پشتون، تاجیک، درصدی هزاره ها!
تصادفی نیست که رهبری سه جناح در گیر روند صلح: خلیلزاد، ملا برادر، اشرف غنی احمدزی هر سه به یک قوم تعلق دارند. در دموکراسی قدرت روی تعلق به قوم و مذهب بنا نیافته است 
تاریخ انتشار:   ۱۱:۱۱    ۱۳۹۹/۳/۳۱ کد خبر: 163883 منبع: پرینت

ملی گرا ها، میهن پرستان (انقلابی یا رفرمیست) کجایند؟
چرا امریکایی ها و تمام غربی ها نفوس هزاره ها، تاجیک ها و ازبک ها را کم نشان میدهند؟
چرا امریکا در کنفرانس بن انتخاب ستارسیرت را برای ریاست دولت محترم نشمرد و خواست یک پشتون را در پست رییس دولت تحمیل کند؟
برای پاسخ به این سوالات بطور خیلی فشرده باید گفت که این عقیده محصول خوانش شکلی و حقوقی تاریخ است، نه خوانش جامعه افغانستان، از نگاه جامعه شناسی و یا سرشماری علمی درقرن بیست و بویژه نیمه دوم قرن بیست بعد از ایجاد کشور پاکستان است.

عواملی که این عقیده را تقویت میکند چنین اند:
۱ ـ پشتونها (احمد ابدالی) افغانستان و دولت آنرا ساخته اند، پس نه تنها مشروعیت قدرت توسط یک پشتون تآمین میشود بلکه آنها بطور طبیعی اکثریت باشندگان آنرا تشکیل میدهند.

۲ ـ در قرن ۱۹ و اوایل قرن بیست حملات و تلاشهای امپراطوری هند بریتانوی برای مستعمره نمودن افغان همیشه از شرق و جنوب (محل بودو باش پشتونها) صورت میگرفت. در تمام این دوره که هنوز پاکستان ایجاد نشده بود، سرحدات افغانستان تمام مناطق پشتون نشین که امروز مناطق قبایلی پاکستان میباشند را در برمیگرفت و اکثریت نفوس آن زمان افغانستان را تشکیل میداد. ولی با تشکیل دولت مستقل پاکستان تمام این مناطق جز خاک پاکستان شدند (پشتون و بلوچ ۱۱ درصد جمعیت پاکستان = ۲۱ میلیون نفر). ولی در اذعان انگلیسی ها هنوز پشتونها اکثریت دارند و باید قدرت را در دست داشته باشند. در مقاله ای بمناسبت صدمین سال افغانستان نوشته بودم و ترجمه آنرا در همین صفحه گذاشته بودم از تآثیر تحلیل های انگلیسی ها روی امریکا در مورد افغانستان حرف زده بودم و اینکه تصادفی نیست که رهبری سه جناح در گیر روند صلح: خلیلزاد، ملا برادر، اشرف غنی احمدزی هر سه به یک قوم تعلق دارند.

۳ ـ مجاهدین افغانستان، بویژه رهبران تاجیک و هزاره، هم در حاکم بودن این ذهنیت مسوولیت دارند. در مرحله سرنوشت ساز تاریخ نو افغانستان در کنفرانس بن آنها در برابر تطمیع و تهدید امریکا به سادگی تسلیم شدند وقدرتی را که در اختیار داشتند دو دسته به حامد کرزی تسلیم نمودند و برای اینکار برهان الدین ربانی را تنها گذاشتند. هزاره ها (حزب وحدت) که به هر صورت در اقلیت قرار داشتند، با بی میلی از نمایندگان "جمهوری اسلامی" در واقع جمعیت اسلامی پیروی کردند.

