهای مهیب در همه اماکن افغانستان،قتل هزاران تن از علما و سیاسیون افغانستان و بالاخره حمله به شفاخانه و قتل نوزدان و نیز حمله به علمای دین و مسجد هیچ کسی برضد پاکستان نه مظاهره کرد و نه هم کسی انتقاد کرد. بیاید مکث کنیم که گپ در کجاست در عقب این حقیقت پوشی کیها قرار دارند. چرا اینگونه برخورد دو گانه صورت میگیرد؟ پاسخ را به شما واگذار میکنم.
هلال مندوزی

>>>   اینها همه تظاهرات پروژه یی هستند و تیکه داران این تظاهرات جیب خود را پر میکنند و یک تعداد هم برای خود بازار یابی میکنند و یک تعداد هم نادانسته احساسات پاک خود را در بدل هیچ در اختیار این تاجران سیاسی قرار میدهند.

>>>   انور راوی

مهاجرت با قاچاقبران انسان هم‌ خطرناک است قاچاقبران انسان بارها مهاجر قاچاق را سر به نیست کردند اصلا مهاجرت قاچاق کار احمقانه ایست از آن احمقانه تر مهاجرت قاچاق با قاچاقچیان مواد مخدر است چون در صورت اخطار پلیس و عدم ایست به اخطار پلیس درگیری با پلیس اتفاق می افتد مثل اتفاقی که در یزد افتاد ، حتی در صورتیکه خودروی حامل مواد مخدر بایستد و هیچ درگیریی اتفاق نیفتد هم حمل مواد به خاک یک کشور در تمام دنیا جرم است

مهاجرت قاچاق کلا کار احمقانه ایست برای مهاجرت بهتر است به سفارت کشور مد نظر مراجعه کنید و درخواست مهاجرت کنید اگر پذیرفت وارد شوید اگر نپذیرفت اصرار به مهاجرت به روش قاچاق نداشته باشید به سراغ کشورهای دیگر برای مهاجرت بروید

مهاجرت قاچاق واقعا عملی احمقانه است اما احمقانه تر از آن تظاهرات مهاجران تازه به دوران رسیده افغان در اروپا علیه ایران بود که به شلیک پلیس ایران به خودروی حامل مهاجران غیرقانونی بعد از ایست و اخطار پلیس اعتراض کردند

تو خوش اقبال بودی که در مهاجرت قاچاق گیرنیفتادی یا قاچاقبران بلایی سرت نیاوردند مهاجرت قاچاق در تمام دنیا جرم است و همراه شدن با قاچاقبران چه قاچاقبران انسان چه قاچاقبران مواد مخدر اشتباه است اما مهاجرت با قاچاقبران مواد مخدر جرمی مضاعف است یعنی علاوه بر جرم ورود قاچاقی به خاک یک کشور حمل مواد مخدر هم به جرائم مهاجر غیرقانونی اضافه میشود حتی آمریکا و کانادا (کشورهای مهاجر پذیر ) هم به شدت با مهاجرت قاچاق برخورد میکنند اگر با مواد مخدر باشد بیشتر و بدتر برخورد میکنند .

>>>   من مرادی
نیز گفته های آقای انور راوی را تأیید می کنم اگر بزرگان ما عقل و شعور دارند باید در فکر ساختن ملت باشند تا مردم مجبور نشوند که به کشورهای همسایه پناه ببرند و از این راه جان خودشان را از دست بدهند، از خداوند متعال می خواهم که آنها از خواب غفلت بیدار شوند و در فکر تک تک از افراد ملت ما باشند که نباید این سرمایه های خدادادی را از دست بدهیم زیرا تا زمانی که نهال تبدیل به درخت میوه دار شوند خیلی طول می کشند
پس شخصیتهای ملت ما و بزرگان قومان گرامی، لحظه ای برای خدا و برای دنیای اخروی خود کار کنید تا شاید کشور ما نیز سرو سامان بگیرند.