در جریان کنفرانس بن با یکی از مهمترین رهبران حزب وحدت با بیسم در بامیان تماس گرفتم و وی را از اخبار دیپلوماتیک که در اختیار داشم مطلع ساختم تا مواضع خود را بهتر تنظیم کنند. در میان صحبت با ناراحتی گفتت: "اگر اینطور است که امریکا میخواهد یک پشتون را به قدرت برساند، خو یک کس دیگری را پیدا کند ما که حامد کرزی را میشناسیم، آدم ضعیفی است". متاسفانه این اصل که فقط پشتونها میتوانند رییس جمهور شوند هنوز در میان تاجیکها، هزاره ها و ازبکها حاکم است. کاندیاتوری داکتر عبدالله برای سومین بار یک واقعیت ناگفته را در خود دارد : " وی از نگاه قومی تا حد زیادی پشتون است". دو سال قبل با یکی از رهبران طراز اول هزاره در مورد انتخابت بعدی ریاست جمهوری صحبت میکردم. وی عقیده داشت که بطور طبیعی ریاست جمهوری تعلق به پشتونها دارد و" در میان پشتونها بازهم همین اشرف غنی بد نیست".

نتیجه: رهبران دولتی و سیاستمداران دست از عوام فریبی بردارند و بگویند که افغانستان یک دموکراسی نیست. یک دولتی است که در شکل افزارهای تحمیل شده از خارج را به عاریت گرفته ولی در متن همان دولت قومی گذشته است که برخی از افراد و شخصیتهای اقوام دیگر (نه احزاب سیاسی که در واقعیت وجود ندارند) را به خدمت میگیرد. یک دولت تقسیم قدرت میان اقوام که در آن پشتون ها باید "ولسمشر" باشند است. یک دولتی است که در شکل افزارهای تحمیل شده از خارج را به عاریت گرفته ولی در متن همان دولت قومی گذشته است که برخی از افراد و شخصیتهای اقوام دیگر (نه احزاب سیاسی که در واقعیت وجود ندارند) را به خدمت میگیرد.

در یک دموکراسی قدرت روی تعلق به قوم و مذهب بنا نیافته، روی برنامه سیاسی، پروژه های اقتصادی، اجتماعی و موضعگیری ها در سیاست خارجی و سرانجام شخصیت، شایستگی وصداقت یک کاندید و روی آرای آزاد و شفاف و صادقانه مردم مبتنی بر اصل "یک فرد یک رای" استوار است.

بدبختانه ما سال های زیاد دیگری، تا زمانی که قشرجوان تحصیلکرد ورای منافع صرفآ قومی یا مذهبی و گاهی منطقوی، به سیاست روی نیآورده اند و یا به ارزشهای دموکراسی اعتقاد پیدا نکنند، در همین جامعه قومی خواهیم بود و حتا با برگشت طالبان این خصلت اساسی جامعه عقب مانده تقویت خواهد شد.

کریم پاکزاد


این خبر را به اشتراک بگذارید
تگ ها:
قوم
دموکراسی
نظرات بینندگان:

>>>   خوب هزاره ها ۶۰ درصد باشد. بازهم برار ازمویه.

>>>   ناگفته نماند که نوشته تان به یک قصه انسان ناسالم و پودری پل سوخته میماند چون در قوم هزار و تاجک چند انسان نامشروع مه از جمله یکی انها شما هستید است که میخواهد هزار و تاجک را به دست خود بی ابرو کرده و از بین ببرد من دشمنی پشتون را همرایی هزاره و تاجک ندیده ام و باید افتخار کنید که ابدالی بنام افغانستان یک کشور را ساخت و اینکه شما اهلیت نگاه کردن مملک وخدمت به مردم را ندارید مربوط به انسانیت خود تان است در هر حکومت هزاره تاجک و ازبک سهم فعال داشته ولی اینکه کار نمیکند و تمام هوش انها به دزدی و چپاول است گناه پشتون چی است از دور نمیرویم به حکومت شهید نجیب مراجعه نماید تا هفتاد فیصد کابینه در دست هزاره و تاجک بود چون شهید نجیب یک انسان باوجدان که به مملکت خدمت کند در انها پیدا نکرد وقتیکه حکومت صد فیصد در دست هزاره و تاجک بود چی کرد قتل چور چپاول بیناموسی ودست درازی به فامیل های مسلمان و هزار فجایع دیگر و در رابطه صلح اینکه خود هزاره وتاجک اهلیت این را ندارد که چطور و از کدام طریق وارد صلح با طالبان شود گناه دیگران چی است عبدالله تمام عمر خود را در لب سرین وارایش گذشتاند و محقق تمام عمر را در خردوانی پس شما که عقب یک ایزک و خردوان روان هستید کسی نمیتواند برایتان عزر کند که پشت خر و گاو نروید شاید اهلیت همین را داشته باشید