>>>   نسیم و عطر شهید بوی گنداب فتنه را می‌زداید.
در پی بازگشت پیکر شهید نسیم افغانی از شهدای تفحص شده چنگ تحمیلی به نقل از روزنامه کیهان:
... سردار باقرزاده که در جریان استقبال از پیکر مطهر شهدا، کلاه تفحص شده‌ همراه شهید «نسیم افغانی» را بر سر داشت گفت: این کلاه عرقچین زیبای شهید نسیم افغانی‌ست. یک نمونه از اسنادی که همراه شهید بوده. وسایل دیگرش هم وجود دارد و همان‌طور که در نقل‌ها آمده، برخی از رزمندگانی که با ایشان بودند به ما اطلاع دادند که پدر، مادر، خواهران و برادران ایشان در حمله نیروهای اشغالگر شوروی با بمبارانی که در افغانستان کرده بودند، همگی به شهادت رسیدند. شهید خانواده‌ای ندارد، اما شهید به خانه دوم خودش، ایران عزیز بازگشت.
فرمانده کمیته جست‌وجوی مفقودین ستاد کل نیروهای مسلح ادامه داد: این شهید نماد و نمونه‌‌ای‌ست از شهدای بزرگوار ملت بزرگ افغانستان، ملّت مجاهدی که در راه مقاومت همواره با ما بودند و الان هم هستند. و این شهید عزیز امروز به میهن ما بازگشت و نسیم خوش او را در فضای طوفان‌زده‌ تفرقه‌ها می‌بینیم و این را به جان حس می‌کنیم. امیدواریم که ان‌شاءالله برکات بازگشت این شهید و بعد هم تشییع و تدفین او که جزئیاتش متعاقباً اعلام خواهد شد؛ برای دو ملت عزیز و مجاهد ایران و افغانستان تداوم پیدا کند.
وی همچنین تاکید کرد : به دستور رهبر معظم انقلاب اسلامی، پیکر مطهر شهید نسیم افغانی در حرم مطهر امام هشتم(ع) به خاک سپرده خواهد شد.
فتنه‌گران از میدان‌داری نسیم افغانی
به وحشت افتاده‌اند
در این رابطه همچنین کانال تلگرامی رزمندگان فاطمیون در مطلبی نوشت: «امروز عکسی منتشر شد از ارادت یک ملت به ملت. عکسی که مطمئن باشیم در بسیاری از رسانه‌های داخلی و خارجی نمی‌بینیم، چون بنا نیست چنین اتفاقاتی دیده شود. این عکس دست‌هایی از ارتش و سپاه را نشان می‌دهد که برای تبرک جستن به تابوت شهید افغانستانی از هم سبقت می‌گیرند. تابوتی که نسیم را در خود جای داده. سال‌هاست کج‌سلیقگی عده‌ای قلیل با پشتیبانی رسانه‌ای و آتش‌افروزی اشخاص معلوم‌الحال چهره‌ای سرد از دو ملت نشان می‌دهد که عمومیت ندارد. نسیم با پرچم افغانستان وارد ایران شد و سردار باقرزاده کلاه نسیم به سر کرد و زیر تابوتش را گرفت. هرچه قلب‌های دو ملت بیشتر به‌هم نزدیک می‌شود بعضی‌ها احساس خطر بیشتری می‌کنند، آنهایی که نان‌شان در اختلاف‌اندازی است امروز از میدان‌داری نسیم افغانی به وحشت افتاده‌اند.
محمدازایران

>>>   گفته میشود در این تظاهرات شمار زیادی از دختر خانم های اریانی شرکت کرده بودند نه برای جان باخته گان افغان که به دریاریخته شده و یا در یزد اتش گرفتن ، فقط برای اینکه برای شان پناهنده کگی سیاسی بگیرند چون فکر می کنند این بهترین وسیله برای گرفتن پناهنده گی سایی در المان می باشد که در مقابل سفارت ایران اعتراض کنند و سازمانده دهنده این تظاهرات نیز شناخته شده هستند .
برمن المان

>>>   آيت الله خمينى مجتهدى جامع الشرائط بود و نسيم افغانى شيعه ى مخلص و مقلد.
امام خمينى : كسى كه براى خدا مى جنگد ، از كى بترسد ؟ از چى بترسد ؟
بلى كسى كه براى خدا كار ميكند فراتر از خاك و خون و رنگ و نژاد ، مى بيند و مى انديشد و اين يعنى رسيدن به مقام انسانيت !
بگذار دنيا پرستان و تنگ نظران از هر دو ملت در كوچه ها و پس كوچه هاى حقيقى و مجازى ، داد بزنند ، عربده بكشند و ...
ما افغانستانى ها يك ضرب المثل داريم كه ميگويد :
سگ به كوچه ، گپ به كوچه !


مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده استپربیننده ترین اخبار 48 ساعت گذشته
کليه حقوق محفوظ ميباشد.
نقل مطالب با ذکر منبع (شبکه اطلاع رسانی افغانستان) بلامانع است