>>>   آمریکا نوکرهای خود را خوب شناخته است و باید از آنها حمایت کند. در طول این دو قرن قوم پشتون برای همه بیگانگان خوب نوکری کرده و کشور را در راستای تأمین منافع آمریکا، انگلیس و اسرائیل و قدرتهای وابسته به آنانبه سوی نابودی کشانده اند. آمریکا و سایر دشمنان کشور ما فهمیده اند که این قوم به درد آنان می خورد و سایر اقوام تسلیم آنها نمی شوند و از این رو از آنان حمایت نمی کنندبلکه با تقویت طالبان و دولت پشتنویزم و داعش در صدد تضعیف بلکه نابودی این قوام تلباش دارند و علیه این اقوام تبلیغات مسموم راه اندازی ننموده تا روحیه آنان را در معرض خطر قرار دهند. امروز که می بینیم سران غیر پشتون و حتی علمای آنها ترور می شوند بی تردید نقشه های آمریکا و اسرائیل است که عملی می گردد. انتقال جبهه طالب و داعش به شمال افغانستان نیز از نقشه های آمریکا است که اشرف غنی نیز در این امر تسلیم آمریکا است. غیر پشتوها باید به خود بیایند و در برابر این جبهه شیطانی از خود حرکتی نشان داده و با شجاعت و همبستگی تمام نقشه های آنان را نقش بر آب کنند و اگر دیر بجنبند کار از کار خواهد گذشت.

>>>   پشتون ها از ۳۰ در صد بیشتر نیستند،
دو علت باعث این شده که بنام قوم اکثریت معرفی شده‌اند.
۱- خود بزرگ بینی قوم پشتون که ریشه در جنیتک آنها دارد.
۲- اکثریت ساختن قوم پشتون توسط استعمار چون بهترین استفاده را کشور های استعماری در صورتی میبرند که پشتون ها قدرت سیاسی را در دست داشته باشند.

>>>   کریم جو لالا جو چیزیکه به خطه . دقلی نکن دیگه بچیم .
لالا هراتی

>>>   به جای گله و گذاری فاشیست ها را از همسایگی تان برانید.
فاشیست ها نه به خود تان رحم دارند و نه به زن و بچه تان.
قهرمان قلم و فکر ، نخبه زمان جناب استاد ولوالجی را
به ماتم نشاندند و حال ریس فاشیسم قبیله غنی احمد زی اشک تمساح میریزد.
کثیف ها هم میکشند و هم تسلیت میگویند.
غیر پشتون ها بیدار شوید در غیر آن فاشیسم قبیله حال با جرات تمام قتل عام را آغاز کرده.
فقط پاک سازی مناطق تان از لوث وجود فاشیسم راه حل است.

>>>   Ehsan Salam
هیچ افغان از افغان دیگر برتری ندارد. منتها:
ـ خرچ دسترخوان«یک افغان»صد هزار افغانی است و از افغان دیگر، یک پس‌گردنی.

>>>   تاجیکها و هزاره ها بیشتر مهاجرت میکنند و پشتونها به نسبت تاجیکها و هزاره ها بیشتر در افغانستان‌ میمانند و از طرف دیگر از پاکستان هم مدام پشتونها وارد خاک افغانستان میشوند به همین خاطر پشتونها روز به روز بیشتر در افغانستان قدرت گرفتند من طرفدار آمریکا نیستم و معتقدم آمریکا مغرضانه آمار میدهد اما در این مورد استثنائا حق با آمریکاست ببینید چقدر تاجیکها از شمال افغانستان مهاجرت کردند تاجیکها حتی به تاجیکستان هم مهاجرت نمیکنند و راه ایران را درپیش میگیرند هزاره ها هم به دلیل اینکه اکثرا شیعه هستند و بخاطر محرومیت از برق و ...مهاجرت میکنند از آنطرف پشتون ها بطور مستمر وارد افغانستان میشوند پس آمار پشتونها روز به روز بیشتر میشود البته تعداد تاجیکها بیشتر از هزاره هاست اما واقعیت این است که پشتونها به شکل واضحی بیشتر شده اند

>>>   در سر شماری اخیر فیصدی ها بدینگونه بود.
تاجیک ۳۲ فیصد
پشتون ۲۸ فیصد
هزاره ۱۸ فیصد
ازبیک ۵ فیصد
ترکمن ۳ فیصد
بلوچ ۳ فیصد
باقی اقوام ۱۱ فیصد

>>>   کریم جان پاکزاد لطفا کتاب { نبرد افغانی استالین } را در سایت اصالت که نشریه انترنیتی حزب دموکراتیک خلق افغانستان است مطالعه فرمایید . با مطالعه ای این کتاب شما جواب سوالات و تحریکات تانرا دریافت میدارید.
ج

چ

>>>   بیارین که حساب کنیم که کدام تخم نحس اکثریت است و کدام تخم پلید اقلیت.
چرا از حساب فرار میکنید؟

>>>   طاهر پشتون
علت اصلی این است که پشتونهاعلاوه ازینکه اکثریت استند تعصب ندارند و وقتی حکومت در دست شان میباشد برای دیګران هم سهم میدهند. ما صدرعظم هزاره معاون ریاست جمهوری هزاره معاون اول ازبک و غیره داشتیم. همچنان وقتی افغانستان مورد اشغال قرار میګیرد قسمت عمده پشتونها با دادن قربانی دفاع میکنند(تعدادی کمی طرفدار خارجی میباشد) به همین خاطر خاریجی ها میدانند که همین ها مهم استند او پشتونها را جدی میګیرند(امریکایها بلاخره با طالبان توفق کردند بعد ۳۰۰۰ کشته).

>>>   سیاست مداران پشتون لیاقت ندارند صدسالی دیگردرراس باشند کشور آبادنمیشود بلکه بدترمیشود این به نفع مردم افغانستان است که پشتون ریس جمهور نباشد

>>>   کشور ما یک کشور چندین قومی و چندین زبانی و یک کشور متنوع با عادت ها، رسم ها، وفرهنگ های ویژه هر گروه خاص آن میباشد؛ بناعن دولت فدرالی مناسب ترین جواب برای ضرورت های چنین کشوری است، نه جنگ ها و جدال های قومی، و نه تمامیتخواهی های قومی، نه یکسان سازی های جبری و غیر عادلانه، و نه هم شعار های پوپولیستی میان تهی که ناکام بوده اند آزموده شده اند۰
نویسنده مضمون به عوض اینکه با افکار و اندیشه های مردم سر و کار داشته باشد و با محتوای آن استدلال کند به هویت ویا نام اصلی ویا غیر اصلی آنها وحشیانه حمله میکند و با اینکار طفلانه و لجوجانه اش میخواهد خودش را قهرمان لاف های پوپولیستی بتراشد و حتی از سر رمضان بشردوست درین جا پیشی کند۰
بیفاوت از اینکه طاهر بدخشی بالای فدرالی شدن کشور تاکید میکرد یانه واقعیت اینست که نظام فدرالی غیر متمرکز بهترین سیستم حکومت داری برای کشور ما است۰

>>>   تازمانیکه هزاره اوزبیک تاجیک ترکمن پشه ئی بلوچ و بقیه غیر اوغانها باهم متحد نشوند این ظلم اوغانهای وحشی بالای همه آنها یکجا ویا جدا جدا ادامه خواهد یافت تا اولاد اولاد آنها را زبون کنند، هویت و اصلیت شانرا از بین ببرند، و همه را برده اوغان بسازند.
به هوش بیاید مردمان غیر اوغان و متحد شوید و قدرت را متحدانه در دست خود خود بگیرید و این اوغانهای تمامیتخواه و جاهل را سرجایشان بنشانید.

>>>   هموطنان عزیز غیر اوغان بیدار شوید۰
اگر در کشور های دیگر دنیا شهروندان کشور ما را بنام افغان یا اوغان میشناسند این نه تقصیر آنها است نه گناه ما بلکه نتیجه خیانت، دروغ، حیله، و تقلب زمامداران پشتونست حکومت های قبلی است که در حق تمام شهروندان کشور ما انجام داده اند.
این بی عدالتی باید اصلاح گردد.
ماده چهارم قانون اساسی با زور، تذویر، ریا، و دروغ بر مردم تحمیل شده است، و هیچ مورد قبول اکثریت قاطع مردم بجز خود اوغانها یا پشتونها نیست. این قانون هرچه زودتر باید اصلاح گردد.
اوغان افغان پتهان پشتون یا پختون همه یکی است و مترادف یکدیگر هستند، و اکثریت باشندگان کشور اوغان نیستند.
ختم داستان.

>>>   هزاره ها، تاجیک ها، اوزبیک ها، ترکمن ها، بلوچ ها، پشه ئی ها، و غیره غیر پشتون ها باید بدانند که درین معادله تمامیت خواهی پشتونها هر کدام آنها جدا جدا بازنده هستند۰ این یک نکته حیاتی است که تمام قوم های غیر پشتون باید خصومت های مختلف گذشته بین هم را کنار بگذارند و باید سخت باهم متحد شوند تا بتوانند برضد تمامیت خواهی پشتون ها متحدانه برعلیه آنها ایستادگی کنند۰ در غیر آن یکی یکی سر به نیست میشوند، هویت قومی آنها نابود میشود، و همه را یکه یکه برده میسازند. پشتونها هیچگاهی از تمامیت خواهی خود دست نمیکشند۰
خلقی، گلبدینی، طالب، تکنوکرات، اوغان ملیتی، لنگی دار، نکتاهی دار، تعلیم یافته، بیسواد، نابغه شرق، متپکیرغرب، یا خرکار ویا هرچه باشند همه و همه متحدانه در جهت تمامیت خواهی ایشان کار میکنند۰
بر تمام غیر پشتون های کشور لازم است که تمام تفاوت های دیگر را با حوصله مندی کنار بگذارند و علیه این فاشیست ها باهم متحد شوند۰
پشتونها نام تمام اقوام دیگر را حذف میکنند و همه را بزور اوغان یا افغان نامگذاری میکنند و این یکسان سازی جبری را وحدت ملی نام گذاشته اند، در حالیکه در بین خودشان از یک قوم حتی یوسفزی را امرخیل یا احمدزی ویا پوپلزی را نیازی وغیره گفته نمیتوانی۰ ما نمیخواهیم این وحدت ملی یکطرفه و جبری را۰
پشتون از سره تا خشره، از متپکر تا خرکار، از تکنوکرات تا طالب، یا داعش، یا گلبدینی، یا خلقی، اوغان ملیتی، وغیره وغیره هیچکدام به احترم ارزش های متقابل، برادری و برابری، و به اصل مشراکت مسالمت آمیز و احترام متقابل باور ندارند۰ فقط و فقط زور و زر را میداند، و تقلب و خیانت را میدانند، و تمامیت خواهی را

>>>   پشتون های اصیل بدون شتون های پاکستان و خبیرپختوحاه به ۱۶ در صد بیشتر نمی رسد . افغانستان که از یک قرن پیش تذکره نفوس برای شهروندان خود نمی دهند و حتا تا حال بیش ۶۸ فیصد از مردان و بیش از ۸۰ فیصد از نانان تذکره نفوس ندارند چطور میتوان آمار گرفته حکومت های پشتون برای اینکه حقیقت نفوش پشتوان ها در افغانشتان نا نعلوم بماند تذکره ندادره اند و در آینده نیز نخواهد داد آنها فقط با گفتن برادر بزرگ و برادر کوچک میخواهند آمار را مخشوش نشان دهند . ۱۶ در صد نفوس پشتوانپ ها می باشد .

>>>   امار وارقا های که درمورد تعداد نفوس اقوام چه در گزشته و یا جدید منتشر شده هم انگیزه سیاسی دارد و قابل باور و مدار اعتبار نیست. مثلا . هزاره های پنچشیر.قندوز. تخار. بدخشان. بغلان در تذکره هایشان مجبور حتی تهدید شدند که تاجیک نوشته کنند. هزاره های هراتی و بادغیسی و غور هم به دلایل گونا گون هویت هزارگی در تذکره شان ندارند. هزاره ها لوگر. و جلال اباد هم هم چنین . من تجربه خودم را میگویم . زمان حکومت ربانی و مسعود من تصمیم مسافرت داشتم و به دلیل جنگهای زیاد تذکره ام سوخت و به خاطر گرفتن پاشپورت باید تذکره میداشتم و در حکومت ربانی تذکره زیر نظر جنرال فهیم که ان وقت مسول ریاست امنیت بود داده میشد به غیر تاجیک ها بدون امضای جنرال فهیم تذکره داده نه میشد و من با یک دوست بسیار صمیمی ام که اقای ربانی اورا پسر خوانده بود .پهلوان یحیی که از چهره سر شناس حرکت اسلامی و از احزاب همسو و هم جهت در حکومت ربانی بود نزد جنرال فهیم رفتیم و مشکل را گفتیم . دوستان خوب دقت کنید که جنرال فهیم برای ما چه گفت! من جز تذکره با هویت تاجیک دیگر هیچ تذکره را اجازه توزع نه میدهم. و روی خود را طرف من نمود و گفت اگر تذکره با هویت تاجیک میگیری در پنچ دقیقه براید اماده میشود و اگر نه برور از گلبدین و یا مزاری تذکره بیگیر . در همین اواخر پنچشیری های تاجیک تبار هزاره های پنچشیری تهدید به قتل نمودند در صورتکه تذکره انها با هویت هزارگی باشد. تعداد هزاره تبار های که مجبور شدند تذکره تاجیک تبار داشته باشند بین ۲۰تا ۲۵ ٪ نفوس کل هزاره ها را تشکیل میدهد . هزاره های سرخ و پارسا .غوربند ۵۰٪ شان تذکره هزارگی ندارند. دوستان شما یک خانم مشهور بنام (قمندان کفتر) را میشناسید
ام هم هزاره است اما تذکره تاجیکی دارد . امار و ارقام درست نیست در افغانستان هر کس قدرت داشت در تمام زمینه ها اعمال قدرت میکند.

>>>   ۳ تریلیون دالر پول کمک خارجی به این کشور ریخت، ولی تحت رهبری این شیاد ها چون کرزی، خلیلزی، غنی احمدزی و چند تا زی دیگر امروز نه اقتصاد داریم و نه هم زیر بنا و طالبان هم قوی تر از پیش عرض وجود کردند۰

>>>   یک مطلبی میخواهم به عرضتان برسانم که کمتر کسی بیان کرده است و این استکه برخی خرده اقوام ها در افغانستان وجود دارند که نادید گرفته شده اند بعنوان مثل ما در غرب ولایت هرات و سرحدات ایران باشندگان کورد داریم که بیشتر در غوریان زنده گی میکنند بعلت لززوم ارتباطات بسیاری از نسل جدید آنها زبان کوردی مادری را فراموش ساخته و فارسی زبان شده اند همچنین ما در ولایت قندهار و دایکندی و برخی ساحات مرکزی مردم لر بختیار خیل داریم که بمرور با پشتوها و تاجیک ها اختلاط قومی یافتند و بسیاری از نسل جدید آنها زبان لری را فراموش ساخته اند من حدود یازده سال پیش در یک بازار محلی قندهار لرهای بختیارخیلی را دیدم معلوم نیست تا اکنون کجا بود و باش داشته باشند آمار اقوام بلوچ و ترکمن در کشور نیست معمولا کمتر از حد واقعی ذکر میشود در ولایات جنوب غرب سیستان قدیم آمار قوم بلوچ های بومی بالا است.
ناصر رحیمی

>>>   کاش اوغان 1000 فیصد می بود اما 1 فیصد آدم می بود
انتحار نمی کرد
در مسجد آدم نمی کشد
ترور ملا و عام نمیکرد
می ماند مردم درس بخوانن
می ماند مردم زندگی کنن
مخدوم محب الله

>>>   اگر تاجک و ازبک و هزاره 1 فیصد هم باشد به اندازه 1000 فیصد موثر و مفید است در جامعه
به کسی آزار نمی رساند
درس خوان و سخت کوش است
عالم و علم پرور است
یک روزی این کوشش ها نتیجه خواهد داد که یگان کاری برای وطن و مردم بکند
اما اوغان که 1000 فیصد هم باشد چی به درد می خورد فقط انتحار و انفجار میداند و بس
قتل و کشتار که از انسانیت به دور است و قرانکریم هم بد گفته شده
پس 1000 فیصد بد به اندازه 1 فیصد خوب ارزش ندارد
جان محمد تخار

>>>   اګر در افغانستان پشتون نميبود اصلا کشوری بنام افغانستان وجود نميداشت .
اين کشور از ان انهائيست کی برای ازادی اش قربانی ميدهند مهم نيست از هر قوم و طايفه باشد .
نفرين و مرګ بر کسيکه بين اقوام نجيب کشور تفرقه اندازی ميکند .

>>>   اګر در افغانستان پشتون نميبود اصلا کشوری بنام افغانستان وجود نميداشت .
جواب=
آری بخدا قسم همان ای کاش که این افغانستان در جغرافیه جهان وجود نمی‌داشت چی فایده فقط فقر و بدبختی انفجار انتحار افراطیون تروریزم خشونت قوم پرستی تقلب کوکنار نوکری روس و انگلیز و. طفل بدبخت نمی‌داند آینده اش چی خواهد شد نه میتاند درس بخواند نه میتاند خوش باشد برای اندک نان روزی عرق بریزد آخر هم معلوم نیست طعمه جنایتکاران وحشی واقع شود و شاید جان شیرین خود را از دست بدهد .
اینها کجا یش افتخار است بخدا قسم ننگ هست.

>>>   هردو جانب بحث به دو دیدگاه متفاوت وارد شده اید
حقیقت تاریخ انکار نا پذیراست ومن طرفدار هیج کدامش نیستم اما درفضای عمومی
شما قلم بدستان وعالمان فتوادهنده مسول جهیش افکار افراطی دراین مملکت هستید
یک مثل است که
کار گر برسرکار وپول دار سرپول رقابت مکیند.
اما شما از جهیش های قومی رقابت میکنید
غافل ازتمام جهالت های گذشته وکنونی
اینکه قوم چیست را باید کنار گذاشت اما کسیکه افراطیت وجنگ افروزی میکنند را هدف قرار دهید ازهر قوم وملیتی باشد
ما زمانی به یک صلح میرسیم که سیستم دولت از(جمهوریت واسلامیت)عبورکند وبه (فدرالیسم ویا سوسیالیسم)برسیم بحث فلسفی آن را میتوان جداگانه باهم کرد اما مهم این است که هدف ازجنگ نابودی تمام انواع خشونت ها باشد هنوز آغاز نشده واین مبارزه حقیقی خواهند بود که با نسل های آینده تحقق خواهند یافت دیگر تاریخ لوس بازی ویا بنام جهاد و....گذشته زمانی است که تجارب دنیا خود راه کار تولید میکند نه تجارب شکست خورده مردم عقب مانده.
ما مردم افغانستان هنوز مثل حیوان زنجیربه گرد اگر پاکستان - ایران- عربستان- امریکا- روسیه و... هرسو کش کنند همان طرف میرویم وچشم ما به جیب آنها ونیاز(شکم وزیرشکم)ما است.


مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده استپربیننده ترین اخبار 48 ساعت گذشته
کليه حقوق محفوظ ميباشد.
نقل مطالب با ذکر منبع (شبکه اطلاع رسانی افغانستان) بلامانع است